CERTIFIKÁT
BS OHSAS 18001:2007
DEKRA Certification GmbH tímto potvrzuje, že organizace
s. n. o. p. cz a.s.
Oblast certifikace:
Centrála: Výroba lisovaných, profilovaných a svařovaných kovových dílů.
Pobočka: Výroba lisovaných a svařovaných kovových dílů.
Certifikované místo:
Centrála: CZ - 397 01 Písek, Stanislava Maliny 452
Pobočka: CZ - 691 23 Pohořelice, Průmyslová 1501
má zavedený systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který odpovídá výše
uvedené normě a tento účinně uplatňuje. Důkaz byl podán v rámci certifikačního auditu, zpráva
č. 2.WA - 600914.
Platnost certifikátu od 11.10.2014 do 10.10.2017
Registrační číslo certifikátu: 271011036/1
Duplikát
DEKRA Certification GmbH
Stuttgart, 22.09.2014
Při neplnění podmínek uvedených ve smlouvě o certifikaci ztrácí certifikát svoji platnost.
DEKRA Certification GmbH ● Handwerkstraβe 15 ● D-70565 Stuttgart ● www.dekra-certification.com
strana 1 z 1
Download

ohsas 18001 - snop cz as