NF KONCOVÉ JEDNODESKOVÉ ZESILOVAČE
KTJ6662
NF výkonový tříkanálový zesilovač 2 x 40W + 70W, nesymetrické
napájení
Rozsah napájecího napětí UZ:
8 až 18V
Osazení:
TDA8560Q + TDA1562Q
Výst. výkon pro subwoof. PO (RZ=4Ω,UZ=14.4V):
70W (max.)
Výst. výkon pro satelity PO (RZ=2Ω,UZ=14.4V):
2 x 40W (max.)
Proud. odběr IS (PO=2 x 30 + 50W, UZ=14.4V):
18A (max.)
Kmitočtová charakteristika ( -3dB ):
20Hz až 20kHz
Zkreslení (PO=20W, f = 1kHz):
0.06% typ.
Klid. odběr (UZ=14.4V)
PLAY (U1= 1V až 14.4V):
STAND-BY (U1=0 až 1V):
260mA (max.)
0.4mA (max.)
Vstupní citlivost
(PO= 70W, RZ= 4Ω):
0.4 až 3V/2 až 30V
Minimální zatěžovací impedance:
2Ω/4Ω
Vstupní impedance:
50kΩ
Dělicí kmitočet:
120Hz
Tepelný odpor chladiče (pro PO= 2x30 + 50W):
0.3K/W
Výška modulu:
32 mm
Rozteč otvorů pro uchycení:
80 x 140 mm
Rozměry plošného spoje:
90 x 150 mm
Stupeň obtížnosti:
KTJ6662 SX
stavebnice č. 181
KTJ6662 HX
hotový modul č. 182
EZK181-6662
DPS a dokumentace ke KTJ6662
Doporučené doplňky:
Korekční zesilovač: {KRF2374}
Ochrany: TMJ1222, SM2061
Indikátory:IMZ5104
Napájecí zdroj: akumulátor 12V, NZJ7S25, NZJ7J25
Síťový transformátor: {TOR2 - 1x12V}
Chladič: CHL37E/275, {CHL37D/180}
Ventilátory: KDE1206-PTS1, KDE1208-PTS3
Krabička: KK09-35251
Poznámky použité v katalogu v odstavcích "doporučené doplňky":
()
uvedenou položku je možno použít bez omezení, jde o obdobný doplněk jako ten, který je
uveden bez závorek
[ ], [[ ]]
použití tohoto prvku je doporučeno společně s dalšími, které jsou uvedeny v totožném
typu závorek
{}
doplněk uvedený v těchto závorkách je možné použít s nějakým omezením. Např. některý
modul nebude plně využit (stereofonní modul použitý pro monofonní účely, výkonnější
nebude využit na plný výkon nebo naopak méně výkonný prvek nedovolí plné výkonové
využití jiného) nebo při aplikaci uvedeného prvku musí být jednoduše upraveno zapojení
(např. úprava napájení modulů pomocí Zenerovy diody, úprava vstupní citlivosti)
Download

NF KONCOVÉ JEDNODESKOVÉ ZESILOVAČE KTJ6662 NF