APQP
Praktický postup pro navrhování
a modifikaci nových dílů
a souvisejících požadavků
automobilního průmyslu
NEVER STOP IMPROVING
Cíl kurzu:
Sjednocení postupů odborných útvarů, podílejících se na zavádění nové produkce v
souhladu s ISO/TS 16949.
Pro koho je kurz určen?
Program je vhodný pro technické pracovníky, zabezpečující prodej, řízení projektu (PM), kvalitu
nových projektů, technologii, nákup a logistiku.
Rozsah: 2 dny (16 hodin).
Co se naučíte?
Účastníci si osvojí plnění záznamů k řízení projektu:
• Projektová dokumentace náběhu nového nebo modifikovaného dílu (Harmonogram projektu,
APQP Checklist).
• Dokumentace pro schvalování zákazníkem.
• Laboratoř - zkoušení a testování (AAR, protokoly o zkoušce).
• Záznamy o měření (měrový protokol, GRR, SPC).
• Specifické požadavky zákazníka (APQP Status Report, 8D Report).
• Sjednocení postupů odborných útvarů, podílejících se na zavádění nové produkce v souladu
s ISO/TS 16949.
• Záznamy pro APQP (studie vyrobitelnosti, vzorkování, CP)
Kontaktujte nás:
NQA CZ s.r.o., Masarykovo náměstí 76/10, 586 01 Jihlava
NEVER STOP IMPROVING
567 300 215
[email protected]
www.nqa.cz
Osnova
V průběhu dvoudenního semináře se proberou následující témata:
1) Specifické požadavky zákazníka dle ISO TS 16 949, týkající se řízení projektu nových nebo modifikovaných dílů:
-
Plánování a definování
Návrh a vývoj výrobku
Návrh a vývoj procesu
Validace výrobku a procesu
2) Výroba (vzorkování - prototyp, 0. série, SOP)
-
Požadavky na řízení projektu nových dílů
Zásady projektového řízení a práce týmu Hodnocení
stavu projektu APQP (Status report) Listy otevřených
problémů (LOP)
Ošetření rizik v projektu APQP (pouze na vyžádání)
3) Přehled požadavků zákazníka dle normy ISO TS 16 949, které je nutné naplnit dodavateli 2. nebo 3. řady
-
Postupy PPAP Požadované
záznamy PPAP
4) Základní požadavky na proces „Engineering – technická příprava výroby“
-
Požadavky zákazníka – způsob zjišťování, evidence
Přezkoumání smlouvy / Studie vyrobitelnosti
Řízení projektu nové výroby
Fáze vývoje výrobku
Hodnocení rizik v jednotlivých fázích vývoje výrobku
Vazba FMEA na ostatní kroky vývoje výrobku a vývoje procesu
5) Zlepšování efektivnosti kontroly
-
Požadavky na kontrolu – Plán kontroly a řízení
Efektivnost kontrol
SPC a určení znaků
Studie způsobilost měření (MSA)
6) Ukončení projektu
7) APQP – praktický náhled na formuláře pro schvalování dílů
-
a výrobních procesů podle metodik 5 pilířů QS-9000 (APQP, MSA, PPAP, FMEA, SPC). Projekt
schvalování nových dílů u dodavatele - diskuse
Významná výrobní dávka
Důvody k oznamování a předkládání
Úrovně a status předkládání dle PPAP
Part Submission Warrant – obsah a chronické nedostatky
Základní požadavky na předkládání dokumentace - WS
Dokumentace projektu (Harmonogram procesu APQP, Status Report)
Praktické procvičení na základních záznamech (Workflow Diagram, FMEA, CP, GR&R, SPC…)
Postupy pro vzorkování (PSW / EMPB)
Kontrolní seznam (Checklist APQP)"
Přednášející
Přednáší zkušení lektoři s kvalifikací IRCA, EOQ registrovaný Lead Auditor, Auditor ISO/TS 16949 2. stranou VDA/QMC,
Auditor procesu VDA.
Metody výuky
Výklad, praktické zkušenosti a příklady, diskuse.
Forma ukončení
Na závěr bude účastníkům předán certifikát o absolvovaném školení.
Cena: 9.000,- Kč (+ DPH).
Kontaktujte nás:
NQA CZ s.r.o., Masarykovo náměstí 76/10, 586 01 Jihlava
NEVER STOP IMPROVING
567 300 217
[email protected]
www.nqa.cz
FS/07 July 12
Download

Školení APQP