Původní značení pevnosti a povrchové úpravy
u šroubů a matic
První číslice za ČSN normou
.0_
.1_
.2_
.3_
_
.5_
_
.7_
.8_
.9_
Druhá číslice za ČSN normou
._0
._1
._2
._3
._4
._5
._6
._7
._8
._9
Materiál (pevnost)
4P
5D
5S
6S
_
8G
_
10K
Mosaz
12K
Př: ČSN 02 1101.55
= ocel 8.8
Povrchová úprava
Bez úpravy
Čistý povrvch
Černěné
Fosfátované
Kadmiované
Zinkované
Mosazené
Niklované
Chromované
Zvláštní povrch
Př: ČSN 02 1101.55
= zinkované
Download

Původní značení pevnosti a povrchové úpravy u šroubů a