Download

Stříbrná pájka bez kadmia, obalená tavidlem, s vysokou pevností a