Předmětová komise strojní a stavební
ODBORNÉ UČEBNICE A TEXTY
Školní rok: 2014 – 2015
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
I. ročník
Strojnictví
Mičkal, K. Strojnictví
Koblížek, P. Strojnictví – učební texty
Strojírenská technologie
Hluchý, M. Kolouch, J. Strojírenská technologie I.
Technická dokumentace
Kletečka, J., Fořt, P. Technické kreslení
Automobily
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily I. – Podvozky
Opravárenství a diagnostika
Koblížek, P. Opravárenství a diagnostika I.– učební texty
II. ročník
Automobily
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily II. – Převody
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily III. – Motory
Opravárenství a diagnostika
Koblížek P. Opravárenství a diagnostika II. – učební texty
Elektrotechnika
Jan, Z. Kubát, J. Ždánský, B. Elektrotechnika motorových vozidel I.
III. ročník
Automobily
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily IV. – Příslušenství
Opravárenství a diagnostika
Koblížek P. Opravárenství a diagnostika III.– učební texty
Elektrotechnika
Jan, Z. Kubát, J. Ždánský, B. Elektrotechnika motorových vozidel II.
STROJNÍ MECHANIK, OBRÁBĚČ KOVŮ
I. ročník
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Strojírenská technologie
Bothe, O. Strojírenská technologie I.
Hluchý, M. , Kolouch, J. Strojírenská technologie
Technologie
Švagr, J. Vojtík, J. Technologie ručního zpracování kovů
Frischherz, A. Skop, P. Knourek, J. Technologie zpracování kovů
II. ročník
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Strojírenská technologie
Bothe, O. Strojírenská technologie II.
Strojnictví
Doleček, J. Gajdoš, P. Hájek, G. Stroje a zařízení II.
Technologie
Frischherz, A. Skop, P. Knourek, J. Technologie zpracování kovů
Pragač, J. Piegler, H. Frischherz, A. Technologie zpracování kovů II.
III. ročník
Strojnictví
Doleček, J. Gajdoš, P. Hájek, G. Stroje a zařízení II.
Technologie
Čenský, M. Technologie montáží II.
KAROSÁŘ
I. ročník
Strojnictví
Doleček, J. Gajdoš, P. Novák, V. Stroje a zařízení I.
Strojírenská technologie
Hluchý, M. Kolouch, J. Strojírenská technologie I. – III.
Technologie oprav
Král,K. Klempířská technologie
Vojtík,J., Švagr,J. Technologie ručního zpracování kovů
Frischherz, A. Skop, P. Knourek, J. Technologie zpracování kovů 1
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Automobily
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily I. – Podvozky
II. ročník
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Švercl, J. Konstrukce, roviny a střihy výrobků z plechu
Strojírenská technologie
Hluchý, M. Kolouch, J. Strojírenská technologie I. – III.
2
Technologie
Král,K. Klempířská technologie
Automobily
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily III. – Motory
III. ročník
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Švercl, J. Konstrukce, roviny a střihy výrobků z plechu
Technologie
Král,K. Klempířská technologie
POŽÁRNÍ OCHRANA
I. ročník
Strojnictví
Mičkal, K. Strojnictví
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Materiály
Hluchý, M. , Kolouch, J. Strojírenská technologie I.
II.a III. ročník
Technologie oprav
Gscheidle, R. a kol. Příručka pro automechanika
IV. ročník
Skripta pro hasičské odborné předměty
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
I. ročník
Mechanika
Mičkal, K. Technická mechanika I. – II. díl
Strojnictví
Mičkal, K. Strojnictví
Strojírenská technologie
Hluchý, M. , Kolouch, J. Strojírenská technologie
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Silniční vozidla
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily I. – Podvozky
Opravárenství a diagnostika
Koblížek P. Opravárenství a diagnostika – učební texty I.
Elektrotechnika a automatizace
Jan, Z. Kubát, J. Ždánský, B. Elektrotechnika motorových vozidel I.
Sedlák, K. Automatizace
3
II. ročník
Mechanika
Mičkal, K. Technická mechanika I. – II. díl
Strojnictví
Mičkal, K. Strojnictví
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Technická měření
Koblížek, P: Technická měření I. – učební texty
Silniční doprava
Sekal, V. Doprava a přeprava
Němec, L. Miletín, J. : Autodoprava v praxi
Silniční vozidla
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily I. – Podvozky
Vlk,F. Podvozky motorových vozidel
Vlk,F. Úlohy z dynamiky motorových vozidel
Opravárenství a diagnostika
Koblížek P. Opravárenství a diagnostika – učební texty II.
Elektrotechnika a automatizace
Jan, Z. Kubát, J. Ždánský, B. Elektrotechnika motorových vozidel II.
Sedlák, K. Automatizace
III. ročník
Mechanika
Mičkal, K. Technická mechanika I. – II. díl
Technická měření
Koblížek, P. Technická měření II.
Silniční doprava
Sekal, V. Doprava a přeprava
Němec, L. Miletín, J. : Autodoprava v praxi
Silniční vozidla
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily II a III. – Převody a Motory
Vlk,F. Převodová ústrojí motorových vozidel
Opravárenství a diagnostika
Koblížek P. Opravárenství a diagnostika – učební texty III.
Elektrotechnika a automatizace
Jan, Z. Kubát, J. Ždánský, B. Elektrotechnika motorových vozidel II.
Sedlák, K. Automatizace
IV. ročník
Technická měření
Koblížek, P. Technická měření III.
4
Manipulační technika
Skripta
Webové stránky
Silniční doprava
Sekal, V. Doprava a přeprava
Němec, L. Miletín, J. : Autodoprava v praxi
Silniční vozidla
Jan, Z. Ždánský, B. Automobily IV. – Příslušenství
Vlk,F. Úlohy z dynamiky motorových vozidel
Opravárenství a diagnostika
Koblížek P. Opravárenství a diagnostika – učební texty III.
INSTALATÉR
Trnková, M. Instalace vody a kanalizace 1
Adámek, J. Jurečka A. Instalace vody a kanalizace 2 – 3
Dufka, J. Materiály
Tajbr, S. Vytápění 1 – 2
Dufka, J. Vytápění 3
Novák, R. Instalace plynovodů
Racek,J. Novák, V. Antuška J. Výkresy zdravotních instalací (pro všechny ročníky)
Kletečka, J. Fořt, P. Technické kreslení
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – Provozní technika
I. až III. ročník
Mechanika
Mičkal, K. Technická mechanika I. – II. díl
Technická dokumentace
Kletečka, J. , Fořt, P. Technické kreslení
Technická měření
Koblížek, P. Technická měření – učební texty pro nástavbová studia I. až III. díl
Stroje a zařízení
Skopal, V., Adámek, J., Hofírek, M. Stavba a provoz strojů IV. – konstrukční uspořádání, provoz
a údržba
Dvořák, R. Stroje
Skopal, V. Adámek, J. Kratochvíl, J. Stroje a zařízení – provozuschopnost výrobního zařízení
Technologie
Řasa, J., Pokorný, P., Gabriel, V., Hluchý, M. Haněk, V. Strojírenská technologie I.- III.
Frischherz, A. Skop, P. Knourek, J. Technologie zpracování kovů – příklady
Strojírenská technologie
Řasa, J., Pokorný, P., Gabriel, V., Hluchý, M. Haněk, V. Strojírenská technologie I.- III.
Frischherz, A. Skop, P. Knourek, J. Technologie zpracování kovů – příklady
Kladno, dne 28.8. 2014
Vypracoval: Petr Koblížek____________
5
Download

Strojní předměty