HERMANN SACHSE SCHELLACK MATTINE
Šelaková politura matná – technický list
Popis výrobku
Šelaková politura matná je určená pro dosažení hedvábně lesklého dřevěného povrchu a používá se
především v oblasti povrchové úpravy nábytku.
Složení
Šelak, pryskyřice, alkohol
Příprava
Povrch musí být suchý, odmaštěný a bez prachu.
Je nutné před použitím šelakové politury dřevěný povrch nejprve zbrousit. Čím je brus jemnější, tím
bude povrch hladší. Vhodné je použít pro postupné broušení zrnitost brusných papírů od 180 do 320.
Zpracování
Speciálně přizpůsobený tampón tzv. polnou namočte do šelakové politury a natahujte polituru
v tenkých vrstvách, až je dosaženo požadovaného výsledku. Pro zředění šelakové politury lze použít
Polierspiritus – alkoholové ředidlo.
Bezpečnostní pokyny
Vysoce hořlavé!
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obal uchovávejte těsně uzavřený.
Nepřibližujte se s otevřeným ohněm. Nekuřte.
Nevylévejte do kanalizace.
Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí.
Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.
Dovozce:
CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491
500 03 Hradec Králové
Tel./Fax: +420 493 034 118
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272
E-mail: [email protected]
Web: www.czech-konig.com
Výrobce:
Hermann Sachse, Krossner Str. 34, 10245 Berlin, Německo, www.hermann-sachse.de
Výrobky jsou určené pro profesionální použití, kde je předpoklad základních znalostí povrchových
úprav dřeva a výrobků, např. mořidel, olejů, vosků, klíhu atd. Návody výrobce jsou nezávazná
doporučení, která vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností.
Download

Šelaková politura matná - Technický list .pdf, 38.3 kB