Sběr bioodpadů
Lazy, Lesní čtvrť,
Boněcko, Obeciny
Technické služby Zlín, s.r.o.
Ing. František Kostelník
ředitel
Červen 2014
www.tszlin.cz
Činnosti TS Zlín
 rozvoz a předání nádob do domácností
(v termínech pátek 14 – 18 h,
sobota 8 – 12 h, dle stanoviště)
 sběr a svoz bioodpadů pomocí nádob 240 l
z domácností
 využití svezeného bioodpadu v areálu
Suchého dolu
Sběr bioodpadů v místních částech Zlína
www.tszlin.cz
Příprava nového zákona o
odpadech
 součástí zákona zákaz skládkování KO
 preferována bude recyklace a energetické využití
 poplatek za uložení na skládce cca 1.000,-Kč/t
(nyní 500,- Kč/t) + rozdělení mezi
MŽP/SFŽP/kraje/obce
 ISNO
Sběr bioodpadů v místních částech Zlína
www.tszlin.cz
Předání nádob občanům
Oblast Lazy, Lesní čtvrť
Výdejní místo:
Termín:
Výdejní místo:
Termín:
Výdejní místo:
Termín:
Lazy VII – stanoviště mobilního svozu odpadů
Pá: 5.9. od 14 do 18 h
So: 6.9. od 8 do 12 h
křižovatka ulic Prostřední a Štefánikova
Pá: 12.9. od 14 do 18 h
So: 13.9. od 8 do 12 h
Příkrá – točna MHD
Pá: 19.9. od 14 do 18 h
So: 20.9. od 8 do 12 h
Pro ulice: ,Borová, Cihlářská, Dolní, Hluboká, Kamenná, Křivá, Lazy I-VII,
Lesní čtvrť I-III, Lomená, Na Požáře, Pod Školou, Pod Vodojemem, Pod
Vrškem, Prlovská, Prostřední, Příkrá, Slovenská, Spojovací, Štefánikova
(část)
Sběr bioodpadů v místních částech Zlína
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů na Lazech a Lesní čtvrti
www.tszlin.cz
Předání nádob občanům
Oblast Boněcko
Výdejní místo: Pančava – stanoviště podzimního úklidu
Termín:
Pá: 19.9. od 14 do 18 h
So: 20.9. od 8 do 12 h
Pro ulice: Boněcko I, II, Bylinná, Dobromyslová, Jitrocelová, Lnářská,
Mařinková, Mezní, Michalova, Nad Pramenem, Náhorní, Pampelišková,
Pančava, Plicníková, Pod Boněckem, Podbělová, Ronzovy Paseky, řepková,
Šípková, Tínová, Záhoří, Želechovická
Sběr bioodpadů v místních částech Zlína
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů na Boněcku
www.tszlin.cz
Předání nádob občanům
Oblast Díly, Obeciny, Štefánikova (část)
Výdejní místo: křižovatka ulic Slínová a Obeciny
Termín:
Pá: 5.9. od 14 do 18 h
So: 6.9. od 8 do 12 h
Výdejní místo: křižovatka ulic Prostřední a Štefánikova
Termín:
Pá: 12.9. od 14 do 18 h
So: 13.9. od 8 do 12 h
Pro ulice: Díly IV, Díly V, Lesní, Losky, Na Louce, Obeciny, Příční,
Přílucká, Slínová, Široká, Štefánikova (část), tř. Tomáše Bati (část)
Sběr bioodpadů v místních částech Zlína
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů v části Díly, Obeciny, Štefánikova
www.tszlin.cz
Rozvoz a předání nádob –
náhradní termín
 v areálu TS Zlín v Loukách 29.9. – 31.10.2014
v pracovní dny od 7 do 14 h.
Sběr bioodpadů
www.tszlin.cz
Sběr a svoz bioodpadů
 pravidelný vývoz 1 × za 14 dnů
 zahájení svozu
 Lazy, Lesní čtvrť
 Boněcko, Díly, Obeciny
út 7.10.2014
po 6.10.2014
 termíny svozu
 Lazy, Lesní čtvrť: 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.
 Boněcko, Díly, Obeciny: 6.10., 20.10., 3.11., 17.11.
Sběr bioodpadů v místních částech Zlína
www.tszlin.cz
Funkce sběrných nádob
•
•
•
•
•
Oddělení BRKO od zbytkového odpadu
Zvýšení hygieny sběru odpadů
Prodloužení intervalu svozu
Nastartování aerobní fermentace
Usnadnění manipulace
Ochranné víko
proti dešti
Větrací otvory
ve víku
Žebrování zabraňující
ulehnutí materiálu
na boky nádoby
Aerační otvory
na bocích nádoby
Výklopná mřížka
Sběr bioodpadů
www.tszlin.cz
Nádoby na BRKO
Údržbu, opravy, případně
výměnu nádob zajišťují
Technické služby Zlín
Telefon: 577 111 411
E-mail: [email protected]
Sběr bioodpadů
www.tszlin.cz
Samolepka na nádobách
Sběr bioodpadů
www.tszlin.cz
Nádoby na BRKO
 aby odpad nezapáchal apod. je třeba střídavě
vrstvit odpady vlhké/mokré a suché v
nádobě (např. posečenou trávu proložit
novinovým papírem)
Sběr bioodpadů
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů – označení nádoby s nesprávně
vytříděným bioodpadem
www.tszlin.cz
Nesprávně vytříděný BRKO
= nádoba nebude vyvezena!
Sběr bioodpadů - upozornění
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů – příklad nesprávně vytříděného
odpadu
www.tszlin.cz
Srovnání podílu BRKO ve zbytkovém odpadu (Podvesná)
45
41,59
40
35
30,92
30
25
%
20
15
10
5
0
srpen 2008
srpen 2007
Sběr bioodpadů
www.tszlin.cz
Využití bioodpadů
 fermentační linka v areálu Suchého dolu
 výroba kompostu k energetickému využití
paliva, které odebírá teplárna Alpiq Zlín
Sběr bioodpadů
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů – fermentační linka
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů – fermentační linka
www.tszlin.cz
Sběr bioodpadů – biopalivo v teplárně Alpiq
www.tszlin.cz
Děkuji za Vaši pozornost.
E-mail: [email protected]
T: 577 111 411
Zdravé prostředí všem generacím
www.tszlin.cz
Download

Sběr a svoz bioodpadů - Technické služby Zlín, sro