ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR
Cena Inovace roku 2014
19. ročník
Pavel Švejda
předseda Komise Inovace roku
Praha, 5. prosince 2014
Jednací sál Senátu Parlamentu ČR
1
Program
Cena Inovace roku 2014
- prezentace úspěšných inovačních produktů
- předání ocenění
Před touto prezentací předáme ocenění IFIA 2014
Setkání s novináři, občerstvení
2
Ceny IFIA 2014 a Čínského svazu vynálezců
8. Mezinárodní výstava vynálezů v Kunshanu
* PhDr. Alena Kupčíková – podnikatelka, umělkyně Praha
Za nový software pro včasné testování předškolních dětí inklinujících k dyslexii:
Zlatá medaile
* Ing. Jiří Bláha a kol. - RS Dynamics a.s. Praha – ředitel
Za nový přístroj miniExplonix (přenosný detektor výbušnin):
Stříbrná medaile
* Ing. Pavel Dlouhý, EUR ING. – předseda ČSVZ
Za tabulku (schéma) pro klasifikaci inovací ve službách:
Stříbrná medaile
* Ing. Miroslav Sedláček, CSc. – ČVUT, FSv Praha – výzkumník
Za bezlopatkovou turbínu SETUR (pro výrobu el. energie z „malé vody“):
Bronzová medaile
3
Cena Inovace roku 2014
Hodnotící kritéria:
A - Technická úroveň produktu
B - Původnost řešení
C - Postavení na trhu, efektivnost
D - Vliv na životní prostředí
4
Cena Inovace roku 2014
V průběhu roku 2014 se uskutečnily konzultace 302 inovačních
produktů, přihlášeno a hodnoceno bylo 14 inovačních produktů .
• Počet oborů přihlášených inovačních produktů – 10
• Přihlašovatelé podle regionální působnosti:
* Čechy – 9; Morava, Slezsko – 5
* Praha – 5; Brno, Čáslav, Hulín, Kladno, Kunovice, Liberec, Napajedla, Otnice,
Police n. Metují – 1
5
Cena Inovace roku 2014
…… a nějaká statistika (1996 – 2014):
* Počet konzultací
…..
5.792
* Počet předložených přihlášek
…..
320
* Počet hodnocených inovačních produktů
…..
243
* Cena Inovace roku
…..
43
6
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Letoun L 410 UVP-E20 s novou
pohonnou jednotkou
Předkladatel:
Aircraft Indrustries, a.s., Kunovice
Kontaktní osoba:
Nora Strádalová
7
Cena Inovace roku 2014
8
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Rozšířená národní e-infrastruktura
CESNET
Předkladatel:
CESNET, z.s.p.o., Praha 6
Kontaktní osoba:
Gabriela Krčmařová
9
Cena Inovace roku 2014
10
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
LICRETE – Beton přenášející světlo
Předkladatelé:
Beton Brož, Otnice
Kontaktní osoby:
Libor Brož
11
Cena Inovace roku 2014
12
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Nástroj pro vysoce produktivní
dokončovací obrábění velmi přesných děr
Předkladatel:
HAM-FINAL s.r.o., Brno
Kontaktní osoba:
Stanislav Fiala
13
Cena Inovace roku 2014
14
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Produktová řada automatizovaných
výměn nástrojů a technologického
příslušenství obráběcích strojů
Předkladatel:
VÚTS, a.s., Liberec
Kontaktní osoba:
Jaromír Ficek
15
Cena Inovace roku 2014
16
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Inovativní vinylové podlahoviny v dílcích
Předkladatel:
Fatra, a.s., Napajedla
Kontaktní osoba:
Olga Vyčánková
17
Cena Inovace roku 2014
18
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Vybavení metalurgické laboratoře
Předkladatel:
První železářská společnost Kladno, s.r.o.
Kontaktní osoba:
Jiří Mráček
19
Cena Inovace roku 2014
20
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Elektroměr ELM 101
Předkladatel:
UniControls a.s., Praha 10
Kontaktní osoba:
Petra Londová
21
Cena Inovace roku 2014
22
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Systém auditu pro zhodnocení vývoje a
výzkumu českých podniků
Předkladatel:
SmarTech Solutions, s.r.o., Praha 3
Kontaktní osoba:
Martin Hora
23
Cena Inovace roku 2014
Zpracován
í "na klíč"
Odborná
znalost
napříč
průmyslov
ými
sektory
Komplexní
náhled díky
propojení
technické +
finanční
problematik
y
Rozšíření
znalostí
klienta a
odstranění
všech
nejistot
Sofistikovan
ý postup
řešení
technického
auditu
SmarTech
SmarTech si
ručí za svou
práci, svou
odměnou,
vztahuje na
sebe veškerá
rizika
Přidaná
hodnota v
podobě
osobního
přístupu,
důkladného
zhodnocení
Individuál
ní přístup
k
potřebám
klienta
Sloučení
funkce
daňového
poradce +
technického
odborníka
Výrazná
úspora
času a tím
i nákladů
klienta
24
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
VIAPHONE ®
Předkladatel:
EUROVIA CS, a.s., Praha 1
Kontaktní osoba:
Pavel Pospíšil
25
Cena Inovace roku 2014
26
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Školní CNC frézovací stroj s využitelnou
čtvrtou osou v propojení
s nanomikroskopem
Předkladatel:
MERKUR TOYS s.r.o., Police nad Metují
Kontaktní osoba:
Petr Jenka
27
Cena Inovace roku 2014
28
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
Multimediální interaktivní Testy a
Slabikář pro děti od 4 let
Předkladatel:
Alena Kupčíková – DYS, Praha 5
Kontaktní osoba:
Alena Kupčíková
29
Cena Inovace roku 2014
30
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
FILLAMENTUM TIMBERFILL
Předkladatel:
PARZLICH, s.r.o., Hulín
Kontaktní osoba:
Markéta Rumanová
31
Cena Inovace roku 2014
32
Cena Inovace roku 2014
Inovační produkt:
TOPAS S – domácí čistírna odpadních vod
Předkladatel:
TopolWater, s.r.o., Čáslav
Kontaktní osoba:
Krupičková
33
Cena Inovace roku 2014
34
Děkuji Vám za pozornost
Pavel Švejda
Asociace inovačního podnikání ČR
[email protected]
www.aipcr.cz
35
Download

Cena Inovace roku 2014