klapka Uzavírací
3x EXcENTrIckÁ
Typ l32.8 (3E)
pN 16/100
DN 80–700
T.max. 700°c
Uzavírací klapka s nadstandardní t sností a životností
3E High Performance
Použití :
Klapka serie 3E byla vyvinuta pro použití v náro ných pr myslových aplikacích
které vyžadují velkou bezpe nost, bezporuchovost a minimální údržbu v provozu.
Hlavní oblast použití je teplárenství (pára, kondenzát) a média o vysoké teplot .
Provozní teploty a tlaky :
Konstrukce a výb r materiál umož uje použití v širokém rozp tí teplot
od -196°C až do 700°C
Klapka se vyrábí pro p ipojení PN 10, 16, 25, 40, 63, 100
Provedení :
- trojitá excentricita
- ty i r zné druhy t les bezp írubové, p íruba se závitovými oky,
dvojitá p íruba, p iva ovací provedení
- obousm rná t snost podle DIN 3230
- zkouška odolnosti proti ohni p i proud ní ob ma sm ry
Materiál :
T leso - uhlíková ocel 1.0625 + pokrytí (ASTM A216 WCB)
- nerezová ocel 1.4404 (A 351 CF8M)
Disk - uhlíková ocel (1.0625 + Stelit Gr.21)
- nerezová ocel (A351 CF8M + stelit Gr.21)
Sedlo - nerezová ocel (1.4845)
- nerezová ocel s grafitem (1.4845)
H ídel - nerezová ocel (1.4418)
Varianty p ipojení :
P írubové provedení (DB)
Double-flanged
Závitové otvory (L)
LUG type
Pr chozí otvory (W)
Wafer type
ARMAST, s.r.o., Průmyslová 923/9, Bolatice 747 23, tel.:553 653 626 - 8, fax: 553 653 625
www.armast.cz
klapka Uzavírací
3x EXcENTrIckÁ
Typ l32.8 (3E)
pN 16/100
DN 80–700
T.max. 700°c
Princip trojité excentricity
1E - Osa t snící plochy je posunuta od osy otá ení,
což umož uje úplný kontakt po celém obvodu
t snících ploch.
2E - Osa otá ení je posunuta od osy potrubí, což
umož uje jednoduché otevírání armatury.
3E - T etí "E" tvo í kónické dosedání disku p i
uzavírání, které zajistí plynulé a stoprocentní
uzav ení, bez porušení (deformace) sedla.
Tabulka základních rozm r
DN
150
120
143
174
Od
16
h
ISO p íruba
W serie 16
L serie 16
DB serie 13
33
225
20
43
200
250
300
350
400
450
500
247
286
322
356
388
428
70
75
295
325
360
25
35
40
53
210
65
400
45
445
50
80
530
60
85
497
558
75
85
110
125
F14
F16
F16
F16
F16
F25
F25
F25
64
64
76
89
114
114
127
140
152
152
178
114
127
76
140
89
152
114
165
114
178
127
190
140
216
210
230
250
270
290
310
W.ASA 300
127
162
218
270
324
381
413
470
L.ASA 300
210
254
318
381
444
521
584
648
DB serie 14
95
700
720
F12
64
190
DB serie 13
65
600
650
F07
64
180
L.ASA 150
560
F05
DB serie 14
W.ASA 150
OD
100
200
B
L
80
A
127
190
210
210
162
229
254
254
218
279
318
318
270
341
381
381
Poznámka : technické údaje od DN 800 do 1200 na poptávku
324
405
444
444
381
483
521
521
413
533
584
584
470
152
222
229
178
813
-
584
692
648
711
711
711
698
775
775
775
229
795
533
640
229
692
390
584
F30
292
350
533
100
150
267
330
597
648
152
860
914
914
914
430
-
-
-
-
ARMAST, s.r.o., Průmyslová 923/9, Bolatice 747 23, tel.:553 653 626 - 8, fax: 553 653 625
www.armast.cz
T°C
20
50
100
150
200
250
300
350
375
400
425
450
p Bar
40,3
39,5
36,6
35,7
34,6
32,9
30,6
29,2
28,8
27,2
22,7
15,8
Tlak (bar)
p Bar
25,2
24,7
22,9
22,3
21,6
20,6
19,1
18,2
18
17
14,2
9,9
6
4
2
0
20
100
200
300
375
425
Teplota °C
18
16
Tlak (bar)
PN 25 - t leso uhlíková ocel
T°C
20
50
100
150
200
250
300
350
375
400
425
450
8
14
12
10
8
6
4
0
100
0
100
200
300
Teplota °C
400
500
30
25
Tlak (bar)
p Bar
16,1
15,8
14,6
14,3
13,8
13,2
12,2
11,7
11,5
10,9
9,1
6,3
10
20
15
10
5
200
300
Teplota °C
400
500
45
40
Tlak (bar)
PN 16 - t leso uhlíková ocel
T°C
20
50
100
150
200
250
300
350
375
400
425
450
Typ l32.8 (3E)
pN 16/100
DN 80–700
T.max. 700°c
12
35
30
25
20
15
10
0
100
200
300
Teplota °C
400
500
0
100
200
300
Teplota °C
400
500
70
60
Tlak (bar)
PN 10 - t leso uhlíková ocel
p Bar
10,08
9,88
9,15
8,92
8,65
8,23
7,64
7,29
7,2
6,81
5,67
3,95
PN 64 - t leso uhlíková ocel
T°C
20
50
100
150
200
250
300
350
375
400
425
450
PN 40 - t leso uhlíková ocel
klapka Uzavírací
3x EXcENTrIckÁ
50
40
30
20
ARMAST, s.r.o., Průmyslová 923/9, Bolatice 747 23, tel.:553 653 626 - 8, fax: 553 653 625
www.armast.cz
T°C
20
50
100
150
200
250
300
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
p Bar
15,7
15,2
13,3
12,2
11,3
10,5
10
9,6
9,4
9,3
9,2
9,1
9,1
8,6
8
7,6
7,2
6,3
Typ l32.8 (3E)
pN 16/100
DN 80–700
T.max. 700°c
12
10
8
Tlak (bar)
p Bar
9,8
9,5
8,33
7,6
7,04
6,59
6,24
6,01
5,9
5,81
5,75
5,69
5,66
5,4
4,99
4,72
4,5
3,93
6
4
2
0
200
400
600
Teplota °C
18
16
14
Tlak (bar)
T°C
20
50
100
150
200
250
300
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
12
10
8
6
4
0
100
200
300
400
Teplota °C
500
600
700
30
25
Tlak (bar)
PN 25 - t leso nerezová ocel
PN 16 - t leso nerezová ocel
PN 10 - t leso nerezová ocel
klapka Uzavírací
3x EXcENTrIckÁ
20
15
10
5
0
200
400
600
Teplota °C
ARMAST, s.r.o., Průmyslová 923/9, Bolatice 747 23, tel.:553 653 626 - 8, fax: 553 653 625
www.armast.cz
p Bar
39,2
38
33,3
30,4
28,2
26,3
25
24
23,6
23,2
23
22,8
22,6
21,6
20
18,9
18
15,7
T°C
20
50
100
150
200
250
300
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
p Bar
61,7
59,8
52,5
47,9
44,3
41,5
39,3
37,9
37,2
36,6
36,2
35,9
35,6
34
31,4
29,7
28,3
24,7
Typ l32.8 (3E)
pN 16/100
DN 80–700
T.max. 700°c
45
40
Tlak (bar)
T°C
20
50
100
150
200
250
300
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
35
30
25
20
15
10
Tlak (bar)
PN 64 - t leso nerezová ocel
PN 40 - t leso nerezová ocel
klapka Uzavírací
3x EXcENTrIckÁ
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
0
200
0
200
400
600
400
600
Teplota °C
Teplota °C
ARMAST, s.r.o., Průmyslová 923/9, Bolatice 747 23, tel.:553 653 626 - 8, fax: 553 653 625
www.armast.cz
Download

Uzavírací klapka s nadstandardní t sností a životností