Pedestals
HANDBOOK
Kontejnery
Úvod
Kontejnery kovové
Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou
vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce
0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.
Zásuvky jsou kovové s možností vnitřního členění pomocí dělicích příček, které nejsou součástí standardní
výbavy. U kontejnerů typu C se zásuvky pohybují v kolečkových výsuvech a u kontejnerů typu B a A v kuličkových Quadro výsuvech. Ve všech typech se zásuvka
vysune na 75 % hloubky. Všechny typy kontejnerů jsou
standardně opatřeny zámkovým systémem s blokací,
který centrálně uzavírá a otevírá všechny zásuvky kontejnerů a současně blokuje výsuv více než jedné zásuvky.
Zásuvky a vnitřní vybavení jsou povrchově upraveny
práškovou barvou v odstínu RAL9004 (černá).
Kontejnery LTD
Korpus a čela zásuvek kontejnerů jsou vyrobeny z LTD
o tloušťce 18 mm v jednom barevném odstínu.
Zásuvky jsou kovové s možností výběru vnitřního členění
pomocí dělicích příček, které nejsou součástí standardní
výbavy. U kontejnerů C se zásuvky pohybují v kolečkových výsuvech a u kontejnerů B a A v kuličkových
Quadro výsuvech. Ve všech typech se zásuvka vysune
na 75 % hloubky. Všechny typy kontejnerů jsou opatřeny
zámkovým systémem, který centrálně uzavírá a otevírá
všechny zásuvky kontejnerů a současně blokuje výsuv
více než jedné zásuvky. Zásuvky a vnitřní vybavení jsou
povrchově upraveny barvou v odstínu RAL9004 (černá).
Typy kovových kontejnerů
C – základní řada kontejnerů kovových TECHO; komponenty (zásuvky, výsuvy, táhlo, nosiče map) z GZ (globální
zdroje).
B – komponenty (zásuvky, výsuvy, táhlo, nosiče map) od
firmy HETTICH; zásuvky s tlumením (systém TOP 2000)
A – komponenty (zásuvky, výsuvy, táhlo, nosiče map) od
firmy HETTICH; zásuvky (vč. horní – tzv. tužkař) s tlumením a dotahem (systém TOP 2000)
Typy LTD kontejnerů
C – základní řada kontejnerů LTD TECHO;
komponenty (zásuvky, výsuvy, táhlo,nosiče map) z GZ
(globální zdroje).
B – komponenty (zásuvky, výsuvy, táhlo, nosiče map) od
firmy HETTICH; zásuvky s tlumením (systém TOP 2000).
A – komponenty (zásuvky, výsuvy, táhlo, nosiče map) od
firmy HETTICH; zásuvky (vč. horní – tzv. tužkař) s tlumením a dotahem (systém TOP 2000).
01/2015
PE.2
Označení použitých materiálů
RAL9004 – černá
RAL9007 – šedostříbrná
RAL9010 – bílá
RAL9022 – stříbrná
EKOTECH
EKOTECH
EKOTECH
EKOTECH
LTD
LTD
LTD
LTD
šedá – U1188 (MDF+HPL fólie)
buk – BK358 (MDF+HPL fólie)
divoká hruška – R5413 (MDF+HPL fólie)
bílá – W400 (MDF+HPL fólie)
šedá – U1188
buk – BK358
divoká hruška – R5413
bílá – W400
Pedestals
Introduction
Metal pedestals
The Carcasses of the metal pedestals and drawer fronts
are made from 0.8 mm deep-drawn steel sheet with a
powder paint finish.
The drawers are metal with internal dividing options (not
supplied as standard). C pedestals have drawers on roller bearing runners and pedestals B and A have Quadro
runners. All types offer 75% pull-out. All types of pedestal
come as standard with a central lock system that has an
anti tip mechanism ensuring that only one drawer can be
opened at a time. The drawers and internals have a powder paint finish in RAL9004 (black).
MFC pedestals
The carcass and drawer fronts are made from 18 mm
thick MFC of the same colour finish.
Finish of materials used
RAL9004 – black
RAL9007 – gunmetal
RAL9010 – white
RAL9022 – silver
EKOTECH
EKOTECH
EKOTECH
EKOTECH
MFC
MFC
MFC
MFC
The drawers are metal with internal dividing options (not
supplied as standard). C pedestals have drawers on roller bearing runners and pedestals B and A have Quadro
runners. All types offer 75% pull-out. All types of pedestal
come as standard with a central lock system that has an
anti tip mechanism ensuring that only one drawer can be
opened at a time. The drawers and internals have a powder paint finish in RAL9004 (black).
Metall pedestal types
C – basic range of TECHO metal pedestals; components
(drawers, slides, pin, fixed file frame) from GS (global
sources).
B – components (drawers, slides, pin, fixed file frame)
from HETTICH, drawers with damped closing (TOP 2000
system).
A – components (drawers, slides, pin, fixed file frame)
from HETTICH, and in addition all drawers, including the
top pen drawer, have damped and gradual closing (TOP
2000 system).
MFC pedestal types
C – basic range of TECHO MFC pedestals;
components (drawers, slides, pin, fixed file frame) from
GS (global sources).
B – components (drawers, slides, pin, fixed file frame)
from HETTICH, drawers with damped closing (TOP 2000
system).
A – components (drawers, slides, pin, fixed file frame)
from HETTICH, and in addition all drawers, including the
top pen drawer, have damped and gradual closing (TOP
2000 system).
01/2015
PE.3
grey – U1188 (MDF+HPL)
beech – BK358 (MDF+HPL)
wild pear – R5413 (MDF+HPL)
white – W400 (MDF+HPL)
grey – U1188
beech – BK358
wild pear – R5413
white – W400
Kontejnery
Kontejnery kovové mobilní
Kontejner mobilní kovový C 2+1 zásuvka, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel C 2+1 drawers, steel top
š x h x v
w x d x h
428 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006805239
006805215
006805227
006805210
Kontejner mobilní kovový H-B 2+1 zásuvka, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel H-B 2+1 drawers, steel top
š x h x v
w x d x h
428 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006235239
006235215
006235227
006235210
Kontejner mobilní kovový H-A 2+1 zásuvka, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel H-A 2+1 drawers, steel top
š x h x v
w x d x h
428 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006255239
006255215
006255227
006255210
Poznámka: Součástí kontejneru je závěsný rám do spodní
zásuvky určený pro závěsné desky.
Note: The pedestal includes a frame for hanging files in the
bottom drawer.
01/2015
PE.4
Pedestals
Steel Mobile Pedestals
Kontejner mobilní kovový C 3+1 zásuvka, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel C 3+1 drawers, steel top
š x h x v
w x d x h
428 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006805339
006805315
006805327
006805310
Kontejner mobilní kovový H-B 3+1 zásuvka, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel H-B 3+1 drawers, steel top
š x h x v
w x d x h
428 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006235339
006235315
006235327
006235310
Kontejner mobilní kovový H-A 3+1 zásuvka, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel H-A 3+1 drawers, steel top
š x h x v
w x d x h
428 x 600 x 596
01/2015
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006255339
006255315
006255327
006255310
PE.5
Kontejnery
Kontejnery kovové mobilní úzké
Kontejner mobilní kovový úzký C 2+1 zásuvka, čela kovová, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel C 2+1 drawers, narrow, steel drawer fronts, steel top
š x h x v
w x d x h
328 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006808039
006808015
006808027
006808010
Kontejner mobilní kovový úzký H-B 2+1 zásuvka, čela kovová, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel H-B 2+1 drawers, narrow, steel drawer fronts, steel top
š x h x v
w x d x h
328 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006238039
006238015
006238027
006238010
Kontejner mobilní kovový úzký H-A 2+1 zásuvka, čela kovová, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel H-A 2+1 drawers, narrow, steel drawer fronts, steel top
š x h x v
w x d x h
328 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006258039
006258015
006258027
006258010
Poznámka: Součástí kontejneru je plastová přihrádka na tužky
a závěsný rám do spodní zásuvky určený pro závěsné desky.
Note: The pedestal includes a plastic pen tray and a frame for
hanging files in the bottom drawer.
01/2015
PE.6
Pedestals
Steel Mobile Pedestals Narrow
Kontejner mobilní kovový úzký, C 3+1 zásuvka, čela kovová, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel C 3+1 drawers, narrow, steel drawer fronts, steel top
š x h x v
w x d x h
328 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006808139
006808115
006808127
006808110
Kontejner mobilní kovový úzký, H-B 3+1 zásuvka, čela kovová, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel H-B 3+1 drawers, narrow, steel drawer fronts, steel top
š x h x v
w x d x h
328 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006238139
006238115
006238127
006238110
Kontejner mobilní kovový úzký, H-A 3+1 zásuvka, čela kovová, vrchní krycí deska kovová
Pedestal mobile steel H-A 3+1 drawers, narrow, steel drawer fronts, steel top
š x h x v
w x d x h
328 x 600 x 596
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
006258139
006258115
006258127
006258110
Poznámka: Součástí kontejneru je plastová přihrádka na tužky.
Note: The pedestal includes a plastic pen tray.
01/2015
PE.7
Kontejnery
Kontejnery dřevěné mobilní
Kontejner mobilní, LTD C 2+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile, MFC C 2+1 drawers, fronts MFC, without handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006810045
LTD – MFC
buk
beech
006810050
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006810052
LTD – MFC
bílá
white
006810070
EKOTECH
šedá
grey
006810040
EKOTECH
buk
beech
006810053
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006810051
EKOTECH
bílá
white
006810069
Kontejner mobilní, LTD H-B 2+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile, MFC H-B 2+1 drawers, fronts MFC, without handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006230045
LTD – MFC
buk
beech
006230050
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006230052
LTD – MFC
bílá
white
006230070
EKOTECH
šedá
grey
006230040
EKOTECH
buk
beech
006230053
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006230051
EKOTECH
bílá
white
006230069
Kontejner mobilní, LTD H-A 2+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile, MFC H-A 2+1 drawers, fronts MFC, without handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006250045
LTD – MFC
buk
beech
006250050
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006250052
LTD – MFC
bílá
white
006250070
příčná léta
Grain side-side (tops)
Poznámka: Součástí kontejneru je závěsný rám do spodní
zásuvky určený pro závěsné desky.
Note: The pedestal includes a frame for hanging files in
the bottom drawer.
01/2015
PE.8
EKOTECH
šedá
grey
006250040
EKOTECH
buk
beech
006250053
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006250051
EKOTECH
bílá
white
006250069
Pedestals
MFC Mobile Pedestals
Kontejner mobilní, LTD C 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile, MFC C 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006810545
LTD – MFC
buk
beech
006810550
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006810552
LTD – MFC
bílá
white
006810570
EKOTECH
šedá
grey
006810540
EKOTECH
buk
beech
006810553
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006810551
EKOTECH
bílá
white
006810569
Kontejner mobilní, LTD H-B 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile, MFC H-B 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006230545
LTD – MFC
buk
beech
006230550
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006230552
LTD – MFC
bílá
white
006230570
EKOTECH
šedá
grey
006230540
EKOTECH
buk
beech
006230553
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006230551
EKOTECH
bílá
white
006230569
Kontejner mobilní, LTD H-A 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile, MFC H-A 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006250545
LTD – MFC
buk
beech
006250550
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006250552
LTD – MFC
bílá
white
006250570
EKOTECH
šedá
grey
006250540
příčná léta
Grain side-side (tops)
01/2015
PE.9
EKOTECH
buk
beech
006250553
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006250551
EKOTECH
bílá
white
006250569
Kontejnery
Kontejnery dřevěné mobilní
Kontejner mobilní, LTD C 2+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile, MFC C 2+1 drawers, fronts MFC, with handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006820045
LTD – MFC
buk
beech
006820050
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006820052
LTD – MFC
bílá
white
006820070
EKOTECH
šedá
grey
006820040
EKOTECH
buk
beech
006820053
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006820051
EKOTECH
bílá
white
006820069
Kontejner mobilní, LTD H-B 2+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile, MFC H-B 2+1 drawers, fronts MFC, with handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006240045
LTD – MFC
buk
beech
006240050
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006240052
LTD – MFC
bílá
white
006240070
EKOTECH
šedá
grey
006240040
EKOTECH
buk
beech
006240053
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006240051
EKOTECH
bílá
white
006240069
Kontejner mobilní, LTD H-A 2+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile, MFC H-A 2+1 drawers, fronts MFC, with handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006260045
LTD – MFC
buk
beech
006260050
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006260052
LTD – MFC
bílá
white
006260070
příčná léta
Grain side-side (tops)
Poznámka: Součástí kontejneru je závěsný rám do spodní
zásuvky určený pro závěsné desky.
Note: The pedestal includes a frame for hanging files in
the bottom drawer.
01/2015
PE.10
EKOTECH
šedá
grey
006260040
EKOTECH
buk
beech
006260053
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006260051
EKOTECH
bílá
white
006260069
Pedestals
MFC Mobile Pedestals
Kontejner mobilní, LTD C 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile, MFC C 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006820545
LTD – MFC
buk
beech
006820550
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006820552
LTD – MFC
bílá
white
006820570
EKOTECH
šedá
grey
006820540
EKOTECH
buk
beech
006820553
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006820551
EKOTECH
bílá
white
006820569
Kontejner mobilní, LTD H-B 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile, MFC H-B 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006240545
LTD – MFC
buk
beech
006240550
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006240552
LTD – MFC
bílá
white
006240570
EKOTECH
šedá
grey
006240540
EKOTECH
buk
beech
006240553
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006240551
EKOTECH
bílá
white
006240569
Kontejner mobilní, LTD H-A 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile, MFC H-A 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
š x h x v
w x d x h
431 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
006260545
LTD – MFC
buk
beech
006260550
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
006260552
LTD – MFC
bílá
white
006260570
EKOTECH
šedá
grey
006260540
příčná léta
Grain side-side (tops)
01/2015
PE.11
EKOTECH
buk
beech
006260553
EKOTECH
divoká hruška
wild pear
006260551
EKOTECH
bílá
white
006260569
Kontejnery
Kontejnery dřevěné mobilní úzké
Kontejner mobilní úzký, LTD C 2+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile narrow, MFC C 2+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006814045
006814050
006814052
006814070
006814040
006814053
006814051
006814069
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner mobilní úzký, LTD H-B 2+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile narrow, MFC H-B 2+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006234045
006234050
006234052
006234070
006234040
006234053
006234051
006234069
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner mobilní úzký, LTD H-A 2+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile narrow, MFC H-A 2+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006254045
006254050
006254052
006254070
příčná léta
Grain side-side (tops)
01/2015
EKOTECH
šedá
grey
PE.12
006254040
006254053
006254051
006254069
Pedestals
MFC Mobile Pedestals Narrow
Kontejner mobilní úzký, LTD C 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile narrow, MFC C 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006814545
006814550
006814552
006814570
006814540
006814553
006814551
006814569
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner mobilní úzký, LTD H-B 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile narrow, MFC H-B 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006234545
006234550
006234552
006234570
006234540
006234553
006234551
006234569
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner mobilní úzký, LTD H-A 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal mobile narrow, MFC H-A 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006254545
006254550
006254552
006254570
006254540
příčná léta
Grain side-side (tops)
01/2015
PE.13
006254553
006254551
006254569
Kontejnery
Kontejnery dřevěné mobilní úzké
Kontejner mobilní úzký, LTD C 2+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile narrow, MFC C 2+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006824045
006824050
006824052
006824070
006824040
006824053
006824051
006824069
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner mobilní úzký, LTD H-B 2+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile narrow, MFC H-B 2+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006244045
006244050
006244052
006244070
006244040
006244053
006244051
006244069
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner mobilní úzký, LTD H-A 2+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile narrow, MFC H-A 2+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006264045
006264050
006264052
006264070
příčná léta
Grain side-side (tops)
01/2015
EKOTECH
šedá
grey
PE.14
006264040
006264053
006264051
006264069
Pedestals
MFC Mobile Pedestals Narrow
Kontejner mobilní úzký, LTD C 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile narrow, MFC C 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006824545
006824550
006824552
006824570
006824540
006824553
006824551
006824569
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner mobilní úzký, LTD H-B 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile narrow, MFC H-B 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006244545
006244550
006244552
006244570
006244540
006244553
006244551
006244569
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner mobilní úzký, LTD H-A 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal mobile narrow, MFC H-A 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
331 x 600 x 602
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
006264545
006264550
006264552
006264570
006264540
příčná léta
Grain side-side (tops)
01/2015
PE.15
006264553
006264551
006264569
Kontejnery
Kontejnery dřevěné přístavné
Kontejner přístavný, LTD C 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal desk high, MFC C 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006811045
006813045
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
06811050
0
006813050
06811052
0
006813052
06811150
0
006813150
06811152
0
006813152
006811070
006813070
006811040
006813040
06811053
0
006813053
06811051
0
006813051
006811069
006813069
06811153
0
006813153
06811151
0
006813151
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner přístavný, LTD H-B 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal desk high, MFC H-B 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006231045
006233045
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
06231050
0
006233050
06231052
0
006233052
06231150
0
006233150
06231152
0
006233152
006231070
006233070
006231040
006233040
06231053
0
006233053
06231051
0
006233051
006231069
006233069
06231153
0
006233153
06231151
0
006233151
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner přístavný, LTD H-A 3+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal desk high, MFC H-A 3+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006251045
006253045
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
příčná léta
Grain side-side
(tops)
06251050
0
006253050
06251052
0
006253052
06251150
0
006253150
06251152
0
006253152
006251070
006253070
podélná léta
Grain front-back
(tops)
Poznámka: Součástí kontejneru je závěsný rám
do spodní zásuvky určený pro závěsné desky.
Note: The pedestal includes a frame for hanging files
in the bottom drawer.
01/2015
PE.16
006251040
006253040
06251053
0
006253053
06251051
0
006253051
06251153
0
006253153
06251151
0
006253151
006251069
006253069
Pedestals
MFC Desk-high Pedestals
Kontejner přístavný, LTD C 4+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal desk high, MFC C 4+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006811545
006813545
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
06811550
0
006813550
06811552
0
006813552
06811650
0
006813650
06811652
0
006813652
006811570
006813570
006811540
006813540
06811553
0
006813553
06811551
0
006813551
006811569
006813569
06811653
0
006813653
06811651
0
006813651
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner přístavný, LTD H-B 4+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal desk high, MFC H-B 4+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006231545
006233545
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
06231550
0
006233550
06231552
0
006233552
06231650
0
006233650
06231652
0
006233652
006231570
006233570
006231540
006233540
06231553
0
006233553
06231551
0
006233551
006231569
006233569
06231653
0
006233653
06231651
0
006233651
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner přístavný, LTD H-A 4+1 zásuvka, čela LTD, bez úchytek
Pedestal desk high, MFC H-A 4+1 drawers, fronts MFC, without handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006251545
006253545
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
příčná léta
Grain side-side
(tops)
01/2015
06251550
0
006253550
06251552
0
006253552
06251650
0
006253650
06251652
0
006253652
006251570
006253570
006251540
006253540
podélná léta
Grain front-back
(tops)
PE.17
06251553
0
006253553
06251551
0
006253551
06251653
0
006253653
06251651
0
006253651
006251569
006253569
Kontejnery
Kontejnery dřevěné přístavné
Kontejner přístavný, LTD C 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal desk high, MFC C 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006821045
006823045
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
06821050
0
006823050
06821052
0
006823052
06821150
0
006823150
06821152
0
006823152
006821070
006823070
006821040
006823040
06821053
0
006823053
06821051
0
006823051
006821069
006823069
06821153
0
006823153
06821151
0
006823151
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner přístavný, LTD H-B 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal desk high, MFC H-B 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006241045
006243045
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
06241050
0
006243050
06241052
0
006243052
06241150
0
006243150
06241152
0
006243152
006241070
006243070
006241040
006243040
06241053
0
006243053
06241051
0
006243051
006241069
006243069
06241153
0
006243153
06241151
0
006243151
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner přístavný, LTD H-A 3+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal desk high, MFC H-A 3+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006261045
006263045
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
příčná léta
Grain side-side
(tops)
06261050
0
006263050
06261052
0
006263052
06261150
0
006263150
06261152
0
006263152
006261070
006263070
podélná léta
Grain front-back
(tops)
Poznámka: Součástí kontejneru je závěsný rám
do spodní zásuvky určený pro závěsné desky.
Note: The pedestal includes a frame for hanging files
in the bottom drawer.
01/2015
PE.18
006261040
006263040
06261053
0
006263053
06261051
0
006263051
06261153
0
006263153
06261151
0
006263151
006261069
006263069
Pedestals
MFC Desk-high Pedestals
Kontejner přístavný, LTD C 4+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal desk high, MFC C 4+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006821545
006823545
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
06821550
0
006823550
06821552
0
006823552
06821650
0
006823650
06821652
0
006823652
006821570
006823570
006821540
006823540
06821553
0
006823553
06821551
0
006823551
006821569
006823569
06821653
0
006823653
06821651
0
006823651
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner přístavný, LTD H-B 4+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal desk high, MFC H-B 4+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006241545
006243545
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
06241550
0
006243550
06241552
0
006243552
06241650
0
006243650
06241652
0
006243652
006241570
006243570
006241540
006243540
06241553
0
006243553
06241551
0
006243551
006241569
006243569
06241653
0
006243653
06241651
0
006243651
EKOTECH
buk
beech
EKOTECH
EKOTECH
divoká hruška bílá
wild pear
white
Kontejner přístavný, LTD H-A 4+1 zásuvka, čela LTD, s úchytkami
Pedestal desk high, MFC H-A 4+1 drawers, fronts MFC, with handles
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
LTD – MFC
divoká hruška bílá
wild pear
white
EKOTECH
šedá
grey
Příčná léta – Grain side-side (léta pouze na dekorech buk a divoká hruška – grain only on beech and wild pear top surfaces)
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
006261545
006263545
Podélná léta – Grain front-back
431 x 600 x 735
431 x 800 x 735
příčná léta
Grain side-side
(tops)
01/2015
06261550
0
006263550
06261552
0
006263552
06261650
0
006263650
06261652
0
006263652
006261570
006263570
006261540
006263540
podélná léta
Grain front-back
(tops)
PE.19
06261553
0
006263553
06261551
0
006263551
06261653
0
006263653
06261651
0
006263651
006261569
006263569
Kontejnery
Kontejnery dřevěné přístavné | MFC Desk-high Pedestals
Store Ped L
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
434 x 600 x 1087
434 x 800 x 1087
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
LTD – MFC
bílá
white
006571545
006575545
006571550
06575550
0
006571552
06575552
0
006571570
006575570
Barevné provedení žaluziového pancíře: RAL9022 – stříbrná
Colour design of tambour door: RAL9022 – silver
Store Ped P
Store Ped R
š
w
x
x
h
d
x
x
v
h
434 x 600 x 1087
434 x 800 x 1087
LTD – MFC
šedá
grey
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
LTD – MFC
bílá
white
006571045
006575045
006571050
06575050
0
006571052
06575052
0
006571070
006575070
Barevné provedení žaluziového pancíře: RAL9022 – stříbrná
Colour design of tambour door: RAL9022 – silver
01/2015
PE.20
Pedestals
Kovové kontejnery – vnitřní vybavení zásuvek | Metal pedestals – Internals for Drawers
Příčka dělící A4 pro kontejner úzký C
Divider for narrow pedestal type C
Závěsná kapsa
Hanging file
RAL9004
007507139
5
260,
Do závěsných rámů lze použít závěsné kapsy výše uvedených
rozměrů.
Hanging files of the stated dimensions can be used with
an A4 hanging-folder frames.
Desky závěsné Pendaflex
Hanging folder Pendaflex
modrá – blue
žlutá – yellow
zelená – green
červená – red
Příčka dělící A5 pro kontejner C
Divider A5 for pedestal type C
RAL9004
005503496
005503497
005503498
005503499
007507239
240
387
210
Příčka dělící pro kontejner široký C
Divider for width pedestal type C
RAL9004
007507039
Příčka dělící A6 pro kontejner C
Divider A6 for pedestal type C
RAL9004
007507339
5
360,
146
01/2015
PE.21
Kontejnery
Kontejnery – vnitřní vybavení zásuvek / Pedestals – Internal for Drawers
Příčka dělící A4 pro kontejner H-B, H-A
Divider A4 for width pedestal type H-B, H-A
RAL9004
398578699
325
Příčka dělící A5 pro kontejner H-B, H-A
Divider A5 for width pedestal type H-B, H-A
RAL9004
398576399
220
Příčka dělící A6 pro kontejner H-B, H-A
Divider A6 for width pedestal type H-B, H-A
RAL9004
398630899
150
01/2015
PE.22
Pedestals
Kontejnery – vnitřní vybavení zásuvek / Pedestals – Internal for Drawers
Možné uspořádání zásuvky u kontejnerů typu C
Possible arrangements for C type drawers
4x 007507039
3x 007507339
3x 007507039
2x 007507239
4x 007507139
2x 007507039
3x 007507339
3x 007507139
2x 007507139
1x 007507239
Možné uspořádání zásuvky u kontejnerů typu B, A
Possible arrangements for B and A type drawers
4x 398578699
3x 398630899
3x 398578699
2x 398576399
2x 398578699
01/2015
PE.23
Download

Pedestals