MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195
odbor správní
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 340, 327 710 111*, fax: 327 710 364, e-mail: [email protected], www.mu.kutnahora.cz
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:
MKH/040306/2014/SPR
JUDr. Miloš Procházka
327 710 340
[email protected]
27.6.2014
Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev
pověřenému obecnímu úřadu - Městskému úřadu Kutná Hora
Kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev níže uvedených obcí se v souladu s ust. § 21
odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, pro
volby konané ve dnech 10. a 11. října 2014 podávají na Městském úřadě Kutná Hora, odboru
správním, Radnická 178, Kutná Hora. Jde o tyto obce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bernardov
Bludov
Bohdaneč
Církvice
Černíny
Červené Janovice
Hlízov
Chlístovice
Kobylnice
Křesetice
Kutná Hora
Malešov
Miskovice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nové Dvory
Opatovice I
Paběnice
Petrovice I
Suchdol
Svatý Mikuláš
Štipoklasy
Třebětín
Úmonín
Vidice
Záboří nad Labem
Zbraslavice
Informace o podávání kandidátních listin, jejich vzory a přílohy jsou umístěny:
1) na webových stránkách krajského úřadu, http://www.kr-stredocesky.cz po levé straně je
skupina Volby, pod níž v oddíle Volby 2014 jsou mj. i volby do zastupitelstev obcí;
2) na webových stránkách Městského úřadu Kutná Hora, http://meu.cz/ – oddíl MÚ informuje,
Oznámení, Volby do zastupitelstev obcí 2014;
3) na webových stránkách ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/ oddíl Informační servis,
Volby, Volby do zastupitelstev obcí;
Kandidátní listiny přijímají:
JUDr. Miloš Procházka, tel. 327 710 340, kancelář č. 230;
Eva Čiháková, tel. 327 710 338, kancelář č. 229;
Lenka Šibravová, tel. 327 710 341, kancelář č. 228;
Anna Vaníčková, tel. 327 710 331, kancelář č. 6;
Ivana Vobořilová, tel. 327 710 336, kancelář č. 6;
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
7.30 – 11.30
12.30 – 16.30
12.30 – 14.30
12.30 – 16.30
12.30 – 14.30
12.30 – 14 00
Na odboru bude vždy přítomen někdo ze shora uvedených pracovníků, který je oprávněn kandidátní
listiny převzít a potvrdit jejich přijetí.
Lhůta pro podávání kandidátních listin končí dne 5.srpna 2014 v 16.00 hodin, do kdy musí být
kandidátní listina doručena registračnímu úřadu.
JUDr. Miloš Procházka
vedoucí odboru
Download

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA