Rozvody VN
Katalog | 2012
SM6
Modulární rozváděče
Vzduchem izolované rozváděče pro napětí do 38,5 kV
Pomáháme lidem získat maximum
z jejich energie
Rozvody VN
SM6
Vzduchem
izolované
rozváděče
1 až 38,5 kV
Vaše požadavky…
Nepřetržitost dodávky energie
a kompletní zabezpečení
Bezpečnost
Þ Zabezpečení provozu ochranami proti následkům
elektrických, mechanických a tepelných poruch (izolace
jednotlivých oddílů).
Þ Veškeré ovládací operace se provádí na čelním panelu, při
zavřených dveřích.
Þ Na čelním panelu jsou indikátory přítomnosti napětí (VPIS).
Þ Indikátory pozice jsou fyzicky svázány s odpovídajícím
spínacím zařízením.
Þ Ochrana proti vnitřním obloukům.
Þ Blokády.
Þ Antireflexní rukojeti.
Spolehlivost
Þ Typově ověřené řešení odpovídající normě
ČSN EN 62271-200.
Þ Při návrhu se využívají nejdokonalejší 3D počítačové
aplikace.
Þ Výroby a ověřování odpovídající jakosti dle normy
ISO 9001:2000.
Jednoduchost
Þ Jednoduchá instalace – všechny skříně mají stejné rozměry.
Þ Vyhledávání informací přímo v místě instalace.
Þ Možnost dálkového ovládání.
Þ Jednoduchá údržba pod napětím (LSC2A).
Þ Rozdělení na VN sekce (izolační přepážky).
Spolehlivost + Jednoduchost = Optimalizace nákladů
Rozvody VN
SM6
Vzduchem
izolované
rozváděče
1 až 38,5 kV
Naše řešení
Společnost Schneider Electric vyvíjí ochranné, monitorovací a řídicí systémy speciálně určené pro
VN sítě již více jak 40 let.
Rozváděče SM6 byly vyvinuty na základě rozsáhlých dlouholetých zkušeností. Obsahují i některé
nejnovější technologie a poskytují tak nejlepší řešení z hlediska zajištění nepřetržitosti dodávky
energie a bezpečnosti obsluhy.
PE57150
Vysoce výkonná spínací zařízení
kA
25
2
5
SF1 nebo/a Evolis*
16
1
6
SF1
nebo/a
Evolis*
630
630
63
1250
125
12
0 A
(*) Nelze při 38,5 kV.
Komplexní řešení
Rozváděče SM6 jsou plně kompatibilní s:
jednotkami PowerMeter;
Þ Multifunkčními ochranami Sepam;
Þ Chránění;
Þ Měření a diagnostika;
Þ Nezávislé ochrany VIP.
Rozváděče SM6 tak lze snadno propojit do libovolného monitorovacího
a řídicího systému;
Þ Místní a dálková indikace a ovládání.
Þ Měřicími
Þ
Skříně odolné proti vnitřním obloukům
Třída ochrany proti vnitřním obloukům: A-FL a A-FLR.
Þ 3stranná
ochrana IAC proti vnitřním obloukům: A-FL, 12,5 kA 1 s a 16 kA 1 s
pro 25 kV a 16 kA 1 s pro 38,5 kV.
Þ 4stranná ochrana IAC proti vnitřním obloukům: A-FLR, 16 kA 1 s a 20 kA 1 s
pro 25 kV.
Þ Volba odvodů plynů:
Þ Směrem dolů;
Þ Směrem nahoru pro 25 kV.
PM103193
SM6, skutečně
profesionální
řešení!
Více než
1 100 000 skříní
instalovaných
po celém světě.
SM6
OBSAH
Přehled
4
5
Základní parametry
12
Parametry funkčních skříní
38
Připojování
73
Instalace
81
Dodatky
90
SM6-24
OBSAH
Zkušenosti předního světového výrobce
6
Výhody této řady
7
Ochrana životního prostředí
8
Servisní služby
9
Reference
10
Systém zajištění kvality
11
5
Přehled
Zkušenosti světového výrobce
Společnost Schneider Electric má více jak 40 let zkušeností s vlastní výrobou
skříňových rozváděčů a přes 30 let se zabývá i technologií VN spínacích přístrojů
s náplní SF6.
Na základě těchto zkušeností může dnes Schneider Electric nabízet rozvodné
skříně pro vakuové vypínače do 25 kV a rozvodné skříně s ochranou proti vnitřním
obloukům se zvýšenou bezpečností personálu podle norem IEC.
S řadou SM6 vám současně nabízíme naše zkušenosti s instalací více jak
2 miliónů VN rozváděčů s náplní SF6 instalovaných po celém světě.
Naše zkušenosti ve vašich službách a snaha maximálně vyhovět vašim
požadavkům, to je základ partnerského vztahu, který nabízíme s naší řadou
SM6.
Modulární řada SM6 představuje vzájemně přizpůsobené skříně vybavené
spínacími přístroji s plynem SF6 nebo vakuovými spínacími přístroji s životností
více jak 30 let.
Funkce těchto skříní umožňují splnit vaše požadavky na VN rozvodny do 25 kV.
Při využití moderních a praxí prověřených technologií vám skříně SM6 zajišťují
splnění vašich náročných požadavků dnes i v budoucnosti.
1975: inovace
Fluorid sírový (SF6) je poprvé použit ve VN spínači pro rozvodnu VN/NN se skříní
VM6.
1989: zkušenost
Více jak 300 000 skříní VM6 instalovaných v rozvodných sítích po celém světě.
1991: inovace a zkušenost
Druhá generace modulárních skříní SM6 pro spínací přístroje s SF6
2012: vedoucí pozice
více jak 1 100 000 skříněmi SM6 instalovanými po celém světě
si Schneider Electric upevňuje vedoucí pozici na poli VN spínací techniky.
Þ Rozšiřování nabídky o řadu skříní pro vakuové vypínače do 25 kV.
Þ S
6
Přehled
Vlastnosti řady
Možnosti rozšiřování
SM6 – kompletní řada
řada, pokrývající vaše současné i budoucí požadavky.
Þ Konstrukce s možností rozšiřování vašich instalací.
Þ Katalog funkcí pro všechny vaše aplikace.
Þ Všechny výrobky vyhovují normám a předpisům.
Þ Možnosti dálkového ovládání vašich instalací.
Þ Kompletní
Kompaktní uspořádání
SM6 – optimalizovaná řada
jednotky s nízkými skříněmi.
Þ Racionální uspořádání prostorů pro instalaci rozváděčů.
Þ Nízké náklady na stavební úpravy.
Þ Snadná integrace do prefabrikovaných venkovních rozvoden.
Þ Kompaktní
Údržba
SM6 – řada s nízkými nároky na údržbu
prvky (vypínací a uzemňovací) jsou integrovány v zapouzdřeném oddílu
s SF6 (bez nutnosti doplňování).
Þ Ovládací mechanismy vyžadují při normálních provozních podmínkách minimální
údržbu.
Þ Zvýšená vypínací schopnost.
Þ Aktivní
Snadná instalace
SM6 – řada pro snadné začlenění do elektrické instalace
rozměry a nízká hmotnost.
Þ Jednoduché stavební úpravy.
Þ Snadné připojení kabelů.
Þ Jednoduchý systém přípojnic v rozváděči.
Þ Menší
Jednoduché a bezpečné ovládání
SM6 – osvědčená řada
přepínač blokující nesprávné spínání.
Þ Kombinace uzemňovač odpojovač má plnou zapínací schopnost.
Þ Přímá mechanická vazba indikátorů.
Þ Odolnost proti vnitřním obloukům v kabelovém a vypínačovém oddílu.
Þ Jasná mimická schémata obvodů.
Þ Vypínací páka s antireflexní funkcí.
Þ Dělené skříně.
Þ 3polohový
SM6: řada s možností dálkového ovládání
Rozváděče SM6jsou zcela přizpůsobeny pro dálkové ovládání. Motorový pohon
(lze instalovat kdykoliv bez přerušení provozu) lze vybavit rozhraním Easergy T200
pro dálkové ovládání. Všechny jednotky jsou připraveny
k okamžitému připojení při zajištění všech spínacích operací.
SM6: řada s integrovanými ochranami vn
Řadou SM6 společnost Schneider Electric nabízí řešení pro chránění
a monitorování elektrické energie; ochrany Sepam a VIP chrání vaše instalace
a zajišťují nepřetržitost dodávky elektrické energie.
7
Přehled
Ochrana životního prostředí
Recyklační služba společnosti
Schneider Electric pro produkty
s SF6 je součástí pevně daného
procesu.
Recyklační služba společnosti Schneider Electric
Společnost Schneider Electric má dlouhodobý program péče o životní prostředí.
Rozváděče řady SM6 jsou šetrné okolnímu prostředí, hlavně z hlediska
recyklovatelnosti.
Materiály pro vodiče a izolátory jsou rozlišitelné a snadno oddělitelné.
Na konci životnosti jsou rozváděče SM6 kompletně zpracovány a recyklovány
podle směrnic Evropského společenství o recyklaci elektronických a elektrických
výrobků. Při recyklaci nejsou do atmosféry uvolňovány žádné plyny, ani nevznikají
jiné škodlivé látky.
železné kovy
Jednotka
odpínače
84 %
Jednotka
vypínače
65 %
barevné kovy
4%
10,6 %
tvrzeno za tepla
9,5%
22 %
termoplast
plyn
2,35 %
0,15 %
2,3 %
0,1 %
Ekologický program využívaný ve výrobních střediscích Schneider Electric pro
výrobu rozváděčů SM6-24 má certifikát kvality ISO 14001.
8
Přehled
Široký rozsah služeb
Schneider Electric nabízí kompletní řadu služeb, kde některé z nich jsou součástí
dodávky skříní SM6.
Pro zlepšení kvality vaší elektrické energie
Þ Analýza
sítě, analýza harmonických složek, apod.
jalové energie.
Þ Monitorování spotřeby.
Þ Kompenzace
Doplněk ke koupi a instalaci rozváděčů SM6
Þ Přizpůsobení
rozváděčů aby nejlépe vyhovovaly vašim požadavkům.
testování a uvedení do provozu přímo na místě instalace.
Þ Rozšíření záruky.
Þ Školení obsluhy.
Þ Sestavení,
Dohled nad vaší instalací během provozu a inovace
stávajícího zařízení
Þ Inovace
stávajícího zařízení: funkční přizpůsobení, motorové ovládání, retrofit
spínacích prvků, apod.
Þ Práce na místě instalace.
Þ Dodávka náhradních dílů.
Þ Smlouvy o údržbě.
Þ Recyklace na konci životnosti.
Další informace o všech službách poskytovaných společností Schneider Electric
naleznete v našich obchodních kancelářích.
9
Přehled
Reference
SM6 – světově uznávaný výrobek
Asie/Blízký východ
Þ Canal
Electrical Distribution Company, Egypt.
Motors Holden, Austrálie.
Þ Pasteur Institute, Kambodža.
Þ Tian he City, Čína.
Þ Sanya Airport, Čína.
Þ Bank of China, Beijing, Jv Yanta, Čína.
Þ Hotel Jing Guang, JGH, Čína.
Þ Hotel Plaza, Jakarta, Indonésie.
Þ Bali Airport, Indonésie.
Þ Wakasa Control Center, Japonsko.
Þ Otaru Shopping center, Japonsko.
Þ New City of Muang, Thong Than, Thajsko.
Þ Danang and Quinhon Airport, Vanad, Vietnam.
Þ British Embassy, Omán.
Þ KBF Palace Riyadh, Saudská Arábie.
Þ Raka Stadium, Saudská Arábie.
Þ Bilkent University, Turecko.
Þ TADCO, BABOIL development, Spojené Arabské
Emiráty.
Þ Melbourne Tunnel City Link, Austrálie.
Þ Campus KSU Qassim Riyad, Saudská Arábie.
Þ General
Afrika
Þ ONAFEX,
Hilton Hotel, Alžír.
University, Kamerun.
Þ Karoua Airport, Kamerun.
Þ Libreville Airport, Gabon.
Þ Ivarto Hospital, CORIF, Madagaskar.
Þ Central Bank of Abuja, ADEFEMI, Nigérie.
Þ OCI Dakar, Oger international, CGE, Senegal.
Þ Bamburi cement Ltd, Keňa.
Þ Ivory Electricity Company, Pobřeží slonoviny.
Þ Exxon, New Headquarters, Angola.
Þ Yaounde
Jižní Amerika/Pacifik
Þ Lamentin
Airport, CCIM, Martinique.
Centre, Kourou, Guyana.
Þ Mexico City Underground System, Mexiko.
Þ Santiago Underground System, Chile.
Þ Cohiba Hotel, Havana, Kuba.
Þ Iberostar Hotel, Bavaro, Dominikánská republika.
Þ Aluminio Argentino Saic SA, Argentina.
Þ Michelin Campo Grande, Rio de Janeiro, Brazílie.
Þ TIM Data Center, Sao Paulo, Brazílie.
Þ Light Rio de Janeiro, Brazílie.
Þ Hospital Oswaldo Cruz, Sao Paulo, Brazílie.
Þ Space
Evropa
Þ EDF,
Francie Eurotunnel,
Þ Francie.
Þ Nestlé
company headquarters, Francie.
de France, Paris, Francie.
Þ TLM Terminal , Folkestone, Velká Británie.
Þ Zaventem Airport, Belgie.
Þ Krediebank Computer Centre, Belgie.
Þ Bucarest Pumping station, Rumunsko.
Þ Prague Airport, Česká republika.
Þ Philipp Morris St Petersburg, Rusko.
Þ Kremlin Moscow, Rusko.
Þ Madrid airport, Španělsko.
Þ Dacia Renault, Rumunsko.
Þ Lafarge cement Čížkovice, Česká republika.
Þ Caterpillar St Petersburg, Rusko.
Þ Ikea Kazan, Rusko.
Þ Barajas airport, Španělsko.
Þ Coca-cola Curych, Švýcarsko.
Þ Stade
10
Přehled
Zajištění kvality
Certifikát kvality podle ISO 9001
Hlavní výhoda
Všechny výrobní závody společnosti Schneider Electric mají jednotnou funkční
organizaci, která zajišťuje kontrolu kvality a shodu s normami a předpisy.
Postup kontroly kvality je:
Þ Stejný ve všech odděleních;
Þ Uznávaný mnoha zákazníky a organizacemi.
Pracovní postupy byly schváleny i nezávislou organizací FQAA – French Quality
Assurance Association.
Systém ověřování kvality při návrhu a výrobě jednotek SM6
obdržel certifikát shody s požadavky normy ISO 9001
a ISO 9002.
Pečlivé a systematické kontroly
Během výroby je každý prvek SM6 podroben systematickým rutinním testům pro
kontrolu kvality a shody s normami:
Þ Kontrola těsnosti;
Þ Kontrola plnicího tlaku;
Þ Kontrola vypínací a zapínací schopnosti;
Þ Měření momentu při zapínání a vypínání;
Þ Kontrola dielektrické pevnosti;
Þ Soulad se schématy a výkresy.
Výsledky testů se zapisují do zkušebního protokolu, který ke každé jednotce
přikládá oddělení kontroly kvality.
Ekologické podmínky ve výrobních střediscích Schneider Electric, která vyrábějí
jednotky SM6 byly oceněny certifikátem shody s požadavky normy ISO 14001.
11
Základní parametry
12
OBSAH
Oblasti použití
12
Skříně pro spínací funkce
14
Skříně pro ochranné funkce
15
Skříně pro měření
18
Skříně pro další funkce
19
Provozní podmínky
20
Normy
21
Hlavní parametry
22
Popis továrně vyráběných skříní
24
Popis jednotlivých oddílů skříní
27
Provozní bezpečnost
28
U spínacích přístrojů
28
Zabezpečení ovládacího mechanismu
30
Ochrana proti vnitřním obloukům
31
Monitorování ochran a řízení
39
Ochrany VIP 35
42
Ochrany VIP 300 LL
42
Ochrany Sepam 10 se snímači CRa/CRb
43
Tabulka výběru ochran a proudových snímačů
44
Proudové snímače ochran LPCT
45
Všeobecná část
Oblasti použití
Řada SM6 je tvořena modulárními kovově zapouzdřenými skříněmi s pevnými nebo
výsuvnými, spínacími přístroji s plynem SF6 nebo ve vakuu:
Þ Odpínače;
Þ Vypínače SF1, SFset nebo Evolis;
Þ Stykač Rollarc 400 nebo 400D nebo vakuový stykač;
Þ Odpojovače.
Skříně SM6 se používají jako VN sekce v transformovnách VN/NN ve veřejných
distribučních sítích i v distribučních stanicích jednotlivých spotřebitelů při napětích
do 25 kV.
Transformační stanice VN/NN
Norma UTE (EDF)
odběratelská rozvodna VN
(měření VN)
IM
CM DM2
IM
Rozvodna VVN/VN
QM
PM
IM
Přívodní vedení
hlavního rozváděče
Kombinovaná veřejná /
Odběratelská rozvodna
PM IM
IM GIM QM
Odběratelská rozvodna VN
(měření VN)
IM
IM
QM DM1-S
Rozvodna
GAM
QM
Vývod k ostatním rozvodnám
Ostatní normy
odběratelská rozvodna VN
(měření VN)
IM
IM
DM1-D
GBC-A
QM
DM1-S
Vývod k ostatním rozvodnám
Přívodní vedení k hlavnímu rozváděči
13
Všeobecná část
Oblasti použití
Průmyslové distribuční rozvodny
Rozvodna VVN/VN
Distribuční rozváděč
DM1-A
GBC-B
QM QM IM
IM
IMB GBM DM1-A
Napájecí
vedení ➀
Napájecí
vedení ➁
GBC-B
QM DM1-S
ATS
Typy skříní
V níže uvedeném seznamu jsou skříně řady SM6-24
pro použití v transformovnách VN/NN a distribučních
rozvodnách.
Þ IM, IMC, IMB: odpínač.
Þ PM: pojistkový odpínač.
Þ QM, QMC, QMB: kombinace odpínače
s pojistkami.
Þ CRM, CVM: stykač a stykač s pojistkami.
Þ DM1-A, DM1-D, DM1-S: SF6 vypínač
s odpojovačem.
Þ DMV-A, DMV-D, DMV-S: vakuový vypínač
s odpojovačem.
Þ DMVL-A: vakuový vypínač s odpojovačem.
Þ DM1-W, DM1-Z: výsuvný SF6 vypínač
s odpojovačem.
Þ DM2: SF6 vypínač s dvěma odpojovači.
Þ DM2-W: Výsuvný vypínač s dvěma odpojovači jen
pro38,5 kV.
Þ CM, CM2: transformátory pro měření napětí.
Þ GBC-A, GBC-B: transformátory pro měření proudu
a/nebo napětí.
Þ NSM-kabely pro hlavní napájení a záložní zdroj
Þ NSM-přípojnice pro hlavní napájení a kabely pro
záložní zdroj.
Þ GIM: přípojnicové mezipole.
Þ GEM: rozšiřující pole.
Þ GBM: propojovací skříň.
Þ GAM2, GAM: přívodní kabely.
Þ SM: odpojovač.
Þ TM: VN/NN transformátorová skříň pro pomocné
obvody.
Þ Další skříně: konzultujte u nás.
Þ EMB: uzemnění přípojnic.
Transformovny VN/NN
QM NSM-kabely GBM SM TM
NSM-kabely QM CRM CRM DM1-W
Záložní zdroj
(generátor)
Rezervní
přívod ze sítě
Distribuční rozvodna
QM QM GBC-B
IM
IMB GBM IM
GBC-B
DM1-S
DM1-S
ATS
Napájecí
vedení ➀
Napájecí
vedení ➁
ATS: Automatický systém záskoku (Automatic Transfer System).
14
Skříně pro spínací funkce
Základní parametry
48
IM
Skříň s odpínačem
SM6 24: 375 nebo 500 mm
SM6 36: 750 mm
DE59673
DE59672
DE59671
Spínání
Str.
IMC
Skříň s odpínačem
SM6 24: 500 mm
SM6 36: 750 mm
IMB
Skříň s odpínačem a uzemňovačem
vývod vlevo nebo vpravo
SM6 24: 375 mm
SM6 36: 750 mm
50
Přípojnice NSM
Skříň pro pracovní napájení přípojnicemi (zleva nebo
zprava) a rezervní napájení kabely
SM6 24: 750 mm
DE59697
Kabely NSM
Skříň pro hlavní i rezervní napájení kabely
SM6 24: 750 mm
DE59696
49
DE59693
DE59692
Systém automatického záskoku
Kabely NSM
Skříň pro hlavní i rezervní napájení kabely
SM6 36: 1500 mm
Přípojnice NSM
Skříň pro pracovní napájení přípojnicemi (zleva nebo
zprava) a rezervní napájení kabely
SM6 36: 1500 mm
15
Skříně pro ochranné funkce
Základní parametry
DE59676
QMC
Skříň s kombinací odpínače
s pojistkami a PTP
SM6 24: 625 mm
SM6 36: 1000 mm
QM
Skříň s kombinací odpínače
s pojistkami
SM6 24: 375 nebo 500 mm
SM6 36: 750 mm
DE59677
51
DE59675
DE59674
Kombinace odpínač / pojistka
Str.
52
PM
Skříň s odpínačem a pojistkami
SM6 24: 375 mm
SM6 36: 750 mm
53
16
DE59679
DE59678
Vypínač s SF6
DM1-A
Skříň s vypínačem
SM6 24: 750 mm
SM6 36: 1000 mm
DM1-D
Skříň s vypínačem, vývod vlevo nebo
vpravo
SM6 24: 750 mm
SM6 36: 1000 mm
QMB
Skříň s kombinací odpínače
s pojistkami, vývod vlevo nebo
vpravo
SM6 24: 375 mm
SM6 36: 750 mm
Skříně pro ochranné funkce
Základní parametry
54
55
DE53490
DM1-S
Skříň s vypínačem nezávislou
ochranou
SM6 24: 750 mm
DM1-Z
Skříň s výsuvným vypínačem,
vývod vpravo
SM6 24: 750 mm
DE59691
DM1-W
Skříň s výsuvným vypínačem
SM6 24: 750 mm
SM6 36: 1000 mm
DE59680
54
55
DE53487
DE59681
Vypínač s SF6
Str.
DM2-W
Skříň s výsuvným vypínačem a dvěma odpojovači,
vývod vpravo
SM6 36: 1500 mm
DM2
Skříň s vypínačem a dvěma odpojovači,
vývod vlevo nebo vpravo
SM6 24: 750 mm
SM6 36: 1500 mm
56
DMV-A
Skříň s vypínačem
SM6 24: 625 mm
DE53493
DE53492
DE53491
Vakuový vypínač
DMV-D
Skříň s vypínačem, vývod vpravo
SM6 24: 625 mm
DMV-S
Skříň s vypínačem a nezávislou
ochranou
SM6 24: 625 mm
17
Skříně pro ochranné funkce
Základní parametry
57
DE59694
DE53485
Vakuový vypínač
Str.
DMVL-D
Skříň s vypínačem, vývod vpravo
SM6 24: 750 mm
DMVL-A
Skříň s vypínačem
SM6 24: 750 mm
58
DE59232
DE59231
Vakuový stykač
CVM
Skříň se stykačem
SM6 24: 750 mm
CVM
Skříň se stykačem a pojistkami
SM6 24: 750 mm
59
18
DE59202
DE59201
Stykač s SF6
CRM
Skříň se stykačem a pojistkami
SM6 24: 750 mm
CRM
Skříň se stykačem
SM6 24: 750 mm
Skříně pro měření
61
DE59684
CM2
Skříň s měřicími transformátory
napětí fáze-fáze
SM6 24: 500 mm
SM6 36: 750 mm
CM
Skříň s měřicími transformátory
napětí fáze-zem
SM6 24: 375 mm
SM6 36: 750 mm
DE53496
60
DE53497
Str.
DE59863
Základní parametry
GBC-A
Skříň pro měření proudu a/nebo
napětí, vývod vlevo nebo vpravo
SM6 24 a SM6 36: 750 mm
GBC-B
Skříň pro měření proudu a/nebo napětí
SM6 24 a SM6 36: 750 mm
19
62
DE53498
DE59686
DE59687
GBM
Připojovací pole, vývod vpravo
nebo vlevo
SM6 24: 375 mm
SM6 36: 750 mm
GIM
Přípojnicové mezipole
SM6 24: 125 mm
SM6 36: 250 mm
GAM2
Skříň pro připojení přívodního kabelu
SM6 24: 375 mm
SM6 36: 750 mm
GAM
Skříň pro připojení přívodního kabelu
s uzemňovačem
SM6 24: 500 mm
SM6 36: 750 mm
64
DE59690
DE59689
DE53504
63
GEM
Přechodové pole
SM6 24: 125 mm
DE59688
Str.
DE59685
Skříně pro další funkce
Základní parametry
SM
Skříň s odpojovačem
SM6 24: 375 mm nebo 500(1) mm
SM6 36: 750 mm
(1)
20
Pouze pro skříně 1250 A.
TM
Skříň s transformátorem VN/NN
pro napájení příslušenství
SM6 24: 500 mm
SM6 36: 750 mm
EMB
Nástavba s uzemňovačem přípojnic
SM6 24: 375 mm
PE57152
Základní parametry
Provozní podmínky
Kromě uváděných technických parametrů,
řada SM6 splňuje i požadavky týkající se
ochrany osob a majetku, stejně jako
požadavky na snadnou instalaci, provoz
a ochranu životního prostředí.
Skříně SM6 jsou určeny pro vnitřní instalace.
Jejich kompaktní rozměry jsou:
Þ Šířka 375 až 1500 mm;
Þ Výška 1600 až 2250 mm;
Þ Hloubka 840 až 1400 mm …
…tyto rozměry umožňují snadnou instalaci v malých prostorech nebo
prefabrikovaných stanicích. Kabely se připojují zepředu.
Všechny ovládací funkce jsou soustředěny na čelním panelu, což zjednodušuje
ovládání. Skříně mohou být vybaveny různým příslušenstvím (ochrany, toroidní
transformátory, přístrojové transformátory, omezovače přepětí, ovládací a
monitorovací prvky, apod.).
Normální provozní podmínky
Þ Okolní
teplota:
do 40 °C;
Þ 2) do 35 °C průměr za 24 hod.;
Þ 3) více než -5 °C.
Þ Nadmořská výška
Þ 1) do 1000 m;
Þ 2) pro výšky nad 1000 m je třeba použít korekční faktor (konzultujte u nás).
Þ Sluneční záření
Þ 1) dopad slunečního záření není povolen.
Þ Znečistění okolního prostředí
Þ 1) okolní prostředí nesmí být kontaminováno prachem, kouřem, agresivními
a/nebo hořlavými plyny, parami nebo solí.
Þ Vlhkost
Þ 1) průměrná relativní vlhkost za 24 hod – méně než 95%;
Þ 2) průměrná relativní vlhkost za 1 měsíc – méně než 90%;
Þ 3) průměrný tlak vodních par za 24 hod – méně než 2,2 kPa;
Þ 4) průměrný tlak vodních par za 1 měsíc – méně než 1,8 kPa.
Při těchto podmínkách se může občas vyskytnout kondenzace. Ke kondenzaci
dochází při změnách teploty za vysoké relativní vlhkosti.
K zajištění odolnosti proti vysoké vlhkosti nebo kondenzaci (nebezpečí
elektrického průrazu) dodržujte pečlivě stavební předpisy týkající se vhodné
ventilace a instalace.
Provozní podmínky při zhoršených podmínkách konzultujte s námi.
Þ 1)
21
Základní parametry
Skříně řady SM6 vyhovují následujícím
normám a specifikacím:
Þ Normy IEC;
Þ Normy UTE;
Þ Specifikace EDF.
22
Normy
Þ Normy
ČSN-EN
62271-200
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 200: Kovově kryté
rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52
kV včetně
62271-1
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná
ustanovení
62271-103
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro
jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
62271-105
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace
spínače s pojistkami na střídavý proud
60255
Elektrická relé
62271-100
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače
střídavého proudu
62271-102
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače
a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V
60044-1
Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu
60044-2
Přístrojové transformátory - Část 2: Transformátory napětí
60044-8
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory
proudu
61958
Vysokonapěťové rozváděče - Systémy indikace přítomnosti napětí
62271-206
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy
indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV
včetně
Hlavní parametry
PE57150
Základní parametry
Níže uvedené parametry platí pro teplotu okolí od -5 °C do +40 °C a pro umístění v
nadmořské výšce do 1000 m.
Elektrické parametry
Jmenovité napětí
Izolační hladina
Ur
kV
7,2
12
17,5
25
38,5
Mezi fázemi
Ud
50/60 Hz, 1 min (kV ef)
20
28
38
50
80
Proti zemi
Ud
50/60 Hz, 1 min (kV ef)
23
32
45
60
90
Mezi fázemi
Up
1,2/50 μs (kV max)
60
75 (1)
95
125
170
Proti zemi
Up
1,2/50 μs (kV max)
70
85
110
145
195
Transformátor naprázdno
A
16
Nezatížená kabelová vedení
A
31,5
50
400 - 630 -1250
630-1250
1250
Vypínací schopnost
Jmenovitý proud
Ir
A
Krátkodobý výdržný proud
Ik/tk (2)
kA /1 s
Zapínací schopnost (50 Hz)
Ima
kA
25
630 - 1250
20 (3)
630 - 1250
16
630 - 1250
12,5
400 - 630 - 1250
62,5
630
50
630
40
630
31,25
400 - 630
630
630
630-1250
NA
Maximální vypínací schopnost (Isc)
Skříně
IM, IMC, IMB,
NSM-kabely, NSM-přípojnice
A
630 - 800 (4)
QM, QMC, QMB
kA
25
PM
kA
25
CRM
kA
10
NA
CRM s pojistkami
kA
25
NA
CVM
kA
6,3
NA
CVM s pojistkami
kA
25
NA
20
20
20
Skříně s SF6 vypínačem
DM1-A, DM1-D, DM1-W
DM1-S
kA
kA
DM1-Z
25
630-1250
20
630-1250
1250
25
630
NA
25
1250
NA
20
630
DM2
kA
25
630
1250
DM2-W
kA
25
NA
1250
DMV-A, DMV-D, DMV-S
kA
25
630-1250
DMVL-A
kA
20
630
NA
DMVL-D
kA
25
630
NA
Skříně s vakuovým vypínačem
(1)
(2)
(3)
(4)
NA
vrcholová hodnota 60 kV max pro skříň CRM.
3fázový.
In 20 kA / 3 s konzultujte u nás.
In 800 A konzultujte u nás.
23
Základní parametry
Hlavní parametry
PE57150
Životnost
Skříně
Mechanická životnost Elektrická životnost
IM, IMC, IMB, PM,
QM (5), QMC (5), QMB (5),
NSM-kabely, NSM-přípojnice
IEC 62271-103
1000 operací
třída M1
CRM
Odpojovač
IEC 62271-102
1000 operací
Rollarc 400
IEC 60470
300 000 operací
IEC 60470
100 000 vypnutí při 320 A
300 000 vypnutí při 250 A
Rollarc 400D
100 000 operací
100 000 vypnutí při 200 A
Odpojovač
IEC 62271-102
1000 operací
Vakuový stykač
IEC 60470
2 500 000 operací
250 000 s mechanickým
přidržením
CVM
IEC 62271-103
100 vypnutí při Ir,
účiník=0,7, třída E3
IEC 60470
250 000 vypnutí při Ir
Skříně s SF6 vypínačem
DM1-A,
DM1-D,
DM1-W,
DM1-Z,
DM1-S,
DM2
DM2-W
Odpojovač
IEC 62271-102
1000 operací
Vypínač SF
IEC 62271-100
10 000 operací
třída M2
IEC 62271-100
30 vypnutí při 12,5 kA pro 25 kV
25 vypnutí při 25 kA pro 25 kV
40 vypnutí při 16 kA pro 36 kV
15 vypnutí při 25 kA pro 36 kV
10 000 vypnutí při Ir,
účiník=0,7 třída E2
Skříně s vakuovým vypínačem
DMV-A,
DMV-D,
DMV-S
DMVL-A
DMVL-D
Odpínač
IEC 62271-103
1000 operací
třída M1
IEC 62271-103
100 vypnutí při Ir
účiník=0,7 třída E3
Vypínač Evolis
IEC 62271-100
10 000 operací
třída M2
IEC 62271-100
10 000 vypnutí při Ir
účiník=0,7, třída E2
Odpojovač
IEC62271-102
1 000 operací
Vypínač Evolis
IEC62271-100
10000 operací,
třída M2
IEC 62271-100
10000 vypnutí při Ir
účiník = 0,7 třída E2
(5) Podle doporučení IEC 62271-105, 3 vypnutí při účiníku = 0,2
800 A při 36 kV, 1400 při 25 kV, 1730 A při 12 kV, 2600 A při 5,5 kV
Odolnost proti vnitřním obloukům (podle IEC 62271-200)
24:
Þ 12,5 kA 1 s, IAC: A-FL;
Þ 16 kA 1 s, IAC: A-FLR a IAC: A-FL;
Þ 20 kA 1 s, IAC: A-FLR a IAC: A-FL.
Þ SM6 36:
Þ 16 kA 1 s, IAC: A-FL.
Stupeň krytí
Þ Třída: PI (izolační oddělení).
Þ Třída ztráty nepřetržitosti: LSC2A.
Þ Skříně: IP3X.
Þ Mezi oddíly: IP2X pro 25 kV, IP2XC pro 38,5 kV.
Þ Zapouzdření: IK08 pro 25 kV, IK07 pro 38,5 kV.
Elektromagnetická kompatibilita
Þ Relé: rázová pevnost 4 kV, podle doporučení IEC 60801.4.
Þ Oddíly skříní:
Þ Elektrické pole:
Þ Útlum 40 db při 100 MHz;
Þ Útlum 20 db při 200 MHz;
Þ Magnetické pole: útlum 20 db při méně než 30 Mhz.
Teploty
Skříně musí být uloženy v suchém, bezprašném prostředí s minimálními výkyvy
teploty.
Þ Skladování: od -40 °C do +70 °C.
Þ Provoz: od -5 °C do +40 °C.
Þ Jiné teploty: konzultujte s námi.
Þ SM6
24
Popis prefabrikovaných skříní
Všeobecná část
Skříně s odpínačem a pojistkami
Skříně obsahují pět oddílů oddělených kovovými nebo izolačními přepážkami
1 – Spínací zařízení: odpínač a uzemňovač v zapouzdření naplněném SF6, které
splňuje požadavky na „trvale utěsněné zařízení“.
2
2 – Přípojnice: všechny ve stejné horizontální rovině, takže je umožněno pozdější
rozšiřování rozvodny i připojování ke stávajícím zařízením.
5
1
3 – Oddíl přívodů: přístupný zepředu, připojování ke spodním svorkám odpínače a
uzemňovače (skříně IM) nebo spodním držákům pojistek (PM a QM). Tento oddíl je
u vývodových polí pro transformátory dále vybaven uzemňovačem na vývodové
(spodní) straně VN pojistek.
4
4 – Ovládací mechanismus: obsahuje prvky pro ovládání odpínače
a uzemňovače a zajištění indikace daného úkonu (nucené vypnutí).
5 – Oddíl nízkého napětí: instalace bloků svorkovnic (je-li použit motorový pohon),
NN pojistek a pomocných kompaktních relé.
3
Volitelné příslušenství: viz kapitola „Parametry funkčních skříní“.
Skříně s SF6 vypínačem
1 – Spínací zařízení: odpojovač(e) a uzemňovač(e) v zapouzdření naplněném SF6,
které splňuje požadavky na „trvale utěsněné zařízení“.
2 – Přípojnice: všechny ve stejné horizontální rovině, takže je umožněno pozdější
rozšiřování rozvodny i připojování ke stávajícím zařízením.
2
1
5
4
3 – Oddíl přívodů a vypínače: přístupný zepředu, připojování ke spodním svorkám
vypínače.
Je možné volit mezi dvěma typy vypínačů
vypínač vybavený ochranou a standardními proudovými měniči (s nebo bez
pomocného napájení).
Þ SFset: vypínač vybavený nezávislou ochranou a speciálními senzory (bez
nutnosti pomocného napájení).
Þ SF1:
3
4 – Ovládací mechanismus: obsahuje prvky pro ovládání odpojovače(ů), vypínače
a uzemňovače a zajištění indikace jejich stavu.
4
5 – Oddíl nízkého napětí: instalace pomocných relé, přechodových svorkovnic
a digitálních ochran. V případě požadavků na větší prostor je možné na vrchní
stranu skříně umístit přídavnou nástavbu nn.
Volitelné příslušenství: viz kapitolu „Parametry funkčních skříní“.
25
Popis prefabrikovaných skříní
Všeobecná část
Skříně s čelním vakuovým vypínačem
1 – Spínací zařízení: odpojovač(e) a uzemňovač(e) v zapouzdření naplněném
SF6, které splňuje požadavky na „trvale utěsněné zařízení“.
2
1
5
2 – Přípojnice: všechny ve stejné horizontální rovině, takže je umožněno pozdější
rozšiřování rozvodny.
4
3
3 – Oddíl přívodů a vypínače: přístupný zepředu, připojování ke spodním
svorkám vypínače.
Þ Evolis: vypínač s ochranou a standardními proudovými měniči (s nebo bez
pomocného napájení).
4 – Ovládací mechanismus: obsahuje prvky pro ovládání odpojovače(ů),
vypínače a uzemňovače a zajištění indikace daného úkonu.
5 – Oddíl nízkého napětí: instalace pomocných relé, přechodových svorkovnic
a digitálních ochran. V případě požadavků na větší prostor je možné na vrchní
stranu skříně umístit přídavnou nástavbu nn.
Volitelné příslušenství: viz kapitolu „Parametry funkčních skříní“.
Skříně s podélným vakuovým vypínačem
2
1
1 – Spínací zařízení: odpojovač(e) a uzemňovač(e) v zapouzdření naplněném
SF6, které splňuje požadavky na „trvale utěsněné zařízení“.
5
4
3
2 – Přípojnice: všechny ve stejné horizontální rovině, takže je umožněno pozdější
rozšiřování rozvodny.
3 – Oddíl přívodů a vypínače: přístupný zepředu, připojování ke spodním
svorkám vypínače.
Þ Evolis: vypínač s ochranou a standardními proudovými měniči (s nebo bez
pomocného napájení).
4 – Ovládací mechanismus: obsahuje prvky pro ovládání odpojovače(ů),
vypínače a uzemňovače a zajištění indikace daného úkonu.
5 – Oddíl nízkého napětí: instalace pomocných relé, přechodových svorkovnic
a digitálních ochran. V případě požadavků na větší prostor je možné na vrchní
stranu skříně umístit přídavnou nástavbu nn.
Volitelné příslušenství: viz kapitolu „Parametry funkčních skříní“.
Skříně se stykačem
2
1
5
1 – Spínací zařízení: odpojovač a uzemňovač a stykač v zapouzdření naplněném
SF6, které splňuje požadavky na „trvale utěsněné zařízení“.
4
2 – Přípojnice: všechny ve stejné horizontální rovině, takže je umožněno pozdější
rozšiřování rozvodny i připojování ke stávajícím zařízením.
3
3 – Oddíl přívodů a vypínače: přístupný zepředu.
Tento oddíl je rovněž vybaven přiřazeným uzemňovačem.
Stykač Rollarc může být doplněn pojistkami.
Je možné volit mezi čtyřmi typy
Þ Vakuový s magnetickou přídrží.
Þ Vakuový s mechanickou západkou.
Þ R400 s magnetickou přídrží.
Þ R400D s mechanickou západkou.
4
4 – Ovládací mechanismus: obsahuje prvky pro ovládání odpojovače(ů), stykače
a uzemňovače a zajištění indikace jejich stavu.
5 – Oddíl nízkého napětí: instalace pomocných relé, přechodových svorkovnic
a digitálních ochran. V základní výbavě je horní nástavba nn.
Volitelné příslušenství: viz kapitolu „Parametry funkčních skříní“.
26
Všeobecná část
Popis jednotlivých oddílů skříní
Oddíl přípojnic
Tři oddělené přípojnice jsou montovány souběžně. Připojení se provádí k horním
svorkám pole šrouby s deflektorem pole. Jmenovitý proud 400–630–1250 A.
Oddíl spínacích zařízení
Tento oddíl je oddělen od oddílu přípojnic a přívodů prostřednictvím zapouzdření
odpínače, odpojovače a uzemňovače.
Oddíl přívodů a spínacích zařízení
Kabely rozvodné sítě se připojují:
svorkám spínače;
Þ Ke spodním držákům pojistek;
Þ Nebo k připojovacím praporcům vypínače.
Kabely mohou mít tato zakončení:
Þ Jednoduché ukončení pro kabely se suchou izolací nebo papírem izolované
kabely.
Se základním vybavením je maximální dovolený průřez kabelů:
Þ 630 mm² nebo 2 × 400 mm² pro přívodní nebo vývodové skříně 1250 A;
Þ 300 mm² nebo 2 × 240 mm² pro přívodní nebo vývodové skříně 400 – 630 A;
Þ 95 mm² pro skříně s jištěním transformátorů a pojistkami.
Před vstupem do skříně musí být uzemňovač sepnut.
Zmenšená hloubka skříní usnadňuje připojení vodičů všech fází.
Svorník, který je součástí deflektoru pole, umožňuje umístit a upevnit koncové
oko kabelu jednou rukou.
Þ Ke
Boční SF6 vypínač.
Čelní vakuový vypínač.
27
Popis jednotlivých oddílů skříní
PE57230
DE57173
Základní parametry
Oddíl s ovládacím mechanismem
Oddíl obsahuje různé prvky pro ovládání:
Þ Odpínače a uzemňovače;
Þ Odpojovače;
Þ Vypínače;
Þ Stykače;
Þ a indikátory napětí.
Do oddílu s ovládacím mechanismem je možný přístup i v případě, jsou-li kabely
a přípojnice pod napětím, rozvodna nemusí být odpojena.
Tím je rovněž umožněna snadná instalace visacích zámků a blokád
a standardního NN příslušenství (pomocné kontakty, zap/vyp cívky, motory, atd.)
C-NN nástavba
h=2050 mm
PE57153
A-čelní oddíl NN B-rozšířený oddíl NN
h=1600 mm
h=1690 mm
Oddíl ovládání a monitorování nízkého napětí
pro SM6 24
A – čelní oddíl NN: umožňuje instalaci velmi
jednoduchých NN prvků jako např. indikační signálky,
ovládací tlačítka nebo ochranná relé.
Celková výška skříně je pak 1600 mm.
450 mm
DE57195
Tento oddíl umožňuje do skříně instalovat NN příslušenství pro jištění, ovládání,
indikaci stavů a přenos dat.
Oddíl se dodává ve třech verzích: kryt NN, oddíl kabelů, NN ovládání.
C
B
B – rozšířený oddíl NN kabelů: umožňuje instalaci
většiny NN konfigurací, včetně Sepam řady 20 a 40.
Celková výška skříně je pak 1690 mm.
A
C – NN nástavba: používá se pouze pro rozsáhlé
konfigurace NN, případně s hloubkou větší než 100
mm nebo pro složité vybavení jako např. Sepam řady
20 až 80, převodníky, regulační transformátory nebo
duální sekundární transformátory.
Celková výška skříně je pak 2050 mm.
PE58270
A-kryt NN
h=2250 mm
Oddíl ovládání a monitorování nízkého napětí
pro SM6 36
AB
A – čelní oddíl NN: umožňuje instalaci velmi
jednoduchých NN prvků jako např. indikační
signálky, ovládací tlačítka nebo ochranná relé.
Celková výška skříně je pak 2250 mm.
B – rozšířený oddíl NN: používá se pouze pro
rozsáhlé konfigurace NN, případně s hloubkou větší
než 100 mm nebo pro složité vybavení jako např.
Sepam řady 20 až 80, převodníky, regulační
transformátory nebo duální sekundární
transformátory.
Ve všech případech je do oddílu možný přístup
i v případě, jsou-li kabely a přípojnice pod napětím,
rozvodna nemusí být odpojena.
28
1500 mm
1615 mm
DE59695
Ve všech případech je do oddílu možný přístup i v
případě, jsou-li kabely a přípojnice pod napětím,
rozvodna nemusí být odpojena.
Všeobecná část
Provozní bezpečnost
Spínací technika
Odpínač nebo odpojovač a uzemňovač
Þ Plynotěsnost
V zapouzdření naplněném plynem SF6 o přetlaku 0,4 atm (asi 400 hPa) jsou
umístěny tři otočné kontakty.
Zapouzdření splňuje požadavky na „utěsněný tlakový systém“. Plynotěsnost
každého zařízení je zkoušena ve výrobním závodě. Únik plynu je nižší než 0,1 %
po dobu 30 let.
Þ Provozní
bezpečnost
může být v jedné z těchto tří poloh: „zapnuto“, „vypnuto“ nebo
„uzemněno“. Tyto polohy jsou vzájemně přirozeně blokovány, takže je
vyloučena možnost chybné operace.
Pohyblivý rotační kontakt je poháněn rychle působícím mechanismem
a rychlost jeho otáčení je nezávislá na akci obsluhy.
Þ Zařízení kombinuje funkci spínače a odpojovače.
Þ Uzemňovač umístěný v SF6 má zkratovou zapínací schopnost v souladu
s požadavky norem.
Þ Při jakémkoliv havarijním zvýšení tlaku plynu se otevírá pojistná membrána,
která umožní únik přetlaku směrem k zadní straně skříně. Tím je vyloučeno,
aby prostor před skříní byl ohrožen důsledky prudkého výronu plynu
a dalšími souvisejícími jevy.
Þ Odpínač
Odpínač – odpojovač.
Odpínač – odpojovač.
Kontakty sepnuty
Kontakty rozpojeny
Uzemněno
Þ Odolnost
vůči okolnímu prostředí
součásti jsou navrženy pro optimální rozložení elektrického pole.
Þ Kovové kryty skříní odolávají agresívnímu prostředí a brání přístupu k živým
částem během provozu.
Þ Jednotlivé
Stykač Rollarc 400 a 400D
b Plynotěsnost
Všechny tři póly jsou umístěny v zapouzdření naplněném plynem SF6 o přetlaku
2,5 atm (2500 hPa). Zapouzdření splňuje požadavky na „utěsněný tlakový
systém“. Plynotěsnost každého zařízení je zkoušena ve výrobním závodě
b Provozní bezpečnost
Při havarijním zvýšení tlaku se otevírají bezpečnostní membrány
Stykač Rollarc.
Kontakty sepnuty
Hlavní kontakty
rozpojeny
Hoření oblouku
Kontakty rozpojeny
29
Provozní bezpečnost
Spínací technika
SF6 vypínač SF1 nebo SFset
Plynotěsnost
Vypínač SF1 nebo SFset je tvořen třemi samostatnými póly namontovanými na
rámu, který nese ovládací mechanismus. Každý pól vypínače obsahuje všechny
aktivní prvky umístěné v izolačním prostředí naplněném plynem o přetlaku
0,5 atm (500 hPa). Zapouzdření splňuje požadavky na „utěsněný tlakový systém“.
Plynotěsnost každého zařízení je zkoušena ve výrobním závodě.
Provozní bezpečnost
Stejně jako u skříní s odpínačem je náhodné zvýšení tlaku eliminováno otevřením
bezpečnostní tlakové membrány.
Vypínač SF1.
Kontakty sepnuty
Předkomprese
Hoření oblouku
Kontakty rozpojeny
Vakuový vypínač Evolis
Těsnost
Vypínač Evolis.
Vypínač Evolis je tvořen třemi samostatnými pólovými jednotkami montovanými
na rámu, který nese ovládací mechanismus. Každý pól vypínače obsahuje
všechny aktivní prvky umístěné v izolačním prostředí pod vakuem a jeho těsnost
se systematicky kontroluje ve výrobním závodě.
Provozní bezpečnost
Ve vakuovém vypínači působí magnetické pole podél osy kontaktu.
Tímto způsobem je zajištěno pravidelné rozložení energie oblouku a nevznikají
lokální přehřátá místa na kontaktech.
Výhody této technologie:
typ vakuového vypínače s velkou spolehlivostí.
Þ Malá disipace obloukové energie ve vypínači.
Þ Větší životnost kontaktů, které se neopotřebovávají při opakovaném vypínání.
Þ Podstatné snížení energie pro ovládání.
Þ Jednoduchý
Vypínač Evolis – podélná verze.
Vakuový stykač
Těsnost
Vakuový stykač je tvořen třemi samostatnými póly na rámu společně
s ovládacím mechanismem. Každý pól vypínače obsahuje všechny aktivní prvky
umístěné v izolačním prostředí pod vakuem a jeho těsnost se systematicky
kontroluje ve výrobním závodě.
Vypínač stykač.
30
Všeobecná část
Provozní bezpečnost
Ovládací mechanismus
Spolehlivý ovládací mechanismus
Indikátor stavu spínacího přístroje
Je umístěný přímo na pohyblivé hřídeli, takže zajišťuje jednoznačnou indikaci
stavu přístroje (IEC 62271-102, dodatek A).
Ovládací páka
Je vybavena tlumicím zařízením (antireflex), které zabrání nechtěnému
opětovnému vypnutí okamžitě po sepnutí odpínače nebo uzemňovače.
Blokování
Jeden až tři visací zámky umožňují zablokovat:
Þ Přístup k ovládacímu mechanismu odpínače nebo vypínače;
Þ Přístup k ovládacímu mechanismu uzemňovače;
Þ Ovládání tlačítka vypínacího mechanismu.
Jednoduché a snadné ovládání
Mechanické a elektrické ovládací prvky jsou umístěny vedle sebe na čelním
panelu, společně se schématem znázorňujícím stav přístrojů (sepnuto, vypnuto,
uzemněno).
Þ Sepnutí: ovládací prvky jsou vybaveny rychle působícím mechanismem,
nezávislým na činnosti obsluhy. Vyjma spínacích operací není v odpínači
akumulována žádná energie.
U odpínačů s pojistkami je vypínací mechanismus nastřádán v okamžiku sepnutí
kontaktů.
Þ Vypnutí: odpínač se vypíná stejným, rychle působícím mechanismem jako při
opačné operaci.
U vypínačů a odpínačů s pojistkami se vypínání aktivuje:
Þ Tlačítkem;
Þ Poruchou.
Þ Uzemnění: rozpojení nebo sepnutí kontaktů uzemňovače umožňuje
samostatný ovládací mechanismus. Přístup k tomuto mechanismu je blokován
západkou, kterou lze uvolnit jen při vypnutém odpínači (při sepnutém odpínači
je západka blokována).
Viditelnost hlavních kontaktů (volitelné)
Viditelnost hlavních kontaktů (volitelné)
Pozice hlavních kontaktů je zřetelně viditelná průhledem v čelním panelu skříně.
Indikátor tlaku plynu
Přestože je spínač SM6 plynotěsný systém a má vypínací a zapínací kapacitu při
jmenovitém proudu i při nulovém relativním tlaku plynu SF6, na požádání
vybavujeme zařízení (při dodávce nebo dodatečně) tlakovým spínačem nebo
analogovým tlakoměrem.
Indikátor napětí
V tomto zařízení jsou integrovány kontrolky typu VPIS (systém indikace
přítomnosti napětí) podle IEC 61958, které umožňují kontrolu přítomnosti (nebo
absence) napětí na kabelech.
31
Základní parametry
Provozní bezpečnost
Ochrana proti vnitřním obloukům
Norma ČSN EN 62271-200, dodatek A
stanoví metodu pro zkoušení kovově
krytých rozváděčů při přítomnosti vnitřních
oblouků. Cílem této zkoušky je ukázat, že
operátor stojící před rozvodnou skříní
nebude ohrožen vlivem vnitřních oblouků.
Pro zvýšení bezpečnosti osob je nutné zajistit co možná nejvyšší ochranu proti
účinkům vnitřních oblouků následujícími prostředky:
Þ odvětrávací systémy, které směrují plyn směrem k horní nebo spodní části
rozváděče a snižují tak přetlak při vzniku vnitřního oblouku uvnitř oddílu;
Þ Odvod horkých plynů do vnějších prostorů, kde nemůže dojít k ohrožení
obsluhy,
Þ Použití nehořlavých materiálů uvnitř skříní,
Þ Vyztužující přepážky.
Řada SM6 zajišťuje dobrou úroveň bezpečnosti
Þ Architektura
Þ Konstrukce
skříní
členěná do oddílů.
Þ Technologie
Þ Elektrotechnická:
modelování elektrických polí.
využívání CAD systémů při návrhu prvků.
Þ Používání spolehlivých komponent
Þ Volba správných materiálů.
Þ Uzemňovače se zapínací schopností.
Þ Přístroje zajišťující bezpečný provoz
Þ Indikátory napětí na čelním panelu.
Þ Spolehlivé vzájemné blokování.
Þ Uzamykání blokádami a visacími zámky.
DE59732
Þ Mechanická:
Příklad rozváděče SM6 instalovaného vedle stěny s dolním
odvětráváním 12,5 kA/1 s a 16 kA/1 s,:
IAC:A-FL: 3stranná ochrana proti vnitřnímu oblouku.
Odolnost skříní proti vnitřním obloukům
(podle ČSN EN 62271-200)
Þ Pro
řadu SM6 24 jsou k dispozici 3 verze
kA / 1 s, IAC: A-FL.
Þ 16 kA / 1 s, IAC: A-FLR a IAC: A-FL.
Þ 20 kA / 1 s, IAC: A-FLR a IAC-FL.
Þ Pro řadu SM6 36 je k dispozici 1 verze
Þ 16 kA / 1 s, IAC: A-FL.
Þ 12,5
DE59734
SM6-24 – ochrana proti vnitřním obloukům
(v souladu s ČSN EN 62271-200, dodatek A)
Řada SM6 ve verzi „ochrana proti vnitřním obloukům“ úspěšně vyhověla všem
zkouškám podle normy ČSN EN 62271-200 (5 kritérií).
Použité materiály vyhovují podmínkám uvažovaných při návrhu řady SM6.
Tepelné a mechanické namáhání, které může vznikat při vnitřním oblouku je zcela
absorbováno vnější konstrukcí kovového krytí.
Operátor stojící před rozváděčem SM6 není ohrožen negativními účinky
případného vnitřního oblouku.
Příklad rozváděče SM6 24 instalovaného uprostřed místnosti
s dolním odvětráváním 16 kA/1 s:
IAC: A-FLR: 4stranná ochrana proti vnitřnímu oblouku.
Řada SM6 umožňuje několik možností, jak
instalovat ochranu proti vnitřnímu oblouku
ochrana proti vnitřnímu oblouku IAC:A-FL,
12,5 kA/1 s, 16 kA/1 s pro napětí 24 kV a 16 kA/1 s pro napětí 36 kV.
V případě rozváděče SM6 instalovaného u zdi je zamezen přístup zezadu
a ochrana proti vnitřnímu oblouku ze tří stran je dostatečná.
Þ 4stranná ochrana proti vnitřnímu oblouku IAC: A-FLR,
16 kA/1 s a 20 kA/1 s pro napětí 24 kV
V případě rozváděče SM6 instalovaného uprostřed místnosti je nutná ochrana
proti vnitřnímu oblouku ze čtyř stran, aby byla obsluha chráněna při pohybu
kolem rozváděče.
Þ Způsob odvodu splodin (Závisí na stavebních úpravách)
Þ Spodní odfuk:
Jsou nezbytné stavební úpravy pro vytvoření dostatečného prostoru.
Þ Horní odfuk pro SM6 24
Strop musí být ve výšce nejméně 2150 mm, kanál (není součástí dodávky)
vpravo nebo vlevo od skříně.
DE57174
Þ 3stranná
Příklad rozváděče SM6 24 instalovaného uprostřed místnosti
s horním odvětráváním 16 kA/1 s a 20 kA/1 s:
IAC: A-FLR: 4stranná ochrana proti vnitřnímu oblouku.
32
Všeobecná část
Řídicí/monitorovací
a ochranné funkce
Ochrana VIP 35 pro ochranu transformátorů
Integrované ve skříních DM1-S a DMV-S
VIP 35 je nezávislá ochrana bez pomocného napájení (napájení je z proudových
snímačů) vybavující spoušť s nízkou spotřebou MITOP.
VIP 35 zajišťuje ochranu proti fázovým a zemním poruchám.
Nadproudová ochrana
Þ Ochrana pracuje s časově nezávislou charakteristikou s náběhem od 1,2
násobku nastaveného proudu (Is).
Zemní ochrana
Þ Zemní ochrana pracuje na principu měření zbytkového proudu daného součtem
sekundárních proudů na snímačích. Hodnota součtového proudu je snímána
proudovým snímačem CRc s rozsahem 8 až 80 A.
Þ Zemní ochrana pracuje s inverzní charakteristikou, kde se nastavuje hodnota
proudu a časového zpoždění.
Nastavení ochrany VIP 35
Is: vybavovací proud se nastavuje přímo podle jmenovitého proudu
transformátoru a provozního napětí.
Io: nastavení meze zemního proudu se nastavuje podle parametrů sítě.
VIP 35
Nastavení proudu Is pro ochranu VIP 35
Pracovní Jmenovitý výkon transformátoru (kVA)
napětí (kV) 50
75
100
125
160
200
3
10
250
315
400
500
630
800
1000
15
20
25
36
45
55
68
80
140
140
170
200
1250
1600
2000
3,3
10
15
18
22
28
36
45
56
70
90
140
140
200
4,2
8
12
15
18
22
28
36
45
56
70
90
140
140
8
12
15
18
22
28
36
46
55
68
90
140
140
200
6
10
12
18
20
25
36
46
55
68
80
140
140
200
200
6,6
10
12
15
18
22
28
36
45
56
70
90
140
140
200
5,5
10
3000
200
10
12
15
20
25
30
37
55
68
80
140
140
170
200
11
10
12
15
18
22
28
36
45
55
68
90
140
140
170
13,8
8
10
12
15
18
22
28
36
46
55
68
90
140
140
8
10
15
18
20
25
36
45
55
68
80
140
140
20
8
10
12
15
20
25
30
37
55
68
80
140
22
8
10
12
15
18
22
28
36
45
55
68
80
15
8
2500
Ochrana VIP 300 LL
VIP 300 LL
Integrované ve skříních DM1-S a DMV-S
VIP 300 zajišťuje ochranu proti fázovým a zemním poruchám.
Volba vypínacích charakteristik a široký rozsah nastavení umožňují dosažení
různých variant selektivity jištění.
VIP 300 je nezávislá ochrana napájená z proudových snímačů, nevyžaduje
pomocné napájení. Ochrana vybavuje přímo vypínací cívku.
Nadproudová ochrana
Þ Nadproudová ochrana má možnost nastavení dvou nezávislých průběhů:
Þ Jako spodní práh nastavení může být zvolena inverzní nebo časově nezávislá
charakteristika.
Časově nezávislé charakteristiky jsou v souladu s normou IEC 60255-3.
K dispozici jsou charakteristiky inverzní, velmi inverzní nebo extrémně inverzní.
Þ Horní práh nastavení je inverzní časově nezávislá charakteristika.
Zemní ochrana
Þ Zemní ochrana pracuje na principu měření zbytkového proudu daného součtem
sekundárních proudů na snímačích. Hodnota součtového proudu je snímána
proudovým snímačem CRa X1 s rozsahem 10 až 50 A a X4: 40 až 200 A nebo
s CRb X1 při rozsahu 63 až 312 A a X4: 250 až 1250 A.
Þ Stejně jako fázová ochrana, má i zemní ochrana dvě úrovně nastavení, které
jsou nezávisle nastavitelné.
Signalizace
Þ Počátek působení ochrany je signalizován dvěma indikátory (nadproud, zemní).
Jejich stav zůstává zachován až do přerušení napájení relé.
Þ Dva LED indikátory (nadproud, zemní) signalizují dosažení spodního prahu
nastavení a počátek časového zpoždění.
33
Všeobecná část
Řídicí/monitorovací
a ochranné funkce
Ochrany Sepam 10 s proudovými snímači CRa/
CRb pro ochranu transformátorů
Integrované ve skříních DM1-S
Jednotky Sepam 10 monitorují fázové a/nebo zemní proudy.
K dispozici jsou dva modely:
Þ 10B: Sepam 10B chrání proti přetížení, fázovým a zemním poruchám;
Þ 10A: Sepam 10A zajišťuje stejné funkce jako model B, navíc má komunikační
port, více vstupů a výstupů a některé další ochranné a monitorovací funkce.
Nastavení jednotek Sepam 10
Is: vybavovací proud se nastavuje přímo podle jmenovitého výkonu
transformátoru a pracovního napětí.
Io: nastavení meze zemního proudu se nastavuje podle parametrů sítě.
Sepam 10
Nastavení proudu Is pro jednotky Sepam 10
Pracovní
Jmenovitý výkon transformátoru (kVA)
napětí (kV) 50
75
100
125
160
200
3
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3000
24
31
38
48
61
77
96
121
154
192
241
308
385
481
577
22
28
35
44
55
70
87
110
140
175
219
280
350
437
525
22
27
34
43
55
69
87
110
137
172
220
275
344
412
5,5
21
26
33
42
52
66
84
105
131
168
210
262
315
367
6
19
24
30
38
48
61
77
96
120
154
192
241
289
337
22
28
306
3,3
4,2
6,6
19
3500
481
35
44
55
70
87
109
140
175
219
262
10
23
29
36
46
58
72
92
115
144
173
202
11
21
26
33
42
52
66
84
105
131
157
184
13,8
21
26
33
42
52
67
84
105
126
146
15
19
24
31
38
48
62
77
96
115
135
20
23
29
36
46
58
72
87
101
22
21
26
33
42
52
66
79
92
Legenda typu senzorů:
CRa 200/1
34
CRb 1250/1
Všeobecná část
Řídicí/monitorovací
a ochranné funkce
Proudové snímače (senzory) pro ochrany VIP 35 a
VIP 300LL a jednotky Sepam 10
Typ
Rozměry (mm)
Vnější
Vnitřní
Tloušťka
Hmotnost Převod
Třída přesnosti (*)
(kg)
transformátoru
VIP35
Ø
Ø
CRa
143,5
81
37,5
2,18
1/200
±2 % od 10 A do 100 A
±1 % od 100 A do 1600 A
±1 % od 10 A do 10 kA
Při zátěži 0,67 Ω (×1)
CRb
143,5
81
37,5
1,26
1/1250
±1 % od 10 A do 11 kA
Při zátěži 5,7 Ω (×1)
±1 % od 10 A do 25 kA
Při zátěži 0,67 Ω (×1)
S1–S2:
±5 % od 10 A do 80 A
±2,5 % od 80 A do 600 A
S1–S3:
±2% od 20 A do 2200 A
Při zátěži 0,6 Ω
CRc
143,5
81
37,5
2
S1–S2: 1/200
S1–S3: 1/500
VIP300LL Sepam10
Při zátěži 5,7 Ω (×1)
b
b
b
b
b
(*) neplatí pro použití s ochranami Sepam 10
Proudové snímače CRa, CRb, CRc
Tabulka výběru ochran
Typ ochrany
Kód
Jednotka ochran
Sepam 10
Sepam 20
Sepam 40
Sepam 80
VIP
35
300
3fázová nadproudová
50-51
b
b
b
b
b
(2)
b
(1)
zemní nadproudová
50N-51N
b
b
b
b
b
(3)
b
(1)
směrová zemní
67N
b
b
podpěťová
27
b
b
přepěťová
59
b
b
tepelný model
49
přepětí v nulové složce
59N
b
b
b
b
b
b
nadproud ve zpětné složce
46
b
b
b
dlouhý start, zablokovaný rotor
51LR
b
b
b
maximální počet spuštění
66
b
b
b
1fázový podproud
37
b
b
b
b
b
b
komunikace
(1)
vypínací charakteristiky DT, EI, SI, VI a RI
(2) Inverzní charakteristika přizpůsobená ochraně transformátorů
(3) Charakteristika DT
35
Všeobecná část
Proudové snímače ochran LPCT
Snímače TLP130, TLP160, TLP190 CLP2
a ochrany Sepam 20 a Sepam 40
LPCT jsou proudové snímače s napěťovým výstupem (Low Power Current
Transformer) dle normy IEC 60044-8.
Tyto snímače jsou určeny pro měření jmenovitého proudu v rozmezí 5 A až 1250
A s převodem 100 A/22,5 mV.
Základem ochranného řetězce se snímači LPCT jsou ochrany Sepam 20
a Sepam 40.
Sepam 20 a Sepam 40 zajišťují následující funkce:
Þ Načítání údajů o fázových proudech měřených snímači LPCT;
Þ Využití údajů měřených ochranami;
Þ Vybavení spínacího zařízení při detekci poruchy.
Výhody
Þ Souvislý
ochranný řetězec s jednotnými snímači fázových proudů
v rozsahu 5 A až 630 A
Þ Jednoduchá instalace a implementace
Þ Instalace snímačů LPCT:
Þ TLP130, TLP160, TLP190 se instaluje na VN kabel;
Þ CLP2 se instaluje na VN obvod.
Þ Snímače se připojují přímo k jednotkám Sepam 20 a Sepam 40.
Þ K dispozici je příslušenství pro testování ochran injektováním sekundárního
proudu.
Þ Rozsah použití proudových snímačů LPCT
Měření a ochrany se snímači proudu LPCT garantují přesnost až do hodnot
zkratových proudů.
Rozsahy použití LPCT snímačů
Þ Od 5 A do 1250 A odpovídá chyba měření třídě přesnosti 0,5.
Þ Od 1250 A do 50 kA odpovídá chyba měření třídě přesnosti 5P.
Jednotka ochran Sepam 20, Sepam 40
5,00
4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
Chyba měření
Třída přesnosti 5P
Třída přesnosti 0,5
A
5
➋
20
100
1000 1250
2000
3000
31500
40000
50000
Optimalizované integrační funkce
Þ Měření fázových jmenovitých proudů od 25 A nastavitelné mikrospínači.
Þ Monitorování snímače LPCT jednotkami Sepam 20 a Sepam 40 (detekce
ztráty fáze).
➌
Připojení
➊
➊ Snímač LPCT, vybavený stíněným kabelem a konektorem RJ45 pro připojení
na konektor CCA670.
➋ Ochrana Sepam 20, Sepam 40
➌ Konektor CCA670, rozhraní, které přizpůsobuje napětí ze snímačů LPCT podle
nastavení mikrospínačů.
Testování sekundárním proudem
➍
36
➎
➏
➍ Testovací zásuvka CCA613, vestavěná v čelním panelu, s 3 m kabelem pro
připojení na testovací konektor CCA670 (9-pin Sub D)
➎ Rozhraní pro injektování proudu ACE917, pro testování řetězce ochran LPCT
se standardním proudovým zdrojem.
➏ Standardní proudový zdroj 1A.
Řídicí/monitorovací
a ochranné funkce
Všeobecná část
Ochrany Sepam jsou určeny pro chránění
v elektrických distribučních sítích
a průmyslových instalacích všech úrovní
napětí.
Obsahuje kompletní, jednoduchá
a spolehlivá řešení ve čtyřech řadách:
Þ Sepam 10;
Þ Sepam 20;
Þ Sepam 40;
Þ Sepam 80.
Ochrany Sepam
Řada přizpůsobená vašim aplikacím
Þ Ochrana
rozvoden (přívody, vývody a přípojnice).
transformátorů.
Þ Ochrana motorů a generátorů.
Þ Ochrana
Přesná měření a podrobná diagnostika
Þ Měření
všech potřebných elektrických veličin.
stavu spínacích přístrojů: snímače a vypínací obvod, indikace stavu
vypínače.
Þ Autodiagnostika Sepam a watch-dog.
Þ Monitorování
Jednoduché použití
Snadná instalace
a kompaktní základní jednotka.
Þ Volitelné moduly na liště DIN, připojované dodávanými kabely.
Þ Uživatelsky orientovaný a výkonný software pro nastavení ochran.
Uživatelská přívětivost
Þ Intuitivní uživatelské rozhraní s přímým přístupem k datům.
Þ Místní ovládání v jazyku uživatele.
Þ Lehká
Flexibilita a rozšiřitelnost
Þ Možnost
rozšíření volitelnými moduly pro přizpůsobení instalaci.
přidávat volitelné moduly kdykoliv.
Þ Jednoduché připojení a uvedení do provozu pomocí nastavení parametrů.
Þ Možnost
Sepam
Parametry
Ochrany
Aplikace
Nadproudová a zemní ochrana
10A
10B
10A
10B
Sepam 20
Pro běžné aplikace
Þ 10 logických vstupů
Þ 8 reléových výstupů
Þ 1 komunikační port Modbus
Proudová ochrana
S20
T20
Sepam 40
Pro náročné aplikace
Sepam 80
Pro kompletní aplikace
M20
Napěťová a frekvenční ochrana
B21
Ztráta napájení (ROCOF)
Þ
Þ
Þ
Þ
10 logických vstupů
8 reléových výstupů
1 komunikační port Modbus
Editor logických vazeb
Proudová, napěťová a frekvenční ochrana
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
42 logických vstupů
23 reléových výstupů
2 komunikační porty Modbus
Editor logických vazeb
Výměnný paměťový modul
Zálohování záznamů událostí
Proudová, napěťová a frekvenční ochrana
Přípojnice
Þ 4 logické vstupy
Þ 7 reléových výstupů
Þ 1 komunikační port
Generátory
Transformátory
Sepam 10
Pro jednoduché aplikace
Specifické
Motory
Rozvodny
Základní
B22
S40
Směrová zemní ochrana
S41
Směrová zemní a nadproudová ochrana
S42
T40
G40
M41
T42
S80
Směrová zemní ochrana
S81
T81
Směrová zemní a nadproudová ochrana
S82
T82
M81
G82
37
Parametry funkčních skříní
38
OBSAH
Volba funkčních skříní
39
Spínání
39
Chránění
42
Měření
51
Další funkce
53
Ovládací mechanismus
65
Pomocné příslušenství
68
Transformátory proudu pro řadu SM6 24
70
Transformátory proudu pro řadu SM6 36
72
Transformátory napětí pro řadu SM6 24
73
Transformátory napětí pro řadu SM6 36
75
Skříně pro ochranu motorů
76
Ochrana transformátorů
77
Blokády
79
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Spínání
DE53519
IMB
Odpínač s uzemňovačem
pravý nebo levý vývod
DE53518
IMC
Odpínač
DE59700
IM
Odpínač
kA
DE59711
DE59710
Elektrické parametry
Ik/1s
25
kA
Ima
62,5
20
50
Ir = 630 A
Ir = 630 A
16
40
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
25
31,25
38,5 kV
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
25
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Odpínač
a uzemňovač
systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus CIT
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Třífázový
Þ Připojovací
místa pro jednožilové kabely
Þ Spodní
3fázové přípojnice pro
vývodová vedení (pravé nebo levé)
Þ Jeden
až tři transformátory proudu
pro SM6 24
Þ 3 transformátory proudu pro
SM6 36
Verze
Þ Ovládací
mechanismus CI2
Þ Ovládací
mechanismus CI1
Þ Verzi
Þ Ovládací
mechanismus CI1
pro SM6 36
Þ Ovládací
mechanismus CI1
800 A pro 25 kV konzultujte s námi
Volitelné příslušenství
Þ Motorový
Þ Horní
Þ Pomocné
pohon ovládacího mechanismu
kontakty
Þ Uzamykatelné vzájemné blokování
Þ Spouště (cívky)
Þ Čítač operací
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A
Þ Viditelnost
Þ Indikátory
3fázové přípojnice 630 A pro náročné podmínky u řady SM6 24
hlavních kontaktů
Þ Zařízení pro indikaci tlaku
Þ Rozšířená oddíl ovládání nn pro SM6 24
Þ 50 W topné těleso pro SM6 24
Þ Připojení kabelů shora (v tomto případě nelze použít ochranu proti vnitřním
obloukům)
poruch
místa pro dva kabely na fázi pro IM
Þ Připojovací
Þ Digitální
ampérmetr
přepětí pro SM6 36 a pro SM6 24 ve
skříni šířky 500 mm
Þ Oddíl pro uzemnění přípojnic 630 A ve verzi pro
SM6 24 (nelze použít společně s ochranou proti
vnitřním obloukům)
Þ Omezovače
39
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Spínání
Systém automatického přepojování pro řadu SM6 24
DE59218
DE59212
Elektrické parametry
kA
Ik/1s
25
kA
Ima
62,5
20
50
Ir = 630 A
Ir = 630 A
16
40
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
25
kV
31,25
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
25
kV
Základní vybavení
Þ Odpínač
a uzemňovač
systém přípojnic
Þ Připojovací místa pro jednožilové kabely
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Mechanické sblokování
Þ Motorový ovládací mechanismus CI2 se zapínacími a vypínacími cívkami
Þ Nástavba NN
Þ Ovládací logika automatického záskoku (T200 s)
Þ Třífázový
Volitelné příslušenství
Þ Pomocné
kontakty
vzájemné blokování
Þ 50 W topné těleso
Þ Ovládání a monitorování
Þ Viditelnost hlavních kontaktů
Þ Zařízení pro indikaci tlaku
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné provozní podmínky
Þ Uzamykatelné
40
NSM-přípojnice
Skříň pro hlavní (N) napájení
pomocí přípojnic zleva a rezervní (S)
napájení pomocí kabelů zprava
DE53561
DE58401
NSM-přípojnice
Skříň pro hlavní (N) napájení
pomocí kabelů zleva a rezervní (S)
napájení pomocí přípojnic zprava
DE53559
NSM-kabely
Skříň pro hlavní (N) i rezervní (S) napájení
pomocí kabelů
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Spínání
Systém automatického přepojování pro řadu SM6 36
NSM-přípojnice
Skříň pro hlavní (N) napájení
pomocí přípojnic zleva a rezervní (S)
napájení pomocí kabelů zprava
DE59708
NSM-přípojnice
Skříň pro hlavní (N) napájení
pomocí kabelů zleva a rezervní (S)
napájení pomocí přípojnic zprava
DE59707
DE59706
NSM-kabely
Skříň pro hlavní (N) i rezervní (S) napájení
pomocí kabelů
DE59720
Elektrické parametry
kA
25
20
16
Ir = 630 A
12,5
38,5
kV
Základní vybavení
Þ Odpínače
a uzemňovače
systém přípojnic 630 A
Þ Připojovací místa pro jednožilové kabely
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Motorový ovládací mechanismus CI2 s vypínacími cívkami
Þ Nástavba NN
Þ Zařízení pro automatické ovládání
Þ Topné těleso 150 W
Þ Třífázový
Volitelné příslušenství
Þ Pomocné
kontakty
vzájemné blokování
Þ Ovládání a monitorování
Þ Uzamykatelné
41
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Pojistkový odpínač
QMB
Kombinace odpínače s pojistkami,
vývod vpravo nebo vlevo
DE53524
DE53523
QMC
Kombinace odpínače s pojistkami
DE59701
QM
Kombinace odpínače s pojistkami
kA
DE59713
DE59712
Elektrické parametry
Ik/1s
kA
25
25
20
20
Ir = 200 A
Ir = 200 A
Ir =
63 A
16
12,5
12
17,5
25
Ir =
63 A
16
Ur
7,2
Isc
12,5
38,5 kV
Ur
7,2
12
17,5
25
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Odpínač
a uzemňovač
systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus CI1
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Tři držáky pojistek dle DIN
Þ Systém mechanické indikace přepálení pojistky
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Třífázový
Þ Připojovací
Þ Zapínací
místa pro jednožilové kabely
schopnost vývodového uzemňovače 2 kA
Þ Spodní
3fázové přípojnice pro
vývod zprava nebo zleva
Þ Jeden
až tři transformátory proudu
pro SM6 24
Þ 3 transformátory proudu
Þ Pro SM6 36
Verze
Þ Vybavení
pro tři pojistky UTE pro řadu SM6 24
Þ Ovládací
mechanismus CI2
Þ Ovládací
mechanismus CI2 pro SM6 36
Volitelné příslušenství
Þ Motor
pro ovládací mechanismus
kontakty
Þ Uzamykatelné vzájemné blokování
Þ Pomocný kontakt pro indikaci přepálení pojistky
Þ Pojistky s indikátorem (DIN)
Þ Vybavovací spouště (cívky)
Þ Digitální ampérmetr
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A
Þ Připojení kabely shora (v tomto případě nelze použít ochranu proti vnitřním obloukům)
Þ Viditelnost hlavních kontaktů
Þ Zařízení pro indikaci tlaku
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné provozní podmínky
Þ Horní nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Topné těleso 50 W pro řadu SM6 24
Þ Pomocné
42
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Pojistkový odpínač
DE53526
PM
Odpínač a pojistky
DE59714
Elektrické parametry
kA
Ik/1s & Isc
25
20
Ir = 200 A
Ir =
63 A
16
12,5
Ur
7,2
12
17,5
25
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Odpínač
a uzemňovač
systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus CIT
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Připojovací místa pro jednožilové kabely
Þ Zapínací schopnost vývodového uzemňovače 2 kA
Þ Tři držáky pojistek dle DIN
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Třífázový
Verze
Þ Ovládací
Þ Ovládací
mechanismus CI1
mechanismus CI2 pro SM6 36
Volitelné příslušenství
Þ Motor
pro ovládací mechanismus
kontakty
Þ Digitální ampérmetr
Þ Uzamykatelné vzájemné blokování
Þ Pomocný kontakt pro indikaci přepálení pojistky
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A
Þ Připojení kabely shora (v tomto případě nelze použít ochranu proti vnitřním
obloukům)
Þ Pojistky UTE (pro SM6 24) nebo s indikátorem (DIN)
Þ Viditelnost hlavních kontaktů
Þ Zařízení pro indikaci tlaku
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné provozní podmínky pro SM6 24
Þ Horní nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Topné těleso 50 W pro řadu SM6 24
Þ Vybavovací spouště pro řadu SM6 36
Þ Pomocné
43
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Vypínač s SF6
DM1-D
Vypínač a odpojovač
Vývod vlevo
DE53533
DE53532
DM1-D
Vypínač a odpojovač
Vývod vpravo
DE53531
DM1-A
Vypínač a odpojovač
DE59715
Elektrické parametry
kA
Ik/1s & Isc
Ir =
1250 A
25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
25
Ur
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Vypínač
SF1
a uzemňovač
Þ Třífázový systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus vypínače RI
Þ Ovládací mechanismus odpojovače CS
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Tři transformátory proudu
Þ Pomocné kontakty pro vypínač
Þ Mechanické blokování vypínače a odpojovače
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Odpojovač
Þ Připojovací
místa pro jednožilové kabely
schopnost vývodového uzemňovače
2 kAef při 630 A a 25 kAef při 1250 A
Þ Spodní
3fázové přípojnice
Þ Zapínací
Verze
Þ LPCT
(pouze se Sepam řady 20, 40, 60, 80)
Þ Vypínač
SFset (pouze pro proudy 400-630 A a napětí pro SM6 24)
Volitelné příslušenství
Þ Skříň
Þ Pomocné
kontakty pro odpojovač
Þ Elektronické ochrany Sepam
Þ Tři transformátory napětí
Þ Uzamykatelné blokády
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A při Ir 630 A
Þ Připojení kabely shora (v tomto případě nelze
použít ochranu proti vnitřním obloukům)
Þ Omezovače
přepětí
pro uzemňovač 630 A přípojnic pro řadu
SM6 24 (nelze použít s ochranou proti vnitřním
obloukům ČSN EN 62271-200)
Þ Oddíl
44
Þ Horní
3fázové přípojnice 630 A pro náročné provozní podmínky
nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Topné těleso 50 W pro řadu SM6 24
Þ Připojovací místa pro dva VN kabely na fázi
Þ Horní
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Vypínač s SF6
DM2
Vypínač a dva odpojovače
Vývod vlevo
DE53537
DM2
Vypínač a dva odpojovače
Vývod vpravo
DE53536
DE58360
DM1-S
Vypínač s nezávislou ochranou a odpojovač
kA
DE59721
DE59212-Isc
Elektrické parametry
Ik/1s & Isc
25
kA
Ik/1s & Isc
Ir =
1250 A
25
20
20
Ir = 630 A
Ir = 630
16
16
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
25
12,5
kV
Ir = 400 - 630
7,2
12
17,5
Ur
25
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Vypínač
SF1
a uzemňovač
Þ Třífázový systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus vypínače RI
Þ Ovládací mechanismus odpojovače CS
Þ Pomocné kontakty pro vypínač
Þ Mechanické blokování vypínače a odpojovače
Þ Odpojovač
Þ Ochrana
Þ Tři
Þ Tři
VIP
snímače CR pro ochranu VIP
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Připojovací místa pro jednožilové kabely
Þ Zapínací schopnost vývodového uzemňovače
2 kAef
Þ Topné
transformátory proudu
těleso 150 W
Verze
Þ Ochrana
Sepam 10 s pomocným napájením
a třemi snímači CR
Volitelné příslušenství
Þ Skříň
Þ Uzamykatelné
Þ Skříň
blokády
Þ Programovatelné
elektronické ochrany Sepam
kontakty pro odpojovače
Þ 2 transformátory sdruženého napětí nebo 3 transformátory fázového napětí
Þ Pomocné
Þ Horní
3fázové přípojnice 1250 A pro Ir 630 A
3fázové přípojnice 630 A pro náročné
provozní podmínky pro řadu SM6 24
Þ Horní nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Horní
Þ Vypínač
Þ Motor
pro ovládací mechanismus
spouště (cívky)
Þ Čítač operací na ručním ovládacím mechanismu
Þ Vybavovací
45
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Vypínač s SF6
DM2-W
Výsuvný vypínač a dva odpojovače
Vývod vpravo
DE59702
DE53539
DM1-Z
Výsuvný vypínač a odpojovač,
vývod vpravo
DE53538
DM1-W
Výsuvný vypínač a odpojovač
Ik/1s & Isc
Ir =
1250 A
25
kA
DE59716
kA
DE59226
DE59715
Elektrické parametry
Ik/1s & Isc
25
25
20
Ir = 1250 A
16
16
16
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
25
Ur
38,5 kV
Ik/1s & Isc
Ir = 1250 A
20
20
Ir = 630 - 1250 A
12,5
kA
12,5
Ur
7,2
12
17,5
25
Ir =
630 - 1250 A
12,5
kV
Ur
38,5
kV
Základní vybavení
Þ Výsuvný
vypínač SF1
a uzemňovač
Þ Třífázový systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus vypínače RI
Þ Ovládací mechanismus odpojovače CS
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Tři transformátory proudu
Þ Pomocné kontakty pro vypínač
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Odpojovač
Þ Mechanické
blokování vypínače a odpojovače
Þ Ovládací
mechanismus uzemňovače CC
místa pro jednožilové kabely
Þ Zapínací schopnost vývodového uzemňovače
25 kAef
Þ 3fázové
přípojnice
Þ Připojovací
Verze
Þ LPCT
(pouze se Sepam řady 20, 40, 60, 80)
Volitelné příslušenství
Þ Skříň
Þ Pomocné
kontakty pro odpojovač
Þ Elektronické ochrany Sepam
Þ Uzamykatelné blokády
Þ Tři transformátory napětí pro řadu SM6 24
Þ Kabelový oddíl pro připojení shora
pro řadu SM6 24
Þ Topné těleso 50 W pro řadu SM6 24
Þ Horní nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Horní
3fázové přípojnice 1250 A pro Ir 630 A
3fázové přípojnice 630 A pro náročné
provozní podmínky pro řadu SM6 24
Þ Omezovače přepětí (pouze pro 630 A a 25 kV)
Þ Horní
46
Þ Vypínač
Þ Skříň
Þ Motor
Þ Pomocné
pro ovládací mechanismus
Þ Vybavovací spouště (cívky)
Þ Čítač operací na ručním ovládacím
mechanismu
kontakty pro odpojovač
blokády
Þ Elektronické ochrany Sepam
Þ Uzamykatelné
Þ Vypínač
Þ Motor
pro ovládací mechanismus
operací na ručním ovládacím
mechanismu
Þ Vypínací a zapínací cívky
Þ Čítač
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Vakuový vypínač pro řadu SM6 24
DMV-S
Vypínač s nezávislou ochranou
a odpojovač
DE53543
DE53542
DMV-D
Vypínač a odpojovač,
vývod vpravo
DE53541
DMV-A
Vypínač a odpojovač
DE59227
Elektrické parametry
kA
Ik/1s & Isc
25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
Ir = 400 - 630 1250 A
12,5
7,2
12
17,5
Ur
25
kV
Základní vybavení
Þ Vypínač
Evolis, čelní
a uzemňovač na 400 – 630 A
Þ Odpojovač a uzemňovač na 1250 A
Þ Třífázový systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus vypínače P2
Þ Ovládací mechanismus odpojovače a odpínače CIT
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ pomocné kontakty pro vypínač
Þ Odpínač
Þ Tři
transformátory proudu
ochrany Sepam
Þ 3
snímače CR pro ochranu VIP
VIP
Þ Připojovací místa pro jednožilové
kabely
Þ Zapínací schopnost vývodového
uzemňovače 25 kAef
Þ Elektronické
Þ Ochrana
Þ Připojovací
Þ Zapínací
místa pro jednožilové kabely
schopnost přiřazeného uzemňovače
25 kAef
Volitelné příslušenství
Þ Skříň
Þ Pomocné
kontakty pro odpojovač
Þ Tři transformátory napětí
Þ Uzamykatelné blokády
Þ Topné těleso 50 W
Þ Kabelový oddíl pro připojení shora
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A pro Ir 630 A
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné
provozní podmínky
Þ Horní nástavba NN
Þ Vypínač
Þ Motor
pro ovládací mechanismus
spouště (cívky)
Þ Čítač operací na ručním ovládacím mechanismu
Þ Vybavovací
47
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Vakuový vypínač pro řadu SM6 24
DE59703
DMVL-D
Vypínač a odpojovač, vývod vpravo
DE53535
DMVL-A
Vypínač a odpojovač
kA
DE59717
DE59228
Elektrické parametry
Ik/1s & Isc
kA
25
25
20
20
Ik/1s & Isc
Ir = 630 A
16
16
Ir = 630 A
12,5
Ur
7,2
12
17,5
25
12,5
kV
Ur
7,2
12
17,5
25
kV
Základní vybavení
Þ Vypínač
Evolis, podélný
a uzemňovač
Þ Mechanické sblokování mezi vypínačem a odpojovačem
Þ Třífázový systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus vypínače RI
Þ Ovládací mechanismus odpojovače CS
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Pomocné kontakty pro vypínač
Þ 3 transformátory proudu
Þ Připojovací místa pro jednožilové kabely
Þ Odpojovač
Þ Zapínací
schopnost vývodového
uzemňovače 25 kAef
Volitelné příslušenství
Þ Skříň
Þ Pomocné
kontakty pro odpojovač
Þ Tři transformátory napětí
Þ Uzamykatelné blokády
Þ Topné těleso 50 W
Þ Kabelový oddíl pro připojení shora
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A pro Ir 630 A
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné
provozní podmínky
Þ Horní nástavba NN
Þ Ochrana Sepam
Þ Omezovač přepětí
48
Þ Vypínač
Þ Motor
pro ovládací mechanismus
spouště (cívky)
Þ Čítač operací na ručním ovládacím mechanismu
Þ Vybavovací
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Stykač (motorový spouštěč) pro řadu SM6 24
DE53528
CVM
Stykač s pojistkami
DE53527
CVM
Stykač
kA
DE59221
DE59220
Elektrické parametry
Ik/1s & Isc
kA
Isc
25
10
20
Ir = 250 A
8
6.3
16
Ir = 400 A
Ur
7.2
12
kV
12.5
Ur
7.2
12
kV
Základní vybavení
Þ Vakuový
stykač
a uzemňovač
Þ Třífázový systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus stykače s magnetickým přidržením nebo stykač s mechanickou západkou
Þ Ovládací mechanismus odpojovače CS
Þ Jeden až tři transformátory proudu
Þ Pomocné kontakty pro stykač
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Připojovací místa pro jednožilové kabely
Þ Zapínací schopnost vývodového uzemňovače 2 kAef
Þ Čítač operací na stykači
Þ Horní nástavba NN
Þ Mechanické blokování stykače a odpojovače/uzemňovače
Þ Odpojovač
Þ Vybavení
pro tři pojistky s indikátorem (DIN)
indikace přepálení pojistky
Þ Pomocné kontakty pro indikaci přepálené pojistky
Þ Mechanická
Verze
Þ LPCT
(pouze se Sepam řady 20, 40, 60, 80)
Volitelné příslušenství
Þ Skříň
Þ Pomocné
kontakty pro odpojovač
Sepam
Þ Jeden až tři transformátory napětí
Þ Uzamykatelné blokády
Þ Topné těleso 50 W
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné provozní podmínky
Þ Stykač
Þ Mechanické sblokování
Þ Ochrany
Þ Pojistky
DIN s indikátorem
49
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Chránění
Stykač (motorový spouštěč) pro řadu SM6 24
DE53528
CRM
Stykač s pojistkami
DE53527
CRM
Stykač
kA
DE59224
DE57175
Elektrické parametry
Ik/1s & Isc
kA
Isc
25
10
20
Ir = 250 A
8
16
Ir = 400 A
Ur
7,2
12
12,5
kV
Ur
7,2
12
kV
Základní vybavení
Þ Stykač
s SF6
a uzemňovač
Þ Třífázový systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus stykače s magnetickým přidržením nebo stykač s mechanickou západkou
Þ Ovládací mechanismus odpojovače CS
Þ Jeden až tři transformátory proudu
Þ Pomocné kontakty pro stykač
Þ Připojovací místa pro jednožilové kabely
Þ Indikátor přítomnosti napětí
Þ Zapínací schopnost vývodového uzemňovače 2 kAef
Þ Čítač operací na stykači
Þ Horní nástavba NN
Þ Odpojovač
Þ Vybavení
pro tři pojistky DIN s indikátorem
Volitelné příslušenství
Þ Skříň
Þ Pomocné
kontakty pro odpojovač
Sepam
Þ Jeden až tři transformátory napětí
Þ Uzamykatelné blokády
Þ Topné těleso 50 W
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné provozní podmínky
Þ Stykač
Þ Mechanické sblokování
Þ Ochrana
Þ Pojistky
50
DIN s indikátorem
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Měření
DE53547
CM2
Napěťové transformátory
pro sdružené napětí
DE53546
CM
Napěťové transformátory
pro fázové napětí
DE59722
Elektrické parametry
kA
Ik/1s
25
20
Ir = 50 A
16
12,5
Ur
7,2
12
17,5
25
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Odpojovač
a uzemňovač
systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus CS
Þ Tři pojistky UTE 6,3 A nebo DIN
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Třífázový
Þ Tři
transformátory napětí
(fáze-zem)
Þ Dva
transformátory napětí
(fáze-fáze)
Volitelné příslušenství
Þ Pomocné
kontakty
signalizace a pomocný kontakt pro indikaci přepálení pojistky
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A
Þ Připojení kabely shora (v tomto případě nelze použít ochranu proti vnitřním
obloukům)
Þ Topné těleso 50 W pro řadu SM6 24
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné provozní podmínky pro SM6 24
Þ Horní nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Mechanická
51
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Měření
GBC-B
Transformátor proudu a/nebo napětí
DE53550
DE53549
DE53551
GBC-A
Transformátor proudu a/nebo napětí
vývod vlevo
GBC-A
Transformátor proudu a/nebo napětí
vývod vpravo
DE59709
Elektrické parametry
kA
Ik/1s
Ir =
1250 A
25
20
Ir = 630 - 1250 A
16
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
25
Ur
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Jeden
až tři transformátory proudu pro řadu SM6 24
transformátory proudu pro řadu SM6 36
Þ Propojovací přípojnice
Þ Třífázový systém přípojnic
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Tři
Volitelné příslušenství
Þ Horní
3fázové přípojnice 1250 A pro Ir 630 A pro řadu SM6 24
nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Tři transformátory napětí (fáze-zem) nebo dva transformátory napětí (fáze-fáze) pro řadu SM6 24
Þ Topné těleso 50 W pro řadu SM6 24
Þ Připojení kabely shora pro SM6 36 (v tomto případě nelze použít ochranu proti vnitřním obloukům)
Þ Horní
52
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Další funkce
DE53552
DE53553
GIM
Přípojnicové mezipole
DE58361
GEM
Přechodové pole VM6/SM6
GBM
Propojovací pole
Vývod vpravo nebo vlevo
Ik/1s
Ir =
1250 A
25
kA
DE59214
kA
DE59212
DE59709
Elektrické parametry
Ik/1s
20
20
Ir = 630 A
Ir = 630 - 1250 A
16
Ir = 630 A
16
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
25
Ik/1s
25
25
20
kA
Ur
38,5 kV
16
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
25
kV
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
25
Ur
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Připojovací
Þ Kovový
Þ Třífázový
praporce přípojnic
systém přípojnic pro vývod
vpravo nebo vlevo
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Třífázový
kryt
systém přípojnic
Þ Mezipole
Volitelné příslušenství
Þ Horní
3fázové přípojnice 1250 A pro Ir 630 A
nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Připojení kabely shora (v tomto případě nelze
použít ochranu proti vnitřním obloukům)
Þ Horní
53
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Další funkce
DE53555
GAM
Přívodní pole pro kabelové připojení
DE53554
GAM2
Přívodní pole pro kabelové připojení
kA
DE59709
DE59719
Elektrické parametry
Ik/1s
Ir =
1250 A
25
20
16
Ir = 400 - 630 A
12
17,5
Ir =
1250 A
20
Ir =
630 1250 A
7,2
Ik/1s
25
Ir = 630 A
12,5
kA
Ir = 630 - 1250 A
16
Ur
25
38,5 kV
12,5
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
25
Ur
38,5 kV
Základní vybavení
Þ Třífázový
systém přípojnic
přítomnosti napětí
Þ Připojovací místa pro jednožilové kabely
Þ Připojovací lišty
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ Indikátor
Þ Zapínací
schopnost přiřazeného uzemňovače
25 kAef
Þ Ovládací mechanismus CC pro řadu SM6 24
Þ Ovládací mechanismus CS pro řadu SM6 36
Volitelné příslušenství
Þ Indikátor
poruchy
ampérmetr
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A pro Ir 630 A
Þ Horní nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Připojení kabely shora (v tomto případě nelze použít ochranu proti vnitřním obloukům)
Þ Topné těleso 50 W pro řadu SM6 24
Þ Digitální
Þ Bleskojistky
pro řadu SM6 36
Þ Pomocné
kontakty
blokády
Þ Bleskojistky pro řadu SM6 24
Þ Uzamykatelné
54
Volba funkčních skříní
Parametry funkčních skříní
Další funkce
DE53558
EMB
Uzemnění přípojnic
DE53557
TM
Transformátor VN/NN pro napájení
příslušenství
DE59704
SM
Odpojovač
Ik/1s
Ir =
1250 A
25
kA
DE59212
kA
DE59722
DE59709
Elektrické parametry
Ik/1s
20
20
Ir = 630 - 1250 A
Ir = 630 A
Ir = 50 A
16
12,5
16
16
Ir = 400 - 630 - 1250 A
7,2
12
17,5
25
Ik/1s
25
25
20
kA
Ur
12,5
38,5 kV
Ur
7,2
12
17,5
25
38,5 kV
12,5
Ir = 400 - 630 A
7,2
12
17,5
Ur
25
kV
Základní vybavení
Þ Odpojovač
Þ Uzemňovač
Þ Třífázový
a uzemňovač
systém přípojnic
Þ Ovládací mechanismus CS
Þ Topné těleso 150 W pro řadu SM6 36
Þ 3fázové
Þ Připojovací
Þ Indikátor
místa pro jednožilové kabely
přítomnosti napětí
připojovací praporce
mechanismus CIT
Þ Instalace do skříní 630 A IM
Þ 375 mm nebo DM1-A (v tomto
případě nelze použít ochranu proti
vnitřním obloukům IEC 62271-200)
Þ Je vyžadována blokáda
přizpůsobená provozu rozváděče
Þ Ovládací
Þ Dvě
pojistky UTE 6,3 A (pro SM6 24)
nebo DIN
Þ Odpojovač obvodu NN
Þ Jeden transformátor napětí (fáze-fáze)
Volitelné příslušenství
Þ Pomocné
kontakty
blokády
Þ Horní 3fázové přípojnice 1250 A pro Ir 630 A
Þ Připojení kabely shora (v tomto případě nelze použít ochranu proti vnitřním obloukům)
Þ Horní nástavba NN pro řadu SM6 24
Þ Topné těleso 50 W pro řadu SM6 24
Þ Horní 3fázové přípojnice 630 A pro náročné provozní podmínky pro SM6 24
Þ Pomocné
kontakty
Þ Uzamykatelné
Þ Digitální
ampérmetr pro řadu SM6 24
pro řadu SM6 36
Þ Bleskojistky
Þ Mechanická
signalizace a pomocný
kontakt pro indikaci přepálení pojistky
55
Parametry funkčních skříní
Ovládací mechanismus
Ovládací prvky pro ovládací mechanismus
jsou soustředěny na čelním panelu.
V tabulce jsou uvedeny různé druhy
ovládacích mechanismů. Funkční rychlost
mechanismů nezávisí, s výjimkou typu CS,
na rychlosti akce obsluhy.
Údaje o vzájemném blokování pro
jednotlivé skříně naleznete na str. 61–63.
Skříň
Typ ovládacího mechanismu
Odpínač/odpojovač
Vypínač
CIT CI1 CI2 CS CC RI P2
IM, IMB, IMC
b
PM
b
QM, QMC, QMB
v
v
b
v
CM, CM2, CRM, CVM
b
DM1-A, DM1-D, DM1-S, DM1-Z, DM2, DMVL-A
b
DM1-A(*), DM1-W
b
b
b
b
b
DMV-A, DMV-D, DMV-S
b
b
NSM-kabely, NSM-přípojnice
b
GAM
b
SM, TM
b
EMB
b Standardně.
v Volitelně.
(*) Verze 1250 A.
Typ ovládacího mechanismu CIT
CI1
CI2
CS1
Použití skříně
Odpínač
Pojistkový odpínač
Odpínač
Kombinace odpínače s pojistkami
Odpojovač
Hlavní spínač
Zapínání
Odpínač
Kombinace odpínače s
pojistkami
Zapínání
Vypínání
Střádání
Zapínání
mechanismu
Vypínání
Zapínání
Vypínání
Ruční ovládání
Ruční klika
Ruční klika
Ruční klika
Tlačítko
Ruční klika
Tlačítko
Tlačítko
Ruční klika
Ruční klika
Elektrické ovládání
Motor
Motor
Motor
Cívka
Motor
Cívka
Cívka
Rychlost operace
1 až 2 s
1 až 2 s
4 až 7 s
35 ms
4 až 7 s
55 ms
35 ms
Aplikace v distribučních
sítích
Dálková konfigurace sítě
Dálkové ovládání
Dálková konfigurace sítě, potřeba rychlé
transformátorových vývodů rekonfigurace (generátor, smyčka)
Uzemňovač
Zapínání
Vypínání
Zapínání
Vypínání
Nedefinováno
Zapínání
Vypínání
Zapínání
Vypínání
Ruční ovládání
Ruční klika
Ruční klika
Ruční klika
Ruční klika
Ruční klika
Ruční klika
Ruční klika
Ruční klika
Ruční klika
Vypínání
Ovládací mechanismus CIT se dvěma funkcemi
Þ Spínací
funkce
Nezávislé vypínání nebo zapínání pákou nebo motorem.
Þ bUzemňovací funkce
Nezávislé uzemnění nebo odzemnění pákou. Zdrojem energie je stlačená pružina,
která při uvolnění sepne nebo rozpojí kontakty.
Þ Pomocné kontakty
Þ Odpínač (2O + 2C)*.
Þ Odpínač (2O + 3C) a uzemňovač (1O + 1C).
Þ Odpínač (1C) a uzemňovač (1O + 1C), je-li motorový pohon.
Þ Mechanické indikace
Přepálení pojistek ve skříni PM.
Þ Volitelný motorový pohon
* Zahrnuto ve variantě s motorem.
56
Parametry funkčních skříní
Ovládací mechanismus
Ovládací mechanismus se dvěma funkcemi CI1
Þ Spínací
funkce
vypínání nebo zapínání pákou nebo motorem. Zdrojem energie je
stlačená pružina, která při uvolnění sepne kontakty.
Þ Nezávislé vypínání tlačítkem (O) nebo spouštěmi.
Þ Uzemňovací funkce
Nezávislé uzemnění nebo odzemnění pákou. Zdrojem energie je stlačená pružina,
která při uvolnění sepne nebo rozpojí kontakty.
Þ Pomocné kontakty
Þ Odpínač (2O + 2C)*.
Þ Odpínač (2O + 3C) a uzemňovač (1O + 1C).
Þ Odpínač (1C) a uzemňovač (1O + 1C), je-li motorový pohon.
Þ Přepálení pojistky (1C).
Þ Mechanické indikace
Přepálení pojistek ve skříni QM.
Þ Vypínací spouště
Þ Vypínací cívka.
Þ Podpěťová cívka u skříně QM.
Þ Volitelný motorový pohon
Þ Nezávislé
* Zahrnuto ve variantě s motorem.
Ovládací mechanismus se dvěma funkcemi CI2
Þ Spínací
funkce
zapínání ve dvou krocích:
1 – natažení střadačového mechanismu pákou nebo motorem;
2 – uvolnění nastřádané energie tlačítkem (I) nebo spouští.
Þ Nezávislé vypínání tlačítkem (O) nebo spouštěmi.
Þ Uzemňovací funkce
Nezávislé uzemnění nebo odzemnění pákou. Zdrojem energie je stlačená pružina,
která při uvolnění sepne nebo rozpojí kontakty.
Þ Pomocné kontakty
Þ Odpínač (2O + 2C)*.
Þ Odpínač (2O + 3C) a uzemňovač (1O + 1C).
Þ Odpínač (1C) a uzemňovač (1O + 1C), je-li motorový pohon.
Þ Vypínací napěťová spoušť
Þ Zapínací napěťová spoušť
Þ Volitelný motorový pohon
Þ Nezávislé
* Zahrnuto ve variantě s motorem.
Ovládací mechanismus se dvěma funkcemi CS
Þ Spínací
a uzemňovací funkce
Závislé ruční zapínání a vypínání pomocí páky.
Þ Pomocné kontakty
Þ Odpojovač (2O + 2C) pro skříně DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2 a CRM bez
přístrojového transformátoru napětí.
Þ Odpojovač (2O + 3C) a uzemňovač (1O + 1C) pro skříně DM1-A, DM1-D,
DM1-W, DM2 a CRM bez přístrojového transformátoru napětí.
Þ Odpojovač (1O + 2C)pro skříně CM, CM2, TM, DM1-A, DM1-D, DM2 a CRM
s přístrojovým transformátorem napětí.
Þ Mechanická indikace
Přepálení pojistek ve skříních CM, CM2 a TM.
Ovládací mechanismus s jednou funkcí CC
Þ Uzemňovací
funkce
Nezávislé zapínání a vypínání pomocí páky.
Zdrojem energie je stlačená pružina, která při uvolnění sepne nebo rozpojí
kontakty.
Þ Pomocné kontakty
Uzemňovač (1O + 1C).
57
Parametry funkčních skříní
Ovládací mechanismus
Ovládací mechanismus s jednou funkcí pro
vypínače SF a Evolis 24 kV, podélná varianta
Þ Ovládání
vypínače
zapínání ve dvou krocích.
Nejdříve se ovládací mechanismus natáhne motorem nebo pákou. Potom je
nastřádaná energie uvolněná stisknutím tlačítka (I) nebo spouští.
Þ Nezávislé vypnutí stisknutím tlačítka (O) nebo spouští.
Þ Pomocné kontakty
Þ Vypínač (4O + 4C).
Þ Nastřádaný stav (1C).
Þ Mechanická indikace
Čítač operací.
Þ Vypínací spouště
Þ Mitop (s nízkou spotřebou).
Þ Vypínací napěťová cívka.
Þ Podpěťová cívka.
Þ Zapínací spoušť
Þ Zapínací cívka.
Þ Volitelný motorový pohon (je možné instalovat dodatečně).
Þ Nezávislé
Možné kombinace vypínacích spouští
Typ spouště
SF1
Kombinace
Mitop (s nízkou spotřebou)
Vypínací cívka
Podpěťová cívka
1
2
3
b
b
b
b
SFset
Kombinace
4
b
b
5
6
b
b
1
2
3
b
b
b
4
b
b
b
Ovládací mechanismus P2 pro vypínač Evolis 17,5
kV, čelní varianta
Þ Ovládání
vypínače
zapínání ve dvou krocích.
Nejdříve se ovládací mechanismus natáhne motorem nebo pákou. Potom je
nastřádaná energie uvolněná stisknutím tlačítka (I) nebo spouští.
Þ Nezávislé vypnutí stisknutím tlačítka (O) nebo spouští.
Þ Energie v pružinovém střadači.
Þ Pomocné kontakty
Þ Vypínač (4O + 4C).
Þ Nastřádaný stav (1C).
Þ Mechanická indikace
Čítač operací.
Þ Vypínací spouště
Þ Mitop (s nízkou spotřebou).
Þ Vypínací napěťová cívka.
Þ Podpěťová cívka.
Þ Zapínací spoušť
Þ Zapínací cívka.
Þ Volitelný motorový pohon (je možné instalovat dodatečně).
Þ Nezávislé
58
Parametry funkčních skříní
Pomocné příslušenství
Volitelný motor a spouště pro skříně s odpínači
Ovládací mechanismy CIT, CI1 a CI2 mohou být vybaveny motorovým pohonem.
Un
ss
Napájecí napětí
(V)
24
(W)
200
st. (50 Hz)*
48
110
125
220
120
230
Volitelný motor
(VA)
200
Doba sepnutí CIT
1 až 2 (s)
1 až 2 (s)
Doba střádání CI1, CI2
4 až 7 (s)
4 až 7 (s)
Vypínací spouště
Vypínací
cívka
(W)
200
250
300
300
300
(VA)
Odezva
Podpěťová Přítah
cívka
Přídrž
400
(ms)
35
(W)
160
(VA)
(W)
280
550
50
40
4
(VA)
Odezva
750
35
45
45
Zapínací spoušť
Zapínací
cívka
(W)
200
250
300
300
300
(VA)
Odezva
(ms)
400
55
750
55
* Jiné kmitočty konzultujte s námi.
Volitelný motor a spouště pro skříně s SF6 vypínači
a vakuovými vypínači Evolis 24, podélná varianta
Ovládací mechanismus RI může být vybaven motorem pro střádání energie.
Un
ss
Napájecí napětí
(V)
24
(W)
300
st. (50 Hz)*
48
110
125
220
120
230
Volitelný motor
(VA)
střádání
380
(s)
15
(W)
3
(ms)
30
(W)
85
15
Vypínací spouště
Mitop
(nízká
spotřeba)
Odezva
vypínací
cívka
30
(VA)
Odezva
Podpěťová Přítah
cívka
Přídrž
180
(ms)
45
(W)
160
(VA)
(W)
280
550
50
40
10
(VA)
Odezva
45
(ms)
55
(W)
85
55
Zapínací spoušť
Zapínací
cívka
(VA)
Odezva
(ms)
180
65
65
* Jiné kmitočty konzultujte s námi.
59
61035N
Parametry funkčních skříní
Pomocné příslušenství
Volitelný motor a spouště pro vypínače Evolis 17,5
kV, čelní provedení
Motorový střadač a odpovídající mechanismus (P2)
Napájení
(Vac 50/60 Hz)
(Vdc)
24/30
Rozsah
Spotřeba
48/60
100/130
200/240
48/60
100/125
200/250
0,85 až 1,1 Ur
(VA nebo W)
180
Záběrový proud
2 až 3 Ir během 0,1 s
Doba střádání
Max 6 s
Rychlost spínání
Max 3 cykly za minutu
CH kontakt
10 A při 240 V
Vypínací spoušť s nízkou spotřebou (MITOP)
Napájení
Stejnosměrný proud
Rozsah
0,6 A < I < 3 A
Doba odezvy vypínače při Ur
50 ms (nastavení ochrany)
Vypínací spoušť (MX)
Napájení
(Vac 50/60 Hz)
24
48
100/130
200/250
(Vdc)
24/30
48/60
100/130
200/250
Rozsah
Spotřeba
0,7 až 1,1 Ur
(VA nebo W)
přítah: 200 (během 200 ms)
přidržení: 4,5
Doba odezvy vypínače při Ur
50 ms ± 10
Zapínací spoušť (XF)
Napájení
(Vac 50/60 Hz)
24
48
100/130
200/250
(Vdc)
24/30
48/60
100/130
200/250
Rozsah
Spotřeba
0,85 až 1,1 Ur
(VA nebo W)
přítah: 200 (během 200 ms)
přidržení: 4,5
Pomocné kontakty pro vakuový stykač
PE57842
Pomocné přepínací kontakty.
K dispozici jsou následující:
Þ 3 NO + 3 NC pro verzi s elektromagnetickým přidržením (volitelně další tři
pomocné kontakty NO a NC)
Þ 5 NO + 6 NC pro standardní verzi s mechanickým přidržením
Parametry
Pracovní napětí
Minimálně
48 V
Maximálně
480 V
Vss
60 W (L/R 150 ms)
Vst
700 VA (účiník 0,35)
Jmenovitý proud
Vypínací schopnost
10 A
Vypínací spoušť
60
Napájení Vst 50/60 Hz
48
125
250
Spotřeba (W)
470
680
640
Doba odezvy (ms)
20-40
20-41
20-40
Parametry funkčních skříní
Skříň
TP
ARJP1
ARM3
QMC
b
CRM
CVM
Měřicí transformátory proudu
DM1-A DM1-D DM1-W DM2
GBC-A
Měřicí transformátory proudu (TP) podle jednotlivých skříní
SM6-24)
GBC-B DMVL-A DMV-A DMV-D IMC
DM1-A DM1-D DM1-W DM1-Z GBC-A GBC-B DMV-A DMV-D
630 A
1250 A
b
b
b
b
b
b
b
b
b
ARJP2
b
b
b
ARJP3
b
CLP2
TLP130
CTS25Sch
b
b
b
b
b
b
b
b
100
10
150
10
200
10
b
b
b
b
Transformátor ARJP1/N2F (QMC)
podle normy IEC 60044-1.
Þ Jedno primární vinutí.
Þ Dvojité sekundární vinutí pro měření a ochrany.
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
I1n (A)
Ith (kA)
t (s)
Měření a ochrany
5A
5A
10
20
30
1,2
2,4
3,6
1
15 VA – třída 0,5
2,5 VA – 5P20
50
6
75
10
Transformátor ARJP1/N2F (CRM)
podle normy IEC 60044-1.
Þ Dvojité primární vinutí.
Þ Jednoduché sekundární vinutí pro měření a ochrany.
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
I1n (A)
Ith (kA)
t (s)
Měření a ochrany
5A
5A
50
100
6
10
1
15 VA – třída 0,5
2,5 VA – 5P20
150
200
Poznámka
Jiné parametry konzultujte s námi.
Transformátor ARM3/N2F
podle normy IEC 60044-1.
Þ Dvojité primární vinutí.
Þ Jednoduché nebo dvojité sekundární vinutí pro měření a ochrany.
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
I1n (A)
Ith (kA)
t (s)
Měření a ochrany
5A
1A
5A
10/20
20/40
5
12,5
1
0,8
7,5 VA – třída 0,5
1 VA – 10P30
5 VA – 5P10
50/100
12,5/21*
1
100/200
12,5/25*
200/400
12,5/25*
300/600
25
5 VA – 5P15
* Pro ochrany 5 A.
Pro skříně GBC-A, GBC-B do 630 A
Transformátor CTS 25
primární vinutí.
Þ Dvě sekundární vinutí.
Þ Jedno
Poznámka
Jiné charakteristiky konzultujte s námi.
61
Parametry funkčních skříní
Měřicí transformátory proudu
Transformátor ARJP2/N2F
podle normy IEC 60044-1.
Þ Jednoduché primární vinutí.
Þ Dvojité sekundární vinutí pro měření a ochrany.
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
I1n (A)
Ith (kA)
t (s)
Měření a ochrany
5A
5A
50
25
1
10 VA
třída 0,5
2,5 VA
5P20
100
200
400
600
15 VA
třída 0,5
2,5 VA
5P20
15 VA
třída 0,5
5 VA
5P20
15 VA
třída 0,5
5 VA
5P20
20 VA
třída 0,5
7,5 VA
5P20
Transformátor ARJP3/N2F
podle normy IEC 60044-1.
Þ Jednoduché primární vinutí.
Þ Dvojité sekundární vinutí pro měření a ochrany.
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
I1n (A)
Ith (kA)
t (s)
Měření a ochrany
Měření a ochrany
1A
1A
5A
5A
1000
25
1
30 VA – třída 0,5
10 VA – 5P20
30 VA – třída 0,5
10 VA – 5P20
1250
Transformátor s nízkou spotřebou (LPCT) CLP2
podle normy IEC 60044-8.
Þ Velký rozsah proudu na primáru.
Þ Přímý napěťový výstup pro měření.
Þ Konektor RJ45 na sekundáru.
Þ Izolační hladina 24 kV.
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
Minimální jmenovitý proud na primáru
Jmenovitý nominální proud na primáru
Jmenovitý proud na rozšířeném primáru
Jmenovitý výstup na sekundáru
Třída přesnosti pro měření
Třída přesnosti pro ochrany
Limit přesnosti
Jmenovitý teplený proud nakrátko
Nejvyšší napětí (Um)
Odolnost při průmyslovém kmitočtu
5A
100 A
1250 A
22,5 mV
0,5
5P
400
40 kA 1 s
24 kV
50 kV
Transformátor s nízkou spotřebou (LPCT) TLP130
podle normy IEC 60044-8.
Þ Velký rozsah proudu na primáru.
Þ Přímý napěťový výstup pro měření.
Þ Konektor RJ45 na sekundáru.
Þ Izolační hladina 0,72 kV.
Þ Vnitřní průměr 130 mm.
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
Minimální jmenovitý proud na primáru
Jmenovitý nominální proud na primáru
Jmenovitý proud na rozšířeném primáru
Jmenovitý výstup na sekundáru
Třída přesnosti pro měření
Třída přesnosti pro ochrany
Limit přesnosti
Jmenovitý teplený proud nakrátko
Nejvyšší napětí (Um)
Odolnost při průmyslovém kmitočtu
62
5A
100 A
1250 A
22,5 mV
0,5
5P
250
25 kA 1 s
0,72 kV
3 kV
Parametry funkčních skříní
Transformátory proudu
pro řadu SM6 36
PE57222
Pro skříně DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2, DM2-W, IMC,
GBC-A, GBC-B
Transformátor ARM6T/N1
podle normy IEC 60044-1
Þ Dvojité primární vinutí
Þ Dvojité sekundární vinutí pro měření a ochrany
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
I1n (A)
50-100
Ith (kA)
16 - 20
25
t (s)
1
1
Měření a ochrany 5 A
7,5 VA – 15 VA - třída 0,5
30 VA
2,5 VA – 5 VA - 5P20
třída 0,5
5A
Transformátor proudu ARM6T
75-150
100-200
150-300
200-400
300/600
1000/1250
10 VA
5P20
Pro skříně DM1-A, DM1-D, DM2, DM2-W
PE58391
Transformátor ARM9T
podle normy IEC 60044-1
Þ Dvojité primární vinutí
Þ Dvojité sekundární vinutí pro měření a ochrany
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
Þ Parametry
I1n (A)
1000/1250
Ith (kA)
40
t (s)
1
Měření a ochrany 5 A
5A
Transformátor proudu ARM9T
30 VA - třída 0,5 – Fs < 10
10 VA - 5P20
PE57162
Transformátor s nízkou spotřebou (LPCT)
pro skříně DM1-A, DM1-W
Transformátor TLP130, TLP190
Parametry podle normy IEC 60044-8
Velký rozsah proudu na primáru
Přímý napěťový výstup pro měření a ochrany
Konektor RJ45-8 pts na sekundáru
Izolační hladina 0,72 kV
Vnitřní průměr 130 nebo 190 mm
Pro řadu SM6-36 může být TLP 130 použitý pro 630 A, TLP 190 lze použít pro
1250 A
Krátkodobý výdržný proud Ith (kA)
LPCT
TLP 130
TLP 190
Minimální jmenovitý proud na primáru
5A
5A
Jmenovitý proud na rozšířeném primáru
1250 A
2500 A
Jmenovitý výstup na sekundáru
22,5 mV - 100 A
22,5 mV - 100 A
Třída přesnosti pro měření
0,5
0,5
Třída přesnosti pro ochrany
5P
5P
Limit přesnosti
250
400
Jmenovitý teplený proud nakrátko
25 kA 1 s
40 kA 1 s
Izolační napětí (Um)
0,72 kV
0,72 kV
Zkušební napětí při průmyslovém kmitočtu
3 kV
3 kV
63
Parametry funkčních skříní
Měřicí transformátory napětí
Měřicí transformátory napětí (TN) podle jednotlivých skříní SM6-24)
Skříň
TN
CM
DM1-A
DM1-W
DM1-W
DM2
GBC-A
GBC-B
DMVL-A
b
b
b
b
b
b
b
VRC2/S1
b
b
VRM3-n/S2
b
b
b
b
VRQ2-n/S1 b
VRFR-n/S1
DMV-A
DMV-A
b
b
CM2
TM
b
b
VCT24
VTS25Sch
Transformátor VRQ2-n/S1 (fáze – zem) 50 nebo 60 Hz
b Parametry podle normy IEC 60044-2
Jmenovité napětí (kV)
25
Napětí na primáru (kV)
Napětí na sekundáru (V)
10/√3
100/√3
Krajní zátěž (VA)
250
Třída přesnosti
0,5
Jmenovitá zátěž pro
jednoduché vinutí na
primáru (VA)
Jmenovitá zátěž pro dvojité
vinutí na primáru (VA)
30
15/√3
15–20/√3
22/√3
30
30
30–50
Transformátor VRFR-n/S1 (fáze – zem) 50 nebo 60 Hz
b Parametry podle normy IEC 60044-2
Jmenovité napětí (kV)
Napětí na primáru (kV)
17,5
10/√3
Napětí na sekundáru (V)
100/√3
Krajní zátěž (VA)
250
Třída přesnosti
0,5
Jmenovitá zátěž pro
jednoduché vinutí na
primáru (VA)
30
15/√3
Transformátor VRC2/S1 (fáze – fáze) 50 nebo 60 Hz
b Parametry podle normy IEC 60044-2
Jmenovité napětí (kV)
25
Napětí na primáru (kV)
10
Napětí na sekundáru (V)
100
Krajní zátěž (VA)
500
Třída přesnosti
50
Jmenovitá zátěž pro
jednoduché vinutí na
primáru (VA)
30
15
22
Pro skříně GBC-A, GBC-B
Transformátory VTS25 (fáze – zem)
Jmenovité napětí (kV)
25
Napětí na primáru (kV)
10
Napětí na sekundáru (V)
100/V3
Třída přesnosti
0,5
Jmenovitá zátěž (VA)
10÷50
Poznámka
Sekundární obvod výše uvedených PT napětí se zapojuje s uzemněným uzlem.
Jiné charakteristiky konzultujte s námi.
64
Parametry funkčních skříní
Měřicí transformátory napětí
Transformátory VCT24 (fáze – fáze) 50 nebo 60 Hz
Jmenovité napětí (kV)
25
Napětí na primáru (kV)
10
Napětí na sekundáru (V)
220
Zátěž (VA)
2500
15
22
2500
2500
3500
3500
Poznámka
Tento transformátor napětí má uzemněný nulový uzel.
Jiné parametry konzultujte u nás.
Omezovače přepětí
Pro skříně IM500, DM1-A, DM1-W, GAM, DMV-A*, DMVL-A
Jmenovitý proud skříně (A)
400/630
Napětí na primáru (kV)
7,2
10
12
17,5
25
Poznámka
Jmenovité napětí omezovače přepětí odpovídá jmenovitému napětí skříně.
* Pro skříně s vypínačem DMV-A omezeno do 17,5 kV.
65
PE57223
Parametry funkčních skříní
Transformátory napětí
pro řadu SM6 36
Pro skříně CM, GBC-A, GBC-B
Transformátor VRF3n/S2 (fáze – zem)
primární vinutí
Þ Jednoduché sekundární vinutí
Þ Jednoduché
Jmenovité napětí (kV)
38,5
Napětí na primáru (kV)
303
353
Napětí na sekundáru (V)
1003
1003 nebo 1103
Krajní zátěž (VA)
450
Třída přesnosti
0,5
3P
Jmenovitá zátěž pro jednoduché
vinutí na primáru (VA)
30-50
30
Transformátor napětí VRF3
PE57224
Pro skříně CM2
Transformátor VRC3/S1 (fáze – fáze)
primární vinutí
Þ Jednoduché sekundární vinutí
Þ Jednoduché
Jmenovité napětí (kV)
38,5
Napětí na primáru (kV)
30
35
Napětí na sekundáru (V)
100
100 nebo 110
Krajní zátěž (VA)
700
Třída přesnosti
0,5
Jmenovitá zátěž pro jednoduché
vinutí na primáru (VA)
50-100
Transformátor napětí VRC3
Pro skříně TM
Transformátor VRC3/S1 (fáze – fáze)
primární vinutí
Þ Jednoduché sekundární vinutí
DE58408
Þ Jednoduché
Jmenovité napětí (kV)
38,5
Napětí na primáru (kV)
35
Napětí na sekundáru (V)
220
Krajní zátěž (VA)
1000
Omezovače přepětí
Pro skříně IM, DM1-A, SM, GAM2
66
In (A)
630
Un (kV)
36
Parametry funkčních skříní
Skříně pro jištění motorů
Jmenovitý proud pojistek instalovaných ve skříních
závisí na:
Þ Jmenovitém proudu motoru In,
Þ Rozběhovém proudu Id,
Þ Četnosti startů motoru.
Jmenovitý proud pojistky se volí tak, že dvojnásobek
rozběhového proudu motoru nepřetaví pojistku v
čase odpovídajícím době rozběhu motoru.
Vedlejší tabulka udává jmenovité hodnoty pojistek za
následujících předpokladů:
Þ Přímé zapnutí motoru do sítě,
Þ Id/In ≤ 6,
Þ Cos ਛ = 0,8 (P ≤ 500 kW) nebo 0,9 (P > 500 kW),
Þ ਤ = 0,9 (P ≤ 500 kW) nebo 0,94 (P > kW).
Uvedené hodnoty platí pro pojistky Fusarc (podle
normy DIN 43-625).
Výběr pojistek pro skříně CRM
Příklad
Uvažujme motor 950 kW při 5 kV.
In =
P
pf
= 130 A
Id = 6 x In = 780 A
Volí se nejbližší vyšší hodnota, tj. 790 A. Pro 6 startů
za hodinu s dobou rozběhu 5s se zvolí pojistka 200
A.
Poznámka
Ten samý motor nemůže být jištěn po 12 startů za hodinu,
protože nejvyšší pracovní napětí pro potřebnou pojistku 250
A je pouze 3,3 kV.
Barva odpovídá jmenovitému proudu pojistky
Rozběhový
proud (A)
Id/In = 6
Doba rozběhu (s)
5
10
Maximální
pracovní napětí
(kV)
20
Počet startů za hodinu
6
12
6
12
6
12
1410
250
1290
250
250
250
1140
250
250
250
250
250
1030
250
250
250
250
250
250
890
250
250
250
250
250
250
790
200
250
250
250
250
250
710
200
200
200
250
250
250
640
200
200
200
200
200
250
610
200
200
200
200
200
200
540
160
200
200
200
200
200
480
160
160
160
200
200
200
440
160
160
160
160
160
200
310
160
160
160
160
160
160
280
125
160
160
160
160
160
250
125
125
125
160
160
160
240
125
125
125
125
125
160
230
125
125
125
125
125
125
210
100
125
125
125
125
125
180
100
100
100
100
100
125
170
100
100
100
100
100
100
3,3
6,6
11
Výběr pojistek pro skříně CVM
Pracovní
napětí (kV)
3,3
6,6
Rozběhový
proud (A)
Doba rozběhu (s)
5
Id = 6 x Ie
Jmenovitý
pracovní proud
(nepřetržité
zatížení) (A)
Ie
3
6
3
1100
183
250
250
250
942
157
250
250
785
131
200
200
628
105
160
565
94
502
10
30
Počet startů za hodinu
6
3
6
250
250
250
250
200
200
200
250
160
160
200
200
200
160
160
160
160
160
160
84
125
160
160
160
160
160
439
73
125
125
125
160
160
160
377
63
100
125
100
125
125
160
314
52
100
100
100
100
100
125
251
42
100
100
100
100
100
100
188
31
80
100
100
100
100
100
126
21
50
50
63
80
80
80
Způsob výběru pojistky
Id ≥ 6 x Ie, použijte pro volbu pojistky Id
Þ Pokud Id < 6 x Ie, použijte pro volbu pojistky Ie
Þ Pokud
Poznámka
Pojistky jsou dlouhé 292 mm (Fusarc).
Pojistky slouží pouze pro ochranu proti zkratům.
U pojistek 250 A je třeba zpozdit vypnutí stykače.
67
Jištění transformátorů
PE57161
Parametry funkčních skříní
Jmenovité hodnoty pojistek pro skříně SM6 jako jsou PM, QM, QMB a QMC
závisí, kromě jiného, na následujících podmínkách :
Þ Provozní napětí;
Þ Jmenovitý výkon transformátoru;
Þ Technologie výroby pojistky (výrobce).
Mohou být instalovány různé typy pojistek se středně silným vybavovacím
zařízením:
Þ Pojistky Solefuse v souladu se standardem UTE NFC 64.210
Þ Pojistky Fusarc CF v souladu s doporučením IEC60.282.1 a rozměry DIN
43.625.
U kombinací pojistek s odpínačem ve skříních QM, QMB, QMC použijte tabulku
výběru. Ostatní typy pojistek konzultujte s námi.
Příklad
Pro jištění transformátorů 400 kVA pro napětí 10 kV je vhodné zvolit pojistky
Solefuse 43 A nebo Fusarc CF 50 A.
Tabulka výběru
Barevné značení odpovídá jmenovitému napětí pojistky.
Hodnoty jmenovitých proudů jsou v A, bez přetížení, -5 °C < t < 40 °C
d Možnosti přetížení nebo provozní teploty nad 40 °C konzultujte s námi.
Typ pojistky Provozní
napětí (kV)
Výkon transformátoru (kVA)
25
50
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
Jmenovité
napětí (kV)
Solefuse (norma UTE NFC: 13.100, 64.210)
5,5
6,3
16
31,5
31,5
63
63
63
63
63
10
6,3
6,3
16
16
31,5
31,5
31,5
63
63
63
63
7,2
15
6,3
6,3
16
16
16
16
16
43
43
43
43
43
63
20
6,3
6,3
6,3
6,3
16
16
16
16
43
43
43
43
43
63
25
Solefuse (všeobecné použití, norma UTE NFC: 13.200)
3,3
16
16
31,5
31,5
31,5
63
63
100
100
5,5
6,3
16
16
31,5
31,5
63
63
63
80
80
100
125
7,2
6,6
6,3
16
16
16
31,5
31,5
43
43
63
80
100
125
125
10
6,3
6,3
16
16
16
31,5
31,5
31,5
43
43
63
80
80
100
12
13,8
6,3
6,3
6,3
16
16
16
16
31,5
31,5
31,5
43
63
63
80
17,5
15
6,3
6,3
16
16
16
16
16
31,5
31,5
31,5
43
43
63
80
20
6,3
6,3
6,3
6,3
16
16
16
16
31,5
31,5
31,5
43
43
63
22
6,3
6,3
6,3
6,3
16
16
16
16
16
31,5
31,5
31,5
43
43
25
63
Fusarc CF a SIBA(1) (všeobecné použití pro skříně QM, QMB a QMC podle IEC 62271-105)
3,3
16
25
40
50
50
80
80
100
125
125
160(1) 200(1)
5
10
16
31,5
40
40
50
63
80
80
125
125
160(1)
5,5
10
16
31,5
31,5
40
50
50
63
80
100
125
125
160(1) 160(1)
6
10
16
25
31,5
40
50
50
63
80
80
125
125
160(1) 160(1)
6,6
10
16
25
31,5
40
50
50
63
80
80
100
125
125
160(1)
10
6,3
10
16
20
25
31,5
40
50
50
63
80
80
100
100
125(1) 200(1)
11
6,3
10
16
20
25
25
31,5
40
50
50
63
80
100
100
125(1) 160(1)
7,2
12
13,8
6,3
10
16
16
20
25
31,5
31,5
40
50
50
63
80
80
100(1) 125(1) 125(1)
15
6,3
10
10
16
16
20
25
31,5
40
50
50
63
80
80
100(1) 125(1) 125(1)
20
6,3
6,3
10
10
16
16
25
25
31,5
40
40
50
50
63
80
100(1) 125(1)
22
6,3
6,3
10
10
10
16
20
25
25
31,5
40
40
50
50
80
80
17,5
25
100(1)
Siba pro suché transformátory(2)
30
10
10
16
20
25
31,5
31,5
50
50
63
63
31,5
10
10
16
20
25
25
31,5
50
50
63
63
33
6,3
10
16
20
25
25
31,5
40
50
50
63
35
6,3
10
16
20
25
25
31,5
40
50
50
63
30
10
10
16
20
25
31,5
31,5
40
40
50
63
31,5
10
10
16
20
25
31,5
31,5
40
40
50
63
33
10
10
16
20
25
25
31,5
31,5
40
40
50
35
10
10
16
20
25
25
31,5
31,5
40
40
50
38,5
Siba pro olejové transformátory(2)
(1)
Pojistky SIBA.
(2) Tabulka odpovídá technickým parametrům výrobků France Transfo.
Parametry transformátorů a pojistek mohou podléhat změnám podle různých výrobců a norem.
68
38,5
Parametry funkčních skříní
Jištění transformátorů
Rozměry pojistek
DE53563
Solefuse (norma UTE)
ø 55
35
ø6
450
35
23
Ur
(kV)
Ir
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
7,2
6,3 to 125
450
55
2
12
100
450
55
2
17,5
80
450
55
2
25
6,3 až 63
450
55
2
Ur
(kV)
Ir
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
7,2
125
292
86
3,3
12
6,3
292
50,5
1,2
10
292
50,5
1,2
16
292
50,5
1,2
20
292
50,5
1,2
25
292
57
1,5
31,5
292
57
1,5
40
292
57
1,5
50
292
78,5
2,8
63
292
78,5
2,8
80
292
78,5
2,8
100
292
78,5
2,8
6,3
442
50,5
1,6
10
442
50,5
1,6
16
442
50,5
1,6
20
442
50,5
1,6
25
442
57
2,2
31,5
442
57
2,2
40
442
57
2,2
50
442
78,5
4,1
63
442
78,5
4,1
80
442
86
5,3
10
537
50,5
1,8
16
537
50,5
1,8
25
537
57
2,6
31,5
537
78,5
4,7
40
537
78,5
4,7
50
537
86
6,4
63
537
86
6,4
Ur
(kV)
Ir
(A)
L
(mm)
Ø
(mm)
Hmotnost
(kg)
7,2
160
292
85
3,8
200
292
85
5,4
125
292
67
2
160
292
85
3,8
200
292
85
3,8
17,5
125
442
85
5,4
25
100
442
85
5,4
125
442
85
5,4
DE57467
Fusarc CF
ø 45
33
Ø
L
ø6
33
23
25
38,5
DE57467
SIBA
ø 45
Ø
ø6
12
33
L
33
23
69
Parametry funkčních skříní
Blokády
Skříně s odpínači
Funkční blokády
Þ Odpínač
lze sepnout pouze tehdy, když je
uzemňovač vypnutý a kryty umožňující přístup jsou
na svém místě.
Þ Uzemňovač lze sepnout pouze tehdy, je-li
vypnutý odpínač.
Þ Kryt umožňující přístup k připojovacím místům
může být otevřen pouze tehdy, je-li zapnutý
uzemňovač.
Þ Odpínač je zablokován v poloze „vypnuto“, je-li
kryt umožňující přístup sejmutý. Uzemňovač lze
ovládat pro účely zkoušek a měření kabelů.
Blokády vyhovují doporučeni IEC 60298 a specifikaci EDF HN 64-S-41.
Kromě funkčních blokád je každý odpínač a odpojovač vybaven:
pro instalaci visacího zámku (zámek není v dodávce);
Þ čtyřmi výřezy pro instalaci zámků (v dodávce na požádání), které slouží pro
uzamčení skříně.
Þ prvkem
Blokády podle typu skříně
skříně
typ blokády
A1 C1 C4 A3 A4 A5 P0 P1 P2 P3 P5 52
b
IM, IMB, IMC
Skříně s vypínači
Þ Odpojovač(e)
lze sepnout pouze tehdy, když je
vypínač vypnutý a kryty umožňující přístup jsou na
svém místě.
Þ Uzemňovač(e) lze sepnout pouze tehdy, je-li
(jsou-li) odpojovač(e) vypnut(é).
Þ Kryt umožňující přístup k připojovacím místům
lze otevřít je-li:
Þ vypínač zablokován (uzamčen) v poloze vypnuto;
Þ odpojovač(e) je vypnutý;
Þ uzemňovač(e) je sepnutý.
PM, QM, QMB, QMC,
DM1-A, DM1-D, DM1-W,
DM1-Z, DM1-S,
DMV-A, DMV-D, DMV-S, DMVL-A
CRM, CVM
b
b
b
b
b
b
b
b
b
NSM
b
b
GAM
b
b
b
SM
b
b
DM2
Poznámka
Je možné zablokovat odpojovač(e) ve vypnuté poloze pro
manipulaci s vypínačem naprázdno.
Typ A1
Blokády se zámky
O
Vývodové skříně
Účel:
Þ Zabránit
sepnutí uzemňovače ve skříni pro jištění transformátoru pokud není
jistič na straně NN v poloze „vypnuto“ nebo „vysunuto“.
O
Typ C1
Þ Zabránit
přístupu k transformátoru jestliže nebyl předtím sepnut uzemňovač.
S
S
Þ Zabránit
Typ C4
O
sepnutí uzemňovače ve skříni pro jištění transformátoru pokud není
jistič na straně NN v poloze „vypnuto“ nebo „vysunuto“.
Þ Zabránit přístupu k transformátoru jestliže nebyl předtím sepnut uzemňovač.
S
O
S
Legenda k blokádám
Bez klíče.
Volně vyjmutelný klíč.
Blokované vyjmutí klíče.
Panel nebo dveře.
70
Parametry funkčních skříní
Blokády
Propojovací skříně
Typ A3
Účel:
Þ Zabránit
sepnutí uzemňovače ve skříni na straně zátěže, pokud není odpínač
na napájené straně v poloze „vypnuto“.
Typ A4
Þ Zabránit
Typ A5
Þ Zabránit
současnému sepnutí dvou odpínačů.
sepnutí uzemňovače v mezipoli pokud nejsou odpínače na přívodu
a vývodu uzamčeny ve stavu „vypnuto“.
Typ 50
Blokuje
Þ Zapnutí
odpojovačů do zátěže.
Umožňuje
Þ Operaci
vypínače naprázdno s rozpojenými odpojovači (dvojité odpojení).
vypínače naprázdno s rozpojeným odpojovačem (jednoduché
odpojení).
Þ Operaci
Blokuje
Typ 52
Þ Zapnutí
odpojovačů do zátěže.
O O
Umožňuje
O
Þ Operaci
Þ Operaci
stykače naprázdno s rozpojenými odpojovači (dvojité odpojení).
stykače naprázdno s rozpojeným odpojovačem (jednoduché odpojení).
71
Parametry funkčních skříní
Þ Zabránit
sepnutí uzemňovače, pokud není odpínač v jiné skříni zajištěn v
poloze „vypnuto“.
Typ P1
Þ Zabránit
Typ P2
X
Blokády
O
O
sepnutí odpojovače do zátěže pokud není odpínač zajištěn v poloze
„vypnuto“.
Þ Zabránit sepnutí uzemňovačů pokud nejsou odpínač a odpojovač zajištěny
v poloze „vypnuto“.
X
Typ P3
Þ Zabránit
sepnutí odpojovače do zátěže pokud není odpínač zajištěn v poloze
„vypnuto“.
Þ Zabránit sepnutí uzemňovačů ve skříních pod napětím, pokud nejsou
odpojovač a odpínač zajištěny v poloze „vypnuto“.
Þ Umožnit manipulaci s odpínačem v obvodu naprázdno.
Typ P5
Þ Zabránit
sepnutí uzemňovače v přívodní skříni pokud nejsou odpojovač
a odpínač zajištěny v poloze „vypnuto“.
P
P
Legenda k blokádám
Bez klíče.
Volně vyjmutelný klíč.
Blokované vyjmutí klíče.
Panel nebo dveře.
72
Parametry funkčních skříní
OBSAH
Připojení kabely s lisovanými koncovkami pro řadu SM6 24
74
Tabulka výběru
74
Kabelové připojení spodem pro řadu SM6 24
75
Umístění kabelu
75
Hloubka kabelovodů
76
Příklad umístění kabelových šachet pro instalaci IAC: třída A-FL
77
Příklad umístění kabelové šachty s prostupem v podlaze
78
Připojení kabely s lisovanými koncovkami pro řadu SM6 36
79
Tabulka výběru
Kabelové připojení spodem pro řadu SM6 36
80
Umístění kabelu
80
73
Připojení kabely s lisovanými
koncovkami pro řadu SM6 24
Připojení
PE57840
Tabulka výběru
Odolnost proti stárnutí prvků ve VN/NN rozvodnách závisí na
třech klíčových faktorech:
Þ Správné
provedení připojení
Nové technologie koncovek za studena zvyšují časovou trvanlivost součástí.
Umožňují provoz ve znečistěných prostředích a při zhoršených podmínkách.
Þ Vliv
relativní vlhkosti vzduchu
V podmínkách s vysokou vlhkostí vzduchu a s velkými teplotními rozdíly je nutná
instalace topného tělesa.
Þ Správná
ventilace
Rozměr větracích otvorů musí být dostatečný pro správné odvětrávání tepla ze
skříně. Zvláštní pozornost je třeba věnovat prostoru s transformátory.
Napájecí kabely se připojují:
svorky odpínače,
Þ na spodní držáky pojistek,
Þ na praporce vypínače.
Bimetalová kabelová oka mají:
Þ kulaté zakončení pro kabely ≤ 240 mm²,
Þ čtvercové zakončení pro kabely > 240 mm²
Koncovky kabelů musí být nalisovány (krimpovány).
Koncovky kabelů jsou lisované za studena.
Schneider Electric široce využívá tuto technologii připojování pro zvýšení
trvanlivosti spojů.
Maximální přípustné průřezy kabelů:
Þ 630 mm2 pro přívodní a vývodové pole 1250 A,
Þ 240 mm2 pro přívodní a vývodové pole 400 - 630 A,
Þ 120 mm2 pro skříně se stykači,
Þ 95 mm2 pro skříně s jištěním transformátorů pojistkami.
Přístup do skříně je vzájemně sblokován se sepnutím uzemňovače.
Zmenšená hloubka skříní usnadňuje zapojení všech fází.
Svorník Ƿ 12 mm na deflektoru pole umožňuje upevnit koncové oko kabelu
jednou rukou. Utahovací moment nastavte na 50 mN.
PE50775
Þ na
Konektor s kulatým okem
Jednožilové kabely se suchou izolací
Krátká koncovka lisovaná za studena
Elektrické
parametry
Typ koncovky
Průřez mm²
Dodavatel
Počet kabelů
Komentář
3 až 25 kV
400 A - 630 A
Kulaté oko
50 až 240 mm²
Dodavatelé kabelů s koncovkami
1 nebo 2 na fázi
lisovanými za studena: Silec, 3M, Pirelli,
Raychem, atd.
Větší průřezy, více kabelů a jiné
typy konektorů konzultujte s námi.
3 až 24 kV
1250 A
Kulaté oko
50 až 630 mm²
Větší průřezy, více kabelů a jiné
typy konektorů konzultujte s námi.
Hranaté oko
> 300 mm²
Dodavatelé kabelů s koncovkami
1 nebo 2 na fázi
lisovanými za studena: Silec, 3M, Pirelli, ≤ 400 mm2
Raychem, atd.
400 < 1 ≤ 630 mm²
na fázi
Třížilové kabely se suchou izolací
Krátká koncovka lisovaná za studena
Elektrické
parametry
Typ koncovky
Průřez mm²
Dodavatel
Počet kabelů
3 až 25 kV
400 A – 630 A
Kulaté oko
50 až 240 mm²
Dodavatelé kabelů s koncovkami
1 na fázi
lisovanými za studena: Silec, 3M, Pirelli,
Raychem, atd.
Větší průřezy, více kabelů a jiné
typy konektorů konzultujte s námi.
3 až 25 kV
1250 A
Kulaté oko
50 až 630 mm²
Dodavatelé kabelů s koncovkami
1 na fázi
lisovanými za studena: Silec, 3M, Pirelli,
Raychem, atd.
Větší průřezy, více kabelů a jiné
typy konektorů konzultujte s námi.
Poznámka
Připojovací oka s deflektorem pole mohou být hranatá.
Pro skříně PM/QM může mít kulaté oko průměr max. 30 mm.
74
Komentář
Připojení kabely s lisovanými
koncovkami pro řadu SM6 24
Připojení
Umístění kabelů
945
SM
945
IMC
400
PM, QM
400
QMC
400
DE58678
1250 A
CRM, CVM
DE58677
630 A
IM, NSM-kabely, NSM-přípojnice
IMC, PM, QM, QMC
DE58676
IM, NSM-kabely,
NSM-přípojnice, SM
Výška kabelových připojení H
(měřeno od podlahy v mm)
945
CRM, CVM
430
DM1-A
430
DMVL-A
430
DMV-S
320
DM1-W
370
GAM2
760
GAM
470
620
DMV-A
320
313
DM1-S
543
320
H
H
H
320
200
200 200
420
200 200
420
200
420
DE53581
DMV-A, DMV-S (630 A)
DE58679
GAM, GAM2
H
H
200
275
165 165
313
DMV-A (1250 A)
DE58656
DE58417
DM1-A, DM1-W (1250 A)
DE58655
DM1-A, DM1-S, DMVL-A
DM1-W (630 A)
200
420
H
H
H
333
200 200
420
510,5
330
789
200 200
420
145 145
445
371,5
X
313
X = 330
X = 268
X = 299
: jednožilový kabel
: dvoužilový kabel
: třížilový kabel
75
Kabelové připojení spodem
pro řadu SM6 24
Připojení
Hloubka kabelových kanálů
DE53585
625
Provedení přívodů spodem (všechny skříně)
500
Þ Kabelové
kanály
Hloubka kabelového kanálu P pro běžné typy jednožilových kabelů se suchou
izolaci je uvedena v následující tabulce (třížilové kabely konzultujte s námi).
Þ Podstavce pod skříně
Pro zmenšení hloubky P nebo úplné vypuštění kanálů lze skříně umístit
na 400 mm vysoký betonový podstavec.
Þ Otvory v podlaze
Hloubka kabelového kanálu P pro běžné typy kabelů je udána ve vedlejší tabulce.
375
630 A
1250
A
Průřez kabelu Všechny skříně
(mm²)
kromě …
12,5
kA/1 s
16
kA/1 s
Další skříně
DMVA
CVM
DM1A, DM1S, DM1W, DMVLA
12-16
kA/1 s
12,5
kA/1 s
16
kA/1 s
12,5 kA/1 s
SM,
GAM
DM1A, DMV-A,
DM1-W
16
kA/1 s
12-16
kA/1 s
12-16
kA/1 s
550
–
–
550
–
–
–
1000
1400
Hloubka P (mm)
187.5
S < 120
330
550
550
330
550
330
120 < S < 240
330
550
800
–
–
Z druhé strany
vypínače
330
Pod vypínačem
S > 400
–
–
–
–
–
–
–
450
Schéma kabelových kanálů
Skříně 630 A
DMV-A, DMV-S
pro 1žilové a 3žilové kabely
100
DE57179
100
DM1-A, DM1-W
pro 1žilové kabely
DE57178
DMV-A
pro 1žilové a 3žilové kabely
DE57177
DE57176
Skříně 1250 A (znázorněno bez bočních panelů rozváděče)
SM, GAM
pro 1žilové a 3žilové kabely
100
100
100
445
P
P
P
P
480
600
740
76
600
50
740
600
840
50
740
50
740
50
Kabelové připojení spodem
pro řadu SM6 24
Připojení
Příklad umístění kabelových kanálů
pro instalaci IAC: třída A-FL
Skříně jsou znázorněny bez bočních panelů rozváděče
Skříně 630 A
Přední přívod nebo vývod
kanálem
100
100
DE57182
100
Skříně 630 A
Zadní přívod nebo vývod kanálem
DE57181
DE57180
Skříně 630 A
Přívod nebo vývod kabelů z levé nebo pravé
strany
P1
P2
P2
P3
P1
600
25
25
25
IM
IM
IM
QMC
IM
IM
DM1
DM1
IM
Poznámka 1
Při použití kanálu (instalačních trubek) musí úkos hrany C odpovídat následujícím rozměrům
kanálu: P1 = 75 mm nebo P2/P3 = 150 mm.
Poznámka 2
Pro příklad celé instalace viz kapitola „Příklady instalací“.
PE50797
Požadované rozměry (mm)
Kabelové připojení shora
Výška: 450 mm
Pro každou skříň typové řady 630 A, kromě skříní s NN a EMB modulem, lze
přívody provést jednožilovými kabely se suchou izolací.
Poznámka
Þ Nelze použít pro skříně s ochranou proti vnitřnímu oblouku IEC 62271-200 v oddílu
přípojnic.
Þ Není dostupné pro 1250 A.
77
Kabelové připojení spodem
pro řadu SM6 24
Připojení
DE57188
Příklad kabelového kanálu
s prostupem v podlaze
Instalace s prostupem v podlaze
pro 16 kA 1 s, s vývodem plynu spodem
Šířka Skříň
XG
(mm)
X
(mm)
XD
(mm)
375
Všechny
57,5
260
57,5
500
GAM
Jiné
57,5
182,5
260
260
182,5
57,5
625
QMC
Jiné
307,5
57,5
260
510
57,5
57,5
750
Všechny
432,5
260
57,5
XG
X
XD
5
minimu50
m
70
50
740
110 min
.
930
60
50
90 min
.
110
Instalace na kabelovém kanále
pro 12,5 kA 1 s, s vývodem plynu spodem
a pro 16 kA 1 s a 20 kA 1 s, s vývodem plynu horem
XG
(mm)
X
(mm)
XD
(mm)
375
Všechny
57,5
260
57,5
500
GAM
Jiné
57,5
182,5
260
260
182,5
57,5
625
QMC
Jiné
307,5
57,5
260
510
57,5
57,5
750
Všechny
432,5
260
57,5
DE100607
Šířka Skříň
XG
X
XD
3
minimu30
m
140 min
i
600
870
78
200 min
i
Připojení kabely s lisovanými
koncovkami pro řadu SM6 36
Připojení
Tabulka výběru
1žilové kabely
Průřez
Poloměr
kabelu
ohybu
(mm²)
(mm)
Odolnost proti stárnutí prvků ve VN/NN rozvodnách závisí na
třech klíčových faktorech:
Skříně 630 A
IM, IMC, QM, CM, CM2,
PM, DM1-A, DM1-W,
GAM, GAM2, SM, TM,
NSM
Hloubka P (mm)
P1
P2
1 x 35
525
350
550
1 x 50
555
380
580
1 x 70
585
410
610
1 x 95
600
425
625
1 x 120
630
455
655
1 x 150
645
470
670
1 x 185
675
500
700
1 x 240
705
530
730
Þ Správné
provedení připojení
Nové technologie koncovek za studena zvyšují časovou trvanlivost součástí.
Umožňují provoz ve znečistěných prostředích a při zhoršených podmínkách.
Þ Vliv relativní vlhkosti vzduchu
V podmínkách s vysokou vlhkostí vzduchu a s velkými teplotními rozdíly je nutná
instalace topného tělesa.
Þ Správná ventilace
Rozměr větracích otvorů musí být dostatečný pro správné odvětrávání tepla ze
skříně. Zvláštní pozornost je třeba věnovat prostoru s transformátory.
Napájecí kabely se připojují:
Þ Na svorky odpínače;
Þ Na spodní držáky pojistek;
Þ Na praporce vypínače.
Bimetalová kabelová oka mají:
Þ Kulaté zakončení pro kabely ≤ 240 mm².
Koncovky kabelů musí být nalisovány (krimpovány).
Koncovky kabelů jsou lisované za studena.
Schneider Electric široce využívá tuto technologii připojování pro zvýšení trvanlivosti
spojů.
Maximální přípustné průřezy měděných(*) kabelů:
Þ 2x(1x240 mm² na jednu fázi) pro přívodní a vývodové pole 1250 A,
Þ 240 mm² pro přívodní a vývodové pole 400 - 630 A,
Þ 95 mm² pro skříně s jištěním transformátorů pojistkami.
Přístup do skříně je vzájemně sblokován se sepnutím uzemňovače.
Zmenšená hloubka skříní usnadňuje zapojení všech fází.
Svorník Ƿ 12 mm na deflektoru pole umožňuje upevnit koncové oko kabelu jednou
rukou. Utahovací moment nastavte na 50 mN.
Poznámka
Pro návrh instalací s jednoduchými kabelovými kanály musí
být uvažovány skříně a kabely vyžadující největší hloubku P.
Při návrhu instalací s dvojitými kanály musí být hloubka P
uvažována pro každý typ skříně a každý směr kabelu.
(*) Hliníkové koncovky kabelů konzultujte s námi.
Kabelové připojení zdola
Kabelové kanály pro všechny skříně
kabelového kanálu P pro běžné typy kabelů je ve vedlejší tabulce.
Þ Hloubka
Schémata kabelových kanálů
100
100
P2
300
IM
100
100
QM
100
Ø 200
Ø 200
P2
300
1000
1000
IM
100
P1 P2
Ø 200
QM
Přední vstup nebo výstup přes
trubky
DE59725
Zadní vstup nebo výstup přes trubky
DE59724
DE59723
Vstup nebo výstup kabelů zprava
nebo zleva
100
100
Ø 200
1000
QM
IM
IM
IM
IM
100
100
100
Ø 200
100
79
Kabelové připojení zdola
pro řadu SM6 36
Připojení
Umístění kabelů
Boční pohled
DE59730
Skříň GAM2
DE57184
Skříně DM1-A, DM1-W
DE57183
Skříně QP, PM
DE59727
Skříně IM, SM
1210
540
400
350
350
700
350
380
700
700
350
632
456
700
380
350
350
Čelní pohled
QMC
GAM
GAM2
QM, PM
DM1-A, DM1-W
DE57185
IM, SM
1200
620
490
375
375
750
80
1000
620
540
470
750
375
750
455
375
510
750
1000
Instalace
OBSAH
Rozměry a hmotnosti pro řadu SM6 24
82
Rozměry skříní pro řadu SM6 24
83
Stavební úpravy pro řadu SM6 24
85
Příklady instalací pro řadu SM6 24
86
Rozměry a hmotnosti pro řadu SM6 36
87
Stavební úpravy pro řadu SM6 36
88
Příklady instalací pro řadu SM6 36
89
81
Rozměry a hmotnosti
pro řadu SM6 24
DE57186
Instalace
D
Typ skříně
H
Vývod plynů
Označení
půdorysu
Výška
H (mm)
Šířka
(mm)
Hloubka
D (mm)
Hmotnost
(kg)
IM, IMB
1600 (1)
375/500
1030
130/140
IMC
1600 (1)
500
1030
210
PM, QM, QMB
1600 (1)
375/500
1030
140/160
QMC
1600 (1)
625
1030
190
CVM, CRM
2050
750
1030
400
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2,
DMVL-A, DMVL-D
1600 (1)
750
1230
410
DM1-S
1600 (1)
750
1230
350
DMV-A, DMV-D
1695 (1)
625
1030
350
DMV-S
1600 (1)
625
1030
270
CM
1600 (1)
375
1030
200
CM2
1600 (1)
500
1030
220
GBC-A, GBC-B
1600 (1)
750
1030
300
NSM-kabely, NSM-přípojnice
2050
750
1030
270
GIM
1600
125
930
40
GEM (2)
1600
125
1010/1150 (2)
40/45
GBM
1600
375
1030
130
GAM2
1600
375
1030
130
GAM
1600
500
1030
170
SM
1600 (1)
375/500 (3)
1030
130/160
TM
1600
375
1030
210
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z (1250 A)
1600 (1)
750
1230
430
(1)
Přídavek k výšce 450 mm pro nástavbu na NN řídicí, monitorovací a ochranné funkce. Aby
byl zajištěn jednotný vzhled, mohou být všechny skříně (s výjimkou GIM a GEM) vybaveny
nástavbou NN.
(2) V závislosti na konfiguraci přípojnic v rozvodnách VM6 mohou být užity dva typy
přechodových polí:
Þ Pro rozšíření na rozměr skříně VM6 DM12 nebo DM23 se použije přechodové pole s hloubkou
1060 mm;
Þ Pro ostatní VM6 skříně se použije přechodové pole s hloubkou 920 mm.
(3) Pro skříně 1250 A.
82
IM, IMB, PM, QM, QMB, SM, IMC, QMC, CM, CM2
NSM kabely, NSM přípojnice, CRM, CVM
450
1600
840
1600
840
90
30
70
DE58665
840
1600
1600
30
70
930
1060
930
450
DE58668
IM s nástavbou EMB
DE58667
GBC-A, GBC-B
503
1600
1600
90
840
30
70
GEM
1600
90
840
90
GIM
DE58664
GAM
30
70
DE58666
90
GBM, GAM2
DE58663
450
DE58662
Rozměry pro řadu SM6 24
DE58661
Instalace
100
90
840
30
70
83
DM1-A 630 A s nástavbou EMB
450
503
840
450
1600
1600
90
DM1-A, DM1-W 1250 A
DE58671
DMVL-A, DMVL-D, DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1Z, DM1-S, DM2 630 A
DE58670
Rozměry
pro řadu SM6 24
DE58669
Instalace
200
100
90
840
1600
200
100
330
90
200
100
DE58673
DMV-A 1250 A
DE58672
DMV-A 630 A
832
840
1680
1680
100
150
90
840
85 445
85
74
100
90
100
DE58675
DMV-S
DE58674
DMV-D
840
1600
1680
100
90
150
85
840
84
100
90
840
85
100
Stavební úpravy
pro řadu SM6 24
Instalace
Příprava podlahy
DE100520
K zajištění ochrany proti vnitřním obloukům musí podlaha odpovídat následujícím
požadavkům:
Þ Rovnost: 2 mm/ 3 mm (➀);
Þ Sklon maximálně 3 mm (➁).
Všechny prvky sloužící k odvodu plynů (kanály, kryty, apod.) musí být schopné
odolat zatížení 250 kg/m².
1
Čelní strana
skříně
2
Upevňování skříní
Vzájemné spojování
Skříně jsou jednoduše sešroubovány do výsledné sestavy rozvodny VN (šrouby
jsou dodávány). Pro smontování přípojnic se používá momentového klíče
s nastavením 28 mN.
Kotvení k podlaze
Þ Pro rozváděče, skládající se z maximálně tří skříní, musí být ukotveny všechny
čtyři rohy sestavy do podlahy pomocí:
Þ Šroubů M8 (nejsou v dodávce) zašroubovaných do matek, osazených do
podlahy pomocí speciální pistole;
Þ Tyčí se závitem upevněných do podlahy.
Þ Pro rozváděče skládající se z více než tří skříní musí být každá skříň upevněna
do podlahy.
Þ U skříní pro vypínače nebo stykače jsou upevňovací prvky na opačné straně,
než jsou spínací přístroje.
Umístění upevňovacích otvorů b závisí na šířce skříně
a (mm)
125
375
500
625
750
b (mm)
95
345
470
595
720
a
15
b
15
50
740
840
12,3 x 12,3
Poznámka
Ve skříních s vypínači nebo stykači jsou upevňovací přípravky umístěny na opačné straně
vzhledem k spínacímu zařízení.
85
Příklady instalací
pro řadu SM6 24
Kiosková prefabrikovaná
rozvodna
Umístění skříní v rozvodně
Instalace rozvaděče podle třídy IAC: A-FL
DE58657
PE57168
Instalace
10
930
300
(minimum)
25 (minimum)
DE58658EN
Instalace rozvaděče podle třídy IAC: A-FLR
300
(minimum)
930
300
(minimum)
Minimálně 25
nebo 50 (odvod plynů stropem)
Vývod plynů shora, po levé straně
Potrubí pro odvod plynů
Pro umožnění odvodu plynů shora, musí uživatel
nainstalovat potrubí připevněné na přírubu vpravo
nebo vlevo na rozváděči.
Ukončení potrubí potrubí (není v dodávce) musí
bránit vstupu vody, prachu, vlhkosti, zvířatům, apod.
a zároveň musí umožnit odvod plynu na určené
místo.
PE57235
Příklad potrubí pro odvod plynů
Potrubí musí být vyrobeno z kovového plechu
dostatečné tloušťky, aby byla zajištěna odolnost proti
tlaku horkých plynů.
Potrubí
(není v dodávce)
Spojovací příruba
(je součástí
dodávky)
86
DE58651
(výška stropu ≥ 2150 mm)
569
400
1600
400
Rozměry a hmotnosti
pro řadu SM6 36
Instalace
Typ skříně
IM, SM
IMC, IMB
QM, PM, QMB
QMC
DM1-A
DM1-D
DM1-W
NSM
GIM
DM2
DM2-W
CM, CM2
GBC-A, GBC-B
GBM
GAM2
GAM
(1)
(2)
(3)
32
Hmotnost
(kg)
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1500
250
1500
1500
750
750
750
750
750
1400 (3)
1400 (2)
1400 (3)
1400 (3)
1400 (2)
1400 (2)
1400 (2)
1400 (2)
1400
1400 (2)
1400 (2)
1400 (2)
1400 (3)
1400 (3)
1400 (3)
1400 (3)
310
420
330
420
600
560
660
620
90
900
920
460
420
260
250
295
Skříně DM1-A, DM1-D, DM2,
DM1-W, DM2-W
215
DE59664
215
DE59663
DE59662
Hloubka(1)
(mm)
Hloubka měřené na půdorysu podlahy.
Hloubka těchto skříní je 1615 mm s rozšířeným oddílem NN.
Hloubka těchto skříní je 1500 mm se standardním oddílem NN.
2250
1400
Šířka
(mm)
Skříně CM, CM2, NSM
Skříně IM, SM, IMC, QM, PM, IMB,
GBM, GAM, GAM2, GBC-A,GBC-B
QMB, QMC
100
Výška
(mm)
2250
2250
1400
32
1400
32
230
87
Stavební úpravy
pro řadu SM6 36
Instalace
Příprava podlahy
Skříně lze instalovat na běžnou betonovou podlahu s nebo bez kabelových
kanálů, podle průřezu kabelů.
Stavební úpravy jsou totožné pro všechny skříně.
Upevňování skříní
A
B
50
DE5961
150
1100
1400
150
Vzájemné spojování
Skříně jsou jednoduše sešroubovány do výsledné sestavy rozvodny VN (šrouby
jsou dodávány). Pro smontování přípojnic se používá momentového klíče
s nastavením 28 mN.
Kotvení k podlaze
Þ Pro rozváděče, skládající se z maximálně tří skříní, musí být ukotveny všechny
čtyři rohy sestavy do podlahy pomocí:
Þ Šroubů M8 (nejsou v dodávce) zašroubovaných do matek, osazených do
podlahy pomocí speciální pistole;
Þ Tyčí se závitem upevněných do podlahy.
Þ Pro rozváděče skládající se z více než tří skříní počet a pozice upevňovacích
bodů závisí na místních podmínkách.
Þ Umístění upevňovacích otvorů závisí na šířce skříní.
14.2 x 25
Typ skříně
88
A (mm)
B (mm)
IM, IMC, IMB, QM, PM, SM, CM, CM2, TM
GBC-A, GBC-B, GBM, GAM2, IMB, GAM, QMB
750
650
DM1-A, DM1-D, DM1-W, QMC
1000
900
DM2, NSM, DM2-W
1500
1400
GIM
250
150
Příklady instalací
pro řadu SM6 36
Instalace
Běžná rozvodna (ve zděné budově)
DE59666
Pohled z boku
DE59665
Pohled shora
100
100
2550
2650
5200 min.
(2)
(1)
min.
min.
1770 min.
100
100
100
Minimální požadované rozměry (mm)
(1) V případě horního přívodu: musí být 2730 mm (nelze však použít ochranu proti vnitřním
obloukům).
(2) V případě horního přívodu: musí být 2830 mm (nelze však použít ochranu proti vnitřním
obloukům).
DE59667
Pohled shora
3430 min.
100
1715 min.
100
89
Dodatky
OBSAH
Dodatky
90
Vypínací charakteristiky pro ochrany VIP 300 LL nebo LH
78
Vypínací charakteristiky pro ochrany VIP 35
79
Pojistky Fusarc CF
80
Pojistky Solefuse
81
Dodatky
Vypínací charakteristiky pro
ochrany VIP 300 LL nebo LH
t>
t>
t >>
t >>
Is 1,2 Is
10 Is
I >>
Is 1,2 Is10 Is
Se spodní nezávislou úrovní
I >>
Se spodní inverzní nezávislou úrovní
Časově závislé charakteristiky
Charakteristika SI
Charakteristika VI
t (s)
100
t (s)
100
10
10
1
1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
0,07
0,05
0,1
0,01
1 1,2
0,1
I/Is
100
10
0,6
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
0,07
0,05
Charakteristika EI
0,01
1 1,2
I/Is
100
10
Charakteristika RI
t (s)
1000
t (s)
10
100
1
10
0,6
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
0,07
0,05
1
0,1
0,6
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
0,07
0,05
0,1
0,01
1 1,2
10
I/Is
100
0,01
1
I/Is
10
100
91
Dodatky
Vypínací charakteristiky
pro ochrany VIP 35
Vypínací charakteristika pro fázovou ochranu
Vypínací charakteristika udává čas do spuštění relé, k němuž
je třeba přičíst 70 ms pro získání celkové vypínací doby.
100
s
10
1
Celková vypínací doba
0,1
0,01
01,2
92
51
10
5
20
25
Type
I/Is
30
Dodatky
Pojistky Fusarc CF
Vypínací a omezovací charakteristiky
Vypínací charakteristiky pojistek 3,6 – 7,2 – 12 – 17,5 – 24 kV
200
6
8
1000
250 A
160 A
100 A
125 A
31,5 A
40 A
50 A
63 A
80 A
10 A
16 A
20 A
25 A
6,3 A
1000
8
6
4
4A
Čas (s)
2
100
8
6
4
2
10
8
6
4
2
1
8
6
4
2
0,1
8
6
4
2
0,01
2
10
Graf znázorňuje hodnotu maximálního omezeného
vypínaného proudu jako funkci efektivní hodnoty proudu,
který by se objevil v nepřítomnosti pojistky.
4
6
8
100
2
4
2
4
6 8
10000
Proud (A)
Omezovací charakteristiky pojistek 3,6 – 7,2 – 12 –
17,5 – 24 kV
Maximální hodnota omezeného vypínaného proudu (kA max)
100
8
6
8
4
Ia
2
=
1,
Ik
2
Is
=
Ik
2
250 A
200 A
160 A
125 A
100 A
80 A
63 A
50 A
40 A
31,5 A
25 A
20 A
16 A
10
8
6
4
10 A
6,3 A
2
1
8
4A
6
4
2
0,1
68
0,1
2
46
8
24
68
24
68
1
10
100
Efektivní hodnota předpokládaného vypínaného proudu (kA)
93
Dodatky
Pojistky Solefuse
Vypínací a omezovací charakteristiky
1000
8
6
4
100 A
125 A
6,3 A
10 A
Čas (s)
16 A
20 A
25 A
31,5 A
43 A
63 A
80 A
Vypínací charakteristiky pojistek 7,2 – 12 – 17,5 – 24 kV
2
100
8
6
4
2
10
8
6
4
2
1
8
6
4
2
0,1
8
6
4
2
0,01
2
10
Graf znázorňuje hodnotu maximálního omezeného
vypínaného proudu jako funkci efektivní hodnoty proudu,
který by se objevil v nepřítomnosti pojistky.
4
6
8
100
2
4
6
8
1000
2
4
6
8
10000
Proud (A)
Omezovací charakteristiky 7,2 – 12 – 17,5 – 24 kV
Maximální hodnota omezeného vypínaného proudu (kA max)
100
8
6
4
8
Ia
2
10
8
=
1,
Ik
Is
2
=
Ik
2
125 A
100 A
80 A
63 A
43 A
31,5 A
25 A
20 A
16 A
10 A
6
4
6,3 A
2
1
8
6
4
2
0,1
0,1
94
2
4
6 8
2
4
6 8
2
4
6 8
1
10
100
Efektivní hodnota předpokládaného vypínaného proudu (kA)
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.com
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: [email protected]
S1256
02–2013
Download

S1256-SM6 Modularni rozvadece.indd