GRUNDFOS CENÍK 2014
Dávkování
Platný od 1. 1. 2014
Ceny jsou uvedeny v EUR a bez DPH
Ceník Grundfos 2014
Část Dávkování
Instrukce k používání ceníku 2014:
1. Elektronický ceník Grundfos 2014 ve formátu PDF se skládá ze 4 dílčích ceníků:
Vytápění - chlazení - větrání
Průmysl
Dávkování
Vodní hospodářství
Kromě dílčích ceníků ve formátu PDF je k dispozici rovněž souhrnný ceník PDF, zahrnující
úplný prodejní program Grundfos.
2. Každý dílčí ceník obsahuje výrobkové skupiny čerpadel a příslušenství, které náleží do dané oblasti
aplikace (např. ceník Dávkování obsahuje čerpadla Smart Digital, atd.)
3. Obsah daného dílčího ceníku (např. Dávkování) zobrazíte kliknutím na "Záložky" v levé části
obrazovky (pokud již nejsou zobrazeny, viz ilustrace níže)
4. Kliknutím na příslušný řádek Obsahu (např. na Smart Digital) najdete začátek dané výrobk. skupiny
(např. Smart Digital)
5. Určitý výrobek lze v daném dílčím ceníku nalézt rovněž pomocí "Úpravy - Hledat" (resp. pomocí
CTRL+F) zadáním celého resp. části objednacího čísla nebo názvu výrobku
Kromě tohoto ceníku, který právě používáte, je k dispozici:
CZ ceník Grundfos 2014 ve formátu Excel, který obsahuje :
Ceník 2014 a marže v Kč (přepočet pro daný kurz a rabaty)
Vyhledávání (zadáním celého resp. části objednacího čísla nebo názvu výrobku)
Nabídka pro vašeho zákazníka
Velkoobchodní ceník pro import (obj. číslo, název, cena v €, rabat. skupina)
Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v €, bez DPH. Firma Grundfos si vyhrazuje právo kdykoli provést
úpravu cen. Současně si vyhrazuje právo na ukončení prodejů některého z výrobků, případně změnu
produktů.
Jednotlivé výrobky jsou řazeny do cenových skupin DH, DC, CB, CW, WS, WW, G1, G2, D1, D2, P1 a S
a jejich označení je uvedeno u jednotlivých výrobků.
Ceník obsahuje informace o standardních dodacích lhůtách. Aktuální seznam výrobků dodatelných z
našich centrálních skladů naleznete v Grundfos Extranet.
Další informace a technickou podporu ochotně poskytnou pracovníci fy Grundfos – pro kontaktní údaje
klikněte zde.
Nové výrobky v ceníku 2014
OBĚHOVÁ ČERPADLA ALPHA2
Nová generace otáčkově regulovaných oběhových čerpadel ALPHA2
 Nejnižší hodnoty koeficientu energetické účinnosti EEI (u ALPHA2 25-40 je EEI ≤ 0,15; Směrnice EuP/ErP
požaduje od 1.1.2013 EEI ≤ 0,27)
 Unikátní funkce AUTOADAPT - největší úspory el. energie, nic se nenastavuje
 Kromě indikace el. příkonu ve wattech nově i údaj o průtoku
 Nově určeno i pro klimatizaci
 Nově tepelně-izolační kryty součástí dodávky
 Prodloužená pětiletá záruka
OBĚHOVÁ ČERPADLA ALPHA2 L
Ekonomická varianta čerpadel ALPHA2, náhrada standardních tříotáčkových čerpadel UPS, která
se už na trh EU nedodávají.
 Čerpadla ALPHA2 L splňují požadavky Směrnice EuP/ErP na energetickou účinnost
 Otáčkově regulovaný provoz i tři pevné otáčkové stupně
 Prodloužená pětiletá záruka
OBĚHOVÁ ČERPADLA MAGNA3 / OVLADAČ GRUNDFOS GO
Nová otáčkově regulovaná oběhová čerpadla MAGNA3, rozšiřující stávající řadu MAGNA, nové funkce.
 Nejnižší hodnoty koeficientu energetické účinnosti EEI v dané kategorii na trhu
(Směrnice EuP/ErP požaduje od 1.1.2013 EEI ≤ 0,27)
 Unikátní funkce AUTOADAPT - největší úspory el. energie, nic se ne nastavuje
 Inovativní unikátní funkce FLOWADAPT
 Rozšířený teplotní rozsah -10°C až +110°C
 Až 18 m, včetně zdvojených čerpadel a cirkulačních čerpadel v provedení N
 Nově kromě PN 6 a 10 i PN 16
 Možnost ovládání pomocí Grundfos GO (instalace na iPhone, telefony s Android apod.)
OBĚHOVÁ ČERPADLA MAGNA1
Ekonomická varianta čerpadel MAGNA3, náhrada standardních tříotáčkových čerpadel UPS, která se už na trh
EU nedodávají.
 Čerpadla MAGNA1 splňují požadavky Směrnice EuP/ErP na energetickou účinnost
 Otáčkově regulovaný provoz i tři pevné otáčkové stupně
 Teplotní rozsah -10°C až +110°C
 Široký výrobní program (až do 18 m, včetně zdvojených a cirkulačních
čerpadel v provedení N)
 Provedení PN 6, 10 a 16
MOTORY MGE S OTÁČKOVOU REGULACÍ
Nové motory MGE do výkonu 2,2 kW s integrovaným frekvenčním měničem
 Použito u výrobkových řad CRE/CRIE/CRNE/CRTE, CME, MTRE/SPKE, TPE, NBE, NKE,
Hydro MPC-E a Hydro Multi-E
 Účinnost nových MGE motorů přesahuje úroveň IE4 (IE4 je nejvyšší třída účinnosti
podle standardu IEC). Směrnice EuP/ErP v r. 2014 požaduje třídu IE2, od 1.1.2015 IE3)
 Nové funkce a vlastnosti (ochrana proti běhu nasucho LiqTech bez vyhodnocovaního
relé, nižší hlučnost atd.)
 Možnost ovládání pomocí Grundfos GO (instalace na iPhone, telefony s Android apod.)
3
ČERPADLA S AXIÁLNÍM SÁNÍM NK(G)(E)/NB(G)(E)
Čerpadla s axiálním sáním NK(G) a NB(G) pro oblast TZB i průmyslové aplikace.
 Provedení litina i korozivzdorná ocel, pro výkony až do 2000 m3/h
 Čerpadla s elektronickou regulací otáček
 Široká nabídka jednoduchých i dvojitých ucpávek pro různé kapaliny
 Verze pro specifické aplikace (horkovodní aplikace, agresivní kapaliny,
monitorování ložisek, ATEX atd.)
 Motory účinnostní třídy IE3 (požadavek Směrnice EuP/ErP až od 1.1.2015);
nové MGE motory do výkonu 2,2 kW v ještě vyšší účinnostní třídě IE4.
DÁVKOVACÍ ČERPADLA SMART DIGITAL
Dávkovací čerpadla SMART Digital splňují požadavky na spolehlivé, úsporné a precizní
dávkování při optimálním poměru cena/výkon.
 Nová verze DDE-PR s rozšířenými možnostmi hlášení statusu
 Možnost připojení na síť Profibus
PŘEČERPÁVACÍ STANICE MULTILIFT
Celkově 10 modelů pro spolehlivé odvádění odpadních vod z jedno- a vícegeneračních
RD i velkých objektů.
 Dvě zcela nové verze MOG a MDG s mělnicím zařízením
 Bezkontaktní řízení od hladiny pomocí piezoelektrického snímače
 Nové řešení vnitřku sběrné nádrže k eliminaci vytváření usazenin
 Zdokonalené řízení
KALOVÁ ČERPADLA SE/SL S OBĚŽNÝM KOLEM S-TUBE
Nová čerpadla SE a SL s oběžným kolem S-tube poskytují vyšší účinnosti a odpovídají
požadavkům na moderní kalová čerpadla.
 Vysoká hydraulická účinnost
 Velká průchodnost 75 až 160 mm
 Motory účinnostní třídy IE3 (požadavek Směrnice EuP/ErP až od 1.1.2015)
 Jednoduchá instalace a servis
AERAČNÍ SYSTÉMY




Diskové nebo trubicové aerační pro všechny druhy nádrží
Možnost dodávky kompletního aeračního systému, včetně rozvodů
vzduchu
Různé materiálové varianty membrán
Pevná nebo mobilní instalace
ČERPACÍ STANICE SE SEPARACÍ TUHÝCH LÁTEK



ČS obsahuje sběrnou nádrž a separátor tuhých látek s automaticky
proplachovanými česlemi. Tento systém ČS zaručuje menší opotřebení
čerpadel, snadnější servis všech částí.
ČS je sestavena z kompletní celonerezové vodotěsné nádrže a výtlačného
potrubí
Dodávány jsou dvě základní velikosti, ČS o průměru 2000 a 2500 mm, ostatní
velikosti jsou možné na zakázku
4
Standardní dodací lhůty
Smart Digital
DME
Příslušenství dávkování
Dávkování
Standardní dodací lhůty (v pracovních dnech) čerpadel Grundfos
ve standardním provedení uvedených v tomto ceníku
10 až 20
10 až 20
10 až 20
Strana
ceníku
15
28
30
Poznámka:
Aktuální dostupnost jednotlivých položek je možné prověřit v nástroji GRUNDFOS EXTRANET, list "Dostupnost"
5
Záruční podmínky
Obecně se záruční podmínky řídí Občanským zákoníkem. Prodejce odpovídá za jakost, kompletnost,
funkci a provedení prodaného výrobku.
Záruční doba za výrobek je u čerpadel a řídicích regulačních prvků (systémů) Grundfos po dobu 24
měsíců od data prodeje čerpadla, nejdéle však do 30 měsíců od data výroby.
Mokroběžná oběhová a cirkulační čerpadla mají záruku prodlouženou na 36 měsíců od data prodeje,
ne však déle než 42 měsíců od data výroby.
U čerpadel ALPHA2 (včetně ALPHA2L) a COMFORT BA/BXA PM poskytuje společnost Grundfos záruku
60 měsíců od data prodeje, ne však déle než 66 měsíců od data výroby.
U tlakových nádob výrobce GWS LTD., které se používají u vodáren Hydrojet a Vodárenských setů,
poskytuje společnosti Grundfos záruku 60 měsíců od data výroby tlakové nádoby.
Datum výroby se určuje dle výrobního čísla, které je uvedeno na štítku čerpadla nebo výrobku. Výrobní
číslo musí být zaznačeno v záručním listě nebo v dokladu tento list nahrazujícím. Záruku v této délce
poskytuje společnost Grundfos spol. s r.o. Olomouc. Nároky z vad nad rámec této záruky je nutno
uplatňovat a požadovat u prodejce.
Uvedená doba záruky se nevztahuje na opotřebitelné díly.
V případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato uznána a provedena bezúplatná
oprava jen za předpokladu, že :
 bude předložen řádně vyplněný záruční list nebo doklad tento list nahrazující s udáním data
prodeje, potvrzením prodejce o prodeji, montážní firmy, která prováděla montáž připojení čerpadla
nebo zařízení a odborné elektromontážní firmy, která prováděla připojení na elektrorozvodnou síť
(toto neplatí pro výrobky s kabelem ukončeným zástrčkou)
 výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen, nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo
neoprávněné manipulace
 výrobek byl odborně instalován, připojen a provozován dle platných provozně-montážních a
bezpečnostních předpisů a norem
 výrobek byl použit pro účel daný provozně-montážními předpisy výrobce
 výrobek byl zajištěn proti přetížení
Výrobce neodpovídá za škody a vícenáklady související s uplatněním záruky.
6
Základní ceny sevisních služeb
Běžný pozáruční servis
Popis
Cena EUR
Rabatová
skupina
Cena za hodinu práce servisního technika - mechanika na dílně
25,00
S
Cena za hodinu práce servisního technika - mechanika s výjezdem
35,00
S
Cena za hodinu práce specialisty elektro
40,00
S
Cena za čas strávený na cestě (neplatí pro řidiče)
20,00
S
0,80
S
15,00
S
Cena za ujetý kilometr
Zjištění závady / stavu čerpadla bez provedení opravy
Příplatky
Popis
Za práci v sobotu a v noci (18.00 - 6.00 h)
Za práci v neděli a ve svátek
Cena EUR
Rabatová
skupina
plus 50%
S
plus 100%
S
Ověření výkonu čerpadel
Motor do kW včetně
Cena EUR
Rabatová
skupina
1,1
25,00
S
3
35,00
S
7,5
55,00
S
15
65,00
S
22
100,00
S
30
120,00
S
Vystavení protokolu s Q-H křivkou a naměřenými údaji
Popis
Vystavení protokolu s Q-H křivkou a naměřenými údaji
Cena EUR
40,00
Rabatová
skupina
S
7
Základní ceny servisních služeb
Uvedení do provozu
Popis
Uvedení do provozu BM
Uvedení do provozu BM - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu AMD, AMG, AFG, SRP
Uvedení do provozu AMD, AMG, AFG, SRP - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu AP/SEG/S/SE
Uvedení do provozu AP/SEG/S/SE - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu Pumping Stations
Uvedení do provozu Pumping Stations - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu Lifting stations-Multil
Uvedení do provozu Lifting stations - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu NB/TP
Uvedení do provozu NB/TP - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu NK/HS
Uvedení do provozu NK/HS - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu CR
Uvedení do provozu CR - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu Multi-E booster system
Uvedení do provozu Multi-E - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu Hydro MPC booster system
Uvedení do provozu Hydro MPC - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu PM2
Uvedení do provozu PM2 - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu SP
Uvedení do provozu SP - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu Sanitary pumps
Uvedení do provozu Sanitary pumps - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu MP204
Uvedení do provozu MP204 - každá další jednotka (stejný den, stejné místo)
Uvedení do provozu E-čerpadla (Magna/UPE/TPE/CRE/NBE..)
Uvedení do provozu Oxiperm
Objednací číslo
98381323
98377241
98389146
98389147
98381326
98377242
98377159
98377160
98377171
98377172
98377173
98377174
98377175
98377176
98377177
98377178
98377179
98377180
98377181
98377182
98377183
98377184
98377187
98377188
98377189
98377190
98377191
98377192
99999150
99999251
Cena EUR
na dotaz
na dotaz
150,00
97,00
130,00
75,00
na dotaz
na dotaz
172,00
107,00
99,00
49,00
200,00
120,00
99,00
49,00
190,00
135,00
220,00
150,00
na dotaz
na dotaz
160,00
95,00
140,00
85,00
99,00
45,00
99,00
na dotaz
Rabatová skupina
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Ustavení čerpadla pomocí laseru
Popis
Ustavení čerpadla pomocí laseru do 11 kW
Ustavení čerpadla pomocí laseru 11-100 kW
Ustavení čerpadla pomocí laseru nad 100 kW
Objednací číslo
98377100
98377135
98377156
Cena EUR
220,00
260,00
380,00
Rabatová skupina
S
S
S
Servisní smlouva
Popis
Servisní smlouva základní - tlaková stanice
Servisní smlouva rozšířená - tlaková stanice
Servisní smlouva prémiová - tlaková stanice
Servisní smouva základní - samostatně stojící čerpadlo
Servisní smouva rozšířená - samostatně stojící čerpadlo
Servisní smouva prémiová - samostatně stojící čerpadlo
Servisní smouva základní - stanice pro čerpání splašků
Servisní smouva rozšířená - stanice pro čerpání splašků
Servisní smouva prémiová - stanice pro čerpání splašků
Servisní smlouva základní - dlouhodobá
Servisní smlouva rozšířená - dlouhodobá
Servisní smlouva prémiová - dlouhodobá
Objednací číslo
98377195
98377196
98377197
98377198
98377199
98377200
98377201
98377202
98377203
98377204
98377205
98377206
Cena EUR
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
Rabatová skupina
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Energy check
Popis
Energy Check Basic
Energy Check Advanced
Objednací číslo
98377137
98377138
Cena EUR
na dotaz
na dotaz
Rabatová skupina
S
S
Pump Audit
Popis
Pump Audit
Pump Audit - každé další čerpadlo (stejný den, stejné místo)
Objednací číslo
98377139
98377140
Cena EUR
na dotaz
na dotaz
Rabatová skupina
S
S
Měření tlaku a průtoku
Popis
Měření tlaku a průtoku
Měčení tlaku a průtoku - každé další čerpadlo (stejný den, stejné místo)
Objednací číslo
98377163
98377164
Cena EUR
na dotaz
na dotaz
Rabatová skupina
S
S
8
Základní ceny servisních služeb
Grundfos Remote management (GRM)
Popis
GRM Basic pro Grundfos E-čerpadla
GRM Extended I&O
Licenční poplatek GRM
Licenční poplatek GRM
Konzultace k systému GRM
Objednací číslo
98377222
98377223
GRM01001
GRM02001
98377226
Cena EUR
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
Rabatová skupina
S
S
S
S
S
Servisní školení
Popis
Servisní školení ve školicím středisku včetně ubytování a stravy
Servisní školení standardní os/den
Servisní školení (dávkování a desinfekce)
Objednací číslo
99999740
99999741
99999742
Cena EUR
150,00
50,00
50,00
Rabatová skupina
S
S
S
Cenová nabídka opravy (zákazník opravu odmítl)
Popis
Kategorie A: do 5,5 kW
Kategorie B: od 5,6 do 11,0 kW
Kategorie C: nad 11,1 kW
Objednací číslo
99999975
99999976
99999977
Cena EUR
15,00
20,00
30,00
Rabatová skupina
S
S
S
Posouzení instalovaných čerpadel
Popis
Posouzení nainstanovaných čerpadel (rozšířené o pasportizaci)
Seřízení čerpadla na optimální provozní parametry
Objednací číslo
98377194
98377211
Cena EUR
na dotaz
na dotaz
Rabatová skupina
S
S
Opravy/hodinová sazba
Popis
Oprava u zákazníka (standardní čerpadlo)
Oprava u zákazníka (kalové čerpadlo)
Oprava u zákazníka ‐ elektrospecialista (ATS, E‐čerpadlo)
Čas strávený na cestě
Oprava na dílně Objednací číslo
98377217
98377215
98377219
CSS1T000
98389142
Cena EUR
35,00
38,00
40,00
20,00
25,00
Rabatová skupina
S
S
S
S
S
Cestovné
Popis
Oblast A do 30 km
Oblast B do 50 km
oblast C 50 až 70 km
Cena za ujetý kilometr
Objednací číslo
99999931
99999932
99999933
99999919
Cena EUR
48,00
80,00
112,00
0,80
Rabatová skupina
S
S
S
S
Prodloužená záruka
Popis
Prodloužená záruka 1 rok
Prodloužená záruka 2 roky
Prodloužená záruka 3 roky
Objednací číslo
99999710
99999711
99999712
Cena EUR
na dotaz
na dotaz
na dotaz
Rabatová skupina
S
S
S
9
GRUNDFOS
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK 2014
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Pokud kupující do
15. dnů od data vystavení faktury neodebere zboží z důvodů,
které nejsou na straně prodávajícího, je tímto dnem dodání
splněno, na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží a
prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. O
této skutečnosti bez prodlení vyrozumí kupujícího a sdělí mu
skladovací náklady. Ve smlouvě může být ujednáno i plnění u
kupujícího.
1. Všeobecné podmínky
1.1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné
pro všechny kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím t.j. se
společností Grundfos s. r. o., ať už písemnou formou, na základě
objednávky nebo dodatkem. S těmito VOP je kupující seznámen
při podpisu první kupní smlouvy, přičemž VOP jsou zároveň
uvedené na webové stránce prodávajícího. Uzavřením každé
kupní smlouvy se tyto VOP stávají její součástí, kupující přijímá
jejich znění (písemnou formou, objednávkou, dodatkem) a jejich
obsah či platnost není dotčena existencí případných
všeobecných nákupních podmínek kupujícího - aplikace těchto
je, pokud je písemně firma Grundfos neuzná, vyloučena.
1.2.
Kupující souhlasí, že pro vymezení smluvních stran, předmětu
smlouvy a samotnou platnost postačují údaje uvedené
v Objednávce nebo Dodacím listu a pro vymezení podmínek
plnění smlouvy a ceny postačují tyto VOP, Ceníky Grundfos a
ustanovení Obchodního zákoníku, pokud nebylo písemně
dopředu dohodnuto jinak.
1.3.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinný zkoumat
organizační schéma kupujícího a považuje ve smyslu § 16
Obchodního zákoníku každého zaměstnance kupujícího, který
objednal nebo potvrdil převzetí zboží, za jeho zplnomocněného
zástupce.
1.4.
Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení dodávek a
nároků z nich plynoucích způsobené vyšší mocí či jinou
mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou
vzniklou nezávisle na vůli prodávajícího ve smyslu ust. § 2913
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen občanský zákoník) t. j. zejména neobvyklými
povětrnostními
podmínkami,
neobvyklými
dopravními
problémy, stávkami a pod., t.j. stavy, jejichž průběh nemohl
prodávající svou činností účinně ovlivnit.
1.5.
Při překročení dodací lhůty prodávajícím je kupující oprávněn
požádat prodávajícího do 2 týdnů o prohlášení, zda prodávající
odstoupí od smlouvy nebo ji bude plnit v dodatečné lhůtě.
Pokud se prodávající k této žádosti nevyjádří, je kupující
oprávněn odstoupit od smlouvy.
1.6.
Důsledky jakýchkoliv změn v dodávkách provedené na žádost
kupujícího jdou k jeho tíži, zejména potom zvýšení ceny,
prodloužení termínu dodávky a pod.
1.7.
Nabídky připravené obchodně - technickými pracovníky
prodávajícího jsou nezávazné. Technická prohlášení obchodnětechnických pracovníků prodávajícího se pro prodávajícího
stávají platným jen po jejich písemném potvrzení.
2.3.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem
splnění povinnosti prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu,
pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.
2.4.
Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat
zboží splněna předáním zboží prvnímu dopravci ve sjednaném
místě předání, případně bez určení místa předání k přepravě pro
kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic v kupní
smlouvě a to podle obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího.
Okamžikem tohoto předání prvnímu dopravci k přepravě pro
kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
Prodávající avizuje odeslání zboží. Kupující je povinen předat
prodávajícímu ve své objednávce dopravní dispozice. V případě,
že kupující nedá žádné odesílací dispozice, zvolí prodávající
způsob dopravy sám, podle svého zvážení a s ohledem na
ekonomičnost dopravy.
2.5.
Kupující je povinný v objednávce prodávajícímu uvést dopravní
dispozice (kdo zabezpečuje dopravu, přesnou dodací adresu –
firma, ulice, město, PSČ, kontaktní osoba, telefon). V případě, že
kupující neposkytne žádané informace, zvolí prodávající způsob
dopravy sám, podle svého uvážení a s ohledem na fin. náročnost
dopravy.
2.6.
V případě vyzvednutí zboží kupujícím ve skladě Olomouc je
prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen zaplatit
„manipulační poplatek za osobní odběr ze skladu“ ve výši 4 EUR
za každou jednotlivou takto dodávanou objednávku.
2.7.
V případě objednávky zboží kupujícím v hodnotě nižší než 300,EUR v ceníkových cenách bez DPH bude prodávající oprávněný
účtovat (fakturovat) a kupující povinný zaplatit „manipulační
poplatek za malou objednávku“ ve výši 9,- EUR.
2.8.
V případě objednávky náhradních dílů kupujícím v hodnotě nižší
než 200,- EUR v ceníkových cenách bez DPH bude prodávající
oprávněný účtovat (fakturovat) a kupující povinný zaplatit
„manipulační poplatek za malou objednávku“ ve výši 9,- EUR.
2.9.
V případě zaslání zboží na místo určení na území České
republiky v hodnotě nižší než 1 600,- EUR v ceníkových cenách
bez DPH hradí kupující přepravní náklady. Výše uvedené platí za
podmínky zaslání zboží v hodnotě nižší než 1 600,- EUR v
ceníkových cenách bez DPH na jedno místo a v jednom termínu,
přičemž každé místo a každý termín je samostatnou dodávkou
na požádání zákazníka, jestli není dohodnuto jinak.
2. Dodací podmínky
2.1.
2.2.
Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu ve sjednaném
rozsahu předmětu plnění a ve sjednané dodací lhůtě (době
plnění). Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné
součinnosti kupujícího. Při nesplnění povinnosti součinnosti
(opožděná žádost o dodání, odepření zboží, atd.) se dodací lhůta
automaticky prodlužuje o dobu, po kterou kupující součinnost
neposkytl. V této době je kupující povinen dodávku zboží
přijmout. Pokud toto kupující nesplní je prodávající
zplnomocněn odstoupit od ještě nesplněné části smlouvy o
dodávce nebo požadovat náhradu škody. Dodací lhůta se
prodlužuje v případě, že bez zavinění prodávajícího nastanou
okolnosti, které způsobí, že zboží nemůže být dodáno ve správné
lhůtě a to o dobu, po kterou takovéto okolnosti trvají.
2.10.
Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Je-li
kupující v prodlení s převzetím zboží nebo s placením kupní ceny,
uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího
způsobem přiměřeným okolnostem.
Při přebírání zásilky kupující dbá následujících pokynů:
Věnuje mimořádnou pozornost vnějšku balení a kompletnosti
dodávky.
1. Balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i
drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům
kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou
znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím
i možný vznik škody na zboží uvnitř balení.
2. kompletnost dodávky - každý nákladový kus doprovází jeho
dodací list a dodací list kompletní dodávky.
Sjednává se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle
této smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu. Součástí odevzdání
zboží kupujícímu je dodací list. Odevzdání zboží kupujícímu se
rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo
prodávajícího nebo v případě odeslání zboží místo předání zboží
1/4
10
GRUNDFOS
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK 2014
Pokud kupující narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či
podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do
zásilky, či možnému poškození, či ztrátě během přepravy,
zaznamená tuto skutečnost do přepravního listu nebo sepíše
reklamační protokol, eventuálně sepíše záznam o stavu v jakém
byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto
jednáním kupující zajistí snazší řešení případné pozdější
reklamace a minimalizujete vznik možných škod.
V případě výskytu vad má kupující právo pouze na opravu, nebo
výměnu dílů uznaných Autorizovaným servisním partnerem, nebo
pověřeným zástupcem prodávajícího. Bezplatně mohou být
vyměněny pouze díly, u nichž je vada zaviněná konstrukčními
nebo výrobními závadami výrobce. Na výměnu celého zboží má
kupující právo pouze v případě, že Autorizovaný servisní partner,
nebo
pověřený
zástupce
prodávajícího
uzná
zařízení
neopravitelné. Prodávající neodpovídá za jiné škody vzniklé v
souvislosti s vadami výrobku (např. ušlý zisk a pod.).
2.11. Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice:
-
-
-
O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.
strany se dohodly, že povinnost označit zboží ve smyslu § 2091
občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a
dodacích listin, které provázejí zboží
Prodávající si vyhrazuje právo modifikovat část, nebo celou
dodávku tak, aby vyhověl garančním podmínkám případně si
vyhrazuje právo na výměnu dodaného zboží, považuje-li tento
způsob za vhodnější.
zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem
obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného
zboží a to v středoevropských povětrnostních podmínkách.
Balení nad tento rámec hradí kupující zvlášť' (speciální
obaly, kontejnery atd.)
Výměna nebo oprava dílů prodlužuje záruční dobu. Jestliže
kupující nemůže zboží pro jeho vadu užívat, dochází k
zastavení záruční doby. Záruční doba se přeruší a pokračuje až
poté, co prodávající vady zboží odstraní. O dobu, která byla
potřebná pro odstranění vad a po kterou nemohl kupující zboží
používat se záruční doba prodlužuje.
prodávající prohlašuje, že plní veškeré zákonné povinnosti
stanovené pro nakládání s odpady
2.16. V případě, že kupující zboží odmítne, či bud' částečně nebo
jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit kupní smlouvu,
uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z ceny
každého neodebraného kusu. Prodávající může odstoupit od
smlouvy v případě, že kupující nesplní některou z povinností
stanovenou v Rámcových obchodních smlouvách (dále jen ROS),
ostatních kupních smlouvách nebo těchto Všeobecných
obchodních podmínkách.
2.12. Zpětné vzetí materiálu z našich dodávek je vyloučeno. Pokud
nebylo předem dohodnuto jinak.
2.13. Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit
prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle občanského zákoníku a
zároveň je povinen sdělit prodávajícímu jaké právo z vady si
zvolil, včetně uplatnění nároků z vad s tím, že vady množství
mohou být reklamovány do 2 dnů od obdržení zásilky a vady
skryté do 6-ti měsíců od obdržení zboží.
2.17. Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy do uplynutí
30 dnů od jeho odeslání (odevzdání kupujícímu). Pokud v této
lhůtě prodávající neobdrží písemný souhlas kupujícího s
návrhem, projeveným platným potvrzením této smlouvy,
smlouva nevznikne. Toto se netýká velkoobchodních partnerů,
kteří mají s prodávajícím podepsány ROS a ostatní smlouvy
s taxativně stanovenou dobou platnosti.
*Při přebírání zásilky kupující dbá následujících pokynů:
Věnuje mimořádnou pozornost vnějšku balení a kompletnosti
dodávky.
1. Balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i
drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům
kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou
znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím
i možný vznik škody na zboží uvnitř balení.
2. kompletnost dodávky - každý nákladový kus doprovází jeho
dodací list a dodací list kompletní dodávky.
2.18. Prodávající si vyhrazuje právo dílčích dodávek.
2.19. Prodávající si vyhrazuje dodat zboží v pozměněném
konstrukčním,
případně
dílenském
provedení
proti
objednanému, pokud takovéto změny nemají funkční vliv na
účel použití zboží.
Pokud kupující narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či
podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do
zásilky, či možnému poškození, či ztrátě během přepravy,
zaznamená tuto skutečnost do přepravního listu nebo sepíše
reklamační protokol, eventuálně sepíše záznam o stavu v jakém
byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto
jednáním kupující zajistí snazší řešení případné pozdější
reklamace a minimalizujete vznik možných škod.
2.20. Kupující nesmí provádět jakékoliv změny ani úpravy na
dodaném zboží, ani je označovat jinak než je provedeno ve
výrobním závodě. Nesmí je ani označovat značkami, které
mohou vyvolat zdání, že se jedná o jiný výrobek než dodaný.
3. Ceny a platební podmínky
2.14. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti
uhradit kupní cenu. Prodávající dodá zboží v kvalitě obvyklé u
firmy Grundfos.
2.15. Prodávající přejímá záruku za jakost prodávaného zboží v délce
sjednané záruční doby. Záruční doba je stanovena v záručním
listě. nebo faktuře.
Záruka zaniká vedle důvodu uvedených
v občanském zákoníku zejména dále:
-
-
je-li dodané zboží skladováno, instalováno, nebo používáno
v rozporu s technickými podmínkami, příp. doporučeními
prodávajícího, účelem použití zboží a dále při neodborné
instalaci, či manipulaci
v případě zásahů, oprav, úprav, demontáží, resp. obdobnou
činností, prováděnou neodbornou osobou, jsou-li některé
díly zboží vyměněny za cizí bez vědomí prodávajícího.
3.1.
Veškeré ceny se tvoří dohodou smluvních stran v procesu
formování kupní smlouvy, vycházející z platných Ceníkových cen
prodávajícího.
3.2.
Veškeré cenové nabídky prodávajícího se uvádí v EUR cenách.
EUR měna je měnou řídící pro všechny nabídky a CZK měna na
nabídkách má pouze informativní charakter. Veškeré přepočty
měny na jinou než EUR se provádí oficiálním denním kurzem
ČNB platným ke dni nabídky.
3.3.
Veškerá fakturace je prováděna v měně EUR, pokud nebyla
s prodávajícím předem dohodnuta fakturace v jiné měně.
V případě fakturace v jiné měně než je EUR, je tato přepočítána
oficiálním denním kurzem ČNB platným v den přijetí
objednávky.
3.4.
Ceny jsou stanoveny bez daní, poplatků, pojištění a dopravy,
které budou účtovány zvláště, zpravidla v dodavatelské faktuře,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2/4
11
GRUNDFOS
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK 2014
3.5.
Ceny dodaného zboží jsou splatné způsobem a v době uvedené v
kupní smlouvě. Nemá-li smlouva takovéto ujednání, jsou ceny
splatné na základě dodavatelské faktury prodávajícího dle data
splatnosti faktury, které je na ní uvedeno, a to na účet
prodávajícího, který je určen ve faktuře. Zboží se považuje za
zaplacené teprve dnem, v kterém může prodávající s částkou
disponovat.
3.6.
Veškeré dodávky budou účtovány dodavatelskými fakturami,
jejichž obsah určí prodávající.
3.7.
Při nezaplacení předchozí dodávky má prodávající právo
pozastavit plnění dalších dodávek, aniž by se na něj vztahovaly
jakékoliv sankce a následky stanovené zákonem nebo smlouvou
pro opožděné plnění dodávek. Dále je prodávající oprávněn
dodat pozastavené či následující dodávky pouze proti platbě v
hotovosti předem, odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené
dodatečné lhůty nebo požadovat náhradu škody vzniklé
prodávajícímu nesplněním závazků kupujícím.
3.8.
3.9.
Platba směnkou, šekem, nebo jiným způsobem než převodem na
účet prodávajícího je možná jen po výslovném souhlasu
prodávajícího. Příslušný závazek se považuje za splněný teprve
okamžikem, kdy je odpovídající částka připsána na účet
prodávajícího. Náklady eskontu a jiné náklady nese kupující a
jsou splatné okamžitě.
4.3.
Podpisem každé dílčí kupní smlouvy postupuje kupující
bezplatně prodávajícímu veškeré pohledávky plynoucí z
případného dalšího prodeje, či převodu zboží podléhajícího
výhradě vlastnictví, a to se vším příslušenstvím pohledávek.
Kupující je povinen informovat své dlužníky neprodleně o
postoupení pohledávek a současně neprodleně zaslat
prodávajícímu veškeré doklady o těchto skutečnostech a
poskytnout mu úplné informace tak, aby mohl své pohledávky
řádně uplatnit a vymáhat. Současně je kupující povinen vydat
na vyžádání prodávajícímu neprodleně veškeré zboží s výhradou
vlastnictví, které se u něj nachází. Závazky kupujícího z kupní
smlouvy, včetně úhrady ceny, tímto nejsou dotknuté.
4.4.
Veškeré údaje o váze, rozměrech, technických charakteristikách,
cenách, parametrech a dalších vlastnostech výrobků uvedených
v katalozích, prospektech, zápisech, reklamačních článcích,
cenících a pod., mají informativní charakter. Tato data jsou
závazná pouze tehdy, jsou-li obsažena v kupní smlouvě.
4.5.
Prodávající je a zůstává výhradním vlastníkem všech výkresů,
modelů a veškeré dokumentace, se kterou se mohl kupující
seznámit v průběhu realizace smlouvy, případně, kterou
obdržel. Tyto údaje může použít pouze kupující a to výhradně v
souvislosti s realizací kupních smluv. Tato dokumentace je
důvěrné povahy a nesmí být publikována, kopírována ani
předávána třetí straně bez předchozího výslovného souhlasu
prodávajícího. Současně je kupující povinen zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech se kterými se seznámí v
průběhu spolupráce s prodávajícím s výjimkou těch, které
prodávající ke zveřejnění určí. Na výše uvedené se vztahuje
ustanovení § 504 občanského zákoníkuBankovní poplatky
dlužníka nese dlužník, bankovní poplatky věřitele ponese věřitel.
4.6.
Smluvní strany postupují při vypořádání svých daňových
povinností podle právních předpisů platných v České republice s
vyloučením možnosti převzetí daňové povinnosti za obchodního
partnera.
4.7.
Smluvní strany se dohodly, že kupující nesmí převést svá práva
vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
druhé strany. V opačném případě je takový převod práv
neplatný.
4.8.
Strana, která porušuje svou povinnost nebo která s
přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou
povinnost ze závazkového vztahu, je povinna oznámit druhé
straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění
povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva se musí podat bez
zbytečného odkladu po tom, co se povinna strana o překážce
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Nesplnění
oznamovací povinnosti zavazuje povinnou stranu nahradit
škody, které se mohlo včasným oznámením předejít.
4.9.
Neplnění ujednání kupních smluv nebo těchto Všeobecných
obchodních podmínek zakládá právo prodávajícímu okamžitě
odstoupit od smlouvy. Dnem okamžitého odstoupení se stávají
splatné veškeré závazky kupujícího, zejména i závazky finanční.
Účinky okamžitého odstoupení nastávají dnem jeho doručení
poštou, faxem, emailem (@), nebo osobním předáním
kupujícímu.
Uplatnění reklamace nezakládá právo kupujícího pozastavit
platbu dodávek.
3.10. Platby, které obdrží prodávající se započítávají nejprve na
nejblíže splatný dluh kupujícího a teprve poté na účel
uvedený v platebních dokumentech.
3.11. K přijímání inkasa plateb je oprávněn pouze statutární
zástupce prodávajícího nebo osoba jím písemně zmocněná.
3.12. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro případ
prodlení se splněním peněžitých závazků kupujícího ve výši
0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení do 30 dnů
a ve výši 0,5 % denně z dlužné částky při prodlení nad 30 dnů.
Vedle všech smluvních pokut tj. i těch sjednaných v
konkrétních kupních či rámcových smlouvách lze navíc
uplatnit i náhradu škody a to i v rozsahu převyšujícím smluvní
pokuty, přičemž na škodu se smluvní pokuty (vzniklé,
vyúčtované i zaplacené) nezapočítávají.
3.13. Započet plateb na splnění závazku zaplatit kupní cenu je
možné, pokud ke dni splatnosti daňového dokladu existují
vzájemné pohledávky a závazky prodávajícího a kupujícího.
Kupující si může započítat jen své splatné pohledávky, které
byly předem uznané prodávajícím, nebo právoplatným
rozhodnutím soudu; jinak zápočet kupujícím není dovolený.
4. Další ujednání
4.1.
Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do okamžiku
zaplacení celé kupní ceny (výhrada vlastnictví).
4.2.
Kupující je oprávněn nakládat se zbožím podléhajícím výhradně
vlastnictví jen pro svou potřebu. Nesmí je dále prodat, převést
nebo dát do zástavy třetímu subjektu, pokud nebude přenesená
tato stejná, nijak nezměněná, výhrada převodu vlastnického
práva až po úplné zaplacení zboží také na jeho zákazníky (třetí
osoby). Vlastnictví prodávajícího nezaniká ani při úpravě, či
zpracování zboží dodaného s výhradou vlastnictví. V případě
úpravy, či zpracování a spojení zboží s jiným zbožím, které
nepatří prodávajícímu, náleží mu takto vzniklý podíl na nově
vytvořené věci v poměru hodnoty dodaného zboží k ostatnímu
zboží v době zpracování a vzájemného spojení těchto zboží.
Pokud kupující získá výhradní vlastnické právo k takto vytvořené
nové věci, bude pro prodávajícího bezúplatně spravovat jeho
zboží(díl) až do přechodu vlastnického práva. Stanovení výše
podílu přísluší prodávajícímu.
4.10. Osoby podepisující každou dílčí kupní či jinou smlouvu svým
podpisem potvrzují, že mají jednatelské oprávnění (zmocnění) k
takovémuto úkonu a berou na vědomí, že ponesou veškeré
následky zejména škody, ukáže-li se toto prohlášení nepravdivé.
Zodpovědnost kupujícího z uzavřené kupní smlouvy tímto není
dotknutá.
4.11. Ostatní otázky touto smlouvou neřešené se řídí občanským
zákoníkem.
4.12. Ustanovení ROS, ostatních kupních smluv, dílčích a rámcových
kupních smluv mají přednost před těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami, pokud příslušné skutečnosti upravují
jinak.
3/4
12
GRUNDFOS
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) PRO ROK 2014
4.13. Případné nepoužití některých ustanovení Všeobecných
obchodních podmínek nemá za následek, že jiná ustanovení by
neměla být či nejsou použita.
4.14. Jako místo příslušného soudu se sjednává Olomouc. Každá ze
stran však může žalovat druhou stranu v místě jejího sídla.
Rozhodným právem je právo České republiky s výjimkou
ustanovení o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
4.15. Ustanovení všech smluv i těchto Všeobecných obchodních
podmínek mají přednost před ustanoveními zákonnými s
výjimkou těch, které mají kogentní povahu.
Olomouc, prosinec 2013
4/4
13
Základní ceny obalových materiálů
Obalový materiál dodávaný se zbožím
Popis
Objednací
číslo
Paleta EUR
00ID2255
3,00
Paletová ohrádka Grundfos
00ID6325
3,00
Cena EUR
14
DDE
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDE-B ( 0-15 l/h )
Digitální membránová dávkovací čerpadla s krokovým motorem, nastavení výkonu v rozmezí 0,1-100% díky otočnému regulátoru
na přední straně, vysoká materiálová odolnost díky PTFE membráně, variabilní instalační pozice (víko zásobníku/stěna) díky konzole
Varianta řízení DDE-B: trvalý provoz s manuálním nastavením dávkovaného množství
Další funkce: žádné
Vstupy: žádné
Výstupy: žádné
Poměr nastavení výkonu: 1:1000 (tj. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Přesnost stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájení: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m Kabel mit EU (Schuko) Stecker
Max. sací výška (v provozu): 6 m
Max. vizkozita bez pružinových ventilů: 50 mPas; Max. vizkozita s pružinovými ventily: DDE 6-10: 600 mPas; DDE 15-4: 500 mPas
Sada přípojek (PP/PVC/PVDF): hadice 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Připojovací adaptér (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pro PVC trubku d12mm); 91835706 (pro PVDF trubku d16 mm)
Sada přípojek (SS): vnitřní závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dotaz
Poloha otočného regulátoru pro nastavení dávkovaného výkonu (0,1-100%): čelní
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6,0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15,0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDE-B
Typ
DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PVC/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PV/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PV/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-SS/T/SS-X-31AAFG
DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PV/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PV/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-SS/T/SS-X-31AAFG
Objednací
číslo
97720905
97720906
97720909
97720910
97720923
97720924
97720927
97720928
97720931
97720932
97720935
97720936
97720939
97720940
97720943
97720944
97720947
97720983
97720984
97720987
97720988
97720991
97720992
97720995
97720996
97720999
97721000
97721003
97721004
97721007
97721008
97721011
97721012
97721015
Cena EUR
306,00
369,00
306,00
369,00
326,00
389,00
326,00
389,00
403,00
466,00
391,00
454,00
391,00
454,00
468,00
531,00
874,00
426,00
503,00
426,00
503,00
447,00
524,00
447,00
524,00
524,00
601,00
511,00
589,00
511,00
589,00
589,00
666,00
995,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Instalační sada zahrnuje: 2x přípojku čerpadla, patní (sací) ventil, injekční ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačné hadice, 2 m PVC sací hadice,
2 m PVC odvzdušňovací hadice (4/6 mm). Materiály a průměry hadic sady jsou v souladu s materiálovou kombinací dávkovacího čerpadla.
Platnost od: 1.1.2014
Smart Digital
15
DDE
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDE-P ( 0-15 l/h )
Digitální membránová dávkovací čerpadla s krokovým motorem, nastavení výkonu v rozmezí 0,1-100% díky otočnému regulátoru
na přední straně, vysoká materiálová odolnost díky PTFE membráně, variabilní instalační pozice (víko zásobníku/stěna) díky konzole
Varianta řízení DDE-P: trvalý provoz s manuálním nastavením dávkovaného množství, proporcionání dávkování na základě externích impulzů
Hlavní funkce: tlačítko 100% výkonu, přepínání provozního režimu ruční/impluzní, 1-polohové snímání hladiny v zásobníku
Vstupy: dálkové beznapěť. start/stop, impulzní signál 1:n, 1-polohový snímač hladiny
Výstupy: žádné
Poměr nastavení výkonu: 1:1000 (tj. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Přesnost stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájení: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m Kabel mit EU (Schuko) Stecker
Max. sací výška (v provozu): 6 m
Max. vizkozita bez pružinových ventilů: 50 mPas; Max. vizkozita s pružinovými ventily: DDE 6-10: 600 mPas; DDE 15-4: 500 mPas
Sada přípojek (PP/PVC/PVDF): hadice 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Připojovací adaptér (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pro PVC trubku d12mm); 91835706 (pro PVDF trubku d16mm)
Sada přípojek (SS): vnitřní závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dotaz
Poloha otočného regulátoru pro nastavení dávkovaného výkonu (0,1-100%): čelní
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6,0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15,0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDE-P
Typ
DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PP/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PV/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PV/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-SS/T/SS-X-31AAFG
DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PP/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PVC/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PV/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PV/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-SS/T/SS-X-31AAFG
Objednací
číslo
97720949
97720950
97720953
97720954
97720957
97720958
97720961
97720962
97720965
97720966
97720969
97720970
97720973
97720974
97720977
97720978
97720981
97721017
97721018
97721021
97721022
97721025
97721026
97721029
97721030
97721033
97721034
97721037
97721038
97721041
97721042
97721045
97721046
97721049
Cena EUR
378,00
441,00
378,00
441,00
398,00
461,00
398,00
461,00
475,00
538,00
463,00
526,00
463,00
526,00
540,00
603,00
946,00
498,00
576,00
498,00
576,00
519,00
596,00
519,00
596,00
596,00
673,00
584,00
661,00
584,00
661,00
661,00
738,00
1 067,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Instalační sada zahrnuje: 2x přípojku čerpadla, patní (sací) ventil, injekční ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačné hadice, 2 m PVC sací hadice,
2 m PVC odvzdušňovací hadice (4/6 mm). Materiály a průměry hadic sady jsou v souladu s materiálovou kombinací dávkovacího čerpadla.
Platnost od: 1.1.2014
Smart Digital
16
DDE
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDE-PR ( 0-15 l/h )
Digitální membránová dávkovací čerpadla s krokovým motorem, nastavení výkonu v rozmezí 0,1-100% díky otočnému regulátoru
na přední straně, vysoká materiálová odolnost díky PTFE membráně, variabilní instalační pozice (víko zásobníku/stěna) díky konzole
Varianta řízení DDE-PR: trvalý provoz s manuálním nastavením dávkovaného množství, proporcionání dávkování na základě externích impulzů
Hlavní funkce: tlačítko 100% výkonu, přepínání provozního režimu ruční/impluzní, 2-polohové snímání hladiny v zásobníku
Vstupy: dálkové beznapěť. start/stop, impulzní signál 1:n, 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x volitelné výstupní relé (relé 1: alarm, relé 2: signál nízké hladiny, signál zdvihu, impulzní vstup)
Poměr nastavení výkonu: 1:1000 (tj. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Přesnost stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájení: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m Kabel mit EU (Schuko) Stecker
Max. sací výška (v provozu): 6 m
Max. vizkozita bez pružinových ventilů: 50 mPas; Max. vizkozita s pružinovými ventily: DDE 6-10: 600 mPas; DDE 15-4: 500 mPas
Sada přípojek (PP/PVC/PVDF): hadice 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Připojovací adaptér (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pro PVC trubku d12mm); 91835706 (pro PVDF trubku d16mm)
Sada přípojek (SS): vnitřní závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dotaz
Poloha otočného regulátoru pro nastavení dávkovaného výkonu (0,1-100%): čelní
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6,0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15,0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDE-P
Typ
DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 PR-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 PR-PP/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 PR-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 PR-PVC/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 PR-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 PR-PVC/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 PR-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 PR-PVC/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 PR-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 PR-PV/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 PR-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 PR-PV/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 PR-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 PR-PV/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 PR-SS/T/SS-X-31AAFG
DDE 15-4 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 PR-PP/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 PR-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 PR-PP/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 PR-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 PR-PVC/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 PR-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 PR-PVC/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 PR-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 PR-PVC/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 PR-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 PR-PV/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 PR-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 PR-PV/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 PR-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 PR-PV/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 PR-SS/T/SS-X-31AAFG
Objednací
číslo
98147240
98147261
98147264
98147265
98147268
98147269
98147272
98147273
98147276
98147277
98147280
98147281
98147284
98147285
98147288
98147289
98147292
98147294
98147295
98147298
98147299
98147302
98147303
98147306
98147307
98147310
98147311
98147314
98147315
98147318
98147319
98147322
98147323
98147326
Cena EUR
424,00
487,00
424,00
487,00
444,00
507,00
444,00
507,00
521,00
584,00
509,00
572,00
509,00
572,00
586,00
649,00
992,00
544,00
622,00
544,00
622,00
565,00
642,00
565,00
642,00
642,00
719,00
630,00
707,00
630,00
707,00
707,00
784,00
1 113,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Instalační sada zahrnuje: 2x přípojku čerpadla, patní (sací) ventil, injekční ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačné hadice, 2 m PVC sací hadice,
2 m PVC odvzdušňovací hadice (4/6 mm). Materiály a průměry hadic sady jsou v souladu s materiálovou kombinací dávkovacího čerpadla.
Platnost od: 1.1.2014
Smart Digital
17
DDC
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDC-A (0-15 l/h )
Digitální membránová dávkovací čerpadla s krokovým motorem, obsluha prostřednictvím otočného tlačítka
4-barevný podsvícený LC displej (Varování: žlutě; Alarm: červeně; Provoz: zeleně; změna nastavení: bílá) s multijazyčným menu
vysoká materiálová odolnost díky PTFE membráně, variabilní instalační pozice (víko zásobníku/stěna) díky konzole
Varianta řízení DDC-A: trvalý provoz s manuálním nastavením dávkovaného množství, proporcionání dávkování na základě externích impulzů
Hlavní funkce: antikavitační funkce (redukce trvání sácí fáze: 100%, 50%, 25%), kalibrační program
Vstupy: Ext. dálkové beznapěť. start/stop, impulzní signál, 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: žádné
Poměr nastavení výkonu: 1:1000 (tj. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Přesnost stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájení: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m Kabel mit EU (Schuko) Stecker
Max. sací výška (v provozu): 6 m
Max. vizkozita bez pružinových ventilů: DDC 6-10/9-7: 50 mPas; DDC 300 mPas;
Max. vizkozita s pružinovými ventily: DDC 6-10: 2500 mPas; DDC 9-7/15-4: 2000 mPas
Sada přípojek (PP/PVC/PVDF): hadice 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Připojovací adaptér (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pro PVC trubku d12mm); 91835706 (pro PVDF trubku d16mm)
Sada přípojek (SS): vnitřní závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dotaz
Variatně:
napájení 24-48 V DC
Poloha ovládacího panelu s LCD: čelní (možnost změny polohy i zleva a zprava)
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6,0
FKM
10
keramika
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnost od: 1.1.2014
PTFE
SS
VARIANTA ŘÍZENÍ DDC-A
Montážní
sada*
Typ
Objednací
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
ne
DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31U2U2FG
97721324
534,00
D2
ano
DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31I001FG
97721325
597,00
D2
ne
DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31U2U2FG
97721328
534,00
D2
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PVC/T/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PV/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PV/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG
97721329
97721332
97721333
97721336
97721337
97721340
97721341
97721344
97721345
97721348
97721349
97721352
97721353
97721356
597,00
555,00
618,00
555,00
618,00
632,00
695,00
620,00
683,00
620,00
683,00
697,00
760,00
1 103,00
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Smart Digital
18
DDC
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDC-A (0-15 l/h )
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0090
9,0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15,0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
VARIANTA ŘÍZENÍ DDC-A
Typ
DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31I002FG
Objednací
číslo
97721393
97721394
97721397
97721398
97721401
97721402
97721405
97721406
534,00
611,00
534,00
611,00
555,00
632,00
555,00
632,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Cena EUR
ne
DDC 9-7 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG
97721409
632,00
D2
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
DDC 9-7 A-PVC/T/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PV/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PV/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-SS/T/SS-F-31AAFG
DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PVC/T/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PV/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PV/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-SS/T/SS-F-31AAFG
97721410
97721413
97721414
97721417
97721418
97721421
97721422
97721425
97721461
97721462
97721465
97721466
97721469
97721470
97721473
97721474
97721477
97721478
97721481
97721482
97721485
97721486
97721489
97721490
97721493
709,00
620,00
697,00
620,00
697,00
697,00
774,00
1 103,00
653,00
730,00
653,00
730,00
673,00
750,00
673,00
750,00
750,00
827,00
738,00
815,00
738,00
815,00
815,00
892,00
1 221,00
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Instalační sada zahrnuje: 2x přípojku čerpadla, patní (sací) ventil, injekční ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačné hadice, 2 m PVC sací hadice,
2 m PVC odvzdušňovací hadice (4/6 mm). Materiály a průměry hadic sady jsou v souladu s materiálovou kombinací dávkovacího čerpadla.
Platnost od: 1.1.2014
Smart Digital
19
DDC
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDC-AR (0-15 l/h )
Digitální membránová dávkovací čerpadla s krokovým motorem, obsluha prostřednictvím otočného tlačítka
4-barevný podsvícený LC displej (Varování: žlutě; Alarm: červeně; Provoz: zeleně; změna nastavení: bílá) s multijazyčným menu
vysoká materiálová odolnost díky PTFE membráně, variabilní instalační pozice (víko zásobníku/stěna) díky konzole
Varianta řízení DDC-AR: trvalý provoz s manuálním nastavením dávkovaného množství,
proporcionání dávkování na základě externích impulzů nebo signálu 4-20mA
Hlavní funkce: antikavitační funkce (redukce trvání sácí fáze: 100%, 50%, 25%), kalibrační program, servisní menu,
volitelné parametry výstupního signálu poruchového relé
Vstupy: Ext. dálkové beznapěť. start/stop, impulzní signál, analogový signál, 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x volitelné výstupní relé pro alarm/varování/provoz/zdvih
Poměr nastavení výkonu: 1:1000 (tj. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Přesnost stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájení: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m Kabel mit EU (Schuko) Stecker
Max. sací výška (v provozu): 6 m
Max. vizkozita bez pružinových ventilů: DDC 6-10/9-7: 50 mPas; DDC 300 mPas;
Max. vizkozita s pružinovými ventily: DDC 6-10: 2500 mPas; DDC 9-7/15-4: 2000 mPas
Sada přípojek (PP/PVC/PVDF): hadice 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Připojovací adaptér (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pro PVC trubku d12mm); 91835706 (pro PVDF trubku d16mm)
Sada přípojek (SS): vnitřní závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dotaz
Variatně:
24-48 V DC
Poloha ovládacího panelu s LCD: čelní (možnost změny polohy i zleva a zprava)
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6,0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnost od: 1.1.2014
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDC-AR
Typ
DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PP/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PVC/T/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PV/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
Objednací
číslo
97721358
97721359
97721362
97721363
97721366
97721367
97721370
97721371
97721374
97721376
97721379
97721380
97721383
97721384
97721387
97721388
97721391
Cena EUR
692,00
755,00
692,00
755,00
712,00
775,00
712,00
775,00
789,00
852,00
777,00
840,00
777,00
840,00
854,00
917,00
1 260,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Smart Digital
20
DDC
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDC-AR (0-15 l/h )
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0090
9,0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15,0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDC-AR
Typ
DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
Objednací
číslo
97721427
97721428
97721431
97721432
97721435
97721436
97721439
97721440
97721443
97721444
97721447
97721448
97721451
97721452
97721455
97721456
97721459
97721495
97721496
97721499
97721500
97721503
97721504
97721507
97721508
97721511
97721512
97721515
97721516
97721519
97721520
97721523
97721524
97721527
Cena EUR
692,00
769,00
692,00
769,00
712,00
789,00
712,00
789,00
789,00
867,00
777,00
854,00
777,00
854,00
854,00
931,00
1 260,00
810,00
887,00
810,00
887,00
831,00
908,00
831,00
908,00
908,00
985,00
895,00
973,00
895,00
973,00
973,00
1 050,00
1 379,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Instalační sada zahrnuje: 2x přípojku čerpadla, patní (sací) ventil, injekční ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačné hadice, 2 m PVC sací hadice,
2 m PVC odvzdušňovací hadice (4/6 mm). Materiály a průměry hadic sady jsou v souladu s materiálovou kombinací dávkovacího čerpadla.
Platnost od: 1.1.2014
Smart Digital
21
DDA
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDA-AR (0-30 l/h )
Digitální membránová dávkovací čerpadla s krokovým motorem, obsluha prostřednictvím otočného tlačítka
4-barevný podsvícený LC displej (Varování: žlutě; Alarm: červeně; Provoz: zeleně; změna nastavení: bílá) s multijazyčným menu
vysoká materiálová odolnost díky PTFE membráně, variabilní instalační pozice (víko zásobníku/stěna) díky konzole
Varianta řízení DDA-AR: trvalý provoz s manuálním nastavením dávkovaného množství, proporcionání dávkování na základě externích impulzů
nebo signálu 4-20mA, dávkový provozní režim (časový, impulzní nebo týdenní spínací hodiny)
Hlavní funkce: automatické odvzdušnění dávkovací hlavy, antikavitační funkce (redukce trvání sácí fáze: 100%, 50%, 25%), kalibrační program,
servisní menu, nastavitelný vstupní analogový signál, volitelné parametry výstupního poruchového relé, integorvané týdenní hodiny
pro dávkový provozní režim
Vstupy: Ext. dálkové beznapěť. start/stop, impulzní signál, analogový signál (nastavitelný), 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x volitelné výstupní relé pro alarm/varování/provoz/zdvih, nastavitelný výstupní analogový signál pro sledování tlaku nebo
dávkovaného průtoku, přípojka pro Profibus e-box
Poměr nastavení výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)
Přesnost stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájení: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m Kabel mit EU (Schuko) Stecker
Max. sací výška (v provozu): 6 m
Max. vizkozita bez pružinových ventilů: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. vizkozita s pružinovými ventily: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada přípojek (PP/PVC/PVDF): hadice 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Připojovací adaptér (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pro PVC trubku d12mm); 91835706 (pro PVDF trubku d16mm)
Sada přípojek (SS): vnitřní závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dotaz
Variatně:
Profibus DP
Přídavný modul pro digitální vstupy/výstupy
Poloha ovládacího panelu s LCD: čelní (možnost změny polohy i zleva a zprava)
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0025
7,5
FKM
keramika
16
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.012
12,0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnost od: 1.1.2014
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDA-AR
Typ
DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PV/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
Objednací
číslo
97721938
97721939
97721942
97721943
97721946
97721947
97721950
97721951
97721954
97721955
97721958
97721959
97721962
97721963
97721966
97721967
97721970
97722040
97722041
97722044
97722045
97722048
97722049
97722052
97722053
97722056
97722057
97722060
97722061
97722064
97722065
97722068
97722069
97722072
Cena EUR
971,00
1 034,00
971,00
1 034,00
991,00
1 054,00
991,00
1 054,00
1 068,00
1 131,00
1 056,00
1 119,00
1 056,00
1 119,00
1 133,00
1 196,00
1 539,00
1 100,00
1 177,00
1 100,00
1 177,00
1 120,00
1 198,00
1 120,00
1 198,00
1 197,00
1 275,00
1 185,00
1 262,00
1 185,00
1 262,00
1 262,00
1 340,00
1 668,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Smart Digital
22
DDA
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDA-AR (0-30 l/h )
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.017
17,0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.03
30,0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDA-AR
Typ
DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
Objednací
číslo
97722142
97722143
97722146
97722147
97722150
97722151
97722154
97722155
97722158
97722159
97722162
97722163
97722166
97722167
97722170
97722171
97722174
97722244
97722245
97722248
97722249
97722252
97722253
97722256
97722257
97722260
97722261
97722264
97722265
97722268
97722269
97722272
97722273
97722276
Cena EUR
1 100,00
1 177,00
1 100,00
1 177,00
1 120,00
1 198,00
1 120,00
1 198,00
1 197,00
1 275,00
1 185,00
1 262,00
1 185,00
1 262,00
1 262,00
1 340,00
1 668,00
1 207,00
1 285,00
1 207,00
1 285,00
1 228,00
1 305,00
1 228,00
1 305,00
1 305,00
1 382,00
1 293,00
1 370,00
1 293,00
1 370,00
1 370,00
1 447,00
1 776,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Instalační sada zahrnuje: 2x přípojku čerpadla, patní (sací) ventil, injekční ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačné hadice, 2 m PVC sací hadice,
2 m PVC odvzdušňovací hadice (4/6 mm). Materiály a průměry hadic sady jsou v souladu s materiálovou kombinací dávkovacího čerpadla.
Platnost od: 1.1.2014
Smart Digital
23
DDA
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDA-FC (0-30 l/h )
Digitální membránová dávkovací čerpadla s krokovým motorem, obsluha prostřednictvím otočného tlačítka
4-barevný podsvícený LC displej (Varování: žlutě; Alarm: červeně; Provoz: zeleně; změna nastavení: bílá) s multijazyčným menu
vysoká materiálová odolnost díky PTFE membráně, variabilní instalační pozice (víko zásobníku/stěna) díky konzole
Varianta řízení DDA-FC: trvalý provoz s manuálním nastavením dávkovaného množství, proporcionání dávkování na základě externích impulzů
nebo signálu 4-20mA, dávkový provozní režim (časový, impulzní nebo týdenní spínací hodiny)
Hlavní funkce: Flow Control FC (selektivní diagnostika poruch dávkování s monitoringem tlaku min/max),
automatické odvzdušnění dávkovací hlavy, antikavitační funkce (redukce trvání sácí fáze: 100%, 50%, 25%), kalibrační program,
servisní menu, nastavitelný vstupní analogový signál, volitelné parametry výstupního poruchového relé, integorvané týdenní hodiny
pro dávkový provozní režim
Vstupy: Ext. dálkové beznapěť. start/stop, impulzní signál, analogový signál (nastavitelný), 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x volitelné výstupní relé pro alarm/varování/provoz/zdvih, nastavitelný výstupní analogový signál pro sledování tlaku nebo
dávkovaného průtoku, možnost přípojky pro Profibus e-box
Poměr nastavení výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)
Přesnost stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájení: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m Kabel mit EU (Schuko) Stecker
Max. sací výška (v provozu): 6 m
Max. vizkozita bez pružinových ventilů: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. vizkozita s pružinovými ventily: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada přípojek (PP/PVC/PVDF): hadice 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Připojovací adaptér (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pro PVC trubku d12mm); 91835706 (pro PVDF trubku d16mm)
Sada přípojek (SS): vnitřní závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dotaz
Variatně:
Profibus DP
Přídavný modul pro digitální vstupy/výstupy
Poloha ovládacího panelu s LCD: čelní (možnost změny polohy i zleva a zprava)
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0025
7,5
FKM
keramika
16
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.012
12,0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnost od: 1.1.2014
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDA-FC
Typ
DDA 7.5-16 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PP/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PP/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PV/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PV/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PV/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-SS/T/SS-F-31AAFG
Objednací
číslo
97721972
97721973
97721976
97721977
97721980
97721981
97721984
97721985
97721988
97721989
97721992
97721993
97721996
97721997
97722000
97722001
97722004
97722074
97722075
97722078
97722079
97722082
97722083
97722086
97722087
97722090
97722091
97722094
97722095
97722098
97722099
97722102
97722103
97722106
Cena EUR
1 217,00
1 280,00
1 217,00
1 280,00
1 237,00
1 300,00
1 237,00
1 300,00
1 314,00
1 377,00
1 302,00
1 365,00
1 302,00
1 365,00
1 379,00
1 442,00
1 785,00
1 346,00
1 423,00
1 346,00
1 423,00
1 366,00
1 443,00
1 366,00
1 443,00
1 443,00
1 521,00
1 431,00
1 508,00
1 431,00
1 508,00
1 508,00
1 585,00
1 914,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Smart Digital
24
DDA
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDA-FC (0-30 l/h )
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.017
17,0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.03
30,0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDA-FC
Typ
DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-SS/T/SS-F-31AAFG
Objednací
číslo
97722176
97722177
97722180
97722181
97722184
97722185
97722188
97722189
97722192
97722193
97722196
97722197
97722200
97722201
97722204
97722205
97722208
97722278
97722279
97722282
97722283
97722286
97722288
97722291
97722292
97722295
97722296
97722299
97722300
97722303
97722304
97722307
97722308
97722311
Cena EUR
1 346,00
1 423,00
1 346,00
1 423,00
1 366,00
1 443,00
1 366,00
1 443,00
1 443,00
1 521,00
1 431,00
1 508,00
1 431,00
1 508,00
1 508,00
1 585,00
1 914,00
1 453,00
1 531,00
1 453,00
1 531,00
1 474,00
1 551,00
1 474,00
1 551,00
1 551,00
1 628,00
1 539,00
1 616,00
1 539,00
1 616,00
1 616,00
1 693,00
2 022,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Instalační sada zahrnuje: 2x přípojku čerpadla, patní (sací) ventil, injekční ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačné hadice, 2 m PVC sací hadice,
2 m PVC odvzdušňovací hadice (4/6 mm). Materiály a průměry hadic sady jsou v souladu s materiálovou kombinací dávkovacího čerpadla.
Platnost od: 1.1.2014
Smart Digital
25
DDA
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDA-FCM (0-30 l/h )
Digitální membránová dávkovací čerpadla s krokovým motorem, obsluha prostřednictvím otočného tlačítka
4-barevný podsvícený LC displej (Varování: žlutě; Alarm: červeně; Provoz: zeleně; změna nastavení: bílá) s multijazyčným menu
vysoká materiálová odolnost díky PTFE membráně, variabilní instalační pozice (víko zásobníku/stěna) díky konzole
Varianta řízení DDA-FCM: trvalý provoz s manuálním nastavením dávkovaného množství, proporcionání dávkování na základě externích impulzů
nebo signálu 4-20mA, dávkový provozní režim (časový, impulzní nebo týdenní spínací hodiny)
Hlavní funkce: Flow Control Managment FCM (selektivní diagnostika poruch dávkování s monitoringem tlaku min/max,
integr. kalkulace skutečného průtoku, kompenzace odchylky skutečného průtoku od požadovaného),
automatické odvzdušnění dávkovací hlavy, antikavitační funkce (redukce trvání sácí fáze: 100%, 50%, 25%), kalibrační program,
servisní menu, nastavitelný vstupní analogový signál, volitelné parametry výstupního poruchového relé, integorvané týdenní hodiny
pro dávkový provozní režim
Vstupy: Ext. dálkové beznapěť. start/stop, impulzní signál, analogový signál (nastavitelný), 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x volitelné výstupní relé pro alarm/varování/provoz/zdvih, nastavitelný výstupní analogový signál pro sledování tlaku nebo
dávkovaného průtoku, možnost přípojky pro Profibus e-box
Poměr nastavení výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)
Přesnost stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájení: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m Kabel mit EU (Schuko) Stecker
Max. sací výška (v provozu): 6 m
Max. vizkozita bez pružinových ventilů: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. vizkozita s pružinovými ventily: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada přípojek (PP/PVC/PVDF): hadice 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Připojovací adaptér (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pro PVC trubku d12mm); 91835706 (pro PVDF trubku d16mm)
Sada přípojek (SS): vnitřní závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dotaz
Variatně:
Profibus DP
Přídavný modul pro digitální vstupy/výstupy
Poloha ovládacího panelu s LCD: čelní (možnost změny polohy i zleva a zprava)
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0025
7,5
FKM
keramika
16
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.012
12,0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnost od: 1.1.2014
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDA-FCM
Typ
DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG
Objednací
číslo
97722006
97722007
97722010
97722011
97722014
97722015
97722018
97722019
97722022
97722023
97722026
97722027
97722030
97722031
97722034
97722035
97722038
97722108
97722109
97722112
97722113
97722116
97722117
97722120
97722121
97722124
97722125
97722128
97722129
97722132
97722133
97722136
97722137
97722140
Cena EUR
1 432,00
1 495,00
1 432,00
1 495,00
1 452,00
1 516,00
1 452,00
1 516,00
1 530,00
1 593,00
1 517,00
1 580,00
1 517,00
1 580,00
1 594,00
1 658,00
2 001,00
1 561,00
1 638,00
1 561,00
1 638,00
1 582,00
1 659,00
1 582,00
1 659,00
1 659,00
1 736,00
1 647,00
1 724,00
1 647,00
1 724,00
1 724,00
1 801,00
2 130,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Smart Digital
26
DDA
Dávkovací čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla SMART Digital
DDA-FCM (0-30 l/h )
Výkonová data
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Těsnění
Příslušenství
Kuličky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.017
17,0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.03
30,0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
Montážní
sada*
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
VARIANTA ŘÍZENÍ DDA-FCM
Typ
DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG
Objednací
číslo
97722210
97722211
97722214
97722215
97722218
97722219
97722222
97722223
97722226
97722227
97722230
97722231
97722234
97722235
97722238
97722239
97722242
97722313
97722314
97722317
97722318
97722331
97722332
97722335
97722336
97722339
97722340
97722343
97722344
97722347
97722348
97722351
97722352
97722355
Cena EUR
1 561,00
1 638,00
1 561,00
1 638,00
1 582,00
1 659,00
1 582,00
1 659,00
1 659,00
1 736,00
1 647,00
1 724,00
1 647,00
1 724,00
1 724,00
1 801,00
2 130,00
1 669,00
1 746,00
1 669,00
1 746,00
1 689,00
1 766,00
1 689,00
1 766,00
1 766,00
1 843,00
1 754,00
1 831,00
1 754,00
1 831,00
1 831,00
1 908,00
2 237,00
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Instalační sada zahrnuje: 2x přípojku čerpadla, patní (sací) ventil, injekční ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačné hadice, 2 m PVC sací hadice,
2 m PVC odvzdušňovací hadice (4/6 mm). Materiály a průměry hadic sady jsou v souladu s materiálovou kombinací dávkovacího čerpadla.
Platnost od: 1.1.2014
Smart Digital
27
DME
Dávkovací čerpadla
Dávkovací čerpadla DIGITAL DOSING
Typ DME verze AR a B, ovládací panel s displejem na čelní straně
Membránové dávkovací čerpadlo s elektronicky regulovaným stejnosměrným motorem s permanent. magnetem a uživatelsky přívětivým řídícím menu.
Provozní řícící režimy modelu AR: start/stop pomocí beznapěťového signálu, analogový, dávkový (časový nebo pulzní) nebo volitelná busová komunikace.
Provozní řídící režim modelu B: pouze start/stop pomocí ovládaného napájení. Rozsah nastavení dávky: 1:800.
Materiálové provedení hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s těsněním EPDM, FKM nebo PTFE. Připojovací napětí: 1 x 100-240 V, 50-60 Hz.
Verze AR - s relém poplašné signalizace - standardní provedení Verze B
Max. dávkovací výkon : 60 l/h při max. 10 barech
Typ
Objednací
číslo
Cena EUR
Max. dávkovací výkon : 60 l/h při max. 10 barech
Rabatová
skupina
Typ
Objednací
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
DME 60-10 AR-PP/E/C-F-31QQF
96524874
2 178,00
D1
DME 60-10 B-PP/E/C-F-31QQF
96524916
1 634,00
D1
DME 60-10 AR-PP/V/C-F-31QQF
96524910
2 178,00
D1
DME 60-10 B-PP/V/C-F-31QQF
96524918
1 634,00
D1
DME 60-10 AR-PV/V/C-F-31QQF
96524912
2 351,00
D1
DME 60-10 B-PV/V/C-F-31QQF
96524920
1 808,00
D1
DME 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524914
2 723,00
D1
DME 60-10 B-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524923
2 180,00
D1
Verze AR - s relém poplašné signalizace - standardní provedení Verze B
Max. dávkovací výkon : 150 l/h při max. 4 barech
Typ
Objednací
číslo
Cena EUR
Max. dávkovací výkon : 150 l/h při max. 4 barech
Rabatová
skupina
Typ
Objednací
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
DME 150-4 AR-PP/E/C-F-31QQF
96524925
2 360,00
D1
DME 150-4 B-PP/E/C-F-31QQF
96524933
1 815,00
D1
DME 150-4 AR-PP/V/C-F-31QQF
96524927
2 360,00
D1
DME 150-4 B-PP/V/C-F-31QQF
96524935
1 815,00
D1
DME 150-4 AR-PV/V/C-F-31QQF
96524929
2 547,00
D1
DME 150-4 B-PV/V/C-F-31QQF
96524937
2 002,00
D1
DME 150-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524931
2 950,00
D1
DME 150-4 B-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524939
2 404,00
D1
Dávkovací čerpadla DIGITAL DOSING
Typ DME verze AR a B, ovládací panel s displejem na boční straně
Membránové dávkovací čerpadlo s elektronicky regulovaným stejnosměrným motorem s permanent. magnetem a uživatelsky přívětivým řídícím menu.
Provozní řícící režimy modelu AR: start/stop pomocí beznapěťového signálu, analogový, dávkový (časový nebo pulzní) nebo volitelná busová komunikace.
Provozní řídící režim modelu B: pouze start/stop pomocí ovládaného napájení. Rozsah nastavení dávky: 1:800.
Materiálové provedení hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s těsněním EPDM, FKM nebo PTFE. Připojovací napětí: 1 x 100-240 V, 50-60 Hz.
Verze AR - s relém poplašné signalizace - standardní provedení Verze B
Max. dávkovací výkon : 60 l/h při max. 10 barech
Typ
Objednací
číslo
DME 60-10 AR-PP/E/C-S-31QQF
96524879
Cena EUR
2 209,00
Max. dávkovací výkon : 60 l/h při max. 10 barech
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednací
číslo
DME 60-10 B-PP/E/C-S-31QQF
96524917
Cena EUR
1 666,00
Rabatová
skupina
D1
DME 60-10 AR-PP/V/C-S-31QQF
96524911
2 209,00
D1
DME 60-10 B-PP/V/C-S-31QQF
96524919
1 666,00
D1
DME 60-10 AR-PV/V/C-S-31QQF
96524913
2 383,00
D1
DME 60-10 B-PV/V/C-S-31QQF
96524921
1 840,00
D1
DME 60-10 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524915
2 755,00
D1
DME 60-10 B-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524924
2 212,00
D1
Verze AR - s relém poplašné signalizace - standardní provedení Verze B
Max. dávkovací výkon : 150 l/h při max. 4 barech
Typ
Objednací
číslo
Cena EUR
Max. dávkovací výkon : 150 l/h při max. 4 barech
Rabatová
skupina
Typ
Objednací
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
DME 150-4 AR-PP/E/C-S-31QQF
96524926
2 392,00
D1
DME 150-4 B-PP/E/C-S-31QQF
96524934
1 846,00
D1
DME 150-4 AR-PP/V/C-S-31QQF
96524928
2 392,00
D1
DME 150-4 B-PP/V/C-S-31QQF
96524936
1 846,00
D1
DME 150-4 AR-PV/V/C-S-31QQF
96524930
2 579,00
D1
DME 150-4 B-PV/V/C-S-31QQF
96524938
2 033,00
D1
DME 150-4 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524932
2 981,00
D1
DME 150-4 B-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524940
2 436,00
D1
Ceny nestandardních typů dávkovacích čerpadel DME na dotaz.
Platnost od: 1.1.2014
DME
28
DME
Dávkovací čerpadla
Dávkovací čerpadla DIGITAL DOSING
Typ DME verze AR a B, ovládací panel s displejem na čelní straně
Membránové dávkovací čerpadlo s elektronicky regulovaným stejnosměrným motorem s permanent. magnetem a uživatelsky přívětivým řídícím menu.
Provozní řícící režimy modelu AR: start/stop pomocí beznapěťového signálu, analogový, dávkový (časový nebo pulzní) nebo volitelná busová komunikace.
Provozní řídící režim modelu B: pouze start/stop pomocí ovládaného napájení s ručním nastavením výkonu. Rozsah nastavení dávky: 1:800.
Materiálové provedení hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s těsněním EPDM, FKM nebo PTFE. Připojovací napětí: 1 x 100-240 V, 50-60 Hz.
Verze AR - s relém poplašné signalizace - standardní provedení Verze B
Max. dávkovací výkon : 376 l/h při max. 10 barech
Typ
Objednací
číslo
Cena EUR
DME 375-10 AR-PP/E/G-F-31A2A2F 96524941
3 635,00
Max. dávkovací výkon : 376 l/h při max. 10 barech
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednací
číslo
DME 375-10 B-PP/E/G-F-31A2A2F 96524949
Cena EUR
Rabatová
skupina
3 045,00
D1
DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A2A2F 96524943
3 647,00
D1
DME 375-10 B-PP/V/G-F-31A2A2F 96524951
3 057,00
D1
DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A2A2F 96524945
4 085,00
D1
DME 375-10 B-PV/V/G-F-31A2A2F 96524953
3 495,00
D1
DME 375-10 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F96524947
4 399,00
D1
DME 375-10 B-SS/V/SS-F-31A2A2F96524956
3 809,00
D1
Verze AR - s relém poplašné signalizace - standardní provedení Verze B
Max. dávkovací výkon : 940 l/h při max. 4 barech
Typ
Objednací
číslo
DME 940-4 AR-PP/E/G-F-31A2A2F
96524958
Max. dávkovací výkon : 940 l/h při max. 4 barech
Cena EUR
4 321,00
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednací
číslo
DME 940-4 B-PP/E/G-F-31A2A2F
96524966
Cena EUR
Rabatová
skupina
3 733,00
D1
DME 940-4 AR-PP/V/G-F-31A2A2F
96524960
4 333,00
D1
DME 940-4 B-PP/V/G-F-31A2A2F
96524968
3 745,00
D1
DME 940-4 AR-PV/V/G-F-31A2A2F
96524962
4 871,00
D1
DME 940-4 B-PV/V/G-F-31A2A2F
96524980
4 283,00
D1
DME 940-4 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F 96524964
5 254,00
D1
DME 940-4 B-SS/V/SS-F-31A2A2F 96524982
4 666,00
D1
Dávkovací čerpadla DIGITAL DOSING
Typ DME verze AR a B, ovládací panel s displejem na boční straně.
Membránové dávkovací čerpadlo s elektronicky regulovaným stejnosměrným motorem s permanent. magnetem a uživatelsky přívětivým řídícím menu.
Provozní řícící režimy modelu AR: start/stop pomocí beznapěťového signálu, analogový, dávkový (časový nebo pulzní) nebo volitelná busová komunikace.
Provozní řídící režim modelu B: pouze start/stop pomocí ovládaného napájení s ručním nastavením výkonu. Rozsah nastavení dávky: 1:800.
Materiálové provedení hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s těsněním EPDM, FKM nebo PTFE. Připojovací napětí: 1 x 100-240 V, 50-60 Hz.
Verze AR - s relém poplašné signalizace - standardní provedení Verze B
Max. dávkovací výkon : 376 l/h při max. 10 barech
Typ
Objednací
číslo
DME 375-10 AR-PP/E/G-S-31A2A2F 96524942
Cena EUR
3 683,00
Max. dávkovací výkon : 376 l/h při max. 10 barech
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednací
číslo
DME 375-10 B-PP/E/G-S-31A2A2F 96524950
Cena EUR
3 092,00
Rabatová
skupina
D1
DME 375-10 AR-PP/V/G-S-31A2A2F 96524944
3 695,00
D1
DME 375-10 B-PP/V/G-S-31A2A2F 96524952
3 104,00
D1
DME 375-10 AR-PV/V/G-S-31A2A2F 96524946
4 133,00
D1
DME 375-10 B-PV/V/G-S-31A2A2F 96524954
3 542,00
D1
DME 375-10 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F96524948
4 447,00
D1
DME 375-10 B-SS/V/SS-S-31A2A2F96524957
3 857,00
D1
Verze AR - s relém poplašné signalizace - standardní provedení Verze B
Max. dávkovací výkon : 940 l/h při max. 4 barech
Typ
Objednací
číslo
DME 940-4 AR-PP/E/G-S-31A2A2F
96524959
Cena EUR
4 368,00
Max. dávkovací výkon : 940 l/h při max. 4 barech
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednací
číslo
DME 940-4 B-PP/E/G-S-31A2A2F 96524967
Cena EUR
3 780,00
Rabatová
skupina
D1
DME 940-4 AR-PP/V/G-S-31A2A2F
96524961
4 380,00
D1
DME 940-4 B-PP/V/G-S-31A2A2F 96524969
3 792,00
D1
DME 940-4 AR-PV/V/G-S-31A2A2F
96524963
4 918,00
D1
DME 940-4 B-PV/V/G-S-31A2A2F 96524981
4 330,00
D1
DME 940-4 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F 96524965
5 302,00
D1
DME 940-4 B-SS/V/SS-S-31A2A2F 96524983
4 714,00
D1
Ceny nestandardních typů dávkovacích čerpadel DME na dotaz.
Platnost od: 1.1.2014
DME
29
Příslušenství
Dávkovací čerpadla SMART Digital
Instalační sady
Obsahuje sací a vstřikovací ventil a propojovací hadičky (2 m sací
PVC + 2 m odvzd. PVC + 6 m výtlačné PE)
odp. materiálové kombinace
Typ
Propojovací hadice pro dávkování
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
Instalační sada do 7,5 l/h 4/6mm
Normované hadice v různých délkách a průměrech a v různém materiálovém
provedení PE, PVC, ETFE.
Instalační sada PP/V/C
95730440
51,20
D3
Typ
Inst.sada PP/E/C
95730441
51,20
D3
Hadice do 7,5 l/h 4/6mm
Inst.sada PVC/V/C
95730442
51,20
D3
Hadice PE 3 m
91835676
4,50
D3
Inst.sada PVC/E/C
95730443
51,20
D3
Hadice PE 10 m
91836504
9,80
D3
Inst.sada PVC/T/C
95730444
60,90
D3
Hadice PE 50 m
91835680
40,20
D3
Inst.sada PVDF/V/C
95730445
67,40
D3
Hadice PVC 3 m
96701733
4,50
D3
Inst.sada PVDF/E/C
95730446
67,40
D3
Hadice PVC 10 m
96702133
9,80
D3
Inst.sada PVDF/T/C
95730447
75,50
D3
Hadice PVC 50 m
96727418
40,20
D3
95730337
20,30
D3
95730338
65,60
D3
95730339
327,90
D3
Instalační sada do 30 l/h 6/9 mm
Inst.sada PP/V/C
Inst.sada PP/E/C
Hadice ETFE 3 m
95730448
57,60
D3
Hadice ETFE 10 m
D3
Hadice ETFE 50 m
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
95730449
57,60
Inst.sada PVC/V/C
95730450
57,60
D3
Hadice do 17 l/h 5/8 mm
Inst.sada PVC/E/C
95730451
57,60
D3
Hadice PE 3 m
95730888
5,10
D3
95730452
67,40
D3
Hadice PE 10 m
96727393
13,40
D3
D3
Hadice PE 50 m
95730889
67,00
D3
Inst.sada PVC/T/C
95730453
73,80
Inst.sada PVDF/E/C
95730454
73,80
D3
Hadice do 30 l/h 6/9 mm
Inst.sada PVDF/T/C
95730455
83,60
D3
Hadice PE 3 m
96727409
5,50
D3
Hadice PE 10 m
96727412
14,20
D3
Inst.sada PVDF/V/C
Instalační sada do 60 l/h 9/12 mm
Inst.sada PP/V/C
95730456
62,50
D3
Hadice PE 50 m
96727415
71,00
Inst.sada PP/E/C
D3
95730457
62,50
D3
Hadice PVC 3 m
95730334
5,50
D3
Inst.sada PVC/V/C
95730458
62,50
D3
Hadice PVC 10 m
95730335
14,20
D3
Inst.sada PVC/E/C
95730459
62,50
D3
Hadice PVC 50 m
95730336
71,00
D3
Inst.sada PVC/T/C
95730460
69,00
D3
Hadice ETFE 3 m
95730340
38,30
D3
Inst.sada PVDF/V/C
95730461
75,50
D3
Hadice ETFE 10 m
95730341
124,90
D3
Inst.sada PVDF/E/C
95730462
75,50
D3
Hadice ETFE 50 m
95730342
624,60
D3
Inst.sada PVDF/T/C
95730463
85,20
D3
Hadice do 30 l/h 6/12 mm
Instalační sady se snímači hladiny
Hadice PVC, textilní výztuž 3 m
96693751
7,50
D3
Obsahuje sací ventil se snímači, vstřikovací ventil a propojovací hadičky (2 m sací
Hadice PVC, textilní výztuž 3 m
96653571
26,50
D3
PVC + 2 m odvzd. PVC + 6 m výtlačné PE) odp. materiálové kombinace
Hadice PVC, textilní výztuž 50 m
91835686
135,60
D3
Typ
Hadice do 60 l/h 9/12 mm
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
Instalační sada do 7,5 l/h 4/6mm se snímači hladiny
Hadice PE 3 m
96727395
6,20
D3
Instalační sada PP/V/C
95730464
96,60
D3
Hadice PE 10 m
96705657
15,60
D3
Inst.sada PP/E/C
95730465
96,60
D3
Hadice PE 50 m
96727398
73,30
D3
Inst.sada PVC/V/C
95730466
96,60
D3
Hadice PVC 3 m
96727434
6,20
D3
Inst.sada PVC/E/C
95730467
96,60
D3
Hadice PVC 10 m
96441197
15,00
D3
Inst.sada PVC/T/C
95730468
104,70
D3
Hadice PVC 50 m
95724702
76,30
D3
Inst.sada PVDF/V/C
95730469
117,70
D3
Hadice ETFE 3 m
95730343
57,00
D3
Inst.sada PVDF/E/C
95730470
117,70
D3
Hadice ETFE 10 m
95730344
187,40
D3
130,70
D3
Hadice ETFE 50 m
95730345
936,80
D3
Inst.sada PVDF/T/C
95730471
Instalační sada do 30 l/h 6/9 mm se snímači hladiny
Inst.sada PP/V/C
Inst.sada PP/E/C
Inst.sada PVC/V/C
Inst.sada PVC/E/C
Inst.sada PVC/T/C
95730472
95730473
95730474
95730475
95730476
Hadice do 400 l/h 19/27 mm
103,10
D3
PVC/textil 19/27mm,5 m
96574383
27,30
D3
103,10
D3
PVC/textil 19/27mm,10 m
96574385
49,80
D3
103,10
D3
PVC/textil 19/27mm,15 m
96727429
108,80
D3
103,10
D3
PVC/textil 19/27mm,25 m
96634866
178,90
D3
114,40
D3
PVC/textil 19/27mm,50 m
96695788
337,50
D3
Inst.sada PVDF/V/C
95730477
125,80
D3
Inst.sada PVDF/E/C
95730478
125,80
D3
Inst.sada PVDF/T/C
95730479
138,80
D3
Instalační sada do 60 l/h 9/12 mm se snímači hladiny
Inst.sada PP/V/C
Monitor pro kontrolu dávkování
Kompletní jednotka pro kontrolu reálného dávkování pro DME 60 - 940 AR.
106,30
D3
Monitor dávkování DME 60+150 PP/E
96655230
385,50
D3
95730481
95730482
106,30
106,30
D3
Monitor dávkování DME 375+940 PP/E
96655232
471,60
D3
D3
Monitor dávkování DME 60+150 PP/V
96655231
358,00
D3
95730483
106,30
D3
Monitor dávkování DME 375+940 PP/V
96655233
471,60
D3
Inst.sada PVC/T/C
95730484
116,10
D3
Inst.sada PVDF/V/C
95730485
127,40
D3
Inst.sada PVDF/E/C
95730486
127,40
D3
Inst.sada PVDF/T/C
95730487
140,40
D3
Inst.sada PP/E/C
Inst.sada PVC/V/C
Inst.sada PVC/E/C
95730480
30
Platnost od: 1.1.2015
Příslušenství SD+DME 3,4
Příslušenství
Dávkovací čerpadla SMART Digital
Kabely s konektorem, konektory
Příslušentví pro PE zásobníky
Kabel s konektorem nebo konektory pro připojení na externí řídící signály, tj. impulzy,
Adaptéry pro montáž dávkovacích čerpadel DME/DMS na PE zásobníky vybrané
beznapěťové signály start/stop, analogový a od hladinových senzorů
s přípravou pro montáž protitlakého a pojistného ventilu.
Typ
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
Kabel - vstupního signálu - analog, pulzy a ext. stop
Vypouštěcí ventil zásobníku 3/4"
96689132
80,60
D3
Kabel s konektorem, 2 m
96609014
21,50
D3
Odzvdušňovací ventil pro zásobníky
96694401
15,90
D3
Kabel s konektorem, 5 m
96609016
25,30
D3
Násypka pro sypké médium
96726979
630,10
D3
Konektor bez kabelu
96698715
17,80
D3
Ruční míchadlo max. L = 1200 mm
98133793
69,60
D3
Kabel úhlový 2m
96693246
31,20
D3
Sada šroubů SS pro SMART D. PE 100 l hranatá
95730862
11,70
D3
PD
Sada šroubů SS pro SMART D. 75-200 l
98159495
13,30
D3
Sada šroubů PP pro SMART D. 300-1000 l
95730864
11,70
D3
Kabel výstupního signálu - relé 1 a 2
Kabel s konektorem, 2 m
96609017
21,50
D3
Kabel s konektorem, 5 m
96609019
25,30
D3
Konektor bez kabelu
96696198
17,80
D3
Kabel úhlový 2m
96698716
31,20
D3
Záchytná vana pro PE zásobníky
Kabel výstupního signálu - analog, Genibus
Materiál PE, bílý
Kabel přímý 2m
96632921
21,50
D3
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
Kabel přímý 5m
96632922
25,30
D3
80 l
96726831
165,80
D3
Pouze konektor bez kabelu
96609031
17,80
D3
100l
96726832
204,90
D3
Kabel úhlový 2m
96699697
31,20
D3
200l
98150059
318,30
D3
300 l
96726834
511,90
D3
Kabel vst./výst. signálu pro DME 60 - 940
Kabel s konektorem,2 m
96440447
24,70
D3
500 l
95701272
747,20
D3
Kabel s konektorem,5 m
96440448
29,00
D3
1000 l
96726836
1 289,50
D3
Konektor bez kabelu
96440449
17,90
D3
Kabel AR signálu, 2 m
96534214
38,30
D3
Kabel provoz/stop signálu ,2 m
96527109
24,70
D3
Pomocná zahlcovací jednotka
Kabel AR signálu, 5 m
96534215
47,40
D3
Nádoba na sání pro odvzdušnění a k snažšímu sání kapaliny pro DDC/DDE čerpadla
Kabel provoz/stop signálu, 5 m
96527111
29,20
D3
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
Typ 250 ml,6/9 mm
96441078
162,00
D3
PE zásobníky a příslušenství
Typ 95 ml,4/6 mm
96441079
91,80
D3
Zásobníky na chemikálie pro dávkovací čerpadla Grundfos, varianty i s vyztužením
Typ 95 ml,6/9 mm
96441080
91,80
D3
pro instalaci elektromíchadla. Materiál PE, bílý.
Typ
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
40 l
96688081
135,90
D3
Detektor porušení membrány
60 l
98148805
107,40
D3
Pro detekci a poruchové hlášení pro DME 60-940 l/h při zlomu membrány,
60 l vyztužený pro elektromíchadla
98150038
166,90
D3
se zástrčkou M12 a kabelem 0,5 m.
100 l
98149057
141,20
D3
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
100 l vyztužený pro elektromíchadla
98150051
213,60
D3
Snímač porušení membrány
96534443
200 l
98149215
204,20
D3
200 l vyztužený pro elektromíchadla
98150053
302,20
D3
300 l
98149245
249,70
D3
Impulzní vodoměry
300 l vyztužený pro elektromíchadla
98150055
371,10
D3
Vodoměr in-line s beznapěťovým pulzním signálem pro použití v systémech dávkování,
500 l
98149266
478,50
D3
které je proporcionální k průtoku.
500 l vyztužený pro elektromíchadla
98150057
668,70
D3
Vhodný vodoměr nabídne na vyžádání Grundfos nebo autorizovaný prodejce
1000 l
96688086
1 301,20
D3
tohoto sortimentu.
1000 l vyztužený pro elektromíchadla
98173675
2 576,60
D3
252,90
D3
Zásobníky na chemikálie pro dávkovací čerpadla Grundfos, varianty i s vyztužením
Tlumiče pulzací
pro instalaci elektromíchadla. Materiál PE, černý.
Tlumiče pulzací pro montáž na sací a výtlačnou stranu čerpadel GRUNDFOS/Alldos.
Typ
Obj. číslo
60 l
98149053
Cena EUR Rabat. sk.
123,70
D3
60 l vyztužený pro elektromíchadla
98150040
189,10
D3
100 l
98149082
161,00
D3
100 l vyztužený pro elektromíchadla
98150052
243,90
D3
200 l
98149224
233,40
D3
200 l vyztužený pro elektromíchadla
98150054
344,30
D3
300 l vyztužený pro elektromíchadla
98150056
423,60
D3
500 l
98149269
547,30
D3
500 l vyztužený pro elektromíchadla
98150058
764,40
D3
Vhodný typ na dotaz nebo dle nabídky Grundfos.
31
Platnost od: 1.1.2015
Příslušenství SD+DME 3,4
Příslušenství
Vstřikovací ventily
Dávkovací čerpadla SMART Digital
Včetně zpětného pružinového ventilu a had. přípojky. Bližší technické údaje - viz
Patní (sací) ventily
technický katalog SMART Digital.
Typ
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
Vstřikovací ventily do 60 l/h
Vč. zpětného ventilu, filtru a přípojky. Bližší údaje - viz technický katalog SMART Digital.
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
Vstřikovací ventil PP/V/C
95730904
32,30
D3
Patní ventil do 60 l/h připojení U2
Vstřikovací ventil PP/E/C
95730908
32,30
D3
Patní ventil PE/V,E/C
98070951
26,70
D3
Vstřikovací ventil PVC/V/C
95730912
29,00
D3
Patní ventil PE/T/C
98070952
35,60
D3
Vstřikovací ventil PVC/E/C
95730916
29,00
D3
Patní ventil PVDF/V,E/C
98070953
41,60
D3
Vstřikovací ventil PVC/T/C
95730920
49,10
D3
Patní ventil PVDF/PTFE/C
98070954
50,50
D3
Vstřikovací ventil PVDF/V/C
95730924
49,10
D3
Patní ventil SS/T/SS
98070963
111,40
D3
Vstřikovací ventil PVDF/E/C
95730928
49,10
D3
Patní ventil do 60 l/h připojení U2 se snímači hladiny
Vstřikovací ventil PVDF/T/C
95730932
69,20
D3
Patní ventil PE/V,E/C
98070966
77,20
D3
Vstřikovací ventil SS/T/SS
95730936
171,50
D3
Patní ventil PE/T/C
98070967
86,10
D3
Patní ventil PVDF/V,E/C
98070968
109,90
D3
95730964
52,40
D3
Patní ventil PVDF/PTFE/C
98070969
118,80
D3
Vstřik.ventil s kul.ventilem PVC/V/C
95738319
na dotaz
D3
DN10 PP/V,22/26mm,had.sp.
96527113
106,00
D3
Vstřik.ventil s kul.ventilem PVC/E/C
95730956
124,60
D3
DN10 PVDF/V,22/26mm,had.sp.
96527114
143,10
D3
Vstřik.ventil s kul.ventilem SS/T/SS
95730960
236,90
D3
Patní ventil pro 375 - 940 l/h
PP/E/G Rp5/4"
96527115
194,50
D3
Vstřik.ventil PVC/V/C
95730968
252,00
D3
PP/V/G Rp5/4"
96527116
200,90
D3
Vstřik.ventil PVC/E/C
95730972
252,00
D3
PVDF/V/G Rp5/4"
96527118
362,70
D3
SS/V/SS Rp5/4"
96534454
472,70
D3
Vstřikovací ventil s gumičkou
Vstřik. ventil s gum. PVC/V pro NaClO
Vstřikovací ventil s kulovým ventilem
Patní ventil do 150 l/h 19/27, 22/26 mm
Vstřikovací ventil pro pravidelné čištění
Vstřik. ventil pro teplotu do 120 oC
Vstřik.ventil PVDF/T/C
95730976
188,30
D3
Vstřik.ventil SS/T/SS
95730980
307,30
D3
Multifunkční ventily (dále jen MFV) do 60 l/h
Kompaktní ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo dávk. čerpadla do max. 60 l/h
Protitlaké ventily
s možností nezávislého nastavení protitlaku (1-4 bar) a přepouštěcího tlaku (7-16 bar).
Ventil k přímé montáži do výtlačného potrubí s protitlakem 3 bary
Typ
(nastavitelné 0 - 10 bar). Materiál membrány: PTFE
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
MFV do 60 l/h a pojistného tlaku 10 bar
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
MFV PP/V
95704585
121,90
D3
Protitlaké ventily do 60 l/h
MFV PP/E
95704591
121,40
D3
Protitlaký ventil PP - V/E
95730741
69,00
D3
MFV PVC/V
95730807
121,90
D3
Protitlaký ventil PVC - V/E
95730742
69,00
D3
MFV PVC/E
95730808
121,40
D3
Protitlaký ventil PVC - T
95730743
89,00
D3
MFV PVC/T
95730809
153,90
D3
Protitlaký ventil PVDF - V/E
95730744
97,40
D3
MFV PVDF/V
95730810
126,20
D3
Protitlaký ventil PVDF - T
95730745
129,10
D3
MFV PVDF/E
95730811
125,70
D3
Protitlaký ventil SS
95730751
177,50
D3
MFV PVDF/T
95730812
158,20
D3
Protitlaké ventily do 60 l/h pro DDA-FCM/FC do 1 l/h
Protitlaký ventil PP/V
95730325
52,30
D3
MFV PP/V
95730821
121,90
D3
Protitlaký ventil PP/E
95730326
52,30
D3
MFV PP/E
95730822
121,40
D3
Protitlaký ventil PVC/V
95730327
52,30
D3
MFV PVC/V
95730823
121,90
D3
Protitlaký ventil PVC/E
95730328
52,30
D3
MFV PVC/E
95730824
121,40
D3
Protitlaký ventil PVC/T
95730329
72,30
D3
MFV PVC/T
95730825
153,90
D3
Protitlaký ventil PVDF/V
95730330
80,70
D3
MFV PVDF/V
95730826
126,20
D3
Protitlaký ventil PVDF/E
95730331
80,70
D3
MFV PVDF/E
95730827
125,70
D3
Protitlaký ventil PVDF/T
95730332
100,70
D3
MFV PVDF/T
95730828
158,20
D3
Protitlaký ventil SS/T/SS
95730333
160,80
D3
MFV do 60 l/h a pojistného tlaku 16 bar
Pojistné ventily
Ventil k přímé montáži do T-kusu výtlačného potrubí s přepouštěcím tlakem 10 bar
(nastavitelné 0 - 10 bar) . Materiál membrány: PTFE.
Typ
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
Pojistné ventily do 60 l/h - pojistný tlak 10 bar
Pojistný ventil PP - V/E
95730757
79,00
D3
Pojistné ventily do 60 l/h - pojistný tlak 16 bar
Pojistný ventil PVC - V/E
95730758
79,00
D3
Pojistný ventil PP - V/E
95730773
79,00
D3
Pojistný ventil PVC - T
95730759
109,00
D3
Pojistný ventil PVC - V/E
95730774
79,00
D3
Pojistný ventil PVDF - V/E
95730760
114,00
D3
Pojistný ventil PVC - T
95730775
109,00
D3
Pojistný ventil PVDF - T
95730761
144,10
D3
Pojistný ventil PVDF - V/E
95730776
114,00
D3
Pojistný ventil SS
95730771
187,50
D3
Pojistný ventil PVDF - T
95730777
144,10
D3
Pojistný ventil SS
95730783
187,50
D3
32
Platnost od: 1.1.2015
Příslušenství SD+DME 3,4
Dávkovací čerpadla SMART Digital
Přípojky čerpadel včetně šroubení
Přípojky pro přizpůsobení normovaných dávkovacích čerpadel Grundfos k různým potrubnPřipojovací
adaptéry SMART Digital
systémům. Obj.číslo zahrnuje vždy 1 ks adaptéru (kroužek+kužel) + 1 ks převlečné maticeRůzné adaptéry pro napojení dávkovacích čerpadel SMART Digital k různým
Typ
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
potrubním systémům. Obj.číslo zahrnuje vždy 2 kpl adaptéru (kroužek+kužel) !
PP - 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm
97691902
8,40
D3
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
PVC - 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm
97691903
8,80
D3
PP - 4/6 mm nebo 0.17"x1/4"
95730984
7,20
D3
PVDF - 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm 97691904
14,40
D3
PVC - 4/6 mm nebo 0.17"x1/4"
95730720
7,50
D3
PP- 0.17"x1/4", 1/4"x3/8", 3/8"x1/2"
97691905
8,40
D3
PVDF - 4/6 mm nebo 0.17"x1/4"
95730729
12,40
D3
PVC- 0.17"x1/4", 1/4"x3/8", 3/8"x1/2"
97691906
8,80
D3
PP - 5/8 mm
95730711
7,20
D3
PVDF- 0.17"x1/4", 1/4"x3/8", 3/8"x1/2"
97691907
14,40
D3
PVC - 5/8 mm
95730721
7,50
D3
PP - 4/6 mm nebo 0.17"x1/4"
97702474
6,20
D3
PVDF - 5/8 mm
95730730
14,50
D3
PVC - 4/6 mm nebo 0.17"x1/4"
97702485
6,50
D3
PP - 6/8 mm
95730712
7,20
D3
PVDF - 4/6 mm nebo 0.17"x1/4"
97702495
10,80
D3
PVC - 6/8 mm
95730722
7,50
D3
PP - 5/8 mm
97702475
6,20
D3
PVDF - 6/8 mm
95730731
12,40
D3
PVC - 5/8 mm
97702486
7,10
D3
Hadice 6/8 mm, PP
96460436
5,30
D3
PVDF - 5/8 mm
97702496
97702476
10,80
D3
PP - 6/9 mm
95730713
7,20
D3
6,20
D3
PVC - 6/9 mm
95730723
7,50
D3
PP - 6/8 mm
PVC - 6/8 mm
PVDF - 6/8 mm
97702487
97702497
6,50
D3
PVDF - 6/9 mm
95730732
12,40
D3
11,80
D3
PP - 6/12 mm
95730714
7,20
D3
PP - 6/9 mm
97702477
6,20
D3
PVC - 6/12 mm
95730724
7,50
D3
PVC - 6/9 mm
97702488
6,50
D3
PVDF - 6/12 mm
95730733
12,40
D3
PVDF - 6/9 mm
97702498
10,80
D3
PP - 9/12 mm
95730715
7,20
D3
PP - 6/12 mm
97702478
6,20
D3
PVC - 9/12 mm
95730725
7,50
D3
PVC - 6/12 mm
97702489
6,50
D3
PVDF - 9/12 mm
95730734
12,40
D3
PVDF - 6/12 mm
97702499
10,80
D3
PP - 1/4"x 3/8"
95730718
7,20
D3
PP - 9/12 mm
97702479
6,20
D3
PVC - 1/4"x 3/8"
95730727
7,50
D3
PVC - 9/12 mm
97702490
6,50
D3
PVDF - 1/4"x 3/8"
95730737
12,40
D3
PVDF - 9/12 mm
97702500
10,80
D3
PP - 3/8"x 1/2"
95730719
7,20
D3
PP - 1/4"x 3/8"
97702482
6,20
D3
PVC - 3/8"x 1/2"
95730728
7,50
D3
PVC - 1/4"x 3/8"
97702492
6,50
D3
PVDF - 3/8"x 1/2"
95730738
12,40
D3
PVDF - 1/4"x 3/8"
97702503
10,80
D3
PP - d16 mm svařovací
95730716
9,20
D3
PP - 3/8"x 1/2"
97702483
6,20
D3
PVDF - vnější průměr 16 mm
95730735
17,80
D3
PVC - 3/8"x 1/2"
97702493
6,50
D3
PVC - vnitřní průměr 12 mm
95730726
5,30
D3
PVDF - 3/8"x 1/2"
97702504
10,80
D3
PP - d16 mm, svařovací
97702480
6,70
D3
PVDF - d16 mm, svařovací
97702501
12,30
D3
SS - Rp 1/4"
97702472
23,60
D3
SS - 1/4" NPT
97702473
23,60
D3
Prodlužovací adaptér 5/8"
Adaptér s dvojitou koncovkou G/5/8" bez těsnění a přípojek.
Bližší informace - viz technický katalog SMART Digital.
Typ
Obj. číslo
PP/V,E
95730437
Cena EUR Rabat. sk.
15,50
D3
PVC/V,E
95730438
15,50
D3
PVC/T
95730439
25,20
D3
33
Platnost od: 1.1.2015
Příslušenství SD+DME 3,4
Příslušenství
Dávkovací čerpadla SMART Digital
Přechodky hadice - hadice nebo potrubí - hadice
Různé přechodky pro propojení různých hadic a závitů k různým potrubním systémům.
Závitové adaptéry
Bližší informace - viz technický katalog SMART Digital.
Různé adaptéry pro propojení různých závitů a průměrů hadic k různým potrubním
Typ
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
Přechodky s G5/8" - G5/8" vč. přípojek
systémům.
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
PP/V,E
95730367
25,20
D3
Závitový adaptér G3/8" - G5/8"
PVC/V,E
95730368
21,90
D3
PP/V,E
95730407
17,90
D3
PVC/T
95730369
41,40
D3
PVC/V,E
95730408
17,90
D3
PVDF/V,E
95730370
49,50
D3
PVC/T
95730409
27,60
D3
PVDF/T
95730371
69,00
D3
PVDF/V,E
95730410
33,30
D3
PVDF/T
95730411
43,00
D3
D3
Přechodky G5/8" - G5/8" bez přípojek
PP/V,E
95730356
17,00
D3
Závitový adaptér G5/8" - G3/8"
PVC/V,E
95730357
13,80
D3
PP/V,E
95730412
17,90
PVC/T
95730358
33,30
D3
PVC/V,E
95730413
17,90
D3
PVDF/V,E
95730359
36,50
D3
PVC/T
95730414
27,60
D3
PVDF/T
95730360
56,00
D3
PVDF/V,E
95730415
33,30
D3
SS
95730361
112,80
D3
PVDF/T
95730416
43,00
D3
Přechodky lep.spoj d12mm - G5/8"
Závitový adaptér G5/8" - G3/4"
PVC/V,E včetně 1x přípojky
95730378
13,80
D3
PP/V,E
95730417
17,90
D3
PVC/T včetně 1x přípojky
95730379
20,30
D3
PVC/V,E
95730418
17,90
D3
PVC/V,E bez přípojky
95730365
8,90
D3
PVC/T
95730419
27,60
D3
PVC/T bez přípojky
95730366
15,50
D3
PVDF/V,E
95730420
33,30
D3
PVDF/T
95730421
43,00
D3
95730377
23,60
D3
Přechodky svařov. trubka DN16 - G5/8"
PP/V,E včetně 1x přípojky
Závitový adaptér G5/8" - G11/4"
PVDF/V,E včetně 1x přípojky
95730380
36,50
D3
PP/V,E
95730422
33,30
D3
PVDF/T včetně 1x přípojky
95730381
46,30
D3
PVC/V,E
95730423
33,30
D3
PP/V,E bez přípojky
95730362
18,70
D3
PVC/T
95730424
46,30
D3
PVDF/V,E bez přípojky
95730363
28,40
D3
PVDF/V,E
95730425
49,50
D3
PVDF/T bez přípojky
95730364
38,20
D3
PVDF/T
95730426
62,50
D3
Závitový adaptér G5/8" - M20x1,5
Elektrická míchadla
PP/V,E
95730427
17,90
D3
Míchadla s elektromotorem bez těsnící příruby nebo s těsnící přírubou (F) pro
PVC/V,E
95730428
17,90
D3
agresivní média s rychlotstí otáček 1500 ot/min.
PVC/T
95730429
27,60
D3
PVDF/V,E
95730430
33,30
D3
95730431
43,00
D3
Typ
Obj. číslo
Cena EUR Rabat. sk.
3x400V/50Hz,500 mm, SS
na dotaz
na dotaz
D3
PVDF/T
1x230V/50Hz,500 mm, SS
na dotaz
na dotaz
D3
Závitový adaptér G11/4" - G5/8"
3x400V/50Hz,500 mm, PP
na dotaz
na dotaz
D3
PP/V,E
95730432
33,30
D3
1x230V/50Hz,500 mm, PP
na dotaz
na dotaz
D3
PVC/V,E
95730433
33,30
D3
3x400V/50Hz,500 mm, PP-F
na dotaz
na dotaz
D3
PVC/T
95730434
43,00
D3
1x230V/50Hz,500 mm, PP-F
na dotaz
na dotaz
D3
PVDF/V,E
95730435
49,50
D3
3x400V/50Hz,700 mm, SS
na dotaz
na dotaz
D3
PVDF/T
95730436
43,00
D3
1x230V/50Hz,700 mm, SS
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V/50Hz,700 mm, PP
na dotaz
na dotaz
D3
Ruční míchadlo pro PE zásobníky
1x230V/50Hz,700 mm, PP
na dotaz
na dotaz
D3
Ruční míchadlo pro zásobníky s upravitelnou délkou dle podmínek instalace
3x400V/50Hz,700 mm, PP-F
na dotaz
na dotaz
D3
s max. délkou L = 1200 mm.
1x230V/50Hz,700 mm, PP-F
na dotaz
na dotaz
D3
Typ
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
3x400V/50Hz,950 mm, SS
na dotaz
na dotaz
D3
Univerzální míchadlo PE L=1200 mm
98133793
1x230V/50Hz,950 mm, SS
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V/50Hz,950 mm, PP
na dotaz
na dotaz
D3
1x230V/50Hz,950 mm, PP
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V/50Hz,950 mm, PP-F
na dotaz
na dotaz
D3
1x230V/50Hz,950 mm, PP-F
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V/50Hz,1100 mm, SS
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V,50Hz,1100 mm, PP
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V/50Hz,1100 mm, PP-F
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V/50Hz,1150 mm, SS
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V/50Hz,1150 mm, PP
na dotaz
na dotaz
D3
3x400V/50Hz,1150 mm, PP-F
na dotaz
na dotaz
D3
69,60
D3
34
Platnost od: 1.1.2015
Příslušenství SD+DME 3,4
Pevná sání bez snímačů
Pevné sání sestávající ze sací trubky se sacím ventilem
Příslušenství
Typ
Obj. číslo
Dávkovací čerpadla SMART Digital
Cena EUR Rabat. sk.
Pevné sání 400mm
Pevné sání PE/V,E 400mm
98070978
63,90
D3
Pevná sání se snímači hladiny
Pevné sání PE/T 400mm
98070979
72,80
D3
Pevné sání sestávající ze sací trubky se sacím
ventilem včetně
Pevné sání PVDF/V,E 400mm
98070980
158,90
D3
2-polohového hlad.spínače a kabelu s konektorem
Pevné sání PVDF/T 400mm
98070981
167,80
D3
Typ
Pevné sání 500mm
Obj. číslo Cena EUR Rabat. sk.
Pevné sání se snímači 400mm
Pevné sání PE/V,E 500mm
98070990
63,90
D3
Pevné sání PE/V,E 400mm
98071074
105,40
D3
Pevné sání PE/T 500mm
98070991
72,80
D3
Pevné sání PE/T 400mm
98071075
114,40
D3
Pevné sání PVDF/V,E 500mm
98070992
158,90
D3
Pevné sání PVDF/V,E 400mm
98071076
209,40
D3
Pevné sání PVDF/T 500mm
98070993
167,80
D3
Pevné sání PVDF/T 400mm
98071077
218,30
D3
Pevné sání 570mm
Pevné sání se snímači 500mm
Pevné sání PE/V,E 570mm
98071002
63,90
D3
Pevné sání PE/V,E 500mm
98071086
105,40
D3
Pevné sání PE/T 570mm
98071003
72,80
D3
Pevné sání PE/T 500mm
98071087
114,40
D3
Pevné sání PVDF/V,E 570mm
98071004
158,90
D3
Pevné sání PVDF/V,E 500mm
98071088
209,40
D3
Pevné sání PVDF/T 570mm
98071005
167,80
D3
Pevné sání PVDF/T 500mm
98071089
218,30
D3
Pevné sání 690mm
Pevné sání se snímači 570mm
Pevné sání PE/V,E 690mm
98071014
63,90
D3
Pevné sání PE/V,E 570mm
98071098
105,40
D3
Pevné sání PE/T 690mm
98071015
72,80
D3
Pevné sání PE/T 570mm
98071099
114,40
D3
Pevné sání PVDF/V,E 690mm
98071016
158,90
D3
Pevné sání PVDF/V,E 570mm
98071100
209,40
D3
Pevné sání PVDF/T 690mm
98071017
167,80
D3
Pevné sání PVDF/T 570mm
98071101
218,30
D3
Pevné sání 820mm
Pevné sání se snímači 690mm
Pevné sání PE/V,E 820mm
98071026
63,90
D3
Pevné sání PE/V,E 690mm
98071110
105,40
D3
Pevné sání PE/T 820mm
98071027
72,80
D3
Pevné sání PE/T 690mm
98071111
114,40
D3
Pevné sání PVDF/V,E 820mm
98071028
170,80
D3
Pevné sání PVDF/V,E 690mm
98071112
209,40
D3
Pevné sání PVDF/T 820mm
98071029
179,70
D3
Pevné sání PVDF/T 690mm
98071113
218,30
D3
Pevné sání 980mm
Pevné sání se snímači 820mm
Pevné sání PE/V,E 980mm
98071038
63,90
D3
Pevné sání PE/V,E 820mm
98071122
105,40
D3
Pevné sání PE/T 980mm
98071039
72,80
D3
Pevné sání PE/T 820mm
98071123
114,40
D3
Pevné sání PVDF/V,E 980mm
98071040
170,80
D3
Pevné sání PVDF/V,E 820mm
98071124
221,30
D3
Pevné sání PVDF/T 980mm
98071041
179,70
D3
Pevné sání PVDF/T 820mm
98071125
230,20
D3
Pevné sání 1100mm
Pevné sání se snímači 980mm
Pevné sání PE/V,E 1100mm
98071050
63,90
D3
Pevné sání PE/V,E 980mm
98071134
105,40
D3
Pevné sání PE/T 1100mm
98071051
72,80
D3
Pevné sání PE/T 980mm
98071135
114,40
D3
Pevné sání PVDF/V,E 1100mm
98071052
182,70
D3
Pevné sání PVDF/V,E 980mm
98071136
221,30
D3
Pevné sání PVDF/T 1100mm
98071053
191,60
D3
Pevné sání PVDF/T 980mm
98071137
230,20
D3
Pevné sání 1200mm
Pevné sání se snímači 1100mm
Pevné sání PE/V,E 1200mm
98071062
63,90
D3
Pevné sání PE/V,E 1100mm
98071146
105,40
D3
Pevné sání PE/T 1200mm
98071063
72,80
D3
Pevné sání PE/T 1100mm
98071147
114,40
D3
Pevné sání PVDF/V,E 1200mm
98071064
182,70
D3
Pevné sání PVDF/V,E 1100mm
98071148
233,20
D3
Pevné sání PVDF/T 1200mm
98071065
191,60
D3
Pevné sání PVDF/T 1100mm
98071149
242,10
D3
98071158
105,40
D3
Adaptéry slouží k instalaci standardních pevných sání a patních ventilů se snímači hladinyPevné sání PE/T 1200mm
98071159
114,40
D3
do různých typů zásobníků.
Pevné sání PVDF/V,E 1200mm
98071160
233,20
D3
Pevné sání PVDF/T 1200mm
98071161
242,10
D3
Pevné sání se snímači 1200mm
Adaptéry pro pevná sání do zásobníků
Typ
Obj. číslo
Pevné sání PE/V,E 1200mm
Cena EUR Rabat. sk.
Adaptér
Acc. backing nut G2"
98071170
8,90
D3
Adaptér G2"in, S70x6 out
98071171
18,60
D3
Adaptér G2"in, S56x4 out
98071172
18,60
D3
Adaptér G2"in, 2"NPT out
98156690
29,70
D3
Adaptér G2"in,cap DIN51
98071173
18,60
D3
Adaptér G2"in,cap DIN61
98071174
11,90
D3
Adaptér G2"in,cap DIN71
98071175
18,60
D3
Adaptér G2"in,cap ASTM 63mm
98071176
18,60
D3
Adaptér G2"in, IBC120mm
98071177
25,30
D3
35
Platnost od: 1.1.2015
Příslušenství SD+DME 3,4
Download

Ceník Grundfos 2014 CZ