Jana Ma
Jana Margitová fi [email protected]]
8. zářÍ 2014 19,'08
BENNEX s.r,o. - oznámení
od:
odesláno:
Předmět:
Váženíobchodní přáte|é,
působnost k30.9.201'4,
oznamujeme Vám, že pobočka spo|ečnosti Bennex s.r.o. končíveStrakonicích svoji
Péčiosvé zákazníky předává společnosti ProfiCan, na kterou se můžete obracet
na te|. číslech739 779 448,724 877 1'12
E-mail obchod
(d
profica n.cz
www.profican.cz
osobních i pracovních
Ve|ice Vám jménem ce|é společnosti děkuji za d|ouholetou spo|upráci a přeji Vám hodně
úspěchů.
S pozdravem
Jana Margitová
BENNEX s.r.o.
Heydukova 116
386 01 Strakonice
Tel. 383 321179
775 263 656
116"""
;."lll"+r'r:nt'ai
'
TY:-.::'*"'.
; Í*}R!/'rl!1afilY
'Bb'!*b4$ii( s
t'1,''.Ťj'
*:i
:'l;.Ii; ;
!
Download

viz. Oznámení Bennex s.r.o.