Centrum pro bezpečnostní a strategická studia
občanské sdružení
Vás srdečně zvou na
6. VÝROČNÍ STUDENTSKOU KONFERENCI
NA BEZPEČNOSTNÍ TÉMATA
25. dubna 2014
budova MUP, Prokopova 16/100, 130 00 Praha 3 – Žižkov
PROGRAM:
9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:45 Zahájení [učebna č. 302]
prof. Michal Klíma (rektor Metropolitní univerzity Praha)
doc. Oldřich Bureš (Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha)
doc. Miroslav Mareš (Masarykova univerzita)
9:45 – 11:00 Paralelní panely 1 a 2
Panel 1: PRIVATIZACE BEZPEČNOSTI [učebna č. 302]
Předsedající: Oldřich Bureš (Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzita Praha)
Privatizace bezpečnosti v Afghánistánu po roce 2014 v kontextu reformy bezpečnostního sektoru – Iveta Hlouchová (Masarykova univerzita)
Využití bezpilotních letounů v soukromých vojenských a bezpečnostních společnostech – Michal Čepelka (Masarykova univerzita)
Hrozby plynoucí z proliferace nevojenských bezpilotních letounů – Jakub Drmola (Masarykova univerzita)
Panel 2: TEORETICKÉ ANALÝZY AKTUÁLNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH TÉMAT [učebna č. 201]
Předsedající: Vít Střítecký (Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzita Praha a Univerzita Karlova v Praze)
Urbanizace konfliktů: Implikace pro lidskou bezpečnost – Katarína Svitková (Univerzita Karlova v Praze a University of Granada)
Střet idejí v jaderné politice Spojených států – Michal Smetana (Univerzita Karlova v Praze)
Východoázijská metastabilita z pohľadu súčasnej anglosaskej geopolitiky – Lucia Spišiaková (Univerzita Mateja Bela)
11:00 – 11:30 Přestávka [půda]
11:30 – 12:45 Paralelní panely 3 a 4
Panel 3: KONFLIKTY V ASII A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ [učebna č. 302]
Předsedající: Alica Kizeková (Katedra asijských studií Metropolitní univerzita Praha)
Příčiny konfliktu v tádžické autonomní oblasti: Horský Badachšán – Jana Hujerová (Masarykova univerzita)
Jižní Korea jako aktér proliferace jaderných zbraní – Michael Myklín (Masarykova univerzita)
Vodní bezpečnost Čínské lidové republiky ve 21. století aneb čínské reformy jako vzor řešení pro rozvojové země? – Richard Grünwald (Metropolitní univerzita Praha)
Panel 4: AKTÉŘI A DOPADY KONFLIKTU V SÝRII [učebna č. 201]
Předsedající: Břetislav Tureček (Centrum pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha)
Migrační toky vyvolané konfliktem v Sýrii – Michael Murad (Masarykova univerzita)
Aktéři války v Sýrii: Pokračující fragmentace ozbrojených skupin – Martin Brožík, Zuzana Gruberová, Tomáš Kaválek (Masarykova univerzita)
Konflikt mezi syrskými Kurdy, Assadovým režimem a opozicí: Problematická pozice Kurdů – Tomáš Kaválek (Masarykova univerzita)
12:45 – 14:00 Přestávka na oběd [půda]
14:00 – 15:45 Paralelní panely 5 a 6
Panel 5: KONFLIKTY V AFRICE A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ [učebna č. 302]
Předsedající: Josef Smolík (Masarykova univerzita)
Vplyv Iránu na bezpečnostnú dynamiku v regionálnom bezpečnostnom komplexe Afrického rohu – Andrej Vaščík a Ján Marko (Univerzita Mateja Bela)
Koncept failed state a hrozby pro bezpečnost: případ Středoafrické republiky – Michal Sniehotta (Univerzita Karlova v Praze)
Geopolitičtí aktéři v Somálsku a jejich vztah k pirátství – Bohumil Doboš (Univerzita Karlova v Praze)
Vliv genderové politiky na postkonfliktní rekonstrukci a bezpečnost ve Rwandě – Karolina Svobodová (Univerzita Karlova v Praze)
Panel 6: TERORISMUS A BOJ S NÍM [učebna č. 201]
Předsedající: Martin Bastl (Masarykova univerzita)
Laser terorismus – Jan Najman (Masarykova univerzita)
Narkoterorismus – nálepka, či skutečná hrozba? Poznatky z kolumbijské historie – Tomáš Bělonožník (Masarykova univerzita)
Legalita a legitimita občanských milicí v ozbrojeném konfliktu. Případová studie Mexiko – Petr Vrchota (Univerzita Karlova v Praze)
Ekumenický a medzináboženský dialóg ako cesta k prevencii voči extrémizmu a terorizmu – Martin Kováč (Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzita Karlova v Praze)
Zájemce o pasivní účast na konferenci v publiku žádáme o registraci on-line na http://www.c4ss.cz/registration/
Download

here