RPIC – ViP s.r.o., Ostrava
Vyplněnou předběžnou přihlášku zasílejte na uvedenou kontaktní
adresu.
Jednací jazyky: čeština a angličtina.
*** Simultánní překlad zajištěn ***
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Termíny
HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
•
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015
Zašlete nejpozději do 31. března 2015
přihlášky referátů s krátkým souhrnem (max. 15 řádků)
do 31. 01. 2015
• předběžná přihláška účasti a propagačních aktivit
Jméno: ___________________________________________
do 31. 03. 2015
SYNPO a.s.
•
potvrzení o přijetí referátů zašle pořadatel
do 28. 02. 2015
•
úplný text přijatých referátů pro vytištění ve sborníku
do 31. 03. 2015
Příjmení: ___________________________________________
Adresa: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
ODBORNÁ SKUPINA - MECHANIKA KOMPOZITNÍCH
MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ
ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU PRAHA
pořádají
mezinárodní konferenci
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015
Kontaktní adresa:
Bc. Nora Palovská
Výstavní 2224/8
709 00,Ostrava - Mariánské Hory
E-mail:
____________________ @ _____________________
Telefon: +420 725 936 565
E-mail: palovska@rpic-vip.cz
Tel.:
____________________ Fax: __________________
Podrobné informace a elektronická přihláška:
www.polycomp2015.cz
20. - 21. května 2015
Kurdějov, Česká republika
Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z
oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje,
výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.
Tématické zaměření konference:
•
vývoj materiálů a jejich vlastnosti
•
technologie zpracování
•
inovační aplikace
•
konstrukce a výpočty
Zvláštní sekci budou tvořit postery pro prezentaci studentských,
magisterských a doktorandských vědecko-výzkumných prací.
Firmy budou mít možnost propagace v jednoduchém výstavním
prostoru, inzercí v pozvánce a ve sborníku a formou distribuce
firemní literatury.
Ing Jan Orlt, předseda Organizačního výboru
Mám zájem o:
Konference se bude konat v prostorách Hotelu Kurdějov
Kurdějov 88, 693 01 (www.hotelkurdejov.cz )
Vložné na konferenci:
Česká republika
Ostatní
CZ
EU
□ účast a přednášku
3 600,- Kč
□ účast a poster
3 600,- Kč
□ účast na konferenci
3 600,- Kč
3600 CZK
135 EUR
□ výstavní prostor
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN) s příspěvky
účastníků konference s přiloženým CD, obědy, občerstvení v
průběhu konference a společenský večer.
Ubytování:
bude pro zájemce zajištěno v Hotelu Kurdějov.
www.hotelkurdejov.cz
Ubytování není hrazeno z vložného.
(panel a stůl)
6 000,- Kč
□ inzerci v programu (formát A5, barevně)
4 000,- Kč
□ inzerci ve sborníku (formát A4, barevně)
6 000,- Kč
□ umístění loga na obálce sborníku
5 000,- Kč
□ distribuci propagačních materiálů
1 000,- Kč
Download

Pozvánka na konferenci ve formátu PDF