7
Kompakt üniversal kontrol
cihazı
866
RWF50...
RWF50 öncelikli olarak sıvı veya gaz yakıtlı ısıtma tesislerindeki sıcaklık veya
basınç kontrolü için kullanılmaktadır.
İlgili parametre ayarlarında RWF50... soğutma moduna alınabilir ve bu durumda
kontrol tersi şekilde gerçekleşir.
RWF50 ve bu veri föyü, ürünlerinde RWF50'e yer veren OEM firmalarına
yöneliktir.
Uygulaması
RWF50 göre, ayar derecesi geri bildirimi olmayan kompakt 3 pozisyonlu kontrol cihazı
veya analog çıkışlı modülasyonlu kontrol cihazı olarak kullanılmaktadır. Harici bir
anahtar ile 2 kademeli brülörlerin kontrolü için 2 pozisyonlu kontrol cihazına
dönüştürülebilir. Dahili termostat işlevi, brülörü açar ve kapatır.
Ön kısımdaki LED sembolleri aşağıdaki işletim durumlarını gösterir:
Brülör serbest
AÇIK veya KAPALI ayar palsları, modülasyonlu brülör kontrolünde brülör hava
klapesi tahriki için veya 2 kademeli brülör kontrolünde kademe 1/kademe 2 için
İşletim modu 2 kademeli
-
Tuşların üzerindeki dijital göstergeler fabrika çıkışlı olarak işletim sırasında ayar
değerini (yeşil), gerçek değeri (kırmızı) ve ayarlamada ilgili parametreleri gösterir.
CC1N7866tr
25.07.2014
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Tamamlayıcı belgeler
Kullanıcı kılavuzu RWF50... ................................................................................... U7866
Çevresel uygunluk belgesi RWF50... ..................................................................... E7866
Uyarılar
Kişi, mal ve çevreye gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki uyarılar dikkate
alınmalıdır!
Yapılmaması gerekenler: Cihazın açılması, cihaza müdahale edilmesi veya
cihazda değişiklik yapılması







Tüm işlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iş için kalifiye uzman kişiler
tarafından yapılmalıdır
Bağlantı bölgelerindeki tüm işlemlerden önce sistemin elektriğini her iki kutuptan
kesin. İstem dışı tekrar çalıştırmaya karşı emniyete alın ve gerilimsiz olmasını
tespit edin. Sistem kapatılmadığında, elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur
Uygun önlemler alarak elektrik bağlantılarına dokunma koruması sağlayın
Kontrol cihazı için seçilen kablo, montaj ve elektrik bağlantıları, AC 1000 V altında
nominal gerilimli güç devreleri kurulumu VDE 0100 talimatlarına veya ilgili ülke
talimatlarına uyumlu olmalıdır
Çalışmalar sırasında gerilim taşıyan parçalara dokunma tehlikesi söz konusu ise
cihazın şebeke bağlantısı kesilmelidir (iki kutuplu bağlantılar)
Her kullanımdan sonra (montaj, kurulum, servis vs.) kabloların düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin
Düştükten veya darbe aldıktan sonra aygıtları tekrar çalıştırmayın, dışarıdan
görünmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonları doğru çalışmayabilir
Dikkat!
RWF50 veri föyünde (U7866) yer alan tüm güvenlik, uyarı ve teknik bilgiler bu
doküman için de geçerlidir!
Montaj bilgileri
Ulusal emniyet talimatlarını dikkate alın.
Standartlar ve sertifikalar
EEC yönergeleri ile uyumluluk
- Elektromanyetik uyumluluk EMC (bağışıklık)
- Alçak gerilim yönergesi, DIN EN 60730-1’e uyumlu
ISO 9001: 2008
Sert. 00739
2004/108/EC
2006/95/EC
ISO 14001: 2004
Sert. 38233
2/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Servis uyarıları


Servis amacıyla kontrol cihazı çekilerek gövdeden çıkarılabilir. Ancak bu gövdenin
hasarı görmesine yol açabilir
Elektrik bağlantısı, ünitenin arka tarafında bulunan sabitleme kıskaçlarıyla
gerçekleşir
Tasfiye talimatları
Cihazda elektrikli ve elektronik komponentlerden oluşmaktadır ve ev çöpüne
atılmamalıdır.
Yerel ve güncellenmiş kanunlar dikkate alınmalıdır.
Model tablosu
Kompakt üniversal kontrol cihazı
Temel versiyon
3 pozisyonlu çıkış
Gövde
Sabitleme çerçevesi ve conta
Kullanıcı kılavuzu
Tekli ambalaj
RWF50.20A9
Kompakt üniversal kontrol cihazı
Temel versiyon
Analog çıkış
Gövde
Sabitleme çerçevesi ve conta
Kullanıcı kılavuzu
Tekli ambalaj
RWF50.30A9
Ambalaj varyantları (30 adet, kullanıcı kılavuzu olmadan)
RWF50.21A9
RWF50.31A9
PC yazılımı
ACS411
3/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Teknik veriler
Girişler
Direnç termometresi
Model
Ölçüm aralığı
Pt100 DIN EN 60751
-200...+850 °C
(-328...+1562 °F)
-200...+850 °C
(-328...+1562 °F)
-50...+160 °C
(-58...+320 °C)
Pt1000 DIN EN 60751
LG-Ni1000
0...135 
Ölçüm
hassasiyeti a
0,1%
Ortam sıcaklığı
etkisi
50 ppm/K
0,1%
50 ppm/K
0,1%
50 ppm/K
0,25%
50 ppm/K
a Hassasiyetler, maksimum ölçüm aralığı kapsamıyla ilgilidir.
Giriş sinyalleri
Hat direnci
Hat dengelemesi
Maks. 3 telli devre ile hat başına 30 
3 telli devrelerde gerekli değil.
2 telli devrelerde, hat dengelemesi,
gerçek değer düzeltmesi ile yapılabilir.
Ölçüm aralığı
Ölçüm
hassasiyeti a
0,1%
100 ppm/K
0,2%
200 ppm/K
0,1%
100 ppm/K
Voltaj 0...10 V
Giriş direnci RE >2 M
Voltaj 0(1)...5 V
Giriş direnci RE >2 M
Akım 0(4)...20 mA
Voltaj düşmesi 2 V
Ortam sıcaklığı
etkisi
a Hassasiyetler, maksimum ölçüm aralığı kapsamıyla ilgilidir.
İkili giriş D1
Konfigürasyona bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonlar için gerilimsiz kontak:
İşlev yok
Ayar değeri ayarlanması
Ayar değeri değişimi
Çalışma modu değişimi
Ölçüm devresini
izleme
Hata durumunda, çıkışlar tanımlı durumlara geçer (konfigüre edilebilir).
Ölçüm değeri
vericisi
Ölçüm aralığını
aşma/altında
kalma
Detektör/hat kısa
devresi
Detektör/hat
kopması
Direnç
termometresi
Voltaj 1...5 V
0...5 V, 0...10 V
●
●
●
●
(●)
●
(●)
●
--●
---
●
--●
---
Akım 4...20 mA
0...20 mA
● = algılanıyor
(●) = sadece ölçüm aralığı aşıldığında algılanıyor
- = algılanmıyor
4/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Teknik veriler (devamı)
Kontrol cihazı çıkışları
OutP
Röle K1 (Normalde açık) 1P, 1N (brülör serbest)
Kontak gücü
cosφ >0,6 ve AC 250 V'ta Maks. 1 A,
Kontak kullanım ömrü
Yüksek alevde, 100.000 değişim döngüsü
Kontak koruması
Varistör
G+, G- transformatör için güç
DC 24 V %10/maks. 25 mA, kısa
beslemesi
devreye karşı korumalı
Aşağıdaki röle verileri, üretici tarafından belirlenmiştir.
Sadece RWF50.2
Röle K2, KQ (kontrol elemanı AÇIK)
Kontak gücü
Kontak kullanım ömrü
Kontak koruması
Röle K3, KQ (kontrol elemanı KAPALI)
Kontak gücü
Kontak kullanım ömrü
Kontak koruması
cosφ >0,6 ve AC 250 V'ta Maks. 1 A
Yüksek alevde, 100.000 değişim döngüsü
RC kombinasyonu
cosφ >0,6 ve AC 250 V'ta Maks. 1 A
Yüksek alevde, 100.000 değişim döngüsü
RC kombinasyonu
Röle verileri, üretici tarafından belirlenmiştir.
Sadece RWF50.3
Kontrol cihazı
Elektrik verileri
Analog çıkış A+, AVoltaj
Yük direnci
Hassasiyet
Akım
Yük direnci (yük)
Hassasiyet
0...10 V kısa devreye karşı korumalı
RSon ≥500 
0,25%, 50 ppm/K
0...20 mA
4...20 mA
RSon 500 
0,25%, 50 ppm/K
Kontrol cihazı tipi
- RWF50.2
- RWF50.3
Regülatör yapıları
Tarama süresi
Modülasyonlu kontrol cihazı
Sürekli kontrol cihazı
P/PI/PD/PID
250 ms
Güç beslemesi (şebeke kısmı değişimi)
Elektrik güvenliği
Güç tüketimi
Veri yedekleme
Elektrik bağlantısı
- Kesit alanı
- Bükülü tel
UL uygulamalarında
Sıkma torku
Elektromanyetik uyumluluk
Parazit yayma
Gürültü bağışıklığı
AC 110...240 V +10/-15%
48...63 Hz
DIN EN 60730, Bölüm 1 uyarınca
Aşırı voltaj kategorisi II
Kirlenme derecesi 2
Maks. 16 VA
EEPROM
Arka tarafta, vidalı klemensler üzerinden
0,25...1,5 mm² ince telli
- DIN 46228’e uyumlu başlıklar
- DIN 46231’e uyumlu pim tipi kablo
soketleri
- Sıkıştırma tipi kablo soketi, M3 diş için
çatal şeklinde,(ölçüler DIN 46237’ye
uyumlu)
UL486A-B’ye uyumlu kablo pabuçlarının
veya başlıkların kullanımı (UL listesinde
yer alan veya onaylı)
0,5 Nm
DIN EN 61326-1
Sınıf B
Sanayi gereksinimlerini karşılamaktadır.
5/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Teknik veriler (devamı)
Gövde
Gövde tipi
Ağırlık
- RWF50.2
- RWF50.3
DIN IEC 61554 uyarınca kontrol paneli
montajı için makrolon’dan yapılmıştır
(iç mekanlarda kullanım)
Açık gri RAL7035
92 mm
İsteğe bağlı
DIN EN 60529 uyarınca
Ön taraf IP66
Arka taraf IP20
(tam donanımlı)
Yaklaşık. 170 g
Yaklaşık. 168 g
Depolama
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
Nakliye
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
İşletme
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
Kurulum yüksekliği
DIN IEC 60721-3-1
Sınıf 1K3
Sınıf 1M2
-40...+70°C
<%95 bağıl nem
DIN IEC 60721-3-2
Sınıf 2K2
Sınıf 2M2
-40...+70°C
<%95 bağıl nem
DIN IEC 60721-3-3
Sınıf 3K3
Sınıf 3M3
-20...+50°C
<%95 bağıl nem
Deniz seviyesinin maks. 2000 m üzerinde
Renk
Montaj derinliği
İzin verilen montaj konumu
Koruma derecesi
Çevre koşulları n
İkaz!
Yoğuşma, buzlanma ve su girişine izin verilmemektedir!
Segment görünümü
Rakam yüksekliği
- Üst gösterge
- Alt gösterge
Renk
- Üst gösterge
- Alt gösterge
Haneler
Gösterge kapsamı
10 mm
7 mm
Kırmızı
Yeşil
4 (0, 1 veya 2 virgül sonrası hane dahil,
konfigüre edilebilir)
-1999...9999
6/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Fonksiyon
RWF50... aşağıdaki işlevlere sahiptir:
Dijital PID kontrol cihazı, hesaplanan açısal konumun analog çıkışı veya üç
pozisyonlu çıkış ile
Kontrol cihazı, 2 kademeli brülörlerin kontrolü için 2 pozisyonlu kontrol cihazı olarak
kullanılabilir
Düşük alev çalışmasında otomatik termostat (veya basınç denetleyici) işlevi
Kazan sıcaklığı veya basıncı için minimum ve maksimum sınırlayıcı
Manuel kontrol modu
Kendiliğinden ayarlama işlevi
USB arabirimi ve PC yazılımı ACS411 üzerinden parametre ayarı ve görselleştirme
Rampa işlevleri (soğuk çalıştırma/termal şok koruması)
Isıtma/Soğutma
Blok yapısı
7/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Brülör kontrolünde kontrol cihazının işlevi
Düşük alev çalışması
Düşük alev çalışması, kazandan sadece düşük miktarda ısı çekildiği anlamına gelir.
Brülörü serbest bırakan K1 rölesi kullanıldığında, 2 pozisyonlu kontrol cihazı, brülörü bir
termostat gibi açıp kapatarak ayarlanan değerin kontrolünü sağlar.
Ayarlanabilen bir devreye girme farkı ile brülörün devreye girme sıklığı düzenlenir ve
böylece yıpranmanın azaltılması amaçlanır.
Yüksek alev çalışması
Yüksek alev çalışması, kazandan büyük miktarda ısı çekildiği anlamına gelir, bu
esnada brülör daima açıktır. RWF50... gerekli gücü, 3 pozisyonlu veya analog çıkışla
kontrol eder.
Kullanım
RWF50... cihaz ön tarafındaki 4 tuş ile kumanda edilir ve programlanır. 7'li göstergeler,
kullanım ve programlama sırasında parametre değerini ve parametre adını gösterir.
Analog giriş
Gerçek değerin tespit edilmesi için farklı detektörler RWF50...'ye bağlı olabilir.
Ölçüm aralığı
Direnç termometresi
Pt100
-200...+850°C (-328...+1562°F)
2 veya
Pt1000
-200...+850°C (-328...+1562°F)
3 iletken teknolojisinde
LG-Ni1000
-50...+160°C (-58...+320°F)
Doğrusallaştırılmış
0...135 Ohm
ayarlanabilir -1999...+9999
giriş sinyalleri
0...20 mA
ayarlanabilir -1999...+9999
4...20 mA
ayarlanabilir -1999...+9999
DC 0...10 V
ayarlanabilir -1999...+9999
DC 0...5 V
ayarlanabilir -1999...+9999
DC 1...5 V
ayarlanabilir -1999...+9999
Ölçüm konvertörünün beslemesi için
DC 24 V ±%10 / maks. 25 mA'lık bir gerilim beslemesi sunulmaktadır.
8/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Bağlantı şeması
3 pozisyonlu çıkış
Rx
Rx
+
Ux
P
Ix
–
İkili giriş
S
Brülör serbest
+
Analog giriş
7866a12tr/0113
RWF50.2
AC 110... 240 V +10%/-15%
48...63 Hz
DC 24 V ±10%
Max. 25 mA
Güç beslemesi ölçüm transformatörü
İşaretlerin açıklaması
Bu bileşen RWF50...'de bulunmaktadır
Ix
Akım girişi
K2
Röle: Kontrol elemanı AÇIK
K3
Röle: Kontrol elemanı KAPALI
KQ
Ortak kutup
1N
Röle K1: Normalde açık kontak
S
Normalde açık kontak
P
Kutup
1P
Röle K1: Kutup
Rx
Direnç
Ux
Gerilim girişi
9/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Bağlantı şeması (devamı)
Rx
Rx
+
Ux
P
Ix
–
İkili giriş
S
Brülör serbest
+
Analog giriş
DC 0(4)...20 mA
DC 0...10 V
7866a13tr/0113
Analog çıkış
RWF50.3
AC 110... 240 V +10%/-15%
48...63 Hz
DC 24 V ±10%
Max. 25 mA
Güç beslemesi ölçüm transformatörü
İşaretlerin açıklaması
A+
AIx
Bu bileşen RWF50...'de bulunmaktadır
Analog çıkış (+)
Analog çıkış (-)
Akım girişi
1N
Röle K1: Normalde açık kontak
S
Normalde açık kontak
P
Kutup
Rx
Direnç
1P
Röle K1: Kutup
Ux
Gerilim girişi
10/11
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7866tr
25.07.2014
Boyutlu çizimler
50
Ebatlar mm olarak
104
7866m02/0714
 2014 Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division
Değişiklik yapma hakkı saklıdır!
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
11/11
CC1N7866tr
25.07.2014
Download

7866 Kompakt üniversal kontrol cihazı RWF50