Ústředny řízení SHZ
Ústředny EPS
LMST 8010 série 3
Příklad zapojení
788012
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
-Certifikace
G 205064
Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS
2496. Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 umožňuje využití hlásičů řady 9200
a IQ8Quad. Ústředna řízení SHZ má navíc po jedné skupině ručních hlásičů požáru, skupině hlásičů zaplavení a skupině hlásičů nouzového zastavení a rovněž dvě skupiny hlásičů poruchy hasicího zařízení. Se 13 řídícími skupinami (relé) lze realizovat komplexní
koncepce řízení SHZ. Pomocí komunikačního koppleru 808615 (volitelná výbava) lze do
sítě zapojit až 8 oblastí hašení na jednu sběrnici esserbus® systému EPS 8000.
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
• 8 skupin hlásičů, každá pro max. 30 automatických hlásičů řady 9200 a IQ8Quad (skupiny
s dvouhlásičovou závislostí max. 25 hlásičů)
• 1 skupina hlásičů manuálního poplachu
• 1 skupina hlásičů nouzového zastavení
• 1 skupina hlásičů zaplavení
• 1 skupina hlásičů poruchy hasicího zařízení
• 1 skupina hlásičů blokování hasicího zařízení
• 1 vstup vypnutí bzučáku
• 1 vstup zpětného nastavení (reset)
• 8 releových výstupů hlídaných nebo bezpotenciálových se zatížením max. 30 V DC / 2 A
• 3 relé bezpotenciálová se zatížením max. 30 V
DC / 2 A
• 2 relé 230V se zatížením max. 230 V AC / 2 A
• Všechny výstupy jištěny pojistkou
Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Jmenovitý proud
Jmenovité napětí
Napájení při výpadku síťového napětí
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Podmínky okolního prostředí
Třída izolační ochrany
Stupeň krytí
Skříň / kryt
Barva
Hmotnost (bez akumulátorů)
Rozměry (Š × V × H):
230 V AC
50 až 60 Hz
0,7 A
24 V DC
2 akumulátory, každý 12 V / 24 Ah
-5°C až +45°C
-10°C až +50°C
třída 3k5 dle IEC 721-3-3:1994
I dle DIN EN 60950
IP 30
ocelový plech
šedá (obdoba RAL 7035), modrá (obdoba RAL
5003)
18,3 kg
488 x 625 x 210 mm
Příslušenství
Ovládací panel 788404 (nezbytné v nezávislém provozu), komunikační koppler sběrnice esserbus®
808615, indikace řídících skupin a počítadlo poplachů 788016.
Paket ústředen LMST 8010 řada 3
788013
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
Totožná s 788012, ale s ovládacím panelem 788400.
40
www.novar.at
Ústředny EPS
Ústředny řízení SHZ
Ovládací panel CZ LMST 8010 pro sérii 2 a 3
788404
1
Ovládací panel pro ústředny 8010 série 2 a 3, CZ
2
Integrovaná indikace stavu skupin hlásičů, přepínatelná jako stavová indikace výstupů.
LED diody pro indikace stavu a funkcí hasicího zařízení a ústředny 8010.
3
4
788401
Čelní ovládací panel 8010 pro sérii 2 a 3, anglický
5
Totožný se 788404, ale provedení v angličtině.
6
Moduly ústředen
788016
7
LMST 8010 indikace stavu skupin a počítadlo poplachů
Doplňková indikace LED diodami pro zobrazení stavu výstupů a mechanické počítadlo
poplachů. Montuje se do druhé dutiny skříně LMST 8010. Kabel pro připojení desky se
připojuje k ovládacímu panelu 788409.
8
9
10
Software LMST 8010
775814
11
Programovací software pro LMST 8010 − pro sérii 2 a 3
12
Programovací software pod Windows® pro ústřednu EPS a řízení SHZ 8010 série 2 a 3.
13
Software německy / anglicky
Kompatibilní s:
788010
788011
788012
788013
788014
788015
788024
788025
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 s ovládacím panelem
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 s ovládacím panelem
19” ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 s ovládacím panelem
19” ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
19” ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 s ovládacím panelem
19” ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2
14
15
16
41
Ústředny EPS
Ústředny řízení SHZ
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 pro 19” skřín
Výkonové parametry
a charakteristické znaky
Řada 3
• 8 skupin hlásičů, každá pro maximálně 30 automatických hlásičích požáru řady 9200 nebo
IQ8Quad (max. 25 hlásičů při dvouhlásičové
závislosti )
Řada 2
• 8 skupin hlásičů, každá pro maximálně 30 automatických hlásičů požáru řad 9000 nebo 9100
(max. 25 hlásičů při dvouhlásičové závislosti )
• 1 skupina hlásičů tlačítkového poplachu
• 1 skupina hlásičů nouzového zastavení
• 1 skupina hlásičů zaplavení
• 1 skupina hlásičů blokování hasicího zařízení
• 1 vstup vypnutí bzučáku
• 1 vstup zpětného nastavení ústředny (reset)
• 8 relé 30 V DC / 2 A s možností hlídání
• 3 relé bez napětí 30 V DC / 2 A
• 2 relé pro síťové napětí 230 V (připojení na zadní
straně přístroje)
• Všechny výstupy jsou chráněny pojistkami
• Elektronická regulace řízení ventilátoru
Ovládací část:
• indikace 13ti LED diodami vč. polí pro popis
k zobrazení řízených výstupů
• mechanické počítadlo poplachů
• indikace stavu skupin hlásičů LED diodami
souhrnné indikace LED diodami
• klávesnice s intuitivním ovládáním
• spínač se zámkem k uvolnění klávesnice
• nouzové napájení 2 akumulátory 12 V / 12 Ah
(nejsou součástí dodávky)
Ústředna řízení SHZ splňující EN12094 k řízení jednoho hasebního úseku, s integrovanou
částí detekce požáru a volitelným komfortním ovládacím a zobrazovacím panelem.
Nová koncepce zásuvných modulů umožňuje úsporu místa a ergonomickou integraci do
19” skříně při montážní výšce pouhých 3 HE (13,35 cm). Připojení periferních zařízení je
provedeno na zadní stěně skříně pomocí zásuvných spojovacích kabelů připojených na
šroubovací svorkovnice.
Tím je umožněna pohodlná instalace uvnitř krytu před integrací zásuvného modulu.
Pomocí komunikačního koppleru (č. výrobku 808615) lze do sítě propojit až osm ústředen
řízení SHZ 8010 po sběrnici esserbus® nebo esserbus®-PLus® systému EPS 8000.
Ústředna řízení SHZ se softwarově přizpůsobuje specifickým požadavkům objektu pomocí
programovacího rozhraní (výr. č. 789860), které lze připojit pomocí konektoru na čelní
straně ústředny. Veškeré informace může po vedení kruhové sběrnice dále posílat do
nadřízeného systému hlášení požáru k vizualizaci.
Technické údaje
Síťové napětí
Kmitočet sítě
Jmenovitý proud
Jmenovité napětí
Napájení pro nouzové situace
Podmínky okolního prostředí
Teplota okolního prostředí
Teplota skladování
Třída ochrany
Stupeň krytí
Kryt
230 V AC
50 až 60 Hz
0,7 A
24 V DC
2 x12 V DC / 12 Ah
třída 3k5 podle IEC 721-3-3:1994
-5 °C až +50 °C
-10 °C až +55 °C
I podle DIN EN 60950
IP30
ocelový plech
K montáži do 19” skříně se doporučuje použít lišty pro velké zatížení od příslušného výrobce
skříně.
Montáž několika ústředen EPS a řízení SHZ do 19” skříně.
42
www.novar.at
Ústředny řízení SHZ
Ústředny EPS
788024.CZ (SK)
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 s ovládacím panelem
1
Pro připojení hlásičů řady 9000 a 9100
2
Příslušenství:
788653
Připojovací sada 1 m
788654
Připojovací sada 2 m
3
Index CZ / SK označuje verzi čelního ovládacího panelu v českém /
slovenském jazyce. Německá verze je bez indexu (788024)
788025
4
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 bez ovládacího panelu
5
Jako 788024 jen bez čelního ovládacího panelu
6
Příslušenství:
788653
788654
Připojovací sada 1 m
Připojovací sada 2 m
7
8
788014.CZ (SK)
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 s ovládacím panelem
9
Pro připojení hlásičů řady 9200 a IQ8Quad
10
Příslušenství:
788653
Připojovací sada 1 m
788654
Připojovací sada 2 m
11
Index CZ / SK označuje verzi čelního ovládacího panelu v českém /
slovenském jazyce. Německá verze je bez indexu (788014)
788015
12
Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 bez ovládacího panelu
13
Jako 788014 jen bez čelního ovládacího panelu
14
Příslušenství:
788653
Připojovací sada 1 m
788654
Připojovací sada 2 m
15
16
43
Ústředny EPS
Ústředny řízení SHZ
Příslušenství
788653
Připojovací sada LMST 8010 série 2 a 3 19”(3HE) provedení, 1 m
Délka kabelu 1m
2x 50ti žilový kabel 1m s D-Sub50 konektory
1x svorkovnice pro instalaci na C lištu s D-Sub konektorem
788654
Připojovací sada LMST 8010 série 2 a 3 19”(3HE) provedení, 2 m
Stejné jako 788653, ale délka kabelu 2m
44
www.novar.at
Download

Ústředny EPS Ústředny řízení SHZ