OBCHODNÍ DIVIZE ABAKUS
Na českém a slovenském trhu působíme jako Microsoft Large Account Reseller
(LAR), na trhu českém jako Service Provider License Agreement Reseller
(SPLAR) a jsme členem prestižního klubu Solution Partners.
V rámci zkvalitňování služeb našim partnerům a zákazníkům jsme vybudovali licenční centrum, ve kterém
působí pracovníci s dlouholetými zkušenostmi s licenčními programy softwaru Microsoft a s příslušnými
certifikacemi.
LAR
Kompetence
Zajišťujeme podporu v oblastech:
Large Account Reseller - Držitel tohoto statusu je
oprávněn poskytovat produkty společnosti Microsoft prostřednictvím celé řady licenčních programů.
Obchodní divize Abakus společnosti Servodata splňuje náročné podmínky čtyř odborných kompetencí
k produktům Microsoft:
SPLAR
Software Asset Management na
úrovni Gold
• Návrh optimálního licenčního programu.
• Správa benefitů pro zákazníky multilicenčních
programů.
• Licenční poradenství a SAM.
• Správa smluv zákazníků.
• Pronájem licencí (SPLA, Office 365).
• Podpora obchodních partnerů.
• Zajištění pre-sale podpory a školení MS technologií.
• Technická podpora a implementace MS technologií
Services Provider License Agreement Reseller Autorizace SPLAR náleží největším distributorům
softwarových produktů společnosti Microsoft.
Opravňuje je k poskytování řešení využívajících
produkty Microsoft více uživatelům, kteří je budou
sdílet, aniž by vlastnili příslušné licence. Může
přitom jít o různé, navzájem nezávislé společnosti
či organizace, jejichž potřeba licencí se v čase mění.
Ostatní licenční programy
Obchodní divize Abakus poskytuje svým zákazníkům licence produktů společnosti Microsoft v rámci
programů OLP, OV, OVS ad
Znamená dosažení vynikajících odborných znalostí,
které pomáhají zákazníkům ušetřit náklady a zlepšit
správu softwarových licencí pomocí optimalizovaných postupů Software Asset Managementu.
Volume Licencing na úrovni Gold
Potvrzuje kvalitu předprodejní podpory produktů
Microsoft, v rámci které získávají zákazníci od
certifikovaných odborníků komplexní servis, který
jim pomáhá s volbou vhodného modelu licencování
a s nasazením softwaru Microsoft v jejich prostředí.
Server Platform na úrovni Gold
Označuje vysoký stupeň praktických zkušeností
s prodejem řešení Windows Server a poskytováním
souvisejících služeb certifikovanými odborníky.
Learning na úrovni Silver
Označuje partnery, kteří poskytují vysoce odborná
školení i ucelené vzdělávací programy k produktům
Microsoft.
MIGRACE
BEZPEČNOST
CLOUD
PRONÁJEM LICENCÍ
DEDUPLIKACE
ZÁLOHOVÁNÍ
Autorizovaná školení a certifikace
Microsoft
V nabídce autorizovaného školícího a tréninkového
centra DataScript (Microsoft Certified partner for
Learning Solutions) jsou kurzy a certifikační testy
k produktům Microsoft, určené zejméno pro IT
profesionály.
DataScript, součástí skupiny Servodata, nabízí
především pokročilé kurzy, zaměřené na serverová, virtualizační a bezpečnostní řešení společnosti
Microsoft.Je také testovacím centrem Prometric.
Po absolvování školení je možné přímo projít
i mezinárodně uznávanými testy pro získání odborné certifikace.
LICENCOVÁNÍ
MIDDLEWARE
VIRTUALIZACE
ARCHIVACE
Obchodní divize ABAKUS
Kontaktní údaje
Obchodníci
Marcela Kucbelová
Division Director
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 602 278 685
E-mail: [email protected]
Michal Černý
Account Manager
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Microsoft Authorized Education Reseller
Tel.: +420 602 738 550
E-mail: [email protected]
Otto Plechata
Account Manager
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 602 344 058
E-mail: [email protected]
Milan Polák
Account Manager
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 724 661 816
E-mail: [email protected]
Josef Balcár
Account Manager
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 723 077 181
E-mail: [email protected]
Lenka Červená
Account Manager
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 725 567 222
E-mail: [email protected]
Licenční centrum
Marek Rubáš
Senior Licence Specialist
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 601 383 650
E-mail: [email protected]
Dana Bahnová
Administration Specialist
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 776 115 118
E-mail: [email protected]
Miroslav Roguĺa
Licence Specialist
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 721 807 056
E-mail: [email protected]
Štěpánka Kefurtová
Licence Specialist
Tel.: +420 296 813 621
E-mail: [email protected]
Alena Rendón
Administration Specialist
Microsoft Certified Professional
Volume Licensing, SAM
Tel.: +420 296 813 633
E-mail: [email protected]
Jiří Novotný
Presale Technical Specialist
Microsoft Certified Trainer
Microsoft Certified Systems Engineer
Microsoft Certified Systems Professional
Microsoft Certified Technology Specialist
Microsoft Certified Systems Administrator
Tel.: +420 725 050 087
E-mail: [email protected]
Servodata a.s.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10
www.servodata.net
Autorizované školící středisko
DataScript s.r.o.
Budova Servodata a.s.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 10
www.datascript.cz
Download

OBCHODNÍ DIVIZE ABAKUS