STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY
Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936
e mail: [email protected], www.zdravkakv.cz
Témata profilové maturitní zkoušky
Obor: ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA
Školní rok: 2013/2014
Předmět: ZHOTOVOVÁNÍ STOMATOLOGICKÝCH PROTÉZ
A PROTETICKÁ TECHNOLOGIE
Forma zkoušky: Praktická maturitní zkouška
Zhotovování stomatologických protéz
- písemný protokol
- vlastní práce
- obhajoba práce, Protetická technologie
1.
Skupina pryskyřičných korunek v horním frontálním úseku 11,21,12.
Inlay MOD.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
2.
Skeletová korunka 23,11 a fasetová korunka 14.
Oprava protézy – přidat zub a sponu.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
3.
Kombinované korunky s pryskyřičnými fasetami v horním frontálním úseku 12,11,21
spojené do bloku.
Provizorní můstek 13,14,15.
PRT- Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
4.
Kombinované korunky s pryskyřičnými fasetami s opěrným frézovaným zařízením
na 34,44.
Skusové šablony na bezzubou horní a dolní čelist.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
5.
Zhotovení skeletového můstku s pryskyřičným pláštěm v horním frontálním úseku
11,12,13.
Individuální otiskovací lžíce pro horní bezzubou čelist – šelaková.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
6.
Fixní můstek s pryskyřičnými fasetami 25,26,27.
Individuální otiskovací lžíce pro bezzubou čelist – pryskyřičná.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
7.
Fixní můstek v dolním laterálním úseku s pryskyřičnými fasetami 34,35,36 a celolitou.
masivní korunkou 37.
Skusová šablona pro horní bezzubou čelist.
PRT- Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
8.
Částečná snímatelná protéza dočasná v dolním frontálním úseku.
Fasetovaná korunka s opěrným frézovaným zařízením 14.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
9.
Celková protéza horní, postavení zubů do zkoušky.
Kořenová inlej – nepřímá.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
10.
Kovová konstrukce pro snímatelnou protézu /defekt II. tř./ v horní čelisti s plochým
středním patrovým třmenem, lité spony – podbarvení retence.
Oprava protézy – vypadlý zub.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
11.
Kovová konstrukce pro částečnou snímatelnou protézu /defekt II.tř./ s podjazykovým
třmenem a litými sponami, pevné spojení – podbarvení retence.
Oprava protézy – prasklina.
PRT- Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
12.
Kovová konstrukce pro částečnou snímatelnou protézu /defekt II.tř./ s předním a
zadním patrovým třmenem, lité spony – podbarvení retence.
Oprava protézy – prasklina.
PRT- Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
13.
Kovová konstrukce pro částečnou snímatelnou protézu /defekt II.tř./ kotevní a
spojovací deska, lité spony – podbarvení retence.
Individuální otiskovací lžíce – pryskyřičná.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
14.
Snímatelná protéza s kovovou konstrukcí v horní čelisti – drátěné spony, postavení
zubů dokončení.
Pryskyřičná onlay 14.
PRT- Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
15.
Snímatelná protéza s kovovou konstrukcí v dolní čelisti – drátěné spony, postavení
zubů, dokončení.
Litá korunka masivní 46.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
16.
Celkové protézy, postavení zubů při normookluzi do zkoušky.
Korunková inlay MOD 26.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
17.
Celkové protézy, postavená normookluze – dokončení.
Litá korunka masivní 46.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
18.
Nepřímá rebaze horní celkové náhrady.
Litá korunka masivní 46.
PRT - Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
19.
Postavení zubů v laterálním úseku v dolní čelisti podjazykový třmen - drátěné spony,
dokončení.
Skeletová korunka ve frontálním úseku 11.
PRT -Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
20.
Metalokeramické korunky ve frontálním a laterálním úseku.
Skusová šablona pro částečně ozubenou čelist /horní/.
PRT- Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
21.
Zhotovení retenční desky v dolní čelisti (labiální oblouk, Adamsovy spony,
pryskyřičná baze) a jednoduchého ortodontického aparátu v horní čelisti s expanzním
šroubem (labiální oblouk, Adamsovy spony, expanzní šroub, pryskyřičná baze).
Šelaková otiskovací lžíce na horní bezzubou čelist.
PRT – Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
22.
Tříčlenný metalokeramický můstek v horní čelisti ve frontálním úseku.
Skusová šablona pro horní bezzubou čelist.
PRT – Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
23.
Celková protéza dolní, postavení zubů do zkoušky.
Litá masivní korunka 46.
PRT – Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
24.
Tříčlenný fasetovaný můstek v horní čelisti ve frontálním úseku 11,12,13 (fasetovaný
Chromasitem).
Zhotovení nosiče na bruxismus v horní čelisti z termoplastické fólie.
PRT- Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
25.
Adhezivní můstek.
Dočasný fixní můstek v laterálním úseku 34,35,36,37
PRT- Hlavní i pomocné materiály potřebné k zhotovení vylosovaného úkolu.
Schváleno PK dne: 28. 6. 2013
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Martina Nová
Schváleno ředitelkou školy dne: 28. 6. 2013
Mgr. Hana Švejstilová
Download

Zhotovování stomatologických protéz 2013/2014