DENTAMEDIC
s.r.o.,
Štěpánská 903,
755 01
Vsetín
Ceník výrobků laboratoře platný od 01.01.2014
-------------------------------------------------------------------Kód výrobku
Fixní náhrady
Cena
80001 A
STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM
80011 A
FUNKČNÍ OTISK HORNÍ ČELISTI V INDIVID. LŽÍCI
80012 A
FUNKČNÍ OTISK DOLNÍ ČELISTI V INDIVID. LŽÍCI
80031 A
REKONSTRUKCE MEZIČELISTNÍCH VZTAHů SKUSOV.ŠABL.
80051 A
SPONOVÁ MODELACE-PILÍŘOVÁ KONSTRUKCE
80061 A
FRÉZOVÁNÍ-PILÍŘOVÁ KONSTRUKCE NEBO ČLEN MůSTKU
81041 A
INLAY KOŘENOVÁ-JEDEN KANÁLEK-PŘÍMÁ LITÁ
81042 A
INLAY KOŘENOVÁ-JEDEN KANÁLEK-NEŘÍMÁ LITÁ
81051 A
INLAY KOŘENOVÁ-DVA KANÁLKY-PŘÍMÁ LITÁ
81052 A
INLAY KOŘENOVÁ-DVA KANÁLKY-NEŘÍMÁ LITÁ
81061 A
INLAY KOŘENOVÁ-TŘI A VÍCE KANÁLKů-PŘÍMÁ LITÁ
81062 A
INLAY KOŘENOVÁ-TŘI A VÍCE KANÁLKů-NEPŘÍMÁ LITÁ
81071 A
PRYSKYŘICE-ESTETICKÁ FASETA
81072 A
SIGNUM-ESTETICKÁ FASETA
81082 A
KOVOVÁ FASETA DO NÁHRADY LITÁ
81102 A
KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ
81112 A
PRYSKYŘICE+DUROPONT-KORUNKA PLÁŠŤOVÁ
81114 A
SIGNUM-KORUNKA PLÁŠŤOVÁ FOTOKOMPOZITNÍ
81115 A
KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ
2
81122 A
PRYSKYŘICE+DUROPONT-KORUNKA FASETOVANÁ
81124 A
SIGNUM-KORUNKA FASETOVANÁ FOTOKOMPOZITNÍ
1
81132 A
METALOKERAMIKA-KORUNKA SKELETOVÁ
1
81135 A
METALOKERAMIKA-KORUNKA SKELETOVÁ
1
81202 A
KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ
81203 A
KORUNKA PLÁŠŤOVÁ KERAMICKÁ
2
81212 A
PRYSKYŘICE+DUROPONT-KORUNKA FASETOVANÁ
81222 A
SIGNUM-KORUNKA FASETOVANÁ FOTOKOMPOZITNÍ
1
81231 A
METALOKERAMIKA-KORUNKA FASETOVANÁ
1
81232 A
METALOKERAMIKA-KORUNKA SKELETOVÁ
1
81242 A
INLAY JAKO PILÍŘ MůSTKU
81301 A
ČLEN MůSTKU CELOKOVOVÝ
81302 A
PRYSKYŘICE+DUROPONT-ČLEN MůSTKU FASETOVANÝ
81303 A
SIGNUM-ČLEN MůSTKU FASETOV. FOTOKOMPOZITNÍ
81311 A
ČLEN MůSTKU KERAMICKÝ
2
81312 A
METALOKERAMIKA-ČLEN MůSTKU FASETOVANÝ
1
81313 A
METALOKERAMIKA-ČLEN MůSTKU SKELETOVÝ
1
81401 A
ZÁSUVNÝ SPOJ-PATRICE+MATRICE-ATTACHMENT
81420 A
ZÁSUVNÝ SPOJ-PATRICE+MATRICE-HORIX,VERTIX
1
81531 A
ADHESIVNÍ LITÁ DLAHA - DO 6 ZUBů
1
81532 A
ADHESIVNÍ LITÁ DLAHA - 7 A VÍCE ZUBů
1
81601 A
PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA
81611 A
PROVIZORNÍ OCHRANNÝ MůSTEK PRYSK.-DO 6 ZUBů
1
81612 A
PROVIZORNÍ OCHRANNÝ MůSTEK PR.-7 A VÍCE ZUBů
1
81621 A
OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM-NOVÁ FASETA
81622 A
OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM-NOVÁ FASETA SIGNUM
81631 A
OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM-SPÁJENÍ
výrobku
100,00
120,00
120,00
200,00
150,00
460,00
240,00
560,00
240,00
600,00
240,00
630,00
430,00
650,00
540,00
700,00
380,00
730,00
550,00
940,00
000,00
800,00
800,00
700,00
550,00
940,00
000,00
800,00
800,00
640,00
700,00
920,00
950,00
500,00
760,00
760,00
950,00
200,00
400,00
600,00
380,00
200,00
400,00
550,00
700,00
850,00
-------------------------------------------------------------------Kód výrobku
Snímací náhrady, opravy
Cena výrobku
72041
72042
82001
82002
82011
82014
82021
82022
82031
82032
82033
82104
82105
82114
82115
82201
82202
82203
82204
82205
82211
82213
82214
82301
82311
82320
82331
82332
82352
82354
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
DĚTSKÁ SNÍMACÍ NÁHRADA
DĚTSKÁ SNÍMACÍ NÁHRADA S OBRÁZKEM
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA-DO 6 ZUBů
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA-7 A VÍCE ZUBů
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITÝMI-DO 6 ZUBů
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S LITÝMI-7 A VÍCE
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ-SPOJ.DESKA
ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ-PATR.DESKA
ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA-DO 4 ZUBů
ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA-DO 9 ZUBů
ČÁSTEČNÁ IMEDIÁTNÍ NÁHRADA-10 A VÍCE ZUBů
HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA-2 KOTEVNÍ PRVKY
HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA-3 A VÍCE KOT.PRVKů
DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA-2 KOTEVNÍ PRVKY
DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA-3 A VÍCE KOT.PRVKů
CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ
CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ-TRANSPARENTNÍ PATRO
CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ-S LITOU PATR. DESKOU
CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ-HYBRIDNÍ
CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ-IMEDIÁTNÍ
CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ
CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ-HYBRIDNÍ
CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ-IMEDIÁTNÍ
OPRAVA-ZUBU VYPADLÉHO Z NÁHRADY
OPRAVA-NA MODELU-PRASKLÁ NEBO ZLOMENÁ NÁHRADA
OPRAVA-RETENČNÍCH PRVKů NÁHRADY
OPRAVA-ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY-DO 4 ZUBů
OPRAVA-ROZŠÍŘENÍ BAZE NÁHRADY-5 A VÍCE ZUBů
REBAZE ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY S OTISKEM
REBAZE CELKOVÉ NÁHRADY S OTISKEM
1
1
1
1
2
2
3
3
1
1
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
500,00
600,00
450,00
700,00
300,00
400,00
200,00
200,00
400,00
850,00
100,00
250,00
400,00
250,00
400,00
300,00
600,00
400,00
850,00
300,00
300,00
850,00
300,00
200,00
320,00
400,00
730,00
850,00
1 500,00
1 600,00
-------------------------------------------------------------------Kód výrobku
Dentální kovy, materiál
Cena výrobku
60060
60060
60065
60068
60070
60200
60201
60300
60402
60403
60500
62910
64444
66666
67777
68888
69000
69001
69003
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ZLATO - B AURIX LITINA (cena aktual. dle nákupu)
ZLATO - AUROSA LITINA (cena aktual. dle nákupu)
KOLDAN LITINA
WIRON 99
PALLIAG M6
VÝSTUŽ-KOVOVÁ MŘÍŽKA DO SNÍMACÍ NÁHRADY
VÝSTUŽ KOVOVÁ – DRÁT
VÝSTUŽ-LITÁ, INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÁ
PRECI LINE-HORIX-ZÁSUVNÝ SPOJ
PRECI LINE-VERTIX-ZÁSUVNÝ SPOJ
KOVOVÁ KAPNIČKA-PODLOŽENÍ PLÁŠŤOVÝCH KORUNEK
FINOBOND SUPERIOR
ČIŠTĚNÍ ZLATA A AUROSY (ZA 1 G)
VÝMĚNA DRAHOKOVOVÉ SLITINY NA B AURIX L (ZA 1 G)
VÝMĚNA DRAHOKOVOVÉ SLITINY NA AUROSA L (ZA 1 G)
GINGIVALNÍ MASKA – JEDEN PILÍŘ
REPOZIČNÍ DESKA
VOSKOVÝ MODEL – JEDEN ČLEN
FRÉZOVÁNÍ INPLANTÁTU
950,00
550,00
40,00
40,00
400,00
350,00
200,00
450,00
600,00
400,00
500,00
25,00
70,00
180,00
220,00
50,00
100,00
100,00
450,00
Download

DENTAMEDIC s - dentamedic.cz