Projekt „Krůček
ek po krůčku
kr
do sousední země“
Německo a němčina pro děti
ěti od 3 do 8 let
Interaktivní učení / Interaktives Lernen
Lingo – Das Mit-Mach-Web.
www.lingonetz.de
„Lingo“ ist ein multimediales Angebot zur
Unterstützung von Deutsch als Fremdsprache oder
Deutsch als Zweitsprache für Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren. Das Medienpaket unterstützt
Kinder im Ausland sowie Kinder, die gerade nach
Deutschland gezogen sind, die deutsche Sprache zu
entdecken und Deutsch zu lernen.
lernen. Da die Texte
ausschließlich in der Zielsprache Deutsch verfasst
sind, lassen sich die Materialien weltweit für Deutsch
als
Fremdsprache
sowie
für
Deutsch
als
Zweitsprache einsetzen. Die Inhalte basieren in ihrer
sprachlichen
Ausgestaltung
auf
dem
Kompetenzstufenniveau
Kompetenzstufenniveau
A1/A2
innerhalb
der
Rahmenrichtlinien des „Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen“.
tiptoi® Mein großes Wimmelbuch.
Wimmelbuch
Ravensburger. ISBN 978-3-473-44567-7.
Řada interaktivních
inter
knih tiptoi® se používá v kombinaci
se speciálním perem, pomocí nějž
jž se v knížce
spoušt
spouštějí
jednotlivé aktivity.. Poklepáním na obrázek
se spustí zvukový doprovod – promluva, hudba nebo
zvuky zvířat, města atp. Dětiti tak mohou hravou formou
prozkoumávat různá
r
témata a „naposlouchat“ si němčinu.
Langevo – webová hra na učení slovíček.
ček.
www.langevo.cz
Webová hra na učení
u
slovíček v 6 světových
tových jazycích
včetn
četně němčiny. Hra je postavená na znalosti čtení
a psaní, takže se hodí spíše pro starší děti.
d
Koordinační centrum česko-německých
meckých výměn
vým
mládeže
Tel.: +420 377 634 755
|
Fax: +420 377 634 752
|
|
Riegrova 17
[email protected]
|
CZ-306 14 Plzeň
|
www.tandem-info.net
info.net
Tandem
Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
Interaktivní výuka / Interaktive Bildung
Ene mene interaktiv. Polyglot 2002.
Multimediální výukový materiál pro děti ve věku 5 až
9 let vhodný pro všechny typy interaktivních tabulí.
Využívá bohatý obrazový materiál, písně, říkadla
a hry k nácviku slovní zásoby, k osvojení zvukové
a později i grafické podoby jazyka.
www.krucekpokrucku.info
Download

Interaktivní učení / / Interaktives Lernen