TEST č.5
VYŠETŘENÍ HRUDNÍKU:
1. Zesílený fremitus pectoralis se vyskytuje
a) u pneumonie
b) nad infiltrovanou plicní tkání
c) u fluidotoraxu
2. Oslabené hrudní chvění se zjišťuje
a) nad infiltrovanou plicní tkání
b) u fluidotoraxu
c) pneumotoraxu
3. U emfyzemu nacházíme
a) hypersonorní poklep
b) zesílený fremitus pectoralis
c) oslabené, sklípkové dýchání
4. Při plurálním výpotku
a) je fremitus pectoralis zesílený
b) poklep zkrácený
c) dýchání oslabené až vymizelé
5. Pneumotorax je charakterizován
a) hypersonorním až bubínkovým poklepem
b) oslabeným až vymizelým dýcháním
c) zesílenou bronchofonií
6. U rozsáhlé plicní atelektazy se nevyskytuje
a) cyanoza
b) poklep plný jasný
c) dýchání sklípkové,čisté
7. Při bronchopneumonii zjišťujeme
a) zesílený fremitus pectoralis
b) přízvučné chrůpky nad ložiskem infiltrace
c) oslabenou bronchofonii
8. U astmatického záchvatu se nenachází
a) exspirační dušnost
b) poklep plný, jasný
c) distanční bronchitické fenomeny
9. Sternální čára prochází
a) středem sterna
b) po okraji sterna
c) mezi sternem a medioklvikulární čarou
10. Soudkovitý hrudník
a) je krátký, s prodlouženým předozadním průměrem
b) dechové exkurze jsou velké
c) fixovaný v inspiračním postavení(žebra probíhají horizontálně)
11. Eupnoe je dýchání s frekvencí
a) 16-18 dechů /min
b) 10-14 dechů/min
c) 20-24 dechů/min
12. Dyspnoe (dušnost)
a) dýchání s frekvencí nad 20 dechů/min
b) prodloužené zrychlené dýchání
c) je pouze subjektivní vjem pacienta
13. Ortopnoe
a) je usilovné dýchání za použití auxiliárního svalstva
b) je klidné dýchání s frekvencí 15-20 dechů/min
c) takový pojem neexistuje
14. Cheyne Stokesovo dýchání
a) je konstantní prohloubení dechu a zvýšení dechové frekvence
b) se vyznačuje narůstající amplitudou a rychlostí dechu, následným zpomalením a snížením
amplitudy; vzniká apnoe a cyklus se opakuje
c) zcela nepravidelné střídání různě hlubokých dechů s apnoickými pauzami
15. Poklep nad zdravou plicní tkání je
a) diferencovaný bubínkový
b) hypersonormní
c) plný jasný
16. Maximální posunlivost plic je v čáře
a) medioklavikulární
b) střední axilární
c) skapulární
17. Dolní poklepová hranice plic dosahuje v scapulární čáře
a) 8.žebra
b) 9.žebra
c) 10.žebra
18. Trubicové dýchání
a) je vždy známkou patologického procesu
b) fyziologicky je přítomno nad velkými dýchacími cestami
c) je typické u bronchopneumonie
19. Mezi suché chropy nepatří
a) vrzoty
b) pískoty
c) chrůpky
20. Pektorilokvie
a) vzniká při tenzím pneumothoraxu
b) je vystupňovaná bronchofonie
c) je známkou obstrukce velkých dýchacích cest
21. U emfyzému je fremitus pectoralis
a) oslabený
b) normální
c) zesílený
22. K nálezům při pleurálním výpotku patří
a) fremitus pectoralis oslabený
b) Škodův poklepový tón
c) poklep ztemnělý až temný
23. Atelektáza
a) představuje nevzdušnost bronchiolů, alveolů, bronchů, ev celé plíce
b) je trvalé abnormální rozšíření distálních dýchacích cest
c) je spojena se zvýšenou vitální kapacitou plic
24. Do obrazu bronchopneumonie patří
a) trubicové dýchání
b) stridorozní dýchání
c) poklep ztemnělý
SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ:
1. A,B
2. B,C
3. A,C
4. B,C
5. A,B
6. B,C
7. A,B
8. B
9. B
10. A,C
11. A
12. C
13. A
14. B
15. C
16. B
17. C
18. B,C
19. C
20. B
21. A
22. A,B,C
23. A
24. A,C
Download

VYŠETŘENÍ HRUDNÍKU: