Produkt zimy
NOVÉ BRUSKY MIRKA
ZA AKČNÍ ZAVÁDĚCÍ CENY!
Mirka PROS 625CV 150 mm
zdvih 2,5 mm
+ náhradní podložný talíř zdarma
za akční zaváděcí cenu: 5 990 Kč
Ceníková cena Mirka PROS 625CV + náhradní podložný talíř: 10 148 Kč
Mirka PROS 650CV 150 mm
zdvih 5 mm
+ náhradní podložný talíř zdarma
za akční zaváděcí cenu: 5 990 Kč
Ceníková cena Mirka PROS 650CV + náhradní podložný talíř: 10 148 Kč
Platí do 24. 12. 2013. Na akci se nevztahují další slevy a zákaznické rabaty.
Akce platí pro zákazníky Průmyslu.
Objednávka Produkt zimy:
NOVÉ BRUSKY MIRKA ZA AKČNÍ ZAVÁDĚCÍ CENY!
Obj. číslo
Název produktu
Ceníková
cena
Akční zaváděcí
cena
PM5 PROS25
TALIR
Mirka PROS 625CV 150 mm, zdvih 2,5 mm
+ podložný talíř
10 148 Kč
5 990 Kč
Obj. číslo
Název produktu
Ceníková
cena
Akční zaváděcí
cena
PM5 PROS50
TALIR
Mirka PROS 650CV 150 mm, zdvih 5 mm
+ podložný talíř
10 148 Kč
5 990 Kč
Počet
kusů
Počet
kusů
CELKOVÁ CENA ZA OBJEDNÁVKU:
Firma:
Jméno:
Datum:
Razítko a podpis:
Akce platí do 24. 12. 2013. Leták zároveň slouží jako závazná objednávka. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a nevztahují se na ně další slevy a rabaty.
Akce platí pro zákazníky Průmyslu.
Kontakt: SERVIND s.r.o., tel.: 220 400 494, fax: 224 190 002, e-mail: [email protected]
SERVIND Brno, tel.: 545 544 840, fax: 545 214 113, e-mail: [email protected]
www.servind.com
Top brands for you
Download

NOVÉ BRUSKY MIRKA