VIZP – Vodohospodářské inženýrství
a životní prostředí
– Typy turbín a provozní
schémata vodních elektráren,
technologické a stavební části
vodních elektráren
Přednáška č.11
Názorné provozní schéma vodní elektrárny
Podélný řez vtokem vodní elektrárny Lipno I.
(Francisova turbína)
Schéma přečerpávací VE
Dlouhé Stráně
Podzemí vodní elektrárny Dlouhé Stráně
VD Orlík
MVE Vydra
Výroba elektřiny VE dle jejich výkonu
Řídící stanoviště VE Orlík
Názorné schéma složitějšího derivačního nízkotlakého
vodního díla s vodní pilou
100 let malé vodní elektrárny Čeňkova
pila
Schéma jezu a malé vodní elektrárny Smiřice
Archimedova - šneková - šroubová turbína
1-spodní ložisko, 2-nosič spodního ložiska,
3-převodovka, 4-asynchronní generátor,
5-betonový žlab, 6-rychlouzávěr přítoku,
7-hrubé česle, 8-regulár, spínač, pojistky
Francisova turbína
Anglický vynálezce
James Bicheno Francis
(1815 – 1892).
Peltonova turbína
Američan
Lester Allen Pelton
1829 - 1908
Bánkiho turbína
Maďarský inženýr
Donát Bánki
1859 - 1922
Kaplanova turbína
Rakouský rodák
Viktor Kaplan
1876 - 1934
Druhy uzávěrů
na vodních dílech
Download

VIZP – Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí Přednáška č