Air Conditioner Controller
Systém příslušenství
a přídavných zařízení
rozšiřujících aplikační možnosti
klimatizačních jednotek
FUJITSU GENERAL
www.impromat.cz
Dálková správa klimatizačních jednotek
ACC-PC Controller pro jednotky typu split
Ovládání a monitorování splitových klimatizačních jednotek FUJITSU GENERAL nadřazeným systémem
připojeným pomocí RS-232, Ethernetu nebo sítě GSM.
Aplikace
ACC Interface
ACC-IR
ACC-WIRE
ACC-ATW
ACC-bus
Možnost připojení
1-2 přídavných
teplotních čidel
ACC-bus
k dalším
ACC modulům
(max. 16 jednotek)
RS-232
ETS-A
(vnitřní
teplota)
IR dálkový
ovladač
Drátový dálkový
ovladač
Monitorování a ovládání
(např. 12°C chlazení,
tep. čerpadlo atd.)
ETS-B
(např. venkovní
teplota)
Modul ATW-C-INV
ACC-bus
LCD dotykový
panel
SMS
ATW
GSM
RS-232
ACC-RS
nebo
ACC-NET
RS-232/Ethernet
Ethernet
nebo
Nastavení, monitorování
a posílání chybových
zpráv pomocí SMS
• SNMP Trap
• Posílání chybových
zpráv e-mailem
(Error, Alarm, OK)
• Program ACC Client
PC
Vstup „On/Off“ & „Blokování“
Vstup „Alarm“
Výstup „Chod“
Výstup „Porucha“
Program ACC Server:
• Možnost správy až 256 ACC systémů.
• Nastavení a monitorování přes Internet.
• Posílání chybových zpráv e-mailem.
• Posílání chybových SMS přes Internet
(je-li tato funkce podporována místním
GSM operátorem).
Moduly a komponenty
ACC-RS Centrální jednotka s připojením na RS-232
• až 16 vnitřních jednotek (modulů interface)
• kontaktní vstupy „Blokování“ a „Alarm“
• kontaktní výstupy „Chod“ a „Chyba“
N
L
230V AC
ACC-NET Centrální jednotka s připojením na
Ethernet
• až 16 vnitřních jednotek (modulů interface)
• kontaktní vstupy „Blokování“ a „Alarm“
• kontaktní výstupy „Chod“ a „Chyba“
• Web server
2
ON
ON
ERR
ERR
ACC-RS
BUSY
RS232
N
L
230V AC
BL
AL +12
ON
ACC bus
ON
ERR
ERR
ACC-NET
BUSY
Ethernet
BL
AL +12
ACC bus
ACC-IR Interface pro vnitřní jednotky s IR
ovládáním
• připojení k desce infra přijímače vnitřní jednotky
• možnost připojení 1 nebo 2 přídavných
teplotních čidel (např. vnitřní teplota místnosti,
venkovní teplota atd.)
ACC-IR
ACC-WIRE Interface pro vnitřní jednotky
s drátovým ovládáním
• připojení ke svorkovnici pro drátový dálkový
ovladač
• možnost připojení 1 nebo 2 přídavných
teplotních čidel (např. vnitřní teplota místnosti,
venkovní teploty atd.)
ATW-NET Komunikační převodník
• pro připojení centrální jednotky ACC-RS na
Ethernet
• Web server
ACC-GSM Komunikační převodník (připravuje se)
• pro připojení centrální jednotky ACC-CU k síti
GSM
• komunikace prostřednictvím SMS
• ovládání a monitorování jednotek
• kontaktní a teplotní alarm
• vysílání chybových zpráv
ACC-ATW Komunikační převodník (připravuje se)
• interface pro připojení modulu ATW-C-xxx ke
sběrnici ACC-PC Controlleru
ETHERNET
ACC-WIRE
ACC-ETS Přídavné teplotní čidlo
ATW-NET
ACC-ATW
ATW-GSM
OUT
OUT
OUT
IN
IN
IN
6.
40
ACC-Client (připravuje se)
ACC-Server
• až 256 centrálních jednotek
• ovládání všech funkcí vnitřních jednotky
• monitorování provozních stavů vnitřní jednotky
• indikace chybových stavů
• virtuální dálkový ovladač zvolené vnitřní
jednotky
ACC-Touch Panel
• dotykový panel s LCD obrazovkou
3
Dálková správa klimatizačních jednotek
ACC-PC Controller pro VRF-J
Nastavování a monitorování nadřazeným systémem připojeným pomocí RS-232 nebo Ethernetu. Ovládání
a vizualizace systému VRF-J pomocí PC programu.
Aplikace
Vnitřní jednotky VRF-J
VRF-J bus
k dalším jednotkám
(max. 8 jednotek)
VRF-J
bus
IR dálkový
ovladač
N
C
L
LCD dotykový
panel
ON ERR DEF
ACC-VRF-J
1,6A
0,4A
• Command
• Idle
RS232
Drátový dálkový
ovladač
0,4A
RS-232
ON OFF +12
nebo
• SNMP Trap
• WEB (připravuje se)
• Posílání chybových
zpráv e-mailem
(Error, Alarm, OK)
• Program VRF-J Client
Ethernet
PC
Vstup „On/Off“ & „Blokování“
Vstup „Alarm“
Výstup „Chod“
Výstup „Porucha“
Program VRF-J Server:
• Možnost správy až 256 ACC systémů.
• Nastavení a monitorování přes Internet.
• Posílání chybových zpráv e-mailem.
• Posílání chybových SMS přes Internet
(je-li tato funkce podporována místním
GSM operátorem).
Komponenty
Obsah dodávky:
• modul ACC-PC Controller VRF-J
• kabel RS-232
• PC program pro ovládání a monitorování systému
N
C
L
ON ERR DEF
ACC-VRF-J
1,6A
0,4A
• Command
• Idle
RS232
4
ON OFF +12
0,4A
Volitelné příslušenství:
• ATW-NET – Komunikační převodník – převodník
RS-232 na Ethernet a Web server
• ACC-Touch Panel – dotykový panel s LCD
obrazovkou
• Program VRF-J Client Mini Control
ETHERNET
ATW-NET
OUT
IN
ACC-PC Controller pro VRF-S a VRF-V
ACC-PC Controller VRF-V
• jednoduchý program pro centrální vizualizaci
a ovládání vnitřních jednotek systémů VRF-S
a VRF-V.
• umožňuje ovládání všech funkcí, kromě
časovačů
Nezbytné příslušenství:
• UTR-YTMA Serial adapter – standardní dodávka
Fujitsu
Volitelné příslušenství:
• ACC-Touch Panel – dotykový panel s LCD
obrazovkou
5
Přímé řízení venkovních jednotek
Modul ATW-C-90R pro venkovní jednotky osazené
kompresorem s konstantními otáčkami
Přímé řízení venkovních jednotek FUJITSU GENERAL prostřednictvím sériové komunikace Fujitsu.
Komponenty
Obsah dodávky:
Volitelné příslušenství:
• ATW-C-90R – komunikační modul
N
C
L
ON
ERR DEF
1,6A
0,4A
• ATW-SW + CABLE – monitorovací a vizualizační
program pro PC s kabelem RS-232
• ATW-NET – komunikační převodník k připojení
na Ethernet
• ACC-ATW – komunikační převodník k připojení
na sběrnici ACC-PC Controlleru
0,4A
ATW-C-90R
ON H/C +12
RS232
TH
ETHERNET
ATW-NET
ACC-ATW
OUT
OUT
IN
IN
• ACC-ETS Teplotní čidlo
6.
40
Příklad:
Propojovací kabel
2
(Cu 1,5mm )
Napájecí L
N
přívod
6
N
bílá
L
C
červená
L1
L2
L3
N
R S T N
černá
Napájecí
přívod
L
N
C
Propojovací
kabel
L
N
C
bílá
černá
N
C
L
N
L
O O O O O 4-WV
C OOO COMP.
C
ON
ERR DEF
1,6A
0,4A
Varianta s ovládáním
pomocí kontaktů
0,4A
ATW-C-90R
O O O O O 4-WV
H OOO COMP.
Vstup 0 /+10V
Požadavek na výkon
0V=STOP
10V=CHOD
Vstup 0/10V
0V=Chlazení
10V=Topení
Konektor RS232
pro připojení PC
nebo přídavných
modulů
+
-
ON H/C +12
TH
RS232
bílý
RS232
ON H/C +12
TH
OFF=Chlazení
ON=Topení
OFF=STOP
ON=CHOD
+
-
ETS-A – čidlo teploty vnitřního výměníku (povinné).
Zapojení pro jednotky
s třífázovým napájením
Výstupy:
“Chod kompresoru"
(230VAC/1,6A)
"Chyba”
(230VAC/0,4A)
"Odtávání"
(230VAC/0,4A)
červená
Ovládání systému zajišťuje
nadřazený systém (např. MaR, nebo
termostat), s využitím vstupů ON
a H/C. Tepelnou ochranu výměníku
zajišťuje čidlo ETS-A s teplotními
limity nastavenými ve výrobě na
+7°C pro chlazení a +53°C pro
topení.
L = fázový vodič
N = nulový vodič
C = komunikace
stínění
Základní zapojení modulu pro
aplikace chlazení a topení.
Musí být umístěno tak, aby snímalo průměrnou teplotu
výměníku (přibližně uprostřed jeho délky). Podmínkou správné
funkce je dobrý teplotní kontakt mezi čidlem a výměníkem.
Signalizace chodu systému
blikáním dvoubarevné LED:
Bliká zeleně = Chlazení
Bliká červeně = Topení
Bliká krátce = Inicializace 4-WV
Bliká dlouze = Chod kompresoru
Modul ATW-C-90A pro venkovní jednotky
AOY90TPC3L s možností řízení výkonu 0-50-100%
Přímé řízení venkovních jednotek FUJITSU GENERAL prostřednictvím sériové komunikace Fujitsu.
Komponenty
• elektronická řídící deska venkovní jednotky
nahrazující původní desku
Obsah dodávky:
• ATW-C-90A – komunikační modul
N
C
L
ON
ERR DEF
1,6A
0,4A
0,4A
ATW-C-90A
RS232
ON H/C +12
TH
ACC řídící deska venkovní jednotky
Volitelné příslušenství:
• ATW-SW + CABLE – monitorovací a vizualizační
program pro PC s kabelem RS-232
• ATW-NET – komunikační převodník k připojení
na Ethernet
• ACC-ATW – komunikační převodník k připojení
na sběrnici ACC-PC Controlleru
• ATW-ETS Teplotní čidlo
6.
40
Příklad ovládání venkovní jednotky:
Výstup “Chod kompresoru”
230VAC/1, 6A max.
Výstup “Chyba”
230VAC/0, 4A max.
L = fázový vodič
N = nulový vodič
C = komunikační vodič
Výstup “Odtávání”
230VAC/0, 4A max.
N
C
L
ON
ERR DEF
1,6A
0,4A
RS232
ON H/C +12
Řízení výkonu
0,4A
ATW-C-90A
Venkovní
jednotka
TH
Napětí na
vstupu ON*
Výkon
kompresoru
0 Volt
0%
+5 Volt
50 %
+10 Volt
100 %
* tolerance ±10 %
R S T N
Napájecí přívod
1 2(N) 3
ETS-A
Analogový
vstup
H/C switch
ON = topení
OFF = chlazení
Teplotní čidlo
vnitřního výměníku
7
Přímé řízení venkovních jednotek
Modul ATW-C-INV pro venkovní jednotky
s inverterovým kompresorem
Komponenty
Obsah dodávky:
Volitelné příslušenství – ovladače:
• ATW-C-INV – komunikační modul
• ATW-D – ovládací panel
• ATW-Touch panel – dotykový panel s LCD
obrazovkou
ON2
N
C
L
ON ERR DEF
1,6A
C OOOO0
O
0,4A
0,4A
ATW-C-INV2
OOOO1
:
:
:
O O O O 13
H O O O O 14
O
RS232
ON H/C +12
TH
• ATW-SW – monitorovací a nastavovací program
pro PC s kabelem RS232
• ACC-ETS Teplotní čidlo
6.
40
Ethernet
Připojitelné příslušenství:
Připojení k počítačové síti a internetu
Vstup (230VAC)
Výstup (230VAC/0,4A max.)
Výstup (230VAC/1,6A max.)
Výstup (230VAC/0,4A max.)
Výstup (230VAC/0,4A max.)
• ATW-ETS – přídavné
teplotní čidlo
• ATW-D – ovládací
panel
ACC bus
RJ45
• ATW-NET –
komunikační převodník
k připojení na Ethernet
RED
• ACC-ATW –
komunikační převodník
k připojení na sběrnici
ACC-PC Controlleru
N
WEH
L
Val BivL BivH
1,6A
0,4A
ON2
N
0,4A
ATW-C-EXP
C
L
OOOO1
:
ETHERNET
ON ERR DEF
1,6A
C OOOO0
O
0,4A
0,4A
ATW-C-INV2
ATW-D
ATW-NET
ACC-ATW
OUT
OUT
:
:
O
O O O O 13
H O O O O 14
+12
TH
RS232
ON H/C +12
TH
OUT
IN
IN
IN
• ATW-C-EXP – modul
přídavných vstupů
a výstupů
8
ETS-H
ETS-C
ETS-B
ETS-A
• ATW-SW + CABLE
Kabel RS-232
Připojení k PC
Ovládání inverterových
venkovních jednotek
Fujitsu typ ATW-C-INV
Výstup ON (230 VAC/max. 1,6A)
např. ovládání ventilátoru výparníku,
oběhového čerpadla apod.
L
N
N
C
bílá
černá
L N
červená
Venkovní jednotka
(230VAC/1mA)
ON2
O O O O 13
Konektor RS232 pro připojení
PC nebo přídavných modulů
topení
Vstup 0 až +10V
Požadavek na výkon
0V=STOP, 10V=100%
+
-
Vstup 0/10V
0V=Chlazení
10V=Topení
+
-
8
7 (50%)
L
N
C
C
6
Propoj.
kabel
5
TH
stínění
chlaz.
ON H/C +12
bílý
RS232
L
N
bílá
0,4A
:
9
červená
0,4A
ATW-C-INV2
H O O O O 14
10
černá
ON ERR DEF
:
O
11
Verze pro jednotky
se samostatnou
napájecí svorkovnicí
L
OOOO1
:
13
12
L
C
1,6A
Blikání 2-barevné LED
Výkonový krok
funkce
N
N
C OOOO0
O
14 (100%)
L
„DEF”
L
C
Vstup „Blokování chodu”
Ovládání systému zajišťuje nadřazený
systém (např. MaR), nebo termostat
s výstupem 0-10V, s využitím
analogových vstupů ON a H/C.
Tepelnou ochranu výměníku zajišťuje
čidlo ETS-A, s teplotními limity
nastavenými ve výrobě na +5°C pro
chlazení a +50°C pro topení.
Napájecí
přívod
Výstupy
(230VAC/
max. 0,4A)
„Chyba”
Příklad 1:
Základní zapojení s externím
ovládáním (pro jednotky
s jednofázovým napájením)
M
L = fázový vodič
N = nulový vodič
C = komunikace
Propojovací kabel
(Cu 1,5mm2)
Napájecí přívod
4
N
3
ETS-A – čidlo teploty vnitřního výměníku (povinné).
2
Musí být umístěno tak, aby snímalo průměrnou teplotu
1
výměníku (přibližně uprostřed jeho délky). Podmínkou správné
0 (stop)
funkce je dobrý teplotní kontakt mezi čidlem a výměníkem.
Příklad 2:
Zapojení s interní regulací
teploty (pro jednotky
s jednofázovým napájením)
Výstup ON (230 VAC/max. 1,6A)
např. ovládání ventilátoru výparníku,
oběhového čerpadla apod.
Regulaci teploty zajišťuje
vestavěný regulátor, nastavený
ve výrobě na teplotu +12°C
v režimu chlazení a +40°C pro
topení. Provozní nastavení
regulátoru a monitorování
chodu systému je možné
změnit pomocí ovládacího
panelu ATWD, nebo pomocí PC
programu. Tepelnou ochranu
výměníku zajišťuje čidlo
ETS-A, s teplotními limity
nastavenými ve výrobě na
+5°C pro chlazení a +50°C
pro topení.
L
N
M
L = fázový vodič
N = nulový vodič
C = komunikace
Napájecí přívod*
Ovládací panel ATW-D
(viz samostatný návod)
Výstupy
(230VAC/
max. 0,4A)
„Chyba”
Propojovací kabel*
bílá
černá
C
červená
L N
Venkovní jednotka
N
(Cu 1,5mm2)
Adaptér
„DEF”
L
C
k ATW-D
Vstup „Blokování chodu”
(230VAC)
V základním nastavení
není aktivní.(Aktivace
na objednávku nebo
pomocí servisního SW.)
1
ON2
N
C
L
0,4A
0,4A
ATW-C-INV2
OOOO1
:
2
3
4
ON ERR DEF
1,6A
C OOOO0
O
ATW-D
:
:
O O O O 13
H O O O O 14
O
RS232
ON H/C +12
TH
OUT
IN
Blikání 2-barevné LED
Výkonový krok
funkce
14 (100%)
13
12
chlaz.
topení
k PC nebo
k modulu
ATW -NET
Konektor RS232
11
10
9
8
7 (50%)
N
L
N
C
C
červená
Verze pro jednotky
se samostatnou
napájecí svorkovnicí
černá
L
bílá
Napájecí
přívod*
L
N
L
N
Propoj.
kabel*
ZAP. = Chod
ZAP. = Topení
VYP. = Stop
VYP. = Chlazení
6
5
4
3
2
ETS-A – čidlo teploty
vnitřního výměníku
ETS-B – čidlo pro regulaci
teploty
(např. snímání prostorové
1
teploty, nasávaného vzduchu,
0 (stop)
vody apod.)
9
Přímé řízení venkovních jednotek
VRF-Kit pro venkovní jednotky systému VRF-S,
VRF-V, VTR-VII
Přímé řízení venkovních jednotek FUJITSU GENERAL systému VRF. Připojení výměníků jiných výrobců
k systému Fujitsu VRF.
Komponenty
Obsah dodávky:
• skříň elektroniky VRF-Kitu
Volitelné příslušenství – ovladače:
• ovladač externích spínačů
• sada termistorů
• EEV – elektronický expanzní ventil
• sada potrubních rozdělovačů (verze do 40 kW)
• drátový dálkový ovladač
VRF-Kit do 25 kW (pro VRF-S,V,VII)
• komunikační převodník LON
• komunikační převodník RS-232
VRF-Kit do 40 kW (pro VRF-S,V)
VRF-Kit do 45 kW (pro VRF-VII)
• BACnet Gateway (software)
• převodník 0-10V s přepínáním Chlazení / Topení
10
Příklad použití:
EEV
Vnitřní výměník, VZT jednotka apod.
Potrubí chladiva - kapalina
Potrubí chladiva - plyn
Venkovní jednotka
VRF-VII
Termistory
Kabeáž
termistorů
Kabel EEV
Externí výstupy:
Chod
Chyba
Chod ventilátoru
Externí vstupy:
Chod/Stop
Chlazení/topení
Skříň VRF-kitu
Ovladač
Drátový externích
ovladač spínačů
Napájení venkovní
jednotky
Jistič
Systémová sběrnice VRF
Napájení VRF-kitu
Jistič
(LON, BacNet atd.)
Sběrnice VRF
Komunikční
převodník
11
Kontaktní vstupy a výstupy
VRF-ES Central Switch Controller
Jednotka externích vstupů pro centrální ovládání systémů VRF-S, VRF-V.
Základní verze (Basic version):
Nezbytné příslušenství:
• ovládání centrálních funkcí systému VRF-S, VRF-V
externími kontakty prostřednictvím systémové
sběrnice VRF
• zapnutí a vypnutí všech vnitřních jednotek
v systému jediným kontaktem
• nastavení celého systému do režimu chlazení
nebo topení jediným kontaktem
• sériový převodník UTR-YTMA (nutno objednat
u distributorů Fujitsu)
• kabel RS-232 (součást dodávky)
• programovací software (pouze pro plnou verzi)
• napájecí zdroj AC/DC +12V stabilizovaných /
250mA (součást dodávky)
Plná verze (Full version):
Ovládání vybraných funkcí u předem definovaných
skupin vnitřních jednotek VRF-S/V po systémové
sběrnici VRF.
Příklad:
Vypínání několika skupin jednotek v různých časech
(např. v místnostech s různou pracovní dobou)
pomocí spínacích hodin.
s1 s2 s3 s4 s5 s6
Funkce jednotlivých vstupů:
Externí kontaktní
vstupy
IN1 -
All ON
All OFF
Heating
Cooling
ON
OFF
IN2 -
IN3 -
ON
OFF
All ON
No action
All OFF
No action
Heating
No action
Cooling
No action
ON
OFF
IN4 -
IN5 -
ON
OFF
ON
OFF
IN6 -
ON
OFF
Konektor pro
napájecí zdroj
12VDC
12
Kabel RS-232
UTR-YTMA
Sběrnice VRF
Moduly externích vstupů a výstupů pro vnitřní jednotky
Řada modulů pro dodatečné vybavení vnitřních jednotek Fujitsu General kontaktními vstupy a výstupy.
Mechanické provedení a rozměry modulů umožňuje jejich snadné umístění dovnitř jednotky. Jednotlivé moduly se
vzájemně liší provedením připojovacích kabelů a svorkovnic.
Seznam modulů
ACC-ERROUT* – kontaktní výstup „Chod“ a „Chyba“ pro vnitřní jednotky s IR ovládáním
ACC-ERROUT-W – kontaktní výstup „Chod“ a „Chyba“ pro vnitřní jednotky s drátovým ovládáním
ACC-BSU* – kontaktní vstupy „Start/Stop“ a „Chlazení/Topení“, výstupy „Chod“ a „Chyba“ pro vnitřní jednotky
s IR ovládáním
ACC-BIR* – blokování chodu vnitřních jednotek s IR ovládáním
VRF-BU – blokování chodu vnitřních jednotek VRF-J, VRF-S, VRF-V a VRF-VII – připojení pomocí konektoru do řídící
desky jednotky
* Tyto moduly vyžadují úpravu desky IR přijímače a indikátoru (Indicator PCB Assy) vnitřní jednotky. Montáž je možná buď před expedicí jednotky,
nebo (je-li jednotka již instalována) výměnou původní desky za upravenou.
13
Komunikační převodníky
Převodníky mezi různými systémovými sběrnicemi.
ATW-WIRE2IR*
Převodník pro připojení drátového ovladače UTB-YPB k nástěnným vnitřním jednotkám typu split s IR ovládáním.
S
K elektronice
vnitřní jednotky
Modul WIRE2IR
Funkci externího kontaktního vstupu je možno specifikovat v objednávce:
• vypnutí jednotky (např. při otevření okna, vyjmutí kartového klíče),
• vypnutí a blokování jednotky proti zapnutí dálkovým ovladačem
(např. při zapnutí nezávislého topení, signálem z požární ústředny
apod.)
Logika kontaktního vstupu může být pozitivní i negativní (na základě
objednávky).
Dálkový ovladač UTB-YPB
* Tento modul vyžaduje úpravu desky IR přijímače a indikátoru (Indicator PCB Assy) vnitřní
jednotky. Montáž je možná buď před expedicí jednotky, nebo (je-li jednotka již instalována)
výměnou původní desky za upravenou.
ANL2WIRE
Modul k rozšíření vnitřních jednotek Fujitsu a VRF-kitů, vybavených rozhraním pro dálkový ovladač po drátě, o vstupy
pro nastavení teploty a pro přepínání režimů Chlazení/Topení, pomocí externích signálů.
Funkce analogového vstupu 0-10 VDC
Vstup. signál
Funkce
Vnitřní jednotka
nebo VRF-Kit
Nastavená
teplota
0,0 V
Stop
-
+0,6 V
Chod
+16°C*
+10,0 V
Chod
+30°C
Y1 Y2 Y3
TR1 TR2
nebo
*) Pozn.: Displej dálkového ovladače neumožňuje
zobrazení nastavené teploty v rozsahu 16-18°C.
V tomto rozsahu bude stále ukazovat 18°C.
Room
thermistor
10 kOhm
ANL2WIRE
Dálkový ovladač po drátě
(nastavený jako Slave)
Spínač přepínání Chlazení /Topení
rozepnuto = Chlazení
sepnuto = Topení
- +
14
Vstup signálu 0-10 VDC
Zařízení pro servis
Zařízení pro testování a diagnostiku.
ATW-SIM (simulátor venkovní jednotky AOYA, AOYD)
Umožňuje nastavování modulů komunikačních typů AOYA a AOYD pomocí programu ATW-SW v případech, kdy
není k dispozici odpovídající komunikační protějšek (venkovní jednotka). Přípravek ATW-C-SIM se k modulu připojí
namísto venkovní jednotky.
Napájení 230 V
N
L
Testovaný modul
ATW-C-INV
N
C
L
ON2
ATW-SIM
N
C
L
ON ERR DEF
1,6A
C OOOO0
O
• Command
• Idle
OOOO1
:
0,4A
0,4A
ATW-C-INV2
:
:
O
O O O O 13
H O O O O 14
RS232
ON H/C +12
TH
ETS-A
Do PC s ATW-SW
Kabel RS-232
ATW-Service Tool (připravuje se)
Přenosné zařízení (kufr) pro servisní testování a diagnostiku inverterových splitových souprav Fujitsu General,
samostatných venkovních inverterových jednotek a jejich
komponetů.
• test funkčnosti DC kompresoru
• test funkčnosti DC motoru ventilátoru
• test funkčnosti EEV
• test funkčnosti venkovní jednotky v režimech chlazení
i topení
• monitorování a záznam provozu inverterových splitových souprav (např. z důvodu zachycení a diagnostiky
náhodných nepravidelných chyb)
15
Distribuce:
www.impromat.cz
ZLÍN
Tø. T. Bati 5267, Areál Svit, 41. budova
tel.: 577 004 141
fax: 577 004 149
e-mail: [email protected]
PRAHA
U Hellady 4
tel.: 234 676 132
fax: 234 676 215
e-mail: [email protected]
Download

Katalog ACC modulů