XIV. CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ
AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ
Termín:
24. – 25. 9. 2014
Místo:
kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno
PROGRAM
Středa 24. 9. 2014
10:00 - 10:15
Zahájení
10:15
Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv
Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv ČR
10:30 - 11:15
Reforma systému péče o ohrožené děti
- reflexe uplynulého roku a další strategie
Kateřina Šlesingerová, MPSV ČR
11:15 - 11:45
přestávka
11:45 - 12:10
Změny v pěstounské péči v praxi veřejného ochránce práv
Eva Hilšerová, Kancelář veřejného ochránce práv
12:10 - 12:40
Slovensko: aktuální situace a změny v systému péče o děti
separované od rodičů
Andrea Hudeková, Danka Pukancová
---------------------------------
TRIADA – PORADENSKÉ CENTRUM, O.S.
Orlí 20, 602 00 Brno, IČO: 266 47 486
tel. 774 409 909, 774 909 130, web: www.triada-centrum.cz,
e-mail: [email protected], [email protected]
14:30 - 18:00
Tematické skupiny, workshopy , semináře
Kontakty, vztahy a vazby dítěte v PP s jeho rodiči a širší rodinou
Odborná podpora a doprovázení, specifika v PP zprostředkované, v PP příbuzných
a v PP na přechodnou dobu (kazuistický seminář, metodická doporučení)
Lektorky: Eva Rotreklová, Veronika Hofrová
Terapie hrou
Představení metody a možnosti využití pro děti umístěné v pěstounské péči,
náměty pro doprovázející odborníky pro práci s dítětem předškolního a mladšího
školního věku.
Lektorky: Martina Březinová, Kateřina Plívová
My Backpack
Představení holandské metody - pomoc dítěti při zpracování traumatu ztráty
vztahové vazby, komunikace s dítětem o jeho životním příběhu, využití
pro sestavení IPOD, náměty pro doprovázející odborníky k práci s dítětem
předškolního a mladšího školního věku.
Lektoři: Taťána Šimečková, Gabriela Vykypělová, Jiří Kopřiva
Rodinné konstelace v pěstounské péči (zážitkový workshop)
Pomáhající profesionálové mohou podpořit pěstouny a přijaté děti v tom, aby byl
pohyb dítěte mezi světy biologické a pěstounské rodiny bezpečný pro jeho další
vývoj. Stanou se dvě rodiny společně dvěma podpůrnými sloupy života dítěte nebo
dvěma soupeři? Jak se orientuje dítě v této situaci a jaká role profesionála mu
prospívá.
Lektorka: Eva Pávková
Doprovázení a odborné služby pro pěstouny (tematická skupina – příklady dobré
praxe).
Role doprovázející organizace, dohody, spolupráce a komunikace orgánů SPOD
a klíčového pracovníka.
Lektorky: Veronika Hofrová, Eva Rotreklová
TRIADA – PORADENSKÉ CENTRUM, O.S.
Orlí 20, 602 00 Brno, IČO: 266 47 486
tel. 774 409 909, 774 909 130, web: www.triada-centrum.cz,
e-mail: [email protected], [email protected]
Čtvrtek 25. 9. 2014
PRÁVNÍ BLOK
I. část
9:00 – 10:30
10,30 – 10,50
II. část
přestávka
10:50 – 12:30
Moderuje: Petr Sedlák
Rodičovská odpovědnost v pěstounské péči
Martin Kornel
Postavení dítěte v soudním řízení
Radovan Dávid
Osvojení a pěstounská péče
Petr Sedlák, Renáta Šínová
12:30 – 13:00
ZÁVĚR
TRIADA – PORADENSKÉ CENTRUM, O.S.
Orlí 20, 602 00 Brno, IČO: 266 47 486
tel. 774 409 909, 774 909 130, web: www.triada-centrum.cz,
e-mail: [email protected], [email protected]
Download

program - TRIADA - Poradenské centrum, os