FINÁLNÍ INFORMACE
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
pořádá
VIII. BRANDÝSKÉ
SYMPÓZIUM
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu
číslo 16 České lékařské komory.
18. – 19. září 2014
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz
VIII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
18. – 19. 9. 2014
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí.
ODBORNÍ GARANTI
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. Dr. med. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D.
ANR Bonn, Medizinische Fakultät der Universität zu Köln, Německo
PhDr. Mgr. Martina Šochmanová, MBA
Hlavní sestra IKEM, Praha
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ
prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA - ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí
TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE
Bránice, dno ústní, dno pánevní a jejich vztahy k interním poruchám a k pohybovému systému
Varia
TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE
Ošetřovatelství v sesterské praxi
Specifické aspekty péče při práci středního zdravotnického personálu
Varia
MÍSTO KONÁNÍ
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí.
PROGRAM
ČTVRTEK - 18. 9. 2014
08:00 – 09:00 Registrace
09:20 Zahájení
09:30 – 12:35 Odborný program
12:35 – 13:35 Oběd
13:35 – 16:45 Odborný program
16:50 Ukončení prvního dne sympózia
PÁTEK - 19. 9. 2014
09:00 – 12:20 Odborný program
12:20 – 13:20 Oběd
13:20 – 14:30 Odborný program
14:30 Ukončení druhého dne sympózia
DOPROVODNÝ PROGRAM
Možnost využití bazénu, vodoléčby a sauny zdarma.
Dne 18. 9. 2014 od 18:00 hod. proběhne společenský večer v budově Jiřička a v přilehlých prostorách občerstvení, hudba, tanec - pro účastníky sympózia zdarma. Nutno, aby se zájemci nahlásili do 31. 8. 2014.
VÝSTAVA
Po celou dobu konání sympózia bude probíhat doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmacie.
SYMPÓZIUM JE URČENO
Především lékařům z oborů rehabilitační a fyzikální medicíny, ortopedie, neurologie, neurochirurgie,
algeziologie, revmatologie, praktickým lékařům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům.
Střednímu zdravotnickému personálu a studentům.
18. 9. 2014 Čtvrtek LÉKAŘSKÁ SEKCE
I. blok
9:30 – 10:50
Předsednictvo: Otčenášek M., Bitnar P.
Funkčně-anatomické vztahy orgánů pánevního dna
Doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc.
Gynekologicko - porodnická klinika, 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha
Interdisziplinäres Beckenbodenzentrum - IBBZ, Berlín, Německo
9:30 – 10:00
Trojí funkce bránice v obraze jícnové high resolution manometrie (HRM)
Mgr. Petr Bitnar
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
10:00 – 10:20
Problematika pánevního dna, možnosti vyšetření a terapie
10:20 – 10:35
- Zkušenosti z gastroenterologické poradny FN Motol
MUDr. Šárka Malá, MUDr. Marcela Pipková, MUDr. Jan Šťovíček, doc. MUDr. Radan Keil
Interní klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha
Diskuze
Coffee break
10:35 – 10:50
10:50 – 11:20
II. blok
11:20 – 12:35
Předsednictvo: Tomanová M., Daniel M.
Rehabilitace z pohledu biomechaniky
prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA a Doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Vedoucí Laboratoře biomechaniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze
11:20 – 12:20
Diskuze
Oběd
12:20 – 12:35
12:35 – 13:35
III. blok
13:35 – 14:55
Předsednictvo: Foltán R., Palaščáková Špringrová I.
Svaly dutiny ústní včetně jazyka a jejich vliv na polykání a
možnosti jejich RHB po resekčních výkonech
Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.
Přednosta kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 1. LF UK a VFN, Praha
13:35 – 14:05
Co má společného rehabilitace se stomatologií? Kazuistika
Věra Ciková
Zubní laboratoř, Mariánské Lázně
14:05 – 14:25
Crohnova nemoc a její vliv na funkci svalů pánevního dna
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
REHASPRING centrum s.r.o., Praha – Čelákovice
14:25 – 14:40
Diskuze
Coffee break
14:40 – 14:55
14:55 – 15:25
IV. blok
15:25 – 16:50
Předsednictvo: Malá Š., Ciková V.
Posturální a respirační funkce bránice
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diskuze
15:25 – 16:35
16:35 – 16:50
19. 9. 2014 Pátek LÉKAŘSKÁ SEKCE
I. blok
9:00 – 10:30
Předsednictvo: Dostálová T., Lippertová-Grünerová M.
Bolest v oblasti temporomandibulárního kloubu – klinické hodnocení pacientů
9:00 – 9:30
s konzervativní terapií v orofaciální oblasti
Prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA
Přednostka Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Orofaciální stimulace u pacientů s poruchami vědomí
9:30 – 10:00
Prof. Dr. med. Marcela Lippertová-Grünerová
ANR Bonn, Medizinische Fakultät der Universität zu Köln, Německo
Anorektální dysfunkce u neurologických pacientů
10:00 – 10:20
prim. MUDr. Martina Kövári
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diskuze
Coffee break
10:20 – 10:35
10:35 – 11:05
II. blok
11:05 – 12:20
Předsednictvo: Čumpelík J., Čakrt O.
Reakce bránice na změny postury
PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D.
Katedra fyzioterapie FTVS UK, Praha
Význam vnímání vertikality pro rehabilitaci
PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
11:05 – 11:45
Diskuze
Oběd
12:05 – 12:20
12:20 – 13:20
11:45 – 12:05
III. blok
13:20 – 14:30
Předsednictvo: Skovajsa V., Lachman H.
Vybavení pacientů amputovaných na dolní končetině protetickými pomůckami
Milan Ságl
ORTOP - ortopedická protetika, s.r.o., Plzeň
13:20 – 13:40
Kachní chůzí…
MUDr. Hynek Lachman
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
13:40 – 13:55
Případ anorektického akrobata
MUDr. Vojtěch Skovajsa
Neurologické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha
13:55 – 14:05
Rehabilitace pacientů s vertigem
PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
14:05 – 14:15
Diskuze
Závěr sympózia
14:15 – 14:30
18. 9. 2014 Čtvrtek SESTERSKÁ SEKCE
I. blok
9:30 – 11:00
Na co si máme dát pozor ve zdravotních službách – pohled právníka
Mgr. Eva Tončíková
Orlickoústecká nemocnice, a. s., Ústí nad Orlicí
9:30 – 10:00
IKEM – Vše o Institutu
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
10:00 – 10:15
Dýchání v kontextu INFINITY method®
Mgr. Rita Tesnerová Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
10:15 – 10:35
Diskuze
Coffee break
10:35 – 10:50
10:50 – 11:20
II. blok
11:20 – 12:40
Vertikalizace a nácvik chůze – teorie
Zdenka Kubásková
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 11:20 – 11:35
Vertikalizace a nácvik chůze v rámci INFINITY method®
praktická ukázka
Mgr. Rita Tesnerová, Alena Pacalajová
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
11:35 – 11:55
Chyby a omyly ve vedení ošetřovatelské dokumentace
Tereza Zídková
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
11:55 – 12:05
Provádění interního auditu se zaměřením na zdravotnickou dokumentaci
Ing. Petra Šemberová
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
12:05 – 12:15
I zázraky se dějí – kazuistika imobilní pacientky
Ilona Jiroušková
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
12:15 – 12:25
Diskuze
Oběd
12:25 – 12:40
12:40 – 13:40
III. blok
13:40 – 15:05
Ošetřovatelská péče o pacienty po TEP ramenního kloubu
Olga Dostálová, Iva Šeligová
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, pracoviště Orlová, Karviná
13:40 – 13:50
Sledování bolesti a její vliv na RHB
Ilona Vítková, Kateřina Valentová
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
13:50 – 14:00
Vzdělávání a současné novinky
Kateřina Čechová
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
14:00 – 14:15
I bezlepková strava může být pestrá
Blanka Ludvíčková, DiS.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
14:15 – 14:25
Polohování pacientů – praktické ukázky
Mgr. Rita Tesnerová, Ilona Jiroušková
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
14:25 – 14:45
Diskuze
Coffee break
14:45 – 15:00
15:00 – 15:30
IV. blok
15:30 – 16:50
Tromboflebitis a její prevence
Leona Leberová
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
15:30 – 15:40
Terapie orofaciální oblasti v rámci ergoterapie
Bc. Petra Divíšková
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
15:40 – 15:50
Efektivní komunikace s pacientem základ úspěchu
Ilona Jiroušková
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
15:50 – 16:05
Zvládání stresu a duševní hygiena při práci s pacienty
Ing. Petra Šemberová
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
16:05 – 16:15
Dysfagie – úprava stravy
Blanka Ludvíčková, DiS.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
16:15 – 16:25
Komplikace v ošetřovatelské péči u pacientů s cévní mozkovou příhodou
Kateřina Valentová, Ilona Vítková
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
16:25 – 16:35
Diskuze a závěr
16:35 – 16:50
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Střekovské nábřeží 51 400 03 Ústí nad Labem Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Odborný asistent: Petr Vaňkát
Mobilní telefon: +420 739 630 748
E-mail: [email protected]
Web: www.ortopedicke-centrum.cz
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékaři, fyzioterapeuti
SZP, studenti
DO 31. 7. 2014
OD 31. 7. 2014
950,- Kč
400,- Kč
(vč.DPH)
1250,- Kč
600,- Kč
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympózium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz - sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: 739 630 748)
Přihlášky k aktivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz - sekce REGISTRACE
nejpozději do 31. 7. 2014.
Forma přiloženého abstraktu: Název přednášky (velká písmena, tučně), autoři a spoluautoři (netučně, kurzívou),
pracoviště (netučně, kurzívou), text na 1 stranu (obyčejné písmo, zarovnat do bloku), velikost písma - 12 bodů, typ
písma - Times New Roman.
Přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz - sekce REGISTRACE
CERTIFIKÁTY
Sympózium bude ohodnoceno kredity ČLK, UNIFY a ČAS.
STRAVOVÁNÍ
Oběd bude zajištěn v prostorách rehabilitačního ústavu.
Lékaři, fyzioterapeuti
120,- Kč/oběd
SZP, studenti (studený oběd)
60,- Kč/oběd
Občerstvení o přestávkách bude zajištěno.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Budova Jiřička - Žerotínova 98, Brandýs nad Orlicí,
Tel.: 465 544 031
poloha cca 50 metrů od místa konání sympózia Penzion Mítkov - V Lukách 211
Brandýs nad Orlicí
Tel.: 608 981 011
horší příjezdová cesta k penzionu
Hotel Peliny - Tyršovo náměstí 298, Choceň
Tel.: 465 471 343
Penzion Michael - Záměstí 121, Choceň
Tel.: 602 854 386, 465 472 777
Cena 250 Kč/os. na dvoulůžkovém pokoji
PLATBY
Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: 27-3403950207/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308.
IBAN: CZ0501000000273403950207
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání sympózia u pokladny.
Finální informace budou rozeslány v srpnu 2014.
REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je akreditované zdravotnické zařízení s certifikátem uděleným Spojenou akreditační komisí ČR. Kapacita ústavu je 220 lůžek včetně nadstandardně vybavených
bezbariérových pokojů. Přijímáme zde pacienty z celé republiky. V areálu je k dispozici kavárna, posezení na kolonádě, rozlehlý park, sauna a půjčovna jízdních kol.
Rehabilitace
onemocněním pohybového ústrojí - po úrazech a operacích pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému a také přijímáme
V
nemocné s bolestmi páteře a kloubů.
Pro každého pacienta je vždy vypracován individuální rehabilitační plán, který je uzpůsobován dle aktuálního zdravotního stavu podle opakovaných vyšetření lékaři.
Máme tým lékařů z oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, neurologie, ortopedie, chirurgie, a dále pak odborné pracovníky s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Lékařská služba je zde v provozu
nepřetržitě. Kromě lůžkové části tu funguje také rehabilitační a chirurgická ambulance.
Placené pobyty
Trendem dnešní doby začínají být investice do svého zdraví. Mnoho našich pacientů by vhodnou prevencí nemuselo skončit na operačním sále nebo omezovat své aktivity, event. měnit
zaměstnání apod. Nabízíme proto preventivní péči formou přímo placených lázeňských pobytů (rekondičních a regeneračních tzv. wellness pobytů).
INFINITY method
Provádíme zde naši speciální rehabilitační metodu vypracovanou na základech biomechaniky, neurofyziologie a anatomie - INFINITY method. Cílem této metody je léčba především pacientů s onemocněním
pohybového ústrojí, současně slouží jako preventivní pohybový program u lidí, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a pro svou postavu. Metoda a cvičení je založeno na zlepšení stability, centrace,
koordinace, vnímání a ovládání celého těla. Umožňuje ale i uvolnění, protažení a posílení celého pohybového ústrojí. Pracuje na celkové postuře a stabilitě těla včetně páteře s pomocí gravitace. Využívá
aktivaci horních a dolních končetin, pánve, hlavy, dýchání i vrozených, geneticky daných reflexů a programů centrálního nervového systému apod. www.infinity-method.com
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, 561 12, recepce: 465 544 206-7, sekretariát: 465 544 031, [email protected], www.rehabilitacniustav.cz
Download

VIII. brandýské sympozium FI.pdf