Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Humboldt klub ČR
Vás srdečně zvou na
„Česko-německý den vědy“
dne 15. května 2014 v 17:00 hodin
na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Vlašská 19, Praha 1
Během krátkých přednášek se představí nejvýznamnější německé vědecké instituce, se kterými bude ve
druhé části programu možné navázat užší kontakt a spolupráci.
Úvodní prezentace:
Prof. Jaromír Veber
náměstek ministra školství pro vysoké školy a výzkum
Matthias Hack
Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum
Představí se tyto německé vědecké a výzkumné instituce:
Zuzana Štorchová
Max-Planck-Gesellschaft
Susanne Finkenzeller
Fraunhofer-Gesellschaft
Judith Schildt
Alexander von Humboldt Stiftung
Jürgen Breitkopf
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Almuth Wietholtz
Leibniz-Gemeinschaft
Astrid Winter
DAAD
Jednacím jazykem je angličtina.
Po skončení akce Vás zveme na malé občerstvení.
Prosíme o potvrzení účasti emailem do 8.5. na [email protected]
Download

ZDE - Humboldt klub ČR