32.010/1
SDU: Přesný snímač tlakové diference
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
Umožňuje přesné měření tlaku v kanálech pro optimalizaci energetické spotřeby vzduchotechnických
zařízení.
Oblasti použití
Měření i minimálního proudění vzduchu a tlakových rozdílů v klimatizační technice, v technice
prostředí, v laboratorních a čistých prostorech.
Základní znaky
•
Statický membránový snímač tlaku
•
Kapacitní snímání měřené hodnoty
•
Přesné měření tlakových rozdílů do 10 mbar (1000 Pa)
•
Nastavitelná měřicí rozpětí pro optimální přizpůsobení měřicího rozsahu dané aplikaci
•
Automatické přepínání z napěťového na proudový signál
Technický popis
•
Napájecí napětí 24 V~
•
4 měřicí rozsahy
•
0…100 Pa
•
0…200 Pa
•
0…400 Pa
•
0…1000 Pa
•
Připojení tlaku pro měřicí hadičky s vnitřním průměrem 4 a 6 mm
Měřicí rozsah Δp 1)
Pa
mbar
Typ
SDU 101 F001
SDU 101 F002
SDU 101 F003
SDU 101 F004
0...100
0...200
0...400
0...1000
0...1
0...2
0...4
0...10
Napájecí napětí 24 V~
Příkon
+15/–20 %, 50...60 Hz
2 VA
Nastavitelný rozsah
měřicí rozpětí (span)
50...100 % Δp
Výstupy
signál skutečné hodnoty 2) 0(2)...10 V, zátěž > 500 Ω
linearita
2 % z 10 V
Příslušenství
0010240 300
1)
2)
PD
r oz
sa
h=
50
%
Y03197
Napětí
Hmotnost
kg
24 V~
24 V~
24 V~
24 V~
0,8
0,8
0,8
0,8
Přípustný přetlak
Přípustný provozní tlak pstat
Teplota okolí
Vlhkost okolí
Krytí
±5 kPa
±3 kPa
0...40 °C
< 90 % r. v.
IP 44 (EN 60529)
Schéma zapojení
Rozměrový výkres
Montážní předpis
A01117
M01104
MV 505119
ro
ah
zs
=
0
10
B01115
Kompletní připojovací sada 6 mm
Nastavení z výroby, točítkem “span“ ho lze zmenšit až na polovinu.
Při zátěži < 500 Ω dochází automaticky k přepnutí na 0...20 mA, resp. 4...20 mA.
Nastavení z výroby: 0...10 V, výstup odolný proti zkratu a přepětí do 24 V~.
Funkce
Naměřený tlakový rozdíl převádí senzor tlaku na lineární elektrický signál a měřicí zesilovač 3 ho
zesiluje na spojitý jednotkový signál. Nulový bod charakteristiky je možné zvýšit z 0 na 2 V (resp. z 0
na 4 mA). Při zátěži < 500 Ω dochází automaticky k přepnutí z napěťového na proudový signál.
Točítkem 1 (span = 50...100 %) je možné zmenšit měřicí rozsah až na polovinu. Pomocí nastavení 2
(zero) lze v případě potřeby kalibrovat nulový bod integrovaného senzoru tlaku.
Doplňkové technické údaje
Konformita dle:
směrnice EMV 2004/108/EG
EN 61000-6-1/ EN 61000-6-3
Sauter Components
%
71320102920 05
32.010/2 SDU
Blokové schéma
Legenda
1
2
span
zero
Δp
xi
span
zero
3
Δp
tlaková diference
skutečná hodnota
měřicí rozsah
nulový bod
xi
P (PI)
B01116
Pokyny k montáži
Přístroj je určen pouze k montáži na svislé stěny.
B01105
Schéma zapojení
zero
2
24V~
1 ⊥
Legenda
span
Δp
xi
span
zero
controller
Auto U/I
0/2...10 V
0/4...20 mA
⊥
4
3
xi
tlaková diference
skutečná hodnota
měřicí rozsah
nulový bod
regulátor
controller
Δp
A01117c
Rozměrový výkres
126
81
126
109
36
142
68
109
4,5
Ø4,7
Ø6,8
24
M01104
Sauter Components
71320102920 05
SDU
32.010/3
Příklad aplikace
Zařízení k regulaci proměnného průtoku vzduchu pro „otevřené prostory“ a dohřívač.
Měření tlaku v kanále přiváděného i odváděného vzduchu.
P
venti l
RLE 150 (Slave)
Legenda:
1
Regulátor objemového průtoku vzduchu
2
Pohon klapky, resp. ventilu
3
Expanzní box
4
5
Regulátor prostorové teploty
Snímač tlakové diference
Sauter Components
Tisk v České republice
Změny vyhrazeny
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
71320102920 05
Download

32.010/1 SDU: Přesný snímač tlakové diference Sauter Components