Rozvrhy na SPŠ a VOŠ Písek platné od 1. 9. 2014
(Změny vyhrazeny)
Rozvrh hodin:
Třída:
A1.E
(rozvrh platný od 1.9.2014)
A1.E (MAŘÍKOVÁ Hana)
1
2
P
o
Ú
t
S
t
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
AJ1 (1)
NJ2 (1)
ICT (2)
ICT (2)
MA (202)
NJ2 (2)
TR (07)
BZ (VYT1)
L: TEK (1)
FO (VYT3)
ICT (1)
BZ (VYT1)
S: TEK (2)
FO (VYT3)
8:00- 8:45
8:50- 9:35
PRAE (1)
PRAE (1)
HA (D3b)
PRAE (2)
PA (D12)
AJ1 (1)
KU (P12)
AJ1 (2)
SD (202)
HA (D3b)
KU (202)
ICT
PRAE (2) BZ (VYT3) AJ1 (2)
PA (D12)
SD (P12)
CJL
MAT
TEK
ZAE
MA (202)
PZ (202)
VJ (FYZ)
DU (202)
MAT
FYZE
CJL
EZ
DEJ
PZ (202)
BZ (FYZ)
MA (202)
HA (202) CHU (202)
BZ (VYT1)
L: TEK (1)
FO (VYT3)
ICT (1)
BZ (VYT1)
S: TEK (2)
FO (VYT3)
NJ2 (1)
MA (07)
ZAE
DU (202)
NJ2 (2)
TR (202)
AJ1 (1)
Č
t
P
á
MAT
TEK
TEV
TEV
MA (202)
KU (206)
AJ1 (2)
SD (202)
PZ (202)
VJ (FYZ)
RA (Hal)
RA (Hal)
CHE
DEJ
FYZE
ZEK
EZ
CJL
HA (202)
ZAE
DU (202)
NO (202) CHU (202) BZ (FYZ)
NO (202)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
A2.E
(rozvrh platný od 1.9.2014)
A2.E (VEJVODA Luboš)
1
2
8:00- 8:45
8:50- 9:35
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
TEV
TEV
RA (Hal)
RA (Hal)
L: MIT (1)
JA (D7)
S: MIT (2)
JA (D7)
L: MIT (1)
JA (D7)
S: MIT (2)
JA (D7)
NJ2 (2NJ)
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
MATE
ZAE
RA (112)
DU (112)
TR (07)
NJ2 (1NJ)
MA (112)
ZAE
FYZE
SIZ
DU (112)
VJ (FYZ)
HA (112)
PRAE (1)
PRAE (1)
HA (D4)
PRAE (2)
PA (D12)
HA (D4)
PRAE (2)
PA (D12)
PAS
KR (112)
ELT
MATE
CJL
KB (112)
RA (112)
VE (112)
FYZE
CJL
OBNE
VJ (FYZ)
VE (112)
HA (112)
PAS
MIT
ELT
KR (112)
JA (112)
KB (112)
AJ1 (1)
NJ2 (2NJ)
SD (112)
AJ1 (2)
ZA (P12)
AJ1 (1)
SD (112)
AJ1 (2)
ZA (209)
ICT (1)
SR (VYT2)
ICT (2)
BZ (VYT1)
TR (112)
NJ2 (1NJ)
MA (07)
MATE
CJL
RA (112)
VE (112)
ICT (1)
SR (VYT2)
ICT (2)
BZ (VYT1)
AJ1 (1)
SD (P12)
ZAE
DU (112)
AJ1 (2)
ZA (112)
MIT
JA (112)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
A3.E
(rozvrh platný od 1.9.2014)
A3.E (PROCHÁZKOVÁ Olga)
1
2
3
8:00- 8:45
8:50- 9:35
9:45-10:30
ELM
(1ELM)
SO (LA1)
P
o
ELM
CJL
SO (206)
VE (206)
ELM
SK (LA3)
ELM
AJ1 (1)
Ú
t
S
t
Č
t
(2ELM)
(3ELM)
4
5
6
7
8
9
10
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
ELM
(1ELM)
SO (LA1)
ELM
(2ELM)
SK (LA3)
ELM
(3ELM)
KB (LA4)
KB (LA4)
ICT (1)
ICT (1)
SO (LA1)
ELM
(2ELM)
SK (LA3)
ELM
STS (AUT)
VJ (206)
VJ (206)
RAE (TEL)
RAE (TEL)
DU (4)
DU (4)
AIT (ICT)
AIT (ICT)
PD (VY T2)
PD (VY T2)
OBNE
ELT
KA (206)
KB (206)
KB (206)
SI (206)
AUC (AUT)
AUC (AUT)
BU (S17)
BU (S17)
DIK (TEL)
DIK (TEL)
KR (S12)
KR (S12)
DAS (ICT)
DAS (ICT)
PE (VY T5)
PE (VY T5)
CJL
MATE
PAS
VE (206)
PZ (206)
BU (S15)
BU (S15)
S: MIT (2) S: MIT (2)
SI (MIT)
SI (MIT)
(3ELM)
STS (AUT)
MIT
PAS
KB (LA4)
PZ (206)
ELT
L: MIT (1) L: MIT (1)
JA (VYT5) JA (VYT5)
(1ELM)
KU (206) BZ (VYT1) BZ (VYT1)
ELT
KB (206)
AJ1 (2)
TEV (2)
TEV (2)
SD (205) TR (Soko) TR (Soko)
MATE
AJ1 (1)
P
á
ELM
MIT
AJ1 (2)
SI (206)
SD (P12)
PRAE (1)
PRAE (1)
PRAE (1)
PD (D10)
PD (D10)
PD (D10)
PRAE (2)
PRAE (2)
PRAE (2)
PA (D15)
PA (D15)
PA (D15)
MATE
CJL
AJ1 (1)
PZ (206)
VE (206)
KU (P12)
TEV (1)
TEV (1)
SNJ (NJ)
SNJ (NJ)
VE (07)
VE (07)
KU (205) ST (Soko) ST (Soko)
AJ1 (2)
ICT (2)
ICT (2)
SD (206) BZ (VYT1) BZ (VYT1)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
A4.E
(rozvrh platný od 1.9.2014)
A4.E (ŽÁKOVÁ Martina)
1
2
P
o
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
DAS (ICT)
DAS (1ICT)
DAS (1ICT)
KR (108)
PE (D8)
PE (D8)
AUC (AUT)
AUC (AUT)
AUC (AUT)
PU (S17)
PU (S17)
PU (S17)
DIK (TEL)
DIK (TEL)
DIK (TEL)
SK (S12)
SK (S12)
SK (S12)
8:00- 8:45
8:50- 9:35
AIT (2ICT) HE
(VYT5)
AIT (2ICT) HE
(VYT5)
ATS (AUT) BU
(S15)
ATS (AUT) BU
(S15)
KDS (TEL) SK
(S12)
KDS (TEL) SK
(S12)
MATE
CJL
AJ1 (1)
AJ1 (2)
L: AKS (1ICT) PU
(S17)
L: AKS (1ICT) PU
(S17)
PZ (108)
MA (108)
ZA (108)
ZA (108)
CJL
MATE
Ú
t MA (108) PZ (108)
OBNE
ELT
AJ1 (1)
KA (108)
DU (108)
ZA (108)
AJ1 (2)
ZA (108) PU (VYT5)
PU (S17)
ELM
ELM
(ELM)
SI (LA2)
ELM
EKOE
EKOE
CJL
S
t UH (108) SP (108) SP (VYT3) MA (108)
ELM
P
á
(1ELM)
UH (LA1)
ELM
Č
t
AKS (ICT) S: AKS (2ICT) S: AKS (2ICT)
(2ELM)
ELM
(ELM)
SI (LA2)
ELM
(1ELM)
UH (LA1)
ELM
(2ELM)
(ELM)
SI (LA2)
ELM
(1ELM)
UH (LA1)
ELM
(2ELM)
SO (LA4)
SO (LA4)
SO (LA4)
AIT (1ICT) HE
(VYT5)
AIT (1ICT) HE
(VYT5)
DAS (2ICT) PE
(D8)
DAS (2ICT) PE
(D8)
EKOE
ELT
AJ1 (1)
AJ1 (2)
TEV
TEV
AUC (AUT) PU
(S17)
AUC (AUT) PU
(S17)
SP (108)
DU (108)
ZA (P12)
ZA (P12)
ST (Ohal)
ST (Ohal)
RAE (TEL) DU
(108)
RAE (TEL) DU
(108)
PRAE (1)
PRAE (1)
PRAE (1)
PA (D12)
PZ (108) DU (108) PRAE (2)
JA (D7)
PA (D12)
PRAE (2)
JA (D7)
PA (D12)
PRAE (2)
JA (D7)
MATE
ELT
PU (S17)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
B1.I
(rozvrh platný od 1.9.2014)
B1.I (KLAVÍKOVÁ Ludmila)
1
2
8:00- 8:45
8:50- 9:35
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
NJ2 (1)
PRAI (1)
PRAI (1)
VE (07)
HA (D3b)
NJ2 (2)
PRAI (2)
TR (204) PA (D12)
ICT (1)
ICT (1)
SR (VYT1) SR (VYT1)
DEJ
HA (204)
PVA (2)
PVA (2)
PD (VYT3) PD (VYT3)
NJ2 (1)
VE (204)
TEV
TEV
ST (Ohal) ST (Ohal)
NJ2 (2)
TR (07)
HA (D3b)
PRAI (2)
PA (D12)
AJ1 (1)
P
o
FYZI
MAT
CHEI
VJ (FYZ)
NO (204)
NO (202)
AJ1 (1)
Ú
t
HW
KB (204)
SN (P12)
AJ1 (2)
ZA (204)
APS
CJL
S
t SP (VYT3) KA (204)
PVA (1)
FYZI
VJ (FYZ)
CJL
KA (204)
SN (204)
AJ1 (2)
ZA (205)
PVA (1)
MAT
Č PD (VYT2) PD (VYT2)
t
NO (204)
ICT (2)
ICT (2)
PZ (VYT3) PZ (VYT3)
AJ1 (1)
SN (204)
DEJ
MAT
P
á HA (204)
NO (204)
AJ1 (2)
ZA (P12)
HW
PS
PS
KR (202)
ZEK
KB (204)
KR
(VYT3)
NO (204)
CJL
ICT
APS
KA (204) PZ (VYT3) SP (VYT3)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
B2.I
(rozvrh platný od 1.9.2014)
B2.I (ŠIROKÝ Miroslav)
1
2
8:00- 8:45
8:50- 9:35
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
AJ1 (1)
PSH
PSH
P
o PE (VYT3) PE (VYT3)
APS (1)
Č
t
P
á
TR (110)
TEV
TAP
CHI
NJ2 (2)
ST (Hal)
JA (110)
NO (110)
TR (07)
PRE
PRE
KA (110)
KA (110)
MATI
CJL
SR (110)
NO (110)
TEV
ST (Hal)
NJ2 (1)
APS (1)
Ú BZ (VYT1) BZ (VYT1)
t
PVA (2)
PVA (2)
S
t
MA (110)
SN (P12)
NJ2 (2)
TR (110)
ISY
TU (VYT2) TU (VYT2)
PVA (1)
PVA (1)
TU (VYT1) TU (VYT1)
CJL
OBNI
MA (110)
KA (110)
APS (2)
APS (2)
SR (110)
SR (110)
AJ1 (1)
AJ1 (1)
SN (110) SN (110)
TAP
CJL
JA (110) MA (110)
AJ1 (2)
AJ1 (2)
ZA (P12) ZA (P12)
PRAI (1)
PRAI (1)
JA (D7)
JA (D7)
OBNI
FYZI
KA (110)
VJ
PRAI (2)
PRAI (2)
PD (D10) PD (D10)
NJ2 (1)
TR (07)
AJ1 (2)
ZA (110)
MATI
FYZI
NO (110)
VJ (FYZ)
ISY
MATI
SR (110)
NO (110)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
B3.I
(rozvrh platný od 1.9.2014)
B3.I (RÁDR Filip)
1
8:00- 8:45
P
o
TAP
SR (213)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8:50- 9:35
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
AJ1 (1)
PSH (1)
PSH (1)
ZA (P12)
AJ1 (2)
SN (213)
PE (D8)
PRAI (2)
FO (D15)
PE (D8)
PRAI (2)
FO (D15)
PSH
PSH
PRE
PRE
Ú
t PE (VYT3) PE (VYT3) PI (VYT3) PI (VYT3)
PVA (1)
S
t
MATI
RA (213)
PD (VYT2) PD (VYT2)
MA (213) TEV (2)
TEV (2)
ST (Soko) ST (Soko)
CJL
P
á
CJL
EKOI
TAP
MA (213)
SP (213)
SR (213)
MATI
OBNI
ISY
RA (213)
KA (213)
SR (213)
FYZI
CJL
VJ (FYZ)
MA (213)
FYZI
ISY
EKOI
VJ (FYZ)
SR (213)
SP (213)
PRAI (1)
PRAI (1)
PVA (1)
AJ1 (1)
Č
t
MATI
RA (213)
ZA (209)
AJ1 (2)
SN (213)
AJ1 (1)
ZA (213)
AJ1 (2)
SN (P12)
JA (D7)
JA (D7)
SNJ (NJ)
SR (213)
VE (07)
APS (2)
APS (2)
BA (VYT5) BA (VYT5)
APS (1)
APS (1)
BA
BA
(VYT5)
(VYT5)
PSH (2)
PSH (2)
PE (D8)
PE (D8)
TEV (1)
TEV (1)
RA (Hal) RA (Hal)
PVA (2)
PVA (2)
PD (VYT2) PD (VYT2)
ISY
SNJ (NJ)
VE (07)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
B4.I
(rozvrh platný od 1.9.2014)
B4.I (VEJVODOVÁ Jaroslava)
1
2
8:00- 8:45
P
o
Ú
t
8:50- 9:35
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
ISY (2)
ISY (2)
CJL
MATI
EKOI
VE (210)
RA (210)
SP (210)
PVA (2)
PVA (2)
APS (2)
BU (S17)
APS (1)
FO (MIT)
BU (S17)
APS (1)
FO (MIT)
FO (MIT)
PVA (1)
BU (S17)
AJ1 (1AJ)
SN (213)
S
t
ISY
MATI
SR (210)
RA (210)
AJ1 (2AJ)
KU (P12)
NJ1 (3NJ)
SR (VYT1) SR (VYT1)
SP (210)
PSH (1)
PSH (1)
BA (D8)
BA (D8)
APS (2)
PRAI (2)
PRAI (2)
FO (MIT) HA (D4)
HA (D4)
PVA (1)
PRAI (1)
PRAI (1)
BU (S17) SP (VYT5) SP (VYT5)
PSH (2)
PSH (2)
BA (D8)
BA (D8)
EKOI
ISY
SR (210)
TAP
ISY (1)
ISY (1)
SK (210)
SR (VYT1) SR (VYT1)
VE (210)
Č
t
CJL
FYZI
TAP
MATI
TEV
TEV
VE (210)
VJ (FYZ)
SK (210)
RA (210)
ST (Ohal)
ST (Ohal)
AJ1 (1AJ)
P
á
PSH
BA
(VYT3)
AJ1 (1AJ)
SN (205)
PSH
BA (VYT3)
AJ1 (2AJ)
KU (210)
SN (P12)
CJL
FYZI
VE (210)
VJ (FYZ)
AJ1 (2AJ)
KU (210)
NJ1 (3NJ)
NJ1 (3NJ)
VE (07)
VE (205)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
C1.E
(rozvrh platný od 1.9.2014)
C1.E (KOUĎOVÁ Milena)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
PRAE (1)
PRAE (1)
ICT (2)
ICT (2)
HA (D3b)
DU (107) CHU (107) PRAE (2)
PA (D12)
HA (D3b)
PRAE (2)
PA (D12)
8:00- 8:45
P
o
Ú
t
ZAE
FYZE
8:50- 9:35
CJL
CJL
ZAE
VJ (FYZ) CHU (107) DU (107)
AJ1 (1)
KU (107)
MAT
PZ (107)
PZ (VYT2)
KU (P12) S: TEK (1)
FO (VYT3)
NJ2 (1)
ICT (1)
CHU (07) PZ (VYT2)
NJ2 (2)
L: TEK (2)
TR (107) FO (VYT3)
AJ1 (2)
PZ (VYT2)
S: TEK (1)
FO (VYT3)
ICT (1)
PZ (VYT2)
L: TEK (2)
FO (VYT3)
NJ2 (1)
DEJ
CJL
S CHU (107)
t
NJ2 (2) CHU (107) CHU (107)
MAT
AJ1 (1)
AJ1 (2)
TEV
TEV
PZ (107)
KU (P12)
KU (107)
RA (Ohal)
RA (Ohal)
ICT
AJ1 (1)
AJ1 (2)
TEK
KU (107)
VJ (FYZ)
TR (07)
Č
t
FYZE
EZ
ZEK
VJ (FYZ)
HA (107)
ST (107)
P
á
CHE
TEK
ZAE
NO (107)
VJ (FYZ)
DU (107)
PD (VYT3) KU (107)
DEJ
EZ
CHU (107) HA (107)
MAT
PZ (107)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
C2.E
(rozvrh platný od 1.9.2014)
C2.E (NOVOTNÁ Václava)
1
2
8:00- 8:45
8:50- 9:35
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
AJ1 (1)
NJ2 (2NJ)
TR (07)
P
o
MATE
ZAE
NO (209)
KB (209)
RJ2 (1RJ)
SN (P12)
CJL
FYZE
MIT
CHU (209) VJ (FYZ)
JA (209)
KU (209)
AJ1 (2)
ZA (P12)
NJ2 (1NJ)
MA (112)
AJ1 (1)
Ú
t
TEV
TEV
ST (Ohal)
ST (Ohal)
KU (P12)
AJ1 (2)
NJ2 (2NJ)
TR (112)
CJL
CHU (209)
ZA (209)
RJ2 (1RJ)
SN (209)
NJ2 (1NJ)
L: MIT (1)
JA (D7)
L: MIT (1)
JA (D7)
S: MIT (2)
JA (D7)
S: MIT (2)
JA (D7)
MA (07)
AJ1 (1)
S
t
Č
t
KU (209)
AJ1 (2)
ZA (P12)
SIZ
PAS
MATE
FYZE
ELT
HA (209)
KR (209)
NO (209)
VJ (FYZ)
KB (209)
PRAE (1)
PRAE (1)
HA (D4)
PRAE (2)
PA (D12)
HA (D4)
PRAE (2)
PA (D12)
MIT
PAS
JA (209)
KR (209)
ELT
CJL
MATE
OBNE
NO (209)
KA (209)
ICT (1)
ICT (1)
ZAE
P BZ (VYT1) BZ (VYT1)
á
KB (209)
ICT (2)
ICT (2)
ZAE
KB (209)
KB (209) CHU (209)
SR (VYT2) SR (VYT2)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
C3.E
(rozvrh platný od 1.9.2014)
C3.E (ŠTĚPÁN Luděk)
1
2
P
o
8:00- 8:45
8:50- 9:35
AJ1 (1)
AJ1 (1)
SD (4)
SD (4)
ICT (2)
ICT (2)
BZ (VYT1) BZ (VYT1)
ELM
(1ELM)
SK (LA3)
Ú
t
CJL
CHU (4)
ELM
(2ELM)
KB (LA4)
ELM
(3ELM)
SO (LA1)
S
t
Č
t
P
á
STS (AUT)
STS (AUT)
VJ (206)
VJ (206)
RAE (TEL)
RAE (TEL)
DU (4)
DU (4)
AIT (ICT)
AIT (ICT)
PD (VY T2)
PD (VY T2)
ICT (1)
ICT (1)
BZ (VYT1) BZ (VYT1)
AJ1 (2)
AJ1 (2)
SD (4)
SD (4)
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
TEV (1)
TEV (1)
ST (Soko)
L: MIT (2)
SI (MIT)
TEV (2)
ST (Soko)
ST (Soko)
L: MIT (2)
SI (MIT)
TEV (2)
ST (Soko)
S: MIT (1)
SI (MIT)
S: MIT (1)
SI (MIT)
MATE
MIT
PAS
RA (4)
SI (4)
BU (S15)
ELM
(1ELM)
SK (LA3)
ELM
(2ELM)
KB (LA4)
ELM
(3ELM)
ELM
(1ELM)
SK (LA3)
ELM
(2ELM)
KB (LA4)
ELM
AJ1 (1)
AJ1 (2)
SD (P12)
SD (P12)
(3ELM)
SO (LA1)
SO (LA1)
MIT
MATE
ELM
OBNE
ELT
SNJ (NJ)
SNJ (NJ)
SI (4)
RA (4)
SO (4)
KA (4)
DU (4)
VE (07)
VE (07)
AUC (AUT)
AUC (AUT)
PRAE (1)
PRAE (1)
PRAE (1)
BU (S17)
BU (S17)
PA (D15)
PA (D15)
PA (D15)
PRAE (2)
PRAE (2)
PRAE (2)
PD (D10)
PD (D10)
PD (D10)
DIK (TEL)
DIK (TEL)
KR (S12)
KR (S12)
DAS (ICT)
DAS (ICT)
PE (VY T5)
PE (VY T5)
ELT
DU (4)
CJL
CJL
MATE
PAS
ELT
CHU (4)
CHU (4)
RA (4)
BU (S15)
DU (4)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
C4.E
(rozvrh platný od 1.9.2014)
C4.E (BURGER Michal)
1
2
P
o
Ú
t
8:00- 8:45
8:50- 9:35
AIT (2ICT)
AIT (2ICT)
HE (VY T5)
HE (VY T5)
3
4
5
6
7
8
9
10
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
DAS (ICT)
PU (S17)
PU (S17)
PU (S17)
DIK (TEL)
DIK (TEL)
SK (S12)
SK (S12)
ELM
ELM
KR (108)
TEV
TEV
MATE
ST (Hal)
ST (Hal)
NO (205)
AUC (AUT) AUC (AUT)
ATS (AUT)
ATS (AUT)
BU (S15)
BU (S15)
AUC (AUT)
KDS (TEL)
KDS (TEL)
DIK (TEL)
SK (S12)
SK (S12)
SK (S12)
PRAE (1)
PRAE (1)
PRAE (1)
JA (D7)
JA (D7)
JA (D7)
PRAE (2)
PRAE (2)
PRAE (2)
PA (D12)
PA (D12)
PA (D12)
AKS (ICT)
PU (VY T5)
CJL
MATE
ELM
KA (205) NO (205)
(3ELM)
ELM
SO (LA1)
ELM
(4ELM)
BU (LA2)
(3ELM)
SO (LA1)
(4ELM)
ELM
BU (LA2)
S:
(3ELM)
SO (LA1)
(4ELM)
BU (LA2)
AKS (2ICT)
PU (S17)
S:
AKS (2ICT)
PU (S17)
AJ1 (4AJ)
S
t
Č
t
MATE
ELM
NO (205)
BU (205)
DAS (2ICT)
DAS (2ICT)
PE (D8)
PE (D8)
AUC (AUT)
AUC (AUT)
PU (S17)
PU (S17)
RAE (TEL)
RAE (TEL)
DU (108)
DU (108)
SD (205)
ELT
NJ1 (3NJ) KB (205)
VE (210)
CJL
ELT
KA (205)
KB (205)
SI (LA2)
CJL
EKOE
ELT
OBNE
KA (205)
SP (205)
KB (205)
KA (205)
AJ1 (4AJ)
P
á
ELM (ELM) ELM (ELM) ELM (ELM)
SD (P12)
NJ1 (3NJ)
VE (07)
EKOE
SP
(VYT3)
SI (LA2)
SI (LA2)
AJ1 (4AJ)
EKOE
SP (205)
SD (206)
NJ1 (3NJ)
VE (205)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
V1.A
(rozvrh platný od 1.9.2014)
V1.A (KRUPIČKOVÁ Daniela)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8:00- 8:45
8:50- 9:35
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
DASV
DASV
ELTV
APC
APC (1)
NJV (1)
NJV (1)
KR (D8)
KR (D8)
DU (3)
PD (D10)
PD (D10)
CHU (07)
CHU (07)
PSP
PSP
ZPI
DASV (1)
DASV (1)
DASV (1)
EIT
KA (3)
KA (3)
HE (VYT5)
KR (D8)
KR (D8)
KR (D8)
SK (3)
ZPI (1)
ZPI (1)
ZPI (1)
S
t HE (VYT5) HE (VYT5) HE (VYT5)
AJV (1)
EIT
MAN (1)
MAN (1)
SN (3)
SK (3)
SP (3)
SP (3)
P
o
Ú
t
Č
t
P
á
EIT (1)
EIT (1)
ELTV
MATV
AJV (1)
MAN
SK (LA1)
SK (LA1)
DU (3)
NO (3)
SN (3)
SP (3)
AJV (1)
MASV (1)
PVE
MATV
SN (3)
RA (3)
PU (3)
NO (3)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
V2.A
(rozvrh platný od 1.9.2014)
V2.A (ŠPIRHANZLOVÁ Vladimíra)
1
2
3
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
4
5
6
7
8
9
10
8:00- 8:45
8:50- 9:35
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
ANO (1)
AJV (1)
AJV (1)
MATV
MAN (1)
MAN (1)
SN (P12)
KU (P17)
KU (P17)
PZ (P17)
SP (P17)
SP (P17)
NJV (1)
NJV (1)
EMS (1)
EMS (1)
EMS (1)
HE (07)
HE (07)
PU (S18)
PU (S18)
PU (S18)
DASV
DASV
ZPI
PVE
ZPI (1)
ZPI (1)
ZPI (1)
BA (D8)
BA (D8)
PE (MIT)
SP (P17)
PE (MIT)
PE (MIT)
PE (MIT)
DIKV
DIKV
ANO (1)
AJV (1)
MAN
KR (S12)
KR (S12)
SN (P17)
KU (P12)
SP (P17)
AUS
AUS
MATV
DASV (1)
DASV (1)
DASV (1)
PU (S15)
PU (S15)
PZ (P17)
BA (D8)
BA (D8)
BA (D8)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Rozvrh hodin:
Třída:
V3.A
(rozvrh platný od 1.9.2014)
V3.A (PECKOVÁ Radka)
1
2
P
o
Ú
t
S
t
3
4
5
6
7
8
9
10
8:00- 8:45
8:50- 9:35
9:45-10:30
10:50-11:35
11:40-12:25
12:30-13:15
13:20-14:05
14:10-14:55
15:00-15:45
15:50-16:35
EMS (1)
EMS (1)
EMS (1)
NJV (1NJ)
ANO (1)
AJV (1)
SI (LA5)
SI (LA5)
SI (LA5)
VE (07)
SN (P12)
SD (P7)
DIKV
DIKV
DIKV
ANO (1)
ZPI
ZPI
KR (S12)
KR (S12)
KR (S12)
SN (P7)
AJV (1)
AJV (1)
AUS (1)
AUS (1)
ZPI (1)
ZPI (1)
SD (P7)
SD (P12)
BU (S17)
BU (S17)
NJV (1NJ)
DASV
DASV
AUS (1)
AUS (1)
AUS (1)
VE (P7)
BA (D8)
BA (D8)
BU (S17)
BU (S17)
BU (S17)
DASV (1)
DASV (1)
DASV (1)
DIKV (1)
DIKV (1)
PE (D8)
PE (D8)
PE (D8)
KR (S12)
KR (S12)
Č
t
P
á
TU (VYT2) TU (VYT2)
ZPI (1)
TU (VYT2) TU (VYT2) TU (VYT2)
Zpracov áno v sy stému Bakaláři
Download

Rozvrhy na SPŠ a VOŠ Písek platné od 1. 9. 2014 (Změny vyhrazeny)