Zaměstnanci oddělení, kontakt, úřední hodiny
Studijní oddělení - úřední hodiny a kontakty
Úřední hodiny Referátu SIS ve středu 15.1.2014 skončí výjimečně již v 16.00. Děkujeme za pochopení.
ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
POŠTOVNÍ ADRESA
-----
-----
9.00 - 12.00
včetně referentky
K. Kordíkové,
přepážka 5
14.30 - 16.00
pouze proděkan
Š. Špinka,
místnost 126a
(během letních
prázdnin pouze
po předchozí
domluvě emailem)
včetně vedoucí SO K.
Volné, místnost 126a
STŘEDA
-----
14.00 - 17.30
kromě referentky
K. Kordíkové,
přepážka 5
ČTVRTEK
-----
14.00 - 16.00
kromě referentky
K. Kordíkové,
přepážka 5
9.00 - 12.00
včetně referentky
K. Kordíkové,
přepážka 5
----
PÁTEK
Studijní oddělení FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 PRAHA 1
Telefon:
ústředna + 420 221 619 111
UPOZORNĚNÍ
Než se rozhodnete zavolat, projděte si
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA STUDIJNÍM
ODDĚLENÍ .
Pro informace o PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
kontaktujte Referát přijímacího řízení na tel.
čísle +420 221 619 333.
PRODĚKAN PRO STUDIJNÍ
ZÁLEŽITOSTI
STUDIJNÍ REFERENTKY
Studijní oddělení
č. dv. 126
Od září 2012 jsou studenti nově rozděleni pouze
abecedně, nikoliv s ohledem na začátek studia. Pro
některé studenty to znamená změnu referentky.
Konzultaci je vhodné, nikoliv
nutné, předem objednat
prostřednictvím e-mailu. V
případě nutnosti je možné
objednat si termín konzultace
i mimo výše stanovený čas.
Kombinované
studium
Barbora
Vernerová
kombinované
studium,
nostrifikace
[email protected]
část
studentů
tel. + 420 221 denního studia
619 200
N-O
Denní studium,
stipendia,
Compiled 25.6.2014 20:54:41 by Document Globe ®
č. dv. 124
doc. MUDr. Štěpán
Špinka, Ph.D.
[email protected]
1
ceny , výpisy
zkoušek
/
transcript
of
records
tel. +420 221 619 325
VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ
Mgr.
Rišková
STUDIJNÍHO
Mgr. Kateřina Volná
[email protected]
tel. +420 221 619 325
Studijní oddělení
č. dv. 126
Jana A-F
vládní
stipendisté;
[email protected]
stipendia
tel. + 420 221
619 268
č. dv. 124
Renáta
Hofmanová
G-KON
ceny
pro
studenty
[email protected]
tel. + 420 221
619 268
č. dv. 124
Jitka Jalovecká KOP-M
č. dv. 125
studium učitelství ,
pedagogické praxe,
[email protected]
SPS,
poplatky ,
tel. + 420 221 619 exkurze
815
N-O
nostrifikace
kombinované
[email protected]
studium
tel. + 420 221
619 200
č. dv. 124
Úterý 9.00 - 12.00
Pátek 9.00 - 12.00
Po
předchozí
domluvě možné i
jiné dny v tento čas.
Irena Jandová
č. dv. 125
P-S
Š-Ž
č. dv. 124
[email protected]
tel. + 420 221
619 200
Mgr. Jan Brož
BZZK/SZZK,
bakalářské
a
[email protected] magisterské
tel. + 420 221 619 promoce , zadání
324
bakalářských
a
diplomových prací,
dodatky
k
diplomům
č. dv. 126
Mgr.
Štěpánka BZZK/SZZK,
Ryšavá
bakalářské
a
magisterské
[email protected]
promoce , zadání
tel. +420 221 619 bakalářských
a
324
diplomových prací,
dodatky
k
diplomům
č. dv. 126
REFERÁT SIS
AKREDITAČNÍ
REFERÁT
Mgr.
Jarmila
Andrlová
č. dv. 126
BZZK/SZZK,
PROMOCE
[email protected]
tel. + 420 221
619 389
Marcela
Nahodilová
zástupkyně
vedoucí
oddělení
POPLATKY,
STUDIUM
UČITELSTVÍ
Klára Kordíková
[email protected]
tel. + 420 221
619 323
Barbora
Vernerová
V případě nutnosti je
možné dojednat si termín
konzultace mailem i
mimo výše stanovený čas
akreditace
[email protected]
Eliška Walsh
[email protected]
tel. +420 224
247 419
Compiled 25.6.2014 20:54:41 by Document Globe ®
Kaprova 13
3. patro,
místnost č. 411
Mgr.
Černá
Barbora
Referát studijního
informačního
systému
[email protected]
informační systém,
tel. + 420 221 619 správa uživatelů
830
č. dv. 127
Mgr.
Magdziak
Lucia
č. dv. 127
Referát studijního
informačního
systému
[email protected]
rozvrhy - rezervace
tel. + 420 221 619 místností
831
2
KOORDINÁTOR
PÉČE
O
STUDENTY SE
SPECIÁLNÍMI
POTŘEBAMI
PhDr.
Čáp
David
Informace o
speciálních
potřebách
[email protected]
Compiled 25.6.2014 20:54:41 by Document Globe ®
Čtvrtek
14:00-16:00
č. dv. 127
Ing.
Radka Referát studijního
Matoušková
informačního
systému
[email protected]
správa předmětů
tel. + 420 221 619 SZZK
830
č. dv. 127
V
případě
nutnosti
je
možné
dohodnout
i
jiný termín na
emailu
[email protected]
.
3
Download

Zaměstnanci oddělení, kontakt, úřední hodiny