NABÍDKA SKUPINY ČSOB
PRO ZEMĚDĚLCE
Petr Kopeček
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.
1
2
ČSOB nabízí pro vaše podnikání v zemědělství









vlastní síť zkušených firemních bankéřů se speciální obsluhou pro
zemědělce
rozumíme specifikům zemědělství
produkty zohledňující specifika zemědělství s konkrétními výhodami
oproti standardním podmínkám
zvýhodněné produkty pro zemědělské prvovýrobce
provozní a investiční úvěry za podmínek přizpůsobených sezónnímu
charakteru zemědělství
úvěrové produkty odpovídající podmínkám PGRLF, SZIF, EIB apod.
pružné financování provozních potřeb i investic
zhodnocení volných finančních prostředků s bonifikací
škálu produktů a služeb v rámci finanční skupiny ČSOB
3
Finanční skupina ČSOB
4
Produkty a výhody pro zemědělce




vše pod jednou střechou + minimum administrativy
produkty umožňující čerpání podpor z PGRLF, SZIF, EIB apod.
komplexní platební styk – elektr. bankovnictví, tuzemský i zahraniční platební styk
zhodnocení úspor – zvýhodněná úroková sazba na spořicím účtu
 financování provozu
- revolvingový úvěr, kontokorentní úvěr, resp. povolené
přečerpání účtu, kreditní karta
 financování zem. půdy a nemovitostí – formou účelového úvěru nebo
programem FARMÁŘI
 financování zem. techniky a technologií vč. BPS – úvěry, finanční leasing,
operativní leasing s vazbou na dotační tituly
 zemědělský dotační program od ČSOB Leasing
 pojištění - zvířata, plodiny, nemovitosti, stroje, odpovědnosti….
5
Vybrané výhody úvěrových produktů







produkty podporující čerpání podpory v rámci programu
„Podpora nákupu půdy“ a „Zemědělec“ z PGRLF, EIB, SZIF
financování zemědělské půdy až 9 měsíců zpětně
splatnost úvěru na půdu až 20 let
financujeme nové i použité stroje s výhodným pojištěním
rychlost poskytnutí úvěru a minimum administrativy
možnost odkladu první splátky jistiny až o 12 měsíců
sezónní splátky
6
Aktuální trend financování












nákup půdy a zemědělské techniky
financování posklizňových linek a skladovacích kapacit
předfinancování dotací
refundace investic
financování výstavby stájí pro dojnice a dojíren
financování dojicích a krmných robotů
financování modernizace budov a technologií pro chov prasat
refinancování BPS
financování výstavby malých BPS, KGJ
nákupy podniků
financování zásob a komoditní zajištění
profinancování pohledávek atd.
7
Program Farmáři





úvěr až 2 mil. Kč bez dokládání účelu při čerpání
investiční úvěr až 1,5 mil. Kč na dobu až 5 let a neúčelový úvěr až 1 mil. Kč
určen pro zemědělce hospodařící alespoň 1 rok
při úvěru do 300 000 Kč nepožadujeme zajištění
úvěr na základě výměry zemědělské půdy
Podklady



rozhodnutí o přidělení dotace v uplynulém roce od SZIF (výměra z.p. v ha)
žádost o úvěr (banka) a ŽL nebo výpis z obchodního rejstříku
plné (za 12M) DP za uplynulý rok pokud ho klient má
Výhody





rychlé čerpání bez dokládání účelu
lze čerpat podpory z PGRLF
volba splátek - splátky měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční
mimořádná splátka zdarma
administrativní nenáročnost a jednoduchost programu
8
EU Centrum – Dotační příležitosti
Výhody spolupráce s EU Centrem ČSOB

ČSOB je jediná banka, která má vlastní oddělení věnující se dotacím

tým 10 seniorních poradců s dlouholetou praxí v oblasti dotací

bohaté zkušenosti s financováním projektů

zpracováno více jak 400 investičních projektů, zajištěna podpora přesahující 17 mld. Kč,
dlouhodobá úspěšnost zpracovaných žádostí je 94,5%

specializace na projekty podnikatelských subjektů - OPPI, OPPIK, OPŽP a investiční pobídky pro
zpracovatelský průmysl vč. potravinářského, PRV

zkušenosti s přípravou a hodnocením projektů, tzn. zvýšení šancí na získání dotace

provizní odměna za zpracování žádostí je závislá až na úspěšném získání dotace, tzn. odměna
ČSOB jen v případě úspěchu

poradenství při řešení financování vašeho projektu na míru

poskytneme úvěr na předfinacování dotace a spolufinancování projektu

dotace jako mimořádná splátka úvěru

možnost zastavení předmětu dotace

možnost získání nižší úrokové sazby úvěru díky využití zvýhodněného úvěru od EIB – EU SMART
CREDIT
Nabídka služeb EU Centra ČSOB
Fáze I: BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS – DOTAČNÍ PORADENSTVÍ
analýza záměru, zjištění dotačních možností a detailních podmínek, odborné doporučení
či nedoporučení k podání žádosti o dotaci, monitoring programů pro projekty
Fáze II: PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE, PŘÍPRAVA
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh (záměr, studie
proveditelnosti, Cost - Benefit Analýza, finanční výkazy, soulady projektu s rozvojovými
strategiemi a další služby dle podmínek programu)
Fáze III: PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A ČERPÁNÍ
ÚVĚRU A DOTACE
odborná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace, zpracování výběrových řízení,
odborné ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, tvorba průběžných a
závěrečných zpráv, žádostí o proplacení dotace a financování projektu
NABÍDKA ČSOB LEASING
PRO ZEMĚDĚLCE
12
Financování strojů a zařízení : 1.-6. 2014
Stroje a zařízení
Pořadí konkurentů
(Financovaná hodnota v mil. CZK)
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
25
22,66
20
22%
17%
23%
27%
15
17 481
10
12 587
12 436
9 811
992
1 607
1 661
1 787
10 125
1 670
12 357
1 912
10 536
1 814
12 868
11 579
5
2 421
2 624
IH 2014
7%
ČSOBL
MS ČSOBL
16%
9%
0
11%
1H 10 2H 10 1H 11 2H 11 1H 12 2H12 1H13 2H13 1H14
Market
IH 2013
ČSOBL
SGEF
17%
7%
9%
12%
12%
11%
Deutsche
Erste
UCL
VBL
Others
Zemědělství
• ČSOB Leasing je č. 1 s 22.66
% tržního podílu.
• V zemědělství činí tržní
podíl 23,9 %
3000
2000
1000
0
30
20,78
20
2 702
2 699
562
645
2013
Market
Market Overview 2014
23,90
ČSOBL
10
0
2014
MS ČSOBL
*FA = Financed Amount; PC&LCV = Cars and Light Commercial Vehicles; M&E = Machinery &
Equipment
13
Nabídka pro zemědělce od ČSOB Leasing

ČSOB Leasing je lídrem trhu financování zemědělské techniky

nabízí program AGRO 2014, který byl oceněn „stříbrnou korunou„ v sekci úvěry pro podnikatele

specializace na financování techniky a technologií pro zemědělce

ucelený program výhodného financování ČSOB Leasingu zahrnuje:

značkové financování a kooperace (12 dodavatelských kooperací, které zahrnují 30 značek
zemědělské techniky, detail na dalším slide)

finanční poradenství a péče o koncové zákazníky

komplexní produktovou nabídku skupiny ČSOB

výhodné pojištění pro kompletní sortiment zemědělských strojů od ČSOB Pojišťovny prostřednictvím
ČSOBLPM

dotační programy (PGRLF – „Zemědělec“ , SZIF, EIB)

E-leasing, E-line (novinka)

financování skladových strojů dealera, financování předváděcích strojů apod.
l 14
Značková financování v roce 2014
dotace do úroku

zákazníci mohou využít široké škály programů značkového financování:

1/ KVERNELAND Finance - Kverneland, RAU, Vicon, Accord, Taarup, Underhaug, Gregoire, Lagarde,
McConnel, Vandaele, Hatzenbichler , KUHN (závěsná technika)

2/ JOHN DEERE – traktory a zemědělské stroje JOHN DEERE

3/ VALTRA Finance – traktory Valtra

4/ ZETOR Finance – traktory ZETOR a příslušenství ZETOR System

5/ DIECI Finance (DIECI a McHale)

6/ DEUTZ Finance (DEUTZ FAHR)

7/ Komatsu Finance – nakladače KOMATSU

8/ MOREAU AGRI na manipulátory Manitou, Traktory McCormick, traktory LANDINI, krmné vozy Storti,
cisterny a návěsy JOSKIN, postřikovače Matrot, pluhy a podmítače Gregoire besson .

9/ VOLVO na nakladače v zemědělské specifikaci

10/ P a L na secí stroje KINZE

11/ CAT v zemědělské specifikaci

12/ KRONE závěsná technika

13/ mnoho regionálních programů v gesci poboček ČSOB Leasing

tyto programy obsahují snížený úrok dotovaný importem, akce se servisem zdarma, akce
s odklady splátek a další výhody
l 15
ČSOB Leasing AGRO kampaň podzim 2014
l 16
Zemědělský dotační program od ČSOB Leasing
vám přináší:

financování s podporou Evropské investiční banky

dotované úrokové sazby od 1,9 % p.a.

výhodné all risk pojištění od 0,8 % z ceny financovaného předmětu

financování široké škály zemědělských strojů

odborné finanční poradenství
l 17
Nabídka pojištění
pro zemědělský sektor
- sklizňový rok 2015
18
Pojistíme vám podnikání v zemědělství





ČSOB Pojišťovna pro zemědělce nabízí ucelenou řadu produktů pojištění zemědělských a
ostatních rizik v rozsahu, který je plně srovnatelný s konkurencí
poskytujeme komplexní pojištění:
 plodin
 hospodářských zvířat
 majetku
 vozidel
 strojů a zařízení
 odpovědnosti podnikatelů za způsobenou škodu
=› cenové zvýhodnění pro zemědělské prvovýrobce
klienti mají možnost získat částečnou kompenzaci pojistného vynaloženého na
zemědělské pojištění v podobě dotace PGRLF (program Podpora pojištění)
celková pojistná částka - plodiny do 30 mil. Kč, zvířata do 30 mil. Kč
ČSOB Pojišťovna má tým zkušených pojišťovacích poradců pro zemědělství
Výhody pojištění

komplexní ochrana vašeho podnikání

zdarma audit pojistné ochrany

rozsah pojištění na míru vašemu podniku/farmě

podpora pojištění v podobě dotace PGRLF
NABÍDKA SPOLEČNOSTI
ČSOB FACTORING
l 21
Výhody factoringu






kompletní správa pohledávek a převzetí rizika neplacení
financujeme pohledávky do 180 dnů od vystavení faktury
prověřujeme bonitu odběratelů
zajišťujeme inkaso pohledávek
proplácíme až 90 % hodnoty pohledávek
nejčastěji financované pohledávky jsou za služby
poskytované zemědělcům, za servis zemědělské techniky a
prodej náhradních dílů – prodejci zemědělské techniky,
agrochemie a osiv
22
Zveme Vás do expozice ČSOB




Národní výstava HZ a ZT, Brno
Naše pole, Nabočany – ČSOB generální partner
Země živitelka,České Budějovice
Den zemědělce, Kámen – ČSOB generální partner
23
 děkuji za pozornost a těšíme se na
spolupráci
24
Kontakt ČSOB:
Petr Kopeček
Manažer sektoru zemědělství
tel.: +420 224 114 977
mobil: +420 725 285 523
e-mail: [email protected]
Download

Nabídka AGRI_základní přehled