CENÍK 2015
2
OBSAH
IMPRONTA
. 10
PREMIUM
. 16
STAR
. 24
ZERO
. 30
VERSO
. 44
PROIEZIONI
. 52
VELIS
. 60
MUSE
. 68
SFERA
. 74
CANOVA ROYAL
. 88
NEW LIGHT
. 102
UMYVADLA NA POLOŽENÍ | K ZAPUŠTĚNÍ
. 110
PISOÁRY
. 116
SPRCHOVÉ VANIČKY
. 120
PŘÍSLUŠENSTVÍ
. 130
KÓDOVÝ OBSAH
. 134
3
NOVINKY
IMPRONTA
(Nová kolekce)
.12
PREMIUM
150x50
120x47
120x47
kód 115VP00
kód 112VPD00
kód 112VP00
.18
.18
.18
kód 160ST00
.26
kód 1VS55NR00
kód 1VS55NBM
.35
.36
kód 170VL00 ( kód 17AVL00)
kód 160VL00 ( kód 16AZN00)
kód 142VL00 ( kód 142AVL00)
kód 1MPVSJ00
.62
.62
.62
.65
kód 1VSF54R00
.80
kód 1125CV00
kód 1105CV00
kód 160ACV00
.90
.91
.95
kód 180LI4800
kód 167LI00
kód 1VSLIR00
kód 1BSLIR00
.104
.104
.106
.106
kód 1S05200
.113
STAR
60x48
ZERO
WC NF 55x35
WC 55x35 matná bílá
VELIS
70x42
60x42
Ø42
70x37 WC kombi
změna
SFERA
WC NF 54x35
CANOVA ROYAL
125x54
105x54
60x40
NEW LIGHT
80x48
67x48
WC NF 53x37
Bidet NF 53x37
UMYVADLO
Umyvadlo k zapuštění pod desku
52x42
4
LEGENDA
KÓD PRODUKTU
BATERIE
POČET KUSŮ NA PALETĚ
Umyvadlo připravené pro jednootvorovou baterii
IT paleta: 100x120 h.140 cm
Export paleta: 100x120 h.225 cm
Europaleta: 80x120 h.225 cm
Umyvadlo předpřipravené pro jednootvorovou baterii
Jednootvorové umyvadlo předpřipravené pro
tříotvorovou baterii
Umyvadlo předpřipravené pro tříotvorovou baterii
Umyvadlo předpřipravené pro baterii v pěti pozicích
Umyvadlo předpřipravené pro baterii v sedmi pozicích
IT
kód 110VP00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na desku nebo
instalaci na nábytek. Dvě sady upevňovacího příslušenství
kód Z3442 nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3442 not included.
kód 5SCSTP000
TakeOff
kč
cm
20 100
100x47
28
12
12
20
3
84
112 140
360
5 100
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
SEDÁTKO TAKE OFF
odnimatelné sedátko umožnující bezproblémové čištění.
Veškeré ceny uvedeny v Kč a bez DPH
Euro Export
kg paleta paleta paleta
5
NAPROSTO NOVÝ ZPÙSOB GLAZOVÁNÍ.
SPECIÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE APLIKOVÁNA SOUÈASNÌ S
GALZUROU PØI TEPLOTE 1250°C A STÁVÁ SE TAK NEDÍLNOU SOUÈÁSTÍ KERAMIKY SAMOTNÉ.
TO ZARUÈUJE JEJÍ NEMÌNNOU FUNKCI PO CELOU DOBU UŽÍVÁNÍ.
TATO REVOLUÈNÍ GLAZURA JE NA PRVNÍ POHLED ROZPOZNATELNÁ
OPROTI STANDARDNÌ GLAZOVANÝM PRODUKTÙM.
VÝHODY CATAGLAZE:
• NESNIŽUJE SE JEJÍ ÚÈINNOST
• NEZTRÁCÍ LESK
• NEZTRÁCÍ JEMNOST POVRCHU
• ZVYŠUJE ODOLNOST VÙÈI AGRESIVNÍM CHEMIKÁLIÍM
PRO BAKTERIE ZCELA NEPROPUSTNÁ S DOKONALE JEMNÝM A ROVNÝM POVRCHEM.
ELIMINUJE MIKRONEROVNOSTI V GLAZUØE A TÍM ZABRAÒUJE ULPÍVÁNÍ NEÈISTOT.
ZARUÈUJE:
• MAXIMÁLNÍ HYGIENU
• SNADNÉ A RYCHLÉ ÈIŠTÌNÍ
• NIŽŠÍ SPOTØEBU ÈISTÍCÍCH PROSTØEDKÙ A TÍM NIŽŠÍ ZÁTÌŽ PRO ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
• PERFEKTNÍ HLADKOST
• VYŠŠÍ LESK
• ODOLNOST PROTI ULPÍVÁNÍ VODNÍHO KAMENE
Nový způsob glazování
Tradiční způsob glazování
6
7
IMPRONTA
IMPRONTA
NOVÁ KOLEKCE
125 kód 1125IM00
100 kód 1100IM00
80 kód 180IM00
10
83 kód 183IM00
75 kód 175AIM00
K zapuštění
Na položení
IMPRONTA
55 kód 1BS55NR00 | 1VS55NR00
NOVÉ
SPLACHOVÁNÍ
120 kód 180120IM00
100 kód 180100IM00
11
IT
IMPRONTA 125
kč
cm
kód 1125IM00
39 000
125x50
31
121
1
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na nábytek.
Dvě upevňovací sady kód Z3443 nejsou součástí.
Suitable for wall-hung or base cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P125IM00
Euro Export
kg paleta paleta paleta
8
7
8
10
11
19
360
9 000
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
kód 5SIIM00
12 000
2
Sifon v chromovém provedení s odpadem do zdi, Ø40.
Chrome brass siphon with horizontal outlet Ø40 MANDATORY.
IMPRONTA 100
kód 1100IM00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na nábytek.
Dvě upevňovací sady kód Z3443 nejsou součástí.
Suitable for wall-hung or base cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P100IM00
25 500
360
100x50
27
9 000
96
1
21 000
83x48
14
10
14
17
21 000
180
80x50
22
12
18
22
7 500
76
1
15 000
75x45
17
10
14
17
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
IMPRONTA 83
kód 183IM00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na nábytek.
Suitable for inset or sit on installation on a dedicated cabinet.
IMPRONTA 80
kód 180IM00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na nábytek.
Upevňovací sada kód Z3443 není součástí.
Suitable for wall-hung or base cabinet installation.
Fixing code Z3443 not included.
kód 5P80IM00
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
IMPRONTA 75
kód 175AIM00
Umyvadlo je určeno k položení na desku. Bez přepadu.
Washbasin suitable for sit on installation. Without overflow.
12
kód 1BS55NR00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
15 450
35x55
16
18
16
20
15 450
35x55
23
18
16
20
13 500
120x80
40
14
14
12 000
100x80
35
16
16
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
WC NEWFLUSH 55 ZÁVĚSNÉ
kód 1VS55NR00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
PŘÍSLUŠENSTVÍ NALEZNETE NA STRANĚ 35
FOR ACCESSORIES PLEASE SEE p.35
IMPRONTA 120
kód 180120IM00
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
IMPRONTA 100
kód 180100IM00
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VÝPUSŤ Ø90
kód AD41051
1 500
Výpusť se sifonem PRO ÚSPORU MÍSTA v chromovém
provedení.
Siphoned SPACE-SAVING chrome waste.
VÝPUSŤ Ø90
kód AC5010N
1 200
Výpusť se sifonem v chromovém provedení.
Siphoned chrome drain.
13
IMPRONTA
IT
BIDET SOFT 55 ZÁVĚSNÝ
PREMIUM
PREMIUM
NOVINKA
NOVINKA
150 kód 115VP00
120 kód 112VP00
70 kód 170VP00
100 kód 110VP00
55 kód 155VP00
80 kód 180VP00
40 kód 140VP00
60 kód 160VP00
48 kód 148AZT00
50 kód 150VP00
55 kód 1LSVP00
NOVINKA
120 kód 112VPD00
K polozapuštění
Semi-fitted
16
PREMIUM
VHODNÉ WC A BIDETY
matching Wc Bidet
str. 27
str. 35-36-38
str. 39-40-41
NOVINKA
55 kód 1BSST00 | 1VSST00
55 kód 1BS55N00 | 1VS55NR00
55 kód 1BI5500 | 1VP5500
NOVÉ SPLACHOVÁNÍ
55 kód 1BS55N00 | 1VS55N00
45 kód 1VP4500
50 kód 1BSV50N00 | 1VSV50N00
62 kód 1MPZN00 + 1CMSZ00
62 kód 1MPZN00 + 1SCSC00*
45 kód 1VSV45N00
* s anti-kondenzační nádržkou bez víka | with anticondesation cistern without lid
17
IT
NOVINKA
PREMIUM 150
kč
cm
kód 115VP00
46 350
150x50
48
8 700
144
2
28 650
120x47
35
5 550
115
1
25 500
120x47
35
5 550
115
1
20 100
100x47
28
95
1
Dvojumyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Dvě upevňovací sady kód Z3443
nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P15VP00
Euro Export
kg paleta paleta paleta
9
7
9
10
12
20
10
12
20
12
12
20
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
NOVINKA
PREMIUM 120
kód 112VPD00
Dvojumyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Dvě upevňovací sady kód Z3443
nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P12VP00
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
NOVINKA
PREMIUM 120
kód 112VP00
Dvojumyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Dvě upevňovací sady kód Z3443
nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P12VP00
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
PREMIUM 100
kód 110VP00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Dvě upevňovací sady kód Z3442
nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3442 not included.
kód 5P10N00
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
18
360
4 500
kč
cm
kód 180VP00
15 600
80x47
23
4 500
69
1
12 600
60x47
17
3 600
55
1
11 850
50x47
16
45
1
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P75N00
Euro Export
kg paleta paleta paleta
12
18
20
20
24
32
24
24
44
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
PREMIUM 60
kód 160VP00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P6QN00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
PREMIUM 50
kód 150VP00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P5QN00
180
3 600
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
19
PREMIUM
IT
PREMIUM 80
IT
PREMIUM 70
kč
cm
kód 170VP00
15 300
70x37
18
3 900
69
1
10 800
55x37
14
3 900
50
1
6 180
40x32
10
34
1
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5PA7N00
Euro Export
kg paleta paleta paleta
14
24
28
30
45
50
45
48
75
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
PREMIUM 55
kód 155VP00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P55VN00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
PREMIUM 40
kód 140VP00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na nábytek. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, sit-on or base cabinet installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P40VP00
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
20
180
3 000
kód 1LSVP00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
13 080
55x47
17
20
24
32
12 450
ø48
10
24
27
48
Umyvadlo je určeno k polozapuštění do desky. Upevňovací
sada součástí.
Suitable for semi inset installation. Fixing included.
PREMIUM 48
kód 148AZT00
Umyvadlo je určeno k položení na desku. Bez přepadu.
Washbasin suitable for sit on installation. Without overflow.
21
PREMIUM
IT
PREMIUM 55 | S
STAR
STAR
105 kód 1105ST00
58 kód 158ST00
K zapuštění
Inset
80 kód 180ST00
NOVINKA
60 kód 160ST00
24
55 kód 1BSST00 | 1VSST00
STAR
VHODNÉ WC A BIDETY
matching Wc Bidet
str. 35-36-38
str. 39-40-41
NOVINKA
55 kód 1BS55N00 | 1VS55NR00
55 kód 1BI5500 | 1VP5500
NOVÉ SPLACHOVÁNÍ
55 kód 1BS55N00 | 1VS55N00
45 kód 1VP4500
50 kód 1BSV50N00 | 1VSV50N00
62 kód 1MPZN00 + 1CMSZ00
62 kód 1MPZN00 + 1SCSC00*
45 kód 1VSV45N00
* s anti-kondenzační nádržkou bez víka
with anticondesation cistern without lid
25
IT
STAR 105
kód 1105ST00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky, k položení na desku, na sloup nebo na nábytek.
Upevňovací sada kód Z3443 není součástí.
Wall-hung, semi inset, pedestal or sit on installation on a
dedicated cabinet. Fixings cod. Z3443 not included.
kód 5P105ST00
kč
cm
24 000
105x48
26
4 800
91
1
7 050
20x70
14
18 900
80x48
19
4 500
66
1
7 050
20x70
14
13 050
60x48
16
7 050
20x70
14
9 600
58x45
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
8
11
13
12
18
22
19
21
20
19
21
20
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
kód 1COPR00
Keramický sloup
Ceramic pedestal.
STAR 80
kód 180ST00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky nebo k položení na sloup. Upevňovací sada kód
Z3443 není součástí.
Wall-hung, semi inset and on pedestal.
Fixing cod. Z3443 not included.
kód 5P80ST00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
kód 1COPR00
Keramický sloup
Ceramic pedestal.
NOVINKA
STAR 60
kód 160ST00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky, k položení na desku, na sloup nebo na nábytek.
Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
Wall-hung, semi inset, pedestal or sit on installation on a
dedicated cabinet. Fixings cod. Z3442 not included.
kód 1COPR00
180
Keramický sloup
Ceramic pedestal.
STAR 58
kód 158ST00
Umyvadlo je určeno pro montáž na desku, zapuštěním do
desky nebo na nábytek.
Suitable for inset or sit on installation on a dedicated cabinet.
26
kód 1BSST00
k
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
17 100
34x55
17
18
16
20
17 100
34x55
22
18
16
20
3
120 144 200
3
90
B
Bidet
závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
W
STAR 55 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSST00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5ZSSTP00
5 100
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or bidet
with fixing set”.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
27
90
STAR
IT
STAR 55 BIDET ZÁVĚSNÝ
S
ZERO
ZERO
125 kód 1125ZE00
125 kód 1125DO00
100 kód 110ZE00
100 kód 110DO00
75 kód 175ZE00
75 kód 17SZE00
60 kód 16QZE00
75 kód 17DZE00
50 kód 15QZE00
30
ZERO
VHODNÉ WC A BIDETY
matching Wc Bidet
str. 47
NOVINKA
55 kódd 1BS55N00 | 1VS55NR00
55 kód 1BI5500 | 1VP5500
53 kód 1BSVE00 | 1VSVE00
NOVÉ SPLACHOVÁNÍ
55 kódd 1BS55N00 | 1VS55N00
45 kód 1VP4500
50 kód 1BSV50N00 | 1VSV50N00
62 kód 1MPZN00 + 1CMSZ00
62 kód 1MPZN00 + 1SCSC00*
45 kód 1VSV45N00
* s anti-kondenzační nádržkou bez víka
with anticondesation cistern without lid
31
IT
ZERO 125
kód 1125ZE00
Dvojumyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k
polozapuštění do desky nebo k položení na desku. Dvě
upevňovací sady kód Z3443 nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, semi fitted or sit on installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P125N00
kč
cm
28 650
125x50
44
4 500
120
1
22 950
100x50
28
4 500
95
1
17 850
75x50
23
4 500
69
1
14 400
60x50
21
3 600
55
1
13 500
50x50
18
3 600
45
1
7 050
20x70
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
7
9
10
11
19
10
14
17
12
21
20
18
21
31
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERO 100
kód 110ZE00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na položení, k
polozapuštění do desky, nebo na sloup. Dvě upevňovací
sady kód Z3443 nejsou součástí.
It can be installed wall-hung, lay-on, semi-fitted and on pedestal. #2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P10N00
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERO 75
kód 175ZE00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na položení, k
polozapuštění do desky, nebo na sloup. Upevňovací sada
kód Z3443 není součástí.
It can be installed wall-hung, lay-on, semi-fitted and on
pedestal. Fixings cod. Z3443 not included.
kód 5P75N00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERO 60
kód 16QZE00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na položení, k
polozapuštění do desky, nebo na sloup. Upevňovací sada
kód Z3442 není součástí.
It can be installed wall-hung, lay-on, semi-fitted and on
pedestal. Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P6QN00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERO 50
kód 15QZE00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na položení, k
polozapuštění do desky, nebo na sloup. Upevňovací sada
kód Z3442 není součástí.
It can be installed wall-hung, lay-on, semi-fitted and on
pedestal. Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P5QN00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
SLOUP
kód 1COPR00
Keramický sloup | Ceramic pedestal.
32
kód 1125ZENE
Dvojumyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k
polozapuštění do desky nebo k položení na desku. Dvě
upevňovací sady kód Z3443 nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, semi fitted or sit on installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P125N00
kč
cm
44 700
125x50
44
4 500
120
1
35 100
100x50
28
4 500
95
1
26 700
75x50
23
4 500
69
1
21 600
60x50
21
3 600
55
1
20 400
50x50
18
45
1
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
7
9
10
11
19
10
14
17
12
21
20
18
21
31
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERO 100 ČERNÉ
kód 110ZENE
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na položení, k
polozapuštění do desky, nebo na sloup. Dvě upevňovací
sady kód Z3443 nejsou součástí.
It can be installed wall-hung, lay-on, semi-fitted and on pedestal. #2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P10N00
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERO 75 ČERNÉ
kód 175ZENE
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na položení, k
polozapuštění do desky, nebo na sloup. Upevňovací sada
kód Z3443 není součástí.
It can be installed wall-hung, lay-on, semi-fitted and on
pedestal. Fixings cod. Z3443 not included.
kód 5P75N00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERO 60 ČERNÉ
kód 16QZENE
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na položení, k
polozapuštění do desky, nebo na sloup. Upevňovací sada
kód Z3442 není součástí.
It can be installed wall-hung, lay-on, semi-fitted and on
pedestal. Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P6QN00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERO 50 ČERNÉ
kód 15QZENE
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na položení, k
polozapuštění do desky, nebo na sloup. Upevňovací sada
kód Z3442 není součástí.
It can be installed wall-hung, lay-on, semi-fitted and on
pedestal. Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P5QN00
180
3 600
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
33
ZERO
IT
ZERO 125 ČERNÉ
IT
ZERODOMINO 125
kód 1125DO00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky, nebo na sloup. Dvě upevňovací sady kód Z3443
nejsou součástí.
It can be installed wall-hung, semi-fitted and on pedestal.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P125N00
kč
cm
25 500
125x50
35
4 500
120
1
22 950
100x50
28
4 500
95
1
17 850
75x50
25
4 500
69
1
17 850
75x50
25
4 500
69
1
7 050
20x70
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
7
9
10
11
19
10
14
17
10
14
17
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERODOMINO 100
kód 110DO00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky, nebo na sloup. Dvě upevňovací sady kód Z3443
nejsou součástí.
It can be installed wall-hung, semi-fitted and on pedestal.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P10N00
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERODOMINO 75 DX
kód 17DZE00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění. Dvě upevňovací sady kód Z3443 nejsou
součástí.
It can be installed wall-hung and semi-fitted.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P75N00
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
ZERODOMINO 75 SX
kód 17SZE00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění. Dvě upevňovací sady kód Z3443 nejsou
součástí.
It can be installed wall-hung and semi-fitted.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P75N00
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
SLOUP
kód 1COPR00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
34
ZERO NF 55 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VS55NR00
kč
cm
15 450
35x55
Euro Export
kg paleta paleta paleta
23
18
16
20
5 100
3
84
112 140
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
3
90
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
Nové WC bez splachovacího kruhu
New flush without rim
kód 5SCSTP000
TakeOff
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
kód 5SCSTF000
TakeOff
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5SCST000
TakeOff
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set”.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
35
90
ZERO
IT
NOVINKA
IT
ZERO 55 BIDET ZÁVĚSNÝ
kód 1BS55N00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
13 350
35x55
16
18
16
20
13 350
35x55
23
18
16
20
5 100
3
84
112 140
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
23
18
16
3
84
112 140
3
90
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
ZERO 55 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VS55N00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5SCSTP000
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
NOVINKA
ZERO 55 WC ZÁVĚSNÉ MATNÉ BÍLÉ
kód 1VS55NBM
19 800
35x55
20
WC závěsné 4,5 l. z matné bílé. Upevňovací sada není
součástí.
Wall-hung WC white satin 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5SCSTPBM
7 200
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set”.
kód 5PRSO00
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
36
420
1
kód 1BS55NNE
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
19 800
35x55
16
18
16
20
19 800
35x55
23
18
16
20
3
84
112 140
3
90
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
ZERO 55 WC ZÁVĚSNÉ ČERNÉ
kód 1VS55NNE
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5SCSTPNNE
5 400
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set”.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
37
ZERO
IT
ZERO 55 BIDET ZÁVĚSNÝ ČERNÝ
IT
ZERO 50 BIDET ZÁVĚSNÝ
kód 1BSV50N00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
12 300
35x50
16
18
16
20
12 300
35x50
20
18
16
20
5 100
3
84
112 140
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
17
18
3
114 144 190
3
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
ZERO 50 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSV50N00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5SCSTP000
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
ZERO 45 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSV45N00
11 250
35x45
16
20
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5V45STF00
4 200
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set”.
kód 5PRSO00
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
38
420
1
90
kód 1BI5500
Bidet jednootvorový. Upevňovací sada kód Z3440 není
součástí.
Bidet single hole. Fixing cod. Z3440 not included.
ZERO 55 WC
kód 1VP5500
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
12 000
35x55
20
18
16
20
35x55
24
18
16
20
5 100
3
84
112 140
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
23
18
3
114 144 190
330
12 000
WC 4,5 l. s odpadem do zdi. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Wc with horizontal outlet convertible to floor-outlet by a pipe
fitting, not included. 4,5 lt. Fixing cod. Z3440 not included.
330
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5SCSTP000
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
ZERO 45 WC
kód 1VP4500
11 250
WC 4,5 l. s odpadem do zdi. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Wc with horizontal outlet convertible to floor-outlet by a pipe
fitting, not included. 4,5 lt. Fixing cod. Z3440 not included.
330
kód 5CUIG00
690
35x45
16
20
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5V45STF00
4 200
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
39
ZERO
IT
ZERO 55 BIDET
IT
ZERO 62 WC KOMBI | NÁDRŽKA
kód 1MPZN00
WC kombi 4,5-3 l. Lze změnit na odpad do podlahy pomocí
odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Monobloc WC outlet to wall 4,5-3 lt. Commutable in outlet
to floor by a pipe fitting, not included.
Fixing set cod. Z3440 not included.
kód 1CMSZ00
kč
cm
15 600
62x35
25
36x15
12
Euro Export
kg paleta paleta paleta
9
12
12
112 140
330
6 450
Dvojdílná keramická nádržka.
Ceramic cistern with lid.
kód 5BASZ00
2 400
Armatura pro WC kombi. Splachování 3/4,5 l.
Flushing mechanism with dual flush device 3/4.5 litre.
kód 5KRBSZ00
1 110
Upevňovací sada pro dvojčinnou splachovací armaturu.
Pipe fittings kit for cistern feeding.
kód 5SCSTP000
5 100
3
84
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5CU0200
1 980
1
1 980
1
Odpadní sada, nastavitelná od 6 do 10 cm + 14,5 cm fix.
Adjustable discharge set, from 6 to 10 cm + 14,5 fixed.
kód 5CU0300
Odpadní koleno, nastavitelné od 17 do 24 cm.
Adjustable discharge set from 17 to 24 cm.
40
kód 1MPZN00
WC kombi 4,5-3 l. Lze změnit na odpad do podlahy pomocí
odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Monobloc WC outlet to wall 4,5-3 lt. Commutable in outlet
to floor by a pipe fitting, not included.
Fixing set kód Z3440 not included.
kód 1SCSC00
kč
cm
15 600
62x35
25
35x15
10
Euro Export
kg paleta paleta paleta
9
12
12
112 140
300
4 950
Jednodílná keramická nádržka.
One-body ceramic shell.
kód 5BSSC00
4 650
Antikondenzační plastová nádržka s dvojčinným
splachováním 3/4,5 l.
Anti-condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5 lt.
kód 5KRBSZ00
1 110
Upevňovací sada pro dvojčinnou splachovací armaturu.
Pipe fittings kit for cistern feeding.
kód 5SCSTP000
5 100
3
84
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5CU0200
1 980
1
1 980
1
Odpadní sada, nastavitelná od 6 do 10 cm + 14,5 cm fix.
Adjustable discharge set, from 6 to 10 cm + 14,5 fixed.
kód 5CU0300
Odpadní koleno, nastavitelné od 17 do 24 cm.
Adjustable discharge set from 17 to 24 cm.
41
ZERO
IT
ZERO 62 WC KOMBI | NÁDRŽKA
VERSO
VERSO
120 kód 112VN00
75 kód 1750VE00
50 kód 15037VE00
50 kód 125VN00
37 kód 137VE00
35 kód 135VE00
44
53 kód 1BSVE00 | 1VSVE00
VHODNÉ WC A BIDETY
matching Wc Bidet
str. 35-36-38
str. 39-40-41
NOVINKA
70 kód 1LAHN00
55 kódd 1BS55N00 | 1VS55NR00
55 kód 1BI5500 | 1VP5500
NOVÉ SPLACHOVÁNÍ
70 kód 1VSHE00
58 kód 1BIHE00 | 1VAHE00
55 kód 1BS55N00 | 1VS55N00
45 kód 1VP4500
50 kód 1BSV50N00 | 1VSV50N00
62 kód 1MPZN00 + 1CMSZ00
62 kód 1MPZN00 + 1SCSC00*
45 kód 1VSV45N00
* s anti-kondenzační nádržkou bez víka
with anticondesation cistern without lid
45
IT
VERSO 120
kód 112VN00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na desku.
Dvě upevňovací sady kód Z3443 nejsou součástí.
Suitable for wall-hung or sit on installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P12VN00
kč
cm
23 550
120x46
40
5 250
114
2
11 460
50x37
12
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
12
17
24
36
48
24
40
56
24
42
48
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
VERSOTRENTASETTE 50
kód 15037VE00
Umyvadlo je určeno na položení, k polozapuštění do desky,
nebo k upevnění pod desku.
Suitable for sit on, semifitted, under the countertop.
1 290
kód 5KFVC00
2
Upevňovací sada pro uchycení umyvadla pod desku.
Fixing set to install the washbasin under the countertop.
VERSOTRENTASETTE 37
kód 137VE00
7 980
37x37
10
Umyvadlo je určeno na položení, k polozapuštění do desky,
nebo k upevnění pod desku.
Suitable for sit on, semifitted, under the countertop.
1 290
kód 5KFVC00
2
Upevňovací sada pro uchycení umyvadla pod desku.
Fixing set to install the washbasin under the countertop.
VERSOVENTICINQUE 75
kód 1750VE00
dx
sx
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na desku.
Bez přepadu. Upevňovací sada kód Z3443 není součástí.
Wall-hung or sit-on installation. No overflow..
Fixings cod. Z3443 not included.
kód 5P750VE00
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
46
17 250
25x75
14
73
1
180
4 500
kód 125VN00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu ze tří stran nebo
na desku. Bez přepadu. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
It can be installed wall-hung on the three sides or lay-on.
Without overflow. Fixing cod. Z3442 not included.
kód 5PAVN00
kč
cm
8 460
25x50
10
2 250
47
1
7 200
25x35
8
2 250
31
1
17 100
33x53
17 100
33x53
Euro Export
kg paleta paleta paleta
52
52
91
68
70
119
17
18
16
20
20
18
16
20
3
84
112 140
3
90
90
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
VERSOVENTICINQUE 35
kód 135VE00
Umývátko je určeno pro montáž na stěnu ze tří stran nebo
na desku. Bez přepadu. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
It can be installed wall-hung on the three sides or lay-on.
Without overflow. Fixing cod. Z3442 not included.
kód 5P35VE00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
VERSO 53 BIDET ZÁVĚSNÝ
kód 1BSVE00
Bidet závěsný, předpřipravený pro jednootvorovou baterii.
Wall-hung bidet prearranged single-hole.
VERSO 53 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSVE00
WC závěsné 4,5 l.
Wall-hung wc 4,5 lt.
kód 5VESTP00
5 100
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set”.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
47
VERSO
IT
VERSOVENTICINQUE 50
IT
VERSOCOMFORT 70
kód 1LAHN00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu. Bez přepadu.
Upevňovací sada kód Z3443 není součástí.
Suitable for wall-hung installation. Without overflow.
Fixings cod. Z3443 not included.
kód 5P70HE00
kč
cm
15 300
70x60
22
4 800
57
2
7 500
1”1/4 - 32
1
7 050
48x32
6
3 180
1”1/4 - 32
1
2 100
1” 1/4
1 200
1” 1/4
180
Držák na ručník v chromovém provedení. Boční, 1 ks.
Chrome brass lateral towel rail.
kód 5SIHE00
Sifon v chromovém provedení.
Skim-to-wall siphon in chrome brass.
kód 5MMHE00
Mechanismus k manuální změně výšky upevnění umyvadla.
Vyroben z oceli barvené na bílo.
Manual mechanism to regulate ground elevation made in
white glazed galvanized steel.
kód 5SISN00
Ohebný nerezový sifon pro umyvadlo s pohyblivou výškou
upevnění.
Stainless steel flexible siphon for height-adjustment device.
kód 5PCSL00
Otevřená výpusť pro umyvadla bez přepadu. Plochá.
Free discharge chrome-brass flat basin waste suitable for
washbasin without overflow.
kód 5PIHA00
Otevřená výpusť pro umyvadla bez přepadu. Zaoblená.
Domed open basin waste for basins without overflow.
48
Euro Export
kg paleta paleta paleta
14
18
21
kód 1VSHE00
kč
cm
20 700
70x37
26
18
60x20
3
90
Euro Export
kg paleta paleta paleta
12
12
WC závěsné 6 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 6 lt flush. Fixing not included.
kód 5KFSC00
570
Sada pro boční upevnění WC.
Kit for lateral-side fixing
kód 5STHE00
1 410
90
Konzole “L” pro závěsné WC, včetně upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC with fixing
set”.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
VERSOCOMFORT BIDET 58
kód 1BIHE00
Bidet jednootvorový.
Upevňovací sada kód Z03447 není součástí.
Single-hole bidet.
Fixing cod. Z03447 not included.
VERSOCOMFORT WC 58
kód 1VAHE00
15 750
58x37
22
10
12
12
58x37
24
10
12
12
3
6
144 200
570
15 750
WC 6 l. s odpadem do stěny. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z03447 není součástí.
Wc outlet to wall commutable in outlet to floor by a pipe fitting, not included. 6 lt. Fixing cod. Z03447 not included.
570
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5HEST00
2 700
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
49
VERSO
IT
VERSOCOMFORT WC ZÁVĚSNÉ 70
PROIEZIONI
PROIEZIONI
120 kód 1120PR4800
80 kód 180PR00
105 kód 1105PR4800
60 kód 160PR00
90 kód 190PR4800
42 kód 142PR00
75 kód 175PR4800
42 kód 142SPR00
40 kód 140PR00
52
56 kód 1BSPN00 | 1VSPN00
VHODNÉ WC A BIDETY
matching Wc Bidet
str. 35-36-38
str. 39-40-41
NOVINKA
55 kódd 1BS55N00 | 1VS55NR00
55 kód 1BI5500 | 1VP5500
NOVÉ SPLACHOVÁNÍ
55 kód 1BS55N00 | 1VS55N00
45 kód 1VP4500
50 kód 1BSV50N00 | 1VSV50N00
62 kód 1MPZN00 + 1CMSZ00
62 kód 1MPZN00 + 1SCSC00*
45 kód 1VSV45N00
* s anti-kondenzační nádržkou bez víka
with anticondesation cistern without lid
53
IT
PROIEZIONI 120
kód 1120PR4800
Dvojumyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k
polozapuštění do desky nebo k položení na desku. Dvě
upevňovací sady kód Z3443 nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset or sit on installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P12PR00
kč
cm
25 500
120X48
30
5 700
110
1
20 700
105X48
24
4 800
80
1
7 050
20x70
14
18 300
90X48
22
4 800
80
1
7 050
20x70
14
15 900
75X48
20
4 500
65
1
7 050
20x70
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
12
20
10
12
20
12
12
24
12
14
24
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
PROIEZIONI 105
kód 1105PR4800
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky, na sloup nebo instalaci na nábytek. Upevňovací
sada kód Z3442 není součástí.
Wall-hung, semi inset, pedestal or sit on installation on a
dedicated cabinet. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P90PR00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 1COPR00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
PROIEZIONI 90
kód 190PR4800
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky, na sloup nebo instalaci na nábytek. Upevňovací
sada kód Z3442 není součástí.
Wall-hung, semi inset, pedestal or sit on installation on a
dedicated cabinet. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P90PR00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 1COPR00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
PROIEZIONI 75
kód 175PR4800
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky, na sloup nebo instalaci na nábytek. Upevňovací
sada kód Z3442 není součástí.
Wall-hung, semi inset, pedestal or sit on installation on a
dedicated cabinet. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P75PR00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 1COPR00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
54
kč
cm
kód 180PR00
15 900
80X42
20
4 050
55
1
7 050
20x70
14
12 000
60X42
15
4 050
37
1
7 050
20x70
14
8 760
42X42
8
2 700
19
1
7 050
20x70
14
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na desku nebo na
sloup. Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
It can be installed wall-hung, laid on a counter and on
pedestal. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P80PR00
Euro Export
kg paleta paleta paleta
12
24
24
12
32
40
24
36
48
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 1COPR00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
PROIEZIONI 60
kód 160PR00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na desku nebo na
sloup. Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
It can be installed wall-hung, laid on a counter and on
pedestal. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P60PR00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 1COPR00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
PROIEZIONI 42
kód 142PR00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na desku nebo na
sloup. Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
It can be installed wall-hung, laid on a counter and on
pedestal. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P42PR00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 1COPR00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
55
PROIEZIONI
IT
PROIEZIONI 80
IT
PROIEZIONI 42x32
kód 142SPR00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, na desku nebo k
polozapuštění do desky. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset or sit on installation.
Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P40PR00
kč
cm
6 060
42X32
10
1 500
36
1
4 800
40X22
6
36
1
Euro Export
kg paleta paleta paleta
24
36
52
52
52
91
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
PROIEZIONI 40
kód 140PR00
dx
sx
Umyvadlo předpřipravené pro jednootvorovou
baterii umístěnou vpravo nebo vlevo. Umyvadlo je určeno
pro montáž na stěnu, na desku nebo k polozapustění.
Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
Wall-hung, semi inset or sit on installation. No overflow. 0 or
1 taphole, on the right or on the left.
Fixings cod. Z3442 set not included.
kód 5P40PR00
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
56
180
1 500
kód 1BSPN00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
13 350
34X56
16
18
16
20
13 350
34X56
21
18
16
20
3
120
96
200
3
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
PROIEZIONI 56 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSPN00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5PRSTP000
5 100
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Plus Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set”.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
57
90
PROIEZIONI
IT
PROIEZIONI 56 BIDET ZÁVĚSNÝ
VELIS
VELIS
100 kód 110VL00
NOVINKA
NOVINKA
70 kód 170VL00
42 kód 142VL00
142VL0
NOVINKA
80 kód 180VL00
60 kód 160VL00
60
VHODNÉ WC A BIDETY
matching Wc Bidet
str. 107
57 kód 1BSVL00 | 1VSVL00
57 kód 1BI5700 | 1VP5700
52 kód 1BSLI00 | 1VSLI00
50 kód 1BI5000 | 1VP5000
50 kód 1BILI00 | 1VPLI00
NOVINKA
70 kód 1MPVSJ00 + 1CMVSJ00
62 kód 1MPVL00 + 1SCVL00
61
IT
VELIS 100
kód 110VL00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky nebo instalaci na nábytek. Upevňovací sada kód
Z3442 není součástí.
Suitable for wall-hung, semi fitted or cabinet installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P10VL00
kč
cm
18 300
100x51
Euro Export
kg paleta paleta paleta
23
10
11
10
10
18
10
180
4 800
1
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
VELIS 80
kód 180VL00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapuštění
do desky nebo instalaci na nábytek. Upevňovací sada kód
Z3442 není součástí.
Suitable for wall-hung, semi fitted or cabinet installation
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P80VL00
15 900
80x49
18
180
4 800
1
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
NOVINKA
VELIS 70
kód 170VL00
10 200
70x42
15
18
18
30
8 460
60x42
10
18
21
30
8 460
ø42
10
24
36
48
Umyvadlo na položení.
Suitable for layon installation.
NOVINKA
VELIS 60
kód 160VL00
Umyvadlo na položení.
Suitable for layon installation.
NOVINKA
VELIS 42
kód 142VL00
Umyvadlo na položení.
Suitable for layon installation.
62
kód 1BSVL00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
13 950
37x57
15
18
16
20
13 950
37x57
22
18
16
20
3
120
96
200
3
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixings not included.
VELIS 57 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSVL00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixings not included.
kód 5V57STF000
4 200
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFSC00
570
Sada pro boční upevnění WC a bidetu.
Kit for lateral-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or bidet
with fixing set.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
63
90
VELIS
IT
VELIS 57 BIDET ZÁVĚSNÝ
IT
VELIS 57 BIDET
kód 1BI5700
Bidet jednootvorový.
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Single-hole bidet.
Fixing set kód Z3440 not included.
VELIS 57 WC
kód 1VP5700
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
13 950
37x57
22
15
16
20
37x57
25
15
16
20
3
120
96
200
37x50
20
18
16
20
37x50
24
18
16
20
3
120
96
200
330
13 950
WC 4,5 l. s odpadem do zdi. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
WC with wall-outlet, convertible to floor-outlet by a pipe
fitting not included. 4,5 lt. Fixing set kód Z3440 not included.
330
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5V57STF000
4 200
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
VELIS 50 BIDET
kód 1BI5000
Bidet jednootvorový.
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Single-hole bidet.
Fixings cod. Z3440 not included.
VELIS 50 WC
kód 1VP5000
11 100
330
11 100
WC 4,5 l. s odpadem do zdi. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
WC with wall-outlet convertible to floor-outlet by a pipe
fitting not included. 4,5 lt. Fixing set kód Z3440 not included.
330
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5V50STF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
64
4 200
VELIS 70 WC KOMBI SE SIFONEM
kód 1MPVSJ00
WC kombi se sifonem 3-6 l. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Close-Coupled wc syphonic 3-6 lt. With floor outlet by a pipe
fitting, not included. Fixing set kód Z3440 not included.
kód 1CMVSJ00
kč
cm
18 000
37x70
36
36x15
12
Euro Export
kg paleta paleta paleta
9
12
12
3
120
96
200
37x62
26
18
16
20
35x15
10
9
3
120
330
7 500
Dvojdílná keramická nádržka.
Ceramic cistern with lid.
kód 5BAVSJ00
1 500
Armatura pro WC kombi. Splachování 3-6 l.
Flushing battery with dual-flush device 3-6 lt.
kód 5CUMVS00
1 500
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5V57STF000
4 200
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
VELIS 62 WC KOMBI
kód 1MPVL00
WC kombi 4,5-3 l. Lze změnit na odpad do podlahy pomocí
odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Monobloc WC outlet to wall 4,5-3 lt. Commutable in outlet
to floor by a pipe fitting, not included.
Fixing set kód Z3440 not included.
kód 1SCVL00
17 250
330
4 950
60
Jednodílná keramická nádržka.
Ceramic body shell.
kód 5BSSC00
4 650
Armatura pro WC kombi. Splachování 3/4,5 l.
Flushing battery with dual-flush device 3/4.5 lt.
kód 5KRBSZ00
1 110
Upevňovací sada pro dvojčinnou splachovací armaturu.
Pipe fitting kit for cistern feeding.
kód 5V50STF000
4 200
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5CU0200
1 980
1
1 980
1
Odpadní sada, nastavitelná od 6 do 13 cm + 17 cm fix.
Adjustable discharge set, from 6 to 13 cm + 17 fixed.
kód 5CU0300
Odpadní koleno, nastavitelné od 20 do 27 cm.
Adjustable discharge set from 20 to 27 cm.
65
96
200
VELIS
IT
NOVINKA
MUSE
MUSE
60 kód 1FRMU00 odpad do podlahy
100 kód 1100MUS00
kód 1FRPMU00 odpad do zdi
80 kód 180MU00
68
56 kód 1BSMU00 | 1VSMU00
IT
MUSE VOLNĚ STOJÍCÍ
kód 1FRPMU00
cm
47 850
60x37
h.85
40
6
4
8
47 850
60x37
h.85
40
6
4
8
2 100
1” 1/4
Volně stojící umyvadlo s odpadem do zdi. Bez přepadu.
Vč. upevňovacího příslušenství.
Washbasin with wall waste.
Without overflow. Fixing included.
kód 1FRMU00
Volně stojící umyvadlo s odpadem do podlahy. Bez přepadu.
Vč. upevňovacího příslušenství.
Washbasin with floor waste. Without overflow.
Fixing and syphon included.
VÝPUSŤ
kód 5PCSL00
Euro Export
kč
Otevřená výpusť pro umyvadla bez přepadu. Plochá.
Flat brass drain for washbasins without overflow.
69
kg paleta paleta paleta
IT
MUSE 100
kód 1100MUS00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení nebo
na konstrukci. Bez přepadu. Upevňovací sada kód Z3443
není součástí.
Wall-hung, sit-on or support frame installation.
Without overflow.
Fixings cod. Z3443 not included.
kód 5P100MU00
kč
cm
19 200
100x50
Euro Export
kg paleta paleta paleta
24
6
12
8
10
18
28
180
5 250
70
13 950
70
h.71
7
19 950
70
h.71
7
15 900
80x47
20
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome aluminium towel rail.
MUSE 100 KONSTRUKCE
kód 5STS100MU00
Konstrukce na postavení v bílém provedení.
Floor standing frame in white enameled aluminum.
MUSE 100 KONSTRUKCE
kód 5ST100MU00
Konstrukce na postavení v chromovém provedení.
Basin stand made in chrome aluminium.
MUSE 80
kód 180MU00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k položení.
Bez přepadu. Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
Wall-hung, sit-on installation. Without overflow.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P80MU00
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome aluminium towel rail.
70
180
4 800
50
kód 1BSMU00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
13 950
36x56
19
18
16
20
13 950
36x56
25
18
16
20
3
120 144 120
3
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixings not included.
MUSE 56 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSMU00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixings not included.
kód 5MUSTF00
4 200
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5KFSC00
570
Sada pro boční upevnění WC a bidetu.
Kit for lateral-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or bidet with
fixing set.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
71
90
MUSE
IT
MUSE 56 BIDET ZÁVĚSNÝ
SFERA
SFERA
100 kód 110SF00
70 kód 170C300
70 kód 17ASC00
80 kód 180SN00
60 kód 160C300
55 kód 155AC200
65 kód 165SF00
45 kód 145AC00
35 kód 135AC00
74
NOVINKA
54 kód 1BSF5400 | 1VSF54R00
52 kód 1BIC5200 | 1VPC5200
NOVÉ
SPLACHOVÁNÍ
54 kód 1BSF5400 | 1VSF5400
54 kód 1BISFN00 | 1VPS5400
50 kód 1BSS5000 | 1VSS5000
63 kód 1MPSFN00 | 1CMSZ00
63 kód 1MPSFN00 | 1SCSC00*
* s anti-kondenzační nádržkou bez víka
with anticondesation cistern without lid
75
IT
SFERA 100
kód 110SF00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapustění
nebo instalaci na nábytek. Upevňovací sada kód Z3442
není součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset or sit on installation on a
dedicated cabinet. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P10SF00
kč
cm
19 200
100x48
25
4 800
85
1
16 800
80x48
20
4 800
62
1
10 200
70x45
18
6 450
55
2
68,00
18x69
14
24
8 760
60x45
15
20
6 450
44
1
2 040
18x69
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
11
19
10
18
28
12
18
20
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
SFERA 80
kód 180SN00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k polozapustění
nebo instalaci na nábytek. Upevňovací sada kód Z3442
není součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset or sit on installation on a
dedicated cabinet. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P80SN00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
SFERA 70
kód 170C300
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na sloup. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
It can be installed wall-hung, laid on a counter and on
pedestal. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5PA70C300
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 4COPO00
52
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
SFERA 60
kód 160C300
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na sloup. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
It can be installed wall-hung, laid on a counter and on
pedestal. Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P60C300
21
30
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 4COPO00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
76
24
52
kód 165SF00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k položení na
desku nebo na sloup. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
It can be installed wall-hung, laid on a counter and on
pedestal.Fixing set cod. Z3442 not included.
kód 5P65SF00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
6 690
65x48
21
5 100
50
1
2 040
18x69
14
2 490
21x32
6
9 300
70x37
15
18
20
30
8 460
55x35
10
22
35
60
14
21
20
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Towel-rail made in chrome aluminium.
kód 4COPO00
24
52
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
kód 4SCPO00
Keramický polosloup.
Ceramic half-pedestal.
SFERA 70
kód 17ASC00
Umyvadlo je určeno na desku. Bez přepadu.
Lay-on washbasin, without overflow.
SFERA 55
kód 155AC200
Umyvadlo je určeno na desku, k polozapuštění do desky
nebo instalaci pod desku. Bez přepadu..
It can be installed lay-on, semi-fitted or under the countertop. Without overflow.
kód 5KF35-55AC00
780
2
Upevňovací sada pro umístění umyvadla pod desku.
Fixing set to install the washbasin under the countertop.
77
SFERA
IT
SFERA 65
IT
SFERA 45
kód 145AC00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
8 460
Ø45
10
24
36
48
12 450
Ø45
10
24
36
48
12 450
Ø45
10
24
36
48
Umyvadlo určené k montáži na desku, pod desku nebo
polozapuštěním do desky. Bez přepadu.
It can be installed lay-on, semi-fitted or under the countertop. Without overflow.
kód 145ACTR
Travertino.
Travertine.
kód 145ACPS
Pietraserena.
Sand stone.
kód 5KF45AC00
Upevňovací sada pro umístění umyvadla pod desku.
Fixing set to install the washbasin under the countertop.
78
780
0,5
kód 135AC00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
7 350
Ø35
6
36
56
72
11 160
Ø35
6
36
56
72
11 160
Ø35
6
36
56
72
Umyvadlo určené k montáži na desku, pod desku nebo
polozapuštěním do desky. Bez přepadu.
It can be installed lay-on, semi-fitted or under the countertop. Without overflow.
kód 135ACTR
Travertino.
Travertine.
kód 135ACPS
Pietraserena.
Sand stone.
kód 5KF35-55AC00
780
0,5
Upevňovací sada pro umístění umyvadla pod desku.
Fixing set to install the washbasin under the countertop.
79
SFERA
IT
SFERA 35
IT
SFERA NF 54 WC ZÁVĚSNÉ
NOVINKA
kód 1VSF54R00
kč
cm
12 450
35x54
Euro Export
kg paleta paleta paleta
17
18
16
20
5 100
3
84
112 140
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
3
90
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
Nové WC bez splachovacího kruhu
New flush without rim
kód 5SCSTP000
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set.
kód 5PRSO00
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
80
420
1
90
kód 1BSF5400
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
9 540
35x54
16
18
16
20
9 540
35x54
17
18
16
20
5 100
3
84
112 140
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
3
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
SFERA 54 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSF5400
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5SCSTP000
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set.
kód 5PRSO00
´420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
81
90
SFERA
IT
SFERA 54 BIDET ZÁVĚSNÝ
IT
SFERA 50 BIDET ZÁVĚSNÝ
kód 1BSS5000
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
8 550
35x50
16
18
16
20
8 550
35x50
20
18
16
20
5 100
3
84
112 140
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
3
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
SFERA 50 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSS5000
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5SCSTP000
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set.
kód 5PRSO00
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
82
420
1
90
kód 1BIC5200
Bidet jednootvorový, předpřipravený pro tři otvory.
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Single-hole bidet prearranged also for three-holes taps.
Fixing set cod. Z3440 not included.
SFERA 52 WC
kód 1VPC5200
WC 4,5 l. s odpadem do zdi. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Wc with horizontal outlet convertible to floor-outlet.
by a pipe fitting, not included. 4,5 lt.
Fixing set cod. Z3440 not included.
SFERA 54 BIDET
kód 1BISFN00
Bidet jednootvorový. Upevňovací sada kód Z3440 není
součástí.
Back to wall bidet with single hole.
Fixing set cod. Z3440 not included.
SFERA 54 WC
kód 1VPS5400
WC 4,5 l. s odpadem do zdi. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Wc with horizontal outlet convertible to floor-outlet
by a pipe fitting, not included. 4,5 lt.
Fixing set cod. Z3440 not included.
kód 5SCSTP000
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
11 100
35x52
20
18
16
20
35x52
22
18
16
20
35x54
21
18
16
20
35x54
24
18
16
20
5 100
3
84
112 140
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
330
11 100
330
8 550
330
8 550
330
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
83
SFERA
IT
SFERA 52 BIDET
IT
SFERA 63 WC KOMBI | NÁDRŽKA
kód 1MPSFN00
WC kombi 4,5 l. Lze změnit na odpad do podlahy pomocí
odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Monobloc WC outlet to wall 4,5 lt. Commutable in outlet
to floor by a pipe fitting, not included.
Fixing set cod. Z3440 not included.
Cuvette seule sortie horizontale transformable en sortie
verticale. 4,5 lt. Fixation kód Z3440 non inclus.
kód 1CMSZ00
kč
cm
13 200
63x35
25
36x15
h.40
12
9
12
12
112 140
330
6 450
Dvojdílná keramická nádržka.
Ceramic cistern with lid.
kód 5BASZ00
Euro Export
kg paleta paleta paleta
2 400
Armatura pro WC kombi. Splachování 3/4,5 l.
Flushing battery with dual-flush device 3/4.5 lt.
kód 5KRBSZ00
1 110
Upevňovací sada pro dvojčinnou splachovací armaturu.
Pipe fitting kit for cistern feeding.
kód 5SCSTP000
5 100
3
84
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5CU0200
1 980
1
1 980
1
Odpadní sada, nastavitelná od 6 do 10 cm + 14,5 cm fix.
Adjustable discharge set, from 6 to 10 cm + 14,5 fixed
kód 5CU0300
Odpadní koleno, nastavitelné od 17 do 24 cm.
Adjustable discharge set from 17 to 24 cm 84
kód 1MPSFN00
WC kombi 4,5 l. Lze změnit na odpad do podlahy pomocí
odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Monobloc WC outlet to wall 4,5 lt. Commutable in outlet
to floor by a pipe fitting, not included.
Fixing set cod. Z3440 not included.
kód 1SCSC00
kč
cm
13 200
63x35
25
35x15
h.46
10
9
12
12
112 140
330
4 950
Jednodílná keramická nádržka.
Ceramic body shell.
kód 5BSSC00
Euro Export
kg paleta paleta paleta
4 650
Antikondenzační plastová nádržka s dvojčinným
splachováním 3/4,5 l.
Anti-condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5 lt.
kód 5KRBSZ00
1 110
Upevňovací sada pro dvojčinnou splachovací armaturu.
Pipe fitting kit for cistern feeding.
kód 5SCSTP000
5 100
3
84
4 200
3
108 144 180
2 700
3
126 176 210
Sedátko Plus s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover Plus made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCSTF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5SCST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5CU0200
1 980
1
1 980
1
Odpadní sada, nastavitelná od 6 do 10 cm + 14,5 cm fix.
Adjustable discharge set, from 6 to 10 cm + 14,5 fixed
kód 5CU0300
Odpadní koleno, nastavitelné od 17 do 24 cm.
Adjustable discharge set from 17 to 24 cm 85
SFERA
IT
SFERA 63 WC KOMBI | NÁDRŽKA
CANOVA ROYAL
CANOVA ROYAL
NOVINKA
NOVINKA
125 kód 1125CV00
70 kód 170CV00
60 kód 160ACV00
55 kód 1SOCN00
Na položení
Laid on
NOVINKA
105 kód 1105CV00
56 kód 156CV00
50 kód 1S50CN00
90 kód 190CV00
57 kód 1SONN00
75 kód 175CV00
52 kód 1SO5200
60 kód 160CV00
40 kód 1S04000
88
55 kód 1BSCR00 | 1VSCR00
53 kód 1BICR00 | 1VPCR00
53 cod 1BICV00 | 1VACV00
89
IT
NOVINKA
CANOVA ROYAL 125
kód 1125CV00
Dvojumyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k instalaci
na konstrukci, nohy nebo na nábytek. Dvě upevňovací sady
kód Z3443 nejsou součástí.
Wall-hung, on ceramic legs or cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P90CV00
kč
cm
27 000
125x54
49
4 800
82
1
27 000
115x47
h73,5
12
7 500
každá
each
11x11
h73
5
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
kód 5ST125CV00
Konstrukce v chromovém provedení.
Chrome-brass floor structure.
kód 1GACV00
Keramické nohy.
Ceramic legs.
90
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
7
9
IT
CANOVA ROYAL 105
kč
cm
18 000
105x54
40
4 800
67
1
25 500
95x47
h73,5
10
7 500
každá
each
11x11
h73
5
Keramické nohy.
Ceramic legs.
kód 1COCV00
5 700
66x30
14
kód 1105CV00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k instalaci na
konstrukci, nohy nebo na nábytek. Dvě upevňovací sady
kód Z3443 nejsou součástí.
Wall-hung, on ceramic legs or cabinet installation.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P75CV00
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
12
20
9
15
27
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
kód 5ST105CV00
Konstrukce v chromovém provedení.
Chrome-brass floor structure.
kód 1GACV00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
91
CANOVA ROYAL
NOVINKA
IT
CANOVA ROYAL 90
kód 190CV00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k instalaci na
konstrukci, sloup nebo na nábytek. Upevňovací sada kód
Z3443 není součástí.
Suitable for wall-hung, pedestal, on special metal structure,
or on base cabinet installation. Fixings cod. Z3443 not included.
kód 5P90CV00
kč
cm
14 400
90x50
27
5 400
82
1
24 000
85X44
h78,5
8
5 700
66x30
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
8
12
12
9
15
27
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
kód 5ST90CV00
Konstrukce v chromovém provedení.
Chrome-brass floor structure.
kód 1COCV00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
92
kód 175CV00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu, k instalaci na
konstrukci, sloup nebo na nábytek. Upevňovací sada kód
Z3443 není součástí.
Suitable for wall-hung, pedestal, on special metal structure,
or on base cabinet installation. Fixings cod. Z3443 not included.
kód 5P75CV00
kč
cm
12 000
75x50
23
4 800
67
1
24 000
68X44
h78,5
5
5 700
66x30
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
14
17
9
15
27
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
kód 5ST75CV00
Konstrukce v chromovém provedení.
Chrome-brass floor structure.
kód 1COCV00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
93
CANOVA ROYAL
IT
CANOVA ROYAL 75
IT
CANOVA ROYAL 60
kód 160CV00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na sloup.
Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
Suitable for wall-hung or pedestal mounted installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P60CV00
kč
cm
260,00
60x46
18
160,00
51
1
190,00
66x30
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
12
24
20
9
15
27
6,00
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
kód 1COCV00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
94
kód 170CV00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na sloup.
Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
Suitable for wall-hung or pedestal mounted installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P70CV00
kč
cm
9 600
70x52
23
4 800
55
1
8 700
56x44
17
4 800
42
1
5 700
66x30
11 400
60x40
Euro Export
kg paleta paleta paleta
12
18
20
12
21
20
14
9
15
27
16
18
21
30
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
CANOVA ROYAL 56
kód 156CV00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo na sloup.
Upevňovací sada kód Z3442 není součástí.
Suitable for wall-hung or pedestal mounted installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P56CV00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
SLOUP
kód 1COCV00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
NOVINKA
CANOVA ROYAL 60
kód 160ACV00
Umyvadlo je určeno na položení na desku nebo k
polozapuštění do desky.
It can be installed lay-on or semi-fitted.
95
CANOVA ROYAL
IT
CANOVA ROYAL 70
IT
SOTTOPIANO 55
kód 1SOCN00
Obdélníkové umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k
montáži pod desku. Upevňovací sada kód 5FILS00 není
součástí.
Undercounter rectangular washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FILS00 not included.
SOTTOPIANO 50
kód 1S50CN00
Obdélníkové umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k
montáži pod desku. Upevňovací sada kód 5FILS00 není
součástí.
Undercounter rectangular washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FILS00 not included.
SOTTOPIANO 57
kód 1SONN00
Oblé umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k montáži
pod desku. Upevňovací sada kód 5FISN00 není součástí.
Undercounter elliptic washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FISN00 not included.
SOTTOPIANO 52
kód 1SO5200
Oblé umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k montáži
pod desku. Upevňovací sada kód 5FISN00 není součástí.
Undercounter elliptic washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FISN00 not included.
SOTTOPIANO 40
kód 1SO4000
Kulaté umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k montáži
pod desku. Upevňovací sada kód 5FILS00 není součástí.
Undercounter rounded washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FILS00 not included.
cm
6 360
55x38
10
16
21
32
kg paleta paleta paleta
50x35
8
16
21
32
57x42
10
16
21
32
52x42
8
24
21
48
ø40
6
24
21
48
210
5 880
210
4 950
210
6 000
210
5 700
210
Poznámka. Umyvadla pod desku neobsahují logo Canova Royal na glazuře.
Nb. Undercounter washbasin are supplied without Canova Royal logo.
96
Euro Export
kč
kód 1BSCR00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
12 000
55x36
15
18
16
20
12 000
55x36
19
18
16
20
3 150
3
120
96
144
4 200
3
120
96
144
4 500
3
120
96
144
3
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
CANOVA ROYAL 55 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSCR00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
kód 5SSST00
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5SSSTF00
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5SSSTFNE
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5KFSC00
570
Sada pro boční upevnění WC a bidetu.
Kit for lateral-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or
bidet with fixing set.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
97
90
CANOVA ROYAL
IT
CANOVA ROYAL 55 BIDET ZÁVĚSNÝ
IT
CANOVA ROYAL 53 BIDET
kód 1BICR00
Bidet jednootvorový, předpřipravený pro tříotvorovou
baterii. Upevňovací sada kód Z508788 není součástí.
Floorstanding bidet, one or three tapholes.
Fixings cod. Z508788 not included.
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
12 000
53x36
21
18
16
20
53x36
24
18
16
20
3 150
3
120
96
144
4 200
3
120
96
144
4 500
3
120
96
144
330
Pozn. Neobsahuje logo Canova Royal na glazuře.
Nb. No-logo Canova Royal.
CANOVA ROYAL 53 WC
kód 1VPCR00
WC 4,5 l. s odpadem do zdi. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z508788 není součástí.
Horizontal outlet wc convertible to floor outlet with a pipe
elbow, not included. 4,5 lt. Fixings cod. Z508788 not included.
kód 5CUIG00
12 000
330
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5SSST00
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5SSSTF00
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5SSSTFNE
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
98
kód 1BICV00
Bidet jednootvorový, předpřipravený pro tříotvorovou
baterii. Upevňovací sada kód Z508788 není součástí.
Floorstanding bidet, one or three tapholes.
Fixing cod. Z508788 not included.
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
8 700
53x36
17
18
16
20
53x36
20
18
16
20
3 150
3
120
96
200
4 200
3
120
96
200
4 500
3
120
96
200
330
Pozn. Neobsahuje logo Canova Royal na glazuře.
Nb. No-logo Canova Royal.
CANOVA ROYAL 53 WC
kód 1VACV00
WC 4,5 l. Upevňovací sada kód Z508788 není součástí.
Floorstanding wc. 4,5 litres flush.
Fixing cod. Z508788 not included.
kód 5SSST00
8 700
330
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5SSSTF00
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
kód 5SSSTFNE
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
kód 1CACV00
8 760
50x40
11
30
60
8 760
50x40
11
30
60
Keramická nádržka. Vrchní instalace.
Ceramic high-level cistern.
kód 1CZCV00
Keramická nádržka. Spodní instalace.
Ceramic low-level cistern.
kód 5KCACV00
15 900
Splachovací systém s chromově-mosazným řetízkem. Pro
nádržku na vrchní instalaci.
Flushing system with chain and chrome-brass fitting pipe for
high-level ceramic cistern.
kód 5KCZCV00 - Chrom | Chrome
kód 5KCZCVDO - Zlatá | Gold
9 600
13 950
Dvojčinný splachovací systém (4,5-3 l.). Pro nádržku na
spodní instalaci.
Dual-flush (4,5-3 lt) flushing system with fitting pipe for
low-level ceramic cistern.
99
CANOVA ROYAL
IT
CANOVA ROYAL 53 BIDET
NEW LIGHT
NEW LIGHT
NOVINKA
125 kód 1125LI00
67 kód 167LI00
100 kód 1100LI00
62 kód 162LI00
NOVINKA
80 kód 180LI4800
55 kód 155LI00
102
45 kód 145LI00
VHODNÉ WC A BIDETY
matching Wc Bidet
str. 80-81-82
str. 83-84-85
NOVINKA
NOVINKA
53 kód 1BSLIR00 | 1VSLIR00
54 kód 1BSF5400 | 1VSF54R00
NOVÉ
SPLACHOVÁNÍ
52 kód 1BIC5200 | 1VPC5200
NOVÉ SPLACHOVÁNÍ
52 kód 1BSLI00 | 1VSLI00
54 kód 1BSF5400 | 1VSF5400
54 kód 1BISFN00 | 1VPS5400
50 kód 1BILI00 | 1VPLI00
50 kód 1BSS5000 | 1VSS5000
63 kód 1MPSFN00 + 1CMSZ00
63 kód 1MPSFN00 + 1SCSC00*
* s anti-kondenzační nádržkou bez víka
with anticondesation cistern without lid
103
IT
NEW LIGHT 125
kód 1125LI00
Dvojumyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění do desky. Dvě upevňovací sady kód Z3443
nejsou součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset.
#2 fixing sets, code Z3443 not included.
kód 5P125LI00
kč
cm
18 300
125x48
38
4 350
118
1
10 800
100x48
28
3 750
93
1
8 550
80x48
18
2 880
73
1
7 200
67x48
17
2 880
60
1
2 040
18x69
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
10
7
19
10
11
19
12
18
20
12
21
20
360
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
NEW LIGHT 100
kód 1100LI00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění do desky. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P100LI00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
NOVINKA
NEW LIGHT 80
kód 180LI4800
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění do desky. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P80LI00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
NOVINKA
NEW LIGHT 67
kód 167LI00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění do desky. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P67LI00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
SLOUP
kód 4COPO00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
104
kód 162LI00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění do desky. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung or semi inset installation.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P62LI00
kč
cm
6 750
62x48
16
2 550
55
1
6 300
55x48
16
2 490
48
1
4 800
45x34
10
2 190
38
1
2 040
18x69
14
Euro Export
kg paleta paleta paleta
12
24
29
12
24
20
12
32
20
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
NEW LIGHT 55
kód 155LI00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění do desky. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P55LI00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
NEW LIGHT 45
kód 145LI00
Umyvadlo je určeno pro montáž na stěnu nebo k
polozapuštění do desky. Upevňovací sada kód Z3442 není
součástí.
Suitable for wall-hung, semi inset.
Fixings cod. Z3442 not included.
kód 5P45LI00
180
Držák na ručník v chromovém provedení.
Chrome-brass towel rail.
SLOUP
kód 4COPO00
Keramický sloup.
Ceramic pedestal.
105
NEW LIGHT
IT
NEW LIGHT 62
IT
NOVINKA
NEW LIGHT NF 53 BIDET ZÁVĚSNÝ
kód 1BSLIR00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
318,00
37X53
18
18
16
20
11 400
37X53
20
18
16
20
3
120
96
120
3
90
Bidet závěsný. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung single-hole bidet. Fixing not included.
NOVINKA
NEW LIGHT NF 53 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSLIR00
WC závěsné 4,5 l. Upevňovací sada není součástí.
Wall-hung WC 4,5 lt flush. Fixing not included.
Nové WC bez splachovacího kruhu
New flush without rim
kód 5LIFRF00
4 200
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5KFST00
810
Sada pro skryté upevnění WC a bidetu.
Kit for bottom-side fixing.
kód 5STSO00
1 200
60x20
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or bidet
with fixing set.
kód 5PRSO00
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
106
420
1
90
kód 1BSLI00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
6 900
37x52
15
18
16
20
6 900
37x52
20
18
16
20
1 200
60x20
3
90
Bidet závěsný.
One tap hole wall-hung bidet.
NEW LIGHT 52 WC ZÁVĚSNÉ
kód 1VSLI00
WC závěsné 4,5 l.
Wall-hung wc 4,5 lt.
kód 5STSO00
90
Konzole “L” pro závěsné WC nebo závěsný bidet včetně
upevňovací sady.
“L” shaped sectional brackets for wall-hung WC or bidet
with fixing set.
kód 5PRSO00
420
1
Protihluková podložka pro závěsné WC a bidet.
Soundproofing protection for wall-hung wc and bidet.
NEW LIGHT 50 BIDET
kód 1BILI00
Bidet závěsný. Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
Single-hole bidet. Fixing cod. Z3440 not included.
NEW LIGHT 50 WC
kód 1VPLI00
5 550
37x50
15
21
16
20
37x50
24
21
16
20
4 200
3
120
96
120
3 150
3
120
96
200
330
5 550
WC 4,5 l. s odpadem do zdi. Lze změnit na odpad do
podlahy pomocí odpadního kolena (není součástí).
Upevňovací sada kód Z3440 není součástí.
WC with wall-outlet convertible to floor-outlet by a pipe
fitting not included. 4,5 lt. Fixing set kód Z3440 not included.
330
kód 5CUIG00
690
Odpadní koleno do podlahy.
Connection elbow for floor outlet pipe.
kód 5V50STF000
Sedátko s pozvolným sklápěním z tvrzené pryskyřice.
Soft-close Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
kód 5LIST000
Sedátko z tvrzené pryskyřice.
Seat-cover made of unalterable resin.
TakeOff
107
NEW LIGHT
IT
NEW LIGHT 52 BIDET ZÁVĚSNÝ
UMYVADLA NA
POLOŽENÍ
K ZAPUŠTĚNÍ
NA POLOŽENÍ
LAID ON
NOVINKA
NOVINKA
75 kód 175AIM00
50 kód 15037VE00
70 kód 170VL00
70 kód 17ASC00
str. 12
str. 46
str. 62
str. 77
NOVINKA
45 kód 145AZ00
37 kód 137VE00
60 kód 160VL00
55 kód 155AC200
str. 46
str. 62
str. 77
NOVINKA
45 kód 145KO00
48 kód 148AZT00
42 kód 142VL00
45 kód 145AC00
str. 62
str. 78
35 kód 135AC00
str. 79
str. 21
110
K POLOZAPUŠTĚNÍ K ZAPUŠTĚNÍ
POD DESKU
SEMI FITTED
UNDERCOUNTER
INSET
NOVINKA
65 kód 1LSZE00
83 kód 183IM00
55 kód 1SOCN00
str. 12
55 kód 1LSVP00
58 kód 158ST00
str. 21
str. 26
50 kód 1S50CN00
61 kód 1JOIN00
57 kód 1SONN00
57 kód 1INZE00
52 kód 1SO5200
40 kód 1S04000
111
IT
ZEROTONDO 45 | 2
kód 145AZ00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
9 600
ø45
10
24
36
48
8 460
ø45
10
24
36
48
9 450
65x46
20
12
21
20
Umyvadlo je určeno k polozapuštění do desky.
Suitable for semi inset installation.
ZEROTONDO 45
kód 145KO00
Umyvadlo je určeno na desku. Bez přepadu.
Washbasin suitable for sit on installation. Without overflow.
ZEROTONDO 65
kód 1LSZE00
Umyvadlo je určeno k polozapuštění do desky.
Vč. upevňovacího příslušenství.
Suitable for semi inset installation. Fixing included.
112
IT
Euro Export
INCASSO 61
kč
cm
kód 1JOIN00
7 650
61x51
11
12
18
20
6 900
57x47
9
16
21
32
6 360
55x38
10
16
21
32
50x35
8
16
21
32
57x42
10
16
21
32
52x42
8
24
21
48
ø40
6
24
21
48
kg paleta paleta paleta
Umyvadlo je určeno k zapuštění do desky.
Suitable for inset.
INCASSO 57
kód 1INZE00
Umyvadlo je určeno k zapuštění do desky.
Suitable for inset.
SOTTOPIANO 55
kód 1SOCN00
Obdélníkové umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k
montáži pod desku. Upevňovací sada kód 5FILS00 není
součástí.
Undercounter rectangular washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FILS00 not included.
SOTTOPIANO 50
kód 1S50CN00
Obdélníkové umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k
montáži pod desku. Upevňovací sada kód 5FILS00 není
součástí.
Undercounter rectangular washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FILS00 not included.
SOTTOPIANO 57
kód 1SONN00
Oblé umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k montáži
pod desku. Upevňovací sada kód 5FISN00 není součástí.
Undercounter elliptic washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FISN00 not included.
SOTTOPIANO 52
kód 1SO5200
Oblé umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k montáži
pod desku. Upevňovací sada kód 5FISN00 není součástí.
Undercounter elliptic washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FISN00 not included.
SOTTOPIANO 40
kód 1SO4000
Kulaté umyvadlo s přepadem. Umyvadlo určené k montáži
pod desku. Upevňovací sada kód 5FILS00 není součástí.
Undercounter rounded washbasin with overflow.
Fixings cod. 5FILS00 not included.
210
5 880
210
4 950
210
6 000
210
5 700
210
113
PISOÁR
Urinal
IT
PISOÁR 39
kód 1BIGBOY00
kč
cm
13 050
31x39
Euro Export
kg paleta paleta paleta
11
12
18
27
Pisoár s předpřipravenými otvory pro upevnění poklopu.
Včetně upevňovací sady.
Urinal with pre-punched holes to fix the lid.
Fixing set included.
kód 5COSTF00
3 600
1
240
Poklop s pozvolným sklápěním pro pisoár.
Cover Soft-close for urinal.
TakeOff
kód 5RAOR00
1 650
Armatura s přívodem ½”.
Inlet pipe of ½”.
kód 5SIOR00
750
Sifon s horizontálním odpadem Ø50.
Trap with horizontal outlet ø50.
PISOÁR 36
kód 1BOY00
13 050
25x36
10
12
18
Pisoár s předpřipravenými otvory pro upevnění poklopu.
Včetně upevňovací sady.
Urinal with pre-punched holes to fix the lid.
Fixing set included.
kód 5COSTJF00
3 600
Poklop s pozvolným sklápěním pro pisoár.
Cover Soft-close for urinal.
TakeOff
kód 5RAOR00
1 650
Armatura s přívodem ½”.
Inlet pipe of ½”.
kód 5SIOR00
Sifon s horizontálním odpadem Ø50.
Trap with horizontal outlet ø50.
116
750
1
240
27
kód 1ORUN00
kč
cm
13 050
31x35
11
Pisoár s předpřipravenými otvory pro upevnění poklopu.
Včetně upevňovací sady.
Urinal with pre-punched holes to fix the lid.
Fixing set included.
kód 5ORSTF000
3 600
1
Poklop s pozvolným sklápěním pro pisoár.
Cover Soft-close Plus for urinal.
TakeOff
kód 5RAOR00
1 650
Armatura s přívodem ½”.
Inlet pipe of ½”.
kód 5SIOR00
750
Sifon s horizontálním odpadem Ø50.
Trap with horizontal outlet ø50.
117
Euro Export
kg paleta paleta paleta
12
20
27
PISOÁRY
IT
PISOÁR 35
SPRCHOVÉ
VANIČKY
Shower trays
SPRCHOVÉ VANIČKY
VERSO NEW H6
140 kód 180140H600
120 kód 170120H600
90 kód 19090H600
120 kód 180120H600
100 kód 170100H600
80 kód 18080H600
100 kód 180100H600
90 kód 17290H600
90 kód 19090AH600
80 kód 18080AH600
IMPRONTA
120 kód 180120IM00
str. 13
100 kód 180100IM00
str. 13
120
BASE H10-11
120 kód 18012000
90 kód 1909000
90 kód 19090A00
100 kód 18010000
80 kód 1808000
80 kód 18080A00
120 kód 17012000
75 kód 1757500
90 kód 17090D00
100 kód 172100N00
70 kód 1707000
90 kód 17090S00
90 kód 17290N00
85 kód 1708500
121
IT
VERSO NEW 140x80 h.6
kód 180140H600
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
14 250
80x140
51
13
13
10 350
80x120
40
14
14
9 150
70x120
38
14
14
8 400
80x100
33
16
16
7 800
70x100
31
16
16
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VERSO NEW 120x80 h.6
kód 180120H600
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VERSO NEW 120x70 h.6
kód 170120H600
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VERSO NEW 100x80 h.6
kód 180100H600
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VERSO NEW 100x70 h.6
kód 170100H600
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
NOVINKA
VÝPUSŤ Ø90
kód AD41051
1 500
Výpusť se sifonem PRO ÚSPORU MÍSTA v chromovém
provedení.
Siphoned SPACE-SAVING chrome waste.
VÝPUSŤ Ø90
kód AC5010N
Výpusť se sifonem v chromovém provedení.
Siphoned chrome drain.
122
1 200
kód 17290H600
Euro Export
KČ
cm
kg paleta paleta paleta
7 050
72x90
33
17
17
7 800
90x90
40
17
17
6 600
80x80
36
19
19
8 100
90x90
36
17
17
7 500
80x80
32
19
19
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VERSO NEW 90 h.6
kód 19090H600
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VERSO NEW 80 h.6
kód 18080H600
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VERSO NEW 90A h.6
kód 19090AH600
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
VERSO NEW 80A h.6
kód 18080AH600
Instalace na podlahu nebo zapuštěním zároveň s podlahou.
Vanička má speciální protiskluzovou úpravu.
Installation at floor level or laid on.
Surface with special embossed anti-slip finish.
NOVINKA
VÝPUSŤ Ø90
kód AD41051
1 500
Výpusť se sifonem PRO ÚSPORU MÍSTA v chromovém
provedení.
Siphoned SPACE-SAVING chrome waste.
VÝPUSŤ Ø90
kód AC5010N
1 200
Výpusť se sifonem v chromovém provedení.
Siphoned chrome drain.
123
SPRCHOVÉ
VANIČKY
IT
VERSO NEW 90R h.6
IT
Euro Export
BASE 100x80
kč
cm
kód 18010000
7 200
100x80
37
9
9
6 600
100x72
33
9
9
3 990
90x72
32
10
10
kg paleta paleta paleta
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With embossed anti-slip finish.
3 glazed sides.
BASE 100x72
kód 172100N00
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With embossed anti-slip finish.
3 glazed sides.
BASE 90x72
kód 17290N00
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With embossed anti-slip finish.
3 glazed sides.
NOVINKA
VÝPUSŤ Ø90
kód AD41051
1 500
Výpusť se sifonem PRO ÚSPORU MÍSTA v chromovém
provedení.
Siphoned SPACE-SAVING chrome waste.
VÝPUSŤ Ø90
kód AC5010N
Výpusť se sifonem v chromovém provedení.
Siphoned chrome drain
124
1 200
Euro Export
kč
cm
kód 18012000
8 250
120x80
41
8
8
7 650
120x70
37
8
8
4 500
85x70
30
10
10
kg paleta paleta paleta
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With embossed anti-slip finish.
3 glazed sides.
BASE 120x70
kód 17012000
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With embossed anti-slip finish.
3 glazed sides.
BASE 85x70
kód 1708500
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With embossed anti-slip finish.
3 glazed sides.
VÝPUSŤ Ø60
kód 5PIPD00
990
Výpusť se sifonem v chromovém provedení.
Chrome siphoned drain.
125
SPRCHOVÉ
VANIČKY
IT
BASE 120x80
IT
Euro Export
BASE 90x90
kč
cm
kód 1909000
4 950
90x90
34
9
9
3 690
80x80
30
11
11
3 060
75x75
27
13
13
2 880
70x70
25
13
13
kg paleta paleta paleta
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With 3 glazed sides and embossed antislip finish.
BASE 80x80
kód 1808000
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With 3 glazed sides and embossed antislip finish.
BASE 75x75
kód 1757500
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With 3 glazed sides and embossed antislip finish.
BASE 70x70
kód 1707000
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With 3 glazed sides and embossed antislip finish.
VÝPUSŤ Ø60
kód 5PIPD00
Výpusť se sifonem v chromovém provedení.
Chrome siphoned drain.
126
990
kód 19090A00
Euro Export
kč
cm
kg paleta paleta paleta
5 850
90x90
34
9
9
4 500
80x80
30
11
11
6 600
90x70
28
10
10
6 600
90x70
28
10
10
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
ze dvou stran neglazovaná a má speciální protiskluzovou
úpravu.
Laid on installation. With 2 unglazed sides and embossed
antislip finish.
BASE 80x80
kód 18080A00
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
ze dvou stran neglazovaná a má speciální protiskluzovou
úpravu.
Laid on installation. With 2 unglazed sides and embossed
antislip finish.
BASE 90x70 SX
kód 17090S00
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With 3 glazed sides and embossed antislip finish.
BASE 90x70 DX
kód 17090D00
Sprchová vanička pro instalaci na podlahu. Vanička je
glazovaná ze 3 stran a má speciální protiskluzovou úpravu.
Laid on installation. With 3 glazed sides and embossed antislip finish.
VÝPUSŤ Ø60
kód 5PIPD00
990
Výpusť se sifonem v chromovém provedení.
Chrome siphoned drain.
127
SPRCHOVÉ
VANIČKY
IT
BASE 90x90
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Fittings | Accessories
IT
NOVINKA
VÝPUSŤ ANTIBAKTERIÁLNÍ
kód Z01005
kč
cm
3 000
Antibakteriální výpusť pro umyvadla s přepadem.
Anti-bacterial stainless steel basin waste for washbasins
with overflow.
NOVINKA
VÝPUSŤ KERAMICKÁ
Keramická uzavíratelná výpusť pro umyvadla s přepadem.
Ceramic push-button basin waste for washbasins with overflow.
kód 5PCBSC00 Bílá / White
kód 5PCNSC00 Černá / Black
1 530
1” 1/4
1 950
1” 1/4
1 200
1” 1/4
1 650
1” 1/4
1 530
1” 1/4
1 200
1” 1/4
1 530
1” 1/4
2 100
1” 1/4
VÝPUSŤ KERAMICKÁ
NOVINKA
Keramická uzavíratelná výpusť pro umyvadla bez přepadu.
Ceramic push-button basin waste for washbasins without overflow.
kód 5PCBSL00 Bílá / White
kód 5PCNSL00 Černá / Black
VÝPUSŤ
kód 5PISC00
Uzavíratelná výpusť pro umyvadla s přepadem. Zaoblená.
Brass drain with snap-motion to be used in washbasins
with overflow.
kód 5PIHA00
Otevřená výpusť pro umyvadla bez přepadu. Zaoblená.
Brass drain for washbasins without overflow.
VÝPUSŤ
kód 5PCSC00
Uzavíratelná výpusť pro umyvadla s přepadem. Plochá.
Flat brass drain with snap-motion for washbasins with
overflow.
kód 5PCSL00
Otevřená výpusť pro umyvadla s přepadem. Plochá.
Flat brass drain for washbasins without overflow.
130
Euro Export
kg paleta paleta paleta
IT
VÝPUSŤ PRO SPRCH. VANIČKU Ø90
kód AD41051
kč
cm
1 500
Výpusť se sifonem PRO ÚSPORU MÍSTA v chromovém
provedení.
Siphoned SPACE-SAVING chrome waste.
VÝPUSŤ PRO SPRCH. VANIČKU Ø90
kód AC5010N00
1 200
Výpusť se sifonem v chromovém provedení Ø90.
Siphoned chrome drain for shower trays ø90.
VÝPUSŤ PRO SPRCH. VANIČKU Ø60
kód 5PIPD00
990
Výpusť se sifonem v chromovém provedení Ø60.
Siphoned drain for shower trays ø60.
NOVINKA
SIFON
kód 5SISFE00
4 290
1”1/4 - 32
1
4 290
1”1/4 - 32
1
3 180
12x11x h.25
1
2 160
22x42
10
Kulatý sifon v chromovém provedení.
Round bottom chrome brass trap.
SIFON
kód 5SIFL00
Kulatý sifon v chromovém provedení.
Round chrome-brass p-trap.
KRYT
kód 5COSI00
Kryt sifonu v chromovém provedení.
P-trap cover in chrome brass.
NÁDRŽKA
kód 1CAPO00
Univerzální nádržka.
High level universal cistern.
KRYT PŘEPADU
kód Z509343
210
Kryt přepadu, náhradní díl.
New overflow ring
131
Euro Export
kg paleta paleta paleta
PŘÍSLUŠENSTVÍ
NOVINKA
NÁHRADNÍ DÍLY PRO SEDÁTKA TAKE OFF
TakeOff
SPARE PARTS KIT FOR NEW TAKE-OFF TOILET SEATS
PANTY +
DOSEDY
kód CERSZ
kč
1 200
kód SETPARASZ
1 800
Dosedy pro sedátko s kódem
5SCST000 - 5SCSTF000
5SCSTBM - 5SCSTFBM
Spare of rubber bumpers set for seats
5SCST000 - 5SCSTF000 - 5SCSTBM 5SCSTFBM
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5SCST000 - 5SCSTBM
Set for seat 5SCST000 - 5SCSTBM
kód CRSZF
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5SCSTF000 - 5SCSTFBM
Set for seat 5SCSTF000 - 5SCSTFBM
kód CERNL
kód SETPARANL
1 200
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5LIST000 - 5V57ST000
Set for seat 5LIST000 - 5V57ST000
kód CRNLF
1 200
1 800
1 800
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5SCSTP000 - 5SCSTPBM
Set for seat 5SCSTP000 - 5SCSTPBM
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5LIFRF00
Set for seat 5LIFRF00
132
600
Dosedy pro poklop pisoáru s kódem
5COSTF00 - 5COSTJF00 - 5ORSTF000
Spare of rubber bumpers set for seats
5COSTF00 - 5COSTJF00 - 5ORSTF000
kód SETPARAFR
Dosedy pro sedátko s kódem 5LIFRF00
Spare of rubber bumpers set for seats
5LIFRF00
1 800
Náhradní panty a dosedy pro poklop
pisoáru s kódem 5COSTF00 5COSTJF00 - 5ORSTF000
Set for seat 5COSTF00 - 5COSTJF00 5ORSTF000
kód CRFR
600
1 800
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5SCSTPNNE
Set for seat 5SCSTPNNE
kód CRBB
600
Dosedy pro sedátko s kódem
5SCSTPNNE
Spare of rubber bumpers set for seats
5SCSTPNNE
kód SETPARABB
kód CRSZPLN
600
Dosedy pro sedátko s kódem 5PRSD00
- 5PRSTP000 - 5SCSTP000 - 5SCSTPBM
Spare of rubber bumpers set for seat
5PRSD00 - 5PRSTP000 - 5SCSTP000 5SCSTPBM
kód SETPARAPLN
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5PRSTP000
Set for seat 5PRSTP000
kód CRSZPL
600
Dosedy pro sedátko s kódem
5LIST000 - 5V50STF000 - 5V57ST000 5V57STF000 - 5V57STFNBM
Spare of rubber bumpers set for seats
5LIST000 - 5V50STF000 - 5V57ST000 5V57STF000 - 5V57STFNBM
kód SETPARAPR
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5PRSND00
Set for seats 5PRSND00
kód CRPRF
kč
1 800
Náhradní panty a dosedy pro sedátko s
kódem 5V50STF000 - 5V57STF000 5V57STFNBM
Set for seat 5V50STF000 - 5V57STF000 5V57STFNBM
kód CERPR
DOSEDY
1 800
600
PŘÍSLUŠENSTVÍ
NÁHRADNÍ DÍLY PRO SEDÁTKA
SPARE PARTS KIT FOR TOILET SEATS
PANTY
kód CERCLST
kč
660
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5HEST00
Spare of hinges set for seat 5HEST00
kód CERSCVE
660
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5SCST00 - 5VEST00
Spare of hinges set for seat 5SCST00 5VEST00
kód CERBIG
kč
kód SETPARAORSTF
1 290
1 290
kód CRORSTF
Náhradní panty pro poklop pisoáru s
kódem 5ORSTF00
Spare of hinges set for seat 5ORSTF00
kód CRPLUS
2 250
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5SCSTP00 - 5VESTP00 - 5ZSSTP00 5PRSTP00
Spare of hinges set for seat 5SCSTP00
- 5VESTP00 - 5ZSSTP00 - 5PRSTP00
kód CRPLUSNE
2 250
kód CRSSSTF
2 250
kód CRSSSTFNE
2 250
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5SSSTFNE
Spare of hinges set for seat 5SSSTFNE
kód CRSUG
2 250
kód CRSUGNE
2 250
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5MUSTFNE - 5SCSTFNE - 5VESTFNE
Spare of hinges set for seat 5MUSTFNE
- 5SCSTFNE - 5VESTFNE
kód CRVL
180
Dosedy pro sedátko s kódem 5HEST00
5VESTF00 - 5SCST00 - 5SCSTF00 5V45STF00 5MUSTF00 - 5PRSTF00
Spare of rubber bumpers set 5HEST00
- 5VESTF00 5SCST00 - 5SCSTF00 5V45STF00 - 5MUSTF00 - 5PRSTF00
kód SETPARAVL
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5MUSTF00 - 5SCSTF00 - 5V45STF00 5VESTF00
Spare of hinges set for seat 5MUSTF00
- 5SCSTF00 - 5V45STF00 - 5VESTF00
180
Dosedy pro sedátko s kódem
5SCSTPNE
Spare of rubber bumpers set for seat
5SCSTPNE
kód SETPARASCVE
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5SSSTF00
Spare of hinges set for seat 5SSSTF00
180
Dosedy pro sedátko s kódem
5SCSTP00 - 5VESTP00 - 5ZSSTP00 5PRSTP00
Spare of rubber bumpers set for seats
5SCSTP00 - 5VESTP00 - 5ZSSTP00 5PRSTP00
kód SETPARAPLNE
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5SCSTPNE
Spare of hinges set for seats 5SCSTPNE
180
Dosedy pro sedátko s kódem
5SCSTFNE
Spare of rubber bumpers set for seats
5SCSTFNE
kód SETPARAPL
2 250
180
Dosedy pro sedátko s kódem 5COST00
Spare of rubber bumpers set for seats
5COST00
kód SETPARANE
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5SSST00 - 5LIST00
Spare of hinges set for seat 5SSST00
- 5LIST00
180
Dosedy pro poklop pisoáru s kódem
5ORSTF00
Spare of rubber bumpers set for seats
5ORSTF00
kód SETPARABIG
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5COST00
Spare of hinges set for seat 5COST00
kód CERSSST
DOSEDY
180
Dosedy pro sedátko s kódem
5V50STF00 5V57STF00 - 5SSST00 5SSSTF00 - 5LIST00
Spare of rubber bumpers set
5V50STF00 - 5V57STF00
5SSST00 - 5SSSTF00 - 5LIST00
kód SETPARAVLNE
Dosedy pro sedátko s kódem
5SSSTFNE
Spare of rubber bumpers set for seats
5SSSTFNE
2 250
Náhradní panty pro sedátko s kódem
5V50STF00 - 5V57STF00
Spare of hinges set for seat 5V50STF00
- 5V57STF00
133
180
KÓDOVÝ OBSAH
INDEX BY CODES
UMYVADLA
Washbasins
kód 1100LI00
str. 104
kód 145AC00
str. 78
kód 175PR4800
str. 54
kód 1100IM00
str. 12
kód 145ACPS
str. 78
kód 175CV00
str. 93
kód 1100MUS00
str. 70
kód 145ACTR
str. 78
kód 175ZE00
str. 32
kód 110VP00
str. 18
kód 145AZ00
str. 112
kód 175ZENE
str. 33
kód 1105CV00
str. 91
kód 145KO00
str. 112
kód 17ASC00
str. 77
kód 1105PR4800
str. 54
kód 145LI00
str. 105
kód 17DZE00
str. 34
kód 1105ST00
str. 26
kód 148AZT00
str. 21
kód 17SZE00
str. 34
kód 110DO00
str. 34
kód 15037VE00
str. 46
kód 180LI4800
kód 110SF00
str. 76
kód 150VP00
str. 18
kód 180IM00
str. 12
kód 115VP00
str. 18
kód 155AC200
str. 77
kód 180MU00
str. 70
kód 110VL00
str. 62
kód 155LI00
str. 105
kód 180PR00
str. 55
kód 110ZE00
str. 32
kód 155VP00
str. 20
kód 180SN00
str. 76
kód 110ZENE
str. 33
kód 156CV00
str. 95
kód 180ST00
str. 26
kód 1120PR4800
str. 54
kód 158ST00
str. 26
kód 180VL00
str. 62
kód 1125CV00
str. 90
kód 15QZE00
str. 32
kód 180VP00
str. 18
kód 1125DO00
str. 34
kód 15QZENE
str. 33
kód 183IM00
str. 12
kód 1125IM00
str. 12
kód 160C300
str. 76
kód 190CV00
str. 92
kód 1125LI00
str. 104
kód 160ACV00
str. 95
kód 190PR4800
str. 54
kód 1125ZE00
str. 32
kód 160CV00
str. 94
kód 1FRMU00
str. 69
kód 1125ZENE
str. 33
kód 160PR00
str. 55
kód 1FRPMU00
str. 69
kód 112VN00
str. 46
kód 160ST00
str. 26
kód 1INZE00
str. 113
kód 112VP00
str. 18
kód 160VL00
str. 62
kód 1JOIN00
str. 113
kód 125VN00
str. 47
kód 160VP00
str. 18
kód 1LAHN00
str. 48
kód 112VPD00
str. 18
kód 162LI00
str. 105
kód 1LSVP00
str. 21
kód 135AC00
str. 79
kód 165SF00
str. 77
kód 1LSZE00
str. 112
kód 135ACPS
str. 79
kód 167LI00
str. 104
kód 1S50CN00
str. 113
kód 135ACTR
str. 79
kód 16QZE00
str. 32
kód 1SO4000
str. 113
kód 135VE00
str. 47
kód 16QZENE
str. 33
kód 1SO5200
str. 113
kód 137VE00
str. 46
kód 170C300
str. 76
kód 1SOCN00
str. 113
kód 140PR00
str. 56
kód 170CV00
str. 95
kód 1SONN00
str. 113
kód 140VP00
str. 20
kód 170VP00
str. 20
kód 142VL00
str. 62
kód 170VL00
str. 62
kód 142PR00
str. 55
kód 1750VE00
str. 46
kód 142SPR00
str. 56
kód 175AIM00
str. 12
134
str. 104
WC | BIDET
WC Kombi
Wc|Bidet
Monobloc Wc
str. 107
kód 1MPZN00
kód 1VPS5400
str. 83
kód 1MPVL00
str. 64
kód 1VS55N00
str. 36
kód 1MPVSJ00
kód 1BIC5200
str. 83
kód 1VS55NBM
str. 36
kód 1MPSFN00
kód 1BICR00
str. 98
kód 1VS55NNE
str. 37
kód 1BICV00
str. 99
kód 1VS55NR00
str. 35
str. 116
kód 1VSCR00
str. 97
kód 1BIHE00
str. 49
kód 1VSF5400
str. 81
kód 1BILI00
str. 107
kód 1VSHE00
str. 49
str. 83
kód 1VSLI00
str. 107
str. 116
kód 1VSLIR00
str. 106
kód 1BSF5400
str. 81
kód 1VSMU00
str. 71
kód 1BSS5000
str. 82
kód 1VSPN00
str. 57
kód 1BS55N00
str. 36
kód 1VSS5000
str. 82
kód 1BS55NNE
str. 37
kód 1VSF54R00
str. 80
kód 1BS55NR00
str. 13
kód 1VSST00
str. 27
kód 1BSCR00
str. 97
kód 1VSV45N00
str. 38
kód 1BSLI00
str. 107
kód 1VSV50N00
str. 38
kód 1BSLIR00
str. 106
kód 1VSVE00
str. 47
kód 1BSMU00
str. 71
kód 1VSVL00
str. 63
kód 1BSPN00
str. 57
kód 1BSST00
str. 27
kód 1BSV50N00
str. 38
kód 1BSVE00
str. 47
kód 1BSVL00
str. 63
kód 1ORUN00
str. 117
kód 1VACV00
str. 99
kód 1VAHE00
str. 49
kód 1VP4500
str. 39
kód 1VP5000
str. 64
kód 1VP5500
str. 39
kód 1VP5700
str. 64
kód 1VPC5200
str. 83
kód 1VPCR00
str. 98
kód 1BI5000
str. 64
kód 1VPLI00
kód 1BI5500
str. 39
kód 1BI5700
kód 1BIGBOY00
kód 1BISFN00
kód 1BOY00
135
str. 4041
str. 65
str. 65
str. 8485
ITALSKÁ
VYTŘÍBENOST
VE SVĚTĚ
ITALIAN EXCELLENCE IN THE WORLD
Veškeré ceny uvedeny v Kč a bez DPH
Download

Ceník Catalano 2015