Odpadové hospodářství prezenční nebo kombinovaná forma studia Charakteristika oboru
Studijní obor je zaměřen na všechny technologie materiálového a energetického využití odpadů, případně technologie zneškodnění odpadů. Základem studia jsou disciplíny teoretického základu, disciplíny rozvíjející teoretický základ a hlavně profilové disciplíny, které vytvářejí základ pro uplatnění v oboru Odpadové hospodářství. Uplatnění absolventa: Absolventi se uplatňují v podnikatelské sféře jako řídící pracovníci ve funkci „Odpadový hospodář“ ve smyslu Zákona o odpadech. Uplatnění nacházejí ve veřejné správě a v poradenských a konzultačních organizacích. Profilové předměty oboru:  Biologické zpracování odpadů  Čištění odpadních vod  Termické zpracování odpadů  Komunální odpady a skládkování  Manipulace v OH  Stavby pro OH  Legislativa a informační systémy pro OH  Měření a řízení technologií OH Garant oboru: doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. Obor navazujícího magisterského studia: Technologie a management odpadů Kontakt: Zemědělská 1, 613 00 Brno tel: 545 133 008, fax: 545 212 044 [email protected], www.af.mendelu.cz STUDIJNÍ PLÁN
Bakalářský studijní program:
Studijní obor:
Technologie odpadů
Odpadové hospodářství
B-TO-OH
kód
předmět
garant
BIOL
CAA-C
CAA-P
MT
ZETE
FYZ1
COR-C
COR-P
STZPD
SVJAZ1
VMT
ZAS
CBIOH-C
CBIOH-P
FYZ2
SVJAZ2
TRM
ISOH
LOH
METE
MRTOH
MIKRB
OTxxx
PRAXB
KOMOS1
EKO
SOH
TRZO1
BP
BZOD1
CCOV1
MOH1
RPSD
Biologie
Chemie anorganická a analytická - CV
Chemie anorganická a analytická - P
Matematika
Zemědělské techniky
Fyzika I
Chemie organická - CV
Chemie organická - P
Statistické zpracování dat
Světový jazyk 1
Vyšší matematika
Základy strojnictví
Biochemie v OH - CV
Biochemie v OH - P
Fyzika II
Světový jazyk 2
Termomechanika
Informační systémy v OH
Legislativa OH
Mechanika tekutin
Měření a řízení technologií OH
Mikrobiologie
Odborný jazyk - OH (A,N)
Praxe bakalářská - 2 týdny
Komunální odpady a skládkování 1
Podniková ekonomika
Stavby pro OH
Termické zpracování odpadů 1
Bakalářská práce
Biologické zpracování odpadů I
Čištění a čistírny odpadních vod 1
Manipulace v OH 1
Rozvoj psychosociálních dovedností
doc. Borkovcová
Ing. Jančářová
prof. Klejdus
Mgr. Hasil
doc. Fryč
doc. Bartoň
doc. Hrdlička
doc. Hrdlička
doc. Adamec
ÚJKS
RNDr. Navrátil
doc. Filípek
doc. Kizek
doc. Zehnálek
doc. Bartoň
ÚJKS
prof. Mareček
Ing. Kukla
prof. Mareček
prof. Mareček
Ing. Kukla
Ing. Záhora
ÚJKS
prof. Jarošová
Ing. Stejskal
doc. Jánský
Ing. Junga
Ing. Los
prof. Jarošová
doc. Lošák
Ing. Vítěz
doc. Fryč
doc. Linhartová
Povinně volitelné předměty celého studijního plánu:
kód
předmět
garant
ESCHZ
PUDZ
VYPT
ZABU
OCHPR1
SKTOH
MANOH
TEZN3
Ekologické systémy chovu zvířat
Půdoznalství
Výpočetní technika
Zařízení budov
Ochrana přírody a krajiny 1
Servis a komerce v OH
Management OH
Technické znalectví 3
prof.
doc.
doc.
doc.
Čechová
Pospíšilová
Motyčka
Fryč
JUDr. Mgr. Knotek
doc. Filípek
doc. Kotovicová
prof. Mareček
ústav hod. př. cv.
224
239
239
412
227
228
239
239
113
317
412
228
239
239
228
317
227
227
227
227
227
221
317
291
215
311
227
227
291
221
227
227
711
56
28
28
56
56
56
28
28
42
28
56
56
28
28
56
28
56
56
84
56
56
56
28
0
56
56
56
56
0
56
70
42
42
2
0
2
2
2
2
0
2
1
0
2
2
0
2
2
0
2
2
3
2
2
2
0
0
2
2
2
2
0
2
2
2
1
2
2
0
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
0
2
3
1
2
semestr
kr. zak.
1 2 3 4 5 6
X
6 zk
X
2 záp
X
4 zk
X
6 zk
X
5 zk
X
6 zk
X
2 záp
X
4 zk
X
4 zk
X
1 záp
X
6 zk
X
6 zk
X
2 záp
X
4 zk
X
6 zk
X
2 zk
X
6 zk
X
6 zk
X
8 zk
X
6 zk
X
5 zk
X
6 zk
X
3 zk
X
2 záp
X
6 zk
X
5 zk
X
5 zk
X
5 zk
X 10 záp
X 6 zk
X 7 zk
X 4 zk
X 2 záp
typ
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
semestr
kr. zak. typ
1 2 3 4 5 6
2 X
5 zk PV
2
X
6 zk PV
2
X
4 záp PV
X
5 zk PV
2
2
X
6 zk PV
2
X
5 zk PV
2
B
5 zk PV
2
B 5 zk PV
ústav hod. př. cv.
235
221
116
227
215
228
215
227
56
56
56
56
56
56
56
56
2
2
2
2
2
2
2
2
Podmínky absolvování:
všechny předměty povinné, 3 předměty povinně volitelné, 180 kreditů
STÁTNÍ ZKOUŠKA:
Obhajoba bakalářské práce
Zkouška ze 2 předmětů
1 předmět povinný
SZ-BKO
Biologické základy a komunální odpady
SZ-TZOH
SZ-TEZP
1 předmět povinně volitelný
Technologická zařízení pro odpadové hospodářství
Technologie energetického zpracování odpadů
Kontakt: Zemědělská 1, 613 00 Brno tel: 545 133 008, fax: 545 212 044 [email protected], www.af.mendelu.cz 
Download

Technologie odpadů - Ústav zemědělské, potravinářské a