KOSMETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČR
Člen IFSCC založena v roce1956
MEZINÁRODNÍ
KOSMETOLOGICKÁ
KONFERENCE
FRYMBURK 2011
Welness hotel 3.- 5. října
Generální sponzor :
CHEMOTEX Děčín a.s.
Hlavní sponzoři:
Comercial Química Massó s.a.
M+H Míča a Harašta s.r.o.
Chronology s.r.o.
Vysoká škola
chemicko technologická
v Praze
PROGRAM A ODBORNÁ KOMISE
Pondělí 3. říjen 2011
Předseda odborné komise:
Od 14:00 registrace v hotelu
Prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc., VŠCHT v Praze
19:00 slavnostní večeře
Členové :
Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD., STU Bratislava
Prof. Ing. Vladimír Filip, CSc., VŠCHT v Praze
Úterý 4. říjen 2011
Doc. Ing. Rahula Janiš, CSc., UTB ve Zlíně
8:30 registrace
Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina. Na konferenci bude
9.00 zahájení konference
zajištěno tlumočení z angličtiny do češtiny a opačně.
9:30 - 13:00 přednášky, firemní prezentace
Publikace příspěvků
14:00 - 17:00 přednášky, firemní prezentace
Odborná komise sestaví ze zaslaných přednášek program konference. Texty
19:00 gala večer
přednášek budou publikovány ve sborníku konference s ISBN, který účastníci
obdrží při registraci.
Informace pro autory přednášek
Středa 5. říjen 2011
9:00 - 13:00 přednášky, firemní prezentace
13:00 - 13:30 závěr konference
Dodané texty přednášek budou elektronicky zmenšeny na formát A5.
Zašlete text přednášky v češtině, slovenštině nebo angličtině v maximálním rozsahu čtyř stran ( včetně obrázků, grafů a abstraktu v angličtině ) v elektronické
formě e.mailem na adresu: [email protected]
Termín pro přihlášení přednášky do:
Termín pro zaslání textu do:
1.6.2011
11.9.2011
ORGANIZACE
Konferenční poplatek s ubytováním:
termín úhrady do 30.8.2011
Ubytování dny/pokoj
1den/ 1lůžkový
2dny/ 1lůžkový
po tomto termínu bude účastník automaticky odhlášen
1den/ 2lůžkový
2dny/ 2lůžkový
Členové Kosmetologické společnosti :
4.770,- Kč
6.040,- Kč
4.300,- Kč
5.100,-Kč
Ostatní účastníci z ČR a SR
5.370,- Kč
6.640,- Kč
4.900,-Kč
5.700,-Kč
3.300,- Kč
4.100,-Kč
Osoba doprovázející, studenti:
Konferenční poplatek pro přihlášené po 1.9.2011 : 4.800,- Kč a ubytování si účastník zajišťuje sám
Konferenční poplatek : zahrnuje stravu, organizační a materiálové náklady, sborník s ISBN a další režijní náklady.
Ubytování je zajištěno ve Welness hotelu Frymburk ( http://www.hotelfrymburk.cz ) a bude hrazeno spolu s konferenčním poplatkem na účet Společnosti .
Bankovní spojení: Banka: Komerční banka Praha Město, Č.účtu: 19-580 699 0237/0100, IBAN: CZ1301000000195806990237
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Přihlášky: Organizaci zajišťuje Ing. Radek Hanek, telefon: +420 775727101
Uzávěrka závazných přihlášek je do:
31.7. 2011
Přihlášku zašlete on-line na :
www.kosmetologie.cz
Nebo e.mailem na adresu:
[email protected]
Faxem:
241 481 798
Případně můžete zaslat přihlášku na adresu:Ing. Radek Hanek, Ústecká 195, 410 02 Malé Žernoseky
Technická výstava: Součástí konference bude prezentace kosmetických surovin, obalů, výrobků a techniky. Výstava bude instalována v salonku v blízkosti konferenčního sálu. Poplatek za výstavní prostor včetně firemní prezentace ve sborníku je 8 000 Kč.
Poplatek za firemní prezentaci je nutno uhradit do:
30.8.2011
REKAPITULACE DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ
Termín konání konference:
Přihlášení přednášek a firemních prezentací do:
Druhý cirkulář bude rozeslán do:
3.-5. října 2011 Zaslání závazné přihlášky do:
1.6 2011
15.6.2011
31.7.2011
Úhrada konferenčního poplatku do:
30.8.2011
Úhrada firemního poplatku za výstavu do:
30.8.2011
Termín dodání podkladů do sborníku do:
11.9.2011
SEZNAM PŘEDNÁŠEK A PREZENTACÍ
1. Hojerová J., Pažoureková S., Lucová M., Klimová Z., Bariérové vlastnosti kože - poškodenie a regenerácia.
2. Siekierski M., Internal mechanism modulation of skin pH control - a new approach
sensitive skin care
3. Dastychová E., Kontaktní ekzém a kosmetické přípravky
4. Filip V., Potenciál rostlinných olejů pro nepotravinářské aplikace
5. Šmidrkal J., Krs V., Aktivní látky v kosmetice X
6. Hrádková I., Merkl R., Šmidrkal J., Filip V., Polární paradox antioxidantů
7. Dostálová J., Tuky ve výživě a kosmetice
8. Cihelková K., Šmidrkal J., Emolienty v kosmetických emulzích
9. Hanek R., Mikroorganismy a kosmetické přípravky
10. Vocílková A., Kosmetické aspekty ošetření aknózní pleti
11. Janiš R., Krejčí J., Jančíková M., Metody obnovy kožního krytu
12. Mikulcová V., Buňková L. , Doležálková I., Antimikrobiální účinky vybraných kosmetických přípravků
13. Polášková J., Pavlačková J., Vltavská P., Jančíková M.. Vliv komerčních kosmetických prostředků na hydrataci pokožky diabetické nohy
14. Krejčí J., Kolomazníková I., Janiš R.,Vltavská P., Užití dekorativní kosmetiky
15. Arct J.a, Wielechowska M.b, Lutostańska M.b, Goat Milk Peptides in Skin Care
16. Pytkowska K., Arct J., The Influence of HMW Cosmetic Ingredients on Skin Sensory
Parameters
SEZNAM PŘEDNÁŠEK A PREZENTACÍ
17. Ratz-Lyko A., Arct J., Oilseed Cakes as a Source of Cosmetic Actives
18. Štern P. Panovská Za kol., Reologie a textura opalovacích přípravků
19. Bendová H., Jírová D., Kejlová K., Aktuální legislativa dle Směrnice a Nařízení pro
kosmetické prostředky
20. Korbová I., Vrzáková Z., Jelínková H., Kosmetika a detergenty - legislativa a praktické zkušenosti s analýzami
21. Jírová D., Bendová H., Kejlová K., Potenciál oční dráždivosti u kosmetický prostředků hodnocený metodami in vivo
22. Kandarova H., State of the Art in Safety Assessment of Cosmetic Ingredients and
Products using In Vitro Reconstructed Human Tissue Models
23. Berka M., Standardy, postup při kontrole biosurovin a biokosmetiky u výrobce.
24. Čížková E., Němeček J., Udělování značky „ Natural Product “ kosmetickým výrobkům.
25. Fiker S., Historie společnosti
26. Dejonckheere S., Natural actives and Oil based derivates for Cosmetics
27. Winter P., Zahušťovadla do tenzidových formulací
28. Lührs L., Oleje lisované za studena a BIO oleje
29. Hütter I., Kosmetika pro senzitivní pleť.
30. Couillault L. Účinné látky proti chronologickému stárnutí a stárnutí vlivem UV a volných radikálů
Download

MEZINÁRODNÍ KOSMETOLOGICKÁ KONFERENCE