APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s.
AUTISM-EUROPE
Together We Can Manage –
Společně to zvládneme
Jen pár slov
Jak dlouho?
How long?
15 minut /minutes
Mgr. Ellina Horalíková
Členka správní rady Autism Europe
Member of the Council of Administration AutismEurope
AUTISM EUROPE
•
Autism-Europe je mezinárodní asociace 80 neziskových organizací z
30 zemí Evropy (z toho z 25 členských zemí EU), jejichž hlavním cílem je
prosazovat práva osob s autismem a jejich rodin a pomáhat jim zlepšovat
kvalitu jejich života.
•
Autism Europe is an international association of 80 NGOs from 30
European countries (25 EU members)
www.autismeurope.org
Časopis LINK
• Předplatné
• Odborná knihovna APLA
Praha – Na Truhlářce 24.
Praha 8
AUTISM EUROPE MEMBERSHIP
2010 - a full-member membership
2011 - AE Council of Administration meeting in Prague
2012 - AE Council of Administration member – Ellina Horalíková
2012 – 2015 Together We Can Manage project partnership
2010 - 2014 – Autism Awareness European Campagne
Zasedání AE
• Annual General
Assembly - valná
hromada
• květen
• Council of
Administration –
správní rada
• květen, říjen - listopad
Problematika zaměstnanosti lidí
s PAS
Autism Europe uvádí:
Employment rate – Míra zaměstnanosti:
• pracovníci bez postižení (non-disabled
workers) 65.9%
• OZP (persons with disabilities) 44%
• z toho osoby s PAS (persons with ASD)
< 10%
Východiska
•
CONVENTION on the RIGHTS of
PERSONS with DISABILITIES
Art. 27: Right to the
opportunity to gain a living by
work:
– freely chosen or accepted
– in a labour market and work
environment that is open,
inclusive and accessible
•
Úmluva o právech osob se
zdravotním postižením:
Článek 27, Práce a zaměstnávání:
právo na možnost seživit prací
svobodně zvolenou nebo přijatou na
trhu práce a v pracovním prostředí,
které je otevřené, inkluzívní a
přístupné osobám se zdravotním
postižením.
AE's members discussion about the promotion of equal rights and the access
to employment and education – Luxembourg 2014
Co potřebujeme:
Podpora v legislativě:
• Nejen otevřený trh práce, ale i chráněná pracovní místa
• Finanční podpora
• Zviditelnění „neviditelného“ postižení (invisible disability)
• Tranzitní programy pro přechod ze školy do zaměstnání
Osvěta:
• Inspirace pro tvorbu nových míst, na kterých se využijí silné stránky lidí s PAS
• Osvěta pro zaměstnavatele
• Využití dobrých příkladů (např. SAP, L´Oreal, PASPARTA)
• Vzdělávání pro personalisty, pracovníky péče o zaměstnance, pracovníky
zprostředkovatelů a úřadu práce
• Spolupráce s odděleními CSR (Corporate Social Responsibility)
Motivace lidí s PAS:
• Dobrá práce je ta, která naplňuje zájmy a potřeby člověka, odpovídá jeho
schopnostem a možnostem
• Podpora cílená na individualitu lidí s PAS
• Nácviky sebeobslužných, komunikačních a sociálních dovedností
Jak se můžeme zapojit
• Jednání v Evropském parlamentu (position paper) – podklady za ČR
• Předložení podkladů pro analýzu zaměstnanosti lidí s PAS
• Podklady pro publikaci o zaměstnanosti lidí s PAS v Evropě – bude
vydána v roce 2014 na základě výstupů projektů členských
organizací
• Konference o zaměstnanosti a rovném přístupu lidí s PAS v Turíně,
Itálie – konec listopadu 2014
• Využití příkladů dobré praxe (zaměstnavatele: SAP USA-India,
L´Oreal Italy, Specialiststerne Dánsko)
• Studijní návštěvy
• Publikace (podporované zaměstnání) – Synapsis, NAS, AutismEurope – odborná knihovna APLA Praha
• „Nevymýšlet vymyšlené“
Síťování, zkušenosti
•
•
•
•
•
•
•
Pietro Cirrincione: sebeobhájce, člen správní rady Autism Europe, viceprezident organizace
Gruppo Asperger – onlus (Itálie)
Mgr. Ľubica Heinzlová: Slovensko, odborník na komunikaci a masmédia, osoba s
Aspergerovým syndromem, spolupracuje s organizací 3Lobit, o.s., spravuje portál www.sensashop.sk/cz, vede semináře v organizaci Andreas, spolupracuje s Trnavskou univerzitou na
překladech k diagnostice PAS, píše články o Aspergerově syndromu a další
Katarzyna Matynia: (SYNAPSIS Foundation, členská organizace Autism Europe, Polsko) –
pracovní konzultantka v projektu “Employ the Ace” (2011-2012), manažerka projektu
“Specialists”(2013),
Ewelina Wildner: (SYNAPSIS Foundation, Polsko) – specialistka na řízení rizik a monitorování
projektu “Employ the Ace” (2011-2012), koordinátorka projektu “Specialists” (2013), spoluautorky
publikace Model sociálního a pracovně aktivizačního programu pro lidi s Aspergerovým
syndromem a vysokofunkčním autismem ( The Model of Social and Vocational Activation
Programme for People with Asperger Syndrome and High-functioning Autism).
Bettina Bönsch: (Autismus Deutschland, Německo), členka vedení organizací Autismus
Dresden e.V. a Autismus Deutschland e.V., členské organizace Autism Europe
Sergiyenko Inna: (Ukrajina) zakladatelka organizace pomáhající lidem s autismem, členské
organizace Autism Europe
Líga Brezina: (Lotyšsko) zakladatelka a předsedkyně organizace AUTISM LATVIA
Download

O Autism Europe a projektu TWCM