cycle
computer
5/ 8/ 10
1.NASTAVENÍ
1-1 Vymazat vše
1-3.
1-2. Volba jednotky
1-4. Nastavení hodin
Nastavení obvodu kola
1-5.
2s
+
0~3
LCD
auto test
2s
3s
SET
2s
Nastvení ODO
2s
2s
0~9
12H:1~12
24H:0~23
0000~3999
0~5
1-6.
2s
0~9
000000~999999
2s
0000:00~9999:99
SCAN
(Jen 8/10)
CLK
DST
(Jen 8/10)
(Jen 8/10)
AVG
MAX
RTM
DST
(Jen 10 )
ODO
TRT
Nastevení dat
Nulová rychlost
Auto scan
5: CLK→DST→ODO→SCAN
8: CLK→DST→RTM→AVG→MAX→ODO→SCAN
10: CLK→DST→RTM→AVG→MAX→ODO→TRT→SCAN
Nastevení
obvodu kola
10. Automatické zapnutí/vypnutí
9. Vymazání dat
11. Stav baterie
12. Výměna baterie
a.
b.
Obvod kola
Tabulka nastevení obvodu kola
Rozměr pláště
2s
DST
OK!
8. Nastavení dat
Okamžitá rychlost
5s
2s
2s
0~9
Mode 7. Zobrazení funkcí
SCAN
Konec nastavení
Nastavení TRT
(Jen 8/10 )
(Jen 8/10 )
RTM
AVG
(Jen 8/10 )
MAX
15m
Stiskněte a podržte tlačítko MODE, doku se nevymaže displej. Poté uvolněte.
Automatické vypnutí po 15ti minutách
2nd
1st
18 Inch
20 Inch
22 Inch
24x1.75
24 Inch
24x 1 3/8
26x1.40
26x1.50
26x1.75
26x1.95
26x2.1
Obvod kola
1436
1596
1759
1888
1916
1942
1995
2030
2045
2099
2133
Rozměr pláště
Obvod kola
700C Tubular
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x32C
700x35C
700x38C
27.5 palce
28 palce (700B)
28.6 palce
2117
2092
2112
2124
2136
2155
2164
2174
2193
2234
2281
Před zasláním na opravu zkontrolujte následující
Problém
Kontrolní otázka
Řešení
Na displeji se
nic
nezobrazuje
Postupujte podle odstavce Nastavení computeru a
uveďte znovu do chodu.
Nesprávné
znaky displeje
Displej je
pomalý
Není venkovní teplota nižší než 0°C (32°F)?
Po návratu k vyšší teplotě než 0°C, se obnoví
běžná rychlost displeje
Download

Echowell BRI 5, 8, 10 manuál česky