21.165/1
TSHK 670...672: Regulátory teploty pro jednotky Fan Coil, topení - chlazení
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
Umožňuje ovládat vzduchotechnické komponenty na základě potřeby.
Oblasti použití
Pro individuální regulaci prostorové teploty v jednotlivých místnostech bytového a obchodního
charakteru, např. pro ovládání elektrického topení, termických pohonů nebo ventilátorů či chladicích
agregátů v klimatizačních jednotkách.
Základní znaky
•
Možnost nastavit žádanou hodnotu prostorové teploty na stupnici
•
Sekvenční charakteristika topení - chlazení
•
Varianty základního provedení: s hlavním vypínačem, posuvným přepínačem pro ventilátor
•
Vhodný pro montáž přímo na stěnu nebo na krabici pod omítku
•
Vyhodnocovací elektronika a spínací relé
•
Točítko pro nastavování žádané hodnoty s mechanickým omezením min. a max. hodnoty
T
Y01938
Technický popis
•
Kryt z čistě bílého těžko hořlavého termoplastu (RAL 9010, třída požáru dle UL94 HB)
•
Sokl z černého termoplastu se snímačem teploty NTC
•
Přívod kabelu na zadní straně, šroubovací svorky pro elektrické vodiče do 2,5 mm²
•
Zdánlivě spojitá regulace teploty
•
Dvoupolohové impulzní řízení
Typ
TSHK 670 F001
TSHK 671 F001
TSHK 672 F001
Druh provozu
Počet
vypínačů
Napětí
Hmotnost
kg
−
1
2
230 V~
230 V~
230 V~
0,18
0,18
0,18
Sekvence topení-chlazení; 4 trubky
Sekvence topení-chlazení; 4 trubky
Sekvence topení-chlazení; 4 trubky
TSHK 670
TSHK 671
•
•
Indikace
Schéma zapojení
−
−
−
−
−
Stupně ventilátoru
−
−
−
1 LED
A09161
A09162
A09163
Vypínač ZAP/VYP
Přepínač provozu
Napájecí napětí
cca ± 10%, 50...60 Hz
Zatížení kontaktů
Ventilátor
10(4) A, 230 V~
6 (3) A, 230 V~
Rozsah nastavení
Pásmo proporcionality Xp
Prodleva sekvence
Hystereze 1)
Nejkratší spínací perioda
5...30 °C
2×3K
2 K ± 0.7
cca ± 0,1...0,5 K
cca 19 min (E = 0,5)
TSHK 672
Časová charakteristika
ve vzduchu
klidném
proudícím (0,2 m/s)
Teplota okolí
Krytí
Bezpečnostní třída
Doba
Doba náběhu
průtahu
2 min
20 min
1 min
15 min
0...55 °C
IP 30 (EN 60529)
II (IEC 60730)
Schéma zapojení
Rozměrový výkres
Montážní předpis
viz tabulka
M09206
MV 505680
Příslušenství
0362239 001*
Krycí rámeček, bílý, k montáži na krabici pod omítku
*)
Pod stejným číslem se nachází rozměrový výkres nebo schéma zapojení
1)
Přístroj je taktován elektronicky. Při stoupající teplotě nejprve klesne spínací poměr na výstupu „topení“ na nulu. Po prodlevě sekvence
vzroste spínací poměr na výstupu „chlazení“. Taktováním vzniká malé kolísání teploty v rozmezí ± 0,1...0,5 K v závislosti na časové
konstantě místnosti.
Funkce
Prostorová teplota je měřena interním snímačem teploty NTC a porovnávána s nastavenou žádanou
hodnotou. V závislosti na teplotní odchylce je aktivováno elektrické spínací relé. Při dosažení žádané
teploty se spínač přestaví do středové polohy „VYP“.
Pracovní body regulátoru jsou definovány nastavenou žádanou hodnotou, mrtvou zónou a pásmem
proporcionality.
Sauter Components
71211652920 04
21.165/2 TSHK
Poznámky k projektování a montáži
Montážní poloha: na stěně, horizontální. Přístroj nesmí být vystaven průvanu ani slunečnímu záření.
Montáž ve výšce cca 1,5 m.
Schéma zapojení
TSHK 670
TSHK 670
T
30
°C
N
25
2
7
6
20
15
10
N
5
L
B09201
A09161
TSHK 671
TSHK 671
T
ON
30
°C
N
25
OFF
2
7
6
8
20
15
10
5
N
L
B09202
A09162
TSHK 672
TSHK 672
T
T
ON
ON
30
°C
N
25
OFF
2
6
7
8
1
5
I
4
II
3
III
20
15
10
N
5
B09203
Sauter Components
L
A09163
71211652920 04
TSHK
21.165/3
Rozměrový výkres
28,6
75
127
M09206
Příslušenství
135,5
11,5
83
362239
M09152
Sauter Components
Tisk v České republice
Změny vyhrazeny
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
71211652920 04
Download

21.165/1 TSHK 670...672: Regulátory teploty pro jednotky Fan Coil