Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
dle rozdělovníku
Datum:
Evidenční číslo:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
2. 10. 2014
136805/2014/KUUK
2850/ZPZ/2010 - 239
Ing. Jakub Skoupý / 916
[email protected]
USNESENÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský
úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 67 odstavce 1 písmena g) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen krajské zřízení), a dále
podle ustanovení § 57 odstavce 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
přepisů (dále jen zákon o myslivosti)
rozhodl
podle ustanovení § 64 odstavce 1 písmena c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) tak, že správní řízení ve věci společného řízení o
žádosti společnosti Lesy Sever s. r. o. ze dne 17. 3. 2008 o přičlenění části honebních
pozemků bývalé společenstevní honitby „Řisuty“ k vlastní honitbě s názvem „Lesy Sever II.“
a dále ve věci žádosti Honebního společenstva Měrunice ze dne 21. 3. 2008 o přičlenění
části honebních pozemků bývalé společenstevní honitby Řisuty ke společenstevní honitbě
s názvem „Měrunice“, vedené krajským úřadem pod č. j.: 2850/ZPZ/2010, se
přerušuje
do doby vyřešení předběžné otázky, spočívající v poskytnutí informace Katastrálním úřadem
pro Ústecký Kraj, na základě žádosti krajského úřadu JID: 135859/2014/KUUK ze dne 29. 9.
2014, doručené Katastrálnímu úřadu pro Ústecký Kraj dne 1. 10. 2014.
Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odstavce 1 písmena a) správního řádu jsou:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62933591, Kaplanova 1931/1,Praha
14800
Bittner Jan, nar.: 6. 7. 1979, Písečná 173, Třebívlice 411 15
Bittner Tomáš, nar.: 12. 6. 1980, Kosmonautů 2294, Louny 440 01
Červenka Jaroslav, nar.: 26. 12. 1944, Nové náměstí 1250/10, Praha 104 00
Červenková Alena, nar.: 5. 12. 1950, Markušova 1633/4, Praha 149 00
Daniljuková Tajci, Tovčín 185, Volyňská Oblast, Ukrajina
Faško Milan, nar.: 21. 8. 1953, Palackého 2884, Teplice 415 01
Fašková Helena, nar.: 1. 1. 1958, Palackého 2884, Teplice 415 01
Formanová Marcela, nar.: 30. 5. 1959, Ke Křižáku 138, Libčeves 439 26
Hanák Petr, nar.: 4. 3. 1976, Podvinný Mlýn 2283/18, Praha 190 00
Hauk Milan, nar.: 23. 6. 1948, Sídliště Za Chlumem 778, Bílina 418 01
Holl Peter, nar.: 26. 12. 1961, Měrunice 24, Měrunice 418 04
Honební společenstvo Měrunice, IČ: 71161155, Měrunice 1, 417 57 Měrunice
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
Url: www.kr-ustecky.cz
strana 1 / 4
E-mail: [email protected]
Honební společenstvo Libčeves, IČ: 65108124, Velká Dominikánská 102/23, 412 01
Litoměřice
Jansová Kateřina, nar.: 2. 10. 1986, Lahovice 11, Libčeves 440 01
Jeníček Lubomír, nar.: 11. 3. 1971, Krušnohorská 45/9, Újezdeček 415 01
Jeníček Vladimír, nar.: nar.: 12. 8. 1952, Osada Dukla 202/1, Újezdeček 415 01
Jirkovská Lenka, nar.: 30. 3. 1953, Kpt. Nálepky 2095, Louny 440 01
Jirkovský Ondřej, nar.: 6. 8. 1976, Kpt. Nálepky 2095, Louny 440 01
Jirkovský Zdeněk, nar.: 24. 10. 1958, Pražská 122, Louny 440 01
Jůza Karel, nar.: 18. 8. 1934, Červený Újezd 47, Hrobčice 418 04
Kalous Václav, nar.: 24. 9. 1963, Arbesova 1583/11, Teplice 415 01
Kaplan Zdeněk, nar.: 6. 9. 1970, Řisuty 24, Libčeves 440 01
Klíma Petr, nar.: 22. 9. 1964, 5. Května 273/82, Bílina 418 01
Klímová Gerta, nar.: 10. 2. 1930, Pivovarská 696, Bílina 418 01
Kondratovičová Marie Naumovič, Tovčín 185, Volyňská oblast, Ukrajina
Kosíková Zdeňka, nar.: 20. 8. 1960, Červený Újezd 17, Hrobčice 418 04
Kruť Anton Naumovič, Volyňská Oblast, 185 Tovčín, Ukrajina
Kruť Jakub Naumovič, Jelení Gora
Kubajková Taťána, nar.: 14. 4. 1978, Hrachov 83, Svatý Jan 262 56
Kubala Libor, nar.: 8. 3. 1967, Mukov 5, Hrobčice 418 04
Kubalová Šárka, nar.: 18. 12. 1968, Mukov 5, Hrobčice 418 04
Kučera Martin, nar.: 14. 11. 1971, Javorová 3032, Teplice 415 01
Kunášek Vladimír, nar.: 17. 7. 1934, Sídliště Za Chlumem 786, Bílina 418 01
Kunášková Danuše, nar.: 28. 3. 1930, Sídliště Za Chlumem 786, Bílina 418 01
Lavička Rostislav, nar.: 16. 2. 1962, Měrunice 136, Měrunice 418 04
LEPUS ČR s.r.o., IČ: 25431421, Karla Marxe 735/3, Most 434 01
Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 500 08
Lesy Sever, s.r.o., IČ: 25646257, Zámek Bílina 98, Bílina 418 01
Lobkowicz Martin, nar.: 21. 12. 1928, U Malvazinky 151/26, Praha 150 00
Mastník Vladimír, nar.: 21. 11. 1950, Stračenská 616, Štětí 411 08
Mašanský Vlastimil, nar.: 26. 9. 1964, Měrunice 120, Měrunice 418 04
Město Bílina, IČ: 266230, Břežánská 50/4, Bílina 418 01
Ministerstvo vnitra, IČ: 7064, Nad Štolou 936/3, Praha 170 00
Myslivecké sdružení Libčeves, IČ: 71182985, Židovická 179, 439 26 Libčeves
Obec Hrobčice, IČ: 266345, Hrobčice 41, Hrobčice 418 04
Obec Libčeves, IČ: 265110, K Zámku 1, Libčeves 439 26
Obec Měrunice, IČ: 266477, Měrunice 67, Měrunice 418 04
Plaček Dušan, nar.: 27. 3. 1973, Kanín 94, Opolany 288 02
Plechatý Lukáš, nar.: 28. 4. 1971, Na Pískovně 667/44, Liberec 460 14
Poráč Karel, nar.: 31. 8. 1970, Leská 16, Třebívlice 411 15
Poráčová Bohdana, 11. 12. 1970, Sídliště 53, Libčeves 439 26
Povodí Ohře, s. p., IČ: 70889988, Bezručova 4219, Chomutov 430 01
Rajter Jan, nar.: 21. 2. 1955, Moravěves 8, Havraň 418 04
Reissigová Marie, Řisuty 440 01
Rendl Dušan JUDr., advokát, IČ: 66201934, SNP 1872, 434 01 Most
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, Teplice 418 04
Scháno Jan, nar.: 7. 10. 1956, U Trati 161, Třebívlice 411 15
Scháno Petr, nar.: 7. 10. 1956, Zahradní 176, Třebívlice 411 15
Schuran Boris, nar.: 3. 9. 1947, Červený Újezd 60, Hrobčice 418 04
Sojčík Antonín, nar.: 31. 12. 1946, Červený Újezd 65, Hrobčice 418 04
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 80837, Ruská 260/13,
Dubí 417 03
Srb Vladimír, nar.: 1. 9. 1951, Mladějovská 267/4, Praha 197 00
Státní pozemkový úřad, IČ: 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
Url: www.kr-ustecky.cz
strana 2 / 4
E-mail: [email protected]
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 16918, Karlovarská 7, Jeneč 252 61
Stříbrník, s. r. o., IČ: 01406060, Měrunice 92, Měrunice 418 04
Suchomelová Zdeňka, nar.: 2. 3. 1966, Javorová 3025, Teplice 415 01
Šimek Josef, nar.: 1. 2. 1940, Červený Újezd 29, Hrobčice 418 04
Špale Viktor, nar.: 2. 10. 1962, Měrunice 137, Měrunice 418 04
Trejbal Miroslav, nar. 6. 9. 1960, Lužice 24, Lužice 435 24
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 120 00
Ústecký kraj, IČ: 70892156, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02
Valenta Josef, nar.: 3. 11. 1951, Pohořany 108, Žitenice 411 41
Vojenské lesy a statky ČR, s. p., IČ: 205, Pod Juliskou 1621/5, Praha 160 00
Wolfsfellner Ferdinand Hubertus, nar.: 7. 4. 1965, Karla Marxe 735/3, Most 434 01
Záhora Dalibor, nar.: 19. 1. 1967, Čimická 745/3, Praha 182 00
Zmatlíková Kristina, nar.: 2. 4. 1954, Řisuty 29, Libčeves 440 01
Zocherová Lucie, nar.: 23. 12. 1981, Palackého 3961, Chomutov 430 01
Žáček Václav, nar.: 9. 2. 1950, Antonína Dvořáka 2188/31, Most 434 01
Žatecký Petr, nar.: 28. 10. 1956, Libochovická 121, Chotěšov 410 02
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský
úřad), obdržel dne 19. 9. 2014 od Ministerstva zemědělství kompletní spisovou dokumentaci
ve věci společného řízení o žádosti společnosti Lesy Sever s. r. o. ze dne 17. 3. 2008 o
přičlenění části honebních pozemků bývalé společenstevní honitby „Řisuty“ k vlastní honitbě
s názvem „Lesy Sever II.“ a dále ve věci žádosti Honebního společenstva Měrunice ze dne
21. 3. 2008 o přičlenění části honebních pozemků bývalé společenstevní honitby Řisuty
ke společenstevní honitbě s názvem „Měrunice“, vedené krajským úřadem pod č. j.:
2850/ZPZ/2010. Dne 25. 9. 2014 oznámil krajský úřad účastníkům pokračování
předmětného řízení.
V souvislosti se závěry a s právním názorem uvedeným v rozhodnutí Ministerstva
zemědělství Č. j.: 46137/2014-MZE-16231 ze dne 16. 6. 2014, a dále s ohledem na
ustanovení § 3 správního řádu, krajský úřad požádal dne 30. 9. 2014 Katastrální úřad pro
Ústecký kraj (dále jen katastrální úřad) o poskytnutí informace, týkající se provedených
pozemkových úprav na katastrálním území Červený Újezd u Mukova.
Správní orgán je oprávněn podle ustanovení § 64 odstavce 1 písmena c) správního řádu
řízení přerušit z důvodu předběžné otázky, v tomto případě je pro krajský úřad předběžnou
otázkou vyřízení shora uvedené žádosti.
V souladu s ustanovením § 65 odstavce 1 správního řádu po dobu přerušení řízení činí
správní orgán a účastníci řízení úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodu přerušení.
Lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží.
Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
POUČENÍ
Proti tomuto usnesení, lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Lhůta pro
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
Url: www.kr-ustecky.cz
strana 3 / 4
E-mail: [email protected]
uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle
ustanovení § 76 odstavce 5 správního řádu odkladný účinek.
Ing. Jakub Skoupý
pověřen vedením oddělení zemědělství
otisk úředního razítka
V souladu s ustanovením § 25 odstavce 3 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení po
dobu 15 dnů a o potvrzení data vyvěšení a data sejmutí a poté o navrácení zdejšímu odboru.
-
Krajský úřad Ústeckého kraje, organizační odd.
Městský úřad Bílina, Břežanská 50/1, 418 31 Bílina
Městský úřad Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Obec Měrunice, Měrunice 67, 418 04 Bílina 4
Obec Libčeves, K Zámku 1, 439 26 Libčeves
Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice
Vyvěšeno dne …………………………
Sejmuto dne …………………………
Podpis …………………………………
Podpis ……………………………….
Rozdělovník
Doručí se:
Účastníkům řízení podle ustanovení § 27 odstavce 1 správního řádu
Dále obdrží:
JUDr. Helena Tukinská, J. V. Sládka 1363/2, 415 01 Teplice
Vitner Roman, Tyršova 320/10, Bílina 418 04
Lavička Petr, K Nádraží 98, 439 26 Libčeves
Ministerstvo zemědělství České republiky, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov
65/17, 117 05 Praha
Dotčené orgány:
Městský úřad Bílina, Břežanská 50/1, 418 31 Bílina
Městský úřad Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Obec Měrunice, Měrunice 67, 418 04 Bílina 4
Obec Libčeves, K Zámku 1, 439 26 Libčeves
Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
Url: www.kr-ustecky.cz
strana 4 / 4
E-mail: [email protected]
Download

Krajský úřad