BAŞKAN
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
BAŞKAN YARDIMCILARI
BAŞKAN
YARDIMCILARI
PROF.DR. MEHMET EMİN ÖZAFŞAR
PROF.DR. HASAN KAMİL YILMAZ
DR. EKREM KELEŞ
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Dr. Hüseyin KAYAPINAR
(Kurul Başkanı)
Prof. Dr. Bünyamin
ERUL
Prof. Dr. Ramazan
ALTUNTAŞ
Prof. Dr. İbrahim Hilmi
KARSLI
Prof. Dr. Ahmet YAMAN
Prof. Dr. İsmail Hakkı
ÜNAL
Prof.Dr. M. Şevki AYDIN
Dr. Muhlis AKAR
Dr. Hüseyin KAYAPINAR
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
Dr. Mehmet CANBULAT
Doç. Dr. İlyas ÜZÜM
Dr. Seyit Ali TOPAL
Mehmet KESKİN
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ
Zeki SAYAR
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Osman TIRAŞÇI
GENEL MÜDÜR
Recep SÖNMEZ
Atama ı Daire Başkanı
Dr. Muhammed Ali
ASAR
Atama II Daire Başkanı
Mahmut GÖL
Kadro Terfi Ve Tahsis D. Bşk.
Orhan İŞLER
Şükrü TÜRKMEN
Dr. Burhan ERKUŞ
Sicil Daire Başkanı
Disiplin ve Değerlendirme
Daire Bşk.
Personel Sistemleri
Eğitim ve Sınavlar
Daire Başkanı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Doç. Dr. Yaşar YİĞİT
GENEL MÜDÜR
Hüseyin HAZIRLAR
İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı
Selahaddin ÇELEBİ
Cami Hizmetleri Daire Başkanı
Sedide AKBULUT
Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı
Abdurrahman HAN
Sosyal ve Kültürel İçerikli
Din Hizmetleri Daire Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Prof Dr. Ali ERBAŞ
Genel Müdür
Bünyamin ALBAYRAK
Yaygın Din Eğitimi
Daire Başkanı
Kadir DİNÇ
Hizmet İçi Eğitim
Rehberlik D. Bşk.
Cafer Tayyar DOYMAZ
Proğram Geliş. Daire Bşk.
Dr. Temel KACIR
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri
Daire Başkanı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ
BAŞKAN
BAŞMÜFETTİŞLER
BAŞMÜFETTİŞLER
MÜFETTİŞLER
MÜFETTİŞ YARDIMCILARI
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Prof. .Dr. Halife KESKİN
GENEL MÜDÜR
Kazım TÜRKMEN
Yurtdışı Türkler D.Bşk.
Kemal Hakkı KILIÇ
Avrasya Ülkeleri D. Baş.
Abdullah GÜMÜŞSOY
Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik
Daire Başkanı
Erdal ATALAY
Müslüman Ülke ve Topluluklar
Daire Başkanı
Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
Dinler ve Kültürlerarası
İlişkiler Daire Baş.
Yusuf ATICI
İç Denetim Daire Başkanı
Osman ŞAHİN
Mushafları İnceleme ve Kıraat
Kurulu Başkanı
Dr. Necdet SUBAŞI
Strateji Geliştirme Başkanı
Dr. Yüksel SALMAN
Dini Yayınlar Genel Müdürü
Enver GÜNENÇ
Kemal ULUDAĞ
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
BAYRAKTAR
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü
Mustafa
Döner Sermaye
Download

Döküman İndir