KATALOG
2013
Biolife Srl
Živné půdy
KATALOG produktů firmy Biolife Srl
Živné půdy
Katalogové
číslo
Název + Popis
Balení
A1 BROTH
4010012
Bujón pro stanovení přítomnosti fekálních koliformních bakterií ve vzorcích
vody a potravin metodou nejvýše pravděpodobného počtu (technika MPN).
500 g
AEROM.STARCH DNA AGAR BASE
4010202
Selektivní a rozlišovací médium pro izolaci Aeromonas hydrophila, použití
spolu s Aeromonas Selective Supplement
500 g
M-AEROMO SEL.AGAR BROTH (HAVELAAR)
4010192
Pro selektivní izolaci a a stanovení počtu Aeromonas hydrophila technikou
membránové filtrace, použití spolu s Aeromonas Selective Supplement.
500 g
USEPA 1605
4010142
AESCULIN BILE AZIDE AGAR
Selektivní médium pro detekci a stanovení počtu enterokoků.
500 g
AESCULIN BILE AZIDE BROTH
40101412
4010322
Selektivní médium pro kultivaci enterokoků a jejich rozlišení od streptokoků
skupiny D.
500 g
ALKALINE PEPTONE WATER
Pomnožovací médium pro druhy rodu Vibrio.
500 g
ALOA-AGAR L.OTTAVIANI-AGOSTI
4016052
Chromogenní médium pro izolaci, stanovení počtu a presumptivní identifikaci
Listeria monocytogenes. ISO 11290
500 g
ALOA-AGAR L.OTTAVIANI AGOSTI
4016054
Chromogenní médium pro izolaci, stanovení počtu a identifikaci Listeria
monocytogenes.
5 kg
AMIES TRANSPORT MEDIUM
4010342
4010492
Polotuhé médium pro spolehlivý odběr a ochranu mikroorganismů při
transportu vzorků do laboratoře.
500 g
ANTIBIOGRAMMA BASE AGAR
Půda pro stanovení citlivosti pomocí antibakteriálních disků.
500 g
ANTIBIOTIC BASE AGAR A2
4010502
Základní médium pro mikrobiologické stanovení antibiotik metodou agarové
difúze. USP
500 g
ANTIBIOTIC BROTH A 3
4010652
Tekuté nutriční médium pro turbidimetrické stanovení antibioltik.
EP, USP
500 g
ANTIBIOTIC SEED AGAR A 1
4010752
Živný agar pro mikrobiologické stanovení antibiotik metodou agarové difúze.
EP, USP
500 g
APT AGAR
4010852
4010902
Médium pro kultivaci a stanovení počtu heterofermentativních mléčných
bakterií.
500 g
APT BROTH
Tekuté médium pro kultivaci heterofermentativních mléčných bakterií.
500 g
ASPARAGINE ENRICHM.BROTH
40109511
Médium pro stanovení Pseudomonas aeruginosa ze vzorků vody technikou
MPN.
100 g
ASPARAGINE ENRICHM.BROTH
40109512
Médium pro stanovení Pseudomonas aeruginosa ze vzorků vody technikou
MPN.
500 g
AZIDE BLOOD AGAR BASE
4011002
Médium pro selektivní izolaci a kultivaci stafylokoků a streptokoků ze vzorků
se smíšenou bakteriání flórou. Po přidání krve slouží k určení hemolytických
reakcí.
2
Biolife
500 g
AZIDE DEXT.BROTH (ROTHE)
4011062
Selektivní médium pro detekci enterokoků ve vzorcích vod, odpadních vod,
potravin a dalších, podezřelých z kontaminace splašky. Rothe formulation.
500 g
AZIDE DEXTROSE BROTH
4011052
Selektivní médium pro detekci enterokoků ve vzorcích vod, odpadních vod,
potravin a dalších, podezřelých z kontaminace splašky.
500 g
AZIDE MALTOSE AGAR (KF)
4011072
Selektivní médium pro izolaci a stanovení počtu enterokoků, použití s 1%
roztokem TTC
500 g
AZIDE MALTOSE BROTH (KF)
4011042
Selektivní médium (bujón) pro izolaci a stanovení počtu enterokoků.
500 g
AZIDE VIOLET BLOOD AGAR B
4011102
Pro selektivní izolaci streptokoků. Po přidání krve slouží k určení
hemolytických reakcí.
500 g
BACILLUS CEREUS AGAR BASE -PEMBA
4011122
Selektivní médium pro izolaci a stanovení počtu Bacillus cereus ve vzorcích
potravin. Použití s: Bacillus Cereus Antimicrobic Supplement, Egg Yolg
Emulsion. ISO 21871
500 g
BACILLUS CEREUS AGAR BASE MYP
4011112
Selektivní médium pro izolaci a stanovení počtu Bacillus cereus ve vzorcích
potravin. Použití s: Bacillus Cereus Antimicrobic Supplement, Egg Yolg
Emulsion. ISO 7932, ISO 21871
500 g
BAIRD PARKER AGAR BASE
4011162
Selektivní médium pro izolaci, kultivaci a stanovení počtů koaguláza
pozitivních stafylokoků ze vzorků potravin apod. Použití s: Egg Yolk Tellurite
Emulsion 20%, nebo RPF Supplement II. ISO 6888
500 g
BAIRD PARKER AGAR BASE
4011164
Selektivní médium pro izolaci koaguláza pozitivních stafylokoků ze vzorků
farmaceutických produktů. Použití s: Egg Yolk Tellurite Emulsion 20%, nebo
RPF Supplement II.
5 kg
BALL SELLERS MOTIL.MED
4011182
Diagnostické médium pro určování motility, redukce nitrátu a zkapalňování
želatiny.
500 g
BILE AESCULIN AGAR
4010172
Pro konfirmaci enterokoků se žlučovou tolerancí hydrolyzujících aeskulin.
500 g
BILE ESCUL.AZIDE AGAR ISO 7899-2
4010182
Pro konfirmaci enterokoků ve vzorcích vody.
500 g
BIOTONE (TRYPTOSE) AGAR
4011452
Univerzální médium pro kultivaci a udržování náročných mikroorganismů
včetně Brucella spp.
500 g
BIOTONE (TRYPTOSE) BROTH
4011462
Univerzální médium (bujón) pro kultivaci a udržování náročných
mikroorganismů včetně Brucella spp.
500 g
BIOTONE BROTH
4011464
Univerzální médium (bujón) pro kultivaci a udržování náročných
mikroorganismů včetně Brucella spp.
5 kg
BISMUTH SULPHITE AGAR USP
40121022
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci Salmonella tphi a dalších
salmonell; vhodné k izolaci laktóza pozitivních salmonell.
500 g
BLOOD AGAR BASE
4011552
Základní médium pro přípravu krevních agarů.
500 g
BLOOD AGAR BASE
4011554
Základní médium pro přípravu krevních agarů.
5 kg
BLOOD AGAR BASE N°2
4011562
Základní médium s vysokými nutričními vlastnostmi, pro přípravu krevních
agarů. ISO 11290
500 g
BLOOD AGAR BASE N°2
4011564
Základní médium s vysokými nutričními vlastnostmi, pro přípravu krevních
3
Biolife
5 kg
agarů.
BRAIN HEART INFUSION AGAR
4012352
Univerzální médium pro kultivaci a údržbu náročných (i nenáročných),
aerobních i anaerobních mikroorganismů.
500 g
BRAIN HEART INFUSION AGAR
4012354
Univerzální médium pro kultivaci a údržbu náročných (i nenáročných),
aerobních i anaerobních mikroorganismů.
5 kg
BRAIN HEART INFUSION BROTH
4012302
Univerzální médium pro kultivaci a údržbu náročných (i nenáročných),
aerobních i anaerobních mikroorganismů.
500 g
BRAIN HEART INFUSION BROTH
4012304
Univerzální médium pro kultivaci a údržbu náročných (i nenáročných),
aerobních i anaerobních mikroorganismů.
5 kg
BRILLIANT GREEN AGAR
4012552
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci Salmonella spp. (Kristensen
formulation)
500 g
BRILLIANT GREEN AGAR MOD
4012562
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci Salmonella spp. (Edel and
Kampelmacher formulation)
500 g
BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%
4012652
Médium pro detekci či konfirmaci koliformních bakterií ve vzorcích potravin,
vod i klinických vzorcích. ISO 4831, ISO 4832
500 g
BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%
4012654
Médium pro detekci či konfirmaci koliformních bakterií ve vzorcích potravin,
vod i klinických vzorcích.
5 kg
BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% MUG
4012662
Selektivní médium pro detekci koliformních bakterií ve vzorcích vod, stěrech
a potravinách. Slouží také pro přímou detekci E.coli fluorogenní metodou.
500 g
BROMOCRESOL PURPLE GLUCOSE AGAR
4012732
Médium pro stanovení počtu spor u mezofilních a termofilních Bacillus.
500 g
BRUCELLA BROTH (ALBIMI)
4012742
Médium pro kultivaci a udržování Campylobacter spp. a Brucella spp.
500 g
BRUCELLA MEDIUM BASE
4012752
Médium pro kultivaci a izolaci Campylobacter spp. a Brucella spp.
500 g
BRYANT BURKEY BROTH BASE W/RES
4012692
Médium pro stanovení počtu spor u laktát fermentujících klostridií,
především C.tyrobutyricum.
500 g
BUFFERED PEPTONE WATER PH 7.2
401278S2
Tlumivá peptonová voda (pH 7,2) pro detekci Salmonella spp. BAM
500 g
BUFFERED PEPTONE WATER
4012782
Tlumivá peptonová voda pro úpravu vzorků, přípravu výchozích suspenzí a
ředění vzorků. Slouží k detekci Salmonella spp. a L.monocytogenes.
ISO 6579, ISO 11290-2, ISO 6887-1
500 g
BUFFERED PEPTONE WATER
4012784
Tlumivá peptonová voda pro úpravu vzorků, přípravu výchozích suspenzí a
ředění vzorků. Slouží k detekci Salmonella spp. a L. monocytogenes.
5 kg
C.BOTULINUM AGAR BASE
4013062
Selektivní médium pro izolaci C.botulinum; použití s: C. Botulinum Selective
Supplement.
500 g
C.DIFFICILE AGAR BASE
4013082
Selektivní médium pro izolaci C.difficile; použití s: Clostridium Difficile
Antimicrobic Supplement.
500 g
C.PERFRINGENS AGAR BASE
4013072
Základní médium pro přípravu SFP (Shahidi Ferguson Perfringens) agaru pro
izolaci a stanovení počtu C. perfringens. Použití s: Kanamycin Polymyxin B
Antimicrobic Supplement, Egg Yolk Emulsion.
500 g
CAMPY.BLOOD FREE BASE BOLT
4012822
Médium neobsahující krev, sloužící k izolaci Campylobactera; použití s:
4
Biolife
500 g
Bolton CCDA Antimicrobic Supplement. ISO 10272
CAMPY.BLOOD FREE BASE KARM
4012832
Médium neobsahující krev, sloužící k izolaci Campylobactera; použití s:
Karmali Antimicrobic Supplement.
500 g
CAMPY. BLOOD AGAR B
4012852
Základní médium pro izolaci Campylobactera, používá se ve spojení se
zvířecí krví a vhodnými selektivními suplementy.
500 g
CAMPY.ENRICHMENT BROTH BASE
4012862
Tekuté médium pro selektivní pomnožení a kultivaci Campylobacter spp.
Použití s: Preston Antimicrobic Supplement, Lysed Horse Blood.
500 g
CAMPYLOBACTER BOLTON ENRICHEMENT BROTH
401286B2
Tekuté médium pro selektivní pomnožení a kultivaci Campylobacter spp.
Použití s: Bolton Broth Selective Supplement. ISO 10272
500 g
CANDIDA AGAR
4012802
Médium obsahující bismut pro izolaci a identifikaci Candida spp.
500 g
CARY BLAIR TRANSPORT MEDIUM
4012872
Médium pro transport výtěrových vzorků sloužící k prodloužení
životaschopnosti mikroorganismů.
500 g
C-EC AGAR
4012982
Selektivní chromogenní a fluorogenní médium pro okamžitou detekci a
stanovení počtu E.coli a dalších koliformních bakterií.
500 g
CHAPMAN-STONE MEDIUM
4013002
Selektivní médium pro izolaci stafylokoků.
500 g
CHLORAMPHENICOL GLUC. YEAST EXTRACT AGAR
4012892
Selektivní médium pro izolaci a stanovení počtu kvasinek a plísní
v potravinách.
500 g
CHROMALBICANS AGAR
4080002
4080052
4012992
Selektivní chromogenní médium pro izolaci C.albicans
new CHROMOGENIC CANDIDA AGAR
CHROMOGENIC COLIFORM AGAR
Selektivní chromogenní médium pro okamžitou detekci a stanovení počtu
E.coli a koliformních bakterií ve vzorcích vod a potravin.
500 g
500 g
500 g
CHROMOGENIC E.COLI (EC X-GLUC) AGAR
4019682
Selektivní chromogenní médium pro detekci a stanovení počtu E.coli ve
vzorcích vody a potravin.
500 g
CHROMOGENIC E.COLI 0157 AGAR
4055811
Selektivní chromogenní médium pro detekci E.coli O 157.
100 g
CHROMOGENIC E.COLI 0157 AGAR
4055812
Selektivní chromogenní médium pro detekci E.coli O 157.
500 g
CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR BASE
4053502
4098102
409810S2
Selektivní chromogenní médium pro detekci Salmonella (purpurové kolonie)
z klinických vzorků i ze vzorků potravin. Použití s: Salmonella Selective
Supplement.
new CHROMOGENIC URINE AGAR II
CHROMOGENIC URINE AGAR III (CLEAR)
Chromogenní médium pro stanovení počtu a diferenciaci patogenů
močových cest.
500 g
500 g
500 g
CIN AGAR BASE
4013022
Selektivní médium pro izolaci a stanovení počtu Y.enterocolitica. Použití s:
Yersinia Selective Supplement. ISO 10273
500 g
CLED MEDIUM
40129012
Cystin Laktóza Elektrolyt -deficientní médium pro stanovení celkového počtu
mikroorganismů v moči.
500 g
CLED MEDIUM
40129014
4013032
Cystin Laktóza Elektrolyt -deficientní médium pro stanovení celkového počtu
mikroorganismů v moči.
CLOSTRIDIUM AGAR
5
Biolife
5 kg
500 g
Pro izolaci a pomnožení clostridia a dalších anaerobů.
CLOSTRIDIUM BROTH
4013042
4011342
Pro izolaci clostridia a dalších anaerobů. EP
4011362
Běžný základ pro přípravu krevních agarů.
new COLUMBIA AGAR EP
COLUMBIA AGAR BASE
500 g
500 g
500 g
COLUMBIA AGAR BASE
4011364
Běžný základ pro přípravu krevních agarů.
5 kg
COLUMBIA CNA AGAR BASE
40113612
Základní selektivní médium, které po přidání krve slouží k izolaci
Gram-pozitivních koků.
500 g
M-CP AGAR BASE
4013202
Chromogenní médium pro pomnožení a předběžnou identifikaci
C.perfringens ze vzorků vody. Použití s: m-CP Antimicrobic Supplement, mCP Supplement A, B a C. 98/83/CE
500 g
CPLM TRICHOMONAS BROTH
4013312
Neselektivní základ média pro kultivaci Trichomonas vaginalis, nutno doplnit
o koňské sérum a příslušné selektivní suplementy.
500 g
CZAPEK DOX AGAR
4013602
Semisyntetické médium pro kultivaci saprofytických hub a bakterií
využívajících anorganický dusík.
500 g
CZAPEK DOX BROTH
4013652
Semisyntetické médium pro kultivaci saprofytických hub a bakterií
využívajících anorganický dusík.
500 g
DECARBOXY. MOELLER BASE BROTH
4013662
Pro diferenciaci bakterií na základě jejich schopnosti dekarboxylovat
aminokyseliny přidané do média.
500 g
DERMATOPHYTE SELECT.MED
40136912
Selektivní médium pro izolaci dermatofytů, použití s Dermathophyte
Antimicrobic Supplement.
500 g
DESOXYCHOLATE AGAR
4013702
Diferenciální a pomnožovací médium koliformních bakterií v mléce a
mléčných výrobcích a pro izolaci patogenních enterobakterií.
500 g
DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR
4013752
Mírně selektivní médium pro izolaci a maximální výtěžek patogenních
enterobakterií.
500 g
DESOXYCHOLATE LACTOSE AGAR
4013802
Mírně selektivní médium pro pomnožení koliformních bakterií ve vzrorcích
potravin a vod.
500 g
DESOXYRIBONUCLEASE TEST MEDIUM
4013682
K detekci enzymu desoxyribonukleázy, především u staphylokoků.
500 g
DEXTROSE AGAR
4013852
Běžné agarové médium ke kultivaci široké škály mikroorganismů.
500 g
DEXTROSE BROTH
4013862
Běžně používané tekuté médium ke kultivaci široké škály mikroorganismů.
500 g
DRIGALSKI LACTOSE AGAR
4013302
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci enterobakterií ze vzorků moči
a stolice.
DRBC AGAR BASE4013932
500 g
(ISO 21527-1)
Základ média pro pomnožení kvasinek a plísní v potravinách a krmivech s
aktivitou vody větší než 0,95. Použití s Chloramphenicol Antimicrobic
Supplement.
500 g
DICHLORAN 18% MASS FRACTION GLYCEROL AGAR BASE
4013942
4014252
Základ média pro pomnožení kvasinek a plísní v potravinách a krmivech s
aktivitou vody ≤ 0,95. Pro použití s Chloramphenicol Antimicrobic
Supplement a Glycerol. ISO 21527-2
EC BROTH
6
Biolife
500 g
500 g
Selektivní médium pro detekci fekálních koliformních bakterií a E.coli MPN
technikou. ISO 7251
E.C.O.A.GAR
4014302
Chromogenní médium (neobsahuje azid sodný) pro detekci a pomnožení
enterokoků. Použití s: Kanamycin Selective Supplement
500 g
EC X-GLUC AGAR
4019681
Selektivní chromogenní médium pro detekci a pomnožení E.coli ve vzorcích
potravin a vody.
100 g
EC X-GLUC AGAR
4019682
Selektivní chromogenní médium pro detekci a pomnožení E.coli ve vzorcích
potravin a vody.
500 g
EDWARDS AESCULIN MEDIUM
4014312
Selektivní médium pro izolaci Streptococcus agalactiae.
500 g
EE BROTH MOSSEL
4014662
Tekuté médium pro pomnožení Enterobacteriaceae ze vzorků potravin.
ISO 7402, ISO 8523
500 g
ENDO AGAR
4014602
Pro potvrzení a celkové hodnocení koliformních bakterií ve vzorcích vod,
mléčných produktech a potravinách.
500 g
ENDO BROTH MEMBRAN FILTER
4014612
4014672
Médium pro pomnožení koliformních bakterií ve vzorcích vody, pomocí
membránové filtrace.
new ENTEROBACTERIA ENRICHMENT BROTH MOSSEL EP
ENTEROBACTER SAKAZAKI ISOLATION AGAR
500 g
500 g
(ISO/TS 22964)
4014782
Selektivní chromogenní médium k izolaci Cronobacter (Enterobacter)
sakazakii.
500 g
ENTEROBACTER SAKAZAKI SLECTIVE BROTH
(m-LST BROTH BASE) (ISO/TS 22964)
4014762
Obohacený selektivní bujónový základ k detekci Cronobacter (Enterobacter)
sakazakii. Pro použití s: Vancomycin Antimicrobic Supplement.
500 g
EO.ME.BLUE AGAR WITH LACTOSE SUCROSE
40145012
Selektivní a diferenciační médium pro izolace enterobakterií.
500 g
ESCULIN IRON AGAR
4014822
Konfirmační médium pro enterokoky.
500 g
ETHYL VIOLET AZIDE BROTH
4014852
Tekuté selektivní médium pro detekci enterokoků.
500 g
M-FAECAL COLIFORM AGAR
4014872
Médium pro pomnožení fekálních kolibormních bakterií ve vzorcích vody
pomocí membránové filtrace. Použití s: Rosolic Acid.
500 g
FAECAL COLIFORM BROTH
4014862
Médium pro pomnožení fekálních kolibormních bakterií ve vzorcích vody
pomocí membránové filtrace. Použití s: Rosolic Acid.
500 g
FERMENTATION BROTH BASE
4014882
Základní tekuté médium pro fermentační testy pro identifikaci Listeria
monocytogenes. ISO 11290
500 g
FRASER BROTH BASE
4014952
Základ média (neobsahuje kys. železitou a citrát amonný) pro pomnožení
L. monocytogenes ze vzorků z životního prostředí a jídla. Použití s: Fraser
Selective Supplement, nebo Fraser Half Selective Supplement. ISO 11290
500 g
FRASER BROTH BASE
4014954
Základ média (neobsahuje kys. železitou a citrát amonný) pro pomnožení
L. monocytogenes ze vzorků z životního prostředí a jídla. Použití s: Fraser
Selective Supplement, nebo Fraser Half Selective Supplement.
5 kg
GASSNER MEDIUM
4015012
Médium pro izolaci enterobakterií ze vzorků potravin a jiných.
500 g
GASSNER MEDIUM
4015014
Médium pro izolaci enterobakterií ze vzorků potravin a jiných.
7
Biolife
5 kg
GC MEDIUM BASE
4015202
Běžně médium ze kterého se po obohacení a přidání suplementů připravuje
"čokoládový agar" pro kultivaci Haemophilus a Neisseria a dalších náročných
mikroorganismů.
500 g
GC MEDIUM BASE
4015204
Běžně médium ze kterého se po obohacení a přidání suplementů připravuje
"čokoládový agar" pro kultivaci Haemophilus a Neisseria a dalších náročných
mikroorganismů.
5 kg
GELATIN PEPTONE BIOS AGAR
4015102
Médium pro stanovení celkového počtu bakterií ve zmrzlině a podobných
produktech.
500 g
GIOLITTI-CANTONI BROTH
4015162
Pro pomnožení Staphylococcus aureus ze vzorků potravin. Použití s:
Potassium Tellurire 1% Solution. ISO 6888-3
500 g
GN BROTH HAJNA
4015242
Selektivní bujón pro pomnožení Salmonell a Shigell.
500 g
HC-AGAR
4015312
Médium pro pomnožení plísní ve vzorcích kosmetických produktů.
500 g
HEART INFUSION AGAR
4015352
Běžně používaný agar pro kultivaci náročných i méně náročných
mikroorganismů.
500 g
HEART INFUSION BROTH
4015402
Běžně používané médium pro kultivaci náročných i méně náročných
mikroorganismů.
500 g
HEKTOEN ENTERIC AGAR
4015412
Selektivní a difernciační médium pro izolaci Salmonell a Shigell.
500 g
HEKTOEN ENTERIC AGAR
4015414
Selektivní a difernciační médium pro izolaci Salmonell a Shigell.
5 kg
HERELLEA AGAR
4015432
Selektivní a diferenciační médium pro detekci Gram-negativních bakterií.
500 g
HHD BROTH
4015292
Selektivní a diferenciační médium pro identifikaci bakterií
heterofermentujících a homofermentujících kyselinu mléčnou.
500 g
KANAMYCIN AESCULIN AZIDE AGAR BASE
4015522
Selektivní médium pro izolaci a pomnožení enterokoků ve vzorcích potravin.
Použití s: Kanamycin Selective Supplement.
500 g
KLIGLER IRON AGAR
4015602
Diferenciační médium pro identifikaci Enterobacteriaceae. ISO 6579
500 g
LACTOSE BROTH
4015752
Tekuté médium pro detekci koliformních bakterií ve vzorcích mléka a vody;
před-pomnožovací bujón pro Salmonelly.
500 g
LACTOSE BROTH
4015754
Tekuté médium pro detekci koliformních bakterií ve vzorcích mléka a vody;
před-pomnožovací bujón pro Salmonelly.
5 kg
LACTOSE GELATIN MEDIUM
4015762
Pro identifikaci Clostridium perfringens podle fermentace laktózy a
gelatinase tests. ISO 7937
500 g
LACTOSE SULFITE MEDIUM
4015792
Pro identifikaci Clostridium perfringens podle fermentace laktózy a testu
redukce sulfidů. ISO 7937
500 g
LAURYL PEPTO BIOS BROTH
4015802
Tekuté médium pro detekci koliformních bakterií a E.coli technikou MPN.
ISO 7251, ISO 4831
500 g
LAURYL SULFATE BROTH MUG IDF
401580F2
Médium pro detekci E.coli v mléce a mléčných výrobcích fluorogenní
metodou.
500 g
LEGIONELLA BCYE AGAR B
4015822
Selektivní médium pro izolaci a stanovení počtu Legionella spp. ve vzorcích
8
Biolife
500 g
vody. Použití s: Legionella BCYTE
-Growth Supplement, nebo jiných.
ISO 11731
LES ENDO AGAR MEDIUM
4015932
Médium pro pomnožení koliformních bakterií pomocí membránové filtrace.
500 g
LETHEEN BROTH AOAC
4015912
Médium pro detekci antimikrobiální aktivity desinfekčních prostředků.
500 g
LEVINE EMB BLUE AGAR
4015952
Médium pro izolaci, kultivaci a diferenciaci Gram-negativních střevních
bakterií.
new
4015874
500 g
LINDEN GRAIN BROTH
Pro kultivací bakterií ze životního prostředí, přítomných při výrobě nápojů,
hl. kvasinky a Aspergillus.
5 kg
LISTERIA BUFFERED ENRICHMENT BROTH
401601B2
Pomnožovací bujón pro detekci L.monocytogenes. BAM
500 g
LISTERIA ENRICHMENT BROTH
4016012
Selektivní pomnožovací médium pro detekci L.monocytogenes.
500 g
LISTERIA ENRICHMENT BROTH LOW ACRI
401601S2
Selektivní pomnožovací médium pro detekci L.monocytogenes.
LISTERIA ENRICHMENT BROTH UVM1
4015982
500 g
USDA-FSIS
UVM1 selektivní pomnožovací bujón pro detekci L. monocytogenes.
500 g
LISTERIA ENRICHMENT BROTH UVM1
4015984
UVM1 selektivní pomnožovací bujón pro detekci L. monocytogenes.
LISTERIA ENRICHMENT BROTH UVM2
4015992
5 kg
USDA-FSIS
UVM2 selektivní pomnožovací bujón pro detekci L. monocytogenes.
500 g
LISTERIA ENRICHMENT BROTH UVM2
4015994
UVM2 selektivní pomnožovací bujón pro detekci L. monocytogenes.
5 kg
LISTERIA FRASER BROTH BASE
4015962
Základ selektivního bujónu pro druhý krok pomnožení L. monocytogenes.
Použití s Listeria Fraser Supplement. ISO 11290
500 g
LISTERIA FRASER BROTH BASE
4015964
Základ selektivního bujónu pro druhý krok pomnožení L. monocytogenes.
Použití s Listeria Fraser Supplement.
5 kg
LISTERIA FRASER BROTH HALF CONCENTRATION
4015942
Základ selektivního bujónu pro první krok pomnožení L. monocytogenes.
Použití s Listeria Fraser Supplement. ISO 11290
500 g
LISTERIA FRASER BROTH HALF CONCENTRATION
4015944
Základ selektivního bujónu pro první krok pomnožení L. monocytogenes.
Použití s Listeria Fraser Supplement.
5 kg
LISTERIA OXFORD AGAR B
4016002
Selektivní a diagnostické médium pro detekci Listeria monocytogenes.
Použití s: Listeria Oxford Antimicrobic Supplement, nebo Listeria MOX-COL
Antimicrobic Supplement. ISO 11290
500 g
LISTERIA OXFORD AGAR B
4016004
Selektivní a diagnostické médium pro detekci Listeria monocytogenes.
Použití s: Listeria Oxford Antimicrobic Supplement, nebo Listeria MOX-COL
Antimicrobic Supplement.
5 kg
LISTERIA PALCAM AGAR BASE
4016042
Selektivní a diagnostické médium pro detekci Listeria monocytogenes.
Použití s: Listeria PALMCAM Antimicrobic Supplement. ISO 11290
500 g
LISTERIA PALCAM AGAR BASE
4016044
Selektivní a diagnostické médium pro detekci Listeria monocytogenes.
Použití s: Listeria PALMCAM Antimicrobic Supplement.
5 kg
LITMUS MILK
4016112
Diferenciační médium pro bakteriologické testování mléčných výrobků,
především mléčných bakterií. UNI 10357
500 g
LOWENSTEIN-JENSEN M.BASE
4016352
Médium pro kultivaci a diferenciaci Mycobacterium spp.
9
Biolife
500 g
LPT DILUTION BROTH
4016392
Tekuté médium pro přípravu a ředění kosmetických vzorků.
500 g
LT100 BROTH
4015812
Pro stanovení celkového počtu bakterií v kosmetických produktech pomocí
MPN techniky.
500 g
LYSINE IRON AGAR
4016362
Diferenciační médium pro identifikaci Enterobacteriaceae.
M 17 AGAR
4017192
500 g
UNI 10356
Selektivní médium pro pomnožení Streptococcus thermophilus v jogurtech a
pro kultivaci mléčných streptokoků a jejich bakteriofágů.
500 g
M 17 BROTH
4017202
Selektivní tekuté médium pro pomnožení Streptococcus thermophilus v
jogurtech a pro kultivaci mléčných streptokoků a jejich bakteriofágů.
MAC CONKEY AGAR
4016702
500 g
USP, EP
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci Gram-negativních aerobních
bakterií a diferenciaci mezi laktózovou a non-laktózovou fermentací.
500 g
MAC CONKEY AGAR
4016704
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci Gram-negativních aerobních
bakterií a diferenciaci mezi laktózovou a non-laktózovou fermentací.
5 kg
MAC CONKEY AGAR MUG
4016722
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci Gram-negativních aerobních
bakterií a pro okamžitou detekci E.coli fluorogenní metodou.
500 g
MAC CONKEY AGAR OMS W/O CV
4016712
Částečně selektivní a diferenciační médium prodetekci koliformních bakterií a
střevních patogenů ve vzorcích vody, mléčných výrobcích a dalších vzorcích.
Médium umožňuje růst staphylokoků a enterokoků.
500 g
MAC CONKEY AGAR N°2
4016732
Médium pro detekci enterobakterií a enterokoků ve vzorcích vody, potravin a
dalším.
500 g
MAC CONKEY W/O NACL & CV
40167112
Diferenciační médium pro vyšetření moči; plazivý růst protea je inhibován.
500 g
MAC CONKEY BROTH PURPLE
4016752
4016792
401669S2
Pro detekci koliformních bakterií ve vzorcích vody a mléka; pH indikátor:
bromocresol purple
new MAC CONKEY BROTH EP
MAC CONKEY SORBITOL AGAR
Selektivní a diferenciační médium se sorbitolem pro detekci E.coli O157.
ISO 16654
500 g
500 g
500 g
MAC CONKEY SORB.MUG AGAR
4016692
Selektivní a diferenciační médium se sorbitolem a MUG pro detekci
E.coli O157.
500 g
MALONATE BROTH
4016852
Médium pro diferenciaci některých střevních bakterií podle schopnosti
zpracovávat malonát.
500 g
MALT AGAR
4016452
Médium pro kultivaci kvasinek a plísní.
500 g
MALT EXTRACT AGAR
4016552
Médium pro kultivaci kvasinek a plísní.
500 g
MALT EXTRACT BROTH
4016602
Tekuté médium pro kultivaci kvasinek a plísní.
500 g
MANNITOL SALT AGAR
4016652
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci, kultivaci a pomnožení
patogenních staphylokoků z klinických a jiných vzorků.
500 g
MANNITOL SALT AGAR
4016654
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci, kultivaci a pomnožení
patogenních staphylokoků z klinických a jiných vzorků.
10
Biolife
5 kg
MANNITOL SALT BROTH
4016662
Selektivní a diferenciační médium pro kultivaci patogenních staphylokoků.
500 g
MAXIMUM RECOVERY DILUENT
4016912
Izotonický diluent pro optimální výtěžnost mikroorganismů. ISO 6887
500 g
MAXIMUM RECOVERY DILUENT
4016914
Izotonický diluent pro optimální výtěžnost mikroorganismů.
5 kg
MEAT LIVER SR AGAR
4016892
Médium pro pomnožení spor clostridií redukujících sulfid.
500 g
MICROBIAL CONTENT TEST AGAR
4016992
Pro detekci a pomnožení mikroorganismů přítomných na povrchu sanitárních
ploch.
500 g
MINERAL MOD GLUT. MEDIUM BASE
4017372
Pro pomnožení koliformních bakterií ze vzorků vody; pomnožení beta
glucuronidase pozitivních E.coli . Jde o chemicky definovaný základ média,
použití se: Sodium Glutamát. ISO 16649-3
500 g
SODIUM GLUTAMATE
4123642
Použití s Minerals Modified Glutamate medium, k pomnožení beta
glucuronidase pozitivních E.coli a koliformních bakterií.
300 g
new m-LST BROTH BASE (E.SAKAZAKI SLECTIVE BROTH)
ISO/TS 22964
4014762
Obohacený základ selektivního média pro detekci Cronobacter
(Enterobacter) sakazakii. Použití s: Vancomycin Antimicrobic Supplement.
500 g
new MOTILITY MEDIUM
4017142
Pro snadnou detekci pohybu bakterií. ISO 11290
500 g
MOTILITY NITRATE CP MEDIUM
4017262
401728S2
401728S4
4017282
Pro identifikaci Clostridium perfringens pomocí detekce pohybu a nitrátových
testů. ISO 7937
new MRS AGAR ISO FORMULATION
new MRS AGAR ISO FORMULATION
MRS AGAR WITH TWEEN 80
Médium pro růst laktobacilů. UNI 10356
500 g
500 g
5 kg
500 g
MRS AGAR WITH TWENN 80
4017284
Médium pro růst laktobacilů.
5 kg
MRS BROTH WITH TWEEN 80
4017292
Tekuté médium pro růst laktobacilů. UNI 10357
500 g
MRS BROTH WITH TWEEN 80
4017294
Tekuté médium pro růst laktobacilů.
5 kg
MRVP MEDIUM
4017352
Pro diferenciaci gram-negativních střevních baktrií methyl červení a VogesProskauser testů. ISO 7932
500 g
MSE AGAR
4017382
Pro pomnožení Leuconoctoc ze vzorků mléka, mléčných produktů a sladkých
jídel.
500 g
MULLER HINTON AGAR II
4017402
Pro testy citlivosti nenáročných aerobních bakterií na antibiotika difúzní
diskovou metodou. CLSI
500 g
MULLER HINTON AGAR II
4017404
Pro testy citlivosti nenáročných aerobních bakterií na antibiotika difúzní
diskovou metodou.
5 kg
MULLER HINTON BROTH
4017412
Pro testy citlivosti bakterií k antimokrobiálním látkám metodou ředění
(stanovení MIC). CLSI
500 g
MULLER KAUFFMAN TET.BROTH
4017432
Selektivní základ média pro pomnožení a izolaci Salmonell ze vzorků se
smíšenou mikroflorou. Použití s: Iodine Solution, Brilliant Green 0,1%
Solution. ISO 6785
11
Biolife
500 g
MULLER KAUFFMAN TET. BROTH
4017434
Selektivní základ média pro pomnožení a izolaci Salmonell ze vzorků se
smíšenou mikroflorou. Použití s: Iodine Solution, Brilliant Green 0,1%
Solution.
5 kg
MULLER KAUFFMAN TET. BROTH BASE ISO
Selektivní základ média pro pomnožení a izolaci Salmonell ze vzorků
potravin. Použití s: Iodine Solution, Novobiocin MKTT Selective Supplement.
4017452
500 g
ISO 6579
MULLER KAUFFMAN TET. BROTH BASE ISO
4017454
Selektivní základ média pro pomnožení a izolaci Salmonell ze vzorků
potravin. Použití s: Iodine Solution, Novobiocin MKTT Selective Supplement.
5 kg
NEOMYCIN ASSAY AGAR A 11
4017752
4018102
4018104
Médium pro mikrobiologické testy neomycinu. USP
NUTRIENT AGAR
Obecně používané médium pro kultivaci nenáročných mikroorganismů.
ISO 8523, 6579, 10273, ISO/TS 11059
500 g
500 g
5 kg
NUTRIENT AGAR WITH SODIUM CHLORIDE
4018112
Obecně používané médium pro kultivaci nenáročných mikroorganismů.
500 g
NUTRIENT BROTH
4018152
Obecně používané tekuté médium pro kultivaci nenáročných
mikroorganismů.
500 g
NUTRIENT BROTH
4018154
Obecně používané tekuté médium pro kultivaci nenáročných
mikroorganismů.
5 kg
NUTRIENT BROTH N°2
4018122
Obecně používané tekuté médium pro kultivaci nenáročných
mikroorganismů a tekutý základ média pro pomnožení Campylobactera.
Použití s: Preston Antimicrobic Supplement, Campylobacter GGrowth
Supplement, Lysed Horse Blood. ISO 17995
500 g
NUTRIENT BROTH G13
4018182
Běžně používané tekuté médium pro kultivaci nenáročných mikroorganismů.
500 g
NUTRIENT BROTH AOAC
4018162
Běžně používané médium pro kultivaci nenáročných mikroorganismů.
500 g
O/F HUGH LEIFSON BASE
4018362
Pro detekci oxidativního / fermentativního matabolizmu bakterií.
500 g
OGYE AGAR BASE
4018382
Médium pro selektivní izolaci a stanovení počtu kvasinek a plísní ze vzorků
potravin. Použití s: Gentamicin Antimicrobic Supplement, Oxytetracycline
Antimicrobic Supplement.
500 g
OGYE AGAR BASE
4018384
Médium pro selektivní izolaci a stanovení počtu kvasinek a plísní ze vzorků
potravin. Použití s: Gentamicin Antimicrobic Supplement, Oxytetracycline
Antimicrobic Supplement.
5 kg
TRYPTONE (PEPTONE) WATER
4018912
Pro potvrzení E.coli ve vzorcích potravin na základě fermentačních a
indolových testů. ISO 7251
500 g
TRYPTONE (PEPTONE) WATER
4018914
Pro potvrzení E.coli ve vzorcích potravin na základě fermentačních a
indolových testů.
5 kg
PEPTONE YEAST EXTRACT AGAR
4018952
Selektivní médium pro izolaci kvasinek a plísní z potravin.
500 g
PHARMACOPOEIA DILUENT
4013952
Pufrovaný roztok Peptonu (s NaCl), používaný jako univerzální rozpouštědlo
podle EP.
500 g
PHENOL RED AGAR BASE
4019052
Pro zjištění fermentačních reakcí u různých mikroorganismů.
500 g
PHENOL RED BROTH BASE
4019102
Pro zjištění fermentačních reakcí u různých mikroorganismů.
12
Biolife
500 g
PHENYLALANINE AGAR
4019162
Médium pro demonstraci oxidativní deaminace fenylalaninu na fenylpyruvic
acid při rozlišování střevních bacilů.
500 g
PLATE COUN.AGAR W/SKIM MILK
4019182
Médium pro stanovení počtu aerobních bakterií v mléce a mléčných
produktech. ISO 4833
500 g
POLYMYXIN BASE AGAR A 9
4019202
Médium pro mikrobiologické stanovení carbenicillinu, colistinu
a polymyxinu B. USP
500 g
POLYMYXIN SEED AGAR A 10
4019252
Médium (povrchové vrstvy) pro mikrobiologické stanovení carbenicillinu,
colistinu a polymyxinu B. EP, USP
500 g
POTATO DEXTROSE AGAR
4019352
Médium pro izolaci a stanovení počtu kvasinek a plísní.
500 g
POTATO DEXTROSE AGAR
4019354
Médium pro izolaci a stanovení počtu kvasinek a plísní.
5 kg
PPLO AGAR
4019452
Médium pro kultivaci Mysoplasma spp.
500 g
PPLO ENRICHMENT BROTH
4019502
Médium pro kultivaci Mysoplasma spp.
500 g
PSEUDOMONAS AGAR F
4019612
Modifikované King médium B k testování produkce fluerescinu pro
identifikaci P. aeruginosa. ISO 16266, USP
500 g
PSEUDOMONAS AGAR P
4019622
Modifikované King médium A k testování produkce pyocyaninu pro
identifikaci P. aeruginosa. USP
500 g
PSEUDOMONAS AGAR BASE
4019602
Pro pomnožení Pseudomonas aeruginosa ve vodě, použití s: CN
Pseudomonas Supplement, nebo PP Pseudomonas Supplement, nebo CFC
Ps. Suppl. ISO 13720, ISO 16266, ISO 16266, ISO/TS 11059, IDF/RM 225
500 g
PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR
4019632
Selektivní médium s cetrimidem pro izolaci P.aeruginosa. EP, USP
500 g
PSEUDOMONAS SELECTIVE BROTH
4019642
Tekuté médium pro potvrzení P.aeruginosa v potravinách.
PURPLE GLUCOSE AGAR
4019702
500 g
ISO 21528, ISO/TS 11059
Pro konfirmační testy pro Enterobacteriaceae a Pseudomonas spp.
500 g
R2A MEDIUM
4019962
Slouží ke stanovení počtu enterotropních bakterií ze vzorků vody podle
European Pharmacopoeia.
500 g
RAPPAPORT VASSILIADIS ENRICHEMENT SALMONELLA
BROTH EP
4019792
Pomnožovací bujón pro Salmonelly podle European Pharmacopoeia
500 g
RAPPAPORT VASSILIADIS (RV) BROTH
4019802
Selektivní bujón pro pomnožení Salmonell.
500 g
RAPPAPORT VASSILIADIS SOY (RVS) BROTH
4019812
Pufrovaný selektivní bujón pro pomnožení Salmonell. ISO 6579
500 g
RAPPAPORT VASSILIADIS SEM.MED.MOD (MSRV)
4019822
Polotuhé médium pro detekci pohyblivosti Salmonell v potravinách a dalších
vzorcích. Použití s: Novobiocin Antimicrobic Supplement. ISO 6579
500 g
ROGOSA BIOS AGAR
4019852
Selektivní médium pro kultivaci laktobacilů.
500 g
ROGOSA BIOS BROTH
4019902
Selektivní médium pro kultivaci laktobacilů.
500 g
ROSE BENGAL AGAR BASE
4019912
Médium pro izolaci a stanovení počtu kvasinek a plísní v potravinách. Použití
s: Chloramphenicol Antimicrobic Supplement.
13
Biolife
500 g
ROSE BENGAL AGAR W/CHLORAMPH.
4019922
Kompletní médium s chloramphenikolem pro izolaci a stanovení počtu
kvasinek a plísní v potravinách.
500 g
SABOURAUD BROTH
4020002
Médium pro kultivaci kvasinek a plísní a testování přítomnosti mykotických
organismů. EP
500 g
SABOURAUD BROTH
4020004
Médium pro kultivaci kvasinek a plísní a testování přítomnosti mykotických
organismů.
5 kg
SABOURAUD DEXTROSE AGAR
4020052
Pro izolaci a kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních mikroorganismů. EP
500 g
SABOURAUD DEXTROSE AGAR
4020054
Pro izolaci a kultivaci kvasinek, plísní a acidotolerantních mikroorganismů.
5 kg
SABOURAUD DEXTROSE AGAR CAF 50
4020062
Selektivní médium s chloramphenicolem 50 mg/l, pro izolaci kvasinek a
plísní.
500 g
SABOURAUD DEXTROSE AGAR CAF 50
4020064
Selektivní médium s chloramphenicolem 50 mg/l, pro izolaci kvasinek a
plísní.
5 kg
SABOURAUD DEXTROSE AGAR CAF 500
4020072
Selektivní médium s chloramphenicolem 500 mg/l, pro izolaci kvasinek a
plísní.
500 g
SABOURAUD MALTOSE AGAR
4020102
Médium pro kultivaci a izolaci kvasinek a plísní.
500 g
SABOURAUD MALTOSE AGAR
4020104
Médium pro kultivaci a izolaci kvasinek a plísní.
5 kg
SELENITE BROTH
4020252
Pro pomnožení Salmonel při izolaci z moči, stolice a dalších klinických vzorků
500 g
SELENITE BROTH
4020254
Pro pomnožení Salmonel při izolaci z moči, stolice a dalších klinických vzorků
5 kg
SELENITE BROTH BASE
402025B2
Tekuté médium neobsahující sodík, pro pomnožení Salmonel v klinických
vzorcích. Použití s: Sodium Biselenite.
500 g
SELENITE BROTH BASE
402025B4
Tekuté médium neobsahující sodík, pro pomnožení Salmonel v klinických
vzorcích. Použití s: Sodium Biselenite.
5 kg
SELENITE CYSTINE BROTH
4020262
Kompletní selektivní pomnožovací bujón pro izolaci Salmonell ze vzorků
potravin.
500 g
SELENITE CYSTINE BROTH
4020264
Kompletní selektivní pomnožovací bujón pro izolaci Salmonell ze vzorků
potravin.
5 kg
SELENITE CYSTINE BROTH BASE
402026B2
Tekuté médium neobsahující sodík, pro pomnožení Salmonel ve vzorcích
potravin. Použití s: Sodium Biselenite.
500 g
SELENITE CYSTINE BROTH BASE
402026B4
Tekuté médium neobsahující sodík, pro pomnožení Salmonell ve vzorcích
potravin. Použití s: Sodium Biselenite.
new
405582S2
5 kg
SENECA BASE
Selektivní chromogenní médium pro okamžitou detekci Enterobacteriaceae a
E.coli . Použití s: SENECA EE-EC Supplement.
500 g
SF MEDIUM
4020352
Selektivní bujón pro diferenciaci enterokoků skupiny D.
500 g
SIM BIOS MEDIUM
4020362
Pro diferenciaci Enterobacteriaceae pomocí testování motility a indolu.
500 g
SIMMONS CITRATE AGAR
4020452
Pro diferenciaci Enterobacteriaceae demonstrací citrátového metabolismu.
14
Biolife
500 g
SLANETZ BARTLEY AGAR
4020462
Selektivní médium pro detekci enterokoků MF metodou. ISO 7899-2
500 g
SLANETZ BARTLEY AGAR
4020464
Selektivní médium pro detekci enterokoků MF metodou.
5 kg
SLANETZ BARTLEY AGAR W/O TTC
4020472
Selektivní médium pro detekci enterokoků MF metodou, použití s: TTC 1%
Solution
500 g
SPORULATION AGAR AK
4020702
Médium pro přípravu suspenze spor v mikrobiologických testech antibiotik v
mléce a mléčných produktech.
500 g
SPORULATION BROTH
4020712
Médium pro přípravu suspenze spor v mikrobiologických testech antibiotik v
mléce a mléčných produktech.
500 g
SS AGAR
4020752
Médium pro izolaci a diferenciaci patogenních střevních bacilů, především
rod Salmonella.
500 g
SS AGAR
4020754
Médium pro izolaci a diferenciaci patogenních střevních bacilů, především
rod Salmonella.
5 kg
STAA AGAR BASE
4020792
Médium pro selktivní izolaci Brochotrix thermosphacta z masných produktů.
Použití s STAA Selective Supplement. ISO 13722
500 g
STAPHYLOCOCCI 110 MEDIUM
4020852
Selektivní médium pro izolaci a diferenciaci staphylokoků.
500 g
STREPTOCOCCUS SELECTIVE AGAR
4020872
Selektivní médium pro izolaci, kultivaci a stanovení počtu streptokoků ze
vzorků se smíšenou flórou.
500 g
STREPTOCOCCUS SELECTIVE BROTH
4020882
Selektivní bujón pro izolaci a kultivaci streptokoků ze vzorků se smíšenou
flórou.
500 g
STREPTOMYCIN ASSAY AGAR A 5
4020902
Médium používané pro mikrobiologické testování streptomycinu. USP
500 g
STUART TRANSPORT MEDIUM
4020912
Pro spolehlivý odběr klinických vzorků a ochranu druhů rodu Neisseria a
dalších choulostivých bakterií při transportu do laboratoře.
500 g
SUGAR FREE AGAR
4020982
Médium pro stanovení počtu mezofilních Gram-negativních bakterií
kontaminujících potravinové výrobky. V případě potřeby použít s: Penicillin
500 IU Selective Supplement.
500 g
SULPHITE POLYMYXIN SULFADIAZINE AGAR -SPS
4020942
Selektivní médium pro izolaci a stanovení počtu Clostridium perfringens.
new
401367L2
500 g
TAYLOR LYSINE DECARBOXYLASE BROTH
Pro stanovení lysinu dekarboxylázy u Salmonel a některých dalších
enterobakterií.
500 g
TCBS KOBAYASHI AGAR
4021062
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci Vibrio spp. ISO 21872
500 g
TETRATHIONATE BROTH BASE
4021252
Pomnožovací bujón pro izolaci Salmonell. Použití s: Iodine Solution, Brilliant
Green Solution. USP
500 g
THIOGLYCOLLATE MEDIUM
4021372
Pro kultivaci aerobních i anaerobních mikroorganismů a pro testování
sterility. EP, USP, ISO 7937
500 g
THIOGLYCOLLATE MEDIUM
4021374
Pro kultivaci aerobních i anaerobních mikroorganismů a pro testování
sterility.
5 kg
THIOGLYCOLLATE MED.ALTERN
4021352
Médium pro kontrolu zákalů či viskózních produktů. USP
15
Biolife
500 g
TODD-HEWITT BROTH
4021342
Médium pro kultivaci streptokoků před sérologickým určováním skupin.
500 g
TRIPLE SUGAR IRON AGAR USP
4021412
Diferenciační médium pro identifikaci Enterobacteriaceae podle USP.
500 g
TRIPLE SUGAR IRON AGAR ISO
402141S2
Diferenciační médium pro identifikaci Enterobacteriaceae podle ISO 6579
500 g
TRYPTIC GLUCOSE EXTRACT AGAR
4021442
USA standard medium pro stanovení počtu bakterií v mléce a mléčných
produktech.
500 g
TRYPTIC GLUCOSE YEAST AGAR
4021452
Médium pro stanovení celkového počtu bakterií ve vodě, potravinách a
dalších vzorcích. ISO 4833
500 g
TRYPTIC GLUCOSE YEAST AGAR
4021454
Médium pro stanovení celkového počtu bakterií ve vodě, potravinách a
dalších vzorcích.
5 kg
TRYPTIC GLUCOSE YEAST BROTH
4021462
Médium pro stanovení celkového počtu bakterií metodou membránové
filtrace (MF).
500 g
TRYPTIC SOY AGAR
4021502
Obecně použitelné médium. Základ pro krevní agary. EP, USP
500 g
TRYPTIC SOY AGAR
4021504
Obecně použitelné médium. Základ pro krevní agary.
5 kg
TRYPTIC SOY BLOOD AGAR BASE
4021512
Základní médium pro přípravu krevních agarů se surovinami zlepšujícími
hemolytické reakce streptokoků a růst náročných mikroorganismů.
500 g
TRYPTIC SOY BLOOD AGAR BASE
4021514
Základní médium pro přípravu krevních agarů se surovinami zlepšujícími
hemolytické reakce streptokoků a růst náročných mikroorganismů.
5 kg
TRYPTIC SOY BROTH
4021552
Médium pro obecné použití, vhodné pro testování přítomnosti
mykoorganismů. EP, USP
500 g
TRYPTIC SOY BROTH
4021554
Médium pro obecné použití, vhodné pro testování přítomnosti
mykoorganismů.
5 kg
TRYPTIC SOY BROTH MODIFIED
402155M2
Selektivní pomnožovací médium pro izolaci E.coli 0157. Použití s:
Novobiocin Antimicrobic Supplement. ISO 16654
500 g
TRYPTIC SOY YEAST EXTRACT AGAR
4021662
Pro purifikaci kolonií a konfirmaci Listeria spp. ISO 11290
500 g
TRYPTIC SOY YEAST EXTRACT BROTH
4021672
Pro purifikaci kolonií a konfirmaci Listeria spp. ISO 11290
500 g
TRYPT.SOY BROTH W/NACL W/NA PIRUVATE
40215512
Pomnožovací selktivní bujón pro stafylokoky. AOAC
500 g
TRYPTONE BILE AGAR
4021532
Pro detekci E.coli ve vodě MF technikou. ISO 9308-1
500 g
TRYPTONE BILE X-GLUC (TBX) AGAR
4021562
Selektivní chromogenní médium pro detekci a stanovení počtu E.coli .
500 g
TRYPTONE SULFITE NEOMYCIN (TSN) AGAR
4021592
Selektivní médium pro izolaci a presumptivní identifikaci Clostridium
perfringens.
500 g
TRYPTONE TRYPTOPHAN MED.
4021652
Pro indolový test. ISO 6579, ISO 9308
500 g
TRYPTOSE PHOSPHATE BROTH
4011502
Médium pro kultivaci širokého stpektra náročných mikroorganismů.
500 g
TSC (TRYPTOSE SULFITE CYCLOSERINE) AGAR BASE
4021582
Médium pro izolaci a stanovení počtu Clostridium perfringens ve vzorcích
16
Biolife
500 g
potravin. Pro použití s: D-Cycloserine Antimicrobic Supplement, nobo DCycloserine 4-MUP Supplement. ISO 7937, ISO 15213
TRYPTONE(PEPTONE)WATER
4018912
Pro potvrzení E.coli ve vzorcích potravin na základě fermentačních a
indolových testů.
500 g
TRYPTONE(PEPTONE)WATER
4018914
Pro potvrzení E.coli ve vzorcích potravin na základě fermentačních a
indolových testů.
5 kg
TTC TERGITOL 7 AGAR
402160T2
Médium pro stanovení počtu koliformních bakterií ve vodě. Použití s: TTC
0,05% Solution ISO 9308-1
500 g
UREA AGAR BASE-CHRISTENSEN
Diferenciační médium pro hydrolyzační testy. Použití s: Urea 40% Solution.
4021752
500 g
ISO 6579
UREA BROTH BASE-STUART
4021802
Diferenciační médium pro hydrolyzační testy. Použití s: Urea 40% Solution.
500 g
VERA CTSA MEDIUM
4021832
Pro detekci pohyblivosti bakterií a fermentačních reakcí náročných
mikroorganismů.
500 g
VIOLET RED BILE AGAR
4021852
Selektivní diferenciační médium pro izolaci a stanovení počtu koliformních
bakterií ve vodě a potravinách. ISO 4832
500 g
VIOLET RED BILE AGAR
4021854
Selektivní diferenciační médium pro izolaci a stanovení počtu koliformních
bakterií ve vodě a potravinách.
5 kg
VIOLET RED BILE AGAR MUG
4021862
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci a stanovení počtu koliformních
bakterií a okamžitou detekci E.coli fluorogenní metodou.
500 g
VIOLET RED BILE AGAR MUG
4021864
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci a stanovení počtu koliformních
bakterií a okamžitou detekci E.coli fluorogenní metodou.
5 kg
VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR
4021882
Selektivní a diferenciační agar pro izolaci a stanovení počtu
Enterobacteriaceae v potravinách. ISO 21528
500 g
VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR
4021884
Selektivní a diferenciační agar pro izolaci a stanovení počtu
Enterobacteriaceae v potravinách.
5 kg
VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR EP
4021892
Selektivní a diferenciační agar pro izolaci a stanovení počtu
Enterobacteriaceae podle European Pharmacopoeia.
500 g
VITAMIN FREE YEAST BASE
4021902
Médium pro klasifikaci kvasinek.
500 g
VOGEL-JOHNSON AGAR
4021922
Selektivní médium pro izolaci a diferenciaci staphylokoků.
500 g
WORT AGAR
4022032
Pro kultivaci kvasinek a plísní.
500 g
WORT BROTH
4022022
Pro kultivaci vláknitých hub a kvasinek.
500 g
WL NUTRIENT MEDIUM
4021952
Selektivní médium pro detekci mikroflóry ve fermentačních procesech.
500 g
XLD AGAR
4022062
Selektivní a diferenciační médium pro Salmonelly a Shigelly. EP, USP
500 g
XLD AGAR ISO FORM.
4022082
Selektivní a diferenciační médium pro Salmonelly z potravin. ISO 6579
500 g
XLT4 AGAR BASE
4022072
Selektivní a diferenciační médium pro izolaci Salmonell a Shigell ze vzorků
potravin. Použití s: XLT4 Supplement.
17
Biolife
500 g
YEAST BEEF AGAR A 4
4022102
Médium pro mikrobiologické testování amfotericinu B za použití Candida
tropicalis ATCC 13803 jako testovacího organismu.
500 g
YEAST CARBON BASE
4022152
Pro klasifikaci kvasinek a plísní na základě jejich schopnosti asimilovat
dusíkaté sloučeniny.
500 g
YEAST EXTRACT AGAR
4022752
Médium pro stanovení počtu mikroorganismů ve vodě. ISO 6222
500 g
YEAST MORPHOLOGY AGAR
4022502
Pro klasifikaci kvasinek na základě charakteristické tvorby kolonií a
morfologie buněk.
500 g
YEAST NITROGEN BASE
4022552
Pro klasifikaci kvasinek na základě jejich schopnosti asimilovat sloučeniny
dusíku.
500 g
YERSINIA ITC BROTH BASE
4022652
Selektivní pomnožovací médium pro izolaci Y. enterocolitica z potravin.
Použití s: Potassium Chlorate Supplement, Ticarcillin Irgasan Antimicrobic
Supplement ISO 10273
500 g
YERSINIA PSB BROTH
4022702
Pomnožovací bujón pro izolaci Y. enterocolitica z potravin. ISO 10273
500 g
Suroviny, složky
AGARY
4110302
4110304
4110252
4110254
4110351
4110352
4122652
4111252
4111254
41113012
41113022
4115152
4115182
41EAT0242
41228012
4116502
4117102
4123102
4122592
500 g
5 kg
500 g
5 kg
100 g
500 g
AGAR BIOS SPECIAL LL
AGAR TECHNICAL
AGAR HIGHLY PURIFIED
PEPTONY A BAKTERIOLOGICKÉ EXTRAKTY
ACID DIGEST OF CASEIN
Kyselý hydrolyzát kaseinu.
BEEF EXTRACT POWDER
Neutralizovaný a purifikovaný masový extrakt, ve formě prášku.
BILE SALTS
Prášková forma, zpracováno z čerstvé žluči.
BILE SALTS N. 3
Purifikovaný extrakt hovězí žluči, tvořeno převážně deoxycholátem
sodným a cholátem sodným.
GELATIN BIOS
Želatina pro bakteriologii.
GELATIN PEPTONE BIOS
Pepton vzniklý pankreatickým štěpením želatiny.
LECITHIN
Sojový lecitin.
LIVER EXTRACT
Dehydrovaný extrakt z hovězích jater.
MALT EXTRACT
Výtažek ze sladu.
MYCOLOGICAL PEPTONE
Směs peptonů pro kultivaci houbových organismů.
PEPTOCOMPLEX
Směs masových a kaseinových peptonů.
PEPTONE BACTERIOLOGICAL
18
Biolife
500 g
500 g
5 kg
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
4122594
4122982
4123302
4120402
4123252
4122902
4122904
4122602
4122202
4122204
411FAT0021
41BAV0071
4125012
41BAT0131
4125022
41BAT0172
41BET0192
41BAT0310
41EAT0351
4125032
41BAT0271
4123651
4123582
4123602
4123642
41BAS0772
4123702
541605
541100
541112
541112M
541116
543101
541014VR
541180
541151
549905
541235
541256
Pepton získaný enzymatickou hydrolýzou masa.
PEPTONISED MILK
Pepton vzniklý digescí sušeného mléka.
PROTEOSE PEPTONE
Pepton vzniklý enzymatickým štěpením vybraného čerstvého masa.
SKIM MILK
Odstředěné mléko v prášku, použití v bakteriologii.
SOY PEPTONE BIOS
Pepton vzniklý enzymatickým štěpením sojového masa.
TRYPTONE
Pepton vzniklý pankreatickým štěpením kaseinu.
TRYPTOSE
Směs peptonů vzniklých enzymatickou hydrolýzou masa a
kvasinkového kaseinu.
YEAST EXTRACT
Rozpustný extrakt autolyzovaných kvasinkových buněk, pro
bakteriologické použití.
UHLOHYDRÁTY
ARABINOSE
ESCULIN
GLUCOSE, BACTERIOLOGICAL
INOSITOL
LACTOSE BACTERIOLOG.GRADE
MALTOSE
MANNITOL
SALICIN
SORBITOL
SUCROSE, BACTERIOLOGICAL
XYLOSE
CHEMICKÉ REAGENCIE
SODIUM BISELENITE
SODIUM CHLORIDE
SODIUM DESOXYCHOLATE
SODIUM GLUTAMATE
SODIUM PYRUVATE
SODIUM THIOGLYCOLLATE
HOTOVÉ PŮDY
90 mm MISKY
ALOA (AGAR LISTERIA OTTAVIANI & AGOSTI)
AZIDE BLOOD AGAR
B.CEREUS SELECTIVE AGAR (PEMBA)
B.CEREUS SELECTIVE AGAR (MYP)
BAIRD PARKER EY TELL AGAR
BAIRD PARKER RPF AGAR
BEAA-VAN
BLOOD AGAR HORSE
BLOOD AGAR SHEEP
BORDETELLA SELECTIVE AGAR
BRAIN HEART INFUSION AGAR
BRILLIANT GREEN AGAR MOD
19
Biolife
5 kg
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
5 kg
500 g
500 g
5 kg
100 g
100 g
500 g
100 g
500 g
500 g
500 g
50 g
100 g
500 g
100 g
100
500
500
300
500
500
g
g
g
g
g
g
20
20
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
20
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
ks
541111
541113
541283
549855
541519
541521
548000
548005
541968
545350
549810
549810S
541901
541308
541136
541361
541363
541369
541370
541394
541393
549993
549901
541541
541273
549994
549999
549945
549943
549995
541600
541604
541593
542150L
541670
541672
541669S
541665
541522
541728
541740
549860
541743
541740F
541742
541810
541830
549510
542145
CAMPY.AGAR BLASER WANG
CAMPY.BLOOD FREE AGAR (CCDA BOLTON)
CAMPY.BLOOD FREE AGAR (KARMALI)
new CASITONE AGAR
CHOCOLATE AGAR BACITRAC.
CHOCOLATE AGAR ENRICHED
CHROMALBICANS AGAR
new CHROMOGENIC CANDIDA AGAR
CHROMOGENIC E.COLI AGAR (EC X-GLUC)
CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR
CHROMOGENIC URINE AGAR II (DARK)
CHROMOGENIC URINE AGAR III (CLEAR)
CLED AGAR
CLOSTRIDIUM DIFF.SEL.MED
COLUMBIA BLOOD AGAR SHEEP
COLUMBIA CNA BLOOD AGAR SHEEP
COLUMBIA CNA-CV BLOOD AGAR
DERMATHOPHYTE SELECTIVE MEDIUM
DESOXYCHOLATE AGAR
DG 18 AGAR
DRBC AGAR
GARDNERELLA SELECTIVE AGAR
HAEMOPHILUS TEST MEDIUM
HEKTOEN ENTERIC AGAR
HELIC.PYLORI SEL.AGAR (DENT)
HERELLEA AGAR
ISOSENSITEST AGAR
LEGIONELLA AGAR (BCYE)
new LEGIONELLA AGAR WITHOUT CYSTEINE
LEGIONELLA SELECTIVE AGAR (BCYE/GVPC)
LISTERIA SEL.AGAR (OXFORD)
LISTERIA SEL.AGAR (PALCAM)
LES ENDO AGAR MEDIUM
LT 100 AGAR
MAC CONKEY AGAR
MAC CONKEY AGAR MUG
MAC CONKEY SORBITOL AGAR
MANNITOL SALT AGAR
MODIFIED THAYER MARTIN AGAR
MRS AGAR WITH TWEEN 80
MULLER HINTON AGAR II
MULLER HINTON AGAR + 2% NaCl
MULLER HINTON AGAR BLOOD SHEEP
new MUELLER HINTON AGAR F (MHA-F)
MULLER HINTON CHOCOLATE AGAR
NUTRIENT AGAR
N.Y.C. MEDIUM
OXACILLIN SALT SCREEN AGAR
PLATE COUNT AGAR
20
Biolife
20 ks
20 ks
20 ks
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
20
20
20
20
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
541963
541960
541985
54RPMI90
542005
542006
542008
542009
549989
549990
549907
549998
542046
542075
546550
549850
542106
542156
542150
542181
549520
542185
542188
542200
542206
542208
549997
501605P
501740P
501743P
54RPMI15
491107
491116
491018
497102
497101
491320
491963
491487
549995
491593
491960
492046
492156
492160T
492275
PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR
new PSEUDOMONAS CN SELECTIVE AGAR
ROGOSA BIOS AGAR
RPMI DIAM. 90 mm
SABOURAUD DEXTROSE AGAR
SABOURAUD DEXTROSE AGAR+CAF
SABOURAUD DEXTROSE AGAR+CAF+CYCLOHEX
SABOURAUD DEXTROSE AGAR+CAF+GENTAM
SCHAEDLER BLOOD AGAR
SCHAEDLER SEL.BLOOD AGAR
SCHAEDLER SEL.CNA BLOOD AGAR
SERUM TELLURITE AGAR
SLANETZ BARTLEY AGAR
SS AGAR
STRONGYLOIDES STERCORALIS AGAR
SUPPLEMENTED BRUCELLA AGAR
TCBS KOBAYASHI AGAR
TBX AGAR
TRYPTIC SOY AGAR
UREAPLASMA DIFF.AGAR B.A7
VANCOMYCIN SCREEN AGAR
VIOLET RED BILE AGAR
VIOLET RED BILE GLUCOSE A
WURTZ AGAR
XLD AGAR
new XLD AGAR ISO FORMULATION
YERSINIA SELECTIVE MEDIUM
150 mm MISKY
ALOA - AGAR LISTERIA OTTAVIANI & AGOSTI - 150 mm
MULLER HINTON AGAR 150 mm
MULLER HINTON BLOOD AGAR SHEEP 150 mm
RPMI DIAM. 150 mm
55 mm MISKY S MEMBRÁNOVOU FILTRACÍ
new AZIDE MALTOSE AGAR KF
new BAIRD PARKER AGAR
BILE ESCULIN AZ.AGAR ISO
EC X-GLUC AG (CHR.E.COLI)
C-EC-MF- PLATE
m-CP AGAR
new CETRIMIDE AGAR USP-EP
m-FC AGAR
New LEGIONELLA SELECTIVE AGAR
LES ENDO AGAR
PSEUDOMONAS CN SELECT.AGAR
SLANETZ BARTLEY AGAR
TBX AGAR
TTC TERGITOL AGAR
YEAST EXTRACT AGAR
HOTOVÉ PŮDY: 90 mm DVOU- A TROJDÍLNÉ MISKY
21
Biolife
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5 ks
30
30
30
30
30
ks
ks
ks
ks
ks
30 ks
30 ks
30 ks
30 ks
30 ks
30 ks
491001
495350
495351
491003
491004
491006
491010
491060
491013
5510101
551105
551105D
5510141
551145
551146
551230
551265
551278
551977
551425
551395N
551485
551524
551560
551634
521575
551596
551635
551636
551691
551706
551707
551708
5514762
551743
551745
551810
551815
551891
551996Q
551980
551981
552000
552006
552008
554610
552025
BIOSECTOR 1 HK/SS
BIOS CHROM.SALM.A./H.E.A
CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR/XLD AGAR
BIOSECTOR 3 BL/MC MUG
BIOS 4 BL/MC MUG/SLAN
BIOSECTOR 6 COL/BL
BIOS 10 MTM/GAR/CHOC
CHROMALBICANS AGAR/MAC CONKEY AGAR MUG
BIOS 13 DERM/SDA CAF
HOTOVÉ PŮDY VE ZKUMAVKÁCH
new ACETAMIDE BROTH (EN 12780)
AZIDE DEXTROSE BROTH (WHO/APHA)
AZIDE DEXTROSE BROTH 2X
BILE AESCULIN AZIDE BROTH
BIOTONE AGAR (TRYPTOSE)
BIOTONE BROTH (TRYPTOSE)
BRAIN HEART INFUSION BROTH
BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%
BUFFERED PEPTONE WATER
CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH
newEC BROTH (ISO 7251)
EP NEUTRALISING DILUENT
ETHYL VIOLET AZIDE BROTH
G N BROTH HAJNA
KLIGLER IRON AGAR
IUT MEDIUM
LACTOSE BROTH
LISTERIA FRASER BROTH
LOWENSTEIN-JENSEN MEDIUM
LYSINE IRON AGAR (AOAC, BAM)
MAXIMUM RECOVERY DILUENT
MIDDLEBROOK 7H9 LIQUID MEDIUM
MIDDLEBROOK 7H10 MEDIUM
MIDDLEBROOK 7H11 MEDIUM
new MODIFIED LAURYL SULFATE TRYPTOSE (mLST) BROTH
(ISO/TS 22964)
MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH
M. K. TETRATHIONATE NOVOBIOCIN BROTH
NUTRIENT AGAR
NUTRIENT BROTH
PEPTONE TRYPTONE WATER
R2A AGAR (EP)
RAPPAPORT VASSILIADIS - RV - BROTH
RAPPAPORT VASSILIADIS SOY - RVS - BROTH
SABOURAUD BROTH
SABOURAUD DEXTROSE AGAR W/CAF 50
new SABOURAUD DEXTROSE AGAR WITH CAF CEX
SALINE SOLUTION 0,85%
SELENITE BROTH
22
Biolife
20
20
20
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
20 ks
20x5 ml
20x10 ml
20x10 ml
20x9 ml
20 zk.
20x9 ml
20x9 ml
20x10 ml°
20x9 ml
20x9 ml
20x10 ml
20x9 ml
20x10 ml°
20x9 ml
20 zk.
20 zk.
20x10 ml°
20x10 ml
20 zk.
20 zk.
20x9 ml
20x9 ml
20 zk.
20 zk.
20x10ml
20x10 ml
20x10 ml
20 zk.
20 x 9 ml
20 x 9 ml
20x15ml
20x10 ml
20x10 ml
20 x 9 ml
20 zk.
20 zk.
20 x 9 ml
20 x 9 ml
552026
552137
552134
552134B
5513311
552141
551145
551146
552150
552155
552165
522165
552175
552180
511605K3
5111112
5131022
5112783
5113702
511395N2
5115413
5115962
5115963
5115942
5115943
5116703
5116912
5116913
5117452
5118102
5121452
5121453
5119632
5146203
5119963
5119812
5120053
5120062
5120252
5120262
5120943
5120752
5121562
5121062
5121503
SELENITE CYSTINE BROTH
THIOGLYCOLLATE MEDIUM USP
TODD-HEWITT BROTH
TODD-HEWITT CNA BROTH
TRICHOMONAS CPLM SELECTIVE BROTH
TRIPLE SUGAR IRON AGAR
TRYPTOSE (BIOTONE) AGAR
TRYPTOSE (BIOTONE) BROTH
TRYPTIC SOY AGAR
TRYPTIC SOY BROTH
new TRYPTONE TRYPTOPHAN MEDIUM (ISO 6579, ISO
9308)
new TRYPTONE TRYPTOPHAN MEDIUM (ISO 6579, ISO
9308)
UREA AGAR
UREA BROTH
HOTOVÁ MÉDIA V LAHVÍCH
new ALOA FLASKS KIT (ISO 11290) – suplementy zahrnuty
do sady
BACILLUS CEREUS AGAR BASE-MYP
BAIRD PARKER AGAR BASE+RPF SUP
BUFFERED PEPTONE WATER
DESOSSICOLATO AGAR
EP NEUTRALISING DILUENT
HEKTOEN ENTERIC AGAR
LISTERIA FRASER BROTH
LISTERIA FRASER BROTH
LIST.FRAS.BROTH HALF CONC.
LIST.FRAS.BROTH HALF CONC
MAC CONKEY AGAR
MAXIMUM RECOVERY DIL.
MAXIMUM RECOVERY DIL.
M.K- TETRATHIONATE NOVOBIOCIN BROTH
NUTRIENT AGAR
PLATE COUNT AGAR
PLATE COUNT AGAR
PSEUDOMONAS SELECT.AGAR
newPURIFIED WATER
R2A AGAR
RAPPAPORT VASSIL.SOY (RVS) BROTH
SABOURAUD DEXTROSE AGAR
SABOURAUD DEXTR.AG+CAF
SELENITE BROTH
SELENITE CYSTINE BROTH
new SPS AGAR
SS AGAR
TBX AGAR
TCBS AGAR
TRYPTIC SOY AGAR
23
Biolife
20x10 ml
20x10 ml
20 x 9 ml
20 x 9 ml
20 zk.
20 zk.
20 zk.
20 zk.
20 zk.
20 x 9 ml
20 x 8 ml
24 x 3 ml
20 zk.
20 x 9 ml
4x200 ml
6X95 ml
4X100ML
6X225ML
6 ks
6X90ML
6X200ML
6X90ML
6X225ML
6X90ML
6X225ML
6X200ML
6X90ML
6X225ML
6X100ML
6X100ML
6X100ML
6X200ML
6X100ML
6x200ml
6X200ML
6X100ML
6X200ML
6X100ML
6X100ML
6X100ML
6x200ml
6X100ML
6X100ML
6X100ML
6X200ML
5121552
512155M3
5121583
5121852
5121882
5122753
TRYPTIC SOY BROTH
TSB MODIFIED
new TSC AGAR BASE
VIOLET RED BILE AGAR
VIOLET RED BILE GLUC.A
new YEAST EXTRACT AGAR
6X100ML
6X225ML
6x200ml
6X100ML
6X100ML
6x 200 ml
Selektivní suplementy a obohacovadla
4240012
423501
4240001
4240009
42185011
4240015
4240025
4240020
42ISBP
421505
4240021
4240003
42ISEC
4240066
4240075
4240006
4240046
4240018
429938
429937
529936
4240070
4240070A
4240070B
4240070C
401520
4240002
4240049
4240024
42111601
42111605
42111600
423700
423701
423702
42111602
42111604
42111603
4240043
4240044
4240019
AEROMONAS SELECTIVE SUPPLEMENT (AMPICILLIN)
ALOA ENRICHMENT SELECTIVE SUPPLEMENTS
BACILLUS CEREUS ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
BIOVITEX – RESTORING FLUID
BLASER WANG ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
BOLTON BROTH SELECTIVE SUPPLEMENT
BOLTON CCDA ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
BORDETELLA PERTUSSIS (CEPHALEXIN)
BRILLIANT GREEN 0,1% SOLUTION
CAMPYLOBACTER GROWTH SUPPLEMENT
CHLORAMPHENICOL ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
CEFIXIME TELLURITE O157SUPPLEMENT
CLOSTRI.BOTUL.ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
CFC PSEUDOMONAS SUPPLEMENT
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
CN PSEUDOMONAS SUPPLEMENT
CNA ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
COAGULASE PLASMA EDTA
COAGULASE PLASMA EDTA
COAGULASE PLASMA EDTA
m-CP ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
m-CP Supplement A – Fenophtalein diphosphate
m-CP Supplement B – Ferric chloride
m-CP Supplement C – Indoxyl β-D-glucoside
CYCLOHEXIMIDE 0,1% SOLUTION
D-CYCLOSERINE ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
D-CYCLOSERINE 4-MUP SUPPLEMENT
DERMATOPHYTE ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
EGG YOLK EMULSION
EGG YOLK TELLURITE EMULSION 20%
EGG YOLK TELLURITE EMULSION 20%
EGG YOLK TELLURITE EMULSION 20%
EGG YOLK TELLURITE EMULSION 50%
FRASER SELECTIVE SUPPLEMENT
FRASER HALF SELECTIVE SUPPLEMENT
GARDNERELLA ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
24
Biolife
10x500 ml
4+4 x
500 ml
10x500 ml
5+5 x 500 ml
5l
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10X500 ml
50 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x1 ml
4x2,5 ml
4x5 ml
10x500 ml
750 mg
630 mg
420 mg
100 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
50 ml
100 ml
200 ml
50 ml
100 ml
200 ml
50 ml
100 ml
200 ml
10x500 ml
10x225 ml
10x500 ml
4240004
421015
4240010
421501
4240005
4240055
4240035
423210
423212
423215
42ISLG3
42ISLG2
4240056
42185056
42185056A
4240039
4240038
4240042
4240036
4240037
90HLX100
4240026
4240027
4240045
4240047
4240000
4240050
4240065
42211501
42211502
4240048
4240017
4240022
423102
4211901
4240013
4240023
4240016
42111702
4240052
423050
4240060
4240098
421510
42111801
42120501
GENTAMICIN ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
GLYCEROL
HAEMOPHILUS ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
IODINE SOLUTION
KANAMYCIN POLYMYXIN B ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
KANAMYCIN SELECTIVE SUPPLEMENT
KARMALI ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
LEGIONELLA BCYE α-GROWTH SUPPLEMENT
LEGIONELLA BCYE α-GROWTH SUPPLEMENT WITHOUT
CYSTEINE
LEGIONELLA GVPC SELECTIVE SUPPLEMENT
LEGIONELLA BMPA SELECTIVE SUPPLEMENT
LEGIONELLA MWY SELECTIVE SUPPLEMENT
LISTERIA FRASER SUPPL. (FE AMMONIUM CITRATE)
LISTERIA MOX – COL SUPPLEMENT
LISTERIA OXFORD ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
LISTERIA PALCAM ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
LISTERIA UVM1 ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
LISTERIA UVM2 ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
LYSED HORSE BLOOD
MUG SUPPLEMENT
MUG TRYPTOPHAN SUPPLEMENT
NOVOBIOCIN ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
NOVOBIOCIN MKTT SELECTIVE SUPPLEMENT
OXYTETRACYCLINE ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
PENICILLIN G 500 IU SELECTIVE SUPPLEMENT
POTASSIUM CHLORATE SUPPLEMENT
POTASSIUM TELLURITE 1% SOLUTION
POTASSIUM TELLURITE 3,5% SOLUTION
PP PSEUDOMONAS SUPPLEMENT
PRESTON ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
PRESTON ANIMICR. SUPP. II
RPF SUPPLEMENT II
ROSOLIC ACID
SALMONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT
SENECA EE-EC SUPPLEMENT
SKIRROW ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
SODIUM PYRUVATE 20% SOL
STAA SELECTIVE SUPPLEMENT
SULFAMEZATHINE SELECTIVE SUPPLEMENT
TICARCILLIN IRGASAN ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
TRITON X-100
TTC 0,05% SOLUTION
TTC 1% SOLUTION
TWEEN 20
25
Biolife
10x500 ml
100 ml
10x500 ml
50 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
4x500 ml
4x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
5l
9x5 l
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
100 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
4x100 ml
4x250 ml
30 ml
30 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
4x100 ml
10x1 g
5+5
x 500 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x100 ml
10x500 ml
1l
10x250 ml
10x5 ml
10x25 ml
30 ml
100 ml
42120502
42211601
4240096
4240057
4240007
4240008
4240097
4240011
209010
205000G
205005G
205001G
205003
205004
9100110
9100200
271050
271020
271030
271060
271070
271080
21108C
21114C
21111C
21117C
21132C
21110C
21116C
21190C
223280
224001
225001N
225020
225040
225000
191030
191035
191040
429938
429937
429936
TWEEN 80
UREA 40% SOLUTION
VANCOMYCIN ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
VCN ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
VCNT ANTIMICROBIC SUPPLEMENT
XLT4 SUPPLEMENT
YERSINIA SELECTIVE SUPPLEMENT
PETRIHO MISKY A ZKUMAVKY
BACTERIOLOGICAL GLASS TUBES WITH CAPS
PETRI DISHES, ROUND, VENTED, 90 mm
PETRI DISHES, ROUND, VENTED, 55 mm (MF technique)
PETRI DISHES, ROUND, VENTED, 140 mm
BI-PLATES, ROUND, VENTED
TRI-PLATES, ROUND, VENTED
BIOLOGICKÉ INDIKÁTORY
MHSCT (MOIST HEAT STERILITY COLOUR TEST)
DHSCT (DRY HEAT STERILITY COLOUR TEST)
SOUPRAVY RAPID LATEX TESTŮ
LEGIONELLA RAPID LATEX TEST KIT
CAMPYLOBACTER RAPID LATEX TEST KIT
SALMONELLA RAPID LATEX TEST KIT
STAPH RAPID LATEX TEST KIT
STREP GROUPING RAPID LATEX TEST KIT
E.COLI O157 RAPID LATEX TEST KIT
SWABS WITH TRANSPORT MEDIA
TRANSYSTEM AMIES CLEAR
TRANSYSTEM AMIES CHARCOAL
TRANSYSTEM STUART CLEAR
TRANSYSTEM STUART CHARCOAL
TRANSYSTEM CARY BLAIR
TRANSYSTEM AMIES CLEAR (ENT)
TRANSYSTEM AMIES CHARCOAL (ENT)
TRANSYSTEM AMIES CLEAR (PER NASAL)
COLLECTION SYSTEM FOR ENTEROBACTERIA
TRANSFEC
COLLECTION SYSTEM FOR MYCOBACTERIA
SPUTAFLUID
A.L.L. COLLECTION KIT
A.L.L. SOLUTION
PHOSPHATE BUFFER 0.067M
A.L.L. DIGESTION NEUTRALISATION KIT
ID BIOCHEMICAL TESTS
BIOS DISC B
BIOS DISC E
BIOS DISC O
COAGULASE PLASMA EDTA
COAGULASE PLASMA EDTA
COAGULASE PLASMA EDTA
26
Biolife
100 ml
50 ml
10x5 ml
10x500 ml
10x500 ml
10x500 ml
100 ml
10x500 ml
252 ks
825 ks
1 620 ks
176 ks
500 ks
500 ks
24 testů
10 testů
3x50 testů
50 testů
50 testů
100 testů
50x6 testů
50 testů
50
50
50
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
20 ks
4 ks
25 ks
50 ml
200 ml
20 testů
50 disků
50 disků
30 disků
10 x 1 ml
4 x 2,5 ml
4 x 5 ml
19000V
1900XV
19000X
19171001
19171000
193000
524510
193005
191400
191500
19171002
185006
185006
FACTOR V DISCS
FACTOR X + V DISCS
FACTOR X DISCS
KOVAC'S REAGENT
KOVAC'S REAGENT
MONO CONFIRM TEST
INOCULATION FLUID
MONOCYTOGEN ID DISCS
MUAG CANDI KIT
MUCAP TEST
OXIBIOSWAB
STERILE PAPER DISCS DIAM 6MM
ZAŘÍZENÍ
WOODOVA LAMPA
100 disků
100 disků
100 disků
500 ml
50 ml
24 testů
24 testů
50 disků
160
8 ml/160 testů
15 ks
1000 ks
Vysvětlivky:
° = s Durhamovou zkumavkou
Zkratky referencí:
USEPA
EP
USP
ISO
BAM
UNICHIM
USDA-FSIS
UNI
CLSI
AOAC
-
U.S. Environmental Protection Agency
European Pharmacopoeia
U.S. Pharmacopoeia
International Organization for Standardization
FDA's Bacteriological Analytical Manual
Associazione per l'Unificazione del settore dell'Industria Chimica (Itálie)
United States Department of Agriculture - The Food Safety and Inspection Service
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Clinical and Laboratory Standards Institute
Association of Official Agricultural Chemists (USA)
27
Biolife
EUREX MEDICA, spol. s r.o. – Katalog BIOLIFE Srl, 2013
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.
EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do
obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na § 273 obchodního
zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova
zboží a služeb.
1. Základní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné
dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky)
dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s výší ceny za zboží či službu, svou
objednávkou zboží či služeb u dodavatele.
2. Objednávky
2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány
jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také
telefonické objednávky), a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě.
2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní
firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem
a množství zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné,
bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).
3. Ceny zboží a služeb
3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle dodavatelových aktuálních ceníků. O případných změnách cen vyrozumívá
dodavatel odběratele předem.
3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné.
3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).
4. Platební podmínky
4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5%
a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit v dohodnuté lhůtě splatnosti.
4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení
v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je
zapotřebí výzvy k plnění (§ 369a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku).
5. Dodání
5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení
(obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na
pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na
dodejku).
5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky. V případě rozlévaných půd dodání do 10 pracovních dnů
od objednání.
5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady
dopravy vyúčtované přepravcem.
6. Odpovědnost za škody
6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží překontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit
dodavateli do 2 pracovních dnů.
6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit
reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel obvykle zdarma instalaci tohoto vybavení, jakož
i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.
6.4 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či
neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je
vybavení určeno.
6.5 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.
28
Biolife
7. Použití obchodního zákoníku
7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran
vždy obchodním zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo. To neplatí, pokud by
tato dohoda zhoršovala právní postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem.
V Ostravě dne 2.1.2013
Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel
Verze: 2/2013: PN
EUREX MEDICA, spol. s r.o.
Výstavní 604/111
703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 599 526 510,
Fax: 596 614 507
e-mail: [email protected]
web: http://www.eurexmedica.cz
29
Biolife
Download

Biolife Srl Živné půdy