ČÍSLO 1/2010
Číslo 4/2011
ZPRACOVÁNÍ
PLECHU
odborný časopis
a portál
pro zpracovatele plechu
www.zpracovaniplechu.cz
Zpracování bez zbytkové mříže
Úspora materiálu o 10 až 30 %
Vysoká kvalita a procesní jistota
Robotizované procesy
svarování
• Standardní i speciální robotické
svařovací systémy s Panasonic
svařovacími roboty
• Výrobní linky s manipulačními roboty
Fanuc a svařovacími roboty Panasonic
• 3D návrh kompletního pracoviště včetně
svařovacích přípravků
• Off line programování s balíkem
Panasonic DTPS G2
• Spotřební materiál, systémy pro
podávání drátu, bezpečnostní pomůcky
• Evropská servisní síť
• Více než 1700 robotických svařovacích
systémů v celé Evropě
• Vlastní zázemí v Nizozemí, Belgii, České
republice, Francii a Dánsku
Valk Welding CZ s.r.o.
Tel: +420 556 730 954
[email protected]
www.robotizace.cz
0 DN H V L W K DS S HQ
Editorial
Vážení čtenáři,
cy. Svou účastí se stává zajímavým informátorem o novinkách českých firem
na zahraničních trzích. Věříme, že Vám
tyto příspěvky přinesou bohatší přehled
a širší vědomí o zahraničních aktivitách
českých společností.
Zvláštní poděkování
patří firmě Trumpf, která se stala partnerem tohoto vydání.
Děkuji i dalším zúčastněným firmám, za
jejich zajímavé příspěvky a nové informace.
editorial
vývoj ekonomiky se v letošním roce v zemích EU podle odborníků nezvyšuje, ale
ani neklesá. Prognózy byly optimističtější,
plánem byl mírný nárůst, který se nekonal vzhledem ke krizi v Řecku a Portugalsku. MMF předpovídá pro příští rok
mírné zrychlení ekonomického růstu, ale
jde o to, jak se zadlužené státy vypořádají
s deficity a rostoucí inflací.
Buďme optimističtí a věřme, že se ekonomiku podaří uřídit správným směrem. Přáli bychom si pracovat za stálých
podmínek bez výrazných zvratů a změn,
které nepřispívají žádnému dobrému
obchodování, natož rozvoji a plánování
investic.
To je jen na okraj trochu úvahy o stávající
ekonomické situaci v naší republice. Dotýká se každého z nás a má vliv všechny
naše úspěchy i neúspěchy.
Chtěl bych Vám představit již 4. vydání
našeho časopisu. Novinkou je zařazení
pravidelného dopisovatele, kterým je organizace Czech Trade Promotion Agen-
Pavel Gelnar
šéfredaktor
Zároveň bych Vás v této chvíli rád pozval
na letošní MSV v Brně, který je svátkem
všech strojařů a kde nebude chybět ani
náš stánek.
Přeji Vám mnoho pracovních úspěchů
a s blížícím se obdobím dovolených
a prázdnin, zároveň mnoho odpočinku,
příjemných zážitků a načerpání nových
sil do další práce.
3
ZPRACOVÁNÍ
PLECHU
odborný časopis
a portál
pro zpracovatele plechu
REDAKCE
Tel.: 734 386 773
Fax: 388 314 321
[email protected]
Šéfredaktor:
Pavel Gelnar
Jazyková korektura:
PhDr. Daniela Benešová
Grafická úprava a sazba:
Kolář & Kutálek
Foto na titulní straně:
TRUMPF
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vychází čtvrtletně
Ročník II.
Číslo 4/2011
Náklad 4 000 ks
Cena 98,00 Kč (bez DPH)
Vydavatel:
OTTO GELLNAR, s. r. o.
L. Janáčka 724, 74213 Studénka
www.ottogellnar.com, IČ: 258 47 406
Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena.
Kopírování, znovu publikování nebo rozšiřování kterékoli části
časopisu se povoluje výhradně se souhlasem vydavatele.
Vydavatelství nenese právní zodpovědnost za obsah
inzerce a advertorialů.
www.zpracovaniplechu.cz
obsah
3
Editorial
4
Obsah
partnerem tohoto čísla je firma Trumpf
5
CNC zpracování plechu
Zcela bez zbytkové mříže
7
CNC zpracování plechu
Pevnolátkové lasery
11
Dodavatel materiálu
19
Svařování
22
Software
Speciální povrchy
u nerezových plechů
Extrémní nárůst produktivity
svařování sedadel pro železniční vozy
CAD/CAM systém Radan®
24
Software
26
Nástroje, nářadí
27
Nástroje, nářadí
JETCAM EXPERT
Tru Tool TSC 100
LVD a Easy Form Laser
28
Navštívili jsme
30
Služby
34
Navštívili jsme
37
38
Adresář firem
Ad-tech s. r. o.
Maďarsko – tradiční obchodní partner
Elektrotechnika v Praze má své
místo, a to na veletrhu ELECTRON
Portál našeho časopisu
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Zcela bez zbytkové mříže
Děrovací lisy s novou strategií opracování
Postupy zpracování na moderních děrovacích lisech jsou dnes velmi dokonalé, rychlé, procesně
bezpečné a často automatizované. To platí až na několik málo vyjímek: Zbytková mříž je jedním
z omezení procesní bezpečnosti, protože může dojít k zaháknutí dílů. Dále je vlastní odebrání
zbytkové mříže samostatný pracovní krok, při kterém musí buď obsluha stroje dopravit
nestabilní a obtížně manipulovatelný zbytek do kontejneru, nebo tuto činnost převezmou
komponenty automatizace. To stojí čas – a příliš mnoho materiálu.
CNC zpracování plechu
ČÍSLO 4/2011
čem a tak mohou být odstraněný přes
integrovanou klapku ve stole. Také zbytkový pás je zcela automaticky rozlisován.
Čas zpracování vztažený na 1 díl zůstává
stejný.
Jednu alternativu představuje jako novinku firma TRUMPF: opracování bez
zbytkové mříže, které je k dispozici na
high-end strojích TruPunch 5000 a nové
generaci stroje TruPunch 3000. Tato
nová metoda sází jednoznačně na technologii společných střižných hran, přičemž ale nemusí být jako doposud složitě samostatně programovány, ale jsou již
pro všechny možné geometrie uloženy
ve strojním softwaru. Takto je možné
optimalizovat rozložení dílů na tabuli
a připravit rozložení na nutné „uvolňovací zdvihy“. Díly jsou zpracovávány nejdříve po řadách a po té, jsou před vlastním
odebráním nebo odstraněním odděleny.
Díly nebo zbytky je možné otočit pomocí dělícího nástroje s odsazeným stěra-
Přednosti v mnoha ohledech
Tento nový postup má mnoho výhod:
Samotné využití materiálu se zvýší v průměru o 10 %. Protože náklady na materiál
tvoří při děrování s odstupem nejvyšší
část výrobních nákladů 1 dílu , jsou úspory v řádech tísíců € jisté. A k tomu další
úspora výrobních kroků a energií, protože bude zkrátka potřeba méně tabulí.
Tím tento vývoj odpovídá plně TRUMPF
směru, tedy nakládat se zdroji tak úsporně, jak je jen možné.
Strategie děrování bez zbytkové mříže
také šetří místo, protože periferní zařízení na odebrání resp. rozdělení zbytkové
mříže nejsou zapotřebí. Nůžkové stoly,
palety a odebírací zařízení na zbytkové
rastry patří minulosti, protože nepotřebný materiál je zmenšen přímo na vlastním stroji, odstraněn přes klapku a třídící
výhybku a společně s odpadem po děrování (výštipky) je soustředěn na dopravníkovém pásu. V konečném efektu
přistane vše, co zbude z jednoho druhu
materiálu, v malých kusech, přehledně
a bezpečně z hlediska dopravy v jednom
kontejneru, což několikanásobně zjednodušuje logistiku ve výrobě.
Jádrem vynálezu je software
„TRUMPF je v mezinárodním měřítku
první výrobce, který nabízí tuto strategii zpracování na děrovacích lisech pro
všechny možné geometrie dílů“, vysvětluje Dr. Mathias Kammüller, člen vedení
skupiny TRUMPF a vrchní ředitel divize
obráběcích strojů. Jádrem vynálezu je
výkonný software plný vhodných algoritmů skládání dílů v kombinaci s možností
otáčení dílů a zbytků pomocí inovativní
nástrojové technologie. Výsledek zvyšuje
5
CNC zpracování plechu
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
v mnohém aspektu vlastní bezpečnost:
díly, které se již nemohou zaháknout
do zbytkového rastru, obsluha, která již
nemusí manipulovat zbylý materiál ze
stroje, třídění, které automaticky odděluje vyrobené díly od odpadu v integrované třídící výhybce pod klapkou až po
finanční zdroje, protože je díky více společným střižným hranám potřeba v průměru o 10 % materiálu méně.
TruPunch 3000 s elektrickou lisovací
hlavou
Protože na strojích střední třídy, jakým je
TruPunch 3000, není lisovací hlava v nepřetržitém provozu, prosadila se na tomto stroji vedle technologie zpracování
bez zbytkové mříže i další novinka: elektrická lisovací hlava. Tato hlava není pouze tichá ale oproti hydraulické verzi nespotřebovává ve stand-by režimu téměř
žádnou energii. Také při vlastním lisování
je úsporná a spotřebovává v průměru o 2
kW méně než její předchozí verze. A to
vše dle údajů výrobce při vyšší produktivitě: díky vysoké rychlosti rotace je elektrická lisovací hlava velmi rychlá, pokud
jde o otáčení nástrojů nebo tváření závitů. Protože odpadá hydraulický agregát,
zmenšila se ustavovací plocha TruPunch
3000 o 5m2 nebo 13 %.
Tři týdny Vás přesvědčí!
Nabízíme Vám možnost testovacího zapůjčení neproduktivnějšího
ohraňovacího lisu TruBend 7036
Technická specifikace:
• Nejvyšší produktivita
• Nevyšší přesnosti
• Oh. délka 1000mm
• Tonáž 360 kN
• Ergonomie
• Obsluha ve stoje i v sedě
• 6 osý dorazový systém
• Jednoduché programování
• Intuitivní obslužná plocha
• Sada TRUMPF nástrojů
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na adrese: [email protected]
6
TRUMPF Zákaznické a aplikační centrum | K Hájům 2a, 155 00 Praha 5 | www.cz.trumpf.com
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Kdo je objevil?
V oboru 2D laserových strojů firmy
TRUMPF zajišťují pevnolátkové lasery
náskok u tenkých plechů – již 15 let.
CNC zpracování plechu
ČÍSLO 4/2011
Známá úvodní věta vede k ohromující odpovědi. Pevnolátkový laser jako nástroj pro zpracování
plechů je objevem firmy TRUMPF. Používaný v praxi od roku 1995 je přesvědčivý dnes stejně
jako tehdy, zejména při zpracování tenkých plechů.
TruDisk 6001, dvě
řezné hlavy na jednom
příčníku z uhlíkových
kompozit činí TruLaser
7040 fiber vysoce produktivním.
Vše začalo již v roce 1972: Laserový paprsek z nového zdroje zajistil u továrny na
spirálové pružiny Carl Haas ve Schrambergu vstup do nové branže — laserové
technologie. Pro svařování spirálových
pružin trval Carl Haas puntičkářsky na
efektivní metodě a nalezl ji v pevnolátkovém laseru. Na rozdíl od CO₂ laseru
jsou v pevnolátkových laserech krystaly
ve tvaru tenkého válce (tyčky) dotovány
světlem obloukových lamp. Krátkou vlnovou délku cca. jeden mikrometr velmi
dobře absorbuje právě materiál, jako je
tenký plech. Pomocí ohebného optické-
ho kabelu se laserový paprsek dostane na
velkou vzdálenost a bez zrcadlové optiky k obráběcí hlavě. Nejprve se používal
výhradně ke svařování vibračních pružin,
později začal laser také řezat plechy.
V roce 1995 nachází pevnolátkový laser
Schrambergského závodu, který nyní
patří k firmě TRUMPF, poprvé své místo
také v obráběcím stroji. Dřívější společnost Sächsische Werkzeug- und Sondermaschinen GmbH v Neukirchu, dnes
rovněž součást skupiny TRUMPF, integrovala krystalový tyčový laser do stávajícího obráběcího stroje. 2 500 x 1 250
milimetrů byl pracovní rozsah stroje
TRUMATIC LY 2500. 800 W dodával
pevnolátkový laser HL 803 D — 700 W
z toho bylo možné využít v řezací hlavě.
Ohebné optické kabely měly průměr 0,3
milimetrů. „S výkonem laseru 800 W nebylo možné dělat žádné zázraky“, vzpomíná Stefan Grahle, vedoucí technickoprodejního poradenství u firmy TRUMPF
Sachsen. „Avšak vedle výhody v oblasti
tenkých plechů poskytoval stroj při řezání kyslíkem konstantně dobrou kvalitu
řezu — srovnatelnou s CO₂ laserovým
strojem.“ Programování přímo na řízení
ušetřilo potřebu dalšího programátora
a zajišťovalo vysokou flexibilitu. Zakázkoví výrobci je proto přednostně používali
na menší zakázky. To se změnilo s příchodem následného stroje: V roce 1997
přichází na trh TRUMATIC HSL 2502.
Pracovní rozsah zůstal identický,
lineární pohony, které pracují bez opotřebení a dosahují vysokého zrychlení,
poskytují novému laserovému stroji extrémní produktivitu. K tomu také přispívají dvě řezací hlavy. „To rázem více než
zdvojnásobilo produktivitu stroje“, říká
Grahle. Zpočátku se ještě používaly stejné 800W lasery jako u jejich předchůdce. Při uvedení na trh dochází k výměně
za dva lasery o výkonu vždy 1,2 kW. Na
obou strojích lze obrábět konstrukční
ocel do tloušťky 10 mm a ušlechtilou
ocel do tloušťky 3 mm. Také první stroj
s dvěma hlavami TRUMATIC HSL 2502 je
považován za specialistu na tenký plech,
používá se však převážně pro větší série:
7
CNC zpracování plechu
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
„Se dvěma řezacími hlavami a technologií lineárního pohonu byl stroj podstatně
dynamičtější a realizoval rychlé posuvy
v tenkém plechu v kratších dílčích časech“, říká Grahle. Díky přímým měřicím
systémům jsou navíc stroje velmi přesné.
Přesný řez pro ostré nože
Ne pouze zakázkoví výrobci ocení stroj
s dvěma hlavami. „Preferován byl však
především u firem, které zpracovávaly
přednostně tenkou konstrukční ocel
nebo kalenou ušlechtilou ocel na nože
pro nůžky na živý plot, hroty řetězových
pil nebo listy kotoučových pil“, referuje
Grahle. Právě u nástrojové oceli zabodoval HSL 2502 nejvíce. Maximální produktivita při řezání kyslíkem a tím nízké
náklady na díly a velmi vysoká přesnost
vedly k tomu, že pevnolátkové lasery
s dvěma hlavami u těchto aplikací často
nahrazovaly laserový stroj s CO₂ zdrojem
a jednou hlavou. „Tehdy stejně jako dnes
se stěží najde břit pro nůžky na živý plot,
který není vyroben na HSL 2502“, poznamenává Grahle. Pro rychlé obrábění poskytla firma TRUMPF již tehdy odpovídající automatizační komponenty.
Disk místo tyčky
Další 2D laserový stroj nabídnul v roce
2008 technologickou novinku: Ve stroji TruLaser 7040 fiber se poprvé místo
krystalového tyčového laseru buzeného
lampou použil diskový laser buzený diodami TruDisk 6001 s šestikilowattovým
výstupním výkonem. Dvě řezací hlavy
obráběly konstrukční ocel, ušlechtilou
ocel a hliník do tloušťky 20 milimetrů
a barevné kovy do tloušťky šest milimetrů. Na rozdíl od předchozích strojů
vystačí TruLaser 7040 fiber s jedním laserovým agregátem pro obě řezací hlavy.
Ruku v ruce s enormní řeznou rychlostí
činí stroj vysoce produktivní. K tomu
přispívá také nová polohovací jednotka.
Skládá se z uhlíkových kompozit, tím je
lehčí a pevnější a má větší zrychlení než
dosud používaná polohovací jednotka
z lehké ocelové konstrukce. To opětovně
zvyšuje přesnost dílů a produktivitu až
o dalších 30 procent.
Absolutně produktivní v tenkém
plechu
O tom se přesvědčil také Jürgen Schröder.
Ve své firmě PS Laser v Thedinghausenu
používá stroj od konce roku 2010. „Pevnolátkový laser hraje u nás roli zejména v oblasti tenkého plechu, kde jsme dosud pracovali se stroji s CO₂ zdrojem“, vysvětluje
jednatel. Ušlechtilou ocel a konstrukční
8
1995
TRUMATIC LY 2500
První 2D laserový řezací stroj
středního formátu s lampami buzeným pevnolátkovým
laserem o výkonu 800 W
a pohyblivým ochranným
krytem.
1997
TRUMATIC HSL 2502
První 2D laserový řezací stroj
s dvěma řenými hlavami.
Dva lampami buzené pevnolátkové lasery zajišťují
vždy 1,2 kW výstupní výkon.
2008
TruLaser 7040 fiber
Nový laserový stroj s dvěmi řeznými hlavami pracuje
poprvé s diskovým laserem
TruDisk 6001.
2010
TruLaser 5030 fiber
Pomocí diskového laseru
TruDisk 3001 umožňuje tento čtvrtý 2D laserový řezací
stroj firmy TRUMPF až trojnásobné posuvy.
2010
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1030 fiber se vyznačuje nízkými investičními
a provozními náklady a jednoduchou obsluhou. Diskový laser TruDisk 2001 umožňuje vysoké řezné rychlosti v tenkém
plechu do tří milimetrů a použití v provozu laserové síťě.
ocel do tří milimetrů nyní obrábí pevnolátkovým laserem. „Hliník řežeme také do
tloušťky 15 milimetrů“, doplňuje. Fascinuje jej především rychlost: „Stroj je prostě
vysoce produktivní. Čím tenčí plech, tím
je rychlejší — a to někdy až třikrát. Srovnáme-li CO₂ laser a pevnolátkový laser
s výkonem 6 kW, je při pěti milimetrech
dosaženo zvratu, kdy vyhrává CO₂ laser“,
vysvětluje Schröder. Plusové body u něj
stroj sbírá díky své efektivnosti: s nízkou
spotřebou elektrického proudu díky vysoké účinnosti zdroje TruDisk; kromě
toho již není zapotřebí ovzdušnění vedení
paprsku. V současnosti nepovažuje pevnolátkový laser za náhradu CO₂ laseru, ale
za jeho doplnění. „Především silné plechy
obrábíme i nadále pomocí CO₂ laseru. Ten
je díky své konstantní dobré kvalitě řezu
flexibilnější“, shrnuje závěrem Schröder.
Podobně to vidí také John Feijen v holandském Maarheeze. Od konce roku
2010 řeže pomocí stroje TruLaser 5030
fiber. Především tenké plechy z ušlechtilé
a konstrukční oceli – ty tvoří u firmy Feijen Metaal Techniek BV cca 50 procent.
Silnější díly obrábí na dvou strojích TruLaser 5030 classic s 5kW CO₂ lasery. Pro Feijena je to dokonalá kombinace: „Nový stroj
budu používat pro plechy až do tloušťky
čtyři milimetry. Všechno ostatní řežu na
svých CO₂ strojích“, referuje. Uchvátila jej
rychlost nového stroje s pevnolátkovým,
vláknem vedeným laserem TruDisk 3001:
„Hlavně při řezání dusíkem je stroj TruLaser 5030 fiber výrazně rychlejší než srovnatelný CO₂ stroj. Kvalita řezných hran je
rovněž dobrá“, oznamuje. Také již obdržel
první poptávku na řezání barevných kovů.
Čas ušetří Feijen již při spouštění stroje,
rozběhne se a je připraven k použití během pár minut. Jeho produktivitu a účinnost chce podnikatel využívat naplno.
Proto již zvážil nezbytnou automatizaci:
LiftMaster Compact převezme vykládku,
stroj TruLaser 5030 fiber je navíc vybaven automatickým výměníkem trysek. Se
zařízením TruStore má brzy následovat
sklad - stejně jako pásový dopravník, který
odvede hotové díly do vhodného obalu.
„Automatizace je pro mě velmi důležitá,
pouze tak můžeme odolat cenovému tlaku“, zdůrazňuje Feijen. „Nový rychlý stroj
se proto dokonale hodí do konceptu. Přes
den obrobíme jednotlivé díly a malé série,
večer a v noci poběží velké zakázky bez
personálu.“
Vaše dotazy zodpoví:
Roman Haltuf
TRUMPF Praha, spol. s r.o.,
telefon: +420 251 106 200,
e-mail: [email protected]
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Čím tenčí, tím rychlejší.
V oblasti tenkých plechů řežou
stroje s pevnolátkovým laserem
obzvláště dobře.
Jedna vlnová délka, čtyři koncepty rezonátoru
CNC zpracování plechu
ČÍSLO 4/2011
Krystalový laser
Krystalový laser je první pevnolátkový laser, který byl nasazen ve velkém počtu
v průmyslu. Laserové světlo vzniká ve válcové krystalové tyči. Dvě obloukové
lampy, umístěné vpravo a vlevo vedle tyčky, vybudí aktivní médium. Alternativně se jako zdroj buzení používají laserové diody, které zajišťují vyšší kvalitu
paprsku při vyšších výkonech.
Diodový laser
Laserové diody generují laserové světlo přímo z elektrického proudu. To umožňuje ještě větší energetickou účinnost než u diskových a vláknových laserů. Pro
dosažení vysokých výstupních výkonů jsou desítky jednotlivých diod pospojovány do pásků, stohů a sloupců, které ve větším počtu opět generují požadovaný výkon laseru. Diodové lasery se z důvodu kvality paprsku dosud nehodí
pro řezné aplikace, takže se přednostně používají pro pájení a svařování.
Vláknový laser
Jako médium laseru se u vláknového laseru používají tenká křemičitá vlákna.
Jako zdroj buzení slouží rovněž laserové diody. Budicí světlo se přímo ve vlákně
přeměňuje na laserové světlo pro obrábění materiálů. Vláknový laser patří stejně jako diskový a krystalový laser ke skupině pevnolátkových laserů, laserové
světlo se také zde přenáší flexibilně prostřednictvím světlovodného kabelu.
Diskový laser
U diskového laseru se používá velmi tenký krystalový disk. Budicí světlo z laserových diod se sdružuje do několikamilimetrového svazku a je směrováno
na disk, v němž se poté generuje laserové světlo. S výkonem laseru do 16 kW
a vlnovou délkou jeden mikrometr jsou diskové lasery efektivní zejména při
řezání tenkých plechů a při svařování.
9
Nářadí a nástroje
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
10
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Speciální povrchy
u nerezových plechů
Nerezové plechy s běžnými povrchy jsou mezi odbornou veřejností dostatečně známy.
O možnostech speciálních povrchových úprav nerezových plechů však panuje poměrně nízký
stupeň vědomostí. V tomto článku ve zkratce přiblížím některé varianty a oblasti použití těchto
speciálních povrchových úprav.
Dodavatel materiálu
ČÍSLO 4/2011
Firma Bogner Edelstahl Czech Republic je
významným obchodníkem s ušlechtilými
ocelovými materiály. V divizi „Architektura“ se zaměřuje na dodávky nerezových
materiálů s různými povrchovými úpravami, převážně pro potřeby stavebnictví, ale
i průmyslu.
Povrchy s válcovanými vzory, dezénové
plechy
Tyto povrchy se vyrábí naválcováním různých vzorů do hladkých nerezových plechů. Může se jednat o vzory mělké, u kterých je rubová strana hladká, nebo o vzory
hlubší, které mají rovněž rubovou stranu
(negativně) vzorovanou. Jednostranné dezény se většinou používají z pohledových
důvodů a pro svoji bezúdržbovost např.
pro obložení výtahových kabin, čerpacích
stojanů, chladících pultů apod. U oboustranných vzorů je oblast použití širší o aplikace průmyslové, kdy je např. využívána
výhoda kluznosti některých povrchů pro
transport produktů.
Obr. 1 – Příklady povrchů s válcovaným
vzorem. Vlevo jednostranný dezén.
Obr. 3. – Výdejní stojan s použitím válcovaného vzoru
Obr. 4. – Plechové díly s válcovaným
vzorem na balicím zařízení
Obr. 5. – Válcovaný vzor s podélnými
drážkami
Hlavní přednosti povrchů s válcovanými
vzory jsou: robustnost a odolnost proti poškození, optická rovinnost, oproti
hladkým plechům větší tuhost a proto
úspora tloušťky, kluznost nebo naopak
protiskluzovost některých vzorů.
Obr. 2. – Na vrata garáže zde použit
válcovaný vzor
Povrchy s vysokým zrcadlovým leskem
Supermirror
V oblasti leštěných plechů panuje nejednotnost v označování zrcadlovosti. Někdy
Obr. 6 – Reflexe se blíží klasickým zrcadlům
je zákazníkem používáno označení „zrcadlové“ pro běžně lesklé povrchy, z čehož
vznikají zbytečná nedorozumění. Plechy
s úpravou Supermirror Nr.8 jsou leštěny do
vysokého lesku, který se extrémně vysokou
reflexí blíží klasickým skleněným zrcadlům.
Na rozdíl od skleněných zrcadel může být
použít zvláště dobře na frekventovaných
místech, kde by hrozilo prasknutí nebo roztříštění. Rovněž tak jej lze použít pro obložení válcových tvarů, např. sloupů.
Barvené povrchy ušlechtilých ocelí
Barevnost se u ušlechtilých nerezových
ocelí dociluje speciální technologií. Při elektrochemickém postupu je zesílena pasivní
povrchová vrstva, tzv. interferenční film
materiálu. Intenzivní barevný dojem je docílen díky interferenčnímu působení světla
při průchodu tímto filmem. Barvení nerezových plechů tedy neznamená přidávání
barevných pigmentů jako je tomu u lakovaných povrchů. Změnou směru působení
a úhlu odrazu světla jsou dosahovány barvy od bronzové až ke zlaté, červené, purpurové, modré, zelené, černé, antracitové. Zesílení pasivní vrstvy znamená též zvýšenou
ochranu proti korozi a tím i delší životnost.
Je však nutno mít na zřeteli, že tento výrobní postup je závislý na vstupním materiálu
a barevnost se může dle jednotlivých šarží
mírně lišit. Na podélném okraji tabulí zůstává cca. 2-3 cm široký proužek, který není
barven. Hladké barvené tabule lze dodávat
v provedení leštěném nebo broušeném
a standardně jsou opatřeny laserovou fólií.
Ohýbání a dělení laserem je u tohoto mate-
11
Dodavatel materiálu
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Obr. 7 – Fasádu tvoří šablony z barveného nerezového plechu. Mírné odchylky
úhlu dopadu způsobují živý charakter,
který se v průběhu dne mění.
riálu bez problému možné. Použití těchto
povrchů je velmi široké, převážné uplatnění
však nachází v architektuře a nabízí fascinující a živé řešení barevnosti například fasád
budov nebo obkladů interiérů.
šeny. Vzniká tak široká škála variací dezénů
a barev, které lze použít v různých odvětvích architektury nebo průmyslové výroby.
Povrstvené povrchy
Nanášením tenké vrstvy sloučenin titanu
na povrch nerezových plechů lze docilovat
zářivě zlaté a temně černé odstíny v lesklém nebo broušeném provedení. Zlatá
barva nepodléhá patině (jak je tomu u moObr. 11 – Barvený povrch s dekorativním
brusem v zlatém…
Kombinace válcovaných vzorů a barev
Uvedeným postupem lze rovněž barvit
povrchy s válcovanými vzory, které mohou
být případně následně ještě lehce přebrou-
Obr. 10 – Obklad plechem s povrchovou úpravou potažením nitridu titanu
v broušeném provedení
Obr. 8 – Válcovaný barvený povrch
v odstínu bronz
12
Obr. 9 – Fasádní šablony z barveného
plechu s válcovaným vzorem
sazných plechů) a takto upravené nerezové
plechy lze proto použít pro díly, kde optická změna v průběhu času není žádoucí.
Rovněž u těchto materiálů je běžné zpracování ohýbáním a pálení laserem. Použití
nacházejí ve venkovní i vnitřní architektuře,
při výrobě svítidel, kabin výtahů, atd
Ostatní povrchové úpravy
Mezi další povrchové úpravy patří balotinování barvených povrchů pro sametový
vzhled, různé typy dekorativních brusů
(kruhové, křížové, pásové) nebo leptání
různých vzorů a motivů.
Obr. 12 – …nebo zde zeleném odstínu.
Ing. Jiří Fiala
nerezové materiály pro architekturu
BOGNER Edelstahl Czech Republic
s.r.o.
your unique steel proposition
fi[email protected]
www.bogner.cz
ČÍSLO 4/2011
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
6. mezinárodní
veletrh dopravy
a logistiky
53. mezinárodní
strojírenský
veletrh
MSV 2011
řihlásit!
p
e
t
e
ž
ů
m
e
s
Stále
3.–7. 10. 2011
POLSKO
Partnerská země MSV 2011
Brno – Výstaviště
www.bvv.cz/msv • www.bvv.cz/translog
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/translog
13
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Úspech pri svarování nerezi
spolecne s Valk Welding
Svařování nerezových materiálů
může být úspěšné pouze pokud je
využito patřičného know-how.
Valk Welding disponuje těmito
znalostmi a zkušenostmi a mnoho
společností tohoto využilo/
využívá.
Valk Welding dodává širokou
paletu spotřebního materiálu a
robotických řešení pro svařování
těchto aplikací.
Valk Welding rovněž nabízí
zkušenosti se svařováním malých
sérií. Přesvědčte se a zavolejte.
Valk Welding CZ s.r.o.
Tel: +420 556 730 954
[email protected]
www.robotizace.cz
14
0 D N H V L W K D S S H Q
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Svařování
ČÍSLO 4/2011
2. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY A ENERGETIKY
2nd INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ELECTROTECHNICS, ELECTRONICS
AND POWER ENGINEERING
Souběžné veletrhy / Simultaneously:
www.electroncz.cz
13. – 16. 3. 2012
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY
EXHIBITION CENTRE PRAGUE LETŇANY
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
F$%2RY – SPECIALISTA
NA SPOJOVACÍ MATERIÁL
Fabory Vám nabízí více QHĜ 50 000 GUXKĔ spojovacího materiálu. Dodáme
vhodný spojovací materiál pro kaĜdou aplikaci, jakou si jen dokáĜete pāedstavit.
Jako GRSOQÔN ke spojovacímu materiálu nabízíme rozsáhlý sortiment QÀāDGâ
DSUĔP\VORYĘFKSURGXNWĔSāHGQâFK]QDËHN
52=6d+LÝ SORTIMENT SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Matice, šrouby, SRGORĜNy, závitové W\ËH závrtné šrouby, kolík, nýty, trhací nýty,
nýtovací matice a kotevní technika SāHGVWDYXMâ jen zlomek našeho sortimentu.
Všechny výrobky jsou k dispozici v UĔ]QĘFK materiálech. Od oceli po nerez, od
mosazi a PÔGL DĜ po titan, dokonce i kuprodor a plast. Také u ]ÀYLWĔ si PĔĜHWH
vybrat ze široké nabídky: metrické, metrické jemné, UNC, UNF, Whitworth,
BSF a další.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Náš spojovací materiál je dostupný v UĔ]QĘFK povrchových úpravách, jako je
napā. elektrolytické pozinkování a SUĔKOHGQÀ bílá, ĜOXWÀ nebo ËHUQÀ pasivace.
.URPÔ toho nabízíme mechanické zinkování, ĜÀURYĘ zinek a hliníkozinkové
YORËNRYÒ povlaky (napā. Geomet, Delta Protekt). Povrch YÔWĄLQ\ spojovacího
materiálu neobsahuje Cr6+ a je XUËHQĘ pro aplikace, které jsou v souladu
VQDāâ]HQâP5R+6QHER(LV.
KVALITA
Kvalita je pro Fabory nejdĔOHĜiWÔMĄâ hodnotou. Spolupracujeme pouze s výrobci,
NWHāâ jsou schopni dodávat produkty nejvyšší kvality a tuto kvalitu také zajišĈRvat.
Po SāHY]HWâ jsou výrobky podrobeny nÔkolika kontrolám v našich nezávislých
akreditovaných laboratRāâFh, abychom se ujistili, Ĝe odpovídají nejSāísnÔjším
normám kvality.
1$%…=…0(6./$'(09…&(1(½'58+µ
SPOJOVACÍHO MA7(5,d/8'58+µ
1d¢$'…$35µ0<6/29¹&+352'8.7µ
PRODEJ OD 1 KUSU
'2'd1…'2+2',132&(/vo5
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT SPOJOVACÍHO MA7(5,d/89o5
14 PRODEJEN
$6…©2%&+2'1…&+=d6783&µ32&(/v
o(6.v5(38%/,&(
www.fabory.cz
=ÀND]QLFNÒFHQWUXPoHFK\
Tel.: 844 11 55 66
Fax: 844 11 11 59
[email protected]
Zákaznické centrum Morava
Tel.: 844 145 145
Fax: 844 146 146
[email protected]
Fabory a Pars nova a. s.,
pravé partnerství
6poOeËnost Pars nova a. s. Me MeGnoX z neMvĘznaPnÔMĄícK ğreP pĔsobícícK v obOastL PoGernLzací,
oprav a vĘroby NoOeMovĘcK vozLGeO v o5. 1avazXMe na více neĜ tLOetoX KLstorLL bĘvaOĘcK ½eOeznLËnícK
opraven a stroMíren. +OavníP sortLPenteP spoOeËnostL MsoX Potorové vozy, eOeNtrLcNé pantoJrafové
MeGnotNy, eOeNtrLcNé OoNoPotLvy, osobní vozy a traPvaMe. 'oGavateOeP spoMovacíKo PaterLÀOX Me
spoOeËnost Fabory.
6P2-29$&… 0$7(5,d/
1ÀNODG\ QD VSRMRYDFâ PDWHULÀO SāHGVWDYXMâ DVL ] KRGQRW\ REUDWX
VSROHËQRVWL 3DUV 1RYD -HGQÀ VH WHG\ R NODVLFNĘ GRSOñNRYĘ PDWHULÀO
NWHUĘMHDOHSRWāHEDPâWVWÀOHNGLVSR]LFLņ6WDQGDUGQÔSRXĜâYÀPHDVL
GUXKĔ SRORĜHN NWHUÒ SRWāHEXMHPH PâW QHXVWÀOH VNODGHP REËDV GRFKÀ]â
L N REMHGQÀQâ GDOĄâFK FFD GUXKĔ SRORĜHN 'RVWXSQRVW MH SUR QÀV
YHOPLGĔOHĜLWÀYSāâSDGÔFK\EÔMâFâKRVSRMRYDFâKRPDWHULÀOXE\PRKORGRMâW
NSUREOÒPĔPDSURVWRMĔPYHYĘUREÔŃāâNÀSDQ0LURVODY0D]XFKQÀNXSËâ
VSROHËQRVWL3DUVQRYD
6./$'29$&… 6<67v0 .$1%$1
'āâYH SUREâKDOR REMHGQÀYÀQâ EÔĜQRX IRUPRX WHG\ ]DVOÀQâP REMHGQÀYN\
QD ]ÀND]QLFNÒ FHQWUXP 2G GXEQD SāHY]DOD VSROHËQRVW )DERU\
]RGSRYÔGQRVW]DGRSOñRYÀQâREUÀWNRYĘFKSRORĜHND]DFHONRYĘFKRGVNODGX
VSRMRYDFâKRPDWHULÀOXXPâVWÔQÒKRSāâPRX]ÀND]QâND
ņ0RPHQWÀOQÔ Y 3DUVX PÀPH NDQEDQRYÀ PâVWD NGH MH XPâVWQÔQD YHONÀ
ËÀVW VSRMRYDFâKR PDWHULÀOX NWHUĘ SRXĜâYÀPH -HGQÀ VH R UHJÀO\ V SROLFHPL
QD NWHUĘFK MVRX NUDELËN\ VSRMRYDFâKR PDWHULÀOX .DĜGĘ GUXK PÀ GYÔ
NUDELËN\ SāL Y\SUÀ]GQÔQâ MHGQÒ VH ]H]DGX SRVXQH GRSāHGX SOQÀ D SUÀ]GQÀ
VH GRREMHGQÀŃ
9 V\VWÒPX .DQEDQ MH REMHGQÀYÀQâ VYÔāHQR SUDFRYQâNRYL )DERU\ NWHUĘ GYDkrát
tĘGQÔ QDËtH FK\EÔMâFâ PDtHrLáO SRPRFâ ËtHËk\ ËárRYÒKR köGX 7X QáVOHGQÔ
SrRSRMâ V ZHEVKRSHP )DERr\ D SrRYHGH VDPRtQÒ REMHGQáQâ
ņ&(/.29x 6( -('1d 2 ¯63258 -$. o$62928 7$. , 2 ¯63258 1$ 0='29¹&+
1d./$'(&+ =$ 35$&291….$ .7(5¹ %< 8 1d6 -,1$. 0x/ 9¦( 1$ 67$5267,Ń
0LURVODY0D]XFKQÀNXSËâVSROHËQRVWL3DUVQRYD
www.fabory.cz
ČÍSLO 4/2011
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Firma Borcad sídlící v severomoravských Fryčovicích je na trhu etablovaným dodavatelem
zdravotnické techniky (zejména gynekologických křesel a lůžek) a také sedadel určených pro
železniční vozy.
Historie firmy sahá do roku 1990. Po celou dobu existence firmy je obloukové svařování jedním
z klíčových procesů, jehož produktivita má zásadní dopady na celou profitabilitu výroby a tím
úspěch firmy na trhu.
Několik posledních let firma Borcad koketovala s myšlenkou robotizace tohoto
procesu ve vlastní výrobě. Díky mnoha
pochybnostem o vhodnosti nasazení
této moderní technologie, bylo během
těchto několika let provedeno mnoho
testů s několika předními dodavateli
těchto zařízení na českém trhu.
Významným milníkem v úvahách o robotizaci svařování se stalo uzavření kontraktu s ruským zákazníkem. Kontrakt
na dodávku významného množství sedadel pro příměstské vlaky v moskevském regionu tak znamenal definitivní
rozhodnutí o robotizaci svařování v Borcadu.
Svařování
Extrémní nárůst produktivity
svařování sedadel pro železniční vozy
Na základě výběrového řízení řízení vypasaného na dodávku této technologie
byla jako dodavatel vybrána firma Valk
Welding.
Jako ideální řešení pro konkrétní výrobní
podmínky ve firmě Borcad bylo zvoleno
řešení robotického systému se dvěma
pracovními stanicemi, které jsou vybaveny jednoosými polohovadly. Tato polohovadla jsou umístěna na společném
rámu spolu s průmyslovým robotem
Panasonic TAWERS.
Technologické řešení Panasonic TAWERS
bylo zvoleno, zejména z důvodů vynikajících výsledků při svařování tenčích
materiálů a možnost dosažení optimální
produktivity díky nadstandardním rychlostem přesuvu, která je podstatná pro
výrobky s velkým množstvím relativně
krátkých svarů (např. tedy zmíněná sedadla).
V neposlední řadě, bylo důvodem pro
volbu tohoto konceptu perfektní zvládnutí off-line programování (programování mimo stroj), které po ukončení
prvotního projektu umožní maximální flexibilitu instalovaného zařízení. Již
v této chvíli technici firmy Borcad ve
spolupráci s dodavatelem Valk Welding
připravují několik dalších projektů, které budou po dokončení zakázky pro
moskevské vlaky svařovány za pomocí
robotického systému. Díky off-line programovacímu systému tak všechny tyto
přípravy probíhají v rámci počítačových
simulací, zatímco samotný stroj vyrábí.
Výsledek programování v PC pak bude,
díky počítačovému modelu plně kalibrovanému s reálným strojem, lehce přenositelný přímo do samotného stroje.
Jelikož již od počátku celého projektu byl
Borcad rozhodnut o vlastní konstrukci
a výrobě svařovacích přípravků, byla
nezbytným požadavkem na úspěch celého projektu hladká a bezproblémová
spolupráce firem Borcad a Valk Welding.
Vytýčený plán, se i přes velmi krátký čas
19
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
viště, se diky dobré spolupráci obou stran
a dodržování harmonogramu realizace
především ze strany Valk Weldingu, vše
úspěšně povedlo.
Svařování
Je možno zmínit několik čísel, která
by ilustrovala přínos nasazení tohoto
stroje?
Jedním z hlavních přínosů je až třínásobné
zvýšení produktivity svařovacích operací. Tomu odpovídající zkrácení průběžné
doby výroby. Došlo ke snížení výrobních
nákladů u svařenců. Vše není jen v číslech.
Vznikl současně nový potenciál pro konstrukci našich výrobků v oblasti použití
nových materiálů a technologií. Dodavatel
nemalou měrou přispěl ke zvýšení kvalifikace našich pracovníků.
k jeho realizaci, podařilo do „puntíku“
splnit. V druhé polovině ledna 2011 tak
bylo v prostorách firmy Borcad nainstalováno kompletně naprogramované robotické pracoviště Valk Welding se svařovacím robotem Panasonic TAWERS,
vybavené přípravky Borcad. Toto pracoviště pak téměř okamžitě zahájilo sériovou výrobu sedadel pro zmíněný projekt.
I když od instalace pracoviště uběhla relativně krátká doba, zeptali jsme se jednoho z otců projektu ve firmě Borcad,
pana Ing. Jaroslava Sedláka MBA, nakolik
se potvrdila očekávání vkládána do nasazení této technologie:
20
Po několika měsíční zkušenosti
s robotickým řešením obloukového
svařování jste přesvědčen že toto byl
krok správným směrem?
Jednoznačně ano. Myšlenka robotického pracoviště byla zvažována delší dobu.
Mimo jiné hlavní obavy byly v oblasti spolehlivosti a flexibility. V průběhu výběrového řízení jsme měli příležitost aplikovat
toto pracoviště na významnou zakázku do
Ruska a přidala se obava, zda bude pracoviště připraveno v potřebném termínu.
Nyní mohu říct,že po nesnadných diskuzích při přípravě kontraktu a definování
harmonogramu na zřízení tohoto praco-
Co je dle Vašeho názoru klíčové
pro výběr dodavatele robotického
svařovacího pracoviště?
Již jsem zmínil, robotizované pracoviště
jsem zvažovali delší dobu. V jejím průběhu
jsme navštívili několik referenčních pracovišť případných dodavatelů. To byl jeden ze
základních faktorů správného výběru. Dalším bylo akceptování našich požadavků
a podmínek realizace definovaných v rámci výběrového řízení. Schopnost dodavatele
poskytnout poprodejní servis v rámci rozjezdu pracoviště u odběratele. Pracoviště
bylo f. ValkWelding zrealizováno a spuštěno do dvou měsíců od podpisu smlouvy.
ČÍSLO 4/2011
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Stále se můžete přihlásit!
Svařování
3.–7. 10. 2011
Brno – Výstaviště
53. mezinárodní
strojírenský
veletrh
www.bvv.cz/msv
MSV 2011
6. mezinárodní
veletrh dopravy
a logistiky
www.bvv.cz/translog
Progresivní technologie obrábøní a tváĆení
Stroje na zpracování plechu
´
Laserové
´
Vysekávací
´
Ohraňovací lisy
Newtech s.r.o., Evropská 423/178, CZ-160 00 Praha 6, T: +420 233 090 451, F: +420 233 090 454, E: [email protected], www.newtech.cz
21
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Software
CAD/CAM systém Radan®
ve výrobě požárních dveří ve Vipax, a. s.
Firma Vipax,a.s. byla založena v roce 2001 ve Zlíně. Od počátku se zaměřovala na montážní
práce v oboru požární ochrany. Postupem času se firma zaměřila na výrobu a certifikaci
protipožárních uzávěrů.
Mimo klasické protipožární uzávěry, jako jsou dveře a revizní dvířka, se zaměřujeme také na
vývoj a výrobu speciálních plynotěsných a tlakotěsných uzávěrů.
Zvyšující se požadavky ze strany zákazníků na kvalitu a provedení výrobků nás
donutily opustit klasickou zámečnickou
výrobu a investovat do výroby pro tváření
a zpracování plechů.
Protipožární dveře naší firmy můžete najít
po celé České a Slovenské republice, ale
také v rafinerii v Norsku a v technologických celcích v Africe.
Jiří Chvátal:
Jakým směrem jste se rozhodli směřovat investice do výroby?
Pavel Jadrníček:
Rozhodli jsme se pro zakoupení moderních CNC tvářecích strojů a také moderního CAD/CAM software pro jejich
optimální využití. Ve výrobě využíváme tři
stroje od firmy Trumpf® - děrovací lis TruPunch 3000 a dva ohraňovací lisy TruBend
5170 a TruBend 3066. Ve výběrovém řízení, které předcházelo jak nákupu strojů,
tak nákupu software pro programování
CNC tvářecích strojů, jsme se rozhodli ke
strojům Trumpf® zakoupit místo firemního software TOPS©, který funguje pouze se stroji této značky univerzální CAD/
CAM systém Radan® od firmy Nexnet, a.s.
22
Jiří Chvátal:
Měli jste před nákupem nějaké zkušenosti s tvářecími stroji a CAD/CAM
software?
Pavel Jadrníček:
Vzhledem k tomu, že jsme až do doby instalace strojů a Radanu© vše kooperovali,
nebyly s obsluhou CNC tvářecích strojů
ani přípravou technologie žádné zkušenosti. Se vším jsme začínali tzv. „na zelené
louce“. Přesto jsme vše zvládli.
Jiří Chvátal:
Jak probíhal výběr CAD/CAM software
a proč je právě Radan® to pravé řešení
pro Vás?
Pavel Jadrníček:
Hlavní požadavek na CAD/CAM software
byla jednoduchá obsluha, integrace programování všech strojů do jednotného
prostředí, kvalitní nesting a možnost práce s díly ve 3D s načítáním nativních 3D
dat z našeho CAD software SolidWorks©
s možností tvorby rozvinů rovnou z načtených 3D dat. Radan® nám nabídl moderní uživatelské rozhraní s jednoduchou
obsluhou, široké možnosti tvorby technologie pro tváření plechu, velmi kvalitní
nesting, lepší pořizovací cenu než u standardně dodávaného software, ale především nám, na rozdíl od standardně dodávaného software, ponechal otevřené ruce
do budoucna pro případ nákupu strojů
od jiného výrobce než od firmy Trumpf®,
kdy nemusíme s každou novou značkou
strojů kupovat opět další software, školit
znovu programátora a řešit nekompatibilitu dat a nemožnost sdílení technolo-
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Jiří Chvátal:
Jak dlouho už využíváte Radan® a jaké
přínosy pro vás mělo jeho nasazení ve
výrobě?
Pavel Jadrníček:
Radan využíváme už 2 roky. Díky jednoduchému ovládání a silným nástrojům pro
tvorbu technologie nám velmi usnadňuje
přípravu zakázek a díky kvalitnímu nestingu nám také optimalizuje spotřebu materiálu. Díky bezproblémovému načítání 3D
dat ze SolidWorks® jsme ušetřili ve výrobě
mezičlánek v podobě přípravy klasických
2D výrobních výkresů, což vedlo k zásadnímu zrychlení celého výrobního procesu
a především k velké úspoře času a práce
konstruktérů. Dalšími užitečnými funkcemi jsou výpočet výrobního času na stroji
a především využití materiálu, což využíváme jako jeden z parametrů při naceňování zakázek.
Software
ČÍSLO 4/2011
Jiří Chvátal:
Jak jste s Radanem® spokojeni a doporučil byste jeho nasazení i dalším firmám?
Pavel Jadrníček:
S CAD/CAM software Radan® jsme spokojeni a mohu jej doporučit i dalším firmám jako komplexní řešení pro zpracování plechu.
gických databází mezi těmito softwary.
Radan© nám vyřešil programování všech
stávajících i budoucích strojů bez ohledu
na výrobce strojového vybavení, to by s firemním software dodávaným ke strojům
nebylo možné a považujeme to za velkou
výhodu do budoucna.
Jiří Chvátal:
Jaký CAD software využívá vaše konstrukce?
Pavel Jadrníček:
Pro konstrukci výrobků používáme SolidWorks®. 3D modely načítáme přímo do
Radanu, kde se provede jejich rozvin, tvorba technologie a generování NC kódů pro
všechny naše stroje.
Jiří Chvátal:
Kolik licencí Radanu® jste zakoupili
a v jaké konfiguraci?
Pavel Jadrníček:
Zakoupili jsme jednu licenci Radanu®
v konfiguraci modulů Radraft pro 2D kreslení, Radan3D pro načítání 3D dat z CAD,
3D kreslení a tvorbu rozvinů, Radpuch pro
tvorbu technologie na vysekávacích lisech, Radbend pro programování ohraňovacích lisů a Radnest pro tvorbu nestingu.
Jiří Chvátal:
Kolik pracovníků v Radanu® nyní pracuje?
Pavel Jadrníček:
V Radanu® pracuje 1 pracovník přípravy
výroby a tvoří v něm technologii a NC
programy pro děrovací lis i oba ohraňovací lisy Trumpf® z 3D dat načtených přímo
ze SolidWorks®.
Jiří Chvátal:
Jaké má Vipax plány do budoucna?
Pavel Jadrníček:
Hlavním cílem je úspěšné zvládnutí implementace ERP systému tak, aby spolu s Radanem® a stroji Trumpf® tvořil výkonný
celek, který pomůže naší firmě dále růst
a rozvíjet se.
Společnost Nexnet a.s. je tradičním dodavatelem CAD/CAM řešení pro tváření
plechu.
Jiří Chvátal,
Manažer prodeje CAD/CAM software
Nexnet a.s.
http://www.radancz.cz/
23
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Software
Ocel čeká letos prudké zdražení
24
Podle průzkumu listu Financial Times mezi známými analytiky a šéfy velkých světových
ocelářských společností vzroste letos cena oceli až o 32 procent. Analytici předpokládají, že
dojde k největšímu zvýšení ceny na trhu od roku 2004. Ceny stoupají i v Česku. Už loni přitom
zdražily ocelářské výrobky v Česku oproti roku 2009 zhruba o 20 procent. Světové sdružení pro
ocel (WSA) očekává, že letos poptávka po oceli poroste a příští rok dosáhne historicky rekordní
úrovně.
Ceny oceli žene nahoru hlavně rostoucí
poptávka rozvojových zemí, jako jsou Indie a Čína a také oživení v USA a v Evropě. Vyšší spotřebu hlásí Francie a hlavně
Německo pro svůj automobilový a strojírenský průmysl. Německá poptávka táhne
i Česko, kde se vyrábějí díly pro německé
firmy. Celosvětové oživení je evidentní.
Razantní nárůst cen surovin dodavatelé začínají promítat do cen a strojaři tak
stojí před řadou složitých jednání se svými zákazníky. Firmy v oblasti zpracování
plechu nyní stojí před otázkou, jak s uvedenou situací naložit. Řada zakázek je
nasmlouvána na delší období s pevnou
cenou a v silně konkurenčním prostředí
je velmi složité zahájit nové vyjednávání
o změně ceny, zejména pokud se jedná
o její navýšení.
Přesto existují oblasti, které umožní dopad rostoucí ceny oceli eliminovat a navíc přinést i další přidanou hodnotu pro
firmu.
Jednou z nich je oblast CADCAM software pro vysekávací a laserové stroje.
Často opomíjená a přehlížená součást
technologického vybavení firmy. Ačkoliv
takový software tvoří zlomek ceny stroje, jeho kvalita a možnosti rozhodují do
značné míry o tom, nakolik bude výroba
produktivní. A jak to souvisí s názvem
tohoto článku? Odpovím otázkou – pře-
mýšleli jste někdy o tom, co by pro vaši
společnosti znamenala reálná 5–10 %
úspora materiálu, strojního času a přípravy programů? Převeďte na skutečná čísla,
vycházející například z vaší roční (měsíční)
spotřeby materiálu (a s ohledem na rostoucí cenu materiálu). Ve většině případů
vám vyjde velmi, velmi zajímavé číslo. Za
zamyšlení však stojí i hodnota tzv. ztracených příležitostí, tedy zakázek, které
nemáte možnost získat, protože na ně
nedosáhnete cenově či kapacitně - tedy
neobstojíte v konkurenci.
Pokud se nyní zaměříme „pouze“ na možnosti úspory materiálu, kromě úspory samotné existují i další výhody. Například,
efektivnější rozklad a možnost rychle
vytvářet komplexní dynamické rozklady
vám umožní standardizovat několik rozměrů plechu. Nejenže to zjednoduší vaše
skladové hospodářství, může to mít i dobrý vliv na vaši nákupní vyjednávací pozici
u dodavatele plechu.
Co vám brání ověřit si, zda je možnost
zvýšit využití materiálu ve vaší výrobě?
Vyžádejte si u svého a dalších dodavatelů
možnost srovnávacích rozkladů. Opusťte časté paradigma, že „to už líp nejde“
a buďte otevření novým metodám a postupům. Existuje snad vám známá firma
s podobným technologickým vybavením
a zaměřením, která je schopná být produktivnější a tedy ziskovější? Odpovíte
jasně na otázku, jak je to možné? Nenechávejte tuto oblast pouze na pozicích
programátorů, jste to přece zejména vy,
majitelé a ředitelé firem, kterým touto
cestou mohou utíkat zbytečně finance.
Srovnávací test, který si necháte vytvořit,
je také podstatným ukazatelem ROI, pokud se ukáže, že tato cesta bude vyžadovat investici do jiného systému či upgrade
vašeho stávajícího. Posuzujte flexibilitu
rozkladu – většina automatických rozkla-
dových modulů použije jediný algoritmus
s nepříliš oslnivým výsledkem, zatímco
jiné pracují s kombinačními algoritmy
a mohou být nastaveny k hledání nejlepší
kombinace po určitou dobu, od několika
sekund až po řády hodin, aby přinesly co
nejlepší využití materiálu. S rostoucí cenou materiálu bude vaše úspora vyjádřená v penězích vyšší a vyšší.
Na trhu existuje celá řada CADCAM systémů. Nevěřte však tomu, že „jsou podobné“. A nevěřte tomu, že to je „dodané
v balíku“ a že výrobce strojů nejlépe ví, jak
má pracovat takový software. Systémy,
které vyvíjí výrobce strojů, většinou podporují jenom jeho produkty, a tak mějte
na paměti, že pokud si pořídíte takový
CAM systém a v budoucnu zakoupíte
další stroj od jiného výrobce, váš CAM
systém s ním nebude kompatibilní a vy
budete nuceni investovat do dalšího systému, nekompatibilního s vašimi stávajícími daty. Automobilky také přenechaly
výrobu pneumatik specialistům a nikdo
se nad tím nepozastavuje. Princip je totiž stejný, firmy se věnují výrobě a vývoji
toho, co je pro ně stěžejní.
JETCAM Expert je na výrobci strojů nezávislým softwarem a nabízí nejvyšší stupeň automatizace a zároveň jednoduché
ovládání s možností manuálních zásahů.
Srdcem systému jsou SEKT® technologické databáze využívající znalosti v oblasti
materiálu, nástrojů a stroje, které umožní
systému inteligentní rozhodování při automatické práci. K dispozici je řešení pro
jednoduché stroje i modulární systémy,
které „rostou“ spolu s firmou dle skutečných potřeb, přičemž uživatelé mají garantovanou možnost upgrade a připojení
nových modulů v kterýkoliv čas.
Automatizace je klíčovým elementem
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
všech verzí JETCAMu Expert. Technologie
SEKT dovoluje uživateli konfigurovat systém tak, že se automatické programování
stává realitou. Ať už je to aplikace s parametrickým programováním nebo automatické zpracování výrobních dávek, JETCAM vždy nabízí řešení. Uživatelé úrovně
JETCAM Premium mají k dispozici celou
řadu volitelného příslušenství, včetně
možnosti vzdáleného řízení procesu RCP
(Remote Control Processing), kdy se systém chová jako „černá skříňka“ a ve spolupráci s dalšími aplikacemi – jako např. JETCAM Order Controller nebo existujícím
informačním systémem dostává výrobní
požadavky a vrací hotové NC kódy.
JETCAM Expert je proslulý svou funkčností, flexibilitou a výkonností při tvorbě
rozkladů. Uživatelé si mohou zvolit mezi
třemi výkonnými moduly rozkladů tak,
aby řešení odpovídalo jejich požadavkům
finančním i technickým. JETCAM Expert
tak přináší řešení pro individuální požadavky jednotlivých zákazníků.
Uživatelé mohou nyní začít volbou cenově velmi přijatelného Automatického
obdélníkového rozkladu více dílů (RAN).
V kombinaci se začleněným Nesting Interface modulem umožní uživateli jednoduchou (lokální nebo externí) tvorbu seznamu požadovaných dílů, které mohou být
okamžitě zpracovány, včetně velmi rychlé
generace NC kódu.
O stupeň výše je Automatický volný rozklad více dílů (FFAN), který představuje
rychlý a efektivní algoritmus rozkladu
za vynikajícího poměru ceny a výkonu.
Uživatelům přináší možnost tvorby komplexních rozkladů, kdy systém zohledňuje
skutečný tvar dílů, s možností vkládání
„dílu do dílu“ a zároveň s možností manuálních zásahů. Je vhodný pro uživatele,
kteří požadují vysokou efektivitu rozkladu
za současného dodržení nižších pořizovacích nákladů.
Free Form High Performance Nesting
(FFHPN) je založen na síle FFAN a zároveň
aplikuje nový a na trhu zcela jedinečný
originální kombinační algoritmus. Jedná se
o pokračování cesty k vyšší automatizaci
a účinnosti procesu zpracování plechu.
Pro uživatele představuje možnost tak
výrazných úspor, že se návratnost investice počítá často v týdnech.
Společnost JETCAM International právě
slaví 25 let od svého založení. JETCAM
podporuje všechny známé typy vysekávacích, laserových, plazmových a dalších
řezacích strojů a je využíván ve více než
70 zemích světa. Jeho nezávislost na výrobci strojů přináší uživatelům možnost
podpory pro různé typy strojů v rámci
jednoho prostředí. Software získal celou
řadu ocenění zejména za vysoký stupeň
automatizace a rychlou návratnost investice, jež poskytuje svým uživatelům.
JETCAM svou koncepcí ve všech důležitých krocích práce poskytuje vysoký standard podpory. V okamžiku investice do
dalšího stroje (bez ohledu na výrobce) lze
jednoduše doplnit současnou konfiguraci
a při zachování celé databáze dílů a s již
dobrou znalostí softwaru bezprostředně
produkovat kvalitní programy pro novou
technologii. Naše zkušenosti potvrzují, že
důležitost kvalitního CADCAM software
pro vysekávací, laserové či kombinované
stroje a jeho spolupráce s ERP systémy
dále významně poroste a při srovnatelných parametrech špičkových strojů na
trhu to bude právě oblast celé koncepce
softwarového řešení, kde uživatel může
získat podstatnou výhodu ve srovnání se
svou konkurencí.
Na závěr jsem přece jen trochu odbočila
od tématu prosté úspory materiálu, nicméně není to tak, že všechno souvisí se
vším? Nezapomínejme na rychlost přípravy programů, optimalizaci procesů
přinášející úsporu strojního času, kompatibilitu dat pro různé typy strojů, skutečné
a v praxi fungující vazby s informačními
systémy. Ano, je to skutečně věda, ale nemusíte se toho obávat. A nakonec – nejsou to vlastně vaše peníze?
Software
ČÍSLO 4/2011
ProTech SpT s.r.o.
Irena Palátová, DipMgmt
www.protech-spt.cz
25
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Nástroje, nářadí
Tru Tool TSC 100
Čistič roštů pro 2 D lasery nové generace, odstraňuje snadno také odolné okuje
vznikající při pálení hlavně nerezových a hliníkových plechů pomocí dusíku.
K jeho obsluze je potřeba pouze jedna
osoba. U laserových strojů s měničem
palet lze uskutečnit čištění paralelně
v hlavním čase, bez demontáže roštů.
Lze s ním snadno odstraňovat nečistoty
vzniklé nejen při řezání běžné oceli, ale je
vhodný zejména tam kde je velký podíl
hliníku a nerezové oceli. Samotný proces
čištění probíhá zcela odlišným způsobem
než známe z dřívějška. TruTool TSC 100 je
osazen dvěma ozubenými nástroji.
Proces čištění probíhá následovně:
1. Nástroje sevřou znečištěný rošt z obou
stran a vertikálním pohybem nahoru
strhnou strusku z roštu.
2. V horní úvrati dojde k jejich otevření
a současnému pohybu nástroje dolů. Během tohoto kroku dojde k posunutí přístroje po roštu. Ve spodní úvrati nástroje
opět sevřou rošt a cyklus se opakuje.
Kvalita zhotovených dílů na laseru je
závislá mimo jiné i na stavu roštů. Jěště
před pár lety, když došlo k znečištění roštů, bylo možné vyrobit nové a vyměnit
je, nebo čistit ručně kladivem, nebo různými svépomoci vyrobenými přípravky.
Tyto způsoby byly náročné na čas a spotřebu plechu a tímto se neúměrně zvyšovaly náklady na údržbu.
26
V roce 2006 uvedl Trumpf na trh čistič
roštů TSC 1 a v roce 2008 na základě zkušeností z provozu, tento přístroj upravil
a dodává dodnes jako modifikovaný typ
TruTool TSC 2. V březnu letošního roku
přišel Trumpf na trh s novým čističem
roštů Tru Tool TSC 100. Je to další verze
tohoto přístroje, která navazuje a doplňuje úspěšné provedení stávajícího typu.
Tímto způsobem lze docílit velmi dobrého výsledku zejména tam, kde se používá z větší části, nebo výhradně jako řezný
plyn dusík. Při pálení dusíkem se tvoří
velmi tvrdé nánosy na roštech, které se
jen velmi obtížně odstraňují. S novým
čističem roštů lze odstraňovat tyto „nerezové“ nečistoty v maximální tloušťce
až 25 mm, proti 15 mm u stávající generace. Je možno s ním čistit rošty vyrobené z plechu o tloušťce 2–3,9 mm. Minimální vzdálenost mezi rošty je 33,5 mm.
Očištění jedné palety standartní velikosti
3000x1500 mm trvá asi 30 minut.
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
LVD s odměřováním úhlu Easy Form
Laser® ve výrobě v OK Záchlumí a. s.
OK Záchlumí, a.s. je česká firma, která se počtem zaměstnanců řadí mezi podniky střední
velikosti. Na trhu se firma profiluje již od r. 1990, a ve své činnosti navazuje na výrobní program
a služby poskytované společností Opravy a kovovýroba Záchlumí, a. s.
V současné době je hlavní činností OK
Záchlumí, a. s. výroba strojů a zařízení pro zemědělské stroje, manipulační
techniku a stavební stroje a výroba rámů
a podskupin pro nákladní automobily.
Podporou k této činnosti je výroba lisovaných dílů tvářených za studena, CNC
pálení a ostatní kovovýroba. Obchodní
aktivity firmy jsou zaměřeny na Českou
republiku a země Evropské unie. Převážná část produkce je však určena pro zahraniční trh.
Společnost OK Záchlumí, a. s. má v současné době za partnery významné zákazníky, kteří své výrobky prodávají po celém světě. Jejich získání trvalo několik let,
během kterých jsme potenciální odběratele postupně přesvědčovali o našich
přednostech, kterých dosahujeme zejména díky velké flexibilitě, vysoké kvalitě
a přijatelné cenové úrovně našich výrobků. Naším heslem je neslibovat zákazníkovi to, co nedokážeme splnit a dodávat
výrobky včas a v odpovídající kvalitě dle
požadavků jednotlivých odběratelů.
Dosažení dnešního stavu by nebylo možné bez investování do nových technologií a strojního vybavení. Při pořizování
rozhodujících strojů proto samozřejmě
bereme v úvahu maximální přínos pro
naši výrobu. Například, když jsme se rozhodovali o nákupu CNC ohraňovacího
lisu, byl prioritní požadavek přesně ohý-
bat jednotlivé díly s minimálním vzorkováním. Protože naše výroba je z větší
části kusová, byl velký problém nastavit
přesně ohyby tak, aby nevznikaly zmetky. Při výběrovém řízení jsme se, kromě
základních parametrů, zaměřili právě na
tuto problematiku. Protože nám každý
výrobce sděloval jiné, někdy i protichůdné informace, nebyli jsme zcela přesvědčeni o tom, že se podaří najít odpovídající
řešení. Panovala obava, že nákupem stroje pouze prodražíme výrobu a výsledek
nebude odpovídat našim představám.
Nakonec jsme však přijali rozhodnutí
a stroj s odměřováním pořídili.
Bezkontaktní odměřování úhlu Easy
Form Laser®, společně s dokonalou konstrukcí ohraňovacího lisu belgické společnosti LVD, tvoří kompaktní celek.
Pro dosažení požadovaného úhlu je využívána základní technologická databanka, se kterou zařízení dokonale spolupracuje. Přesnost úhlu je ovlivněna několika
faktory, které stroj dokáže vyhodnotit
současně s ohybem. Typická frekvence
toku dat je 100 jednotek za vteřinu. Měřicí systém je na stroji osazen tak, aby neblokoval a neovlivňoval proces vlastního
ohýbání
Pro dosažení přesného úhlu ohybu dokáže odměřovací sytém průběžně kontrolovat odpružení daného materiálu
během procesu a počítá i se zkrácením
ohybu a vnitřního rádiusu v závislosti na
instalované nástrojové sadě.
Zakoupením stroje od firmy LVD s laserovým odměřováním Easy Form jsme
snížili náklady na první kusy o celých
90%. V současné době si už nedokážeme představit výrobu dílů objednávaných našimi zákazníky v sérii 1 až 10 ks,
při níž bychom museli další minimálně
1 až 2 ks znehodnotit odlaďováním požadovaného tvaru. Nepotřebujeme přidávat k těmto objednaným malým dávkám žádný zkušební kus.Toto prakticky
odpadlo a my jsme v konečném řešení
mohli cenu výrobku snížit a nabídnout
zákazníkovi výhodnější podmínky a tím
i získat další zakázky. Ostatně nevyužíváme jen výhod laserového odměřování,
ale k uvedenému účelu jsme pořídili a na-
Nástroje, nářadí
ČÍSLO 4/2011
Obr. 1 – Výroba dílů bez použití Easy
Form Laser®
Obr. 2 – Výroba dílů s použitím Easy
Form Laser®
učili se využívat i propojení jednotlivých
programovacích softwarů, kdy z LVD
software CADMAN-B3D, určenému
k programování jednotlivých ohybů, který přepočítá a upraví vstupní polotovar
z 3D modelu (ve formátu IGS nebo SAT)
do rozvinutého tvaru DXF, který pak
předáme do programu laserového pálicího stroje. Spojením využití Easy Formu
a dodržení přednastavených parametrů
při pálení a ohýbání dosahujeme požadované přesnosti výrobku již u prvního
kusu prakticky na 100 %.
I z tohoto pohledu byla zmíněná investice účelná a ve velké míře nám pomohla
k dnešnímu stavu zakázkové naplněnosti. V kontextu získaných zkušeností víme
určitě, že při nákupu dalšího stroje budeme chtít zařízení, které dokáže nabídnout i něco více než je pouhé standardní
vybavení.
ing.Pavel Klejna
27
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Navštívili jsme
Navštívili jsme…
Navazujeme na naši reportáž ze Dne otevřených dveří společnosti Trupmf Praha spol. s r. o.,
kde se naši redaktoři seznámili s moderními stroji na zpracování plechů. Po této zkušenosti
jsme chtěli navštívit společnost s čistě českým kapitálem, která v Čechách splňuje nejpřísnější
požadavky, jak na certifikovaný integrovaný systém kvality a ekologie tak na vybavení
a využívání technologií Trumpf.
Kde jsme společnost navštívili a jak je
vybavena.
Na základě doporučení pracovníků firmy
Trumpf Praha spol. s r.o., jsme navštívili,
v průmyslové zóně Verne v Klášterci na
Ohří společnost ad-tech s.r.o..
Po příjezdu na průmyslovou zónu Verne
v Klášterci nad Ohří nás mile překvapil
moderní vzhled budovy, ve které společnost ad-tech s.r.o. sídlí.
Ad-tech s.r.o. je společností, která byla
založena a budována na „zelené louce“
v roce 2003. Vybudována byla od vypracování Investičního záměru po náběh výroby v průběhu jednoho jediného roku.
Jako první byl instalovány dvě technologie z portfolia firmy Trumpf : laserový
stroj Trumpf, TruLaser 6030, 3,2kw,v největším dostupném formátu 6x2m
a ohraňovací lis TrumaBend V50 ohýbací
délka 1m s tlakem 50 tun.
Společnost se dále velmi dynamicky
rozvíjela a následovaly investice do dalších strojů Trumpf : ohraňovacího lisu
TrumaBend V320, s ohýbací délkou 4m,
320tun, vysekávacího centra Trumatic
3000R a následně laseru Trumatic L3040
4kw, ve formátu 4x2m, opět s vybavením
rotační osou RotoLas. Technologie byla
dále doplněna popisovacím laserem VectorMarc.
V roce 2009 obdržela společnost ad-tech
s.r.o. v rámci rozvojového dotačního pro-
28
gramu Rozvoj 3 dotaci, ve výši cca 40
mil Kč na nákup strojů. Získat uvedené
prostředky z Evropských peněz nebyl
snadné, ale s ohledem na kvalitní podnikatelský záměr a dosavadní velmi dobré
hospodářské výsledky, byla žádost schválena a bylo možno nakoupit další stroje
a tím rozšířit portfolio výroby.
Jednalo se o nákup těchto strojů: Laserový stroj Trumatic L3060 s výkonem 4kW
a formátem 6x2m vybavený manipulátorem pro zakládání plechu a rotační osu
RotoLas, plně robotizovaný ohraňovací
lis TruBend 5170 s ohýbací délkou 3m,
170 tun, drátořez Fanuc α - OiD CE a popisovací laser VectorMark VNc3 vybavený rozšířenou optikou a rotační osou.
Společnost ad-tech s.r.o se od samého
počátku zaměřila na zpracování plechu a to, ať už jen dělením, tak i dalším
zpracováním, ohýbáním a ohraňováním.
Na konci roku 2010 byl společností uveden do provozu laserový svářecí robot
Trumpf TruLaser Robot 5020, Toto špičkové zařízení je v České republice jako
jedno ze dvou instalací.
Mottem společnosti je: Navázat na
kvality Československého předválečného strojírenského průmyslu.
Co nás zaujalo.
Zaujalo nás s jak malým počtem zaměstnanců společnost ad-tech s.r.o. pracuje.
V současnosti je to včetně administrativních pracovníků 30 zaměstnanců.
Prokurista společnosti nám vysvětlil celý
výrobní proces, který začíná přijetím zakázky a končí její expedici a fakturací.
Není bez zajímavosti, že společnost adtech s.r.o. se specializuje výhradně na
zakázkovou výrobu. Z tohoto důvodu, je
schopna reagovat na požadavky každého
jednotlivého zákazníka a to bez ohledu
na požadovaný počet výrobků.
Tento přístup je umožněn jednak vlastní kvalitní projekční a konstruktérskou
kanceláří a zároveň použitou technologií, která umožňuje zpracovávat zakázky
prototypových s vlastním vývojem až po
desetitisícové série.
Postup je takový, že zákazník předá obchodnímu oddělení výkres požadovaného výrobku a to v elektronické, ale
i „papírové“ formě. Není výjimkou, že se
mnohdy jedná pouze o nákres budoucí
představy výrobku. Projektanti ad-tech
s.r.o., přepracují tento výkres do elektro-
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
či nikoli. Celá přípravná fáze zpracování
nabídky a konzultace, je pro zákazníka
zdarma.
Překvapila nás různorodost zákazníků
a požadovaných výrobků. Setkali jsme se
s výrobky, které bylo možno schovat do
dlaně ruky, stejně jako s výrobky vážícími
několik set kilogramů. Uvedený způsob
řešení zakázek klade velké nároky na projektový tým, ale zároveň zaručuje velký
rozsah znalostí těchto lidí, vzhledem
k složitosti případů, které musí řešit.
Zpracování plechů je novým moderním
odvětvím a konstruktéři strojů, mnohdy
neznají a ani nemohou znát možnosti
moderních CNC strojů.
Protože nám je známo, že stroje společnosti Trumf patří ke světové špičce, ale
zároveň se nejedná o levné technologie,
zeptali jsme se také na to, proč právě tyto
stroje společnost ad-tech s.r.o. používá.
Bylo nám vysvětleno, že se jedná o stroje,
které mají v ČR zastoupení nejen prodejní, ale i plně servisní a školicí. Za standart
se považuje odstranění případné poruchy do 24 hodin, nebo dodání nástrojů
a nářadí dle složitosti do několika málo
dnů. Nezanedbatelným faktem je i to, že
Trumpf Praha má vlastní školicí středisko,
které je vybaveno stejnými stroji a školení probíhá přímo na tvorbě konkrétních
výrobků. Vše pochopitelně v českém jazyce.Také dodávané stroje mají plné české menu.
Vztahy s techniky Trumpfu jsou na takřka „rodinné úrovni“, což přináší důvěru
a dobrou spolupráci. Důležitá pomoc
pracovníků Trupmfu je v inženýrské
a poradenské činnosti při navrhování nástrojů a upevňovacích přípravků, zejména pak pro robotické laserové svařování.
nické podoby, se kterou „komunikuje“
stroj. Z váhy materiálu a strojního času,
se vypočítává cena, která je zákazníkovi
sdělena cenovou nabídkou. Tato cena je
neměnná pro jeden, jako pro neomezený počet výrobků stejného druhu pro
dané období. Je na zákazníkovi, zda se
rozhodne požadovaný výrobek objednat
Který stroj je ve společnosti ad-tech
s.r.o. výjimečný a současně doplňuje
technologické možnosti dalších strojů.
Zajímali jsme se o to, jaký stroj ve společnosti ad-tech s.r.o. považují za výjimečný,
s ohledem na charakter výroby, t.j. zpracování plechu a uzavřených profilů. Bylo
nám vysvětleno, že všechny instalované
stroje tvoří soubor možností a využitelností technologií a to buď samostatně,
tak i v návaznosti. Zpracovávají se všechny typy plechu od hliníkových (tloušťka
do 10mm), nerezové (15mm) a ocelové
černé (20mm).
Podle požadavků zákazníka je možné na
místě vyříznuté polotovary, CNC ohnout
nebo ohranit do příslušného tvaru a následně i laserově svařit. U sváření nás překvapilo, že sváry jsou nejen povrchově
dokonalé, ale zejména to, že při svařování
nerezových plechů nedochází k zabar-
vení svařovaného místa vlivem vysoké
teploty, ale svár je naprosto čistý a lesklý. Uvedená svářecí technologie je druhá
svého druhu, která byla instalována v ČR.
Pochopitelně, že lze svařovat i hliník, který se za normálních okolností svařuje velice obtížně.
Jaké výrobky jsme viděli.
Pokud jde o výrobky, byli jsme udiveni
rozsahem sortimentu výroby. V řadě případů se jedná o díly, ze kterých není poznat k čemu jsou finálně určeny a přesto
musí být vyrobeny s precizností a přesností nejen co do rozměru a tvaru, ale
také čistoty povrchu.
Mezi výrobky, byly díly pro příměstské vlaky, vozy metra, různé plechové
díly pro těžký průmysl a energetiku,
jako trubkovnice výměníků tepla nebo
díly elektrárenských kotlů. Mimořádně nás zaujaly díly, které jsou vyráběny
pro předního výrobce svítidel, Preciosa –
Lustry, a. s., Kamenický Šenov. U těchto
výrobků se snoubí, průmyslové provedení s uměleckým designem a specifickým
požadavkem koncového zákazníka. Jedna se, o zakázku pro zákazníka, který je
v daném oboru jedničkou na trhu a to
i ve světovém měřítku.
Mezi drobné díly jsou zařazeny výrobky
zpracované popisovacím laserem a to,
výrobní a identifikační štítky strojů, které
jsou určeny zejména pro energetiku, ale
i pro značení železničních vozů, přepravních palet nebo elektromotorů. Všechny
potřebné polotovary budoucích štítků
si v ad-tech s.r.o. vyrábějí sami. Dále jsou
popisovány např. ložiska a jiné strojní
součástky. Popis reklamních předmětů je
pak jen přídavkem pro využití této technologie.
Setkali jsme se i s unikátním výrobkem,
kterým byly statorové a rotorové plechy
na elektromotory, které se standardně lisují, ale v ad-tech s.r.o. si osvojili jejich výrobu laserovým vyřezáváním a dodávají
je pro opravny velkých točivých strojů.
Navštívili jsme
ČÍSLO 4/2011
Co říci závěrem.
Přesvědčili jsme se, že nejlepší světové
technologie, lze používat po správně nastaveném investičním záměru a za předpokladu kvalitního personálního obsazení i v poměrně malé společnosti.
Přesvědčili jsme se, že pro chod takové
společnosti, není nutný přímý zahraniční
kapitál.
A konečně přesvědčili jsme se také, že
české řemeslo a technický um stále žije.
Jsme rádi, že jsme našli společnost, která
splnila naše očekávání.
29
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Služby
Maďarsko – tradiční obchodní partner
Nebýt 25 miliard od Mezinárodního měnového fondu,
Maďarsko by před nedávnem zkrachovalo. Země, která byla
v devadesátých letech minulého století vzorem středovýchodní
Evropy, se nyní opět pomalu probouzí. Pomohou dravé vládní
ekonomické plány k jejímu znovuzrození? A kde se skrývají
možnosti pro české exportéry?
Maďarsko bylo pro Čechy vždy oblíbeným turistickým cílem pro svou pohostinnost, vyhlášenou kuchyni, víno a tisícovku termálních pramenů. Kromě toho
byly obě země dobrými obchodními
partnery s neustále rostoucím průměrným meziročním tempem vzájemného
obchodu kolem 25 procent, které samozřejmě v období hospodářské recese
přibrzdilo.
Více než polovina celkového vývozu
českých výrobků do Maďarska pochází
z oblasti strojírenského a automobilového průmyslu, další důležitější komodity
jsou ještě chemikálie, surové materiály,
potraviny a průmyslové spotřební zboží.
Z hlediska zahraničního obchodu jsou
si Česká republika a Maďarsko dost podobné, protože nárůst exportu je u nich
pevně svázán s nárůstem dovozu. Tato
vzájemná obchodní výměna je provázána v řadě oborů a velice úzce se pojí
s Německem, strategickým partnerem
obou zemí. Až 26 procent obratu zahraničního obchodu tvoří Maďarsko se SRN
(29,1 mld. eur). Vzájemný obrat mezi naší
republikou a Maďarskem dosáhl v roce
2009 3,75 miliardy eur, což je v pořadí 11.
nejvyšší obrat s celkovým podílem 3,31
procenta.
PERSPEKTIVNÍ OBORY PRO
ČESKÉ FIRMY
Zdravotnický průmysl
Zelené hospodářství
Věda, inovace a ICT
Doprava a logistika
Stavební průmysl
30
Společně s rozvojem podnikání a se
zvýšením zaměstnanosti figurují tyto
body jako hlavní cíle Széchenyiho
plánu, vládního programu na rozvoj
maďarského hospodářství. Cílem tohoto
konceptu je dosáhnout do roku 2030
úrovně hospodářského rozvoje a životní
úrovně převyšující evropský průměr.
Cestovní ruch, ekologie a kreativita
Pokusíme se upřesnit, co všechno Széchenyiho plán představuje v praxi. V první
řadě se jedná o aktivní podporu rozvoje,
modernizace či výstavby wellness center
a lázní a využití hojných termálních pramenů. Kromě rozvoje turistického ruchu
má Maďarsko díky výhodné geografické
poloze a bohatým geotermálním zdrojům v plánu posílit energetický sektor
využitím obnovitelné energie. Tyto dva
strategické cíle, turismus a ekologie, doplněné bytovým programem a rozvojem
infrastruktury skýtají možnost rozvoje
pro stavební průmysl.
Centrální poloha v Panevropském dopravním koridoru předurčuje Maďarsko
stát se tranzitním centrem, což předpokládá vyspělou silniční a železniční síť
respektive moderní napojení na vodní
a leteckou přepravu. Šance právě v této
oblasti využily mezi prvními také české
společnosti jako HOPI nebo AWT (dříve
OKD Doprava a Čechofracht).
Další zajímavou možnost pro expanzi na
maďarský trh nabízí oblast vědy, inovací
a informačních technologií. A tady mají
obě země opět něco společného. Jak
čeští, tak maďarští pracovníci jsou světově známí a uznávaní pro svou vysokou
odbornou připravenost a kreativitu. Vý-
voj a inovace jsou přitom momentálně
jednou z nejvíce podporovaných aktivit z Evropských fondů, vznikají nové
výzkumné ústavy. Maďarsko společně
s naší republikou a Rumunskem získalo
grant na výstavbu největších laserových
center světa, a to v městech Szeged,
Dolní Břežany a Magurele (projekt ELI ‒
Extreme Light Infrastructure). V oboru
informačních technologií, využití mobilní komunikace a webových aplikací tkví
obrovské možnosti. Dnes se tento obor
rozvíjí ve světě extrémně rychle, vznikají
nové služby. A obě země jsou v evropském srovnání na podobné úrovni, což
znamená, že se úspěšná česká řešení mohou vhodnou podporou, lokalizací a servisem prosadit i na maďarském trhu.
Negativní spirálu mají zastavit vládní
programy
Růst maďarského hospodářství v posledních letech zpomaloval (2007: 1,3 %, 2008:
0,6 %) a i vlivem hospodářské krize v roce
2009 klesl až o 6,3 procenta. Zadluženost země se vyšplhala nad 80 procent,
nezaměstnanost nad 10 procent, inflace
se pohybovala mezi 6,1 až 4,2 procenta.
Příliv zahraničních investic (FDI) se oproti roku 2008, kdy dosáhl výše 4,5 mld. eur,
o rok později snížil na 2,8 mld. eur. Když
k těmto údajům přiřadíme relativně
vysokou daňovou zatíženost, můžeme
konstatovat, že Maďarsko ztratilo zajímavost pro zahraniční investory, celková
ekonomická situace opisovala negativní
spirálu a nevykazovala znaky rozvoje.
Na tento vývoj reagovala nejprve Bajnaiova krizová vláda a po ní i současná
vláda svým markantním a dravým ekonomickým programem. Cílem obsáhlé
strukturální reformy je zlepšení bilance
státního rozpočtu, snížení deficitu ze
současných 3,8 procenta na 1,9 procenta,
zmírnění státního dluhu na 65 procent
a hospodářský růst 4 až 6 procent ročně.
Kromě strukturálních reforem (plán Kálmána Szélla) a plánu rozvoje hospodářství (Új Szechenyi terv) Maďarsko zavádí
mnoho dalších programů v oblasti vědomostní ekonomiky (Talentis, Lendület),
sportu či podpory zaostalých oblastí.
Zjednoduší administrativu a zprůhlední
systém výběrových řízení. Tyto programy
jsou orientovány do značné míry na malé
a střední podniky, které zaměstnávají až
75 procent pracujícího obyvatelstva. Do
tří let se má míra investic zvýšit o 50 procent a vznikne 400 tisíc nových pracovních míst. V porovnání s Českou republikou, která má podobný počet obyvatel,
je v Maďarsku míra zaměstnanosti v současné době nelichotivá, jen 49 procent.
To znamená o 1 milion méně pracujících
a také o tolik méně plátců daní do státního rozpočtu.
Pozitivní znaky probírající se
ekonomiky
V loňském roce se maďarská ekonomika
začala pomalu probouzet. Po dlouhodobém poklesu spojeném s recesí se ve
třetím čtvrtletí polepšila o 1,7 procenta
a čtvrtý kvartál už vykazoval meziroční
vzestup o 1,9 procenta. Celkově vzrostl
hrubý domácí produkt za rok 2010 o 1,2
procenta, přičemž letos se očekává nárůst až o 3 procenta.
Probouzí se také automobilový průmysl.
Kromě probíhající výstavby automobilky
Mercedes-Benz v Kecskemétu (investice
800 mil. eur, 2500 nových pracovních
míst) rozšiřuje svou činnost také automobilka Audi v Győru (investice 900
mil. eur, 1800 nových pracovních míst)
nebo Opel-GM v Szentgotthárdu (inves-
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
tice 500 mil. eur, 800 nových pracovních
míst). Znamená to nové možnosti nejen
pro 350 maďarských subdodavatelských
firem, ale také pro české dodavatele.
Podle informací od ITDH (International
Trade Development – Hungary) se v posledních 12 měsících rozhodlo v Maďarsku investovat až 18 velkých investorů
do projektů v celkové hodnotě 1,6 mld.
eur a prozatím není známo, že by jediný
z nich od svého záměru ustoupil. Tyto
investice budou představovat více než
5000 nových pracovních míst. Vedle
už zmíněných společností vstupují na
trh podniky jako ESAB (Švédsko, SSC),
Givaudan (Švýcarsko, doplňky stravy),
Grundfos (Dánsko), Henkel (Německo,
chemický průmysl), Samyang (Jižní Korea, elektronický průmysl), SMR (Indie,
automobilový průmysl) nebo Mylan/Gerard Laboratories (USA, farmaceutika).
Z hlediska přílivu zahraničních investic
(FDI) překročila hodnota za prvních devět měsíců roku 2010 sumu 67 mld. eur,
což je druhý nejlepší výsledek v regionu
střední Evropy v poměru FDI na obyvatele (6400 eur). Jak je vidět, nejvíce investic
přichází z automobilového, strojařského
a chemicko-farmaceutického průmyslu.
Služby
ČÍSLO 4/2011
Program Elán (Lendület program)
Kvůli nelichotivé domácí ekonomické
situaci a otevření pracovního trhu mezi
zeměmi Evropské unie nastal v zemi odliv
vysoce kvalifikovaných expertů, výzkumníků a lékařů. Maďarsko, hrdé na svoji
kvalitu vzdělávání a na nejvyšší světový
poměr držitelů Nobelovy ceny na počet obyvatel, se rozhodlo zamezit odlivu
mozků. Nabízí mezinárodně nejvíc uznávaným mladým maďarským výzkumným
pracovníkům a vědcům dlouhodobou
možnost práce v domácím prostředí,
vybudování vlastního projekčního týmu
a kompenzace srovnatelné se západními
podmínkami. Maďarská Akademie věd
doposud investovala do tohoto programu kolem jednoho milionu eur. Program
Elán přitom staví na historické zkušenosti z roku 1930. Tehdejší ministr kultury
a vyučování Kúnó Klebelsberg přesvědčil
k návratu do vlasti Alberta Szent-Györgyiho, který pak v roce 1937 získal za izolaci vitaminu C Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.
Autor: Tibor Bial
vedoucí kanceláře CzechTrade
Budapešť, Maďarsko
[email protected]
31
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
ČESKÁ
AGENTURA
NA
PODPORU
OBCHODU
ROZHODUJETE SE O EXPANZI
NA NOVÉ ZAHRANIČNÍ TRHY?
Využijte našich
znalostí a zkušeností
Dáme vašemu exportu
správný směr
Další asistenční služby
průzkum veletrhu, zjištění bonity firmy, pomoc při zakládání
zahraničního zastoupení, zajištění tendrové dokumentace,
pomoc s registrací vyrobku a jiné služby dle zadání klienta
Služby
zahraničních
kanceláří
CzechTrade
Prezentace a veletrhy
prezentací pod hlavičkou CzechTrade efektivně
podpoříte svůj zahraniční marketing
Organizace obchodních jednání
pomůžeme vám naplánovat jednotlivá obchodní jednání
se zahraničními partnery tak, abyste maximálně využili
čas a minimalizovali rizika spojená s místními odlišnostmi
Ověření zájmu o výrobek/službu
naši pracovníci osloví vytipované firmy s vaší nabídkou,
jednoduše si tak ověříte, jaký je zájem o váš produkt
na daném zahraničním trhu
Vyhledání obchodních kontaktů
na základě individuálního zadání zpracujeme přehledný seznam
potenciálních obchodních partnerů v cílové zemi a doporučíme
postup při jejich oslovení
Průzkum trhu
CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Zelená linka pro export:
800 133 331
E-mail: [email protected]
www.czechtrade.cz
32
získáte informace, které vám usnadní rozhodnutí pro vstup na daný trh –
jde např. o informace o trhu, legislativě, dovozních podmínkách, platební morálce,
obchodních zvyklostech, informace o konkurenci, distribučních kanálech,
možnostech prezentace v teritoriu a další dle vašeho zadání
Úvodní zhodnocení trhu
zmapujeme trhy ve více vybraných teritoriích
a následně doporučíme ty, které mají
pro váš produkt největší potenciál
Dlouhodobá
exportní asistence
služba pro firmy, které potřebují
sledovat a navštěvovat zahraniční trh
v delším období s cílem rozvíjet
obchodní aktivity
ČÍSLO 4/2011
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
SYSTÉMY ŘÍZENÍ
ISO 9001, ISO/TS 16949
JAKOST
ISO 14001
EKOLOGIE
Quality Centrum, spol.
spol. ss r.
r. o.
o.
OHSAS 18001
BEZPEČNOST
A OCHRANA
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
HACCP
WWW.QC-PISEK.CZ
POTRAVINÁŘSTVÍ
A GASTRONOMIE
Co nabízíme?
➜ Poradenství
➜ Tvorbu dokumentace
➜ Vyškolené pracovníky
➜ Zajištění komunikace s certifikační společností
➜ Komplexní pocertifikační péči
➜ Ověřování systémů jakosti dodavatelů
➜ Školení dle požadavků norem ISO, statistika,
metrologie, FMEA, interní auditoři a další
KOMPLEXNÍ SLUŽBY
PŘI ZAVÁDĚNÍ A ÚDRŽBĚ
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI,
EKOLOGIE A BEZPEČNOSTI
ZÁRUKA ÚSPĚCHU
A PROSPERITY
Kontakt:
Quality Centrum, spol. s r.o.
Smetanovo náměstí 2489, 397 01 Písek
Tel/fax: 382 227 227, Mobil: 602 447 993
e-mail: [email protected]
web: www.qc-pisek.cz
Proč zrovna s námi?
➜ Jsme tradiční společností působící na trhu
od roku 1993.
➜ Poskytujeme komplexní služby.
➜ Maximálně využíváme Vámi zavedené postupy.
➜ Minimalizujeme zátěž Vašich zaměstnanců.
➜ Smluvně garantujeme: - připravenost k auditu,
- termíny realizací,
- limitní cenu.
➜ Monitorujeme dotace pro podporu
Vašeho podnikání.
Reference: www.qc-pisek.cz
PORADENSTVÍ ➜ ŠKOLENÍ ➜ IMPLEMENTACE ➜ CERTIFIKACE ➜ AUDIT ➜ PORADENSTVÍ ➜ ŠKOLENÍ ➜ IMPLEMENTACE ➜ CERTIFIKACE ➜ AUDIT ➜ PORADENSTVÍ
33
Navštívili jsme
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
34
Elektrotechnika v Praze má své
místo, a to na veletrhu ELECTRON
Veletrh elektrotechniky, energetiky a elektroniky ELECTRON, který proběhl 12.–15. dubna 2011
v Pražském veletržním areálu Letňany, má za sebou první ročník a velmi hladce navázal na
tradici elektrotechniky v Praze.
Také zájemci o elektromobilitu si přišli na veletrhu ELECTRON na své. O samostatnou sekci e-mobility byl velký
zájem nejen ze strany návštěvníků, ale
i samotných vystavovatelů. Všichni měli
možnost získat o současném a snad
i budoucím trendu energetiky více informací a vyzkoušet jednotlivé e-produkty
přímo ve výstavních halách i na venkovní ploše. Z exponátů byly určitě nepřehlédnutelné smart ed společnosti E.ON,
elektromobil od firmy ČEZ, elektrokola
Yike Bike a mnoho dalších.
To, že mají čeští odborníci stále světu co
nabídnout, dokazuje mobilní rentgen
První ročník veletrhu ELECTRON hostil
ve třech výstavních halách 297 vystavovatelů na čisté výstavní ploše 7 510 m2
z 11 zemí světa. Kromě českých leaderů jednotlivých oborů měli možnost
návštěvníci vidět také 24 zahraničních
vystavovatelů z Estonska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Rakouska, Velké Británie, Polska, Španělska, Švýcarska a samozřejmě také novinky našich slovenských
sousedů. Vystavovatele a doprovodné
akce navštívilo celkem 19 894 návštěvníků.
Oficiálního zahájení veletrhu se ujali jak
pozvaní hosté, tak i zástupci společnosti ABF, a.s. Ing. Pavel Sehnal, předseda
představenstva společnosti ABF, a. s.
předal vzkaz od prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., rektora ČVUT, který zdůraznil, že veletrh ELECTRON by mohl pomoci k oživení zájmu o technické obory.
Ing. Milan Urban, předseda hospodářského výboru PSP ČR, vyslovil přání, aby
se technické obory v České republice
opět staly tak důležitými a mezinárodně
uznávanými, jako tomu bylo v době první republiky.
Veletrh byl přehlídkou elektrotechnických novinek a inovací. Návštěvníci měli
možnost dovědět se více informací například o designových novinkách z elektroinstalační techniky, trendech inteligentních elektroinstalací či získat více
informací o problematice obnovitelných
zdrojů energie, kterým byl věnován také
první den doprovodných akcí veletrhu.
SCIOX 2.0 vyvinutý na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně, který předvedl přímo autor
projektu Tomáš Svoboda, který je držitelem ceny Česká hlavička.
Již tradičně patří k veletrhům pořádaným společností ABF, a. s., soutěže
o nejpřínosnější výrobek GRAND PRIX
a nejzdařilejší expozici veletrhu TOP
EXPO a nebylo tomu jinak ani na veletrhu ELECTRON. Vítězi soutěže GRAND
PRIX se staly společnosti EATON Elektrotechnika s. r. o. s Měřicím modulem XMC, firma HAGER ELECTRO
s. r. o., která dostala ocenění za Moto-
ČÍSLO 4/2011
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Zdařilé expozice a přehlídku kvalitních
expozic doplnil odborný doprovodný
program na témata jako smart metering,
bezpečnost práce v elektrotechnice,
elektromobilita, nanotechnologie a další
oblasti elektrotechniky. Návštěvníci tak
měli možnost dovědět se aktuální informace od Mgr. Ondřeje Lišky, bývalého ministra školství a tělovýchovy ČR,
Ing. Rudolfa Hahna, generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce
a mnoha dalších odborníků.
Organizátoři již dnes zvou všechny vystavovatele i návštěvníky na druhý ročník
mezinárodního veletrhu ELECTRON,
který se bude konat v termínu 13.–16.
března 2012 a bude rozšířen o veletrhy
FOR ENERGO a FOR AUTOMATION.
Souběžné veletrhy byly vytvořeny pro
firmy z oblasti energetiky a automatizace, které v České republice neměly zatím
možnost se prezentovat na samostatném veletrhu. Veletrh FOR ENERGO je
vytvořen především pro společnosti zajišťující výrobu a rozvoj elektrické energie, firmy zabývající se výrobou vodičů
a kabelů nebo silnoproudou elektrotechnikou. Veletrh FOR AUTOMATION
dává prostor pro prezentaci společností,
které patří do segmentu automatizační,
regulační nebo měřicí techniky a jednotlivých komponentů.
rový přepínač sítí 20–160 A a společnost
TURCK, s. r. o. za panel POKA YOKE.
V rámci přínosu přihlášených exponátů
se odborná porota rozhodla udělit také
5 čestných uznání a to společnostem
DEHN+SÖHNE GmbH + Co.KG, ELKO
EP, s.r.o., KOPOS KOLÍN a. s., PRAŽSKÁ
ENERGETIKA, a. s. a SMA Czech Republic s. r. o. Všechny přihlášené exponáty
mohli návštěvníci vidět na expozicích
jednotlivých firem.
Cenu za nejlepší expozici TOP EXPO získaly společnosti ABB s. r. o. v kategorii
nad 200 m2, mezi expozicemi do 100 m2
obdržela ocenění společnost LAPP
KABEL s. r. o., zástupci společnosti RS
ČESKÁ REPUBLIKA si odnesli ocenění
za nejlepší expozici v kategorii do 50 m2.
Všem oceněným na slavnostním galavečeru v hotelu Ambassador Zlatá Husa
Navštívili jsme
pogratuloval starosta Městské části
Praha Letňany - Mgr. Ondřej Lněnička.
ABF, a. s.
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9
E-mail: [email protected]
www.electroncz.cz
www.forenergo.cz
www.forautomation.cz
35
ZPRACOVÁNÍ
ZPRACO
ZPR
A OVÁN
VÁNÍÍ PLECHU
VÁN
P L ECHU
Adresář
Reklama
Ad
Re
ekl
kesá
am
ama
sá
m
ářa firem
re
em
Předplatné
356 Kč – roční předplatné v České republice
13,00 EUR – roční předplatné na Slovensku
Jak si předplatit?
na webu: www.zpracovaniplechu.cz
e-mail: [email protected]
telefonicky: +420 734 386 773
Běžná cena časopisu je 98,00 Kč (bez DPH a poštovného)
Roční předplatné zahrnuje: 4 čísla časopisu, 2 vydání speciálu
Ediční plán:
11 – 2010
02 – 2011
05 – 2011
08 – 2011
11 – 2011
ČÍSLO 1/20 10
Čí slo 1/ 2010
Z P R A C O VÁ N Í
P
L
E ÍC H U
N
Á
V
O
C
A
ZPR
Z P R AC
P L EC H U
P L E C H O VÁ N Í
U
Čí slo 2/ 2010
ČÍSL O 1/20 10
odborný časopis
rtál
po.zpr
awww
acovaniple
hu
lecchu
ple
ech
chu
u.cz
.cz
pro zpracovat ele
TruLaser 1030
0:
www.zpracovanipl
echu.cz
novinky
odborný časopis
a por tál
pro zpracovat ele
ple
Č ís lo 2
/ 2 010
jednodu
še výhodný stro
še
1 Nízká pořizovací hod
j
odn
nota
ota a provozní nák
lady
2 Velmi jednoduchá obs
luha
3 Malá instalační ploc
och
ha
a – pouze 25m2
4 Rychlá a jednoduchá
há inst alace
5 Zvládne každý tvar
Více na: www.einf
chu
www.zp
ach -gue
guen
nsti
stig
g-la
-lase
sern
rn.d
.de
de
racovani
odborný
časopis
a portá
l
pro zpra
covatele
plech
plechu.c
z
1
S
s komp poříme ener g
r e s or y
K AESERii
36
6
u
ČÍSLO 4/2011
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
Adresář firem
Adresář firem
Partner čísla
TRUMPF Praha, spol. s r. o.
K Hájům 2a
155 00 Praha 5
www.cz.trumpf.com
Valk Welding CZ s. r. o.
Podnikatelský areál 323
742 51 Mošnov
www.valkwelding.cz
NEXNET a. s.
Vejvanovského 1592/20
767 01 Kromeříž
www.radancz.cz
CZECHTRADE
Ditrichova 21
128 01 Praha 2
www.czechtrade.cz
BOGNER Edelstahl Czech Republic
s. r. o.
Za dálnicí 511
267 53 Žebrák
www.bogner.cz
ProTech SpT, s. r. o.
Brigádnická 1646
288 02 Nymburk
www.protech-spt.cz
FABORY CZ Holding, s. r. o.
U Trati 38a
100 00 Praha 10 – Strašnice
www.fabory.cz
FERONA, a. s.
Havlíčkova 1043/11
111 82 Praha 1
www.ferona.cz
NEWTECH s. r. o.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6
www.newtech.cz
ALBIXON a. s.
Na Cintlovce 535
268 01 hořovice
www.albixon.cz
Quality Centrum, spol. s r. o.
Smetanovo náměstí 2489
397 01 Písek
www.qc-pisek.cz
www.ferona.cz
zemekoule A4.indd 1
25.11.2010 16:30:05
Mediální partneři
ABF, a. s.
Mimoňská 645
190 00 Praha 9
www.abf.cz
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
www.bvv.cz
Všechny tyto kontakty najdete na našem portále www.zpracovaniplechu.cz
37
ZPRACOVÁNÍ PLECHU
Nový odborný portál on-line
na http://www.zpracovaniplechu.cz/
Technické zprávy
Vaše příspěvky
Diskusní fórum
Dodavatelé plechu
CNC zpracování plechu
Lisování plechu
Svařování
Nástroje, nářadí
Povrchové úpravy
Logistika transport
Energetická média
Software
Banky a leasing
Volné kapacity
On-line archiv časopisu
Dotazy a náměty
E
C
K
A
c
a
r
t
s
regi
a!
m
r
da
z
y
m
r
fi
í
š
e va
dodavatelé, výrobci a poskytovatelé služeb
v oboru zpracování plechu,
diskusní fórum a mnoho dalších užitečných informací
ČÍSLO 4/2011
par tnerem tohoto čísla je firma TRUMPF
TruLaser Cell 8030
Produktivně s nízkými náklady
Stroj byl vyvinut na základě aktuálních požadavků velkosériových výrobců na laserové řezání za tepla tvářených 3D automobilových
dílů. Splňuje požadavky na vysokou produktivitu a pružnost pro využití různých aplikací řezání dílů.
Zároveň je stroj velice kompaktní. V těle stroje jsou umístěny rozvaděče, zástavbová plocha je tak minimalizována a je zajištěno
jednoduché a časově nenáročné zprovoznění stroje.
Vedlejší časy jsou redukovány optimalizovanými řídícími programy. Stroj disponuje vysoce dynamickým rotačním stolem.
Optimalizována byla logistika dílu při nakládce a vykládce.
Využity jsou osvědčené technologie jako jsou automatické nastavení ohniska FocusLine nebo zapichování během pohybu
laserové hlavy FastLine Cell.
Laserovými zdroji jsou pevnolátkové diskové lasery řady TruDisk o výkonu 3000 W na obrobku.
INOVACE, KTERÉ SE VYPLATÍ
www.cz.trumpf.com
TRUMPF Zákaznické a aplikační centrum, K Hájům 2a, 155 00 Praha 5, tel.: +420 251 106 200, e-mail: [email protected]
Download

Číslo 4/2011 Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10