JÍCNOVÁ
PH-METRIE A MANOMETRIE
Z POHLEDU SESTRY
Eva Karásková, Andrea Čepková,
Mgr. Renata Hovadová, MUDr. Josef Sedloň,
prim. MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D
• Co je to pH-metrie
– objektivně prokazuje návrat žaludečního
obsahu do jícnu (gastroesofageální reflux)
– měří změny pH v jícnu
Při jícnové pH metrii je pacientovi nosem do jícnu
zavedena tenká sonda, která v průběhu
následujících 24 hodin měří změny pH v jícnu.
Tato sonda je zapojena do přenosného
záznamového zařízení (pH metru), který
naměřené údaje průběžně zaznamenává.
Jícnovou pH-metrii lze rozdělit:
samotná jícnová pH-metrie - využívá se při
kontrole správné farmakoterapie
ph-metrie s impedancí – hodnocení veškerého
refluxu
Používané druhy sond
Používané druhy sond
• Příprava pacienta
- provedená gastroskopie
- 5 dní před vyšetřením vysadit inhibitory
protonové pumpy, prokinetika a ostatní
antisekretorika
- nalačno
• Pomůcky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pH metr
pH katétr
přenosný počítač
kalibrační roztoky
Naphazolin 0,01 %
Xylocaine 10 %
emitní miska + buničina
baterka
ústní lopatka
náplast
kelímek s vodu + slámka
Jícnová manometrie
• Co je to jícnová manometrie
– měří pohyblivost jícnu
– měří hodnoty tlaku svěračů na okrajích jícnu
Manometrie jícnu se provádí pomocí tenké sondy
zavedené nosem do jícnu a jejím postupným
vytahováním. Vyšetření trvá přibližně 30 minut.
• Pomůcky
záznamové zařízení,
manometrický katetr,
tlaková manžeta,
soustava komůrek,
vak s Aqua pro injectione
perfusní set,Naphazolin,
10% Xylocaine,
emitní miska, buničina,
baterka, ústní lopatka,
kelímek s vodou, slámka,
injekční stříkačka 20 ml
• Komplikace
Komplikace funkčního vyšetření jícnu jsou
vzácné. Výjimečně by mohlo dojít při zavádění
sondy ke zvracení a k vniknutí žaludečního
obsahu do dýchacích cest.
• Závěr
- originálnost
- nezastupitelnost
- neinvazivnost
- dobrá tolerance pacientem
Download

Jícnová pH metrie a manometrie z pohledu zdravotní sestry.