XXI. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM
PROGRAM
Zesílení základů radniční věže předpjatými konzolami
Ing. Marek Volf, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. – VUT v Brně, Fakulta
stavební
Sanace historického komína výšky 40 M
Ing. Jiří Fixel, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební; Ing. Rostislav Mitrenga –
MITRENGA – stavby, spol. s r.o.
Sanace se značkou Foreva®
Bc. Daniel Foltýn – Freyssinet CS, a.s.
Grešlové Mýto – Rekonstrukce historického mostu na silnici č. I/38
Ing. Martin Hubička – OHL ŽS, a.s.
Sanace kanalizační infrastruktury v historickém centru města
Petr Kerhat, Ing. Aleš Jakubík – Redrock Construction s.r.o.; Ing. Michal Pánek, Ing. Michal Vrána – BM
Construction s.r.o.
12,00 – 13,30 hod.
BLOK: STATICKÁ SPOLEHLIVOST OBJEKŮ A APLIKACE PRINCIPŮ TRVALE
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Garant bloku: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Oprava nosné konstrukce pro velké fitness
Ing. Jan Perla – JAPE – projekt, spol. s r.o.
Zesilování dřevěných prvků krovů a stropů
Ing. Jan Koláček, Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Navrhovanie a overovanie botónovej infrastruktury na trvanlivosť
Prof. Ing. Juraj Bilčík, Ph.D., Ing. Ivan Hollý – STU v Bratislave, Fakulta stavebná, Slovensko
Nadměrné průhyby stropní desky, příčiny, řešení
Ing. Dominik Suza, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Kotvení ocelových desek do zdiva příčně předpjatým spojem
Ing. Michal Požár, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Dále ve sborníku:
Rekonstrukce zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady
Ing. Václav Polák, Ing. Pavel Žižka – TOP CON SERVIS s.r.o.
13,30 hod.
DOPROVODNÁ VÝSTAVA
19. května 2011
20. května 2011
Závěr sympozia, oběd
spojená s praktickým předváděním sanačních technologií
9,00 – 18,00 hod. (přístup do Rotundy pro montáž - od 7,00 hod).
9,00 – 15,00 hod. (demontáž bezprostředně po ukončení)
18. května 2011
19,30 – 22,30 hod.
Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác
Slavnostní zahajovací večer
- zahájení sympozia, spojené s předáním významných ocenění a koncertem
19. května 2011
Rotunda pavilonu A, Brněnské výstaviště
08,00 – 17,00 hod.
Registrace
09,00 – 9,30 hod.
Zahájení sympozia a doprovodné výstavy
09,30 – 11,00 hod.
BLOK: VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
Garanti bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
Dostupnost dopravní infrastruktury ČR v kontextu připravované Superstrategie
Ing. Pavel Švagr, CSc. - České dráhy, a.s.
Zkušenosti z budování a údržby dopravní infrastruktury v době recese
Ing. Michal Štefl - OHL ŽS a.s.
Výhody izolačních systémů a dilatačních spar aplikovaných v tekutém stavu
Markus Pape – Kemper Systém & GmbH & Co, Německo
Účinnost hydrofobní impregnace na konstrukci – výsledky ze staveb
Michel Donadio – Sika Services AG, Švýcarsko
11,00 – 12,30 hod.
BLOK: VADY A PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, KVALITA A
TRVANLIVOST SANACÍ
Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Sanace železobetonových konstrukcí a technologických zařízení hydroelektrárny na klenbové
přehradní hrázi
Ing. Vladimír Fábry – CZ Bausan, s.r.o.; Ing. Jaroslav Synek – ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Oprava mostu ev.č. 35-145 v Olomouci u Hotelového domu
Ing. Petr Dostálek - Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby na místní komunikaci
Ing. Dalibor Kocáb, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti
Ing. Zdeněk Vávra, Ing. Pavel Dohnálek, MSCE – Betosan s.r.o.
Sledování vlastností povrchových vrstev betonu pro odhad jeho trvanlivosti
Ing. Pavel Reiterman, Doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Ing. Martin Keppert, Ph.D. – ČVUT v Praze, Fakulta
stavební; Ing. Zlata Kadlecová, Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Dále ve sborníku:
Nedobré zkušenosti s betonovými konstrukcemi
Prof. Ing. Tomáš Vaněk, DrSc. – ČVUT v Praze, Fakulta stavební; Ing. Michal Sedláček, Ph.D. – GS Consult
Oprava mostu ev. č. 315 - 018 přes řeku Březnou v obci Hoštejn
Ing. Jaromír Rušar, Ing. Jaroslav Babáček, Ing. Jan Matějíček, Ing. Tomáš Knobloch –
MOSTY – Ing. Jaromír Rušar
12,30 – 14,00 hod.
Přestávka – oběd
14,00 – 15,15 hod.
BLOK:TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ, LEGISLATIVNÍ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY
SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Garant bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc.
Certifikácia ku specifickým požiadavkám
Branislav Maňo, Ing. Karel Dvořák, Ph.D., Ing. Vlasta Hlaváčková – VUPS – Certifikační společnost s.r.o.
Možnosti oceňování sanačních prací
Ing. Michal Hanák - URS Praha a.s.
Problematika navrhování a realizace podlahových souvrství přemosťující trhliny
Ing. Michaela Vyhnánková, Ing. Vít Petránek, Ph.D., Ing. Jana Kosíková – VUT v Brně, Fakulta stavební
Dále ve sborníku:
Nové druhy sanačních hmot a jejich vliv na mikrostrukturu betonu
Ing. Štěpán Bohuš, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Použití polymerních obkladů k ochraně betonů
Ing. Joao Esteves, Ing. Vít Petránek, Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Možnost použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou
Ing. Lenka Mészárosová, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Odolnost vsypů s použitím druhotných surovin proti ropným látkám a saponátům
Ing. Eva Juránková, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Použití technologie vysokotlakého vodního paprsku pro čištění potrubních systémů vodních
elektráren ve Švýcarsku
Ing. Ladislav Glovacz – HAMMELMANN pro ČR
19,30 hod.
SANACE party
Využitie vysokotlakového vodného paprsku při oprave zimného štadióna v Bratislavě
Ing. Zdenko Krajný, Ph.D. – AQUACLEAN s.r.o., Slovensko
20. května 2011
Rotunda pavilonu A, Brněnské výstaviště
Inovativní kompozitní systém FYFO® HM na bázi bazaltového vlákna pro zesílení zdiva a betonu
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D. – Betosan s.r.o.; Michael J. Karantzikis MEng. – Fyfe Europe S.A. , Řecko
9,00 – 10,30 hod.
BLOK: STAVEBNÍ PRŮZKUM, DIAGNOSTIKA, PROJEKTOVÁNÍ, MONITORING
Garant bloku: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
Dále ve sborníku:
20 let práce s vysokotlakou technikou v ČR
Ing. Ivan Wolf – NET, spol. s.r.o.
Bezpečnost sanácií betónových konštrukcií
Prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. – VŠBM v Košiciach, Slovensko
Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) s aplikací jednosložkových nízkoexpanzivních
polyuretanových lepidel
Ing. Hynek Remeš – Selena Bohemia s.r.o.
Stříkaný beton a požadavky na jeho použití při sanaci konstrukcí
Ing. Hana Nohelová, Ing. Anna Nohelová – TZÚS Praha, s.p., pobočka Brno; Ing. Jiří Habarta, CSc.
15,15 – 17,00 hod.
BLOK: POKROČILÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO SANACE BETONU
Garant bloku: Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
Sanace konstrukcí z pohledu výběru a vhodnosti použitých sanačních materiálů
Ing. Hana Nohelová – TZÚS Praha, s.p., pobočka Brno
Aplikace moderních materiálů BASF pro sanace a ochranu betonu v praxi
Ing. Libor Černý, Ing. Libor Hlisníkovský – BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
3D georadarový diagnostický skener DIBEKON
RNDr. Jakub Štainbruch, Ph.D. – INSET s.r.o.
Diagnostické průzkumy konstrukcí typu visutý předpjatý pás
Ing. Vladimír Junek, Ing. Tomáš Míčka – PONTEX s.r.o.
Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu
Ing. Petr Ducháč, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Doc. Ing. Ivailo Terzijski, CSc., Ing. Michal Požár, Ing.
Marek Volf – VUT v Brně, Fakulta stavební
Sledování kvality betonů při extrémním zatížení
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Lubomír Vítek, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc.,
Ing. Martin Zlámal – VUT v Brně, Fakulta stavební; Ing. Jaroslav Školař – JE Dukovany
Nová technologie PUMA – unikátní hydroizolační membrána a pojízdná vrstva pro ochranu nových i
rekonstruovaných mostních konstrukcí
Ing. Tomáš Kopecký, Ing. Ivan Kovalak – Betvar, a.s.
Dále ve sborníku:
Základní přístroje pro nedestruktivní zkoušení
Ing. Jaroslav Mikula – TZUS Praha, s.p. , pobočka TIS
Studium vlastností polymerem modifikovaných malt při působení kyseliny chlorovodíkové
Ing. Petra Chlachulová, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Vliv druhotných surovin na difuzní vlastnosti modifikovaných hydroizolačních stěrek
Ing. Luboš Taranza, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
10,30 – 12,00 hod.
Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování
Ing. Michal Stehlík, Ph.D., Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta
stavební; Ing. Jiří Novák, CSc. – SYNPO, a.s.
Univerzální produkt na protipožární ochranu a sanaci
Ing. Daniel Štolfa – MC – Bauchemie, s.r.o.
BLOK: SANACE A ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - METODY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY - PŘÍKLADY
Garant bloku: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři u Zálužic
Ing. Libor Marek, Ing. Matěj Mikšovský – TOP CON SERVIS s.r.o.; Ing. Jan Havanič – ARTECH spol. s r.o.;
Ing. Arch Iveta Torkoniaková
Download

Zesílení základů radniční věže předpjatými konzolami Ing. Marek