Dekorativní povrch:
Kamenný koberec
Výjímečný vzhled
Individuální barevnost
Extrémní odolnost
Bezpečná chůze
Foto: Bautschutz Melcher GmbH.
Snadná údržba
Více informací naleznete na www.murexin.cz
Neomezené možnosti úprav povrchů:
Murexin Kamenný koberec
Murexin Kamenný koberec je dekorativní a odolný povrch, určený především
na úpravu podlah exkluzivních prostor a ploch: Prodejny, hotelové haly a autosalony,
lázeňské prostory a kavárny, lodžie, balkony apod.
Dá se však použít i na svislé plochy a interiérové doplňky: Stěny, parapety,
barové a recepční pulty, ochozy bazénů, zahradní chodníky, schodiště apod.
Barevné možnosti kamenného koberce
jsou téměř neomezené. Můžete si vybrat
ze sedmnácti základních barevných směsí
a dvou zrnitostí a navzájem je kombinovat.
Kamenný koberec se aplikuje na samonosný
podklad (beton, potěr o minimální vrstvě 4,5 cm,
polymerbeton o minimální vrstvě 1,5 cm, kovy,
některé plasty).
Podkladní konstrukce musí být odizolována
proti působení zemní vlhkosti.
Kamenný koberec lze použít v interiéru
i exteriéru, je šetrný k životnímu prostředí,
bez obsahu rozpouštědel, odolný mrazu,
chemikáliím a je protiskluzový.
Individuální
barevné kombinace
Odolnost UV záření (nežloutne)
Protiskluzovost = bezpečná chůze
Pevný pojízdný povrch
Nevyžaduje předchozí vyrovnání
povrchu (skryje nerovnosti)
2
Zpracování
Hydroizolace a adhezní můstky
V případě potřeby proveďte dodatečnou
hydroizolaci podkladu produktem Murexin
Těsnicí povlak univerzální PU 500.
Ten naneste v souvislé vrstvě stěrkováním
hladítkem na podklad, napenetrovaný
produktem Murexin Epoxidová pryskyřice
EP 70 BM se zásypem křemičitým pískem
do ještě nevytvrzené pryskyřice.
Kritická místa (styk stěna – podlaha,
praskliny) překleňte a utěsněte produktem
Murexin Těsnicí páska DB 70 a jejími
doplňky: Nároží, kout, těsnění vpusti.
Po vytvrzení první vrstvy Těsnicího povlaku
PU 500 proveďte ještě jednu tenkou
vrstvu a čerstvý povrch zasypte Murexin
Křemičitým pískem QS 98
(zrnitost 0,3-0,9 mm).
V exteriéru musí mít podklad pod
hydroizolací spád minimálně 1,5 až 2%.
Dilatační spáry v ploše kamenného
koberce musí být do povlaku převzaty.
Na okraje dilatačních polí použijte vhodné
Murexin Ukončovací profily dle tloušťky
koberce. Spáru v šířce cca 5 až 7 mm
vyplňte trvale pružnou Murexin Spárovací
hmotou PU 15.
Kamenný koberec v exteriéru rozčleňte
dilatačními poli. Doporučujeme vždy
po 4 běžných metrech. Poměr stran
dilatačního pole má být maximálně 1 : 2.
Je nutné zohlednit tvar půdorysu plochy,
zejména zlomy, zúžení, odskoky apod.
I tyto dilatační spáry upravte Ukončovacími
profily a Spárovací hmotou PU 15.
.
Adhezní můstek bez hydroizolace
K penetraci, zpevnění podkladu, nebo
vytvoření adhezního můstku naválečkujte
Murexin Epoxidovou pryskyřici EP 70 BM
a ihned vydatně zasypte Murexin
Křemičitým pískem QS 98 cca 1 kg /m2.
Nechte vytvrdit 24 hodin.
Po vytvrzení přebytečný písek vysajte.
Míchání
Vybranou barevnou směs Murexin
Kamenný koberec – kamenivo MG 24
nebo kamenivo MF 51 smíchejte s Murexin
Kamenný koberec – pojivo PU 1K.
Kamenivo s pojivem důkladně smíchejte.
Použijte nízkootáčkové elektrické míchadlo
s cca 400 otáčkami za minutu.
Pro zajištění bezchybného vytvrzení
přesypte namíchanou směs do jiné
čisté nádoby a znovu krátce
promíchejte.
3
Nanášení
Rozprostření směsi proveďte hladítkem
na podklad ve vrstvě
cca 6 mm (Kamenivo MG 24), nebo
cca 3 mm (Kamenivo MF 51).
Následně stlačte a uhlaďte.
Aplikace uzavírací vrstvy: Hladítkem
z tvrzené gumy (Murexin Spárovací
stěrka Epoxy) nebo válečkem naneste
Murexin Epoxy Clear Coat CC 200.
Aplikace na svislé plochy
Hutnění a uhlazování nanesené vrstvy
se výrazně usnadní občasným omytím
hladítka Murexin Čističem epoxidovým
EP V4.
Aplikace kamenného koberce posypem
Na napenetrovaný a zapískovaný podklad nastěrkujte
produkt Murexin Epoxy
Clear Coat CC 200
v přebytku zasypte
jemným barevným
křemičitým pískem Murexin
Kamenný koberec –
kamenivo jemné MF 51.
Na vertikální plochy naneste
Murexin Kamenný koberec
– pojivo PU 1K
s přídavkem cca 8 %
(váhových) produktu Murexin
Přísada tixotropizační
SN 1K.
Směs nanášejte
na podklad stěrkou.
Hladítkem z tvrzené gumy
(Murexin Spárovací stěrka
Epoxy) nebo válečkem
aplikujte uzavírací vrstvu
Murexin Epoxy
Clear Coat CC 200.
Do ještě mokré vrstvy
PU 1K s přísadou SN 1K
(30 až 45 minut od nanesení)
vtlačujte směs Murexin
Kamenný koberec
Kamenivo MG 24 a
Pojivo PU 1K s tixotropizační
přísadou SN 1K.
Misící poměr:
8% SN 1K do Pojiva PU 1K,
1-1,25 kg PU 1K / 25 kg MG 24
Vzhledného a čistého
ukončení kamenného
koberce dosáhnete použitím
ukončovacího profilu
o výšce, odpovídající tloušťce
vrstvy kamenného koberce
(zpravidla 6 mm).
Profil doporučujeme
nalepit produktem
Lepidlo supermultifunkční
X-Bond MS-K 88 Expres.
4
Pozor:
Při nanášení materiálu na přímém slunci
nebo na vyhřátý podklad se výrazně
zkrátí doba zpracovatelnosti materiálu
a může dojít i ke vzniku nežádoucích
vzduchových bublin v nanesené vrstvě.
Plocha je pochůzná po cca 10 hodinách.
Opatrně lze plochu zatěžovat po 3 dnech.
Plná zatížitelnost je po 7 dnech.
Výrobky
Penetrace, adhezní můstek
Izolace, uzavírací nátěr, ostatní
Epoxidová pryskyřice EP 70 BM
Těsnicí povlak univerzální PU 500
Na uzavření povrchu, povlaky, základní nátěry, pojivo, lepidlo
nebo jako zálivková hmota pro sešívání trhlin.
Univerzální bezředidlový neplněný systém epoxidové pryskyřice
s tvrdidlem, nažloutle transparentní. Vytvrzuje i ve velkých
tloušťkách a je pak nárazuvzdorný a nevyvíjí pnutí vůči podkladu.
Spotřeba: penetrace cca 0,3 kg/m2
Křemičitý písek QS 98
Hydroizolace keramických obkladů a dlažeb v bazénech,
čistírnách odpadních vod, v průmyslových vlhkých provozech,
kuchyních, sprchách a koupelnách.
Bezrozpouštědlový pružný dvousložkový těsnící povlak šedé
barvy na bázi polyuretanu, zpracovatelný za studena, tixotropní,
s dobrou přilnavostí i na svislých plochách bez stékání.
Vytvrzený povlak je pružný, odolný nárazům, oděru a chemikáliím.
Mísící poměr váhových dílů A : B = 6,25 : 1
Spotřeba: ca. 1,4 kg/m2 je mm vrstvy
K posypu Epoxidové pryskyřice EP 70 BM jako adhezní můstek.
Přírodní minerální křemičitý písek vícenásobně vymývaný,
žárově vysušený, zbavený huminových látek a jiných znečištění.
Zrnitost: cca 0,3 až 0,9 mm
Kamenný koberec
Kamenivo hrubé MG 24 / Kamenivo jemné MF 51
Jako plnivo pro Murexin Kamenný koberec s uplatněním
v bytových prostorách, koupelnách, kuchyních, na chodbách,
na schodištích, ve fitness a welness prostorách, v kancelářích,
na výstavních plochách, v restauracích, barech, na zahradních
cestách, venkovních schodištích, v řemeslných dílnách, apod.
Přírodní surovina, mramorový barevný písek vícenásobně
vymývaný, žárově vysušený, zbavený huminových látek
a jiných znečištění.
Zrnitost MG 24: cca 2,0 až 4,0 mm
Zrnitost MF 51 : cca 0,5 až 1,0 mm
Kamenný koberec – pojivo PU 1K
Jako plnivo pro Murexin Kamenný koberec. Ve směsi
s plnivem vytváří hutný povrch, velmi dobře čistitelný.
Polyuretanová, jednosložková tekutá transparentní
pryskyřice, světelně stálá, bez zápachu, tuhnoucí
působením vzdušné vlhkosti. Pojivo má výbornou odolnost
vůči povětrnosti a oděru.
Spotřeba: cca 0,1 kg/m2 a 1 mm vrstvy
Epoxy Clear Coat CC 200
Na vyplnění pórů Murexin kamenného koberce a různé
další aplikace plněné barevnými křemičitými písky,
také jako vyrovnávací vrstva, krycí nátěr nebo uzavírací
nátěr po posypu křemičitým pískem pro protiskluzové
vrstvy. Má vysoký lesk, vynikající světelnou stálost,
odolnost vůči povětrnosti, nekříduje. Je dostatečně
chemicky odolný.
Dvousložkový bezrozpouštědlový systém epoxidových pryskyřic, který zůstává po vytvrzení i ve velké vrstvě transparentní,
nežloutne, což jej předurčuje zejména k použití v exteriéru.
Spotřeba: cca 0,3 kg/m2 jako uzavírací nátěr
cca 2 kg/m2 při výplni pórů
Ukončovací profily
K vzhlednému, tvarově efektnímu ukončení hran obkladů
a dlažeb, podlahových krytin a jako přechodové profily mezi jednotlivými typy podlah (koberce, dlažba, parkety, laminát apod)
a k vzhlednému přiznání dilatačních vytváření .
Pravoúhlé nebo oblé ukončovací profily v různých rozměrech,
dekorech a variantách provedení.
Provedení: mosaz, nerezová ocel, eloxovaný hliník,
hliníks barevným povlakem
Čistič epoxidový EP V4
K ředění produktů na epoxidové bázi a k k čištění nářadí.
Přísada tixotropizační SN 1K
Vysoce efektivní přísada ke zvýšení viskozity pojiva
Murexin Kamenný koberec PU 1K.
Dostatečná dávka do směsi pojiva, případně pojiva a barevného křemičitého písku umožňuje jejich nanášení i na svislé nebo
šikmé plochy bez stékání a sedání.
Spotřeba: cca 6 – 8 váhových procent
5
Vzorník
KAMENNÝ KOBEREC – KAMENIVO HRUBÉ MG 24 (ZRNITOST 2,0 – 4,0 MM)
bílá
mlhově šedá
šedá business
kontrastní
pestrá
žlutobílá
růžová
rosé
zelená
přírodní
béžová
KAMENNÝ KOBEREC – KAMENIVO JEMNÉ MF 51 (ZRNITOST 0,5 – 1,0 MM)
oranžová
červená
MUREXIN spol. s r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: +420 548 426 711
Fax: +420 548 426 721
E-Mail: [email protected]
www.murexin.cz
zelená
Murexin AG (Zentrale):
A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0
Fax: +43/2622/27 401-187
E-Mail: [email protected]
bílá
Polen: Murexin Polska sp. z o.o.
PL-03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A
Tel.: +48/22/884 77 55,
Fax: +48/22/814 53 31
E-Mail: [email protected]
šedá
černá
Russland: OOO МУРЕКСИН (Murexin GmbH.)
141980 Dubna, Moscow Region
ul. Universitetskaya 11, Russian Federation
Tel.: +7/496/212 85 79,
Fax: +7/496/212 85 79
E-Mail: [email protected]
Slowakei: Murexin s r. o.
SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 245,
Fax: +421/2/492 77 220
E-Mail: [email protected]
Slowenien: Murexin d.o.o.
SLO-2310 Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20,
Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: [email protected]
Frankreich: Murexin France Sarl
67100 Strasbourg, 10 Rue Schertz
Tél: +33 (0) 3 88 66 48 10,
Fax: +33 (0) 3 88 66 50 73
E-Mail: [email protected]
Ungarn: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00,
Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: [email protected]
Serbien: Murexin d.o.o.
SRB-11000 Beograd – Zvezdara, Radojke
Lakić 24
Tel.: +381/11/242 21 33
E-Mail: [email protected]
Schweiz: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30,
Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: [email protected]
Tisková data si vyhrazujeme. Náklad: 6/2012
Vyobrazení jsou pouze ilustrativní a nemusí přesně odpovídat nabídce.
Download

Kamenný koberec