Ceník betonových směsí, písku, kameniva sypkých hmot
Nabídkový list platný od 01.01.2013
Výroba betonu s certifikovaným systémem jakosti dle ČSN EN 206-1. Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a shoda
Třída betonu
Konz.
Kč za m3
bez DPH
C-/5 X0
C-/5 X0
C-/7,5 X0
C-/7,5 X0
C 8/10 X0
C 8/10 X0
C-/12,5 X0
C-/12,5 X0
C 12/15 X0
C 12/15 X0
C 12/15 X0
C 16/20 X0
C 16/20 X0
C 16/20 X0
C 20/25 X0
C 20/25 X0
C 25/30 X0
C 25/30 X0
C 30/37 X0
C 30/37 X0
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S3
S1
S2
S3
S2
S3
S2
S3
S2
S3
1220
1250
1280
1300
1360
1400
1450
1490
1520
1550
1580
1620
1660
1700
1790
1840
1890
1940
2220
2250
Kč za m3
vč. 21% DPH
1476
1513
1549
1573
1646
1694
1755
1803
1839
1876
1912
1960
2009
2057
2166
2226
2287
2347
2686
2723
Cementové mazaniny (max. zrno 4 mm)
P 150
S1,S2
1320
P 250
S1,S2
1490
P 300
S1,S2
1620
P 350
S1,S2
1690
P 400
S1,S2
1800
P 500
S1,S2
2050
Kč bez DPH
3
kačírek praný (m )
písek praný 04 (m3)
písek malt. tříděný (m3)
písek kopaný netříd. (m3)
písek - tříděný 04 (m3)
kamenivo (m3) 4-8
Písek technický 01
790
550
520
290
500
690
650
1597
1803
1960
2045
2178
2481
C 16/20 XC1
C 20/25 XC1-2
C 25/30 XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-3
C 30/37 XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-4
C 35/45 XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1-4
S3
S3
S3
S3
S3
1720
1850
1990
2280
2490
Kč za m3
vč. 21% DPH
2081
2239
2408
2759
3013
Lehce zhutnitelné betony:
LZB 20/25 XO, XC1
LZB 25/30 XO, XC1-3, XD1, XF1, XA1
LZB 30/37 XO, XC1-3, XD1, XF1, XA1
LZB 35/45 XO, XC1-4, XD1-3, XF1, XA 1-3
F5
F5
F5
F5
2190
2390
2590
2650
2650
2892
3134
3207
Stabilizační podklady:
KSC I
S1
1100
1331
Zdící malty:
MC 10
S2
2190
2650
Konzistence:
zavlhlá směs (sklápěč)
měkká směs (automix)
velmi měkká(čerpatelná)
velmi tekutá
S1
S2
S3
F5
Kč bez DPH
vč. 21% DPH
670
190
690
250
300
750
850
811
230
835
303
363
908
1029
Třída betonu
Konz.
bez DPH
vč. 21% DPH
956
666
629
351
605
835
787
Kč za m3
3
kamenivo (m ) 8-16, 16-22, 16-32
Recyklát směsný 0-80 mm
Kamenivo říční
Uložení výkopku (m3)
Uložení sutě (m3)
zahradní zemina tř. se substrátem (m 3)
kůra borová mulč.
Pro betonáže za nízkých teplot doporučujeme použít cenment 42,5, nebo urychlovací přísadu tuhnutí.
Armovací sítě průměr 4,6,8 mm oka 10x 10 nebo 15x15 mm velikost 3x2 m - aktuální cena na vyžádání
Betonárna disponuje s protokoly z průběžných měsíčních zkoušek betonu dle ČSN 731317. Vystavení
protokolu jen pro konkrétní dodávky a druhy betonů je nutno nahlásit nejpozději 24 hodin před betonáží.
Dodání betonových směsí zabezpečíme po dohodě také v sobotu a v neděli. Za likvidaci neodebrané
betonové směsi účtujeme 990 Kč/m 3 bez DPH (1198,- vč. DPH). Čerpadla betonu zajišťujeme v rozmezí dosahu
ramene od 24m do 52m, vždy je však nutno objednat čerpadlo nejméně 3 dny před betonáží.
Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a stání čerpadla odpovídající bezpečnostním předpisům.
Zkoušeno zkušební laboratoří SQZ, s.r.o.,středisko Zbraslav, akreditovanou Českým institutem
pro akreditaci ke zkouškám betonu a jeho složek, registrovanou pod č. 156/2005
Za provedení vzorků přímo na Vaší stavbě a vystavení protokolu po 28 dnech účtujeme za jednu sadu
zkušebních krychlí 2090- Kč bez DPH (2529,- vč. DPH).
Při odběrech větších objemů lze dohodnout množstevní slevy na základě smlouvy.
Download

ZDE.