Inventarizace zůstatků rozvahových účtů
k 31. 12. 2013
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČ: 28514173
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
021 010
Stavby - bytový dům
Text
cena domu dle znal. posudku
věcné břemeno - kryt CO
technické zhodnocení 2011
technické zhodnocení 2013
převod jednotek
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
20.3.2014
46 625 743,56 Kč
Částka
Poznámka
48 670 320,00 Kč
-1 837 000,00 Kč
2 965 200,00 Kč
78 922,00 Kč měřiče tepla
-3 251 698,44 Kč
46 625 743,56 Kč
Jánská
Zůstatek:
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
031 010
Pozemky - zast.plocha a nádvoří
Text
cena pozemků dle znal posudku
zastavěné pozemky
ostatní pozemky
převedené podíly na pozemku
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
1 205 100,00 Kč
6 414 840,00 Kč
-440 051,64 Kč
7 179 888,36 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
7 179 888,36 Kč
Poznámka
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
Zůstatek:
221 001
Bankovní účet 43-4056550237/0100
Text
hotovost v pokladně k 31.12.2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
8 714,00 Kč
8 714,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Poznámka
8 714,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
stav účtu k 31.12.2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
Zůstatek:
221 001
Bankovní účet 43-4056550237/0100
Částka
Poznámka
1 115 267,71 Kč výpis z BÚ za 12/2013
1 115 267,71 Kč
Jánská
20.3.2014
1 115 267,71 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
Zůstatek:
221 002
Bankovní účet 43-5903510207/0100
Text
stav účtu k 31.12.2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
Poznámka
188 630,04 Kč výpis z BÚ za 12/2013
188 630,04 Kč
Jánská
20.3.2014
188 630,04 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
Zůstatek:
221 003
Bankovní účet SS RF 2541505/7950
Text
stav účtu k 31.12.2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
Poznámka
1 101 241,00 Kč výpis z BÚ za 12/2013
1 101 241,00 Kč
Jánská
20.3.2014
1 101 241,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
Zůstatek:
221 004
Bankovní účet FIO 2700507610/2010
Text
stav účtu k 31.12.2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
Poznámka
500,00 Kč výpis z BÚ za 12/2013
500,00 Kč
Jánská
20.3.2014
500,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
Zůstatek:
221 005
Bankovní účet FIO-spoř.2900507615/2010
Text
stav účtu k 31.12.2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
Poznámka
500,03 Kč výpis z BÚ za 12/2013
500,03 Kč
Jánská
20.3.2014
500,03 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
311 001
Odběratelé - nájem
Text
Nedoplatky a přeplatky z pravidelných
plateb členů BD
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Zůstatek:
Částka
20.3.2014
Poznámka
-18 285,50 Kč Příloha č. 1 inventarizace
-18 285,50 Kč
Jánská
-18 285,50 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
Z952301401
Z952301301
Z952301501
Datum:
Zůstatek:
90 600,00 Kč
Částka
Poznámka
35 600,00 Kč zaplaceno 14.11.2013; KB0110043
54 900,00 Kč zaplaceno 14.11.2013; KB0110044
100,00 Kč zaplaceno 18.11.2013; KB0110065
Celkem
Vyhotovil:
31.12.2013
314 001
Poskytnuté prov.zálohy voda
90 600,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
314 006
Poskytnuté prov.zálohy energie
Text
Zál. elektřina ventilace 2297
Zál. elektřina kryt Jizbická
Zál. elektřina režie prádelna 2298
Zál. elektřina režie prádelna 2298
Zál. elektřina režie 2298
Zál. elektřina ventilace 2298
Zál. elektřina režie 2298
Zál. elektřina režie 2297
Zál. elektřina výtah 2297
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
1 520,00 Kč
2 420,00 Kč
2 977,64 Kč
1 140,00 Kč
7 480,00 Kč
1 740,00 Kč
5 760,00 Kč
10 300,00 Kč
8 780,00 Kč
42 117,64 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
Poznámka
42 117,64 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
FP 95213004
FP 95213005
Datum:
Zůstatek:
341 555,00 Kč
Částka
Poznámka
207 207,00 Kč V+S 15.9.2012-5.9.2013
134 348,00 Kč V+S 15.9.2012-5.9.2013
Celkem
Vyhotovil:
31.12.2013
315 117
Ostatní pohledávky voda
341 555,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
f / 131005
f / 131009
f / 131014
f / 131028
f / 131034
f / 131041
FP 95213006
FP 95213020
FP 95213026
FP 95213031
Částka
97 601,35 Kč
83 838,43 Kč
82 238,09 Kč
63 216,90 Kč
46 828,12 Kč
5 529,34 Kč
8 145,40 Kč
61 652,49 Kč
69 324,32 Kč
76 934,10 Kč
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
315 002
Ostatní pohledávky teplo
595 308,54 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
595 308,54 Kč
Poznámka
ÚT 1/2013
ÚT 2/2013
ÚT 3/2013
ÚT 4/2013
ÚT 5/2013
ÚT 6/2013
ÚT 9/2013
ÚT 10/2013
ÚT 11/2013
ÚT 12/2013
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
f / 131006
f / 131008
f / 131015
f / 131029
f / 131035
f / 131040
FP 95213016
FP 95213017
FP 95213007
FP 95213021
FP 95213027
FP 95213032
Částka
30 246,85 Kč
27 353,18 Kč
28 274,19 Kč
28 515,87 Kč
28 822,88 Kč
25 413,17 Kč
26 294,99 Kč
22 444,38 Kč
26 076,17 Kč
28 427,69 Kč
27 353,18 Kč
28 617,12 Kč
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
315 003
Ostatní pohledávky TV
327 839,67 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
327 839,67 Kč
Poznámka
ohřev TV 1/2013
ohřev TV 2/2013
ohřev TV 3/2013
ohřev TV 4/2013
ohřev TV 5/2013
ohřev TV 6/2013
ohřev TV 7/2013
ohřev TV 8/2013
ohřev TV 9/2013
ohřev TV 10/2013
ohřev TV 11/2013
ohřev TV 12/2013
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
Částka
98 208,00 Kč
36,00 Kč
1 088,00 Kč
1 838,00 Kč
13HV014
13HV015
13HV024
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
315 004
Ostatní pohledávky úklid
101 170,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
101 170,00 Kč
Poznámka
DPP úklid 1-12/2014
úklidové potřeby
úklidové potřeby - mop
mop 2x
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
f / 131027
FP 95213022
Datum:
Zůstatek:
70 848,00 Kč
Částka
Poznámka
35 424,00 Kč odvoz odpadu 1-6/2013
35 424,00 Kč odvoz odpadu 7-12/2013
Celkem
Vyhotovil:
31.12.2013
315 005
Ostatní pohledávky odpad
70 848,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
f / 131043
f / 131043
f / 131043
f / 131043
f / 131043
f / 131043
f / 131043
Miracle Network, spol. s r.o.
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
315 006
Ostatní pohledávky energie
Částka
2 230,00 Kč
3 364,00 Kč
10 985,00 Kč
19 583,00 Kč
3 914,00 Kč
2 914,00 Kč
1 742,36 Kč
-3 000,00 Kč
41 732,36 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
41 732,36 Kč
Poznámka
režie prádelna 12.7.2012-8.7.2013
ventilace 12.7.2012-8.7.2013
režie 12.7.2012-8.7.2013
režie 12.7.2012-8.7.2013
kryt CO 13.7.2012-8.7.2013
ventilace 12.7.2012-8.7.2013
režie prádelna 12.7.2012-8.7.2013
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
315 007
Ostatní pohledávky výtahy
Text
f / 131002
f / 131017
FP 95213013
FP 95213009
f / 131043
f / 131043
Částka
7 152,62 Kč
7 152,62 Kč
7 152,62 Kč
7 152,62 Kč
16 745,00 Kč
14 271,00 Kč
Celkem
59 626,48 Kč
Vyhotovil:
Datum:
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
59 626,48 Kč
Poznámka
servis výtahů 1-3/2013
servis výtahů 4-6/2013
servis výtahů 7-9/2013
servis výtahů 10-12/2013
režie výtah 12.7.2012-8.7.2013
režie výtah 12.7.2012-8.7.2013
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
daň z nemovitosti 2013
daň z nemovitosti 2013
daňově účinné náklady
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
Zůstatek:
315 008
Ostatní pohledávky daň z nemovitosti
Částka
12 447,00 Kč
12 447,00 Kč
-535,00 Kč
24 359,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Poznámka
24 359,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
i/135004
FP 95213014
daňově účinné náklady
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
315 009
Ostatní pohledávky pojištění
20.3.2014
49 262,00 Kč
Částka
Poznámka
27 750,00 Kč pojištění 4.2.2013 - 4.8.2013
22 594,00 Kč pojištění 4.8.2013-31.12..2013
-1 082,00 Kč
49 262,00 Kč
Jánská
Zůstatek:
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
f / 131001
f / 131007
f / 131019
f / 131021
f / 131031
f / 131042
FP 95213015
FP 95213001
FP 95213008
FP 95213019
FP 95213025
FP 95213030
daňově účinné náklady
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
315 010
Ostatní pohledávky správa
Částka
9 148,00 Kč
9 148,00 Kč
9 148,00 Kč
9 148,00 Kč
9 148,00 Kč
9 148,00 Kč
9 278,28 Kč
9 424,28 Kč
9 289,28 Kč
9 332,28 Kč
9 278,28 Kč
9 322,28 Kč
-2 382,00 Kč
108 430,68 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
108 430,68 Kč
Poznámka
správa 1/2013
správa 2/2013
správa 3/2013
správa 4/2013
správa 5/2013
správa 6/2013
správa 7/2013
správa 8/2013
správa 9/2013
správa 10/2013
správa 11/2013
správa 12/2013
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
Bánovský Antonín
Zikmund René
Němec Jaroslav
Šperlich Daniel
Žlebská Romana
Dvořáková Jiřina
Mosleh Jolana
Stöckl Michal
Málek Vlastimil
Sedláček Jaroslav
Struhová Milena
Janouchová Renata
Pillerová Irena
Kubíková Petra
Rožánek Jan
Kubáčková Eva
Uher Luboš
Ovčáčiková Radka
Kasalová Lenka
Andresová Hana
Votánková Markéta
Vilčák Zdeněk
Jasný Roman
Vančura Petr
Hrnčíř Milan
Bílek Ctibor
Kojzar Michal
Žáková Petra
Čeněk Petr
Hrnčířová Anna
Volavka Milan
Domlátilová Hana
Hýbnerová Michaela
Plachá Renáta
Olejník Jiří
Prudil Luděk
Danielisová Alena
Pelikánová Alena
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
353 001
Pohledávky-splátka bytu
Částka
547 491,00 Kč
791 246,00 Kč
404 491,00 Kč
781 356,00 Kč
346 409,00 Kč
488 119,00 Kč
960 198,00 Kč
783 043,00 Kč
702 539,00 Kč
1 054 587,00 Kč
665 713,00 Kč
786 899,00 Kč
82 533,50 Kč
851 630,00 Kč
876 109,00 Kč
436 131,00 Kč
831 855,00 Kč
696 415,00 Kč
665 713,00 Kč
856 024,00 Kč
1 054 587,00 Kč
452 539,00 Kč
786 899,00 Kč
885 796,00 Kč
665 713,00 Kč
433 509,00 Kč
920 873,00 Kč
664 213,00 Kč
830 117,00 Kč
488 119,00 Kč
786 898,00 Kč
1 054 587,00 Kč
665 713,00 Kč
576 967,00 Kč
835 636,00 Kč
609 905,00 Kč
532 475,00 Kč
397 251,00 Kč
26 250 298,50 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
26 250 298,50 Kč
Poznámka
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
378 001
Pohledávky dlouhod. úvěr okna
Text
faktura za okna hrazená z úvěru
vyrovnání pohl.okna z FO
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
2 449 631,00 Kč
-933 305,00 Kč
-208 586,00 Kč
-291 425,00 Kč
1 016 315,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
1 016 315,00 Kč
Poznámka
2011
2011
mimoř.splátky
zůstatek z roku 2010
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
Zábor chodby Bílek
uhrazeno 2012
uhrazeno 2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
378 002
Jiné pohl.krátkodobé zábor
Částka
104 233,00 Kč
-8 000,00 Kč
-22 000,00 Kč
74 233,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
Poznámka
74 233,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
381 010
Náklady příštích období
Text
Pojištění 1.1.-4.2.2014
Doména pavlisovska9798.cz 2014
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
Poznámka
5 156,00 Kč uhrazeno ve 2013
282,70 Kč uhrazeno ve 2013
5 438,70 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
5 438,70 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
Neuhrazené faktury
f131042
FP 95213029
FP 95213028
FP 95213030
FP 95213031
FP 95213032
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
321 100
Dodavatelé
Zůstatek:
Částka
9 148,00 Kč
3 680,00 Kč
78 922,20 Kč
9 322,28 Kč
34 634,10 Kč
3 617,12 Kč
139 323,70 Kč
Jánská
20.3.2014
139 323,70 Kč
Poznámka
First
Jiří Kouřil
FPS
FPS
Pražská teplárenská
Pražská teplárenská
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
Předepsané zálohy
výtah
elektřina spol.prostor
úklid
odvoz odpadu
správa
vodné a stočné
pojištění objektu
ohřev TV
daň z nemovitosti
teplo
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
324
Přijaté zálohy
Zůstatek:
Částka
20.3.2014
Poznámka
51 264,00 Kč
27 478,00 Kč
119 584,00 Kč zálohy 2013 k vyútování
82 422,00 Kč
288 360,00 Kč
220 269,00 Kč
61 992,00 Kč
409 991,00 Kč
25 488,00 Kč
587 684,00 Kč
1 874 532,00 Kč
Jánská
1 874 532,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
Nevyplacené DPP
Pechar - chybný účet
Hýbnerová za 12/2013
Olejníková
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
331 000
Zaměstnanci
Zůstatek:
Částka
4 900,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč má být v hotovosti
9 900,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Poznámka
9 900,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
DPPO za rok 2013
zůstatek z předch. období
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
341 001
Daň z přjmů právnických osob
Částka
Poznámka
49 780,00 Kč
-30 900,00 Kč k řešení s FÚ
18 880,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
18 880,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
přeplatek k 1.1.2012
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
342 001
Ostatní přímé daně odměny
Částka
-11 317,00 Kč
-11 317,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
Poznámka
-11 317,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
Zůstatek:
342 002
Ost.přímé daně - srážková daň DPP
Text
Přeplatek k 1.1.2013
Daň DPP Hýbnerová 12/2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
-48 802,00 Kč
529,00 Kč
-48 273,00 Kč
Jánská
20.3.2014
-48 273,00 Kč
Poznámka
uhrazeno ve 2014
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
Zapisovaný základní kapitál
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
411 001
Základní kapitál zapisovaný
20.3.2014
51 000,00 Kč
Částka
Poznámka
51 000,00 Kč ze základních člených vkladů
51 000,00 Kč
Jánská
Zůstatek:
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
411 001
Základní kapitál-nezapisovaný
Text
Nezapisovaný základní kapitál
Další členský vklad Bílek
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
20.3.2014
106 233,00 Kč
Částka
Poznámka
2 000,00 Kč ze základních člených vkladů
104 233,00 Kč Bílek za zábor chodby
106 233,00 Kč
Jánská
Zůstatek:
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
422 100
Nedělitelný fond
Text
Neděl. fond ze vstupních vkladů
53 x 150 Kč
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Zůstatek:
Částka
7 950,00 Kč
7 950,00 Kč
Jánská
20.3.2014
Poznámka
7 950,00 Kč
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
31.12.2013
413 100
Ostatní kapitálové fondy čl. vklady
Bánovský Antonín
Zikmund René
Němec Jaroslav
Vlašicová Hana
Šperlich Daniel
Žlebská Romana
Dvořáková Jiřina
Mosleh Jolana
Stöckl Michal
Horáková Alena
Málek Vlastimil
Sedláček Jaroslav
Struhová Milena
Vácha Petr
Janouchová Renata
Pillerová Irena
Kubíková Petra
Brejchová Martina
Bednárik Rostislav
Riegert Miloš
Rožánek Jan
Bartoš Roman
Kubáčková Eva
Uher Luboš
Poláková Hana
Zástěra Miroslav
Ovčáčiková Radka
Kasalová Lenka
Andresová Hana
Votánková Markéta
Vilčák Zdeněk
Pechar Petr
Jasný Roman
Kobr Tibor
Vančura Petr
Minčič Vladimír
Hrnčíř Milan
Bílek Ctibor
Kojzar Michal
Žáková Petra
Čeněk Petr
Svoboda Jan
Hrnčířová Anna
Volavka Milan
Částka
750 916,55 Kč
1 292 260,19 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 188 037,25 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 292 260,19 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
792 400,51 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
27 690,72 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 292 260,19 Kč
25 426,08 Kč
750 916,55 Kč
1 188 037,25 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
792 400,51 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 188 037,25 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 292 260,19 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
27 690,72 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 292 260,19 Kč
792 400,51 Kč
750 916,55 Kč
1 188 037,25 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 188 037,25 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 188 037,25 Kč
Zůstatek:
50 761 509,65 Kč
Poznámka
Text
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Domlátilová Hana
Hýbnerová Michaela
Hýbnerová Michaela
Mojžíšová Jana
Plachá Renáta
Olejník Jiří
Prudil Luděk
Danielisová Alena
Pelikánová Alena
zaokrouhlení
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
Částka
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 292 260,19 Kč
792 400,51 Kč
750 916,55 Kč
1 292 260,19 Kč
1 188 037,25 Kč
750 916,55 Kč
1 188 037,25 Kč
-1,44 Kč
50 761 509,65 Kč
Jánská
20.3.2014
Poznámka
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
429 000
Neuhrazená ztráta minulých let
Text
Ztráta 2009
Ztráta 2010
Ztráta 2011
Ztráta 2012
Částka
58 856,57 Kč
39 017,76 Kč
408 051,34 Kč
785 064,40 Kč
Celkem
1 290 990,07 Kč
Vyhotovil:
Datum:
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
1 290 990,07 Kč
Poznámka
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
461 001
Pohledávky-splátka bytu
Text
Částka
Podle výpisů z účtů meziúvěrů ze SS, účtů SS, účtů úvěrů ze SS
Bánovský Antonín
-556 054,42 Kč
Zikmund René
-800 981,27 Kč
Němec Jaroslav
-406 873,03 Kč
Šperlich Daniel
-792 501,61 Kč
Žlebská Romana
-352 113,39 Kč
Dvořáková Jiřina
-494 465,00 Kč
Mosleh Jolana
-972 707,41 Kč
Stöckl Michal
-792 687,67 Kč
Málek Vlastimil
-711 260,74 Kč
Sedláček Jaroslav
-1 067 349,59 Kč
Struhová Milena
-674 013,98 Kč
Janouchová Renata
-796 584,88 Kč
Pillerová Irena
-78 078,14 Kč
Kubíková Petra
-862 057,06 Kč
Rožánek Jan
-886 831,57 Kč
Kubáčková Eva
-441 804,61 Kč
Uher Luboš
-842 060,34 Kč
Ovčáčiková Radka
-706 593,10 Kč
Kasalová Lenka
-674 013,98 Kč
Andresová Hana
-866 501,45 Kč
Votánková Markéta
-1 067 349,59 Kč
Vilčák Zdeněk
-458 402,13 Kč
Jasný Roman
-796 584,88 Kč
Vančura Petr
-896 652,08 Kč
Hrnčíř Milan
-674 013,98 Kč
Bílek Ctibor
-428 267,81 Kč
Kojzar Michal
-932 097,11 Kč
Žáková Petra
-674 013,98 Kč
Čeněk Petr
-841 835,67 Kč
Hrnčířová Anna
-494 384,87 Kč
Volavka Milan
-796 583,88 Kč
Domlátilová Hana
-1 067 349,59 Kč
Hýbnerová Michaela
-674 013,98 Kč
Plachá Renáta
-584 246,85 Kč
Olejník Jiří
-845 882,32 Kč
Prudil Luděk
-617 565,14 Kč
Danielisová Alena
-539 250,95 Kč
Pelikánová Alena
-402 890,75 Kč
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
-26 566 918,80 Kč
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
-26 566 918,80 Kč
Poznámka
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
Text
zůstatek k 31.12.2013
Celkem
Vyhotovil:
Datum:
31.12.2013
461 002
Bakovní úvěry 6958134/79500
20.3.2014
5 500 221,00 Kč
Částka
Poznámka
5 500 221,00 Kč dle výpisu z úvěrového účtu
5 500 221,00 Kč
Jánská
Zůstatek:
Inventarizace účtu:
Název objektu:
Adresa objektu:
Bytové družstvo Pavlišovská 9798
Pavlišovská 2298
193 00 Praha 9
IČO: 28514173
Inventarizace ke dni:
Inventarizace účtu:
Název účtu:
31.12.2013
475001
Dlouhodobé přijaté zálohy
Text
Tvorba 2013
Čerpání 2013
Částka
1 379 544,00 Kč
-1 035 162,19 Kč
Celkem
344 381,81 Kč
Vyhotovil:
Datum:
Jánská
20.3.2014
Zůstatek:
344 381,81 Kč
Poznámka
Download

Inventarizace BD Pavlišovská k 31.12.2013.pdf