Prizmatické podložky
Série 910
Technické parametry
Třída jakosti
Rovnoběžnost
Tvrdost podle Brinella
Dodává se
1
0,016 mm
160 - 190
V párech
• Z hutné speciální litiny, s vysokou odolností vůči otěru.
• Prizmatický úhel 90° je rovnoběžný se základnou a páry mají shodné rozměry.
• Na rýsovačské, vyrovnávací a kontrolní práce na válcových dílech.
910-112
Obj. č.
910-111
910-112
910-113
910-114
910-115
Délka Šířka Výška Pro obrobky Hmotnost páru
mm mm mm
ø mm
kg
100
40
30
6 - 40
1,5
150
50
40
8 - 50
3,5
200
70
50
8 - 70
6,5
250
85
60
12 - 85
10,0
300 100
70
12 - 100
15,0
Cena €
71,00
97,50
156,00
318,00
370,00
Kalené dvojité prizmatické podložky
Série 181
Technické parametry
Přesnost
Tvrdost
Dodává se
± 0,004 mm
HRC 58-62
V párech
S upínacím třmenem
• S 2 opěrnými plochami a 2 zářezy (úhel 90°) a jedním upínacím třmenem.
• Oba zářezy a opěrné plochy jsou broušené a lapované.
• Vnější hrany broušené.
• Navrženo pro upnutí při kontrole přesných válcových strojních součástí.
181-903-10
Příklad použití
Metrické
Délka Šířka Výška Max. upnutelný obrobek Hmotnost páru
Cena €
mm mm mm
ø mm
kg
181-902-10 41,0 31,8 31,8
25,0
0,6
205,00
181-903-10 75,0 58,0 58,0
50,0
3,4
308,00
Obj. č.
Výše uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny (platné do 31. 05. 2012) od společnosti Mitutoyo. Výrobky v palcích a v kombinaci palcové/
metrické jsou určeny pro prodej pouze ve Velké Británii. Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Z tohoto důvodu jsou
uvedené ceny bez DPH.
* Pro více informací o termínu dodání kontaktujte společnost Mitutoyo.
351
Magnetická dvojitá prizmata
Série 181
Technické parametry
Bez upínacího třmene
• Kontaktní plochy broušené a lapované.
• Navrženy jako uchycení při kontrole přesných válcových mechanických součástí.
Dodává se
V párech (181-946 a 181-947)
Jednotlivě (181-246)
181-946
Délka Šířka Výška Max. upnutelný obrobek
Hmotnost páru
Magnetická síla
mm mm mm
ø mm
kg
181-246* 95
70
95
50,0
1000 N
181-946
64
58
79
50,8
50 Kg F
3,5
181-947
95
70
95
50,8
100 Kg F
7,3
Obj. č.
Cena €
397,00
365,00
990,00
Rovnoběžné nástavce - páry
Série 911
Technické parametry
• Dvojitá prizmata, rovnoběžné podložky.
• Z hutné speciální litiny s vysokou odolností vůči otěru.
• Se 4 různě velkými zářezy 90°, které jsou opracovány v párech, ze speciální litiny, obroušené,
vystárnuté a zbavené vnitřního pnutí.
• Zářezy prizmat s úhlem 90° jsou rovnoběžné s podložkami a pár má stejné rozměry.
• Na orýsování, vyrovnání a kontrolu válcových obrobků.
Třída jakosti
Rovnoběžnost
Dodává se
1
0,016 mm
V párech
911-111
Délka Šířka Výška Pro obrobky Hmotnost páru
mm mm mm
ø mm
kg
911-111 60
120 100
8 - 90
6,5
911-112 75
150 130
8 - 110
13,5
911-113 90
200 170
8 - 150
23,0
Obj. č.
Cena €
212,00
340,00
528,00
352
Výše uvedené ceny jsou doporučené ceníkové ceny (platné do 31. 05. 2012) od společnosti Mitutoyo. Výrobky v palcích a v kombinaci palcové/
metrické jsou určeny pro prodej pouze ve Velké Británii. Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Z tohoto důvodu jsou
uvedené ceny bez DPH.
* Pro více informací o termínu dodání kontaktujte společnost Mitutoyo.
Download

prizma - Microtes